Postupak : 2017/2199(IMM)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0398/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0398/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/12/2017 - 5.6

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0479

IZVJEŠĆE     
PDF 548kWORD 58k
8.12.2017
PE 613.657v02-00 A8-0398/2017

o zahtjevu za zaštitu povlastica i imuniteta Eleonore Forenze

(2017/2199(IMM))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestitelj: Gilles Lebreton

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zahtjevu za zaštitu povlastica i imuniteta Eleonore Forenze

(2017/2199(IMM))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zahtjev Gabriele Zimmer od 20. srpnja 2017., objavljen na plenarnoj sjednici 11. rujna 2017., za zaštitu povlastica i imuniteta Eleonore Forenze u vezi s incidentom koji je zastupnica Forenza doživjela 8. srpnja 2017. u Hamburgu na prosvjedu tijekom sastanka na vrhu skupine G20,

–  nakon saslušanja Eleonore Forenze u skladu s člankom 9. stavkom 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članke 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima,

–  uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., 10. srpnja 1986., 15. i 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011. i 17. siječnja 2013.(1),

–  uzimajući u obzir članak 5. stavak 2. te članke 7. i 9. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0398/2017),

A.  budući da je Gabriele Zimmer, zastupnica u Europskom parlamentu i predsjednica Kluba zastupnika GUE/NGL-a, na osnovi članaka 8. i 9. Protokola br. 7 zatražila zaštitu imuniteta zastupnice Eleonore Forenze, članice istog Kluba zastupnika, koju je njemačka policija pregledala, a zatim i privela zajedno s grupom drugih aktivista tijekom prosvjeda održanog u okviru sastanka na vrhu skupine G20 u Hamburgu 8. srpnja 2017.; budući da su se pregled i privođenje dogodili nakon prosvjeda, u trenutku kad su zastupnica Forenza i njezina skupina krenuli na zajednički ručak;

B.  budući da Parlament raspolaže širokom diskrecijskom ovlašću u vezi s odlukom o zahtjevu zastupnika za zaštitu imuniteta(2);

C.  budući da se članci 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije međusobno isključuju(3); da se predmetni slučaj ne odnosi na mišljenje zastupnika u Europskom parlamentu, već na pretpostavljeno opasno ponašanje za javni red (pretpostavljeno sudjelovanje u protestu); da se stoga podrazumijeva primjena članka 9. Protokola br. 7;

D.  budući da se u članku 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije navodi da zastupnici u Europskom parlamentu na državnom području svoje države uživaju imunitet priznat članovima parlamenta te države, a na teritoriju bilo koje druge države članice, imunitet od svake mjere zadržavanja i od sudskih postupaka; budući da se Eleonora Forenza, talijanska zastupnica u Europskom parlamentu, nalazila u Njemačkoj i da je stoga uživala pravo na imunitet;

E.  budući da je, prema zahtjevu za zaštitu imuniteta, zastupnica Forenza u prvom kontaktu s njemačkom policijom izjavila da je zastupnica u Europskom parlamentu; da je odmah predočila dokumente kojima se potvrđuje njezin status; da je čak uspjela povezati talijanskog konzula u Hamburgu s policijskim službenikom koji je vodio operaciju;

F.  budući da je njemačka policija Eleonoru Forenzu bez obzira na njezin status zastupnice u Europskom parlamentu ipak podvrgnula temeljitom tjelesnom pregledu, a zatim je zadržala duže od 4 sata;

G.  budući da je njemačka policija, s obzirom na navedeno, bila upoznata s činjenicom da privodi zastupnicu u Europskom parlamentu; budući da to znači povredu Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije, a posebno njegova članka 9. prvog podstavka točke (b);

H.  budući da je iz okolnosti predmeta jasno da zastupnica Forenza nije zatečena u počinjenju kaznenog djela tako da iznimka iz članka 9. trećeg podstavka Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima nije mjerodavna i da se u ovom slučaju na zastupnicu Forenzu u potpunosti primjenjuje zaštita zastupničkog imuniteta;

1.  odlučuje zaštititi povlastice i imunitete Eleonore Forenze;

2.  nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu Odluku i izvješće nadležnog odbora nadležnom tijelu Savezne Republike Njemačke i Eleonori Forenzi.

(1)

Presuda Suda od 12. svibnja 1964., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Presuda Suda od 10. srpnja 1986., Wybot/Faure i drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Presuda Općeg suda od 15. listopada 2008., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Presuda Suda od 21. listopada 2008., Marra/De Gregorio i Clemente, C-200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Presuda Općeg suda od 19. ožujka 2010., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Presuda Suda od 6. rujna 2011., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Presuda Općeg suda od 17. siječnja 2013., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Navedeni predmet T-42/06, Gollnisch/Parlament, točka 101.

(3)

Navedena presuda u spojenim predmetima C-200/07 i C-201/07, Marra i dr., točka 45.


OBRAZLOŽENJE

1.  Kontekst

Na plenarnoj sjednici održanoj 11. rujna 2017. predsjednik je u skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika objavio da je primio zahtjev Gabriele Zimmer, predsjednice Kluba zastupnika GUE/NGL-a, za zaštitu parlamentarnog imuniteta Eleonore Forenze, zastupnice u Europskom parlamentu, u vezi s incidentom koji je zastupnica Forenza doživjela 8. srpnja 2017. u Hamburgu tijekom prosvjeda u okviru sastanka na vrhu skupine G20(1).

U skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika predsjednik je zahtjev proslijedio Odboru za pravna pitanja.

Predmetni zahtjev za zaštitu imuniteta sadrži kratko izvješće o incidentu koje je zastupnica Forenza 10. srpnja 2017. dostavila zastupnici Zimmer. Dio tog izvješća glasi:

„Dana 8. srpnja oko 16:00 sati policija me uhitila u Ludwig Ehrard Strasse u Hamburgu, dok sam prelazila Holstenwall u pratnji svog akreditiranog parlamentarnog asistenta (...) i trinaestorice drugih talijanskih aktivista. Prosvjed je upravo bio završio i bili smo na putu na zajednički ručak. Željela bih naglasiti činjenicu da smo u tom trenutku mirno hodali ulicom.

U Ludwig Ehrard Strasse policija je od nas zatražila osobne isprave i upravo u trenutku dok smo ih davali policijskim službenicima skupina od dvadeset i pet do trideset policajaca iznenada nas je okružila i moju grupu i mene pritisnula uza zid.

Odmah sam im rekla da sam zastupnica u Europskom parlamentu i policijskim službenicima pokazala iskaznicu Parlamenta i propusnicu. Policajci su mi se samo smijali u lice dok su oduzimali sve moje dokumente, iskaznicu Parlamenta i propusnicu. Dobila sam ih tek nakon što sam puštena iz centra za zadržavanje (Gefangenensammelstelle), oko 20:00 sati.

Kad sam se raspitala o razlozima takvog postupanja, policija je izjavila da je primila informacije obavještajnih službi da će mnogi Talijani doći u Hamburg radi sudjelovanja u neredima. To znači da su me, unatoč tome što sam zastupnica u Europskom parlamentu, smatrali „opasnom” samo zbog toga što sam bila u skupini i što sam govorila talijanski. To je bio razlog kojim je policija obrazložila i odobrila moje zadržavanje i uhićenje osoba koje su bile sa mnom.

U toj ulici okružena policajcima provela sam više od pola sata. Osim toga, obavili su i temeljiti tjelesni pregled: policija je pregledala mene osobno i moje torbe i osobne predmete. Svi oko mene prošli su isti pregled, ali nije pronađeno ništa što bi se moglo upotrijebiti za počinjenje djela nasilja, čak ni komad tkanine koji bi mogao poslužiti za prikrivanje lica. Nakon tjelesnog pregleda mogla sam nazvati talijanskog konzula u Hamburgu i spojiti ga s jedinim policijskim službenikom koji je govorio engleski i koji je, kako se činilo, vodio operacije. Ni taj poziv nije dao nikakvih rezultata i proglašena sam „uhićenom” zajedno s četrnaestoro drugih aktivista, bez ikakvog jasnog objašnjenja o razlozima zadržavanja zastupnice u Europskom parlamentu.

Nakon uhićenja prebačeni smo dvama policijskim kombijima i zadržani u ćelijama oko tri sata s još druge četiri osobe, i to u vrlo skučenom prostoru i bez ikakve mogućnosti komunikacije i pravne pomoći. Nakon toga su nas prebacili u centar za zadržavanje u Hamburgu, i dalje u svojstvu uhićenika. (...) Pustili su me tek nekoliko sati nakon uhićenja, oko 20:00 sati, nakon što su priznali moj status. (...)

Ostalih četrnaest osoba iz moje skupine bilo je zaključano u ćelijama (...).

Čak i nakon puštanja više puta su mi zaprijetili da će me izbaciti iz centra za zadržavanje ako i dalje budem odbijala napustiti prostorije, što de facto znači da su me spriječili u izvršavanju mojih ovlasti provođenja kontrole u svojstvu zastupnice u Europskom parlamentu. Osim toga, nisu mi dali da napunim mobilni telefon i da dobijem pomoć i informacije od pravnog tima.

Centar za zadržavanje napustila sam tek nakon 18:00 sati dana 9. srpnja, a većina zadržanih drugih Talijana iz moje skupine puštena je bez optužbe te im nije dan nijedan dokument kojim se objašnjavaju razlozi uhićenja.

Iste večeri pokazali su mi objavu na Twitteru policije u Hamburgu u kojoj se pozdravlja moje uhićenje, mene, zastupnice u Europskom parlamentu.”

Dana 24. srpnja 2017. Gabriele Zimmer podnijela je na osnovi članaka 8. i 9. Protokola br. 7 te članaka 7. i 9. Poslovnika Europskog parlamenta zahtjev za zaštitu imuniteta Eleonore Forenze, a zahtjev nosi datum 20. srpnja 2017.

Dana 21. studenog 2017. Odbor za pravna pitanja saslušao je Eleonoru Forenzu u skladu s člankom 9. stavkom 6. Poslovnika.

2.  Mjerodavna prava i postupci u vezi s imunitetom zastupnika u Europskom parlamentu

Članci 8. i 9. Protokola (br. 7) o povlasticama i imunitetima Europske unije glase:

Članak 8.

Članovi Europskog parlamenta ne mogu biti podvrgnuti nikakvom obliku ispitivanja, zadržavanja ili sudskog postupka zbog izraženih mišljenja ili glasovanja pri obnašanju svojih dužnosti.

Članak 9.

Tijekom zasjedanja Europskog parlamenta njegovi članovi uživaju:

(a) na državnom području svoje države, imunitet priznat članovima parlamenta te države;

(b) na državnom području bilo koje druge države članice, imunitet od svake mjere zadržavanja i od sudskih postupaka.

Na isti se način imunitet primjenjuje na članove tijekom putovanja do mjesta ili iz mjesta sastajanja Europskog parlamenta.

Ako je član zatečen u počinjenju kaznenog djela, nije moguće pozivanje na imunitet te u tom slučaju Europski parlament može ostvariti svoje pravo na ukidanje imuniteta jednom od svojih članova.

Članci 5., 7. i 9. Poslovnika Europskog parlamenta glase:

Članak 5. Povlastice i imuniteti

1. Zastupnici uživaju povlastice i imunitete utvrđene u Protokolu br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije.

2. Izvršavajući svoje ovlasti u vezi s povlasticama i imunitetima Parlament djeluje tako da očuva svoj integritet kao demokratska zakonodavna skupština i osigurava nezavisnost zastupnika u obnašanju njihovih dužnosti. Parlamentarni imunitet nije osobna povlastica zastupnika već jamstvo neovisnosti Parlamenta kao cjeline i njegovih zastupnika.

Članak 7. Zaštita povlastica i imuniteta

1. U slučajevima kad se tvrdi da je došlo ili će doći do povreda povlastica i imuniteta zastupnika ili bivšeg zastupnika od strane tijela države članice, može se u skladu s člankom 9. stavkom 1. podnijeti zahtjev da Parlament donese odluku o tome je li doista došlo ili bi moglo doći do povrede tih povlastica i imuniteta.

2. Posebice, takav zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta može se podnijeti ako se smatra da bi okolnosti predstavljale administrativna ili druga ograničenja slobodnog kretanja zastupnikâ pri putovanju na mjesto zasjedanja Parlamenta ili povratku s njega, ili administrativna ili druga ograničenja slobodnog izražavanja mišljenja ili glasovanja tijekom obnašanja njihovih dužnosti, ili da bi te okolnosti potpadale pod okvir članka 9. Protokola br. 7 Europske unije o povlasticama i imunitetima.

3. Zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta zastupnika nije dopušten ako je u vezi s istim činjenicama već primljen zahtjev za ukidanje ili zaštitu imuniteta tog zastupnika, bez obzira na to je li taj raniji zahtjev doveo do odluke.

Članak 9. Postupci u vezi s imunitetom

1. Svaki zahtjev za ukidanje imuniteta zastupnika koji nadležno tijelo države članice uputi predsjedniku, ili zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta koji zastupnik ili bivši zastupnik uputi predsjedniku, objavljuje se u Parlamentu i upućuje nadležnom odboru.

2. Uz suglasnost dotičnog zastupnika ili bivšeg zastupnika zahtjev može uputiti drugi zastupnik kojem se dozvoljava predstavljanje zastupnika ili bivšeg zastupnika u svim fazama postupka.

Zastupnik koji predstavlja dotičnog zastupnika ili bivšeg zastupnika nije uključen u odluke koje donosi odbor.

3. Odbor razmatra zahtjeve za ukidanje imuniteta ili zahtjeve za zaštitu povlastica i imuniteta i imuniteta bez odgode, ali uzimajući u obzir njihovu relativnu složenost.

4. Nadležni odbor podnosi prijedlog obrazložene odluke u kojem preporučuje prihvaćanje ili odbijanje zahtjeva za ukidanje imuniteta ili zahtjeva za zaštitu imuniteta i povlastica. Amandmani nisu dopušteni. Ako se prijedlog odbije, smatra se da je donesena suprotna odluka.

5. Odbor može tražiti da mu nadležno tijelo pruži informacije ili objašnjenja koje smatra neophodnim za stvaranje mišljenja o tome treba li imunitet oduzeti ili zaštititi.

6. Dotični zastupnik ima mogućnost da bude saslušan i može priložiti dokumente ili druge pisane dokaze koje smatra relevantnima.

Dotični zastupnik neće biti prisutan za vrijeme rasprave o zahtjevu za ukidanje ili zaštitu svog imuniteta, osim na samom saslušanju.

Predsjednik odbora poziva zastupnika na saslušanje i pritom navodi datum i vrijeme. Dotični zastupnik se može odreći prava da bude saslušan.

Ako se dotični zastupnik ne odazove saslušanju na koje je pozvan, smatrat će se da se odrekao prava da bude saslušan, osim ako se nije ispričao zbog nemogućnosti saslušanja u predloženo vrijeme i pritom za to naveo razloge. Predsjednik odbora donosi odluku o tome može li se isprika prihvatiti u svjetlu danih razloga. Dotični zastupnik ne može uložiti žalbu na tu odluku.

Ako predsjednik odbora odobri ispriku, poziva dotičnog zastupnika na saslušanje u nekom drugom terminu. Ako zastupnik ne postupi u skladu s drugim pozivom na saslušanje, postupak se nastavlja bez saslušanja zastupnika. Nije dopušteno podnošenje novih isprika ili novih zahtjeva za saslušanje.

7. Ako zahtjev za ukidanje ili zaštitu imuniteta sadrži više točaka, o svakoj točki može se donijeti odvojena odluka. U iznimnim slučajevima u izvješću odbora moguće je predložiti da se ukidanje ili zaštita imuniteta primijeni isključivo u postupku kaznenog progona i da do pravomoćnosti presude zastupnik zadržava imunitet od bilo kojeg oblika uhićenja ili zatvaranja te od bilo koje druge mjere koja bi mu onemogućila izvršavanje dužnosti koje proizlaze iz mandata.

3.  Obrazloženje predložene odluke

Opće napomene

Gabriele Zimmer se u svom zahtjevu poziva na članke 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije.

Međutim, ti se članci međusobno isključuju. Članak 9. Protokola primjenjuje se samo na sudske postupke koji se odnose na kažnjiva djela osim onih počinjenih putem mišljenja ili glasovanja, koja pak potpadaju samo pod članak 8. Protokola(2). Kako ovdje nije riječ o izražavanju mišljenja zastupnika u Europskom parlamentu nego o pretpostavljenom opasnom ponašanja za javni red (pretpostavljeno sudjelovanje u protestu), podrazumijeva se samo primjena članka 9.

Prema riječima Općeg suda, svrha je članka 9. Protokola „zajamčiti neovisnost zastupnika u Parlamentu sprečavanjem pritisaka na njih u vidu prijetnji uhićenjem ili kaznenim progonom tijekom trajanja sjednica Parlamenta”(3).

Međutim, iako primjena nacionalnih odredbi koje nalaže članak 9. prvi podstavak točka (a) stvara mnoštvo različitih pravila pa čak i različito postupanje prema zastupnicima(4), točkom (b) iste odredbe utvrđuje se istinski jedinstveni nadnacionalni sustav za zastupnike koji se nalaze u državi članici koja nije njihova vlastita država. Naime, bez obzira na državljanstvo i državu članicu, zastupnici na državnom području bilo koje druge države članice imaju imunitet od svake mjere zadržavanja i od sudskih postupaka.

Predmetna odredba sadrži jednako kategorički tekst kao i članak 8. Protokola kojim se utvrđuje takozvani apsolutni imunitet. Iz toga proizlazi da bi bilo moguće na imunitet iz članka 9. prvog podstavka točke (b) primijeniti isti pristup koji je Sud preporučio za utvrđivanje opsega apsolutnog imuniteta iz članka 8., odnosno da ga treba utvrditi isključivo s obzirom na pravo Europske unije(5). Kao i članak 8., članak 9. prvi podstavak točka (b) ne može upućivati na eventualne nacionalne odredbe.

Kad je riječ o internom postupku u Europskom parlamentu, u skladu s člancima 7 i 9. Poslovnika zastupnici mogu podnijeti zahtjev za zaštitu imuniteta na osnovi članka 9. Međutim, Opći sud je jasno potvrdio da Parlament raspolaže širokom diskrecijskom ovlašću u vezi sa svojom odlukom o zahtjevu zastupnika za zaštitu imuniteta na osnovi članka 9. Protokola(6).

Mjerodavnost članka 9. prvog podstavka točke (b) Protokola na slučaj zastupnice Eleonore Forenze

Odbor za pravna pitanja smatra da činjenice u predmetnom slučaju, kako proizlaze iz zahtjeva Gabriele Zimmer i saslušanja Eleonore Forenze, upućuju na to da je njemačka policija zastupnicu Forenzu podvrgnula tjelesnoj pretrazi, a zatim je zadržala iako joj je bio poznat njezin status zastupnice u Europskom parlamentu.

Budući da se zastupnica Forenza nalazila u drugoj državi članici koja nije njezina vlastita, ispunjavala je sve uvjete da se na nju primijeni imunitet iz članka 9. prvog podstavka točke (b) Protokola. Iz toga proizlazi da je njemačka policija pretragom zastupnice Forenze svjesno povrijedila povlastice i imunitet koje ona uživa.

S obzirom na navedeno nepobitno je da je njemačka policija nezakonito obavila pretragu i uhićenje zastupnice Forenze.

Na kraju, iz okolnosti predmeta jasno je da zastupnica Forenza nije zatečena u počinjenju kaznenog djela tako da iznimka iz članka 9. trećeg podstavka Protokola nije mjerodavna pa se u ovom slučaju na zastupnicu Forenzu u potpunosti primjenjuje zaštita zastupničkog imuniteta iz članka 9. prvog podstavka točke (b) Protokola.

4.  Zaključak

U skladu s člankom 9. stavkom 3. Poslovnika, nakon što je ispitao argumente za i protiv zaštite imuniteta Eleonore Forenze, Odbor za pravna pitanja predlaže da Europski parlament zaštiti povlastice i imunitet Eleonore Forenze.

(1)

U skladu s člankom 9. stavkom 2. Poslovnika, uz suglasnost dotičnog zastupnika ili bivšeg zastupnika zahtjev može uputiti drugi zastupnik kojem se dozvoljava predstavljanje zastupnika ili bivšeg zastupnika u svim fazama postupka.

(2)

Navedeni spojeni predmeti C-200/07 i C-201/07, Marra i dr., točka 45. Protokola.

(3)

Navedena presuda u predmetu Mote, točka 50., u kojoj se upućuje na rješenje Općeg suda u predmetu Rothley i dr./Parlament, T-17/00 R, ECLI:EU:T:2000:119, točka 90.

(4)

U nekim zemljama zastupnici ne uživaju imunitet. To je primjerice slučaj u Ujedinjenoj Kraljevini: vidi Prvo izvješće Zajedničkog odbora za parlamentarni imunitet, 9. travnja 1999., HC 214-I za razdoblje 1998. – 1999., točka 242.: „Ako je zastupnik optužen za kazneno djelo, ukidanje imuniteta nije potrebno. Ako je zastupnik zatvoren i ne može biti prisutan u parlamentarnom domu, oba doma treba samo obavijestiti”.

(5)

Navedena presuda u spojenim predmetima C-200/07 i C-201/07, Marra i dr., točka 26.

(6)

Navedena presuda u predmetu Gollnisch, točka 101.


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

7.12.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

9

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Maria Arena, Anne-Marie Mineur, Pier Antonio Panzeri

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti