RECOMANDARE
  referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
  (13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE))
  Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
  Raportor: Christofer Fjellner

  30.11.2017

  Procedură : 2017/0193(NLE)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0386/2017
  Texte depuse :
  A8-0386/2017
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: