BETÆNKNING
  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/59/EF om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og direktiv 2006/126/EF om kørekort
  (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD))
  Transport- og Turismeudvalget
  Ordfører: Peter Lundgren

  23.10.2017


  Procedure : 2017/0015(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0321/2017
  Indgivne tekster :
  A8-0321/2017
  Vedtagne tekster :

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: