ZIŅOJUMS
  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā
  (COM(2016)0128 - C8-0114-2016 - 2016/0070(COD))
  Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
  Referente: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius

  23.10.2017


  Procedūra : 2016/0070(COD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A8-0319/2017

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: