SPRAWOZDANIE
w sprawie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej
(2015/2129(INI))
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawczyni: Anna Maria Corazza Bildt

27.11.2017


Procedura : 2015/2129(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0368/2017

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: