SPRÁVA
  o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb
  (COM(2016)0128 - C8-0114-2016 - 2016/0070(COD))
  Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
  Spravodajkyne: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius

  23.10.2017


  Postup : 2016/0070(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0319/2017

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: