Postopek : 2017/0812(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0336/2017

Predložena besedila :

A8-0336/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/11/2017 - 13.4
CRE 15/11/2017 - 13.4

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0430

POROČILO     
PDF 504kWORD 53k
26.10.2017
PE 610.914v03-00 A8-0336/2017

o imenovanju Karla Pinxtena za člana Računskega sodišča

(C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Indrek Tarand

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA 1: ŽIVLJENJEPIS KARLA PINXTENA
 PRILOGA 2: POVZETEK IZKUŠENJ KARLA PINXTENA KOT ČLANA SODIŠČA IN CILJI ZA PRIHODNJI MANDAT
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o imenovanju Karla Pinxtena za člana Računskega sodišča

(C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 286(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0328/2017),

–  ob upoštevanju člena 121 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0336/2017),

A.  ker je Odbor za proračunski nadzor ocenil kandidatova priporočila, zlasti glede na zahteve iz člena 286(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

B.  ker je Odbor za proračunski nadzor na seji 19. oktobra 2017 poslušal predstavitev kandidata Sveta za člana Računskega sodišča;

1.  daje negativno mnenje o predlaganju Karla Pinxtena za člana Računskega sodišča;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in v vednost Računskemu sodišču, kot tudi drugim institucijam Evropske unije in revizorskim organom držav članic.


PRILOGA 1: ŽIVLJENJEPIS KARLA PINXTENA

Izobrazba:

Magisterij iz ekonomije (M.Phil) na Univerzi Cambridge (Združeno kraljestvo) kot štipendist organizacije British Council.

Doctorandus (magister) ekonomije, smer javne finance in monetarna ekonomija, Katoliška univerza v Leuvnu.

Diploma iz prava na Univerzi v Antwerpnu (s katero se pridobi naslov Kandidaat).

Poklicne izkušnje:

V letih 1977 in 1978 je delal kot asistent raziskovalec na področju javnih financ na centru za ekonomske študije na Katoliški univerzi v Leuvnu.

Leta 1978 je bil kot dobitnik nagrade belgijskega ministrstva za mednarodne ekonomske odnose na šestmesečnem študijskem potovanju na Japonskem.

Od leta 1980 do leta 1994, ko je postal član belgijske vlade, je bil revizor na belgijskem računskem sodišču. Od leta 1984 do 1994 je bil na napotitvi belgijskega računskega sodišča. Od leta 1983 do leta 2006 je bil župan Overpelta.

V letih 1984 in 1985 je bil svetovalec v kabinetu namestnika belgijskega ministrskega predsednika.

Od leta 1985 do leta 1989 je bil svetovalec v kabinetu belgijskega ministra za finance.

V obdobju od 1989 do 1991 je bil kot poslanec Evropskega parlamenta član Odbora za proračun in Odbora za ekonomske in monetarne zadeve.

Od leta 1991 do leta 1994 je bil poslanec belgijskega zveznega parlamenta in član parlamentarnega odbora za finance.

V letih 1994 in 1995 je bil minister za obrambo, od leta 1995 do leta 1999 pa minister za kmetijstvo ter mala in srednja podjetja.

Kot poslanec belgijskega zveznega parlamenta v obdobju od 1999 do 2006 je bil član odbora za finance in odbora za zunanje zadeve. Leta 2004 je bil izvoljen za predsednika odbora za zunanje zadeve, na tem položaju pa je ostal, dokler se ni pridružil Evropskemu računskemu sodišču.

Karel Pinxten je postal član Evropskega računskega sodišča 1. marca 2006, imenovan je bil v senat III „zunanji ukrepi”.

V tem senatu je ostal tudi po reorganizaciji Evropskega računskega sodišča 1. junija 2010.

Od aprila 2011 je doajen senata III „zunanji ukrepi” in član upravnega odbora.

Leta 2015 mu je kralj Filip Belgijski podelil naziv barona.

Objave:

Karel Pinxten je v svojih objavah pisal o temah, povezanih s proračunsko politiko, monetarno politiko in zunanjo trgovino.


PRILOGA 2: POVZETEK IZKUŠENJ KARLA PINXTENA KOT ČLANA SODIŠČA IN CILJI ZA PRIHODNJI MANDAT

Izkušnje kot član Računskega sodišča

Ko sem marca 2006 postal član Evropskega računskega sodišča, so me dodelili v skupino, zadolženo za področje revizije zunanjih ukrepov. Od svojega imenovanja sem kot poročevalec pripravil trinajst posebnih poročil, v letih 2006, 2007 in 2011 pa sem bil prav tako pristojen za prispevke v letnih poročilih Računskega sodišča (poglavja z izjavami o zanesljivosti).

V proračunskem letu 2009 sem bil član skupnega revizijskega odbora za EUROPOL.

Trenutno sem zadolžen za tri posebna poročila, ki se pripravljajo:

–  „Pomoč EU za Mjanmar/Burmo“,

–  „Nadaljnja obravnava posebnega poročila št. 17/2014 o centrih za odličnost v zvezi s kemičnimi, biološkimi, radiološkimi in jedrskimi tveganji“ ter

–  „Nevladne organizacije“.

Kolegi so me aprila 2011 izvolili kot doajena senata III (zunanji ukrepi, varnost in pravica). Odtlej so me člani senata III trikrat ponovno izvolili na to mesto. Kot doajen senata sem od aprila 2011 tudi član upravnega odbora Računskega sodišča.

Cilji v morebitnem prihodnjem mandatu

V interesu evropskih državljanov je imeti vplivno Evropsko računsko sodišče, ki tesno sodeluje z Evropskim parlamentom.

Evropski davkoplačevalci imajo pravico vedeti, da se denar EU porablja ustrezno in pregledno. To je namreč osnovni pogoj za zaupanje in podporo državljanov EU pri vseh ukrepih EU. Evropsko računsko sodišče ima kot neodvisna institucija osrednjo vlogo v tem procesu.

V letnem poročilu bi si morali prizadevati natančneje analizirati vzroke za napačno porabo sredstev EU in poiskati načine, na katere bi se bilo mogoče temu izogniti.

Med najpomembnejšimi prednostnimi nalogami na področju revizije smotrnosti poslovanja bi morale biti migracije, ki bodo, kot kaže, postale strukturni pojav. Prebivalstvo afriške celine se bo v nekaj desetletjih podvojilo. To bo spodbudilo dodatne migracijske tokove v EU. Zaradi tega bo povezava med razvojem v Afriki in obvladovanjem migracijskih tokov v EU pomemben izziv pri dejavnostih Računskega sodišča v prihodnjih letih.

Predvsem si bom tudi v prihodnje še naprej prizadeval zagotavljati relevantnost Računskega sodišča in kakovost njegovega dela.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Delna zamenjava članov Računskega sodišča - belgijski kandidat

Referenčni dokumenti

10606/2017 – C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

21.9.2017

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

CONT

5.10.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Datum sprejetja

19.10.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

10

13

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jan Huitema, Wajid Khan, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Monika Smolková, Lieve Wierinck

Datum predložitve

26.10.2017

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov