Proċedura : 2017/2124(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0383/2017

Testi mressqa :

A8-0383/2017

Dibattiti :

PV 05/02/2018 - 18
CRE 05/02/2018 - 18

Votazzjonijiet :

PV 06/02/2018 - 5.6
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2018)0025

RAPPORT     
PDF 636kWORD 62k
28.11.2017
PE 606.142v02-00 A8-0383/2017

dwar ir-Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2016

(2017/2124(INI))

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Rapporteur: Jonás Fernández

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2016

(2017/2124(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2016,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 284(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE), b'mod partikolari l-Artikoli 3 u 15 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar ir-Riżorsi Proprji (ir-Rapport Monti),

–  wara li kkunsidra l-proċedura ta' żbilanċ makroekonomiku (MIP),

–  wara li kkunsidra l-artiklu tal-Economic Bullettin tal-BĊE bit-titolu "MFI lending rates: pass-through in the time of non-standard monetary policy" ("Ir-rati ta' self tal-IMF: mogħdija fi żmien ta' politika monetarja mhux standard") (Ħarġa 1/2017),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-KESE dwar il-politika Ewropea industrijali u monetarja,

–  wara li kkunsidra r-rapport ta' Transparency International bit-titolu "Two sides of the same coin? Independence and accountability of the European Central Bank" ("Żewġ uċuħ tal-istess munita? L-indipendenza u l-akkontabbiltà tal-Bank Ċentrali Ewropew"),

–  wara li kkunsidra l-paġna ta' spjegazzjoni tal-BĊE bit-titolu "What is money?" ("X'inhuma l-flus?"),

–  wara li kkunsidra l-ftehim tal-BĊE dwar l-Assistenza ta' Likwidità f'Emerġenza (ELA) ppubblikat fid-19 ta' Ġunju 2017,

-  wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea 2010/191/UE tat-22 ta' Marzu 2010 dwar il-firxa u l-effetti tal-valuta legali ta' karti tal-flus u muniti tal-euro(1);

-  wara li kkunsidra l-Artikolu 11 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 974/98 tat-3 ta' Mejju 1998 dwar l-introduzzjoni tal-euro(2);

-  wara li kkunsidra l-Artikolu 128(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, dwar il-munita tal-euro bħala valuta legali;

–  wara li kkunsidra d-diskors tas-6 ta' April 2017 mill-President tal-BĊE,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 127(5) tat-TFUE,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 127(2) tat-TFUE,

–  wara li kkunsidra l-feedback tal-BĊE dwar il-kontribut mogħti mill-Parlament Ewropew bħala parti mir-riżoluzzjoni tiegħu dwar ir-Rapport Annwali tal-BĊE għall-2015,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 132(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-0383/2017),

A.  billi, fil-laqgħa tiegħu tad-9 u l-10 ta' Marzu 2016, il-Kunsill Governattiv tal-BĊE adotta miżuri ulterjuri biex jinkiseb l-objettiv primarju li tingħata stabbiltà lill-prezzijiet u l-objettiv sekondarju li l-politika monetarja tagħti appoġġ lill-ekonomija, permezz ta': 1) tnaqqis fir-rati tal-imgħax ewlenin tiegħu u tnaqqis fir-rata tal-faċilità ta' depożitu ta' 0,4 %; 2) żieda ta' xiri mensili taħt il-programm ta' xiri ta' assi (APP) għal EUR 80 biljun; 3) l-inklużjoni ta' programm ġdid ta' xiri mis-settur korporattiv (CSPP) fl-APP għal xiri ta' bonds denominati f'euro bi grad ta' investiment maħruġa minn korporazzjonijiet mhux bankarji stabbiliti fiż-żona tal-euro; u 4) serje ġdida ta' operazzjonijiet speċifiċi ta' rifinanzjament fuq perjodu itwal ta' żmien (TLTRO) b'maturità ta' erba' snin;

B.  billi, fil-laqgħa tiegħu tas-7 u t-8 ta' Diċembru 2016, il-Kunsill Governattiv tal-BĊE ddeċieda li jestendi l-orizzont tal-APP b'pass mensili mnaqqas (minn EUR 80 biljun għal EUR 60 biljun), minn April 2017 sa Diċembru 2017, jew għal żmien itwal minn hekk, jekk dan ikun meħtieġ, u fi kwalunkwe każ sakemm il-Kunsill Governattiv jara aġġustament sostnut fit-triq tal-inflazzjoni konsistenti mal-għan ta' inflazzjoni tiegħu;

C.  billi l-membri tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE konsistentement enfasizzaw l-importanza tal-implimentazzjoni ta' riformi li jtejbu l-produttività fiż-żona tal-euro, kif ukoll ta' politiki fiskali favur it-tkabbir, fil-qafas tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir;

D.  billi, skont il-projezzjonijiet makroekonomiċi magħmula minn esperti tal-Eurosistema f'Settembru 2017, l-inflazzjoni annwali fiż-żona tal-euro kif imkejla mill-Indiċi Armonizzat tal-Prezzijiet għall-Konsumatur (HICP) hija mistennija li tkun 1,5 % fl-2017, 1,2 % fl-2018 u 1,5 % fl-2019;

E.  billi l-objettiv primarju tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (SEBĊ) huwa li tinżamm l-istabbiltà fil-prezzijiet, iddefinita mill-Kunsill Governattiv tal-BĊE bħala żieda sena wara sena fl-HICP għaż-żona tal-euro ta' ftit inqas minn 2 % fuq terminu medju; billi t-tbassir tal-BĊE kien ferm inqas mill-mira tiegħu tal-inflazzjoni fuq terminu medju f'kull waħda mill-erba' snin mill-2013 'l hawn u l-BĊE issa qed ibassar li l-inflazzjoni mhux ser tilħaq il-livell fil-mira qabel l-2020;

F.  billi l-BĊE jqis li d-dinamika dgħajfa tal-inflazzjoni hija riżultat, fost fatturi oħra, ta' tkabbir imnaqqas fil-pagi u l-prezzijiet tal-enerġija baxxi;

G.  billi l-Artikolu 127(5) tat-TFUE jirrikjedi lis-SEBĊ biex tikkontribwixxi għaż-żamma tal-istabbiltà finanzjarja;

H.  billi fl-2016, il-profitt nett tal-BĊE kien jammonta għal EUR 1,19 biljun meta mqabbel ma' EUR 1,08 biljun fl-2015;

I.  billi l-introjtu nett ogħla mill-imgħax miksub fuq it-titoli miżmuma għal finijiet ta' politika monetarja, inklużi l-portafolli tal-APP u tad-dollaru Amerikan, huwa l-kontributur ewlieni ta' dan il-profitt nett;

J.  billi r-rati tat-tkabbir u tal-qgħad jibqgħu ġeografikament inugwali b'mod sinifikanti, bir-riżultat li jikkawżaw fraġilità perikoluża għall-ekonomija u jipperikolaw il-kwalità tal-iżvilupp;

K.  billi l-Artikolu 123 tat-TFUE u l-Artikolu 21 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew jipprojbixxu l-iffinanzjar monetarju tal-gvernijiet;

L.  billi numru li qed jikber ta' ditti FinTech għandu potenzjal sinifikanti f'dak li jirrigwardja t-twessigħ tal-inklużjoni finanzjarja fiż-żona tal-euro, u jżid ukoll il-ħtieġa ta' superviżjoni u monitoraġġ fil-livell mikro u makroprudenzjali;

Ħarsa ġenerali

1.  Jenfasizza li b'mod konformi mal-Artikolu 7 tal-Istatut tal-BĊE, la l-BĊE u lanqas bank ċentrali nazzjonali, jew kwalunkwe membru tal-korpi deċiżjonali tagħhom ma għandhom ifittxu jew jieħdu struzzjonijiet minn istituzzjonijiet jew korpi tal-Komunità, minn xi gvern ta' Stat Membru jew minn xi korp ieħor; jissottolinja, għalhekk, l-indipendenza tal-BĊE fir-rwol tiegħu bħala l-awtorità monetarja taż-żona tal-euro, kif stabbilit fit-Trattat; jisħaq, madankollu, fuq il-ħtieġa għal aktar akkontabbiltà u trasparenza, proporzjonata għal-livell ta' indipendenza tiegħu;

2.  Jirrikonoxxi wkoll in-natura federali tal-BĊE, fejn m'hemm l-ebda veto nazzjonali u interferenza governattiva, li ppermettietlu jaġixxi b'mod deċiżiv f'diversi kwistjonijiet bħal, pereżempju, il-kontribut biex jindirizza l-kriżi;

3.  Jinnota l-kontribut tal-politika monetarja akkomodattiva segwita mill-BĊE inklużi r-rati tal-imgħax baxxi u l-programm tax-xiri tal-assi tiegħu, fil-perjodu 2012-2016, għall-irkupru ekonomiku ċikliku u l-ħolqien tal-impjiegi, anke billi jipprevjeni d-deflazzjoni, jippreserva kundizzjonijiet favorevoli ta' finanzjament għall-kumpaniji u l-unitajiet domestiċi, u jżomm stabbiltà finanzjarja u l-funzjonament tajjeb tas-sistemi ta' pagament; huwa, madankollu, imħasseb dwar il-konsegwenzi fuq il-miżuri tal-politika monetarja mhux konvenzjonali għal individwi li għandhom kontijiet ta' tfaddil u l-ekwilibriju finanzjarju tal-iskemi tal-pensjoni u tal-assigurazzjoni kif ukoll għall-bini ta' sitwazzjonijiet artifiċjali tal-assi, li għandhom ikunu mmonitorjati bir-reqqa mill-BĊE u mminimizzati;

4.  Huwa mħasseb li l-banek taż-żona tal-euro ma użawx l-ambjent vantaġġuż maħluq mill-BĊE biex isaħħu l-bażijiet kapitali tagħhom iżda minflok, skont il-Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali, biex iħallsu dividendi sostanzjali li xi drabi jaqbżu l-livell tal-qligħ imfaddal;

5.  Jibqa' mħasseb bil-livelli li għadhom sinifikanti ta' assi li ma jistgħux jinbiegħu u titoli koperti mill-assi mressqa bħala kollateral għall-Eurosistema fil-qafas tal-operazzjonijiet ta' rifinanzjament tagħha; itenni t-talba tiegħu lill-BĊE biex jipprovdi informazzjoni li fuqha l-banek ċentrali aċċettaw dawn it-titoli ta' sigurtà kif ukoll biex jiżvela l-metodi ta' valwazzjoni dwar dawn l-assi; jenfasizza li dan l-iżvelar ikun ta' benefiċċju għall-iskop tal-iskrutinju parlamentari tal-kompiti superviżorji mogħtija lill-BĊE;

6.  Jinnota bi tħassib li l-iżbilanċi ta' TARGET 2 qed jerġgħu jiżdiedu fiż-żona tal-euro, minkejja tnaqqis fl-iżbilanċi kummerċjali, li jindika fluss ta' ħruġ mill-periferija taż-żona tal-euro;

Stabbiltà tal-prezzijiet

7.  Ifakkar li, skont il-Eurostat, l-inflazzjoni medja fiż-żona tal-euro kienet ta' 0,2 % fl-2016, filwaqt li l-inflazzjoni esklużi l-prezzijiet tal-enerġija kienet ta' 0,9 %; jinnota barra minn hekk li, kif iddikjarat fir-Rapport Annwali tal-BĊE għall-2016, l-inflazzjoni sottostanti baqgħet nieqsa minn xejra konvinċenti 'l fuq fl-2016;

8.  Jinnota li l-inflazzjoni fiż-żona tal-euro hija mistennija li tibqa' taħt it-2 % mill-inqas sal-2020, minkejja politika monetarja akkomodattiva ħafna segwita mill-BĊE, li tissuġġerixxi li l-ekonomija taż-żona tal-euro mhux qed topera b'kapaċità sħiħa, filwaqt li, fost fatturi oħra, l-apprezzament reċenti tar-rata tal-kambju tal-ewro jagħmilha aktar diffiċli biex tinkiseb l-istabbiltà fil-prezzijiet;

9.  Jieħu nota tal-valutazzjoni tal-BĊE stess li mingħajr il-pakkett ta' politika tiegħu, l-inflazzjoni kienet tkun ta' madwar 0,5 % inqas bħala medja mir-rata attwalment projettata għas-snin 2016-2019;

10.  Jaqbel mal-BĊE li taħlita bbilanċjata ta' politiki fiskali nazzjonali sodi u favorevoli għat-tkabbir fuq bażi ta' rispett sħiħ tal-PST, inkluża l-flessibbiltà interna tiegħu, kif ukoll riformi soċjalment ibbilanċjati u ambizzjużi li jtejbu l-produttività, huma meħtieġa wkoll fil-livell tal-Istati Membri sabiex jibdlu l-irkupru ċikliku u attwali f'xenarju ta' żvilupp ekonomiku dejjiemi, sostenibbli, u robust fuq terminu twil;

11.  Iqis li, minħabba l-ineffiċjenzi attwali tal-kanali tat-trażmissjoni tal-politika monetarja, il-BĊE jrid jiżgura li l-istabbiltà fil-prezzijiet, definita mill-Kunsill tal-Gvernaturi tal-BĊE bħala rata ta' inflazzjoni ta' ftit inqas minn 2 %, tinkiseb; jemmen li l-BĊE għandu madankollu jivvaluta bir-reqqa l-benefiċċji u l-effetti sekondarji tal-politika tiegħu, b'mod partikolari fir-rigward tal-azzjoni maħsuba biex tiġġieled id-deflazzjoni fil-futur; jemmen li sabiex joħloq ċertezza u fiduċja fis-swieq finanzjarji, il-BĊE għandu jiffoka fuq komunikazzjoni ċara u konċiża tal-miżuri tal-politika monetarja tiegħu;

12.  Jemmen li l-kriżi attwali enfasizzat il-ħtieġa li jiġi diversifikat l-isfond teoretiku sottostanti l-qafas ta' politika fi ħdan il-banek ċentrali; jitlob lill-BĊE biex fir-rapport annwali tiegħu li jmiss janalizza l-impatt tal-kriżi fuq l-evoluzzjoni tal-qafas teoretiku tiegħu;

It-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi

13.  Ifakkar li, f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 2 tal-Istatut tiegħu u l-Artikolu 127 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u d-dettalji ulterjuri previsti fl-Artikolu 282 tat-TFUE, il-BĊE jrid, mingħajr preġudizzju għall-objettiv primarju tal-istabbiltà fil-prezzijiet, jappoġġja "l-politika monetarja tal-Unjoni", bil-ħsieb li jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-objettivi tal-Unjoni kif stabbiliti fl-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea;

14.  Jinnota li t-tkabbir fil-PGD fiż-żona tal-euro kien stabbli iżda modest, madankollu favorevoli meta mqabbel mas-snin preċedenti u miexi fuq triq stabbli, ta' 2 % fl-2015 u 1,8 % fl-2016; josserva li t-Tbassir Ekonomiku tal-Kummissjoni għall-ħarifa tal-2017 ibassar rati ta' tkabbir tal-PGD ta' 2,2 % fl-2017 u 2,3 % fl-2018;

15.  Jenfasizza li skont ir-Rapport Annwali tal-BĊE tal-2016, l-investiment żdied b'rata ftit aktar bil-mod mis-sena preċedenti; jenfasizza li l-isforzi tal-politika monterja tal-BĊE sa issa għadhom ma ħallewx impatt tanġibbli fuq in-naħa tal-investiment tal-ekonomija tal-UE; jinnota li dan in-nuqqas ta' impatt qed ikollu effett negattiv fir-reġjuni periferali tal-Unjoni;

16.  Jenfasizza b'dispjaċir li skont il-Perspettiva Ekonomika Globali tal-FMI ta' April 2017, il-marġni tal-potenzjal tal-produzzjoni fiż-żona tal-euro kien -1,2 % tal-PDG potenzjali fl-2016, marġni li ser jibqa' negattiv sal-2019, u b'hekk jindika li l-PDG taż-żona tal-euro ser ikun taħt il-potenzjal tiegħu matul il-perjodu mbassar;

17.  Jinnota li, skont il-BĊE, il-politika monetarja tiegħu kienet fundamentali għall-irkupru ekonomiku ċikliku fiż-żona tal-euro, li prinċipalment kien u għadu mmexxi mid-domanda domestika, appoġġjata minn, fost affarijiet oħra, kundizzjonijiet ta' finanzjament favorevoli u tisħieħ fis-swieq tax-xogħol, u riformi li jsaħħu l-produttività u l-kompetittività f'xi Stati Membri, filwaqt li bbenefika wkoll mill-waqgħa fil-prezzijiet taż-żejt, u b'hekk jiżdied tkabbir kumulattiv ta' 1,7 % għall-perjodu 2016-2019;

18.  Iqis li, kif innutat mill-President tal-BĊE, il-politika monetarja mhix biżżejjed biex issostni l-irkupru ekonomiku, u lanqas ma tista' tikkontribwixxi biex issolvi l-problemi strutturali tal-ekonomija Ewropea, sakemm ma tkunx ikkomplementata minn politiki mfassla bir-reqqa, ibbilanċjata soċjalment u ġusta bil-għan li ssaħħaħ it-tkabbir u l-kompetittività fuq terminu twil, flimkien ma' politika fiskali soda u fi ħdan il-Patt dwar it-Tkabbir u l-Istabbiltà; jaqbel ukoll mal-BĊE, barra minn hekk, li huwa meħtieġ li jsir approfondiment tal-istruttura istituzzjonali tal-UEM biex jiġu appoġġjati r-riformi msemmija u biex iż-żona tal-euro tkun aktar reżiljenti għal xokkijiet makroekonomiċi;

19.  Jiddispjaċih li minkejja li l-qgħad niżel minn 10,5 % f'Diċembru 2015 għal 9,6 % f'Diċembru 2016, ħafna pajjiżi fiż-żona tal-euro għadhom isofru minn livell għoli ta' qgħad, u d-domanda aggregata fiż-żona tal-euro tibqa' mrażżna, anke meta wieħed iżomm f'moħħu li inugwaljanza persistenti fl-UE tista' tkun dannuża għal żvilupp ekonomiku sod u inklużiv; jappella, madankollu, għall-implimentazzjoni ta' politiki li huma mmirati li jżidu l-produttività, b'fokus fuq il-ħiliet li jiffaċilitaw aktar ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità, kif ukoll żidiet fil-pagi;

20.  Jieħu nota tal-analiżi tar-Rapport Annwali tal-BĊE dwar il-konsegwenzi distribuzzjonali tal-politiki tal-BĊE; iħeġġeġ lill-BĊE jkompli jistudja l-impatt distributtiv tal-politika monetarja tiegħu, inkluż fuq id-dħul inugwali, u biex iqis din ir-riċerka fil-kuntest tat-tfassil ta' politika monetarja;

21.  Jenfasizza li sabiex tkun żgurata effikaċja sħiħa tal-politika monetarja, l-iżbilanċi tal-kont kurrenti jridu jiġu kkoreġuti b'politiki fiskali u ekonomiċi xierqa u riformi li jsaħħu l-produttività;

Il-provvista tal-kreditu u s-superviżjoni bankarja

22.  Jirrimarka li għalkemm l-M1 kiber b'rata ta' 8,8 % fl-2016, l-M3 ikompli jikber b'rata ta' 5 % fis-sena biss, li turi li t-trażmissjoni tal-politika monetarja mhijiex effikaċi għalkollox u tindika anormalitajiet monetarji kif ukoll nuqqas ta' provvista tal-kreditu; jenfasizza, għalhekk, l-importanza tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali (CMU), li tista' toffri mod alternattiv ta' finanzjament tal-ekonomija matul żminijiet ta' diffikultà bankarja;

23.  Jirrikonoxxi li l-politika monetarja, sa ċertu punt, naqqset il-kost tal-kreditu u għenet biex ittejjeb l-aċċess għall-finanzi għall-kumpaniji u għall-unitajiet domestiċi fiż-żona tal-euro, b'impatt partikolari f'ċerti Stati Membri, kif innutat mir-rapport annwali tal-BĊE tal-2016, li jiddikjara li l-kost li tissellef għall-unitajiet domestiċi fiż-żona tal-euro jvarja bejn il-pajjiżi differenti; iqis, għalhekk, li l-effett ta' din il-politika huwa limitat minħabba domanda għall-kreditu mnaqqsa, il-persistenza ta' problemi strutturali fis-sistemi bankarji f'xi Stati Membri, u n-nuqqas ta' fiduċja fost l-istituzzjonijiet finanzjarji nfushom;

24.  Iħeġġeġ aktar titjib tal-aċċess għall-kreditu mill-SMEs, b'tali mod li tissaħħaħ l-inklussività fl-iżvilupp ekonomiku;

25.  Jilqa' l-fatt li mill-2015, ir-rati għal self żgħir ħafna komplew jonqsu b'pass aktar rapidu minn dawk għal self kbir, u dan jikkontribwixxi għal tnaqqis ulterjuri tad-differenza bejn self żgħir ħafna u self kbir; jinnota, barra minn hekk, li d-differenza bejn ir-rati ta' self żgħir u self kbir issa hija simili bejn il-pajjiżi taż-żona tal-euro;

26.  Jinnota li perjodu mtawwal ta' kważi kurva ċatta tar-rendiment tar-rata tal-imgħax jista' jaffettwa l-istabbiltà u l-proftabbiltà tas-sistema bankarja; jaqbel madankollu mal-valutazzjoni tal-BĊE li l-profittabbiltà tal-bank fl-aħħar mill-aħħar tiddependi fuq il-mudell kummerċjali tiegħu, kif ukoll fuq l-istruttura u l-karta tal-bilanċ tiegħu, indipendentement minn rati tal-imgħax baxxi; jinnota wkoll li s-settur bankarju tal-UE huwa kkaratterizzat minn diversità, mhux l-inqas bħala riżultat tal-ispeċifiċitajiet nazzjonali, li min-naħa tagħha tikkontribwixxi għall-istabbiltà tas-sistema finanzjarja;

27.  Jirrikonoxxi li filwaqt li l-politika attwali tar-rati tal-imgħax baxxi, b'mod temporanju, għandha effett pożittiv fuq il-livell ta' self improduttiv (NPLs), ir-riskji għolja relatati mal-NPLs għandhom ikunu indirizzati b'mod effikaċi u strutturat; jinnota li l-isforzi tal-BĊE u l-SSM fis-supervizjoni u l-assistenza lill-banek fiż-żona tal-euro biex inaqqsu l-esponiment tagħhom għall-NPL, u b'mod partikolari l-gwida provduta mill-BĊE lill-banek dwar l-indirizzar tal-NPLs f'Marzu 2017 u l-azzjonijiet tiegħu rigward banek individwali, kif ukoll il-pjan ta' azzjoni approvat mill-Kunsill ECOFIN tal-11 ta' Lulju 2017, mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Parlament rigward il-leġiżlazzjoni tal-livell 1; jirrimarka li implimentazzjoni ordnata mill-Pjan ta' Azzjoni tal-Kunsill teħtieġ sforz konġunt mill-banek, is-superviżuri, ir-regolaturi u l-awtoritajiet nazzjonali; jitlob li jkun hemm testijiet tal-istress ikkaratterizzati minn kopertura wiesgħa, pertinenza metodoloġika u robustezza; jirrakkomanda l-monitoraġġ bir-reqqa tal-iżviluppi fis-swieq tal-proprjetà immobbli; iqis li kwalunkwe miżura addizzjonali għandha tiżgura r-rispett sħiħ għall-prerogattivi tal-Parlament Ewropew;

CSPP

28.  Jilqa' t-titjib li sar mill-BĊE fl-iżvelar tal-lista ta' titoli miżmuma mill-Eurosistema taħt is-CSPP tal-BĊE, iżda jinnota li dan il-programm jibbenefikaw l-aktar minnu il-korporazzjonijiet il-kbar;

29.  Jistieden lill-BĊE jkompli jiżgura trasparenza sħiħa fl-iżvelar tal-volumi tax-xiri magħmula taħt is-CSPP għal kull kumpanija wara żmien raġonevoli; jistieden lill-BĊE jippubblika wkoll id-data kollha mis-CSPP fi spreadsheet waħda faċli għall-utent li tista' tiffaċilita l-akkontabilità pubblika tal-programm; jenfasizza li fi kwalunkwe każ għandha tiġi pprovduta trasparenza sħiħa meta jispiċċa l-programm; barra minn hekk jistieden lill-BĊE jagħmel pubbliċi l-kriterji li japplikaw rigward l-eliġibbiltà tal-bonds korporattivi għax-xiri taħt is-CSPP, sabiex jiġu evitati distorsjonijiet possibbli għall-kompetizzjoni tas-suq; jenfasizza li l-eliġibbiltà tal-bonds hija soġġetta għall-kriterji tal-ġestjoni tar-riskju u mhux għad-daqs tal-kumpaniji li joħorġuhom;

30.  Jinnota li l-BĊE bħala istituzzjoni tal-UE huwa marbut mal-Ftehim ta' Pariġi;

31.  Jaqbel li suq kapitali li jiffunzjona sew, diversifikat u integrat jista' jappoġġja t-trażmissjoni tal-politika monetarja unika; huwa tal-opinjoni li l-unjoni tas-swieq kapitali (CMU) għandha rwol fundamentali fl-espansjoni tal-pool ta' kapital fl-UE; jitlob li jkun hemm tlestija u implimentazzjoni pass b'pass, f'waqtha u sħiħa tas-CMU;

32.  Jinnota l-opinjoni pożittiva tal-BĊE rigward l-istabbiliment ta' skema Ewropea ta' assigurazzjoni tad-depożiti (EDIS) bħala t-tielet pilastru ta' unjoni bankarja; jenfasizza r-rwol fundamentali tal-assigurazzjoni tad-depożiti għall-bini tal-fiduċja u għall-iżgurar tas-sikurezza ugwali tad-depożiti fi ħdan l-Unjoni Bankarja; jenfasizza li l-EDIS tista' tkompli tgħin biex tissaħħaħ u tiġi salvagwardjata l-istabbiltà finanzjarja; jirrikonoxxi li l-kondiviżjoni tar-riskju u t-tnaqqis tar-riskju jeħtieġ jimxu id f'id;

33.  Jieħu nota tar-riflessjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-ħolqien ta' ass sikur Ewropew għall-Unjoni Bankarja taż-żona tal-euro;

34.  Jieħu nota tad-deċiżjoni tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE rigward ir-Rakkomandazzjoni għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda l-Artikolu 22 tas-SEBĊ u l-Istatut tal-BĊE, meħuda fit-23 ta' Ġunju 2017 sabiex tiġi pprovduta bażi legali li tippermetti l-Eurosistema twettaq ir-rwol tagħha bħala bank ċentrali tal-ħruġ fir-riforma proposta tal-istruttura superviżorja tal-kontropartijiet ċentrali tal-ikklerjar (CCPs), b'tali mod li l-BĊE jingħata l-kompetenza li jirregola l-attività tas-sistemi tal-ikklerjar, inklużi s-CCPs, bl-objettiv li b'mod effikaċi jiġu indirizzati r-riskji maħluqa minn dawk is-sistemi fl-operazzjoni bla xkiel tas-sistemi ta' pagament u l-implimentazzjoni tal-politika monetarja unika; attwalment qiegħed jivvaluta r-rakkomandazzjoni, u jistenna bil-ħerqa diskussjonijiet dwar din il-proposta;

Flus fiżiċi u muniti diġitali

35.  Jaqbel mal-BĊE dwar l-importanza tal-flus fiżiċi bħala valuta legali, peress li ż-żona tal-euro hija l-unika valuta legali fi ħdan iż-żona tal-euro, u jfakkar lill-Istati Membri kollha taż-żona tal-euro li l-aċċettazzjoni tal-muniti u l-karti tal-euro għandhom ikunu r-regola fi tranżazzjonijiet bl-imnut, mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-istess Stati Membri li jintroduċu limiti massimi għal pagament bi flus kontanti bil-għan li jiġu miġġielda l-ħasil tal-flus, il-frodi fiskali, u l-finanzjament tat-terroriżmu u l-kriminalità organizzata; jissuġġerixxi li l-Eurosistema għandha toħroġ karti tal-flus kommemorattivi ta' Charlemagne li jkunu wkoll valuti legali;

36.  Jieħu nota tad-diskussjonijiet li għaddejja dwar "munita diġitali tal-bank ċentrali" jew "flus b'bażi diġitali" li ser ikunu disponibbli għal firxa wiesgħa ta' kontropartijiet inklużi unitajiet domestiċi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-BĊE jistudjaw tali skemi bil-għan li jtejbu l-aċċess pubbliku għas-sistemi ta' pagament, flimkien mal-flus fiżiċi, kif ukoll l-isfidi potenzjali li jinsabu fil-monopolju tal-BĊE li joħroġ il-flus; jenfasizza li l-progress fil-qasam tal-muniti virtwali ma jridx iwassal għal restrizzjonijiet rigward il-movimenti ta' flus kontanti bl-imnut jew għat-tneħħija tal-flus kontanti;

37.  Jissottolinja l-importanza taċ-ċibersigurtà għas-settur finanzjarju; jilqa' b'sodisfazzjon il-ħidma tal-BĊE f'dan il-qasam, inklużi t-tnedija ta' skema pilota għar-rapportar ta' ċiberinċidenti sinifikanti fi Frar 2016 u l-kollaborazzjoni fil-qafas tal-G7;

Responsabbiltà u trasparenza

38.  Jitlob lill-BĊE jkompli jipprovdi l-appoġġ meħtieġ lill-Greċja, u lil kwalunkwe Stat Membru ieħor, fir-rieżami tat-tlestija tal-programm ta' assistenza finanzjarja; iqis li tali appoġġ jista' jinvolvi, mingħajr preġudizzju għall-istatus indipendenti tiegħu, l-inklużjoni tal-bonds sovrani Griegi fil-PSPP, abbażi tal-kriterji tal-eliġibbiltà applikati għall-Istati Membri kollha, u l-estensjoni tal-programm CBPP3 lill-entitajiet legali Griegi rregolati mil-liġi pubblika u privata, f'konformità mal-istess kriterji tal-eliġibbiltà;

39.  Jistieden lill-BĊE, f'kooperazzjoni mal-ESAs, jivvaluta l-konsegwenzi kollha tal-irtirar tar-Renju Unit mill-UE u jkun lest li jħejji għar-rilokazzjoni ta' banek u l-attivitajiet tagħhom fiż-żona tal-euro; iqis li t-tisħiħ tas-sorveljanza għall-ikklerjar tal-euro (euro-clearing) barra miż-żona tal-euro huwa ta' importanza kbira, sabiex jiġu evitati lakuni superviżorji u kwistjonijiet ta' stabbiltà finanzjarja; qed jibda jiddibatti l-proposta tal-Kummissjoni li temenda l-EMIR fir-rigward tas-superviżjoni tas-CCPs maħruġa f'Ġunju 2017 fil-livell ta' kumitat, bil-għan li jinkiseb dan it-tisħiħ;

40.  Jinnota li l-Grupp ta' Livell Għoli dwar ir-Riżorsi Proprji identifika l-profitti tal-BĊE mill-ħruġ tal-munita bħala waħda mir-riżorsi proprji l-ġodda possibbli għall-baġit tal-UE; jenfasizza li l-bdil ta' dawn il-profitti f'riżorsa proprja tal-UE jirrikjedi bidla fl-Istatut tal-SEBĊ u l-BĊE, kif ukoll aġġustamenti sabiex tiġi akkomodata s-sitwazzjoni speċifika ta' Stati Membri mhux fiż-żona tal-euro;

41.  Iqis li l-indipendenza tal-BĊE, u għalhekk il-grad tiegħu ta' responsabbiltà, trid tkun proporzjonata mal-importanza tiegħu; jenfasizza li r-responsabbiltajiet u l-kompiti tal-BĊE jeħtieġu trasparenza lejn il-pubbliku ġenerali u responsabbiltà msaħħa lejn il-Parlament; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu sottomessi listi ta' kandidati sabiex il-Parlament ikun jista' jwettaq ir-rwol istituzzjonali tiegħu fil-ħatra tal-President, tal-Viċi President u membri oħra tal-bord eżekuttiv tal-BĊE;

42.  Ifakkar li d-Djalogu Monetarju huwa għodda importanti għall-iżgurar tat-trasparenza fid-deċiżjonijiet tal-politika monetarja fir-rigward tal-Parlament, u għaldaqstant għall-pubbliku ġenerali; jilqa' b'sodisfazzjon il-preżenza u d-djalogu regolari mal-President tal-BĊE u membri oħra tal-Bord Eżekuttiv fil-qafas tad-Djalogu Monetarju u formati oħra; iqis li d-Djalogu Monetarju jista' jittejjeb aktar, inkluż billi jiġi mfassal mill-ġdid sabiex jissaħħu l-fokus, l-interattività u r-relevanza tal-iskambju ta' fehmiet mal-President tal-BĊE u membri oħra tal-Bord Eżekuttiv fil-qafas tad-Djalogu Monetarju u formati oħra, b'rispett għar-rakkomandazzjonijiet u l-feedback mill-esperti monetarji kkummissjonati mill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji f'Marzu 2014; jistieden ukoll lill-uffiċjali tal-BĊE jkomplu bil-prattika apprezzata li jipprovdu tweġibiet bil-miktub meta jkun għad hemm kwistjonijiet pendenti wara l-iskambju ta' fehmiet;

43.  Jilqa' b'sodisfazzjon id-deċiżjoni meħuda mill-BĊE fl-2016 li jippubblika fir-rapport annwali tiegħu l-feedback tiegħu dwar il-kontribut ipprovdut mill-Parlament u jinkoraġġixxi lill-BĊE jkompli bl-isforzi ta' trasparenza tiegħu sabiex jispjega aħjar il-miżuri ta' politika monetarja tiegħu; ifakkar it-talba tiegħu lill-BĊE biex iżid kapitolu jew anness fir-rapport annwali tiegħu li jipprovdi feedback komprensiv dwar ir-rapport tal-Parlament fis-sena preċedenti;

44.  Jitlob lill-BĊE jiżgura l-indipendenza tal-membri tal-Kumitat ta' Verifika intern tiegħu; iħeġġeġ lill-BĊE li, sabiex jipprevjeni l-kunflitti ta' interess, jippubblika d-dikjarazzjonijiet tal-interessi finanzjarji għall-membri tal-Kunsill Governattiv tiegħu; iħeġġeġ lill-BĊE jiżgura li l-Kumitat tal-Etika ma jkunx ippresedut minn President preċedenti jew membri oħra preċedenti tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE, u lanqas minn xi ħadd li jista' jkollu kunflitt ta' interess; jitlob lill-Kunsill Governattiv tal-BĊE jsegwi r-Regolamentazzjoni tal-Persunal u l-Kodiċi ta' Kondotta tal-UE u li jesiġi perjodu ta' astensjoni professjonali ta' sentejn għall-membri li jkunu temmew il-mandat tagħhom; jenfasizza li l-membri tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE għandhom jastjenu milli jkunu membri simultanji ta' fora jew organizzazzjonijiet oħra li jinkludu eżekuttivi minn banek sorveljati mill-BĊE;

45.  Jistenna lill-BĊE jadotta politika ċara u pubblika dwar l-iżvelar ta' informazzjoni;

46.  Jinnota li l-politika tal-impjiegi kurrenti tal-BĊE rigward aġenti temporanji, li tistrieħ ukoll fuq kuntratti temporanji repetittivi, tista' toħloq instabbiltà fl-ambjent tax-xogħol u xxekkel il-koeżjoni professjonali fi ħdan il-BĊE; huwa mħasseb dwar il-każijiet allegati ta' kroniżmu u l-livell għoli ta' nuqqas ta' sodisfazzjoni fost l-impjegati tal-BĊE; jinnota u jilqa' l-inizjattivi tal-BĊE li jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet, anke permezz ta' djalogu msaħħaħ mar-rappreżentanti tal-persunal, u jinkoraġġixxih ikompli jsegwi dan l-isforz; iħeġġeġ lill-BĊE jiżgura trattament u opportunitajiet ugwali għall-persunal kollu tiegħu, kif ukoll biex jiggarantixxi kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti fi ħdan l-istituzzjoni;

47.  Jilqa' l-isforzi tal-BĊE biex itejjeb iċ-ċarezza u t-trasparenza fir-rigward tal-għoti tal-assistenza ta' likwidità f'emerġenza (ELA) u d-determinazzjoni tal-prezz tagħha, f'konformità mal-ftehim dwar l-ELA ta' Mejju 2017; jirrimarka li l-għoti tal-liwidità ċentrali bankarja lill-istituzzjonijiet fiż-żona tal-euro jista' jiġi ċċarat aktar;

48.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-prattika tal-BĊE li jippubblika d-deċiżjonijiet tiegħu ta' applikazzjoni ġenerali, regolamenti, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet, u b'hekk inaqqas drastikament in-numru ta' eżenzjonijiet minn divulgazzjoni ta' informazzjoni; jitlob lill-BĊE jżid it-trasparenza tiegħu lejn il-pubbliku, inkluż permezz ta' konsultazzjonijiet pubbliċi, fejn il-pubblikazzjoni ma tfixkilx b'mod sinifikanti l-funzjonament tas-swieq;

49.  Jenfasizza li r-rwoli superviżorji u tal-politika monetarja tal-BĊE m'għandhomx jitħawdu ma' xulxin u m'għandhom jiġġeneraw ebda kunflitt ta' interess fit-twettiq tal-funzjonijiet prinċipali tiegħu;

50.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-BĊE.

(1)

ĠU L 83, 30.3.2010, p. 70.

(2)

ĠU L 139, 11.5.1998. p. 1.


INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni

21.11.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

40

7

7

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Matt Carthy, Andrea Cozzolino, Herbert Dorfmann, Frank Engel, Ashley Fox, Ramón Jáuregui Atondo, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Siegfried Mureşan

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Bogdan Brunon Wenta, Wim van de Camp


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

40

+

ALDE

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Thierry Cornillet

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

PPE

Anne Sander, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Frank Engel, Gabriel Mato, Georgios Kyrtsos, Gunnar Hökmark, Herbert Dorfmann, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Theodor Dumitru Stolojan, Thomas Mann, Tom Vandenkendelaere, Wim van de Camp

S&D

Alfred Sant, Andrea Cozzolino, Costas Mavrides, Cătălin Sorin Ivan, Hugues Bayet, Jakob von Weizsäcker, Jonás Fernández, Neena Gill, Olle Ludvigsson, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès, Peter Simon, Ramón Jáuregui Atondo, Roberto Gualtieri, Udo Bullmann, Wajid Khan

VERTS/ALE

Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Philippe Lamberts, Sven Giegold

7

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo

NI

Sotirios Zarianopoulos

7

0

ECR

Ashley Fox, Kay Swinburne, Stanisław Ożóg, Sander Loones

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

Avviż legali - Politika tal-privatezza