Eljárás : 2017/2199(IMM)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0398/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0398/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 12/12/2017 - 5.6

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0479

JELENTÉS     
PDF 473kWORD 58k
8.12.2017
PE 613.657v02-00 A8-0398/2017

az Eleonora Forenza kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről

(2017/2199(IMM))

Jogi Bizottság

A vélemény előadója: Gilles Lebreton

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
 INDOKOLÁS
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Eleonora Forenza kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről

(2017/2199(IMM))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel Gabriele Zimmer 2017. július 20-i, a 2017. szeptember 11-i plenáris ülésen bejelentett, Eleonora Forenza kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelmére egy, a 2017. július 8-i hamburgi G20-csúcstalálkozó alkalmából rendezett tüntetésen történt eseménnyel kapcsolatban, melynek ez utóbbi áldozatává vált,

–  miután eljárási szabályzata 9. cikke (6) bekezdésének megfelelően meghallgatta Eleonora Forenzát,

–  tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló, 7. jegyzőkönyv 8. és 9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió Bírósága által 1964. május 12-én, 1986. július 10-én, 2008. október 15-én és 21-én, 2010. március 19-én és 2011. szeptember 6-án hozott ítéletekre(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 5. cikkének (2) bekezdésére, 7. és 9. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0398/2017),

A.  mivel Gabriele Zimmer európai parlamenti képviselő, a GUE/NGL képviselőcsoport elnöke kérte, hogy tartsák fenn Eleonora Forenza, az ugyanahhoz a képviselőcsoporthoz tartozó európai parlamenti képviselő mentelmi jogát, akit 2017. július 8-án a hamburgi G20-as csúcstalálkozóval kapcsolatban tartott tüntetés során a német rendőrség egy csoport más aktivistával együtt megmotozott és őrizetbe vett; mivel a motozásra és az őrizetbe vételre az említett tüntetés után került sor, amikor Forenza asszony és csoportja éppen egy közös ebédre tartott;

B.  mivel a Parlament széles körű mérlegelési jogkörrel bír egy képviselő mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem elbírálásakor(2);

C.  mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. és 9. cikke kölcsönösen kizárja egymást(3); mivel a szóban forgó ügy nem egy európai parlamenti képviselő által kifejtett véleményt érint, hanem inkább egy közrendre nézve feltételezhetően veszélyes magatartást (zavargásban való feltételezett részvétel); mivel emiatt magától értetődő a 7. jegyzőkönyv 9. cikkének alkalmazása;

D.  mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 9. cikke szerint az Európai Parlament képviselői saját államuk területén az adott állam parlamenti képviselőire vonatkozó mentességeket élvezik, a többi tagállam területén pedig mentességet élveznek mindenfajta őrizetbe vételre és bírósági eljárásra vonatkozó intézkedés alól; mivel Forenza asszony olasz európai parlamenti képviselő, ezért Németországban ez a mentesség illette meg;

E.   mivel a mentelmi jog fenntartására irányuló kérelem szerint Forenza asszony már a német rendőrökkel való első kapcsolatfelvétel során közölte, hogy ő európai parlamenti képviselő; mivel azonnal bemutatta a jogállását igazoló okiratokat; mivel sikerült összeköttetést teremtenie a hamburgi olasz konzul és a műveletet vezető rendőrtiszt között;

F.   mivel annak ellenére, hogy európai parlamenti képviselő, a német rendőrség Forenza asszonyt alapos motozásnak vetette alá, majd több mint négy órára őrizetbe vette;

G.   mivel a német rendőrség a fentiek alapján tisztában volt azzal, hogy egy európai parlamenti képviselőt tartóztat le; mivel ez sérti az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyvet, és különösen annak 9. cikke első bekezdésének b) pontját;

H.   mivel tekintettel az ügy körülményeire, egyértelmű, hogy Forenza asszonyt nem érték tetten, ezért az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 9. cikkének harmadik bekezdésében foglalt kivétel nem alkalmazható, és mivel Forenza asszonyt ezért teljes mértékben megilleti a mentesség;

1.   úgy határoz, hogy fenntartja Eleonora Forenza kiváltságait és mentelmi jogát;

2.  utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését a Németi Szövetségi Köztársaság illetékes hatóságának és Eleonora Forenzának.

(1)

A 101/63. sz., Wagner kontra Fohrmann és Krier ügyben 1694. május 12-én hozott ítélet (EBHT 1964, 387. o.); a 149/85. sz., Wybot kontra Faure és társai ügyben 1986. július 10-én hozott ítélet (EBHT 1986, 2391. o.); a T-345/05. sz., Mote kontra Európai Parlament ügyben 2008. október 15-én hozott ítélet (EBHT 2008, II-2849. o.); a C-200/07. és C-201/07. sz., Marra kontra De Gregorio és Clemente egyesített ügyekben 2008. október 21-én hozott ítélet (EBHT 2008, I-7929. o.); a T-42/06. sz., Gollnisch kontra Európai Parlament ügyben 2010. március 19-én hozott ítélet (EBHT 2010, II-1135. o.); a C-163/10. sz., Patriciello elleni büntetőeljárásban 2011. szeptember 6-án hozott ítélet (EBHT 2011, I-0765. o.); a T-346/11. és T-347/11. sz. Gollnisch kontra Európai Parlament ügyben 2013. január 17-én hozott ítélet (EBHT 2013, 23. o.).

(2)

A fent említett T-42/06. sz., Gollnisch kontra Európai Parlament ügyben hozott ítélet, 101. pont.

(3)

A fent említett C-200/07. és C-201/07. sz. Marra stb. egyesített ügyekben hozott ítélet, 45. pont.


INDOKOLÁS

1.  Háttérinformáció

A 2017. szeptember 11-i plenáris ülésen az elnök az eljárási szabályzat 9. cikkének (1) bekezdése értelmében bejelentette, hogy kézhez kapta Gabriele Zimmer asszony, a GUE/NGL képviselőcsoport elnökének levelét, amelyben kéri Eleonora Forenza európai parlamenti képviselő mentelmi jogának fenntartását egy incidenssel összefüggésben, amely a képviselővel 2017. július 8-án, a hamburgi G20-as csúcstalálkozóval kapcsolatban tartott tüntetés során történt(1).

Az eljárási szabályzat 9. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a kérelmet a Jogi Bizottsághoz utalta.

A mentesség fenntartására irányuló kérelem tartalmaz egy rövid jelentést az incidensről, melyet Forenza asszony 2017. július 10-én továbbított Zimmer asszonynak. Egy részlet e jelentésből:

„Július 8-án 16.00 óra körül megállított a rendőrség a hamburgi a Holstenwall utca és a Ludwig-Erhard utca kereszteződésénél, akkreditált asszisztensem (...) és 13 másik olasz aktivista társaságában. Ez éppen egy tüntetés után történt, miközben ebédelni tartottunk. Szeretném egyértelműen rögzíteni, hogy az adott pillanatban nem tettünk semmi mást, csak békésen sétáltunk.

A Ludwig-Erhard utcában a rendőrség igazoltatott minket, és bár igazolványainkat azonnal átadtuk nekik, egy körülbelül 25–30 rendőrből álló csoport hamar bekerített és a falhoz állított engem és a csoportom tagjait.

Azonnal tudomásukra hoztam, hogy európai parlamenti képviselő vagyok, és bemutattam az intézkedő rendőröknek az európai parlamenti belépőkártyámat és a laissez-passer-t is. A rendőrök erre többször nevettek, majd elkobozták minden iratomat, a belépőkártyámat és a laissez-passer-t. Ezeket csak azután kaphattam vissza, miután 20.00 óra körül kiengedtek a gyűjtőfogdából.

Amikor e bánásmód okáról érdeklődtem, a rendőrség egyértelműen kijelentette, hogy a hírszerzéstől azt az információt kapták, hogy sok olasz érkezik Hamburgba azért, hogy utcai zavargásokban vegyen részt. Ezért engem európai parlamenti képviselői jogállásom ellenére „veszélyes” személynek minősítettek, mivel csoportosan közlekedtem és olaszul beszéltem. Ez volt az oka annak, hogy engedélyezték előállításomat és a velem lévők őrizetbe vételét.

Több mint fél órát töltöttem a rendőrök gyűrűjében az utcasarkon. Alapos személyi motozásnak is alávetettek: személyemet és táskáimat, illetve személyes tárgyaimat átkutatták. Ugyanez történt mindenki mással is, és nem találtak semmi olyasmit, ami erőszakos cselekményre vagy arcunk elfedésére lett volna használható. A testi motozást követően lehetőségem volt telefonon felhívni a hamburgi olasz konzult, aki kérésemre beszélt az egyetlen angolul beszélő rendőrtiszttel, aki a művelet vezetőjének tűnt. Mindazonáltal a hívás nem vezetett semmilyen eredményre, és engem a többi 14 aktivistával együtt „letartóztattak” anélkül, hogy világosan megindokolták volna, hogy milyen vád támasztja alá az Európai Parlament egy tagjának őrizetbe vételét.

Az őrizetbe vételt követően két rendőrségi kisbuszban elszállítottak minket, és utána 4 másik emberrel körülbelül 3 órán keresztül tartottak fogva rendkívül kis méretű cellákban anélkül, hogy lehetőségünk lett volna bárkivel kapcsolatba lépni vagy jogi segítséget kapni. Ezután a hamburgi gyűjtőfogdába vittek minket, még mindig letartóztatás alatt. (...) Végül csak sok órával őrizetbe vételünk után, 20.00 óra körül engedtek végül szabadon jogállásomra tekintettel. (...)

A csoportomhoz tartozó másik 14 embert cellákba zárták (...).

Még szabadon engedésemet követően is több alkalommal megfenyegettek azzal, hogy kidobnak a gyűjtőfogdából, ha nem vagyok hajlandó elhagyni a létesítményt, de facto hátráltatva az engem európai parlamenti képviselőként megillető tájékozódási jog gyakorlását. Megtagadták tőlem azt is, hogy mobiltelefonomat feltöltsem, vagy hogy jogi segítséget és tájékoztatást kapjak.

Csak július 9-én 18.00 óra után hagytam el a gyűjtőfogda környékét, amikorra a csoportomhoz tartozó őrizetbe vett olaszok többségét szabadon engedték vádemelés nélkül, továbbá anélkül, hogy őrizetbe vételük indokairól bármilyen papírt kaptak volna.

Aznap este megmutatták nekem a hamburgi rendőrség egyik Twitter-üzenetét, amely megerősítette és egyben méltatta, hogy európai parlamenti képviselőként őrizetbe vettek. (...)”

Zimmer asszony a 7. jegyzőkönyv 8. és 9. cikke, valamint az Európai Parlament eljárási szabályzatának 7. és 9. cikke alapján 2017. július 24-én benyújtott egy 2017. július 20-i keltezésű kérelmet Forenza asszony mentelmi jogának fenntartására.

A Jogi Bizottság az eljárási szabályzat 9. cikkének (6) bekezdése értelmében 2017. november 21-én meghallgatta Forenza asszonyt.

2.  Az Európai Parlament képviselőinek mentelmi jogára vonatkozó jogszabályok és eljárás

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. és 9. cikke az alábbiak szerint rendelkezik:

8. cikk

A feladataik ellátása során kifejtett véleményük vagy leadott szavazatuk miatt az Európai Parlament tagjai ellen nem folytatható vizsgálat, nem vehetők őrizetbe, és nem vonhatók bírósági eljárás alá.

9. cikk

Az Európai Parlament ülésszakainak ideje alatt az Európai Parlament tagjai:

a) saját államuk területén a parlamentjük tagjaira vonatkozó mentességet élvezik,

b) a többi tagállam területén mentességet élveznek mindenfajta őrizetbe vételre és bírósági eljárásra vonatkozó intézkedés alól.

A mentesség akkor is megilleti a tagokat, amikor az Európai Parlament üléseinek helyére utaznak, illetve onnan visszatérnek.

Nem lehet hivatkozni a mentességre olyan esetben, amikor valamely tagot bűncselekmény elkövetésében tetten érnek, továbbá a mentesség nem akadályozhatja meg az Európai Parlamentet azon jogának gyakorlásában, hogy valamely tagjának mentességét felfüggessze.

Az Európai Parlament eljárási szabályzatának 5., 7. és 9. cikke az alábbiak szerint rendelkezik:

5. cikk Kiváltságok és mentességek

(1) A képviselők az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyvben meghatározott kiváltságokat és mentességeket élvezik.

(2) A kiváltságokra és mentességekre vonatkozó hatáskörének gyakorlása során a Parlament fellép annak érdekében, hogy demokratikus jogalkotó gyűlésként megőrizze integritását és biztosítsa képviselői függetlenségét feladataik ellátása során. A parlamenti mentelmi jog nem a képviselők személyes kiváltsága, hanem a teljes Parlament és az egyes képviselők függetlenségének biztosítéka. (...)

7. cikk A kiváltságok és a mentelmi jog fenntartása

(1) Azokban az esetekben, amikor a tagállami hatóságok feltehetőleg megsértették vagy meg fogják sérteni egy képviselő vagy volt képviselő kiváltságait és mentességeit, határozat meghozatala iránti kérelem nyújtható be a Parlamenthez a 9. cikk (1) bekezdésének megfelelően, arra vonatkozóan, hogy ezen kiváltságokat és mentességeket megsértették-e vagy valószínű-e, hogy meg fogják sérteni.

(2) A kiváltságok és mentességek fenntartására irányuló kérelem elsősorban akkor nyújtható be, ha úgy ítélik meg, hogy a körülmények igazgatási vagy egyéb korlátozást jelentenének a képviselő szabad mozgására vonatkozóan a parlamenti ülésekre való utazás vagy az onnan történő elutazás során, illetve a képviselői feladatai ellátásának keretében történő véleménynyilvánítás vagy szavazásra vonatkozóan, illetve ha a körülmények az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 9. cikkének hatálya alá tartoznának.

(3) A képviselőt megillető kiváltságok és mentességek fenntartására irányuló kérelem nem fogadható el, ha ugyanazon tényállás tekintetében korábban az érintett képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére vagy fenntartására irányuló kérelmet nyújtottak be, függetlenül attól, hogy e korábbi kérelem tárgyában hoztak-e határozatot. (...)

9. cikk A mentelmi joggal kapcsolatos eljárások

(1) A tagállamok illetékes hatósága által benyújtott, valamely képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló, illetve a jelenlegi vagy volt képviselő által benyújtott, a kiváltságok és mentességek fenntartására irányuló, az Elnökhöz intézett kérelmet a plenáris ülésen be kell jelenteni, és az illetékes bizottsághoz kell utalni.

(2) Az érintett képviselő vagy volt képviselő beleegyezésével a kérelmet egy másik képviselő is előterjesztheti, aki számára engedélyezni kell, hogy az érintett képviselőt vagy volt képviselőt az eljárás valamennyi szakaszában képviselje.

A képviselő vagy a volt képviselő képviseletében eljáró képviselő a bizottság határozatainak meghozatalában nem vehet részt.

(3) A bizottság a mentelmi jog felfüggesztésére, illetve a kiváltságok és a mentességek fenntartására irányuló kérelmeket haladéktalanul, de összetettségükre figyelemmel vizsgálja meg.

(4) A bizottság indokolt határozati javaslatot tesz, amelyben a mentelmi jog felfüggesztésére, illetve a kiváltságok és a mentességek fenntartására irányuló kérelem elfogadására vagy elutasítására tesz ajánlást. Módosítások nem fogadhatók el. Ha egy javaslatot elutasítanak, az ellentétes értelmű határozat tekintendő elfogadottnak.

(5) A bizottság felkérheti az érintett hatóságot, hogy a mentelmi jog felfüggesztésével, illetve fenntartásával kapcsolatos véleménye kialakításához szükséges bármely információt vagy felvilágosítást bocsásson rendelkezésére.

(6) Az érintett képviselő számára lehetőséget kell adni a meghallgatásra, és a képviselő előterjeszthet az általa a tárgyhoz tartozónak ítélt bármely iratot vagy egyéb írásos bizonyítékot.

Az érintett képviselő a meghallgatása kivételével nem vehet részt a mentelmi joga felfüggesztésére vagy fenntartására irányuló kérelemmel kapcsolatos vitán.

Az érintett képviselőt a bizottság elnöke hívja meg a meghallgatásra, a nap és az időpont megjelölésével. A képviselő lemondhat a meghallgatáshoz való jogáról.

Ha az érintett képviselő a meghívás ellenére nem vesz részt a meghallgatáson, úgy kell tekinteni, hogy lemondott a meghallgatáshoz való jogáról, kivéve, ha indokainak megjelölésével kimenti magát a javasolt napon és időpontban rendezett meghallgatáson való részvétel alól. A bizottság elnöke dönt abban a kérdésben, hogy a megjelölt indokokra tekintettel elfogadja-e a kimentés iránti kérelmet. Az érintett képviselő e döntés ellen nem fellebbezhet.

Ha a bizottság elnöke helyt ad a kimentés iránti kérelemnek, új nap és időpont megjelölésével meghívja az érintett képviselőt a meghallgatásra. Ha az érintett képviselő nem tesz eleget a meghallgatásra kapott második meghívásnak, az eljárás a képviselő meghallgatása nélkül folytatódik. Kimentésre vagy meghallgatásra irányuló további kérelem nem fogadható el.

(7) Ha a mentelmi jog felfüggesztésére vagy fenntartására irányuló kérelem több vádponton alapul, minden egyes vádpont önálló határozat tárgya lehet. Kivételes esetben a bizottság jelentésében javasolhatja, hogy a mentelmi jog felfüggesztése vagy fenntartása kizárólag a büntetőeljárásra vonatkozzon, és a jogerős ítélet meghozataláig a képviselő mentesüljön bármely formájú fogva tartás, vizsgálati fogságban tartás vagy más, képviselői megbízatásának teljesítését akadályozó intézkedés alól. (...)

3.  A javasolt határozat indokolása

Általános rész

Zimmer asszony kérelmében egyszerre hivatkozik az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. és 9. cikkére.

Azonban e két cikk kölcsönösen kizárja egymást. A jegyzőkönyv 9. cikkének hatálya csak a nem a kifejtett vélemény vagy szavazat révén elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos peres eljárásokra terjed ki, mivel ez utóbbiakkal kizárólag a jegyzőkönyv 8. cikke foglalkozik(2). Mivel jelen esetben nem egy európai parlamenti képviselő által kifejtett véleményről van szó, hanem egy közrendre nézve feltételezhetően veszélyes magatartásról (zavargásban való feltételezett részvétel), egyértelmű, hogy a jegyzőkönyv 9. cikkét kell alkalmazni.

Miként a Bíróság megállapította, a jegyzőkönyv 9. cikkének célja „az európai parlamenti képviselők függetlenségének biztosítása, megakadályozva, hogy a Parlament ülésszakai alatt letartóztatás vagy peres eljárások fenyegetésével nyomást gyakoroljanak rájuk”(3).

Miközben tehát a 9. cikk első bekezdésének a) pontjában hivatkozott nemzeti rendelkezések rendkívül eltérő szabályokat és a képviselőkkel való eltérő elbánást eredményeznek(4), ugyanazon cikk b) pontja egy egységes szupranacionális rendszert hoz létre azon képviselők számára, akik egy hazájuktól eltérő országban vannak. Ugyanis állampolgárságuktól és az adott tagállamtól függetlenül mentességet élveznek mindenfajta őrizetbe vétel és peres eljárás alól.

A szóban forgó rendelkezés is ugyanolyan kategorikus megfogalmazást használ, mint a jegyzőkönyv 8. cikke, amely meghatározza az úgynevezett abszolút mentelmi jogot. Ebből következik, hogy a 9. cikk első bekezdésének b) pontjában hivatkozott mentesség kapcsán ugyanaz a megközelítés alkalmazható, amelyet a Bíróság alkalmazott a 8. cikkben meghatározott abszolút mentesség esetében, azaz hogy azt csak az európai jog vonatkozásában kell meghatározni(5). Tehát a 8. cikkhez hasonlóan a 9. cikk első bekezdésének b) pontja sem teszi lehetővé az esetleges nemzeti rendelkezésekre való hivatkozást.

Ami az Európai Parlament belső eljárását illeti, az eljárási szabályzat 7. és 9. cikkének megfelelően a képviselők a 9. cikk szerint kérhetik mentelmi joguk fenntartását. Mindazonáltal, amint a Bíróság egyértelműen kimondta, a Parlament széles körű mérlegelési jogkörrel bír a képviselők által a mentelmi joguk fenntartására irányuló, a jegyzőkönyv 9. cikke szerint benyújtott kérelmek elbírálásakor(6).

A jegyzőkönyv 9. cikke első bekezdése b) pontjának alkalmazhatósága Forenza asszony ügyében

Ebben az összefüggésben a Jogi Bizottság úgy véli, hogy a Zimmer asszony kérelmében szereplő és a Forenza asszony meghallgatásán elhangzott tények arra utalnak, hogy a német rendőrség teljes mértékben tisztában volt európai parlamenti képviselői jogállásával, amikor motozásnak vetette alá, majd őrizetbe vette ez utóbbi személyt.

Mivel Forenza asszony egy saját hazájától eltérő tagállamban volt, eleget tett a mentesség minden, a jegyzőkönyv 9. cikke első bekezdésének b) pontja szerinti feltételének, így az megillette őt. Ebből következik, hogy a német rendőrség Forenza asszony megmotozásával és őrizetbe vételével tudatosan megsértette az őt megillető kiváltságokat és mentességeket.

A fentiek alapján úgy tűnik, hogy a német rendőrség jogellenesen motozta meg és vette őrizetbe Forenza asszonyt.

Végül, tekintettel az ügy körülményeire, egyértelmű, hogy Forenza asszonyt nem érték tetten, ezért a jegyzőkönyv 9. cikkének harmadik bekezdésében foglalt kivétel nem alkalmazható, így Forenza asszonyt teljes mértékben megilleti a jegyzőkönyv 9. cikke első bekezdésének b) pontja szerinti mentesség.

4.  Következtetés

Az eljárási szabályzat 9. cikke (3) bekezdésének megfelelően, a Forenza asszony mentelmi jogának fenntartása mellett, illetve az ellen szóló érvek mérlegelését követően a Jogi Bizottság azt javasolja, hogy az Európai Parlament tartsa fenn Eleonora Forenza mentelmi jogát.

(1)

Az eljárási szabályzat 9. cikkének (2) bekezdése értelmében az érintett képviselő vagy volt képviselő beleegyezésével a képviselő mentelmi jogának fenntartása iránti kérelmet egy másik képviselő is előterjesztheti, aki számára engedélyezni kell, hogy az érintett képviselőt vagy volt képviselőt az eljárás valamennyi szakaszában képviselje.

(2)

A fentebb idézett C-200/07. és C-201/07. sz. Marra stb. egyesített ügyben hozott ítélet, 45. pont.

(3)

Az idézett Mote ügyben hozott ítélet 50. pontja, hivatkozással a T-17/00 R. sz., Rothley és társai kontra Parlament ítéletre, ECLI:EU:T:2000:119, 90. pont.

(4)

Egyes országokban a képviselők nem élveznek semmiféle mentességet. Ez a helyzet például az Egyesült Királyság esetében: lásd a parlamenti mentességekkel foglalkozó vegyes bizottság első jelentését 1999. április 9., HC 214-I 1998-99, 242. pont: „Amennyiben egy képviselőt bűncselekménnyel vádolnak, nincs szükség a mentelmi jog felfüggesztésére. Ha egy képviselőt bebörtönöznek, és ezért nem tud megjelenni a Parlamentben, a két kamarát egyszerűen csak tájékoztatni kell erről.

(5)

A fent említett C-200/07. és C-201/07. Marra stb. egyesített ügyekben hozott ítélet, 26. pont.

(6)

A fent említett Gollnisch-ügyben hozott ítélet 101. pontja.


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

7.12.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

9

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Maria Arena, Anne-Marie Mineur, Pier Antonio Panzeri

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat