ДОКЛАД относно предложението за назначаване на Хану Такула за член на Сметната палата

26.10.2017 - (C8-0330/2017 – 2017/0814(NLE))

Комисия по бюджетен контрол
Докладчик: Индрек Таранд

Процедура : 2017/0814(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0338/2017
Внесени текстове :
A8-0338/2017
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за назначаване на Хану Такула за член на Сметната палата

(C8-0330/2017 – 2017/0814(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0330/2017)

–  като взе предвид член 121 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0338/2017),

А.  като има предвид, че комисията по бюджетен контрол направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално по отношение на условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че на своето заседание от 19 октомври 2017 г. комисията по бюджетен контрол изслуша предложения от Съвета кандидат за член на Сметната палата;

1.  изказва положително становище относно предложението на Съвета за назначаване на Хану Такула за член на Сметната палата;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и, за сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския съюз и на институциите на държавите членки за одит.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА Хану Такула

Образование

Докторат по педагогика, 2016 г. (Лапландски университет)

Магистърска степен по педагогика, 1993 г. (Лапландски университет)

Курс по национална отбрана, 1997 г.

Обучение по мениджмънт в икономическата политика, 1997 г.

Професионална кариера

Член на Европейския парламент, 2004 – 2014 г., 2015 –

Депутат във финландския парламент, 1995 – 2004 г.

Учител в начално училище в Анетерви, Посио, 1992 – 1995 г.

Главен редактор на местния радио канал „Radio Roy“, Рованиеми, 1990 – 1992 г.

Журналист на свободна практика в областта на културата, 1987 – 1990 г.

Счетоводител, Nopan rakennusliike Oy, 1985 – 1986 г.

Хорист на операта в Тампере, 1984 – 1986 г.

Крупие, Raha-automaattiyhdistys, RAY, 1982 – 1983 г.

Куриер, Seuturakennus Oy и Oulun Rakennus, 1979 – 1981 г.

Получени отличия

Кавалер на Ордена на лъва на Финландия, І степен – FL K I, 2003 г.

Дейности

Партия „Финландски център“, заместник-председател, 2002 – 2003 г.

Финландска волейболна асоциация, заместник-председател, 2015 – 2016 г.

Експерт, член на управителния съвет на Teosto ry, 2014 – 2016 г.

Търговска асоциация Финландия – Израел, счетоводител, 2009 – 2015 г.

Асоциация „Псориазис“, Финландия, председател, 2004 – 2011 г.

Държавен съвет по спорта, Финландия, член, 2002 – 2007 г.

Организационен комитет за световните първенства по лека атлетика 2005 г., член 2003 – 2005 г.

Административен съвет на Финландската национална оперна фондация, член 1999 – 2004 г.

Волейболен клуб „Napapiirin Palloketut“, председател, 2000 – 2007 г.

Лапландска асоциация на младежките клубове, председател, 1997 – 2002 г.

Финландски фестивал „Jutajaiset“, председател, 1997 – 2002 г.

Селски район Рованиеми, член на Общинския съвет, 2000 – 2004 г.

Ски клуб „Ounasvaara“, комитет за връзки с обществеността, 1990 – 1992 г.

Posion Pyrintö, младши треньор, комитет за връзки с обществеността, 1992 – 1996 г.

Съюз на студентите по педагогика, Финландия, Sool ry. председател, 1990 г.

Езикови умения

Фински (роден език), английски (отлично владеене, работен език), шведски (средно равнище, сертификат за владеене на език, 1992 г.)

Заемани длъжности в националния парламент на Финландия

Предишно членство и заемани длъжности в националния парламент на Финландия:

Държавен одитор, 1.1.2004 – 8.9.2004 г.

Член на финландската делегация в Парламентарната асамблея на ОССЕ, 2.4.2003 – 20.7.2004 г.

Член на финландската делегация в Съвета на Европа, 2.4.2003 – 20.7.2004 г.

Конвент за бъдещето на Европа, член, 1.6.2003 – 31.12.2003 г.

Одитор на финландския парламент, 11.2.1997 – 31.12.1999 г.

Делегация в Националния публичен пенсионен фонд, член, 16.6.1997 – 1.4.2003 г.

Член на финландската делегация в Северния съвет, 11.2.2000 – 18.3.2003 г.

Избирателна колегия, 31.3.1995 – 23.3.1999 г.

Голяма комисия (29.4.2003 – 20.7.2004 г.), заместник-председател (30.4.2003 – 20.7.2004 г.)

Комисия по отбрана (заместник-член), 2.4.2003 – 20.7.2004 г.

Комисия по външни работи, 7.4.1999 – 20.7.2004 г.

Комисия за бъдещето (заместник-член), 27.2.1996 – 23.3.1999 г.

Комисия по околна среда, 5.4.1995 – 18.3.2003 г.

Комисия по образование и култура (5.4.1995 – 23.3.1999 г.), заместник-член (7.4.1999 – 18.3.2003 г.)

Дейности в Европейския парламент

Политически групи

27.4.2015 –      : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа

14.7.2009 – 30.6.2014 г.: Група на Алианса на либералите и демократите за Европа

20.7.2004 – 13.7.2009 г.: Група на Алианса на либералите и демократите за Европа

Заместник-председател

1.2.2007 – 13.7.2009 г.: Комисия по култура и образование

Член

1.2.2017 –   : Комисия по бюджетен контрол

29.4.2015 –     : Комисия по международна търговия  

29.4.2015 –     : Делегация за връзки със Съединените американски щати

29.4.2015 – : Ръководна група на Парламентарната конференция по въпросите на СТО

13.2.2012 – 30.6.2014 г.: Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

19.1.2012 – 30.6.2014 г.: Комисия по култура и образование

16.9.2009 – 30.6.2014 г.: Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

16.9.2009 – 30.6.2014 г.: Делегация за връзки с Израел

16.7.2009 – 18.1.2012 г.: Комисия по култура и образование

14.3.2007 – 13.7.2009 г.: Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

31.1.2007 – 31.1.2007 г.: Комисия по култура и образование

15.1.2007 – 30.1.2007 г.: Комисия по култура и образование

15.9.2004 – 13.3.2007 г.: Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

21.7.2004 – 14.1.2007 г.: Комисия по култура и образование

Заместник-член

2.9.2015 –     : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

1.9.2015 –     : Делегация за връзки с Беларус

1.9.2015 –     : Делегация за връзки с Парламентарната асамблея Евронест

29.4.2015 –     : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

29.4.2015 –     : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

29.4.2015 –     : Комисия по регионално развитие

1.9.2015 – 6.2.2017 г.: Комисия по култура и образование

19.1.2012 – 30.6.2014 г.: Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

16.9.2009 – 12.2.2012 г.: Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

16.7.2009 – 18.1.2012 г.: Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

14.3.2007 – 13.7.2009 г.: Делегация за връзки с Израел

31.1.2007 – 13.7.2009 г.: Комисия по международна търговия

31.1.2007 – 13.7.2009 г.: Подкомисия по правата на човека

15.1.2007 – 30.1.2007 г.: Комисия по транспорт и туризъм

15.9.2004 – 13.3.2007 г.: Делегация за връзки с Израел

15.9.2004 – 13.7.2009 г.: Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 3.9.2004 – 14.1.2007 г.: Комисия по транспорт и туризъм

30.7.2004 – 2.9.2004 г.: Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 22.7.2004 – 29.7.2004 г.: Комисия по транспорт и туризъм

Интергрупи

27.4.2015 –     Интергрупа по спорта

20.9.2004 – 30.6.2014 г. Интергрупа по спорта

20.9.2004 – 30.6.2014 г. Интергрупа „Приятели на музиката“

Публикации:

Книги: Tulevaisuuden Puolesta, Sydänääniä Euroopasta (2014 г.); Quo vadis, Europe? (2009 г.);

Mistä löytyisi rohkeus? (2007 г.); Aamussa tuoksuu voitto-runosarja (сборник поезия, 1985 г.)

Статии: Автор на рубрики, 1995 – 2004 г., напр. за Kaleva, Itä-Häme, Suomenmaa, Koillissanomat, Karjalainen, Forum24, Sanansaattaja

Записи: LP: Karavaani (1987 г.); CD: Matkan varrelta… (2013 г.)

Хобита и интереси

Спортни, музикални и организационни дейности

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОТГОВОРИ НА Хану Такула ПО ВЪПРОСНИКА

Професионален опит

1.  Професионален опит в областта на публичните финанси. Моля, посочете Вашия професионален опит в областта на публичните финанси, независимо дали става въпрос за бюджетно планиране, изпълнение или управление на бюджета, или бюджетен контрол или одит.

Заемал съм няколко различни длъжности в областта на публичната администрация с отговорности за планиране на бюджета, изпълнение на бюджета и бюджетен контрол и одит. Професионалният ми опит в областта на публичните финанси беше допълнително подсилен от работата ми като член на общински съвет и над 20 години опит в парламентарната работа, първо във финландския парламент и след това в Европейския парламент. Заедно с този опит, оценяването на ефективността на финансовите дейности е станало за мен естествен подход във всеки професионален контекст.

През 1997 г. финландският парламент ме назначи за делегат в Социалноосигурителния институт на Финландия. Социалноосигурителният институт на Финландия е независим орган, уреден от публичното право, и неговата администрация и дейности се контролират от делегати, назначени от парламента. Моите задължения като делегат включваха наблюдение на качеството и предоставянето на услугите на Социалноосигурителния институт. Делегацията проверяваше годишните отчети на институцията, както и обосновките към тях, и вземаше решение за освобождаване от отговорност на правителството, при спазване на необходимото правно основание. Всяка година докладвахме относно нашите дейности пред парламента. В продължение на общо седем години изпълнявах функциите на делегат, което ми даде възможност да се запозная подробно с управлението на бюджета, бюджетния контрол и одита на публичните финанси.

Работих като одитор за финландския парламент в продължение на две години. Одиторите отговарят за одита на сметките и администрирането на парламента и на неговите органи. В обхвата на тези отговорности бяха включени следните органи на парламента: парламентарната служба, службата на парламентарния омбудсман, Националната сметна палата на Финландия и Изследователският институт за международни отношения и европейски въпроси (Финландския институт по международни отношения).

Заемал съм и длъжността държавен одитор. Задълженията ми включваха наблюдение на законосъобразността и целесъобразността на управлението и спазването на бюджета от страна на държавата. В своята дейност по надзора държавните одитори следва да се фокусират върху общото състояние и управлението на публичните финанси, както и върху теми, които би следвало поради някаква причина да бъдат доведени до знанието на парламента.

Като държавен одитор упражнявах надзор чрез посещения и одитиране на различни органи. Също така можех да решавам кои организации да бъдат проучени. Така например, стартирах проучване на въздействието на политехническите училища върху регионалната икономика, констатациите от което увеличиха разбирането на регионалните политици за значението на инвестициите в образованието за регионалното развитие.

В Европейския парламент съм работил в комисията по бюджетен контрол, която осъществява надзор на използването на бюджетните ресурси на Съюза. Като член на тази комисия съм бил докладчик за Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), наред с други задължения. Членството ми в комисията по бюджетен контрол ми позволи да наблюдавам отблизо управлението на бюджета на Съюза. В резултат на отговорностите, които ми бяха възложени в комисията, бях в състояние допълнително да опозная дейностите и финансирането на различните програми и институции в рамките на ЕС. Работата като член на тази комисия задълбочи общото разбиране на връзката между целите, дейностите и финансирането на Съюза, което бях придобил по време на моя мандат в Европейския парламент.

2.  Какви са Вашите най-значими постижения в професионалната Ви кариера?

През по-голямата част от кариерата си съм работил в политиката. За мен политиката винаги е означавала решаване на въпросите от общ интерес заедно с моите колеги, така че всеки успех и всяко постижение са постигнати с помощта на силни мрежи, както и със споделяне на умения и знания. Посочването на решенията като постижения на отделни лица не отдава заслуженото на процеса.

Също така съм работил в публичния и частния сектор и съм заемал длъжности в неправителствени организации. Всеки етап от кариерата ми съдържа постижения, които са били значими през този определен период.

В ранните години на моята кариера може би най-важното постижение беше по времето, когато работех за местен радио канал в Рованиеми. Бях повишен от журналист, анализиращ актуалната обстановка, до главен редактор и главен изпълнителен директор. Бях призован да подобря и реорганизирам дейностите на радио канала, който изпитваше финансови затруднения. Благодарение на опита си като счетоводител имах професионалните умения, необходими за успешното изпълнение на задачата. Достигнах и надминах сравнително бързо финансовите цели, определени от управителния съвет. Това рано ми показа, че мога да работя ефективно във финансовото управление. Успехът ми в тази задача и поздравленията, които получих от управителния съвет, са сред най-важните постижения в професионалната ми кариера извън политиката.

Що се отнася до основните етапи в политическата ми кариера, мога да спомена издигането си до длъжността заместник-председател на партия „Финландски център“ през 2002 г. и в резултат на това – участието си в преговорите за коалиция през 2003 г. По време на формирането на коалицията отговарях за целия административен сектор на Министерството на образованието и културата. Това включваше разработването на политически програми и бюджетни рамки за правителствения мандат за периода 2003 – 2007 г. Отговарях за довеждането до успешен край на процедурата по документиране на административния сектор на Министерството на образованието и културата, което беше един от факторите, довели до одобряването на правителствената програма от страна на парламента. Според мен това е едно от най-важните постижения в професионалната ми кариера.

Като член на Европейския парламент съм участвал в множество процедури на изработване на законодателство, които засягат живота на гражданите. Считам работата си като докладчик за програмата „Европа за гражданите“ за най-важното си постижение като член на ЕП. Докладът ми беше за първата програма „Европа за гражданите“. Работата по места, която беше нещо ново за Комисията и представителите на държавите членки, беше изпълнена с предизвикателства и едновременно с това носеше удовлетворение. Считам, че положителното приемане на програмата в държавите членки и големият обем положителна обратна информация от гражданите демонстрират способността ми да управлявам обширни тематични области и да координирам сътрудничеството между институции и групи по интереси.

На личностно равнище, може би най-добрият отзив получих от бивш свой ученик, който ми каза, че уроците при мен са били началото на ново, по-светло бъдеще. За мен беше трогателно да науча, че методите на преподаване и насърчаване, които прилагах в работата си, са довели до нещо толкова значително в живота на моя ученик.

3.  Какъв е Вашият професионален опит в международни мултикултурни и многоезикови организации или институции, базирани извън Вашата държава на произход?

По време на следването си бях избран за председател на Съюза на студентите по педагогика на Финландия, което ми даде възможност за първи контакти със скандинавското и международното студентско движение. По-късно, докато работех по докторската си дисертация относно обучението на учителите в Европа, работих в тясно сътрудничество с министрите на образованието на всички държави членки и с редица университети.

Като член на финландския парламент взех участие в междупарламентарно сътрудничество чрез Междупарламентарния съюз. Участвах и в скандинавското сътрудничество като член на Северния съвет. Освен това представлявах Финландия в Парламентарната асамблея на ОССЕ, а така също в Съвета на Европа и неговия комитет за правата на човека.

Като член на комисията по външни работи на финландския парламент участвах ежегодно във финландската делегация в Общото събрание на ООН и в заседания на Арктическия съвет, а като член на Голямата комисия на парламента – в заседанията на КОСАК.

Като член на Европейския парламент съм участвал в управителния комитет на Парламентарната конференция по въпросите на СТО. Като член на комисията по международна търговия на Европейския парламент изпълнявах редица задачи, свързани с докладване, и наблюдавах отблизо търговската политика на Европейския съюз и нейното прилагане. Като член на ЕП активно участвах в парламентарното сътрудничество със страните от Средиземноморието и Близкия Изток и в дейността на делегациите, които се занимават с Нова Зеландия, Австралия и Съединените американски щати. Като заместник-председател на комисията по култура и образование също така председателствах комисията за подбор на „Наградите Златни звезди“ на Комисията. Наградите имат за цел засилване на междукултурния диалог.

Дългосрочната ми цел в Европейския парламент беше да подкрепям многоезичието и малцинствените езици. От 2008 г. организирам Седмица на езиците в Европейския парламент в сътрудничество с Университета на Кеймбридж, отдел ESOL за проверка на езиковите умения. През 2013 г. Университетът на Кеймбридж ми връчи „Награда за изключителни заслуги“ като признание за работата ми в подкрепа на многоезичието.

Считам, че като член на Европейската сметна палата ще имам експертните знания да проучвам дейностите, които се провеждат в различни културни среди, и да разбирам техните различни изходни точки и предизвикателства.

4.  Били ли сте освобождаван от отговорност за предходно изпълняваните от Вас управленски функции, ако се прилага такава процедура?

На всички длъжности, за които се прилага процедура по освобождаване от отговорност, съм бил освобождаван от отговорност. Моите най-значими ръководни длъжности са били заместник-председател на партия „Финландски център“, председател на финландската асоциация „Псориазис“, председател на Лапландската асоциация на младежките клубове и главен изпълнителен директор на местния радио канал в Рованиеми.

5.  Кои от предходно заеманите от Вас професионални длъжности са в резултат на политическо назначение?

Преди парламентарната си дейност съм избиран на различни длъжности въз основа на професионалната си квалификация. Бях избран за член на Парламента на Република Финландия и по-късно на Европейския парламент от списъка с кандидати на партия „Финландски център“ в резултат на демократичен изборен процес.

6.  Кои са трите най-важни решения, във взимането на които сте взели участие в професионалната Ви кариера?

През цялата си професионална кариера съм имал за цел да укрепя структурите на активното гражданско общество, така че всеки да може да има възможност за самостоятелно развитие и да развива своите професионални умения. Това означава консолидиране на основните европейски ценности, например демокрацията, правата на човека, свободата на изразяване на мнение и принципите на правовата държава, по такъв начин, че гражданите, които са в уязвимо положение, да могат също така да разполагат с предпазните мрежи, от които се нуждаят като основа за щастлив и сигурен живот.

1. Реформиране на финландското законодателство в областта на образованието

Един от основните градивни елементи на добрия и балансиран живот за гражданите е безплатният достъп до добро образование. Като член на комисията по образование и култура играх първостепенна роля при реформирането на нашето законодателство в областта на образованието между 1995 и 1997 г., като по този начин спомогнах за създаване на стабилна основа за бъдещето на финландското общество. Само няколко години по-късно подобренията в образованието, предоставяно от училищата във Финландия, доведоха до по-добри резултати в оценките, основани на уменията и знанието, както и до повишаване на експертните познания на нашето общество. По това време бяха поставени основите за успеха на нашата училищна система в международни сравнителни оценки като PISA и PIRLS.

От значение беше, че всички политически групи подкрепиха инициативата на комисията. Реформите бяха приети добре също така на място. Съответното решение изигра роля в отварянето на нова глава в международен план в образователните политики на Финландия. Реформата на нашето законодателство в областта на образованието беше пример за много държави както в рамките на Съюза, така и извън него. Чрез споделяне на нашите най-добри практики това решение (взето на национално равнище) също така послужи за насърчаване и напредък в образованието, обучението и уменията в по-широк мащаб.

2. Конвентът за бъдещето на Европа

Като член на финландския парламент участвах в Конвента за бъдещето на Европа като представител на моята политическа група и на Финландия като цяло. Конвентът беше активен през 2002 и 2003 г. Неговата цел беше опростяване на структурите на Съюза и Съюзът да стане по-открит и по-демократичен.

Чувствах, че е особено важно в Конвента за бъдещето на Европа да се работи по подготовката за разширяването на Европейския съюз, както и да се обсъжда начинът, по който да се оформят и планират структурите на ЕС, като се отчитат потребностите на до 30 държави членки. Считам, че е важно, че в допълнение към полагане на основите за разширяването на Съюза на изток, Конвентът също така постанови факта, че всички европейски държави, които желаят да споделят общите ни ценности и изпълняват условията за членство, определени в критериите от Копенхаген, имат право да се присъединят към Съюза.

Конвентът за бъдещето на Европа представи проект на конституция, определяща нова основа за Съюза, което направи възможно разширяването. Освен това беше изтъкнато значението на общи основни ценности, свързани с демокрацията, и бяха укрепени принципите на членството. Като член на Конвента участвах във вземането на важно решение със значителни последици, което постави основите за една по-единна и по-голяма Европа.

Един от основните принципи на това разширяване беше равното третиране на старите и новите държави членки и техните граждани. Искахме да сложим край на разделението на Европа. Като европейски политик, който участва във вземането на решения, аз се чувствах наистина горд от своя континент при изготвянето на това решение. Като член на Сметната палата бих искал да продължа работата си, която е вдъхновена от този опит, така че да гарантираме, че всички граждани на ЕС са обект на равно третиране и имат правото да знаят как общите средства на Съюза, които са събрани от тях, се използват за развитието на Съюза по справедлив и балансиран начин.

3. Политиката за развитие и търговската политика в Европейския съюз

Третото важно решение се отнася до търговската политика, която има значителни последици за политиката за развитие. В комисията по външни работи на финландския парламент представлявах моята група и отговарях за въпросите, свързани с развитието. Изпълнявайки тази роля, следях отблизо двустранните проекти на Финландия в областта на развитието.

Като член на комисията на Европейския парламент по международна търговия участвах в заключителните преговори на многостранния кръг „Доха“ в Найроби през 2015 г. Тази среща на министрите взе решение за премахване на експортните субсидии, което е от голямо значение за сътрудничеството за развитие. Премахването на експортните субсидии подкрепя развитието на селското стопанство в развиващите се страни и в резултат на това насърчава финансовата стабилност. Това решение също така е израз на солидарността на Съюза в областта на търговската политика, която е един от ключовите инструменти, чрез които оказваме въздействие върху развиващите се страни и ги подпомагаме да изградят предпоставките за по-добър живот за своите граждани.

Благодарение на това, че съм се занимавал с търговската политика, съм запознат също така с механизмите за подпомагане в тази област, особено чрез механизма за макрофинансова помощ за съседните на Съюза държави. Считам, че тези решения във връзка с търговската политика и политиката за развитие са особено важни не само за Съюза, но и за човечеството като цяло.

Независимост

7.  Договорът постановява, че членовете на Сметната палата са „напълно независими“ при изпълнението на своите функции. Как бихте прилагали това задължение при изпълнението на бъдещите Ви функции?

Независимостта е основно изискване за работата на член на Сметната палата. Равните и ефективни действия на одиторския орган изискват безпристрастност и независимост и одиторът трябва да гарантира, че неговата преценка не е засегната от никакво външно влияние. Като член на Сметната палата ще се придържам безусловно към този принцип. При изпълнението на задълженията си няма да приемам инструкции от правителства или от други страни. Искам да спазвам изискването за пълна независимост и да отказвам всякакви дейности, които може да я застрашат.

Ако възникне ситуация, при която може да съществува възможност за какъвто и да било конфликт на интереси, ще отнеса въпроса незабавно до председателя на Сметната палата и ще поискам инструкции как да процедирам. Като действам по този начин, бих могъл да направя това, което е по силите ми, за да гарантирам, че моята безпристрастност не е застрашена, а е запазена във всички дейности.

8.  Имате ли Вие или Ваши близки роднини (родители, братя и сестри, законен партньор и деца) стопанско или финансово участие или други ангажименти, които биха могли да се окажат в конфликт с бъдещите Ви функции?

Не. Един от синовете ми има малко предприятие, предоставящо услуги за резервация на сауна във Финландия, и неговите дейности нямат и няма да имат никакви връзки с дейностите на Съюза или действията, финансирани от ЕС.

9.  Готов ли сте да разкриете всички Ваши финансови интереси и други ангажименти пред председателя на Сметната палата и да ги оповестите публично?

Категорично да. Като член на ЕП съм оповестил своите финансови ангажименти. Ще разкрия всички свои финансови интереси и други ангажименти пред председателя на Сметната палата и при необходимост ще ги публикувам. Това е важно за принципа на прозрачност и за укрепване на доверието на гражданите.

10.  Страна ли сте по текущо съдебно производство? Ако отговорът е „да“, моля, посочете подробности.

Не, не съм.

11.  Имате ли активна или изпълнителна роля в политиката? Ако това е така – на какво равнище? Заемали ли сте политическа длъжност през последните 18 месеца? Ако отговорът е „да“, моля, посочете подробности.

Аз съм член на Европейския парламент и председател на парламентарната делегация на партия „Финландски център“. Също така съм заместник-член на управителния съвет на партия „Финландски център“.

12.  Ще се откажете ли от заемането на всякакви изборни длъжности или ще преустановите ли изпълнението на всякакви отговорни функции в политическа партия, ако бъдете назначен за член на Сметната палата?

Да.

13.  Как бихте постъпили в случай на сериозна нередност или дори случай на измама и/или корупция, в които участват лица от Вашата държава членка на произход?

Като член на Сметната палата ще трябва да действам при пълна независимост и напълно безпристрастно при всяка операция. Това означава, че ще разглеждам всички случаи на нередност, измама и корупция по еднакъв начин, независимо от това къде са възникнали нередностите или граждани на коя държава са замесени. Като член на Сметната палата аз не мога да прилагам двойни стандарти в никакво отношение и трябва винаги да работя напълно безпристрастно и при пълна независимост.

Предотвратяването на измами, корупция и нередности е особено важно за поддържане на доверието в Европейския съюз и неговата надеждност. Ако съществува подозрение за измама, незабавно ще отнеса въпроса до председателя на Сметната палата и до Европейската служба за борба с измамите (OLAF). Гражданите трябва да могат при всички обстоятелства да се доверяват на органите на Съюза, по-специално на Сметната палата, и да разчитат на безпристрастността на нейните членове.

Изпълнение на функциите

14.  Какви следва да бъдат според Вас главните характеристики на една култура на добро финансово управление във всяка публична служба? Как Сметната палата би могла да допринесе за нейното прилагане?

  Доброто финансово управление следва да бъде абсолютно задължително изискване в рамките на публичната администрация. Безупречното управление на парите на данъкоплатците следва да бъде основно право на гражданите на Съюза. Според принципа на добра администрация от основно значение е не само да се действа в съответствие с правилата, но и да се споделя достатъчна по обем информация.

Доброто финансово управление изисква да се следва концепцията за следните три аспекта: икономичност, ефикасност и ефективност. Ролята на Сметната палата в изпълнение на този принцип е да предоставя независими одитни доклади в съответните области и да ги публикува своевременно. По този начин и Европейският парламент, и гражданите на ЕС са информирани в подходящия момент относно начина, по който се управляват парите им. В докладите следва да се посочват както добрите практики, така и въпросите, във връзка с които е необходимо подобрение. Чрез споделяне както на положителните, така и на отрицателните факти, можем по възможно най-ефективния начин да повлияем на финансовото управление и да го подобрим.

Спазването на сроковете е гарантирано, когато се следват законодателните процедури, като по този начин се дава възможност на Сметната палата да избира целите на своите специални доклади, така че те да служат най-добре на законодателния процес и да предоставят на Парламента необходимата информация. Това е също така част от ефективното използване на собствените ресурси на ЕСП.

На първо място, трябва да се обърне внимание на прозрачността на процедурите. За всеки данъкоплатец следва да бъде ясно за какво се изразходват парите и по какъв начин. Споделянето на тази информация не следва да бъде изключение, а правило. Гражданите на Съюза трябва да могат да разчитат, че парите им се управляват правилно.

15.  Съгласно Договора от Сметната палата се изисква да подпомага Парламента при упражняването на правомощията му за контрол на изпълнението на бюджета. Как бихте подобрили допълнително сътрудничеството между Сметната палата и Европейския парламент (в частност неговата комисия по бюджетен контрол) с цел както засилване на публичния надзор над общите разходи, така и повишаване на икономическата му ефективност?

Професионалният ми опит в комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент със сигурност ще бъде от полза за подобряване на сътрудничеството между Сметната палата и Европейския парламент. Предоставянето на помощта по член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (създаване на Сметната палата) изисква ЕСП да отчита значението на сътрудничеството между ЕСП и Европейския парламент при планирането на собствената си работа и одити.

За да е налице успешно сътрудничество, взаимодействието трябва да работи. Функциониращото сътрудничество между две важни институции изисква предварително планиране: ясна годишна работна програма на Сметната палата и планиран график за бъдещите одиторски доклади ще улеснят планирането на работата на Парламента и на комисията по бюджетен контрол в частност. По този начин изпълнението на задълженията в срок може да бъде гарантирано и можем да избегнем ситуации, при които даден въпрос не може да бъде обсъден в Парламента, тъй като не е бил разгледан от комисията по бюджетен контрол в рамките на законодателната и бюджетната процедури. Сметната палата следва да предоставя на Европейския парламент достатъчно рано своя годишен план, за да може Парламентът да изготви своя работен план и график.

Както подчертах в раздел 14, спазването на сроковете е едно от изискванията за контрол на използването на финансовите средства и за гарантиране на специална ефективност.

16.  Според Вас каква е добавената стойност на одита на изпълнението и как заключенията от одита следва да бъдат включени в процедурите за управление?

Одитите на изпълнението съдържат мнение по най-важния въпрос при използването на средствата, а именно дали те се използват по подходящ начин. Възможно е средствата да се използват точно в съответствие с правилата, но това да не доведе непременно до икономичен или ефективен начин на действие или такъв, който е способен да оказва влияние. Постигането на резултати следва да се подчертае в по-голяма степен, тъй като това дава възможност реално да се прецени дали средствата са използвани по подходящ начин.

Сметната палата извършва одити на изпълнението, за да предостави забележки и препоръки. Задължение на Комисията, и по-специално на члена на Комисията, отговарящ за въпросната тема, и на съответния генерален директор е да ги вземат предвид.

Одитите и препоръките на Сметната палата следва да бъдат взети предвид в административните дейности като част от разработването на операции. Информацията, получена в резултат от одитите, следва да бъде използвана за подобряване както на съществуващите административни процедури, така и на планирането на бъдещи процедури. По този начин може да се извлекат възможно най-добрите ползи от извършените одити и получената информация.

17.  Как би могло да се подобри сътрудничеството между Сметната палата, националните одитни институции и Европейския парламент (комисия по бюджетен контрол) относно одита на бюджета на ЕС?

Не съществува сътрудничество без диалог и взаимодействие. Развиването на сътрудничеството между Сметната палата, националните одиторски органи и Европейския парламент (комисията по бюджетен контрол) също би могло да започне чрез споделяне на най-добри практики. Споделянето на най-добри практики от националните одиторски институции особено ще улесни сътрудничеството между органите. В съответствие с практиката, представена в тазгодишния годишен доклад, най-добри практики могат да бъдат намерени и споделени в международен план, в това число и извън границите на ЕС.

Съгласуваните одити също са форма на сътрудничество, която дава възможност за разработване на добра практика. Принципът на независимост, залегнал в Договорите, трябва да се спазва при осъществяването на съвместни дейности. Сътрудничеството между националните одиторски институции и Сметната палата би могло да доведе до ценни икономии на ресурси, когато става въпрос по-специално за разпределяне на работата и избягване на дублирането.

В работата си като член на Сметната палата бих участвал активно в диалог с Европейския парламент и с националните одиторски органи. Доброто сътрудничество предполага Сметната палата активно да споделя информация относно своите дейности и по този начин да подкрепя принципа на прозрачност между Европейския парламент и националните одиторски институции. 

18.  Как бихте развили допълнително докладването на Сметната палата с цел на Европейския парламент да се предоставя цялата необходима информация относно точността на данните, предоставени от държавите членки на Европейската комисия?

За правилното изпълнение на бюджета е необходимо държавите членки да предоставят надеждна и точна информация на Комисията. Всяка държава членка е отговорна пред своите граждани за спазването на правилата за финансово управление, за прилагането по отличен начин на принципите на добро управление и за предоставянето на достоверна и достатъчна информация на Комисията относно основанията за плащанията.

Като познавам работата на Европейския парламент, по-специално на комисията по бюджетен контрол, която работи в тясно сътрудничество със Сметната палата, със сигурност ще имам предвид ползата от докладването до Европейския парламент. Следва да се направят инвестиции с оглед подобряване на качеството на съдържанието на докладването и следователно предоставяне на съответната информация на членове на Парламента: целта следва да бъде да се създаде добавена стойност за работата на Парламента, по-специално във връзка с докладите за освобождаване от отговорност. Всички съобщения от Сметната палата до Европейския парламент трябва да бъдат ясни и качеството следва да бъде обект на постоянно внимание.

Годишният доклад на Сметната палата не е единствената възможност за споделяне на информация: точно обратното, съществуват различни начини за споделяне на анализи относно надеждността на информацията. Сметната палата би могла също така да изготвя бързи и кратки доклади относно точността на информацията, предоставяна от държавите членки в определени области на политиката.

През следващата година ЕС ще изплати рекордно по размер финансиране за сближаване, което беше засегнато от необичайно забавяне. В такива ситуации по-специално ние следва повече от всякога да можем да разчитаме, че цялата информация ще бъде представена вярно и по подходящ начин, като в същото време се гарантира, че Сметната палата използва ефикасно ресурсите си, за да отстрани погрешни основания за плащане. При нарастващ натиск от гледна точка на одита, точното насочване на ресурсите ще бъде от съществено значение и това трябва да се планира внимателно от Сметната палата.

Нещо, което споменах няколко пъти, е споделянето на информация. Комисията следва активно и ясно да информира държавите членки каква информация трябва да предоставят. Парламентът често е отбелязвал, че информацията е достъпна чрез интернет. Когато се обменя информация, винаги е налице обсъждане относно начините за избягване на административната тежест. Като се направи баланс, следва да се постави по-голям акцент върху наличието на подходяща и достатъчна информация относно основанията за плащане вместо върху рационализираните административни процедури. Всичко това винаги ни връща отново към основния принцип, че гражданите на Европейския съюз следва да знаят как и защо се изразходват финансовите средства на Съюза.

Допълнителни въпроси

19.  Ще оттеглите ли кандидатурата си, ако становището на Парламента е против назначаването Ви за член на Сметната палата?

Да. Договорът изисква от членовете на Сметната палата да изпълняват функциите си независимо и професионално, в общ интерес на Съюза. За доброто и успешно изпълнение на тези функции е от съществено значение с Европейския парламент и комисията по бюджетен контрол да се поддържат отношения, основани на доверие.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат FI

Позовавания

12248/2017 – C8-0330/2017 – 2017/0814(NLE)

Дата на сезиране

21.9.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

CONT

5.10.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Дата на приемане

19.10.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

13

9

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Jan Huitema, Wajid Khan, Momchil Nekov, Monika Smolková, Lieve Wierinck

Дата на внасяне

26.10.2017