Procedūra : 2017/2199(IMM)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0398/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0398/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 12/12/2017 - 5.6

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0479

ZIŅOJUMS     
PDF 624kWORD 58k
8.12.2017
PE 613.657v02-00 A8-0398/2017

par pieprasījumu aizstāvēt Eleonora Forenza privilēģijas un imunitāti

(2017/2199(IMM))

Juridiskā komiteja

Referents: Gilles Lebreton

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
 PASKAIDROJUMS
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par pieprasījumu aizstāvēt Eleonora Forenza privilēģijas un imunitāti

(2017/2199(IMM))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Gabrielle Zimmer 2017. gada 20. jūlija pieprasījumu, par kuru ir paziņots 2017. gada 11. septembra plenārsesijā un ar kuru tiek pieprasīts aizstāvēt Eleonora Forenza privilēģijas un imunitāti saistībā ar starpgadījumu, kurā viņa cieta no nelikumības, kad 2017. gada 8. jūlijā G20 valstu augstākā līmeņa tikšanās laikā Hamburgā notika protesta manifestācija,

–  pēc Eleonora Forenza uzklausīšanas saskaņā ar Reglamenta 9. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. un 9. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 1964. gada 12. maija, 1986. gada 10. jūlija, 2008. gada 15. un 21. oktobra, 2010. gada 19. marta, 2011. gada 6. septembra un 2013. gada 17. janvāra spriedumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 5. panta 2. punktu un 7. pantu un 9. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0398/2017),

A.  tā kā Eiropas Parlamenta deputāte un GUE/NGL priekšsēdētāja Gabriele Zimmer saskaņā ar Protokola Nr. 7 8. un 9. pantu pieprasīja aizstāvēt viņas politiskās grupas deputātes Eleonora Forenza parlamentāro imunitāti, ņemot vērā, ka viņa tika pārmeklēta un pēc tam viņu un grupu citu aktīvistu aizturēja Vācijas policija, kad viņi piedalījās protesta manifestācijā, kas tika rīkotas saistībā ar G20 valstu augstākā līmeņa sanāksmi Hamburgā 2017. gada 8. jūlijā; tā kā pārmeklēšana un aizturēšana notika pēc minētās manifestācijas, kad Forenza kundze un viņas grupa visi kopā devās ieturēt pusdienas;

B.  tā kā Parlamentam ir plaša rīcības brīvība attiecībā uz formulējumu, kādā tas vēlas ietērpt lēmumu, ko pieņem pēc tam, kad ir saņemta kāda deputāta iesniegta prasība aizstāvēt imunitāti(2);

C.  tā kā Protokola Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. un 9. pants ir savstarpēji izslēdzošs(3); tā kā šeit apspriežamā lieta neattiecas uz Eiropas Parlamenta deputāta pausto viedokli, bet gan uz uzvedību, kas it kā traucējot sabiedrisko kārtību (iespējama dalība nekārtībās); tā kā Protokola Nr. 7 9. panta piemērojamība ir pati par sevi saprotama;

C.  tā kā saskaņā ar Protokola Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu Eiropas Parlamenta deputātiem savā valstī ir imunitāte, ko piešķir attiecīgās valsts parlamenta locekļiem un visās citās dalībvalstīs — imunitāte attiecībā uz aizturēšanu un tiesvedību; tā kā no Itālijas ievēlētā deputāte Forenza kundze atrodas Vācijā, uz viņu līdz ar to attiecas šis izņēmums;

D.   tā kā saskaņā ar pieprasījumu aizsargāt Forenza kundzes imunitāti viņa jau kopš savas pirmās saskares ar Vācijas policiju tai ir darījusi zināmu, ka ir Eiropas Parlamenta deputāte; tā kā viņa nekavējoties ir iesniegusi dokumentus, kas pierāda viņas statusu; tā kā viņai pat izdevās panākt Itālijas konsula Hamburgā un operācijas vadījušās policijas amatpersonas telefonsarunu;

E.   tā kā, neskatoties uz viņas kā Eiropas Parlamenta deputāta statusu, Vācijas policija tik un tā attiecībā uz viņu veica īpaši vērienīgu fizisku pārmeklēšanu, lai pēc tam viņu aizturētu uz vairāk kā četrām stundām;

F.   tā kā Vācijas policija, ņemot vērā visu iepriekš notikušo, apzinājās to, ka tā aiztur Eiropas Parlamenta deputāti; tā kā šāda situācija ir vērtējama kā Protokola Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā pārkāpumu, jo īpaši tā 9. panta pirmās daļas b) apakšpunkta pārkāpumu;

G.   tā kā, ņemot vērā lietas apstākļus, ir acīmredzami, ka Forenza kundze noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vietā un brīdī aizturēta nav, kas nozīmē to, ka Protokola Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. panta trešā daļa piemērojama nav un ka uz Forenza kundzes lietu pilnībā attiecas viņas imunitāte,

1.  nolemj aizstāvēt Eleonora Forenza privilēģijas un imunitāti;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu nekavējoties nosūtīt Vācijas Federatīvās Republikas Republikas kompetentajai iestādei un Eleonora Forenza.

(1)

Tiesas 1964. gada 12. maija spriedums, Wagner/Fohrmann un Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Tiesas 1986. gada 10. jūlija spriedums, Wybot/Faure u. c., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Vispārējās tiesas 2008. gada 15. oktobra spriedums, Mote/Parlaments, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Tiesas 2008. gada 21. oktobra spriedums, Marra/De Gregorio un Clemente, C‑200/07 un C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Tiesas 2010. gada 19. marta spriedums, Gollnisch/Parlaments, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Tiesas 2011. gada 6. septembra spriedums, Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Vispārējās tiesas 2013. gada 17. janvāra spriedums, Gollnisch/Parlaments, T-346/11 un T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Iepriekš minētā Lieta T-42/06, Gollnisch/Parlaments, 101. punkts.

(3)

Iepriekš minētās apvienotās lietas C-200/07 un C-201/07, Marra u. c., 45. punkts.


PASKAIDROJUMS

1.  Vispārīga informācija

Pēdējā — 2017. gada 11. septembra — plenārsesijā priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu ir saņēmis GUE/NGL grupas priekšsēdētājas Gabriele Zimmer kundzes pieprasījumu par Eiropas Parlamenta deputātes Eleonora Forenza kundzes parlamentārās imunitātes aizstāvēšanu sakarā ar starpgadījumu, kurā viņa cieta no nelikumības, kad 2017. gada 8. jūlijā G20 valstu augstākā līmeņa tikšanās laikā Hamburgā notika protesta manifestācija(1).

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu priekšsēdētājs šo pieprasījumu ir nodevis Juridiskajai komitejai.

Aplūkojamais imunitātes aizstāvības pieprasījums satur īsu starpgadījuma izklāstu, kuru Forenza kundze nodeva Zimmer kundzei 2017. gada 10. jūlijā. Izvilkums no šā izklāsta:

„Mani policija aizturēja 8. jūlijā, ap plkst. 16.00 Ludwig Erhard ielā Hamburgā, kad es šķērsoju Holstenwall ielu kopā ar savu reģistrēto parlamentāro palīgu (..) un citiem trīspadsmit itāļu tautības aktīvistiem. Protesta manifestācija tikko bija beigusies, un mēs devāmies kopā pusdienās. Gribētu uzsvērt apstākli, ka tajā brīdī mēs vienkārši miermīlīgi pārvietojāmies pa ielu.

Ludwig Erhard ielā policija mums pieprasīja identitātes dokumentus, mēs tos uzreiz arī uzrādījām aģentiem un tad pēkšņi divdesmit piecu līdz trīsdesmit cilvēku grupa mūs aplenca un mani un manus biedrus piespieda pie sienas.

Es nekavējoties darīju zināmu, ka esmu Eiropas Parlamenta deputāte, un policijas amatpersonām uzrādīju savu Parlamenta nozīmi un manu caurlaidi. Policisti tikai man ņirdza sejā, vienlaikus konfiscējot visus manus dokumentus, nozīmi un manu caurlaidi. Man tos atgūt izdevās tikai ap plkst. 20.00 — pēc tam, kad mani izlaida no aizturēšanas centra (Gefangenensammelstelle).

Kad es vaicāju par šādas attieksmes iemesliem, policija paziņoja, ka tā bija saņēmusi informāciju no izlūkdienestiem, saskaņā ar kuru daudzi itāļu tautības cilvēki grasījās doties uz Hamburgu, lai piedalītos nekārtībās. Neskatoties uz manu Eiropas Parlamenta deputāta statusu, es tātad tiktu uzskatīta par „bīstamu” indivīdu, jo es pārvietojos kopā ar grupu un runāju itāliski. Lūk, kas ir manas aizturēšanas un kopā ar mani esošo personu aresta pamats un iemesls.

Es pavadīju vairāk kā pusstundu minētās ielas stūrī policijas aģentu ielenkumā. Piedevām mani viscaur fiziski pārmeklēja: pārbaudīja mani personīgi, manu somu un manas personīgās lietas. Visi man apkārt esošie arī tika pārmeklēti —, bet veltīgi, jo netika atklāts nekas tāds, ko varētu izmantot, lai veiktu vardarbības aktus, pat ne kāds auduma gabals, ar ko varētu aizklāt mūsu sejas. Kad policija bija beigusi manu fizisko pārmeklēšanu, es varēju piezvanīt Itālijas konsulam Hamburgā un pie telefona pieaicināt vienīgo policijas amatpersonu, kurš runāja angliski un kurš, kā likās, vadīja operācijas. Šis zvans tomēr izrādījās nerezultatīvs, un man paziņoja, ka es kopā ar četrpadsmit citiem aktīvistiem „tieku aizturēta”, nesniedzot nekādus precīzus paskaidrojumus, kas pamatotu Eiropas Parlamenta deputāta aizturēšanu.

Pēc tam, kad mūs aizturēja, mūs pārvietoja uz diviem policijas furgoniem un apmēram trīs stundas noturēja kamerā kopā ar četrām citām personām, turklāt ir jāņem vērā, ka telpas bija ļoti šauras un nebija nekādu sazināšanas iespēju vai iespēju izmantot juridisko palīdzību. Pēc tam mūs pārveda uz kādu Hamburgas aizturēšanas centru un mēs joprojām skaitījāmies arestētie (..) Mani beidzot atbrīvoja tikai pēc vairākām stundām — ap plkst. 20.00, kad manu statusu atzina. (..)

Pārējās četrpadsmit manas grupas personas tika ieslodzītas kamerās (..).

Pat pēc manas atbrīvošanas man vairākkārt draudēja padzīt no aizturēšanas centra, ja es turpināšu tur uzkavēties, kas faktiski nozīmēja man liegt izmantot manas tiesības veikt pārbaudi, kuras man kā Eiropas Parlamenta deputātei bija. Man neļāva arī uzlādēt manu mobilo telefonu un saņemt palīdzību un informāciju no juristu grupas.

Es no aizturēšanas centra devos prom tikai 9. jūlijā pēc plkst. 18.00, savukārt lielāko daļu pārējo aizturēto manas grupas tautiešu atbrīvoja, neuzrādot nekādu apsūdzību un neiesniedzot nekādu dokumentu, ar kuru būtu pamatots viņu aizturēšanas iemesls.

Tajā pašā vakarā man parādīja Hamburgas policijas Twitter kontu, kurā bija pausts gandarījums par to, ka šī policija bija aizturējusi mani — Eiropas Parlamenta deputāti. (..)”

2017. gada 24. jūlijā Zimmer kundze iesniedza 2017. gada 20. jūlija pieprasījumu par Forenza kundzes imunitātes aizstāvību, kurš ir pamatots ar Protokola Nr. 7 8. un 9. pantu un Eiropas Parlamenta Reglamenta 7. un 9. pantu.

2017. gada 21. novembrī Juridiskā komiteja saskaņā ar Reglamenta 9. panta 6. punktu uzklausīja Forenza kundzi.

2.  Eiropas Parlamenta deputātam piemērojamās procesuālās tiesības

Protokola Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. un 9. pantā ir noteikts:

8. pants

Attiecībā uz Eiropas Parlamenta locekļiem nevar veikt izmeklēšanas darbības, viņus aizturēt vai uzsākt tiesvedību sakarā ar viedokli, ko viņi pauduši, vai balsojumu, ko viņi veikuši, pildot pienākumus.

9. pants

Eiropas Parlamenta sesijās tā locekļiem ir:

(a) savā valstī – imunitāte, ko piešķir attiecīgās valsts parlamenta locekļiem;

(b) visās citās dalībvalstīs – imunitāte attiecībā uz aizturēšanu un tiesvedību.

Imunitāte tāpat attiecas uz Eiropas Parlamenta locekļiem, kamēr viņi dodas uz Eiropas Parlamenta sanāksmes vietu un prom no tās.

Ja Eiropas Parlamenta locekli aiztur pārkāpuma izdarīšanas laikā, viņš nevar atsaukties uz imunitāti, un tā neliedz Eiropas Parlamentam izmantot tiesības kādam no tā locekļiem atņemt imunitāti.

Eiropas Parlamenta Reglamenta 5., 7. un 9. pantā ir teikts:

5. pants : Privilēģijas un imunitāte

1. Deputāti izmanto privilēģijas un imunitāti, kas noteiktas Protokolā Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā.

2. Īstenojot savas pilnvaras attiecībā uz privilēģijām un imunitāti, Parlaments rīkojas tā, lai saglabātu savu demokrātiskas likumdevējas asamblejas integritāti un nodrošinātu deputātu neatkarību, viņiem veicot savus pienākumus. Deputāta imunitāte nav viņa personīgā privilēģija, bet gan visa Parlamenta un tā deputātu neatkarības garantija. (..)

7. pants : Privilēģiju un imunitātes aizstāvēšana

1. Gadījumos, kad tiek apgalvots, ka dalībvalsts iestādes ir pārkāpušas vai gatavojas pārkāpt deputāta vai bijušā deputāta privilēģijas un imunitāti, saskaņā ar 9. panta 1. punktu var iesniegt pieprasījumu, lai Parlaments pieņem lēmumu par to, vai minētās privilēģijas un imunitāte ir pārkāptas vai var tikt pārkāptas.

2. Jo īpaši šādu pieprasījumu aizstāvēt privilēģijas un imunitāti var iesniegt, ja tiek uzskatīts, ka šie apstākļi radītu administratīva vai cita veida šķēršļus deputāta pārvietošanās brīvībai, viņam ierodoties Parlamenta sanāksmju vietā vai to atstājot, vai administratīva vai cita veida šķēršļus deputāta viedokļa paušanai, balsošanai viņa pienākumu pildīšanas laikā vai arī šie apstākļi attiektos uz Protokola Nr 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. panta piemērošanas jomu.

3. Pieprasījums aizstāvēt deputāta privilēģijas un imunitāti nav pieņemams, ja par tiem pašiem faktiem jau ir saņemts pieprasījums atcelt vai aizstāvēt attiecīgā deputāta imunitāti, neatkarīgi no tā, vai sākotnējā pieprasījuma rezultātā lēmums jau ir ticis pieņemts. (..)

9. pants : Ar imunitāti saistītās procedūras

1. Par visiem Parlamenta priekšsēdētājam adresētajiem dalībvalsts kompetentas iestādes pieprasījumiem atcelt deputāta imunitāti vai deputāta vai bijušā deputāta pieprasījumiem aizstāvēt privilēģijas un imunitāti paziņo plenārsēdē, un tos nodod atbildīgajai komitejai.

2. Ar attiecīgā deputāta vai bijušā deputāta piekrišanu pieprasījumu var iesniegt cits deputāts, kuram tiek atļauts attiecīgo deputātu vai bijušo deputātu pārstāvēt visos procedūras posmos.

Deputāts, kurš pārstāv attiecīgo deputātu vai bijušo deputātu, nepiedalās komitejas lēmumu pieņemšanā.

3. Komiteja nekavējoties, bet ņemot vērā to salīdzinošo sarežģītību, izskata pieprasījumus atcelt vai aizstāvēt privilēģijas un imunitāti.

4. Atbildīgā komiteja iesniedz pamatota lēmuma priekšlikumu, kurā ir ieteikums pieņemt vai noraidīt pieprasījumu atcelt imunitāti vai aizstāvēt imunitāti un privilēģijas. Grozījumi nav pieņemami. Ja priekšlikumu noraida, uzskata, ka ir pieņemts pretējs lēmums.

5. Komiteja var pieprasīt, lai attiecīgā iestāde tai iesniedz visu informāciju un skaidrojumus, ko tā uzskata par vajadzīgiem, lai izlemtu par imunitātes atcelšanu vai aizstāvēšanu.

6. Attiecīgajam deputātam dod iespēju tikt uzklausītam, un viņš var iesniegt jebkādu dokumentu vai cita veida rakstisku apliecinājumu, ko viņš uzskata par vajadzīgu.

Attiecīgais deputāts nepiedalās debatēs — izņemot uzklausīšanu — par pieprasījumu atcelt vai aizstāvēt viņa imunitāti.

Komitejas priekšsēdētājs uzaicina deputātu uz uzklausīšanu, norādot datumu un laiku. Attiecīgais deputāts var atteikties no tiesībām tikt uzklausītam.

Ja attiecīgais deputāts pēc minētā uzaicinājuma uzklausīšanā nav piedalījies, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no tiesībām tikt uzklausītam, izņemot, ja viņš, minot iemeslus, ir lūdzis attaisnot viņa nepiedalīšanos ierosinātajā datumā un laikā. Komitejas priekšsēdētājs izlemj, vai šāds pieprasījums attaisnot nepiedalīšanos ir pieņemams, ņemot vērā norādītos iemeslus. Attiecīgajam deputātam šo lēmumu nav atļauts pārsūdzēt.

Ja komitejas priekšsēdētājs apstiprina pieprasījumu attaisnot nepiedalīšanos, viņš uzaicina attiecīgo deputātu uz uzklausīšanu, nosakot jaunu datumu un laiku. Ja attiecīgais deputāts neievēro otro uzaicinājumu uz uzklausīšanu, procedūru turpina bez deputāta uzklausīšanas. Turpmāki pieprasījumi attaisnot nepiedalīšanos vai tikt uzklausītam vairs netiek pieņemti.

7. Ja pieprasījums atcelt vai aizstāvēt imunitāti attiecas uz vairākiem apsūdzības punktiem, par katru no tiem var pieņemt atsevišķu lēmumu. Izņēmuma kārtā komiteja savā ziņojumā var ierosināt, lai imunitātes atcelšana vai aizstāvība attiecas vienīgi uz kriminālvajāšanu un ka līdz galīgā sprieduma pasludināšanai pret deputātu nedrīkst piemērot apcietinājumu vai kādu citu līdzekli, kas viņam liegtu pildīt pienākumus, kurus paredz viņa pilnvaras. (..)

3.  Ierosinātā lēmuma pamatojums

Vispārīgs izklāsts

Zimmer kundze pieprasījumā atsaucas gan uz Protokola Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8., gan 9. pantu.

Patiesībā šie panti ir savstarpēji izslēdzoši. Protokola 9. pantu piemēro tikai juridiskām procedūrām, kas attiecas uz pārkāpumiem, kas nav saistīti ar paustu viedokli vai veiktu balsojumu, uz kuriem savukārt attiecas tikai minētā protokola 8. pants(2). Tā kā šajā gadījumā nav runas par viedokli, kuru būtu paudis Eiropas Parlamenta deputāts, bet gan par uzvedību, kas it kā traucējot sabiedrisko kārtību (aizdomas par dalību nekārtībās), 9. pantu vienu pašu piemēro automātiski.

Kā jau Vispārējā tiesa to ir skaidrojusi, šā protokola 9. panta „mērķis ir nodrošināt Parlamenta deputātu neatkarību, lai uz viņiem Parlamenta sesiju laikā netiktu izdarīts spiediens, kas izpaužas kā aresta vai tiesvedības draudi”(3).

Ja valsts normu piemērošana, kas ir obligāta saskaņā ar 9. panta pirmās daļas a) apakšpunktu, nozīmē lielu noteikumu dažādību, pat dažādu attieksmi pret deputātiem(4), šīs pašas normas b) apakšpunktā ir noteikts īstens vienveidīgs pārnacionāls regulējums, kas attiecas uz deputātiem, kuri atrodas valstī, kas nav viņu valsts. Lai kāda arī nebūtu deputātu valstspiederība un attiecīgā dalībvalsts — uz viņiem attiecas izņēmums, saskaņā ar kuru viņiem ir imunitāte pret jebkādiem aizturēšanas pasākumiem un tiesvedību.

Apskatāmajā normā ir izmantots ne mazāk kategorisks formulējums kā tas, kurš ir lasāms minētā protokola 8. pantā, ar kuru izveido tā saucamo absolūto imunitāti. Tas nozīmē, ka 9. panta pirmās daļas b) apakšpunktā paredzētajai imunitātei varētu piemērot to pašu pieeju, kuru Eiropas Savienības Tiesa ir izvēlējusies, lai noteiktu 8. pantā nostiprinātās absolūtās imunitātes tvērumu, proti, to, ka tas ir jānosaka, pamatojoties tikai uz Eiropas Savienības tiesībām(5). Tāpat kā 8. pantā 9. panta pirmās daļas b) apakšpunktā, jāteic, nav sniegta norāde ne uz kādām iespējamām dalībvalstu normām.

Runājot par Eiropas Parlamenta iekšējo procedūru, jāteic, ka saskaņā ar Reglamenta 7. un 9. pantu deputātiem ir tiesības iesniegt pieprasījumus aizstāvēt savu imunitāti, ievērojot iepriekš minēto 9. pantu. Tomēr, kā Vispārējā tiesa jau ir precīzi noteikusi, Parlamentam ir plaša rīcības brīvība attiecībā uz formulējumu, kādā tas vēlas ietērpt lēmumu, ko pieņem pēc tam, kad ir saņemts kāda deputāta iesniegts pieprasījums aizstāvēt imunitāti, kas ir reglamentēta minētā protokola 9. pantā(6).

Minētā protokola 9. panta pirmās daļas b) apakšpunkta piemērojamība Forenza lietā

Šajā sakarībā Juridiskā komiteja uzskata, ka konkrētie apstākļi, kurus var secināt no Zimmer kundzes pieprasījuma un no Forenza kundzes uzklausīšanas, liek domāt, ka Vācijas policija ir veikusi Forenze kundzes fizisku pārmeklēšanu, lai pēc tam viņu aizturētu, pilnībā apzinoties, ka viņa ir Eiropas Parlamenta deputāte.

Tā kā Forenze kundze atradās dalībvalstī, kas nav viņas dalībvalsts, viņa atbilda visiem nosacījumiem, lai viņas lietā varētu piemērot minētā protokola 9. panta pirmās daļas b) apakšpunktā minēto imunitāti. Nākas konstatēt, ka Vācijas policija, pārmeklējot un aizturot Forenza kundzi, ir apzināti pārkāpusi viņas privilēģijas un imunitāti.

Ņemot vērā iepriekš teikto, jāsecina, ka Vācijas policija Forenza kundzi pārmeklējusi un aizturējusi ir nelikumīgi.

Visbeidzot, ņemot vērā lietas apstākļus, ir acīmredzami, ka Forenza kundze noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vietā un brīdī aizturēta nav, kas nozīmē to, ka minētā protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. panta trešajā daļā paredzētais izņēmums piemērojama nav un ka uz Forenza kundzes lietu pilnībā attiecas 9. panta pirmās daļas b) apakšpunktā paredzētā viņas parlamentārā imunitāte,

4.  Secinājums

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 3. punktu pēc tam, kad tika izskatīti argumenti gan par labu Forenza kundzes imunitātes aizstāvēšanai, gan pret to, Juridiskā komiteja Eiropas Parlamentam iesaka aizsargāt Eleonora Forenza privilēģijas un imunitāti.

(1)

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 2. punktu, ja piekrīt attiecīgais šā brīža deputāts vai bijušais deputāts, aizstāvības pieprasījumu var adresēt cits deputāts, kuram ir tiesības pārstāvēt attiecīgo šā brīža vai bijušo deputātu visos procedūras posmos.

(2)

Iepriekš minētās apvienotās lietas C-200/07 un C-201/07, Marra u. c., 45. punkts.

(3)

Iepriekš minētā sprieduma Mote 50. punkts, kurā ir citēts Vispārējās tiesas rīkojums lietā Rothley e.a./Parlaments, T-17/00 R, ECLI:EU:T:2000:119, 90. punkts.

(4)

Atsevišķās valstīs deputātiem nav nekādas imunitātes. Tāda valsts, piemēram, ir Apvienotā Karaliste: skat. apvienotās komitejas par parlamentārajām privilēģijām pirmo ziņojumu, 1999. gada 9. aprīlis, HC 214-I 1998, 242. punkts: „Ja kādu deputātu apsūdz kriminālnoziegumā, imunitātes atcelšana nepieciešama nav. Ja kādam deputātam atņem viņa brīvību, viņu apcietinot, un viņš nevar piedalīties Palātas sanāksmēs, abām palātām par to vienkārši ir jābūt informētām.”

(5)

Iepriekš minētās apvienotās lietas C-200/07 un C-201/07, Marra u. c., 26. punkts.

(6)

Iepriekšminētais spriedums lietā Gollnisch, 101. punkts.


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

7.12.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

9

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Arena, Anne-Marie Mineur, Pier Antonio Panzeri

Juridisks paziņojums - Privātuma politika