JELENTÉS Iliana Ivanovának a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről

  31.10.2017 - (C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE))

  Költségvetési Ellenőrző Bizottság
  Előadó: Indrek Tarand

  Eljárás : 2017/0818(NLE)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0344/2017
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0344/2017
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

  Iliana Ivanovának a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről

  (C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE))

  (Konzultáció)

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 286. cikkének (2) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0334/2017),

  –  tekintettel eljárási szabályzata 121. cikkére,

  –  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0344/2017),

  A.  mivel a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága értékelte – különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 286. cikkének (1) bekezdésében foglalt feltételek szempontjából – a javasolt jelölt képességeit;

  B.  mivel 2017. október 26-i ülésén a Költségvetési Ellenőrző Bizottság meghallgatta a Tanács számvevőszéki tagjelöltjét;

  1.  kedvező véleményt nyilvánít a Tanács Iliana Ivanova számvevőszéki taggá történő kinevezésére irányuló javaslatról;

  2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és tájékoztatás céljából a Számvevőszéknek, valamint az Európai Unió többi intézményének és a tagállamok ellenőrző intézményeinek.

  1. MELLÉKLET: Iliana Ivanova ÉLETRAJZA

  Tanulmányok:

  1998  Alapfokozatú diploma: nemzetközi gazdasági kapcsolatok, Várnai Közgazdaságtudományi Egyetem, Bulgária

  1999  Mesterfokozatú diploma: nemzetközi gazdasági kapcsolatok, Várnai Közgazdaságtudományi Egyetem, Bulgária

  2004  MBA, nemzetközi menedzsment, Thunderbird Egyetem, Arizona, USA

  Szakmai tapasztalat:

  1999–2002  Nemzetközi pénzügyi intézményekkel folytatott koordinációért felelős munkatárs, bolgár Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium

  2004  üzleti fejlesztési szakértő, Total Systems Acquiring Solutions

  2005  Befektetési elemző, Beal Bank, Dallas, USA

  2006  Pénzügyi ellenőr, Ericsson USA, Dallas, USA

  2006  Pénzügyi vezető elemző, Clayton Commercial Group, Dallas, USA

  2005–2006  Pénzügyi vezető elemző, Bank of America (korábban Countrywide Home Loans), Dallas, USA

  2007–2009  Szófia város képviselő-testületének tagja a „Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért” párt képviseletében

  2009–2012  Európai parlamenti képviselő

  -  a Költségvetési Ellenőrző Bizottság alelnöke és a következő témák előadója:

  o  az Európai Beruházási Bank 2010-es éves jelentése,

  o  az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme területén végzett tevékenységek előmozdítására irányuló Hercule III programról szóló rendelet,

  o  a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről szóló rendelet,

  o  a következő többéves pénzügyi kerettel összefüggésben az innovatív pénzügyi eszközökről szóló vélemény,

  o  tanulmány az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmussal és az európai stabilizációs mechanizmussal összefüggésben az Európai Unió költségvetésére háruló terhek és az Európai Parlament beavatkozása a költségvetés ellenőrzését illetően,

  o  a Számvevőszék LIFE–Természet projektek fenntarthatóságáról és bizottsági irányításáról szóló 1/2009. sz. különjelentéséről szóló munkadokumentum.

  -  Az EU–Kína delegáció alelnöke

  A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság tagja

  Iliana Ivanova 2013. január 1-jén lett az Európai Számvevőszék tagja. 2016. szeptember 21-től a II. kamara (Kohéziós, növekedési és társadalmi befogadási beruházások) elnöke.

  2. MELLÉKLET: Iliana Ivanova ÖSSZEFOGLALÓJA EDDIGI SZÁMVEVŐSZÉKI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS KÖVETKEZŐ MANDÁTUMÁNAK CÉLKITŰZÉSEIRŐL

  Mivel megbízatásom 2013 januárjában kezdődött, 5 egymást követő évben feleltem az éves jelentés 6. fejezetéért, valamint az alábbiakban említett 8 különjelentésért, 1 ellenőrzési összefoglalóért és 1 hozzájárulásáért a Számvevőszék különjelentéseinek éves nyomon követéséhez:

  5/2017. számú különjelentés, „Ifjúsági munkanélküliség – hoztak változást az uniós szakpolitikák? Az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés értékelése”, 19/2016. számú különjelentés, „A pénzügyi eszközök szerepe az uniós költségvetés végrehajtásában – a 2007–2013-as programidőszak tanulságai”, 16/2016. számú különjelentés, „Az Unió oktatási célkitűzései: a programok összhangban vannak velük, ám a teljesítmény mérésében hiányosságok mutatkoznak”, 17/2015. számú különjelentés, „Az ifjúsági munkacsoportoknak nyújtott bizottsági támogatás: az ESZA-források átirányítása megtörtént, de nem összpontosítottak kellő mértékben az eredményekre”, 08/2015. számú különjelentés, „Az uniós pénzügyi támogatás megfelelő választ ad a mikrovállalkozók igényeire?”, 3/2015. számú különjelentés, „Uniós ifjúsági garancia: az első lépések megtörténtek, de kockázatok várhatók a végrehajtás során”, 1/2015. számú különjelentés, „Belvízi szállítás Európában: 2001 óta nem történt jelentős javulás a modális részesedés és a hajózhatóság feltételeinek terén”, 1/2014. számú különjelentés, „Az EU által támogatott városi tömegközlekedési projektek eredményessége”, “Broadband in the EU” (Szélessáv az EU-ban) ellenőrzési összefoglaló – 2017. szeptember, a II. kamara keretében tett hozzájárulás a „2012-es jelentés az Európai Számvevőszék különjelentéseinek hasznosulásáról” című 19/2013. számú különjelentéshez – a 3/2008. és 17/2009. különjelentés nyomon követése.

  A teljesítmény-ellenőrzések mellett az éves jelentés 6. fejezetének (Gazdasági, társadalmi és területi kohézió) számvevőszéki előadója voltam 2013., 2014., 2015., 2016. és 2017. év vonatkozásában.

  A Számvevőszék munkája hatásának további fokozása érdekében számos magas szintű, érdeklődésre számot tartó témájú rendezvényt kezdeményeztem, amelyen a Számvevőszék fő érdekelt felei is részt vettek: az Európai Számvevőszék és a Bolgár Nemzeti Ellenőrzési Hivatal közös konferenciája a pénzügyi eszközökről Szófiában, az Európai Számvevőszék „Ifjúsági foglalkoztatás – a kihívások kezelése és megoldások keresése” című konferenciája az Európai Parlamentben Brüsszelben, az Európai Számvevőszék magas szintű konferenciája a pénzügyi eszközökről Luxembourgban, az Európai Számvevőszék és a Bolgár Nemzeti Ellenőrzési Hivatal közös kerekasztal-megbeszélése az ifjúsági foglalkoztatásról Szófiában.

  Ezenkívül részt vettem a Költségvetési Ellenőrző Bizottság két tényfeltáró látogatásán: A Költségvetési Ellenőrző Bizottság tényfeltáró látogatása Olaszországban (Szicília és Calabria) – 2016. július 18–20., A Költségvetési Ellenőrző Bizottság tényfeltáró látogatása Magyarországon – 2017. szeptember 18–20.

  2016 októbere óta részesülök abban a megtiszteltetésben, hogy a Számvevőszék II. kamarájának elnöke és igazgatási bizottságának tagja lehetek. Továbbá 2013–2016 között a belső ellenőrzési bizottság tagjaként tevékenykedtem, és 2016-ban egy évre a bizottság elnöke voltam.

  Személyes célkitűzések a jövőre nézve az Európai Számvevőszék tagjaként

  Az igazgatási bizottság tagjaként szeretnék hozzájárulni a Számvevőszék 2018–2020 közötti stratégiájának végrehajtásához; A II. kamara elnökeként és számos különjelentés előadójaként szeretném biztosítani a kamara zökkenőmentes működését és az időszerű és releváns jelentések elfogadását; Az éves jelentés 6. fejezetének számvevőszéki előadójaként szeretném folytatni és tovább fejleszteni a fejezetben foglalt teljesítményelemekre való összpontosítást; Általános célkitűzésként szeretném tovább erősíteni a Számvevőszék és fő érdekelt felei – különösen az Európai Parlament – közötti kapcsolatokat, valamint szeretném fokozni a Számvevőszék munkájának hatását számos kommunikációs eszköz és rendezvény révén.

  ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  A Számvevőszék testületének részleges megújítása - BG jelölt

  Hivatkozások

  12247/2017 – C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE)

  A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

  21.9.2017

   

   

   

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  CONT

  5.10.2017

   

   

   

  Előadók

         A kijelölés dátuma

  Indrek Tarand

  2.10.2017

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  26.10.2017

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  23

  0

  1

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

  Benyújtás dátuma

  31.10.2017