Eljárás : 2017/2050(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0333/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0333/2017

Viták :

PV 16/11/2017 - 3
CRE 16/11/2017 - 3

Szavazatok :

PV 16/11/2017 - 7.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0447

JELENTÉS     
PDF 375kWORD 52k
24.10.2017
PE 604.510v02-00 A8-0333/2017

nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Új-Zéland közötti, a kapcsolatokról és az együttműködésről szóló partnerségi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE) – 2017/2050(INI))

Külügyi Bizottság

Előadó: Charles Tannock

AZ EURÓPAI PARLAMENT NEM JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYA
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT NEM JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYA

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Új-Zéland közötti, a kapcsolatokról és az együttműködésről szóló partnerségi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE)2017/2050(INI))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (15470/2016),

–  tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Új-Zéland közötti, a kapcsolatokról és az együttműködésről szóló partnerségi megállapodás tervezetére(1) (09787/2016),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek a 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával és 218. cikke (8) bekezdésének második albekezdésével együtt értelmezett 207. cikkével és 212. cikkének (1) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0027/2017),

–  tekintettel az Európai Unió és Új-Zéland közötti kapcsolatokról és együttműködésről szóló együttes nyilatkozatra, amelyet 2007-ben fogadtak el Lisszabonban(2),

–  tekintettel 2016. február 25-i állásfoglalására az Ausztráliával és Új-Zélanddal kötendő szabadkereskedelmi megállapodásokra irányuló tárgyalások megnyitásáról(3),

–  tekintettel az Európai Unió és Új-Zéland közötti, 2012-ben aláírt megállapodásra, amely meghatározza az Európai Unió válságkezelési műveleteiben való új-zélandi részvétel kereteit(4),

–  tekintettel az Európai Közösség és Új-Zéland kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodásra, amely 2009-ben lépett hatályba(5),

–  tekintettel az EU és Új-Zéland közötti 22. parlamentközi ülésre (IPM), amelyet 2017. március 23-án tartottak Brüsszelben,

–  tekintettel a határozati javaslatról szóló …-i jogalkotási állásfoglalására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A8-0333/2017),

A.  mivel Új-Zéland szoros történelmi partnerségben áll az Európai Unióval és tagállamaival;

B.  mivel az Európai Unió és Új-Zéland közös értékeket és elveket vall egyebek mellett a demokratikus elvek, az emberi jogok, az alapvető szabadságok, a jogállamiság, többek között a nemzetközi jog tiszteletben tartása, valamint a béke és a biztonság tekintetében;

C.  mivel az Európai Unió továbbra is Új-Zéland harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere, és mindkét fél széles körű gazdasági és kereskedelmi érdekeket tart fenn;

D.  mivel az EU első állandó új-zélandi nagykövete 2016 szeptemberében lépett hivatalba, ami azt jelenti, hogy az Európai Unió új-zélandi külképviselete teljes mértékben autonómmá válik;

E.  mivel Új-Zéland jó kapcsolatokat ápol az EU számos legközelebbi partnerével, különösen Ausztráliával és az Egyesült Államokkal; e tekintetben nyugtázza az Új-Zéland és Egyesült Államok között stratégiai partnerségi keretet felállító 2010. évi Wellingtoni Nyilatkozatot, illetve a szorosabb gazdasági kapcsolatok kialakításáról szóló, Ausztráliával 1983-ban aláírt megállapodást;

F.  mivel Új-Zéland – az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottságának (DAC) tagja – értékes fejlesztési partner és a hivatalos fejlesztési támogatás (ODA) keretében jelentős támogatást nyújt a GNI százalékában, hozzájárulva a fenntartható fejlődéshez és a szegénység csökkentéséhez a fejlődő országokban, és ezáltal egy igazságosabb és biztonságosabb világ kialakításához, valamint a jólét növeléséhez;

G.  mivel az Egyesült Államokkal, az Egyesült Királysággal, Kanadával és Ausztráliával egyetemben Új-Zéland is tagja az „Öt Szem” hírszerzési szövetségnek; mivel több uniós tagállam (Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Belgium, Svédország, Dánia, Spanyolország) részét képezi a „Tizennégy Szem” néven ismert tágabb megállapodásnak;

H.  mivel Új-Zéland különös figyelmet fordít az ázsiai és csendes-óceáni régióval – különösen Kínával, Délkelet-Ázsiával és Japánnal – kialakított kapcsolatok fejlesztésére, és hozzájárul Délkelet-Ázsia és a Csendes-óceán délnyugati részének regionális stabilitásához;

I.  mivel az integrált ázsiai és csendes-óceáni térség, ahol Új-Zéland fontos szerepet játszik, hozzájárul egy globális, értékeken és szabályokon alapuló rendszer kialakításához, és ezáltal az Unió saját biztonságához;

J.  mivel Új-Zéland a Csendes-óceáni Szigetek Fórumának (PIF) alapító tagja és stratégiai partnerséget alakított ki a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN);

K.  mivel Új-Zéland kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodást kötött Ausztráliával, Szingapúrral, Thaifölddel, Kínával, Hong Konggal, Tajvannal, Malajziával és Dél-Koreával, a csendes-óceáni stratégiai gazdasági partnerségi megállapodást keretében többoldalú kereskedelmi megállapodást kötött Szingapúrral, Chilével és Bruneijel, ASEAN–Ausztrália–Új-Zéland közötti szabadkereskedelmi megállapodást kötött, valamint Új-Zéland–Öböl-menti Együttműködési Tanács közötti szabadkereskedelmi megállapodást kötött; mivel Kína és Új-Zéland arra törekszenek, hogy továbbfejlesszék kereskedelmi megállapodásaikat;

L.  mivel Új-Zéland is részes fele a Csendes-óceáni Partnerségnek (TPP) és ratifikálta azt, valamint aktívan részt vesz a Kína által vezetett, kelet-ázsiai átfogó regionális gazdasági partnerségről (RCEP) folyó tárgyalásokban;

M.  mivel Új-Zéland 2015-től 2016-ig kétéves időszakra az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagja volt, és ez idő alatt két alkalommal is betöltötte az ENSZ BT elnöki tisztét, határozott vezetésről és jövőképről téve tanúbizonyságot;

N.  mivel Új-Zéland régóta tagja a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek (OECD), a Nemzetközi Valutaalapnak (IMF), a Világbanknak és az Ázsiai Fejlesztési Banknak (ADB), valamint tagja az újonnan létrehozott, sanghaji székhelyű Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Banknak (AIIB);

O.  mivel Új-Zéland hozzájárult az ENSZ békefenntartó műveleteihez is, többek között Boszniában, Koszovóban, Sierra Leonéban és Afganisztánban; mivel újjáépítési csoportot vezetett az afganisztáni Bamyan tartományban és képzési missziót az afgán nemzeti hadsereg kialakításának elősegítése érdekében, valamint 2012-ig részt vett az afganisztáni EUPOL-misszióban, hogy segítséget nyújtson a jogállamiság és a közrend helyreállításában;

P.  mivel Új-Zéland 2015 óta harci műveleteket nem folytató kiképző missziót vezet Irakban azzal a céllal, hogy az iraki biztonsági erők tagjait az ISIS elleni küzdelem keretében kiképezze;

Q.  mivel Új-Zéland volt az első ország a világon, amelyik 1893-ban általános választójogot fogadott el;

R.  mivel Új-Zéland különösen az élelmiszer-termelés területén a környezetbarát termelés védelmezője, és az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményen belül átfogó, globális éghajlatváltozási megállapodások előmozdítója, továbbá sürgeti a COP21 Párizsi Megállapodás végrehajtását, valamint az éghajlatváltozás mérséklését célzó hatékony intézkedéseket valamennyi fejlett országban és fő kibocsátó fejlődő országban, többek között azáltal, hogy úttörő szerepet játszik egy nemzeti kibocsátáskereskedelmi rendszer létrehozásában;

S.  mivel Új-Zéland és az Európai Unió együttműködnek a fenntartható fejlődés előmozdítása, valamint az éghajlatváltozás hatásaival szembeni reziliencia és az éghajlatváltozás mérséklése érdekében az ázsiai és csendes-óceáni régióban, különösen azáltal, hogy ösztönzik a megújuló energiaforrások rendszeres alkalmazását;

T.  mivel az Európai Unió és Új-Zéland együttműködnek a fenntartható fejlődés előmozdítása, valamint az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése érdekében a csendes-óceáni térségben, kiemelt figyelmet fordítva a megújuló energiaforrások szerepére;

U.  mivel Új-Zéland hozzájárul a „Nemzetközi Alap Írországért” elnevezésű szervezethez, amely a gazdasági és társadalmi haladás előmozdítására, valamint a közösségek közötti párbeszéd és megbékélés ösztönzésére és elősegítésére törekszik;

1.  üdvözli a kapcsolatokról és az együttműködésről szóló partnerségi megállapodás megkötését (PARC), amely az elkövetkező évek számos kérdésében előretekintő politikai keretet nyújt a fenntartható fejlődés területén az EU–Új-Zéland közötti kapcsolatok és együttműködés továbbfejlesztéséhez, az új igényekkel és törekvésekkel összhangban;

2.  támogatja az EU–Új-Zéland közötti szabadkereskedelmi megállapodásra irányuló tárgyalások elindítását, amelyet a viszonosság és a kölcsönös előnyök szellemében, az egyes mezőgazdasági és más termékek érzékenységét figyelembe véve kell folytatni; hangsúlyozza, hogy ez fontos a politikai párbeszéd megerősítése és a gazdasági növekedéssel, a munkahelyteremtéssel, a kereskedelemmel és a beruházással kapcsolatos együttműködés javítása érdekében;

3.  nagyra értékeli, hogy Bill English miniszterelnök hangsúlyozta és újólag megerősítette az Európával kialakított különleges kapcsolatok iránti elköteleződést, amikor 2017 januárjában – egy hónappal miniszterelnökké történő kinevezését követően – első hivatalos külföldi útján az Európai Unióba, az Európai Parlamentbe, Londonba és Berlinbe látogatott;

4.  elismeri az Új-Zéland és az uniós tagállamok közötti erős és történelmi kétoldalú kapcsolatokat, amelyek kulturális, gazdasági és emberek közötti aspektusokat is magukban foglalnak;

5.  hangsúlyozza az Európai Unió és Új-Zéland közötti együttműködést a béke, a biztonság, az ázsiai és csendes-óceáni térség regionális stabilitása, a mezőgazdaság, a fenntartható fejlődés, a tengeri ügyek és halászat, a közlekedés, a humanitárius segítségnyújtás, az egészségügyi intézkedések, az energiaügy, a környezetvédelem és az éghajlatváltozás területén;

6.  kiemeli az Európai Unió és Új-Zéland közötti együttműködést a környezetvédelmi és az óceánpolitikai irányítás megerősítése terén, amely elengedhetetlen az erőforrások megőrzéséhez és fenntartható felhasználásához;

7.  tudomásul veszi a kutatásról és innovációról szóló EU–Új-Zéland közötti tudományos és technológiai együttműködési ütemtervet; további beruházásra és új lehetőségekre ösztönöz a tudományos, akadémiai és műszaki együttműködés területén;

8.  üdvözli a kapcsolatokról és az együttműködésről szóló partnerségi megállapodásnak a terrorizmus elleni küzdelemről szóló cikkeit, különösen pedig a terrorista csoportokkal és hálózatokkal kapcsolatos információk cseréjére vonatkozó kötelezettségvállalást, a terrorizmus, a terrorizmussal kapcsolatos propaganda, a radikalizálódás és a számítástechnikai bűnözés megelőzésével, felszámolásával és az ellene való fellépéssel kapcsolatos véleménycserét, egyben az emberi jogok védelmét és a jogállamiság tiszteletben tartását;

9.  kiemeli Új-Zéland részvételét a nemzetközi béke és biztonság előmozdítására irányuló uniós válságkezelési műveletekben és hozzájárulását az EUNAVFOR Atalanta műveletéhez, amelynek célja a kalóztámadások elleni fellépés az Afrika szarva régióban, az EUPOL Afganisztán műveletéhez, valamint az EUFOR Althaia műveletéhez Bosznia-Hercegovinában;

10.  elismerését fejezi ki a terrorizmus elleni nemzetközi koalícióban Új-Zéland által hosszú ideje vállalt elkötelezettség kapcsán; emlékeztet, hogy Új-Zéland jelentős szerepet játszhat a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben az ázsiai és csendes-óceáni térségben; örömmel nyugtázza, hogy az ország már ma is támogatást nyújt a délkelet-ázsiai kormányoknak és NGO-knak az erőszakos szélsőségesség és a radikalizálódás ellen;

11.  elismeri Új-Zéland 2016 végén, az ENSZ BT tagjaként betöltött társszerzői szerepét a Biztonsági Tanács szíriai helyzetről és közel-keleti békefolyamatról szóló határozataiban;

12.  üdvözli Új-Zéland hosszú ideje tartó elkötelezettségét a Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) irányába, és elismerését fejezi ki az NBB kialakítása és hatékonnyá tétele érdekében tett erőfeszítései és konstruktív hozzájárulása kapcsán, amely a béke és a nemzetközi igazságszolgáltatás megerősítésének eszköze;

13.  üdvözli, hogy Új-Zéland ratifikálta a COP21 éghajlatváltozási megállapodást, és örömmel nyugtázza, hogy az ország energiafelhasználásának több mint 80%-a megújuló energiaforrásból származik;

14.  tudomásul veszi az EU–Új-Zéland közötti csendes-óceáni energiaügyi partnerséget; felszólítja mindkét felet, hogy a „Fenntartható energiát mindenkinek!” ENSZ-kezdeményezéssel összhangban fokozzák a fenntartható energiával kapcsolatos együttműködést;

15.  elismeri Új-Zéland hozzájárulását a tengeri erőforrások védelméhez, megőrzéséhez és fenntartható használatához, valamint a tengeri kutatáshoz;

16.  úgy véli, hogy Új-Zéland fontos partner a csendes-óceáni régió és az Antarktisz környezetének védelmében és az ezzel kapcsolatos együttműködésben;

17.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Külügyi Szolgálatnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint Új-Zéland kormányának és parlamentjének.

(1)

HL L 321., 2016.11.29., 3. o.

(2)

HL L 32., 2008.2.6., 1. o.

(3)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0064.

(4)

HL L 160., 2012.6.21., 2. o.

(5)

HL L 171., 2009.7.1., 28. o.


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

10.10.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

46

2

7

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Laima Liucija Andrikienė, Raffaele Fitto, Ana Gomes, Rebecca Harms, Liisa Jaakonsaari, Urmas Paet, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Traian Ungureanu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Heidi Hautala, Răzvan Popa, Gabriele Preuß


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

46

+

ALDE

Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Boris Zala

Verts/ALE

Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler

2

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios

7

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Klaus Buchner

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat