RECOMANDARE
referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
(13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE))
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Raportor: Christofer Fjellner

30.11.2017

Procedură : 2017/0193(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0386/2017
Texte depuse :
A8-0386/2017
Dezbateri :
Texte adoptate :

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: