Postupak : 2017/0816(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0341/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0341/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/11/2017 - 13.8

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0434

IZVJEŠĆE     
PDF 482kWORD 59k
31.10.2017
PE 610.912v02-00 A8-0341/2017

o predloženom imenovanju Bettine Jakobsen za članicu Revizorskog suda

(C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Indrek Tarand

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG 1.: ŽIVOTOPIS BETTINE JAKOBSEN
 PRILOG 2.: SAŽETAK Bettine Jakobsen O ISKUSTVU KOJE JE STEKLA KAO ČLANICA SUDA I CILJEVIMA ZA BUDUĆI MANDAT
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o predloženom imenovanju Bettine Jakobsen za članicu Revizorskog suda

(C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 286. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u skladu s kojim se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0332/2017),

–  uzimajući u obzir članak 121. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0341/2017),

A.  budući da je Odbor za proračunski nadzor ocijenio kvalifikacije predložene kandidatkinje, posebno u smislu uvjeta navedenih u članku 286. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

B.  budući da je na sastanku Odbora za proračunski nadzor 26. listopada 2017. održano saslušanje kandidatkinje Vijeća za članstvo u Revizorskom sudu;

1.  daje pozitivno mišljenje o prijedlogu Vijeća da se Bettina Jakobsen imenuje članicom Revizorskog suda;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i, radi obavijesti, Revizorskom sudu te drugim institucijama Europske unije i revizijskim institucijama država članica.


PRILOG 1.: ŽIVOTOPIS BETTINE JAKOBSEN

OBRAZOVANJE

Magisterij iz javne uprave, Sveučilište u Kopenhagenu i Poslovna škola u Kopenhagenu (Copenhagen Business School), 2012.

Tečaj javnog upravljanja KIOL, 2004. – 2005.

Diploma iz prava, Sveučilište u Kopenhagenu, 1990.

Kvalifikacije za upis na sveučilište – smjer moderni jezici, Gimnazija Espergærde, 1982.

 

RADNI VIJEK

Danska članica Europskog revizorskog suda od 1. rujna 2015. do 28. veljače 2018.

Pomoćnica glavnog državnog revizora, danski Državni ured za reviziju, od 17. svibnja 2005.

Direktorica, danski Državni ured za reviziju, od 1. lipnja 2002.

Revizorica, Međunarodni odbor revizora za NATO, sjedište NATO-a, Bruxelles, Belgija, 1997. – 2002.

Posebna savjetnica, danski Državni ured za reviziju, 1996.

Načelnica odjela, danski Državni ured za reviziju, od 1. svibnja 1990.

 

PROFESIONALNO ISKUSTVO

2015. – 2018.

 

Danska članica Europskog revizorskog suda od 1. rujna 2015. do 28. veljače 2018.

 

 

Od rujna 2015. do svibnja 2016. bila sam članica I. revizijskog vijeća Revizorskog suda (održiva uporaba prirodnih resursa), da bih potom na vlastiti zahtjev prešla u III. revizijsko vijeće (vanjsko djelovanje, sigurnost i pravda).

 

 

Tijekom tog razdoblja bila sam članica odgovorna za šest tematskih izvješća:

 

1.  Tematsko izvješće br. 6/2016: Suzbijanje bolesti životinja programima za iskorjenjivanje, kontrolu i praćenje tih bolesti

2.  Tematsko izvješće br. 18/2016: Sustav EU-a za certifikaciju održivih biogoriva

3.  Tematsko izvješće br. 30/2016: Djelotvornost potpore EU-a prioritetnim sektorima u Hondurasu

4.  Tematsko izvješće br. 34/2016: Borba protiv nepotrebnog bacanja hrane: prilika za EU da poboljša učinkovitost resursa u lancu opskrbe hranom

5.  Predstojeće tematsko izvješće o potpori EU-a za borbu protiv trgovine ljudima u južnoj i jugoistočnoj Aziji (izvješće će biti objavljeno 20. lipnja 2017.)

6.  Predstojeće tematsko izvješće o Uzajamnom fondu EU-a Bêkou za Srednjoafričku Republiku (izvješće će biti objavljeno u rujnu/listopadu 2017.)

 

 

Unutarnje strateške zadaće pri Revizorskome sudu

 

Kao članica radne skupine koja je odgovorna za reorganizaciju Revizorskog suda bila sam zadužena za ažuriranje strukture revizijskog vijeća kako bi se bolje odrazili prioriteti Revizorskog suda i osigurala veća fleksibilnost u određivanju prioriteta, planiranju i provedbi revizijskih zadaća.

 

Od početka lipnja 2016. usporedno s dužnostima u III. revizijskom vijeću jedna sam od triju članova Odbora za kontrolu kvalitete revizija Revizorskog suda. U tom sam svojstvu odgovorna za osiguranje kvalitete tematskih izvješća o održivoj uporabi prirodnih resursa i tematskih izvješća o regulaciji tržišta i konkurentnom gospodarstvu.

 

Trenutačno predsjedam radnom skupinom koja organizira godišnji seminar za članove o strateškom razvoju Revizorskog suda, zakazan za rujan 2017. Seminar će se usredotočiti na različite aspekte revizija uspješnosti.

 

 

2013. – 2015.

 

Bila sam pomoćnica glavnog državnog revizora pri danskom Državnom uredu za reviziju. Provodila sam revizije Ministarstva zapošljavanja, Ministarstva djece, ravnopravnosti spolova, integracije i socijalne skrbi, Ministarstva gospodarskih i unutarnjih poslova, Ministarstva zdravlja, Ministarstva crkvenih poslova i Ministarstva kulture. Obavljala sam financijske revizije, revizije usklađenosti i revizije učinkovitosti šest ministarstava, isplata središnje vlade općinama i revizije učinkovitosti regija. Upravljala sam radom četiriju direktora i oko 50 članova osoblja. Također sam bila članica rukovodećeg tima danskog Državnog ureda za reviziju.

 

Kao pomoćnica glavnog državnog revizora bila sam odgovorna, među ostalim, za razna izvješća Odboru za javne račune o pitanjima povezanim s građanima, koja su primjerice obuhvaćala: skloništa za žene, mjere poduzete radi pomoći beskućnicima, raspored obrade predmeta u tijelima državne uprave, netočne uplate za socijalno osiguranje, mjere integracije, nadzor nad mentalnim zdravljem na radnom mjestu i sredstva za istraživanja u bolnicama.

 

U istoj sam ulozi bila odgovorna za sastavljanje izvješća Odboru za javne račune o reviziji državnih računa za 2013. i 2014. godinu.

 

 

2010. – 2013.

 

Kao pomoćnica glavnog državnog revizora pri danskom Državnom uredu za reviziju bila sam odgovorna za pripremu opsežnih pregleda rada koja su provedena u Ministarstvu poduzetništva i rasta, Ministarstvu zapošljavanja, Ministarstvu hrane, poljoprivrede i ribarstva, Ministarstvu stanovanja, urbanih i ruralnih poslova, Ministarstvu socijalne skrbi i integracije, Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu prometa, Ministarstvu klime, energije i graditeljstva, Ministarstvu zaštite okoliša te za revizije učinkovitosti u pet nacionalnih regija. Upravljala sam radom četiriju direktora i oko 40 članova osoblja. Bila sam članica rukovodećeg tima danskog Državnog ureda za reviziju.

 

2005. – 2009.

 

 

Kao pomoćnica glavnog državnog revizora pri danskom Državnom uredu za reviziju bila sam odgovorna za financijsku reviziju i reviziju usklađenosti Ureda predsjednika vlade, Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i poduzetništva, Ministarstva znanosti, tehnologije i inovacija, Ministarstva prometa, Ministarstva klime, energije i graditeljstva, kao i reviziju plaća na nacionalnoj razini koju je provodio danski Državni ured za reviziju. Upravljala sam radom četiriju ili pet direktora i oko 55 članova osoblja. Bila sam članica rukovodećeg tima danskog Državnog ureda za reviziju.

 

2002. – 2005.

 

 

Kao direktorica Odjela C3 u danskom Državnom uredu za reviziju bila sam odgovorna za financijsku reviziju i reviziju usklađenosti u Ministarstvu vanjskih poslova, Ministarstvu prometa i energije, Ministarstvu gospodarstva i poduzetništva kao i u polovici Ministarstva znanosti. Bila sam izravno odgovorna za 17 članova osoblja.

 

1997. – 2002.

 

 

Kao revizorica u Međunarodnom odboru revizora za NATO u Bruxellesu bila sam prva danska državljanka na tom položaju nakon 27 godina i prva žena koja je radila kao revizorica u NATO-u. To radno mjesto obuhvaćalo je financijsku reviziju, reviziju usklađenosti i reviziju uspješnosti raznih organizacija i projekata NATO-a. Također je uključivalo revizije koje su se provodile na infrastrukturnim programima NATO-a (NSIP), što je podrazumijevalo česta putovanja u sve zemlje članice NATO-a. To radno mjesto zahtijevalo je dobro poznavanje međunarodnih revizijskih i računovodstvenih standarda i služenje engleskim i francuskim kao radnim jezicima.

 

1990. – 1997.

 

 

Obnašla sam funkciju načelnice odjela pri danskom Državnom uredu za reviziju. Bila sam zadužena za financijske revizije, revizije usklađenosti i revizije uspješnosti za Ministarstvo obrazovanja, Ministarstvo znanosti, Ministarstvo kulture i institucije Nordijskog vijeća. Sudjelovala sam u suradnji između nordijskih nacionalnih ureda za reviziju.

 

OSTALO MEĐUNARODNO ISKUSTVO

2014. – 2015. Imenovana sam članicom Revizorskog odbora Europskog investicijskog fonda (EIF) u Luxembourgu od strane Europske investicijske banke (EIB). Europski investicijski fond financira mala i srednja poduzeća u Europi preko jamstava i rizičnog kapitala. Revizorski odbor, između ostalog, odgovoran je za provjeru jesu li aktivnosti Fonda organizirane na odgovarajući način i je li nad njima propisno provedena revizija. Revizija se provodi u skladu s međunarodnim revizijskim standardima.

 

 

Svibanj 2013.: Bila sam glavna govornica na konferenciji Svjetske banke i Afričke razvojne banke o razvoju javnog financijskog upravljanja na arapskom području, koja je održana u Abu Dhabiju.

 

 

2012. – 2015. Glavni državni revizor imenovao me predsjednicom Odbora za profesionalne standarde (PSC) Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) koji priprema standarde javne revizije koji su primjenjivi u nacionalnim uredima za reviziju diljem svijeta.

 

 

2011. – 2015. Imenovana sam danskom članicom Revizorskog odbora Europske investicijske banke (EIB) u Luxembourgu od strane ministra gospodarstva i poduzetništva. EIB je banka Europske unije. Revizorski odbor ima funkciju upravljanja te je među ostalim odgovoran za provjeravanje provode li se aktivnosti EIB-a na transparentan i pravilan način, provodi li se u Banci odgovarajuće upravljanje rizicima i potrebna unutarnja kontrola te posluje li u skladu s najboljom bankarskom praksom. Revizija se provodi u skladu s međunarodnim revizijskim standardima.

 

 

2008. – 2011. Ministarstvo vanjskih poslova imenovalo me danskom članicom i predsjednicom novouspostavljenog revizorskog odbora pri Vijeću Europe u Strasbourgu, organizacije koja je nadležna za Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu. Moje su odgovornosti obuhvaćale savjetovanje Vijeća Europe i njegova glavnog tajnika o pitanjima povezanima s revizijom, jamčenje učinkovitog i pravilnog upravljanja te financijskog upravljanja i olakšavanje koordinacije između unutarnjih i vanjskih revizija u Vijeću Europe. Revizija se provodi u skladu s međunarodnim revizijskim standardima.

 

 

2007. – 2012. Kao potpredsjednica Odbora za profesionalne standarde u ime glavnog državnog revizora predsjedala sam godišnjim sastancima Upravljačkog odbora PSC-a u Bahreinu (2007.), Brazilu (2009.), Kopenhagenu (2010.), na Novom Zelandu (2011.), u Stockholmu (2012.), Pekingu (2013.) i Bahreinu (2014.). Moji su zadaci obuhvaćali predsjedanje sjednicama na kojima je sudjelovalo 50 – 60 međunarodnih delegata, određivanje strategije i razvoja PSC-a i razvoj međunarodnih standarda, normi i načela provođenja revizija javnog sektora.

 

 

2007. Bila sam izlagačica na tranzicijskom seminaru Svjetske banke za zemlje u razvoju koji se održao u Washingtonu, s naglaskom na transparentnosti u računovodstvu i dobrom upravljanju javnim sredstvima.

 

 

2006. Bila sam izlagačica na Svjetskom kongresu IFAC-a (Međunarodne federacije računovođa) u Istanbulu 2006. IFAC (Međunarodna federacija računovođa) svjetsko je udruženje privatnih revizora. Izlaganje je bilo usredotočeno na rad organizacije INTOSAI na standardima revizije javnog sektora.

 

OSTALO ISKUSTVO

2014. – 2015. Predsjedala sam zajedničkom radnom skupinom FSR-a – danskih revizora i danskog Državnog ureda za reviziju, čiji je zadatak bio pripremiti zajedničke smjernice o upravljanju i reviziji državnih subvencija te standardnom postupku odobrenja bespovratnih sredstava za projekte.

 

 

2009. i 2011. Organizirala sam i bila domaćin na dvije nacionalne konferencije o reviziji javnog sektora koje je danski Državni ured za reviziju održao 2009. i 2011. Konferencija održana 2011. bila je usmjerena na važnost provođenja revizija javnog sektora, a cilj joj je bio objasniti kako se revizijom mogu dodatno podupirati razvoj i inovacije u tom sektoru.

 

 

2008. – 2010. Bila sam članica Danskog vijeća računovođa, čiji zadaci obuhvaćaju savjetovanje Ministarstva financija kada je riječ o pitanjima razvoja nacionalnih računovodstvenih standarda.

 

Imam višegodišnje iskustvo kao mentorica u području upravljanja u okviru programa mentorstva Djøf.

 

Tečno govorim engleski jezik, imam dobro radno znanje francuskog, a solidno vladam njemačkim jezikom.


PRILOG 2.: SAŽETAK Bettine Jakobsen O ISKUSTVU KOJE JE STEKLA KAO ČLANICA SUDA I CILJEVIMA ZA BUDUĆI MANDAT

Tijekom dvije godine rada kao članica Revizorskog suda bila sam odgovorna za šest objavljenih tematskih izvješća.

1.  Br. 6/2016: Suzbijanje bolesti životinja programima za iskorjenjivanje, kontrolu i praćenje tih bolesti

2.  Br. 18/2016: Sustav EU-a za certifikaciju održivih biogoriva

3.  Br. 30/2016: Djelotvornost potpore EU-a prioritetnim sektorima u Hondurasu

4.  Br. 34/2016: Borba protiv nepotrebnog bacanja hrane: prilika za EU da poboljša učinkovitost resursa u lancu opskrbe hranom

5.  Br. 9/2017: Potpora EU-a za borbu protiv trgovine ljudima u južnoj i jugoistočnoj Aziji

6.  Br. 11/2017: Uzajamni fond EU–a Bêkou za Srednjoafričku Republiku: početak koji budi nadu unatoč nekim nedostatcima

Osim toga, aktivno sam doprinijela radu Revizorskog suda kao:

  članica radne skupine odgovorne za reorganizaciju Revizorskog suda. To je podrazumijevalo ažuriranje strukture revizijskog vijeća kako bi se bolje odrazili prioriteti Revizorskog suda i osigurala veća fleksibilnost u planiranju i provedbi revizijskih zadaća;

  članica Odbora za kontrolu kvalitete revizija Revizorskog suda nadležnog za jamčenje kvalitete i dosljednosti naših tematskih izvješća;

  predsjednica radne skupine koja je organizirala godišnji seminar za članove u rujnu 2017. o strateškom razvoju Revizorskog suda, s naglaskom na različitim aspektima revizija uspješnosti;

  članica nekoliko povjerenstava u postupcima zapošljavanja rukovoditelja, koji su rezultirali zapošljavanjem devet glavnih voditelja, od kojih je šest žena. Revizorski sud ima vrlo talentiran kadar, a ja se snažno zalažem za poboljšanje ravnoteže spolova.

Revizija javnog sektora koji dobro funkcionira ključna je za jamčenje odgovornosti i transparentnosti prema građanima. U svome budućem mandatu i dalje ću se nastojati oslanjati na više od 25 godina iskustva u provođenju revizija javnog sektora radi promicanja i provedbe revizija koje mogu imati pozitivan učinak na živote građana.

Nastavit ću poticati poboljšanja i u postupcima upravljanja i revizija. Smatram da je u tom kontekstu neophodno održavati blisku i konstruktivnu suradnju s dionicima Revizorskog suda, kao što je Parlament, te naročito njegovim Odborom za proračunski nadzor, jer je riječ o važnim suradnicima u poštovanju odgovarajućeg revizijskog mandata za sva sredstva EU-a.

Kao članica Odbora za kontrolu kvalitete revizija doprinosim izradi relevantnih, pravodobnih i pouzdanih tematskih izvješća na koje se naši dionici mogu osloniti. Moj cilj bio bi nastaviti povećavati kvalitetu i učinak naših tematskih izvješća.

U budućem mandatu usredotočila bih se na vanjsko djelovanje, sigurnost i pravdu, što su područja u kojima trenutačno provodim revizije. Prema mojem mišljenju, Revizorski bi sud mogao imati veću ulogu u tim područjima, ne samo u pogledu pružanja jamstva i neovisne ocjene politika i sredstava za naše političke aktere, nego i u pogledu doprinošenja sigurnosti i izgradnje povjerenja građana EU-a. Težila bih tome da Revizorski sud pri postavljanju prioriteta i planiranju u vezi s revizijama uzme u obzir sve rizike za EU i njegove građane te da za njihovo rješavanje raspolaže tehničkim mogućnostima.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zamjena dijela članova Revizorskog suda - kandidat DK

Referentni dokumenti

10762/2017 – C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

21.9.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

5.10.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Datum usvajanja

26.10.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Datum podnošenja

31.10.2017

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti