Postopek : 2017/2050(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0333/2017

Predložena besedila :

A8-0333/2017

Razprave :

PV 16/11/2017 - 3
CRE 16/11/2017 - 3

Glasovanja :

PV 16/11/2017 - 7.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0447

POROČILO     
PDF 515kWORD 56k
24.10.2017
PE 604.510v03-00 A8-0333/2017

s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Partnerskega sporazuma o odnosih in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Novo Zelandijo na drugi strani

(15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE) – 2017/2050(INI))

Odbor za zunanje zadeve

Poročevalec: Charles Tannock

PREDLOG NEZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG NEZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Partnerskega sporazuma o odnosih in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Novo Zelandijo na drugi strani

(15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE)2017/2050(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (15470/2016),

–  ob upoštevanju osnutka Partnerskega sporazuma o odnosih in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Novo Zelandijo na drugi strani(1) (09787/2016),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členoma 207 in 212(1) ter v povezavi s členom 218(6)(a) in z drugim pododstavkom člena 218(8) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0027/2017),

–  ob upoštevanju skupne izjave o odnosih in sodelovanju med Evropsko unijo in Novo Zelandijo, sprejete v Lizboni leta 2007(2),

–  ob upoštevanju pred kratkim sprejete resolucije o Novi Zelandiji z dne 25. februarja 2016 o začetku pogajanj za prostotrgovinski sporazum z Avstralijo in Novo Zelandijo(3),

–  ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o vzpostavitvi okvira za sodelovanje Nove Zelandije v operacijah Evropske unije za krizno upravljanje, podpisanega leta 2012(4),

–  ob upoštevanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Vlado Nove Zelandije, ki je začel veljati leta 2009(5),

–  ob upoštevanju 22. medparlamentarne seje EU–Nova Zelandija, ki je potekala 23. marca 2017 v Bruslju,

–  ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne ... o osnutku sklepa,

–  ob upoštevanju člena 99(2) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A8-0333/2017),

A.  ker ima Nova Zelandija tesne in zgodovinske partnerske vezi z Evropsko unijo in njenimi državami članicami;

B.  ker imata Evropska unija in Nova Zelandija skupne vrednote in načela, vključno s spoštovanjem demokratičnih načel, človekovih pravic, temeljnih svoboščin, načela pravne države, tudi mednarodnega prava, miru in varnosti;

C.  ker ostaja Evropska unija tretja največja trgovinska partnerica Nove Zelandije in ker obe strani ohranjata široko paleto gospodarskih in trgovinskih interesov;

D.  ker je prvi rezidenčni veleposlanik EU na Novi Zelandiji septembra 2016 začel svoj mandat, s tem pa zaključil popolno oblikovanje samostojne delegacije Evropske unije na Novi Zelandiji;

E.  ker Nova Zelandija neguje dobre odnose z vrsto najtesnejših partneric EU, predvsem z Avstralijo in Združenimi državami Amerike; je v zvezi s tem seznanjen z izjavo iz Wellingtona, s katero je bil leta 2010 vzpostavljen okvir strateškega partnerstva med Novo Zelandijo in Združenimi državami Amerike, pa tudi s sporazumom o tesnejših gospodarskih odnosih, ki je bil leta 1983 podpisan z Avstralijo;

F.  ker je Nova Zelandija, članica Odbora za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ključna razvojna partnerica in ključna donatorica uradne razvojne pomoči glede na odstotek bruto nacionalnega dohodka (BND), ter prispeva k trajnostnemu razvoju in zmanjševanju revščine v državah v razvoju, za pravičnejši, varnejši in razvitejši planet;

G.  ker je Nova Zelandija skupaj z Združenimi državami Amerike, Združenim kraljestvom, Kanado in Avstralijo članica obveščevalnega zavezništva „petih oči“; ker so druge države članice EU (Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Belgija, Švedska, Danska in Španija) članice ohlapnejšega dogovora, znanega kot „štirinajst oči“;

H.  ker se Nova Zelandija posebej osredotoča na razvoj odnosov v azijsko-pacifiški regiji, zlasti s Kitajsko, jugovzhodno Azijo in Japonsko, ter prispeva k regionalni stabilnosti v jugovzhodni Aziji in jugozahodnem Pacifiku;

I.  ker povezana azijsko-pacifiška regija, kjer ima Nova Zelandija pomembno vlogo, prispeva h globalnemu sistemu, ki temelji na vrednotah in pravilih, in torej k lastni varnosti Unije;

J.  ker je Nova Zelandija ustanovna članica Foruma pacifiških otokov in ima strateško partnerstvo z Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN);

K.  ker je Nova Zelandija sklenila dvostranske sporazume o prosti trgovini z Avstralijo, Singapurjem, Tajsko, Kitajsko, Hongkongom, Tajvanom, Malezijo in Južno Korejo, pa tudi večstranske trgovinske sporazume v sklopu sporazuma o čezpacifiškem strateškem gospodarskem partnerstvu s Singapurjem, Čilom in Brunejem, sporazum o prosti trgovini med ASEAN, Avstralijo in Novo Zelandijo ter sporazum o prosti trgovini med Novo Zelandijo in Svetom za sodelovanje v Zalivu; ker si Kitajska in Nova Zelandija prizadevata okrepiti svoje trgovinske sporazume;

L.  ker je Nova Zelandija tudi podpisala in ratificirala sporazum o čezpacifiškem partnerstvu in aktivno sodeluje pri pogajanjih o celovitem regionalnem gospodarskem partnerstvu;

M.  ker je bila Nova Zelandija v letih 2015 in 2016 nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov, v tem dveletnem mandatu pa je z močnim vodstvom in vizijo dvakrat predsedovala temu organu;

N.  ker je Nova Zelandija dolgoletna članica Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), Mednarodnega denarnega sklada (IMF), Svetovne banke in Azijske razvojne banke, pa tudi članica novoustanovljene Azijske banke za investicije v infrastrukturo s sedežem v Šanghaju;

O.  ker je Nova Zelandija prispevala k mirovnim operacijam Združenih narodov v Bosni, na Kosovu, v Sierri Leone in Afganistanu; ker je v Afganistanu vodila ekipo za obnavljanje v provinci Bamyan ter misije za usposabljanje za pomoč pri razvoju afganistanske nacionalne vojske, poleg tega pa je do leta 2012 prispevala k misiji EUPOL pri ponovni vzpostavitvi javnega reda in miru;

P.  ker je Nova Zelandija od leta 2015 v Iraku vodila nebojno misijo za usposabljanje, namenjeno usposabljanju pripadnikov iraških varnostnih sil, kot del boja proti Islamski državi/Daiš;

Q.  ker je Nova Zelandija leta 1893 kot prva država na svetu sprejela splošno volilno pravico;

R.  ker je Nova Zelandija zagovornica zelene proizvodnje, zlasti ko gre za hrano, in se v Okvirni konvenciji Združenih narodov o podnebnih spremembah zavzema za celovite svetovne podnebne sporazume, izvajanje pariškega sporazuma COP21 in učinkovite ukrepe za blažitev podnebnih sprememb v vseh razvitih državah in državah v razvoju, ki sodijo med večje onesnaževalke, vključno z začetki vzpostavitev nacionalnega sistema za trgovanje z emisijami;

S.  ker Nova Zelandija in Evropska unija sodelujeta pri spodbujanju trajnostnega razvoja, odpornosti in blažitvi posledic za obravnavo vpliva podnebnih sprememb v azijsko-pacifiški regiji, zlasti s spodbujanjem sistematične uporabe energije iz obnovljivih virov;

T.  ker Evropska unija in Nova Zelandija sodelujeta, da bi spodbujali trajnostni razvoj in ublažili vplive podnebnih sprememb v pacifiški regiji, s posebnim poudarkom na vlogi, ki jo imajo obnovljivi viri energije;

U.  ker Nova Zelandija prispeva v Mednarodni sklad za Irsko, ki je organizacija, ki si prizadeva za pospeševanje gospodarskega in socialnega napredka ter za spodbujanje in podpiranje dialoga med skupnostmi in sprave;

1.  pozdravlja sklenitev partnerskega sporazuma o odnosih in sodelovanju, ki bo zagotovil v prihodnost usmerjen politični okvir, znotraj katerega se bodo odnosi ter sodelovanje za trajnostni razvoj med EU in Novo Zelandijo na zelo različnih področjih v prihodnjih letih še nadalje razvijali, da bi bili usklajeni z novimi ambicijami in cilji;

2.  podpira začetek pogajanj o sporazumu o prosti trgovini med EU in Novo Zelandijo, ki mora potekati v duhu vzajemnosti in obojestranskih koristi, ob upoštevanju občutljivosti nekaterih kmetijskih in drugih izdelkov; poudarja, da je to pomembno za okrepitev političnega dialoga ter izboljšanje sodelovanja pri gospodarski rasti, ustvarjanja delovnih mest, trgovine in naložb;

3.  ceni, da je predsednik vlade Bill English s tem, da je za prvi tuji uradni obisk izbral Evropsko unijo, kjer je le mesec po imenovanju na mesto predsednika vlade, januarja 2017, obiskal Evropski parlament, London in Berlin, izpostavil in poudaril posebne odnose z Evropo;

4.  priznava tesne in zgodovinske dvostranske odnose med Novo Zelandijo in državami članicami EU, vključno s kulturnimi, gospodarskimi in medosebnimi vezmi;

5.  poudarja, da Evropska unija sodeluje z Novo Zelandijo na področju miru, varnosti, regionalne stabilnosti v azijsko-pacifiški regiji, kmetijstva, trajnostnega razvoja, ribištva in pomorskih zadev, prometa, humanitarne pomoči, sanitarnih ukrepov, energije, okolja in podnebnih sprememb;

6.  poudarja, da je sodelovanje Evropske unije z Novo Zelandijo o krepitvi okoljskega upravljanja in upravljanju oceanov potrebno za dosego ohranjanja in trajnostne rabe virov;

7.  je seznanjen z načrtom za znanstveno in tehnološko sodelovanje med EU in Novo Zelandijo na področju raziskav in inovacij; spodbuja nadaljnje naložbe in nove priložnosti za znanstveno, akademsko in tehnološko sodelovanje;

8.  pozdravlja člene o sodelovanju na področju boja proti terorizmu, ki jih vsebuje partnerski sporazum o odnosih in sodelovanju, zlasti obveznost izmenjave informacij o terorističnih skupinah in mrežah ter izmenjavo mnenj o preprečevanju, zoperstavljanju in boju proti terorizmu in njegovi propagandi, radikalizaciji in kibernetski kriminaliteti, ob hkratnem zagotavljanju varstva človekovih pravic in spoštovanju načela pravne države;

9.  izpostavlja udeležbo Nove Zelandije v operacijah EU za krizno upravljanje za spodbujanje mednarodnega miru in varnosti ter njen prispevek k operaciji EU NAVFOR Atalanta na področju boja proti piratstvu ob obali Afriškega roga, EUPOL Afganistan in k operaciji EUFOR Althea v Bosni in Hercegovini;

10.  izraža pohvalo dolgotrajnemu sodelovanju Nove Zelandije v mednarodni koaliciji za boj proti terorizmu; opozarja, da lahko Nova Zelandija odigra pomembno vlogo pri boju proti mednarodnemu terorizmu v azijsko-pacifiški regiji; je zadovoljen, da država vladam in nevladnim organizacijam v državah jugovzhodne Azije že zagotavlja podporo pri boju proti nasilnemu ekstremizmu in radikalizaciji;

11.  priznava vlogo Nove Zelandije pri sopokroviteljstvu nad resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov v podporo Siriji in bližnjevzhodnemu mirovnemu procesu ob koncu leta 2016, ko je bila članica tega organa;

12.  pozdravlja, da je Nova Zelandija dolgoročno zavezana Mednarodnemu kazenskemu sodišču in pozdravlja njena prizadevanja za podpiranje in konstruktivno prispevanje k razvoju in učinkovitosti tega sodišča kot sredstva za okrepitev miru in mednarodnega pravosodja;

13.  pozdravlja, da je Nova Zelandija ratificirala sporazum o podnebju COP21, in z veseljem ugotavlja, da več kot 80 % njene električne energije izvira iz obnovljivih virov;

14.  je seznanjen s pacifiškim energetskim partnerstvom med EU in Novo Zelandijo; obe strani poziva, naj okrepita sodelovanje na področju trajnostne energije v skladu s pobudo Združenih narodov „Trajnostna energija za vse“;

15.  priznava, da Nova Zelandija prispeva k varstvu, ohranjanju in trajnostni uporabi morskih virov, pa tudi k morskim raziskavam;

16.  meni, da je Nova Zelandija pomembna partnerica pri sodelovanju v zvezi z okoljem v pacifiški regiji in na Antarktiki ter pri njegovem varstvu;

17.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Nove Zelandije.

(1)

UL L 321, 29.11.2016, str. 3.

(2)

UL C 32, 6.2.2008, str. 1.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0064.

(4)

UL L 160, 21.6.2012, str. 2.

(5)

UL L 171, 1.7.2009, str. 28.


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

10.10.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

46

2

7

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Raffaele Fitto, Ana Gomes, Rebecca Harms, Liisa Jaakonsaari, Urmas Paet, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Traian Ungureanu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Heidi Hautala, Răzvan Popa, Gabriele Preuß


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

46

+

ALDE

Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Alex Mayer, Clare Moody, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Miroslav Poche, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Boris Zala

Verts/ALE

Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler

2

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios)

7

0

ENL

Mario Borghezio

GUE/NGL

Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Klaus Buchner

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov