RAPORT referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Hong Kong-ul, la 20 de ani de la retrocedarea acestuia

28.11.2017 - (2017/2204(INI))

Comisia pentru afaceri externe
Raportor: Alyn Smith


Procedură : 2017/2204(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0382/2017

PROIECT DE RECOMANDARE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Hong Kong-ul, la 20 de ani de la retrocedarea acestuia

(2017/2204(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Legea fundamentală a Regiunii Administrative Speciale (RAS) Hong Kong, adoptată la 4 aprilie 1990, care a intrat în vigoare la 1 iulie 1997,

–  având în vedere Declarația comună din 19 decembrie 1984 adoptată de Guvernul Regatului Unit și Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la chestiunea referitoare la Hong Kong, cunoscută, de asemenea, sub denumirea de Declarația comună chino-britanică,

–  având în vedere Raportul anual al Comisiei pe 2016 din 26 aprilie 2017 referitor la Regiunea Administrativă Specială Hong Kong (JOIN(2017)0016), Raportul anual al Comisiei pe 2015 din 25 aprilie 2016 referitor la Regiunea Administrativă Specială Hong Kong (JOIN(2016)0010) și Raportul anual al Comisiei pe 2014 din 24 aprilie 2015 referitor la Regiunea Administrativă Specială Hong Kong (JOIN(2015)0012),

–  având în vedere Comunicarea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 22 iunie 2016 cu privire la elementele unei noi strategii a UE privind China (JOIN(2016)0030), Comunicarea Comisiei din 15 octombrie 2015 privind comerțul pentru toți (COM(2015)0497) și Concluziile Consiliului din 18 iulie 2016 referitoare la strategia UE privind China,

–  având în vedere politica „o singură Chină” a UE,

–  având în vedere Acordul de cooperare vamală EU-RAS Hong Kong din 1999[1],

–  având în vedere intrarea fără viză în spațiul Schengen[2] și în restul Uniunii Europene pentru titularii de pașapoarte ale Regiunii Administrative Speciale Hong Kong și vice versa,

–  având în vedere dialogul UE-China pe tema drepturilor omului lansat în 1995,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Hong Kong, în special cea din 24 noiembrie 2016 referitoare la cazul lui Gui Minhai, editor deținut în China[3], cea din 4 februarie 2016 referitoare la cazul editorilor de carte din Hong Kong dispăruți[4], cea din 15 decembrie 2005 referitoare la situația drepturilor omului din Tibet și Hong Kong[5], cea din 8 aprilie 2003 referitoare la cel de-al treilea și cel de-al patrulea Raport anual al Comisiei și Consiliului către Parlamentul European cu privire la Regiunea Administrativă Specială Hong Kong[6], cea din 19 decembrie 2002 referitoare la Hong Kong[7], cea din 26 octombrie 2000 referitoare la primul și cel de-al doilea Raport anual al Comisiei și Consiliului către Parlamentul European cu privire la Regiunea Administrativă Specială Hong Kong[8], cea din 8 octombrie 1998 referitoare la comunicarea Comisiei către Consiliu privind Uniunea Europeană și Hong Kong: după 1997[9], cea din 10 aprilie 1997 referitoare la situația din Hong Kong[10],

–  având în vedere Comunicarea comună din 22 iunie 2016 a Comisiei și a Înaltului Reprezentant, intitulată „Elemente ale unei noi strategii a UE privind China” (JOIN (2016) 0030), Comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2015 intitulată „Comerț pentru toți: către o politică comercială și de investiții mai responsabilă” (COM (2015)0497) și Concluziile Consiliului din 18 iulie 2016 referitoare la strategia UE privind China,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la China, în special cea din 16 decembrie 2015[11] și cea din 14 martie 2013 referitoare la relațiile UE - China[12],

–  având în vedere articolul 113 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0382/2017),

A.  întrucât suveranitatea asupra Hong Kong-ului a fost transferată de la Regatul Unit la Republica Populară Chineză la 1 iulie 1997;

B.  întrucât Declarația comună sino-britanică din 1984 a garantat, iar Legea fundamentală a Regiunii administrative speciale (RAS) Hong Kong din 1990 stipulează faptul că Hong Kong-ul va menține autonomia și independența puterii executive, legislative și judecătorești timp de 50 ani de la retrocedarea suveranității;

C.  întrucât UE și Parlamentul European sunt în continuare susținătorii puternici ai principiului „o țară, două sisteme” și ai unui grad ridicat de autonomie al Hong Kong-ului în interiorul Chinei;

D.  întrucât Uniunea Europeană și Hong Kong-ul desfășoară anual un dialog la nivel înalt care poartă denumirea de Dialog structurat și care a fost inițiat în 2005; întrucât cel de al zecelea dialog structurat anual a avut loc la Bruxelles, la 17 noiembrie 2016;

E.  întrucât relațiile bilaterale dintre UE și Hong Kong s-au întărit și mai mult în 2016; întrucât UE este al doilea partener comercial al Hong Kong-ului după China continentală, iar Hong Kong-ul este al 14-lea partener al UE în comerțul cu bunuri și un partener principal în comerțul cu servicii; întrucât relațiile bilaterale viitoare ar trebui să beneficieze de necesitatea pentru Hong Kong-ului a diversificării economice, de legăturile sale strânse cu „Noul drum al mătăsii” și de o mai bună integrare cu regiunea deltei Râului Perlelor; întrucât potrivit Conferinței Organizației Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD), Hong Kong este cea de a doua piață din lume ca mărime pentru investițiile străine directe;

F.  întrucât domeniul apărării și al afacerilor externe ale Hong Kong-ului țin de responsabilitatea guvernului Republicii Populare Chineze (RPC);

G.  întrucât, conform Legii fundamentale, Regiunea Administrativă Specială Hong Kong are dreptul de a-și gestiona relațiile externe și de a deține calitatea de membru în cadrul unor organizații internaționale;

H.  întrucât acordurile existente privind drepturile civile, politice, economice, sociale și culturale încheiate înainte de 1 iulie 1997, precum și instrumentele internaționale în domeniul drepturilor omului, sunt valabile și după această dată; întrucât RPC a semnat și a ratificat de asemenea, tratatele internaționale care garantează aceste drepturi, recunoscând astfel importanța și caracterul universal al drepturilor omului; întrucât China a deschis un spațiu de dialog privind statul de drept cu UE și cu alți parteneri internaționali;

I.  întrucât Hong Kong-ul este membru sau membru asociat în peste 20 de organizații internaționale, printre care Organizația Mondială a Comerțului (OMC), Fondul Monetar Internațional (FMI), Cooperarea Economică Asia-Pacific (APEC), Interpol, Banca Reglementelor Internaționale (BIS), Banca Asiatică de Dezvoltare (BAD), Banca Asiatică pentru Investiții în Infrastructură (AIIB), Comitetul Internațional Olimpic (CIO), Camera Internațională de Comerț, Confederația Internațională a Sindicatelor Libere;

J.  întrucât Hong Kong-ul este parte la Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP);

K.  întrucât Legea fundamentală prevede protejarea drepturilor omului și a libertăților individuale;

L.  întrucât articolul 27 din Legea fundamentală garantează libertatea de exprimare, libertatea presei, precum și libertatea de publicare, de asociere, de întrunire, de procesiune și de demonstrație;

M.  întrucât articolele 45 și 68 din Legea fundamentală prevăd că șeful executivului și toți membrii Consiliului legislativ ar trebui în cele din urmă să fie aleși prin vot universal;

N.  întrucât Consiliul de Stat al RPC a emis la 10 iunie 2014 o carte albă privind aplicarea politicii „o țară, două sisteme” în Hong Kong, subliniind faptul că autonomia RAS Hong Kong este în esență supusă autorizației guvernului central al RPC;

O.  întrucât societatea în mod tradițional deschisă din Hong Kong a pregătit calea pentru dezvoltarea unei societăți civile autentice și independente, care participă în mod activ și constructiv la viața publică a RAS;

P.  întrucât societatea civilă din Hong Kong a sensibilizat opinia publică cu privire la aspecte legate de drepturile civile și politice, religie, asistența medicală, mediu, schimbările climatice, participarea politică a femeilor, drepturile lucrătorilor casnici, drepturile persoanelor LGBTI și libertățile universitare și culturale;

Q.  întrucât Hong Kong-ul beneficiază de un sistem pluripartit dinamic; întrucât, în ultimii ani, cetățenii din Hong Kong au cunoscut demonstrații în masă în favoarea democrației și pentru punerea în aplicare integrală a Legii fundamentale, inclusiv protestele din 2014 asociate așa numitei „Mișcări a umbrelelor”, precum și pentru libertatea mass-mediei și, printre altele, împotriva dispariției librarilor din Hong Kong;

R.  întrucât, în ultimii 20 de ani, unii jurnaliști și lucrători din domeniul mass-mediei, care au fost adesea susținători ai democrației și au exprimat opinii critice, au fost nevoiți să demisioneze, au fost mutați pentru a scrie despre subiecte mai puțin sensibile și în unele cazuri au fost chiar amenințați cu violența;

S.  întrucât, la sfârșitul anului 2015, patru persoane cu reședința în Hong Kong și o persoană fără reședință în Hong Kong asociate cu editura Mighty Current și cu librăria acesteia au dispărut și întrucât câteva luni mai târziu au apărut informații relatând faptul că au fost reținuți în locuri nedivulgate din China continentală, și întrucât unul dintre librarii eliberați a declarat că mărturia sa de recunoaștere a vinovăției i-a fost smulsă prin forță;

T.  întrucât, în ultimii câțiva ani, s-a observat o autocenzură tot mai accentuată în mass-media din Hong Kong cu privire la aspecte legate de China continentală, fapte confirmate, de asemenea, de studii și rapoarte elaborate de Asociația Jurnaliștilor din Hong Kong,

U.  întrucât Hong Kong-ul oferă posibilitatea de a urma o programă educațională de înaltă calitate și de un nivel universitar ridicat, dar libertatea universitară este în pericol datorită imixtiunilor repetate din partea guvernului central al Chinei, în special în ceea ce privește numirea consiliilor universităților;

V.  întrucât un sondaj efectuat la intervale de timp regulate de către programul de cercetare a opiniei publice al Universității din Hong Kong evidențiază un declin îndelungat în ceea ce privește identificarea cu China;

W.  întrucât în ianuarie 2017 Biroul pentru Mediu din Hong Kong a publicat „Planul de acțiune al Hong Kong-ului privind schimbările climatice 2030+”, care, în urma Acordului de la Paris privind schimbările climatice, stabilește noi obiective pentru emisiile de carbon, și anume prin reducerea intensității carbonului cu două treimi și a emisiilor absolute de carbon cu o treime până în 2030, comparativ cu valoarea de referință pentru 2005;

X.  având în vedere importanța portului din Hong Kong pentru RPC și pentru comerțul internațional;

1.  recomandă Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate următoarele:

(a)  să sublinieze cu autoritățile Regiunii Administrative Speciale Hong Kong și din RPC care, în același mod în care politica „O singură Chină” a UE este piatra de temelie a angajamentului UE, respectarea deplină a legii fundamentale a RAS Hong Kong și a principiului „o țară, două sisteme” este de o importanță majoră pentru dezvoltarea și întărirea și extinderea relațiilor prezente și viitoare cu UE, și că intervenția în afacerile interne ale Hong Kong are potențialul de a submina acest principiu și, prin urmare, ar trebui evitată;

(b)  să condamne imixtiunea constantă a RPC în afacerile interne ale Hong Kong-ului, care ar putea periclita viabilitatea pe termen lung a modelului „o țară, două sisteme”;

(c)  să consolideze dialogul bilateral cu guvernul RAS Hong Kong, în primul rând prin intermediul Dialogului structurat dintre UE și Hong Kong care are loc anual, în ceea ce privește o gamă largă de teme și de domenii de politică, cum ar fi democrația, drepturile omului, statul de drept, comerțul, investițiile, serviciile financiare, cooperarea vamală, mediul, schimbările climatice, cercetarea și educația, precum și să sprijine punerea în aplicare a principiului „o țară, două sisteme” și să continue informarea anuală de către ÎR/VP și Comisie a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la evoluțiile situației din în Hong Kong;

(d)  să recunoască faptul că, de-a lungul timpului, Hong Kong a evoluat către o societate deschisă în care cetățenii se bucură de drepturile omului, de libertăți, standarde ridicate de sănătate și siguranță publică, transparență, de un sistem judiciar în care oamenii au încredere și în care predomină statul de drept și niveluri scăzute ale corupției, și că populația Hong Kong-ului are dreptul legitim să se aștepte să își continue modul de viață și să se bucure de aceste drepturi și valori în condițiile unui grad ridicat de autonomie;

(e)  să sublinieze faptul că respectarea autonomiei Hong Kong-ului este esențială pentru viitoarea sa evoluție pozitivă și relațiile bune cu China continentală, și pentru reluarea dialogurilor dintre China continentală și Taiwan;

(f)  să se angajeze pe deplin să sprijine autonomia și prosperitatea Hong Kong-ului și drepturile și libertățile cetățenilor săi, și să își exprime sprijinul ferm pentru demararea unui proces de reformă politică care respectă standardele internaționale și Legea fundamentală, care acordă persoanelor din RAS dreptul de a alege și de a fi aleși în cadrul procesului de selecție pentru posturile de conducere superioară, și care reflectă vederile majorității opiniei publice din Hong Kong;

(g)  să solicite, în acest context, guvernelor din Hong Kong și RPC să își mențină angajamentul și să creeze din nou impulsul necesar pentru reforma votului universal cu ocazia viitoarelor alegeri pentru șeful executivului și membrii Consiliului legislativ al Hong Kong-ului, cu scopul de a avea un sistem electoral democratic, echitabil, deschis și transparent;

(h)  să găsească modalități de sprijinire a consolidării democrației în Hong Kong și a sistemului său pluripartit și să își exprime îngrijorarea cu privire la creșterea cazurilor de hărțuire a membrilor partidelor politice din opoziție, precum și refuzul de înregistrare la Registrul Comerțului a numeroase grupuri pro-democrație;

(i)  să salute prezența record la vot la ultimele alegeri pentru Consiliul legislativ în 2016; regretă, cu toate acestea, că, în 2016, autoritățile din Hong Kong au refuzat să înregistreze un nou partid politic pro-independență la alegerile pentru Consiliul legislativ și au descalificat șase candidați cu opinii care promovează o mai mare autonomie pentru Hong Kong;

(j)  să condamne amenințările la adresa siguranței personale a politicienilor pro-democratici, inclusiv răpirile și violențele fizice, astfel cum au fost relatate de unii legiuitori;

(k)   să salute eliberarea pe cauțiune a celor trei lideri ai mișcării pro-democratice Joshua Wong, Nathan Law și Alex Chow, recent condamnați la pedepse cu închisoarea pe perioade între șase și opt luni pentru „adunări ilegale”, după ce au fost condamnați anul trecut la pedepse neprivative de libertate, inclusiv muncă în folosul comunității, pentru participarea lor la proteste pașnice; să îndemne Curtea de Apel din Hong Kong examineze cazurile dlui Wong, dlui Law și dlui Chow în conformitate cu obligațiile Hong Kong-ului în temeiul dreptului internațional al drepturilor omului, precum și să îndemne guvernul Hong Kong-ului să revizuiască ordonanța privind ordinea publică, pentru a o alinia la standardele internaționale în materie de drepturile omului;

(l)  să atragă atenția Chinei cu privire la faptul că, deși Legea fundamentală, Declarația comună sino-britanică și principiul „O țară, două sisteme” sunt, în mare măsură, respectate, există îngrijorări crescânde ce tind să se generalizeze cu privire la faptul că gradul ridicat de autonomie al Hong Kong-ului asupra căruia s-a convenit, sau valoarea juridică, sau spiritul Declarației comune sino-britanice au fost puse sub semnul întrebării;

(m)  să își exprime profunda îngrijorare cu privire la faptul că Comitetul permanent al Congresului Național al Poporului emite interpretări, solicitate sau nu, ale Legii fundamentale, care precedă pronunțarea unor hotărâri judecătorești, sugerând că deputații aleși în mod democratic ar trebui să fie descalificați, subminând astfel încrederea în independența deplină a sistemului judiciar în ceea ce privește cazurile individuale în cauză; să reamintească faptul că sistemul judiciar din Hong Kong și procesul judiciar normal ar trebui să fie instrumentul principal de soluționare a litigiilor;

(n)  să sublinieze faptul că tratarea cazului celor cinci librari dați dispăruți a ridicat întrebări regretabile cu privire la autonomia RAS, astfel cum este prevăzută în Legea sa fundamentală, precum și cu privire la lipsa de claritate în ceea ce privește rolul autorităților de asigurare a respectării legii de pe continent aflate în Hong Kong;

(o)  să își exprime îngrijorarea față de afirmațiile potrivit cărora agențiile de asigurare a respectării legii ale Chinei își desfășoară activitatea în Hong Kong, ceea ce ar constitui o încălcare a Legii fundamentale și nu ar fi în concordanță cu principiul „O țară, două sisteme”;

(p)  să sublinieze faptul că libertatea de informare și libertatea de exprimare au fost în general respectate, în același timp exprimându-și îngrijorarea cu privire la deteriorarea crescândă a situației libertății presei din Hong Kong, confruntată cu o presiune tot mai mare asupra mijloacelor de informare în masă tipărite și electronice, intensificarea autocenzurii în ceea ce privește, în special, acoperirea aspectelor sensibile privind China continentală sau în ceea ce privește guvernul Hong Kong-ului și înăsprirea condițiilor de control asupra vânzării de cărți politice cu subiecte sensibile prin monopolizarea proprietății asupra majorității librăriilor care au cărți expuse în vitrină;

(q)  să continue dialogul bilateral cu guvernul RAS Hong Kong în ceea ce privește o serie de domenii de politică, precum și cu privire la punerea în aplicare a principiului „o țară, două sisteme”;

(r)  să reitereze faptul că orice legislație introdusă în temeiul Legii fundamentale, inclusiv orice act legislativ care urmează să fie propus în temeiul articolul 23 din Legea fundamentală, cum ar fi o posibilă Lege a securității naționale, nu trebuie să interfereze cu independența și competența exclusivă a sistemului judiciar din Hong Kong și nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor asumate în temeiul Pactului internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale (PIDESC), și nici nu ar trebui să submineze libertățile fundamentale, cum ar fi libertatea de exprimare, libertatea mass-media, libertatea de asociere și de întrunire, libertatea de a demonstra, libertatea de a înființa un sindicat și dreptul la grevă și libertatea cercetării academice și culturale și a exprimării artistice, și nu ar trebui să fie utilizată împotriva activiștilor din domeniul drepturilor omului și a celor care aduc critici guvernului;

(s)  să încurajeze și să sprijine mișcările pro-democratice coordonate la nivel regional ca fiind un instrument cheie pentru susținerea cooperării cu țările din Asia în ceea ce privește democrația și aspectele legate de drepturile omului;

(t)  să găsească modalități de a sprijini societatea civilă din Hong Kong, în special organizațiile care susțin valorile universale, promovează drepturile omului și sprijină independența sistemului judiciar și libertatea presei; să sublinieze că numai formele neviolente de protest și dialogul pot constitui un mijloc de soluționare a litigiilor;

(u)  să recomande Consiliului legislativ din Hong Kong să analizeze cu atenție legislația viitoare privind sistemul feroviar de mare viteză în consultare cu organizațiile societății civile și cu cetățenii Hong Kong-ului;

(v)  să încurajeze instituțiile academice din Hong Kong să mențină standardele ridicate de cercetare și ale programelor lor și libertatea academică, dar să își exprime îngrijorarea, în acest sens, cu privire la procedura pentru numirea consiliilor din universități și cu privire la imixtiunile externe care vizează modificarea programelor școlare, care ar putea submina independența instituțiilor de învățământ superior; să promoveze consolidarea legăturilor dintre instituțiile academice din Europa și din Hong Kong;

(w)  să solicite adoptarea în timp util a unei legi de combatere a discriminării;

(x)  să reamintească faptul că societatea din Hong Kong și locuitorii săi au fost influențați puternic de imigrație, care îi include pe refugiați, și să invite guvernul din Hong Kong să își alinieze politica în materie de refugiați și migrație la standardele internaționale, îndeosebi în cazurile refugiaților minori neacompaniați;

(y)  să sublinieze că, deși studiile recente indică faptul că un număr însemnat de locuitori din Hong Kong își doresc să emigreze, nu ar fi de dorit ca Hong Kong-ul să nu își poată păstra cei mai inteligenți și mai buni locuitori și ar fi îngrijorător dacă atât de mulți oameni, în special tineri, și-ar pierde încrederea în viitor;

(z)  remarcă cu îngrijorare că Grupul de experți al ONU privind Coreea de Nord a stabilit în rapoartele sale faptul că Hong Kong este una dintre cele două jurisdicții de afaceri în care funcționează cea mai mare pondere de societăți de tip „cutie poștală” controlate de societăți din Coreea de Nord; amintește că societățile internaționale mixte cu Coreea de Nord încalcă cea mai recentă rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU (2388) și solicită autorităților din Hong Kong să ia măsuri în ceea ce privește motivele de îngrijorare ale Grupului de experți al ONU privind Coreea de Nord;

(aa)  să atragă atenția autorităților din Hong Kong asupra faptului că, potrivit unui studiu, deșeurile municipale din Hong Kong au crescut cu 80 % în ultimul deceniu, ceea ce reprezintă mai mult decât dublu față de nivelul de creștere a populației, precum și să le acorde sprijin în dezvoltarea unei politici eficace de reducere a deșeurilor, prin promovarea reciclării și a altor forme de economie circulară și creșterea gradului de sensibilizare cu privire la consumul responsabil;

(ab)  să transmită în mod clar autorităților chineze că respectarea pe deplin a autonomiei Hong Kong-ului ar putea oferi un model pentru procesul de reforme politice democratice profunde în China și pentru liberalizarea treptată și deschiderea societății chineze;

(ac)  să sprijine angajamentul UE de a consolida democrația, inclusiv statul de drept, independența sistemului judiciar, libertățile și drepturile fundamentale, transparența și libertatea de informare și de exprimare în Hong Kong;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și, spre informare, Guvernului Regiunii Administrative Speciale Hong Kong și Guvernului Republicii Populare Chineze.

 • [1]  JO L 151, 18.6.1999, p. 20.
 • [2]  JO L 81, 21.3.2001, p. 1.
 • [3]  Texte adoptate, P8_TA(2016)0444.
 • [4]  Texte adoptate, P8_TA(2016)0045.
 • [5]  JO C 286 E, 23.11.2006, p. 523.
 • [6]  JO C 064 E, 12.3.2004, p. 130.
 • [7]  JO C 031 E, 5.2.2004, p. 261.
 • [8]  JO C 197, 12.7.2001, p. 387.
 • [9]  JO C 328, 26.10.1998, p. 186.
 • [10]  JO C 132, 28.4.1997, p. 222.
 • [11]  Texte adoptate, P8_TA(2015)0458.
 • [12]  JO C 36, 29.1.2016, p. 126.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

21.11.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

5

1

Membri titulari prezenți la votul final

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boștinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

Membri supleanți prezenți la votul final

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Jo Leinen, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Janusz Zemke

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Alex Mayer, Ivica Tolić

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

45

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ivica Tolić, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Victor Boștinaru, Eugen Freund, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

5

-

EFDD

James Carver

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

1

0

ENF

Mario Borghezio

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri