Διαδικασία : 2016/0070(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0319/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0319/2017

Συζήτηση :

PV 29/05/2018 - 3
CRE 29/05/2018 - 3

Ψηφοφορία :

PV 29/05/2018 - 7.10
CRE 29/05/2018 - 7.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0213

23.10.2017
A8-0319/2017
ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών
COM(2016)0128 - C8-0114-2016/2014 - 2016/0070(COD) Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Εισηγήτριες: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 1229kWORD 191k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου