JELENTÉS az Ingeborg Gräßle mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

8.12.2017 - (2017/2220(IMM))

Jogi Bizottság
Előadó: Jean-Marie Cavada

Eljárás : 2017/2220(IMM)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0397/2017
Előterjesztett szövegek :
A8-0397/2017
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Ingeborg Gräßle mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

(2017/2220(IMM))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Ingeborg Gräßle mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemre, melyet a 21 Js 11263/17. hivatkozási számú büntetőeljárás keretében az ellwangeni (Németország) ügyészség 2017. július 27-én továbbított, és amelyet a 2017. október 2-i plenáris ülésen jelentettek be,

–  tekintettel arra, hogy Ingeborg Gräßle lemondott az eljárási szabályzat 9. cikkének (6) bekezdése által biztosított, meghallgatáshoz való jogáról,

–  tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió Bírósága által 1964. május 12-én, 1986. július 10-én, 2008. október 15-én és 21-én, 2010. március 19-én, 2011. szeptember 6-án és 2013. január 17-én hozott ítéletekre[1],

–  tekintettel a Németországi Szövetségi Köztársaság alaptörvényének 46. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 5. cikkének (2) bekezdésére, 6. cikkének (1) bekezdésére és 9. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0397/2017),

A.  mivel az ellwangeni ügyészség továbbított egy, a Német Szövetségi Köztársaságban megválasztott európai parlamenti képviselő, Ingeborg Gräßle mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelmet a német büntető törvénykönyv 229. cikkének megsértésének ügyében; mivel az eljárás tárgya egy gondatlanságból elkövetett testi sértés;

B.   mivel Ingeborg Gräßle 2017. június 10-én autójával áthajtott a tilos jelzésen Heidenheimban a Brenzstraße és a Ploucquetstraße kereszteződésében, és ezzel közlekedési balesetet okozott, amelynek következtében egy személy vállsérülést szenvedett; mivel az ügyben büntető feljelentést tettek;

C.  mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 9. cikke szerint az Európai Parlament képviselői saját államuk területén az adott állam parlamenti képviselőire vonatkozó mentességeket élvezik;

D.  mivel a Német Szövetségi Köztársaság alaptörvényének 46. cikke szerint egy szankcióval sújtható cselekményért egy képviselőt csak a Bundestag beleegyezésével lehet felelősségre vonni vagy letartóztatni, hacsak nem tettenérésről van szó, vagy az a cselekmény elkövetésének másnapján történik;

E.  mivel kizárólag a Parlament hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy egy konkrét esetben felfüggeszti-e a mentelmi jogot vagy sem; mivel a Parlament a mentelmi jog felfüggesztésével kapcsolatos döntése meghozatalánál észszerű módon figyelembe veheti a képviselő álláspontját[2];

F.   mivel a feltételezett bűncselekmény nem áll közvetlen vagy nyilvánvaló összefüggésben Gräßle asszony európai parlamenti képviselői feladatainak ellátásával, valamint azok nem az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. cikke értelmében az európai parlamenti képviselői feladatok ellátása során kifejtett vélemények vagy leadott szavazatok;

F.  mivel a Parlament nem talált bizonyítékot a fumus persecutionis-ra, azaz arra, hogy komoly és megalapozott gyanú állna fenn arra vonatkozóan, hogy az eljárást a képviselőnek szánt politikai kár okozása céljából kezdeményezték volna;

1.  úgy határoz, hogy felfüggeszti Ingeborg Gräßle mentelmi jogát;

2.  utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését a Németi Szövetségi Köztársaság illetékes hatóságának és Ingeborg Gräßlének.

  • [1]  A Bíróság 1964. május 12-i ítélete, Wagner kontra Fohrmann és Krier, C-101/63, ECLI:EU:C:1964:28; a Bíróság 1986. július 10-i ítélete, Wybot kontra Faure és társai, C-149/85, ECLI:EU:C:1986:310; az Elsőfokú Bíróság (hetedik tanácsa) 2008. október 15-i ítélete, Mote kontra Európai Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; a Bíróság (nagytanács) 2008. október 21-i ítélete, Marra kontra De Gregorio és Clemente, C-200/07 és C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579 egyesített ügyek; a Törvényszék (harmadik tanács) 2010. március 19-i ítélete, Gollnisch kontra Európai Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; a Bíróság (nagytanács) 2011. szeptember 6-i ítélete, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; a Törvényszék (első tanács) 2013. január 17-i ítélete, Gollnisch kontra Parlament, T-346/11 és T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23 egyesített ügyek.
  • [2]  Az idézett T-345/05, Mote kontra Európai Parlament ítélet, 28. pont.

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

7.12.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

9

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Maria Arena, Anne-Marie Mineur, Pier Antonio Panzeri