BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/59/EF om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og direktiv 2006/126/EF om kørekort
(COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD))
Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Peter Lundgren

23.10.2017


Procedure : 2017/0015(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0321/2017
Indgivne tekster :
A8-0321/2017
Vedtagne tekster :

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: