Izvješće - A8-0337/2017Izvješće
A8-0337/2017

IZVJEŠĆE o predloženom imenovanju Pietra Russa za člana Revizorskog suda

26.10.2017 - (C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE))

Odbor za proračunski nadzor
Izvjestitelj: Indrek Tarand

Postupak : 2017/0813(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0337/2017
Podneseni tekstovi :
A8-0337/2017
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o predloženom imenovanju Pietra Russa za člana Revizorskog suda

(C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 286. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u skladu s kojim se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0329/2017),

–  uzimajući u obzir članak 121. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0337/2017),

A.  budući da je Odbor za proračunski nadzor ocijenio kvalifikacije predloženog kandidata, posebno u smislu uvjeta navedenih u članku 286. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

B.  budući da je na sastanku Odbora za proračunski nadzor 19. listopada 2017. održano saslušanje kandidata Vijeća za članstvo u Revizorskom sudu;

1.  daje pozitivno mišljenje o prijedlogu Vijeća da se Pietro Russo imenuje članom Revizorskog suda;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i, radi obavijesti, Revizorskom sudu te drugim institucijama Europske unije i revizijskim institucijama država članica.

PRILOG 1.: ŽIVOTOPIS Pietra Russa

 

Obrazovanje

 

 

1977.

Stečena kvalifikacija za odvjetničku službu

 

1975.

Diploma iz prava na Sveučilištu u Cataniji(110/110 s pohvalom)

 

 

1970.

Završni ispit (matura) klasične gimnazije (s maksimalnim brojem bodova)

Zapošljavanje

Od 1. ožujka 2012.

 

Član Europskog revizorskog suda, predstavnik Italije: član IV. revizijskog vijeća – zadužen za prihode, istraživanje i druge unutarnje politike te institucije i tijela EU-a – član izvjestitelj za agencije EU-a i, nakon toga, prihode. Od 2016. član je V. revizijskog vijeća – nadležan za financiranje i upravljanje Unijom – član izvjestitelj za administrativne rashode EU-a. Sudionik izaslanstva Europskog revizorskog suda koje je 2015. službeno posjetilo vrhovnu revizijsku instituciju Poljske u Varšavi, što je obuhvaćalo, između ostaloga, sastanke s predsjednikom Republike i predsjednikom parlamenta.

 

2009. – 2012.

Član, predstavnik Italije, Međunarodnog odbora revizora za NATO (IBAN).

 

Od 2006. upućen je kao:

 

sudac magistrat ovlašten za provedbu inspekcija na Talijanskom institutu za germanistiku u Rimu.

2004. – 2009.

Upućeni član, i punopravni član od 2006., zajedničkih odjela u svojstvu revizora:

 

  opći i posebni izvjestitelj za izvješće Parlamentu: djelatnosti javne nabave, Ministarstvo proizvodne djelatnosti i komunikacija, Ministarstvo gospodarskog razvoja i Ministarstvo pravosuđa.

 

 

Član zajedničkih odjela u svojstvu savjetnika:

 

  izvjestitelj za nacrt dekreta predsjednika Republike o Uredbi za upravu i financijske izvještaje tijela za obranu.

 

2003.

Služio je u središnjem odjelu za reviziju upravljanja javnom upravom talijanskog Revizorskog suda (izvjestitelj za razna tematska izvješća o, između ostaloga, djelatnostima Ministarstva obrane i Ministarstva rada i socijalne politike).

 

 

Od 2003.: Zamjenik suca magistrata nadležan za reviziju Talijanskog nacionalnog instituta za statistiku (ISTAT) u skladu s člankom 12. Zakona br. 259/1958.

 

1993. – 2003.

Voditelj privatnog ureda talijanskog člana Europskog revizorskog suda, s dužnostima u području revizije Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi i potpore Zajednice zemljama u razvoju (koja se provodi u okviru Europskog razvojnog fonda).

 

1991. – 1992.

Nacionalni stručnjak u uredu zaduženom za reviziju Europskog fonda za regionalni razvoj pri Europskom revizorskom sudu.

 

1985.

Sudac magistrat Revizorskog suda u Uredu javnog tužitelja Revizorskog suda u Palermu (dužnosti zamjenika javnog tužitelja), gdje je služio kao Referendario (mlađi sudac magistrat), Primo Referendario (sudac višeg ranga, 1987.) (dužnosti zamjenika javnog tužitelja), Consigliere (viši sudac, 1989.) i Presidente di sezione (predsjednik vijeća, 2014.).

 

1977. – 1985.

Služio je kao redovni sudac magistrat na Okružnom sudu u Veroni te na Sudu u Veroni i Cataniji (kao sudac magistrat (pretore) i sudac).

Dužnosti na nacionalnoj razini

  Član Odbora za ocjenjivanje ulaganja i potpore za planiranje mjera zaštite okoliša pri Ministarstvu okoliša i upravljanje njima.

  Član Međuministarskog odbora za ispitivanje zahtjeva za nadoknade i doprinose u pogledu gubitaka koje su pretrpjeli talijanski građani u inozemstvu.

  Stručni suradnik visokog povjerenika za suzbijanje i sprečavanje korupcije i ostalih oblika kaznenih djela u javnoj upravi.

  Savjetnik predsjednika Odbora Senata za politike Europske unije.

  Član Znanstvenog odbora Stalnog opservatorija za organizirani kriminal (OPCO).

Dužnosti na međunarodnoj razini

  Od 1996. do 2012. član Odbora za žalbe Ureda Zajednice za biljne sorte sa sjedištem u Angersu.

  Nacionalni stručnjak u Skupini država protiv korupcije (GRECO) pri Vijeću Europe.

  Od 2005. do 2008. talijanski član (izabrani predsjednik od 30. lipnja 2006.) kolegija revizora mehanizma financiranja vojnih operacija Europske unije („Athena”).

  Od 2008. do 2011. talijanski član (izabrani predsjednik od 30. lipnja 2010.) kolegija revizora Europske obrambene agencije (EDA).

Akademske i znanstvene aktivnosti

  1989.: član, u svojstvu Cultore della materia (stručnjaka za predmet), ispitnog odbora za industrijsko pravo na Ekonomskom i trgovinskom fakultetu Sveučilišta u Palermu.

  1991.: istraživanje poredbenog prava u području okoliša pri Centru za europsko pravo i politike Sveučilišta u Bremenu, na poziv profesora G. Wintera.

  1992.: predavanje naslovljeno La Corte dei Conti: una nuova Istituzione comunitaria na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Cataniji, u okviru kolegija La Politica della Comunità Europea.

  Od 1995. član luksemburškog udruženja Association d'Etudes et Recherches pénales européennes.

  1996.: gostujući predavač na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Cataniji; niz predavanja o temi La Corte dei Conti nello sviluppo istituzionale dell'Unione Europea.

  1997. (rujan): govornik na međunarodnom seminaru o temi La Experiencia de los Organos de Control de las Comunidades Europeas como aporte a la consolidación del MERCOSUR, održanom u Buenos Airesu, na poziv općeg ureda za reviziju Argentine.

  Govornik na seminaru o temi La protection pénale des intérêts financiers de l'Union européenne, Instituto europeo de España, San Sebastián, 1997.

  1999. (studeni) i 2000. (siječanj/veljača i svibanj): predavanja o pravilima EU-a u pogledu financiranja i strukturnih fondova, reviziji u okviru prava EU-a te pravnim lijekovima u okviru sustava EU-a, za tečajeve o pravu EU-a u organizaciji predsjedništva Vijeća talijanskog Revizorskog suda u sklopu događaja Action Robert Schuman, održanog u Rimu i Milanu.

  Govornik na simpoziju Symposium on European Cooperation in Justice and in the Judiciary, Pisa, 2000.

  2000.: predavanje o temi L'esigenza del contraddittorio nel procedimento di controllo della Corte dei Conti Europea” na konferenciji naslovljenoj „Le funzioni di garanzia della finanza pubblica tra il rispetto delle autonomie e i principi del giusto processo, održanoj u Palermu, u organizaciji Odjela za regiju Siciliju talijanskog Revizorskog suda.

  2000.: niz predavanja o revizijskim aktivnostima Europskog revizorskog suda, u okviru tečaja organiziranog na poticaj Revizijskog odjela za regiju Siciliju talijanskog Revizorskog suda, u kontekstu projekta „PASS za osposobljavanje javnih dužnosnika koji financira EU (Palermo).

  2002.: predavanje o temi La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi na konferenciji o temi La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: Tradizione e Prospettive evolutive, održanoj u središnjem uredu talijanskog Revizorskog suda.

  2002.: predavanje naslovljeno Il sistema di controllo della Corte dei Conti Europea nel quadro dei Fondi Strutturali na seminaru o temi Funzioni di gestione, valutazione e controllo dei Fondi Strutturali, održanom u predstavničkom uredu regija Abruzzo, Lacij, Marke, Toskana i Umbrija u Bruxellesu.

  2004. i 2005.: predavanja o upravljanju proračunom EU-a i radu Europskog revizorskog suda u okviru diplomskog studija europskih studija na Institutu europskih studija „Alcide de Gasperi” u Rimu.

  2006.: predavanje o temi La certificazione del bilancio dello Stato: La prospettiva italiana nel contesto europeo u središnjem uredu talijanskog Revizorskog suda u Rimu, na poziv Udruge sudaca Suda.

  Svibanj 2013.: govornik na konferenciji o temi Risanamento dei conti pubblici e vincoli di bilancio - il ruolo della Corte dei Conti, održanoj na Sveučilištu LUISS u Rimu.

  Lipanj 2013.: govornik na konferenciji talijanskog Revizorskog suda o temi Controlli congiunti (Rim).

  Prosinac 2013.: predstavnik Europskog revizorskog suda na 23. konferenciji OLACEFS-a (Organizacija vrhovnih revizijskih institucija Latinske Amerike i Kariba) u Santiagu de Chile, predavanje o temi El Tribunal de Cuentas Europeo y las Instancias nacionales de Control Auditorías coordinadas en el contexto de la UE.

  Lipanj 2014.: predstavljanje izvješća Il ruolo della Corte dei Conti Europea nella prevenzione e nel contrasto alle frodi na međunarodnom seminaru „Hercule II.” u Rimu.

  30. rujna 2014. predstavnik Europskog revizorskog suda na seminaru o temi La prevenzione ed il contrasto alle irregolarità ed alle frodi a tutela dell'erario comunitario: profili di armonizzazione e raccordo nell'azione delle Istituzioni superiori di controllo u organizaciji talijanskog Revizorskog suda.

  1. listopada 2014.: saslušanje pred Odborom XIV. talijanskog Zastupničkog doma o istraživanju provedbe i učinkovitosti politika Europske unije u Italiji.

  23. veljače 2016.: izvješće o La Corte dei conti UE ed i suoi rapporti con la Corte dei conti italiana nel contesto europeo u okviru seminara u organizaciji Odjela za političke i društvene znanosti Sveučilišta u Cataniji.

  24. lipnja 2016.: izvješće o La Corte dei conti UE ed i suoi rapporti con la Corte dei conti italiana nel contesto europeo u kontekstu sastanka dužnosnika senata u vezi s revizijom sredstava EU-a i revizijskih prioriteta za 2016.

  7. srpnja 2017.: središnje predavanje na internetskom sveučilištu Pegaso (Napulj): La Corte dei Conti europea: Profili istituzionali e funzionali.

PUBLIKACIJE

Autor monografije o općoj poslovnoj teoriji (Rim 1990., objavio SIPI Il Sole 24 Ore).

Autor brojnih bilješki iz sudske prakse (case note) objavljenih u pravnim časopisima (Giustizia civile, 1981.; Giurisprudenza di merito, 1984. i 1986.; Rivista delle Aziende di credito, 1985.).

Suradnik u brojnim časopisima:

  Giustizia Civile, autor nekoliko članaka o građanskom, trgovačkom i građanskom postupovnom pravu (1978., 1980., 1982., 1983., 1984., 1985., 1988., 1990.).

O reviziji javnih financija:

  La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi u časopisu Rivista della Corte dei Conti (br. 5/2002) i zborniku radova s konferencije La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: Tradizione e Prospettive evolutive u organizaciji talijanskog Revizorskog suda.

  Le contrôle des dépenses des collectivités décentralisées en Italie, u časopisu Administration – Revue de l'Association du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du Ministère de l'Intérieur, ožujak 2002.

  Il controllo successivo della Corte dei Conti sulle Amministrazioni dello Stato dopo le riforme degli anni '90: una sistemazione concettuale, u časopisu Rivista della Corte dei Conti, br. 4/2004.

O poslovima povezanima s EU-om:

  La Corte dei Conti italiana dopo la riforma e la Corte dei Conti Europea dopo Maastricht: mutamenti e nuove occasioni di lavoro comune u časopisu Rivista della Corte dei Conti, br. 2/1994.

  La Corte dei ContiIstituzione comunitaria: note in tema di capacità processuale u časopisu Il Foro Amministrativo, br. 6/1994.

  Il problema del Marchio Frazionato ed il nuovo regime del marchio comunitario u časopisu Giustizia Civile, br. 2/1995.

  The administrative liability of the officials of the European Communities. Problems and Prospects u časopisu The European Union Review, br. 2/1997.

  Controlli, uno sguardo sull'Europa – Evoluzione della certificazione dei conti u časopisu Italia Oggi, 18. srpnja 2002.

  El procedimiento de ratificación del Tratado de Lisboa: situación actual u časopisu Legal Today.com (internetski časopis na španjolskom jeziku), 2008.

  Codice operativo del TUE e del TFUE, objavio Simone, 2012.: autor komentara o člancima Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) koji se odnose na Europski revizorski sud.

PRILOG 2.: SAŽETAK Pietra Russa O ISKUSTVU KOJE JE STEKAO KAO ČLAN SUDA I CILJEVIMA ZA BUDUĆI MANDAT

U svojem profesionalnom životu uvijek sam se trudio da svoje pravno znanje na najbolji način prenesem u revizijski rad. Stoga sam se nakon prvog imenovanja za člana Revizorskog suda mogao osloniti na svoje iskustvo suca i javnog tužitelja odnosno prethodni angažman pri talijanskoj vrhovnoj revizijskoj instituciji i Europskom revizorskom sudu te članstvo u nekoliko odbora za reviziju međunarodnih organizacija.

Nakon imenovanja u ožujku 2012. služio sam u IV. revizijskom vijeću Suda „Uređenje tržišta i tržišnog gospodarstva” do lipnja 2016. Ispočetka sam bio zadužen za posebna godišnja izvješća pružajući Europskom parlamentu i Vijeću izjave o jamstvu u pogledu pouzdanosti godišnjih financijskih izvještaja te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija za agencije EU-a. U tom sam radu uvijek bio usredotočen na aspekt upravljanja i osobito na uspješnost u upravljanju, nastojeći povezivati rezultate financijske revizije i revizije sukladnosti s njihovom primjenom pri upravljanju.

Nakon toga postao sam član izvjestitelj za poglavlje „Prihodi” godišnjeg izvješća.

Od lipnja 2016., nakon restrukturiranja Suda, služio sam u V. revizijskom vijeću „Financiranje i upravljanje Unijom” kao član izvjestitelj za poglavlje godišnjeg izvješća koje se bavi administrativnim troškovima Unije.

Tijekom svojeg mandata bio sam član izvjestitelj za tematsko izvješće 03/2014 „Iskustva koja je Europska komisija stekla tijekom razvoja druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II)” (izvjestiteljica odbora CONT gđa Monika Hohlmeier) i tematsko izvješće 07/2016 „Kako Europska služba za vanjsko djelovanje upravlja svojim zgradama diljem svijeta” (izvjestitelj odbora CONT g. Ryszard Czarnecki). Europski parlament oba je izvješća pozdravio i pozitivno ocijenio. I dalje sam član izvjestitelj za zadaću revizije u vezi s carinom EU-a koja je trenutačno pri kraju i koja će biti objavljena do kraja godine, a koja obuhvaća stajalište o mjerama Komisije nakon zahtjeva Parlamenta iz postupka razrješnice 2011. da se prikupe pouzdani podatci o carini i razlikama u PDV-u u državama članicama i da Parlament o tome izvještava svakih šest mjeseci. Što se tiče bliže budućnosti, imenovan sam članom izvjestiteljem za zadaću koju je zatražilo Vijeće u pogledu „provedbe smanjenja osoblja za 5%” te za reviziju koja će uskoro biti pokrenuta u pogledu provedbe uredbe o osoblju.

Također sam bio član izvjestitelj za mišljenje Suda br. 7/2014 „O sustavu vlastitih sredstava Zajednice„ i mišljenje Suda br. 2/2017 „O prijedlogu za izmjenu Financijske uredbe koja se primjenjuje na proračun za Europske škole”. Nadalje, bavio sam se „opažanjima Suda o delegiranim aktima donesenima u okviru primjene nove Financijske uredbe u pogledu decentraliziranih agencija i tijela javno-privatnog partnerstva” poslanima Komisiji u srpnju 2013.

Tijekom mojeg mandata Sud je nastavio s podizanjem svoje visoke razine osviještenosti i osjetljivosti u pogledu pitanja prijevare i korupcije, sukoba interesa i transparentnosti. To je rezultiralo usmjeravanjem na pokazatelje rizika od moguće prijevare i korupcije u upravljanju javnim sredstvima, kao što su proizvoljne odluke i nedostatak kriterija u pogledu transparentnosti. Potpuno sam predan radu u tom području i podupirem daljnji razvoj prijedloga, npr. uvođenje standardiziranih revizijskih pitanja o tom predmetu i poglavlja u godišnjem izvješću koje je tomu posvećeno.

U srpnju 2015. kolegij Suda imenovao me članom Odbora za etiku, u kojem se raspravlja o svim pitanjima etičke prirode za koje taj odbor smatra da su od važnosti za standarde i ugled Europskog revizorskog suda, uključujući procjenu vanjskih aktivnosti članova Odbora, kojim sam predsjedao od listopada 2016. do kraja mandata u srpnju 2017.

U cilju održavanja postojećeg dobrog odnosa između Suda i talijanskog parlamenta te vrhovne revizijske institucije, uvijek sam bio izuzetno predan predstavničkim aktivnostima, ponajprije u okviru predstavljanja godišnjeg izvješća talijanskom parlamentu na godišnjoj osnovi te izvješćivanja povezanih tehničkih odbora o upravljanju strukturnim fondovima EU-a i ad hoc informacijama o aktivnostima Suda na zahtjev. Nadalje, predanost radu obuhvaćala je i aktivna sudjelovanja i predavanja na seminarima o programima HERCULE u organizaciji talijanske vrhovne revizijske institucije o ulozi Suda u sprečavanju prijevara i suočavanju s njima. Nedavno sam posredovao u sklapanju sporazuma o suradnji između Suda i Sveučilišta u Pisi u pogledu uzajamne razmjene stručnog znanja, omogućavanja zajedničkog istraživanja i znanja o reviziji u cilju povezivanja građana s institucijama EU-a.

Tijekom svojeg mandata pri Sudu uvijek sam radio i pridonosio u cilju postizanja veće učinkovitosti, transparentnosti i pouzdanosti rezultata naših revizija za sve dionike, ponajprije za Europski parlament. U tom sam cilju pozdravio i podržao nastale izmjene, osobito novu organizaciju Suda koja se temelji na zadaćama.

Bila bi mi čast služiti Sudu i u drugom mandatu održavanjem uspješnog odnosa s Europskim parlamentom, osobito odborom CONT, te drugim dionicima, kao što su nacionalni parlamenti i vrhovne revizijske institucije. Predano ću nastojati iskoristiti iskustvo koje sam stekao u okviru svojeg prvog mandata, a koje mi omogućuje da i dalje poboljšavam revizijski rad i postižem korisne revizijske rezultate za sve dionike. Pritom ću povezivati elemente svojih aktivnosti u svojstvu člana izvjestitelja za godišnje izvješće i tematska izvješća, kao što je trenutačno slučaj u okviru zadatka u tijeku u vezi s „provedbom smanjenja osoblja za 5 %”. Smatram da je postojeći okvir osobito koristan u tom pogledu, uzimajući u obzir novu ponudu revizijskih usluga Suda i izmijenjena pravila o vremenskom rasporedu za tematska izvješća kako je propisano u članku 163. Financijske uredbe.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zamjena dijela članova Revizorskog suda - kandidat IT

Referentni dokumenti

11872/2017 – C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

21.9.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

5.10.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Datum usvajanja

19.10.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

17

4

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jan Huitema, Wajid Khan, Momchil Nekov, Monika Smolková, Lieve Wierinck

Datum podnošenja

26.10.2017