POROČILO
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi režima Unije za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja, tehnične pomoči in tranzita blaga z dvojno rabo (prenovitev)
(COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))
Odbor za mednarodno trgovino
Poročevalec: Klaus Buchner

19.12.2017


Postopek : 2016/0295(COD)
Potek postopka na zasedanju

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: