Izvješće - A8-0336/2017Izvješće
A8-0336/2017

IZVJEŠĆE o predloženom imenovanju Karela Pinxtena za člana Revizorskog suda

26.10.2017 - (C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE))

Odbor za proračunski nadzor
Izvjestitelj: Indrek Tarand

Postupak : 2017/0812(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0336/2017
Podneseni tekstovi :
A8-0336/2017
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o predloženom imenovanju Karela Pinxtena za člana Revizorskog suda

(C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 286. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u skladu s kojim se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0328/2017),

–  uzimajući u obzir članak 121. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0336/2017),

A.  budući da je Odbor za proračunski nadzor ocijenio kvalifikacije predloženog kandidata, posebno u smislu uvjeta navedenih u članku 286. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

B.  budući da je na sjednici Odbora za proračunski nadzor 19. listopada 2017. održano saslušanje kandidata Vijeća za članstvo u Revizorskom sudu;

1.  daje negativno mišljenje o prijedlogu Vijeća da se Karel Pinxten imenuje članom Revizorskog suda;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i, radi obavijesti, Revizorskom sudu te drugim institucijama Europske unije i revizijskim institucijama država članica.

PRILOG 1.: ŽIVOTOPIS Karela Pinxtena

Obrazovanje:

Magisterij iz ekonomije (M. Phil.), Sveučilište Cambridge, kao stipendist British Councila.

Doktorat iz ekonomije, specijalizacija u području javnih financija i monetarne ekonomije, Katoličko sveučilište u Leuvenu.

Studij prava, Sveučilište u Antwerpenu.

Radno iskustvo:

Od 1977. do 1978. Karel Pinxten radio je kao asistent u području javnih financija u Centru za ekonomske studije pri Katoličkom sveučilišu u Leuvenu.

Godine 1978. bio je na šestomjesečnom studijskom putovanju u Japanu kao dobitnik nagrade belgijskog ministra za vanjsku trgovinu.

Dužnost revizora na Revizorskom sudu u Belgiji obnašao je od 1980. pa sve do 1994., kada je postao član belgijske vlade. Od 1984. do 1994. radio je kao upućeni nacionalni stručnjak Revizorskog suda u Belgiji. Od 1983. do 2006. bio je gradonačelnik Overpelta.

Od 1984. do 1985. g. Pinxten bio je savjetnik u uredu potpredsjednika vlade Belgije.

Od 1985. do 1989. bio je savjetnik u uredu belgijskog ministra financija.

Kao zastupnik u Europskom parlamentu od 1989. do 1991. bio je član Odbora za proračune i Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku.

Od 1991. do 1994. g. Pinxten bio je zastupnik u belgijskom Saveznom parlamentu te član njegova Odbora za financije.

Od 1994. do 1995. bio je ministar obrane, a od 1995. do 1999. ministar poljoprivrede te malog i srednjeg poduzetništva.

Tijekom svog zastupničkog mandata u belgijskom Saveznom parlamentu od 1999. do 2006. g. Pinxten je bio član Odbora za financije i Odbora za vanjske poslove. Godine 2004. izabran je za predsjednika Odbora za vanjske poslove i na toj je dužnosti ostao dok se nije pridružio Europskom revizorskom sudu.

G. Pinxten postao je član Europskog revizorskog suda 1. ožujka 2006. i imenovan je u III. revizijsku skupinu (vanjsko djelovanje).

Nakon reorganizacije Revizorskog suda, g. Pinxten je od 1. lipnja 2010. član III. revizijskog vijeća, nadležnog za vanjsko djelovanje.

U travnju 2011. g. Pinxten postao je doajen III. revizijskog vijeća, nadležnog za vanjsko djelovanje, te član Upravnog odbora.

Godine 2015. Njegovo Kraljevsko Visočanstvo kralj Filip od Belgije dodijelio mu je titulu baruna.

Publikacije:

Karel Pinxten objavljuje radove u području proračunske i monetarne politike te vanjske trgovine.

PRILOG 2.: SAŽETAK Karela Pinxtena O ISKUSTVU KOJE JE STEKAO KAO ČLAN SUDA TE CILJEVIMA ZA BUDUĆI MANDAT

Iskustvo koje je stekao kao član Suda

Kad sam u ožujku 2006. postao član Europskog revizorskog suda, dodijeljeno mi je revizijsko područje vanjskog djelovanja. Od svog sam imenovanja bio izvjestitelj za 13 tematskih izvješća te sam bio odgovoran za doprinose godišnjem izvješću Revizorskog suda (poglavlja o izjavama o jamstvu) za 2006., 2007. i 2011.

Bio sam član Zajedničkog revizorskog odbora za Europol za financijsku godinu 2009.

Trenutačno sam odgovoran za tri tematska izvješća koja su u pripremi:

-  „Pomoć EU-a Mjanmaru/Burmi”

-  „Nastavak na tematsko izvješće br. 17/2014 o centrima izvrsnosti i kemijskim, biološkim, radiološkim i nuklearnim opasnostima” i

-  „Nevladine udruge”.

U travnju 2011. kolege su me izabrali za doajena III. revizijskog vijeća (vanjsko djelovanje, sigurnost i pravosuđe). Od tada su me članovi III. revizijskog vijeća još tri puta izabrali za doajena. Kao doajen, od travnja 2011. član sam i Upravnog odbora Revizorskog suda.

Ciljevi za mogući budući mandat

Snažan Europski revizorski sud koji usko surađuje s Europskim parlamentom u interesu je europskih građana.

Europski porezni obveznici imaju pravo znati troši li se novac EU-a na pravilan i transparentan način. Bez toga građani EU-a neće imati povjerenja u djelovanje EU-a niti će mu pružati podršku. Kao neovisna institucija, Europski revizorski sud ima ključnu ulogu u tom procesu.

U svom godišnjem izvješću trebamo pokušati dublje analizirati uzroke nepravilnog trošenja novca EU-a i načina na koji bi se ono moglo spriječiti.

U području revizije uspješnosti jedan od važnih prioriteta našeg rada treba biti migracija, koja bi mogla postati strukturni fenomen. U sljedećih nekoliko desetljeća stanovništvo afričkog kontinenta će se udvostručiti. Ta će činjenica dodatno ubrzati migracijske tokove prema EU-u. Uslijed toga, poveznica između razvoja afričkog kontinenta i upravljanja migracijskim tokovima u EU-u bit će velik izazov u radu Revizorskog suda sljedećih godina.

Povrh svega, dat ću sve od sebe da osiguram relevantnost i kvalitetu rada Revizorskog suda, što mi je i dosad bio cilj.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zamjena dijela članova Revizorskog suda - kandidat BE

Referentni dokumenti

10606/2017 – C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

21.9.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

5.10.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Datum usvajanja

19.10.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

10

13

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jan Huitema, Wajid Khan, Momchil Nekov, Monika Smolková, Lieve Wierinck

Datum podnošenja

26.10.2017