Postupak : 2014/0297(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0400/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0400/2017

Rasprave :

PV 17/01/2018 - 20
CRE 17/01/2018 - 20

Glasovanja :

PV 18/01/2018 - 6.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0016

PREPORUKA     ***
PDF 442kWORD 54k
11.12.2017
PE 613.333v02-00 A8-0400/2017

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Marakeškog ugovora o olakšanju pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima

(12629/2017 – C8-0375/2017 – 2014/0297(NLE))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestitelj: Max Andersson

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Marakeškog ugovora o olakšanju pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima

(12629/2017 – C8-0375/2017 – 2014/0297(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (12629/2017),

–  uzimajući u obzir Marakeški ugovor o olakšanju pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima (5905/2015),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 114. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a)(v) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0375/2017),    

–  uzimajući u obzir mišljenje Suda od 14. veljače 2017.(1),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za pravna pitanja (A8-0400/2017),

1.  daje suglasnost za sklapanje Marakeškog ugovora;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo (WIPO).

(1)

Mišljenje Suda od 14. veljače 2017., 3/15, ECLI:EU:C:2017:114.


OBRAZLOŽENJE

Marakeški ugovor(1), usvojen 27. lipnja 2013., pripada skupu ugovora o autorskim pravima koje je usvojila Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO). Ugovor ima humanitarnu dimenziju te je važan za društveni razvoj. Njegov je glavni cilj uspostaviti niz obveznih ograničenja i iznimaka u korist osoba koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima.

Ugovorom se nastoji olakšati pristup djelima u dostupnom formatu slabovidnim osobama i osobama koje se iz nekog drugog razloga ne mogu koristiti tiskanim materijalima, uz istodobnu zaštitu nositelja prava. U tu svrhu, Ugovorom se usklađuju iznimke od međunarodnog sustava autorskih prava te se njime omogućuje prekogranična razmjena primjeraka u dostupnom formatu.

Odbor Europskog parlamenta za pravna pitanja uspješno je zaključio međuinstitucijske pregovore o zakonodavnom paketu za provedbu Marakeškog ugovora u pravo EU-a. Europski parlament i Vijeće potpisali su Direktivu i Uredbu 13. rujna 2017(2). Izvjestitelj svesrdno pozdravlja odluku Vijeća o sklapanju međunarodnog Ugovora, što predstavlja još jedan ključni korak prema potpunoj provedbi ovog važnog zakonodavnog akta u području autorskih prava.

(1)

Marakeški ugovor o olakšanju pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima

(2)

Direktiva (EU) 2017/1564 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. rujna 2017.o određenim dopuštenim upotrebama određenih djela i drugih predmeta zaštite koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist osoba koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima i o izmjeni Direktive 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL L 242, 20.09.2017., str. 0006) i Uredba (EU) 2017/1563 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. rujna 2017. o prekograničnoj razmjeni između Unije i trećih zemalja primjeraka u dostupnom formatu određenih djela i drugih predmeta zaštite koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist osoba koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima (SL L 242, 20.09.2017., str. 0001)


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sklapanje, u ime Europske unije, Ugovora iz Marakeša za olakšanje pristupa objavljenim djelima slijepim, slabovidnim i osobama koje se iz nekog drugog razloga ne mogu koristiti tiskom

Referentni dokumenti

12629/2017 – C8-0375/2017 – COM(2014)06382014/0297(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

23.10.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

26.10.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

26.10.2017

CULT

26.10.2017

FEMM

26.10.2017

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

EMPL

5.2.2015

CULT

22.11.2017

FEMM

6.11.2014

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Max Andersson

28.10.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

11.11.2014

20.11.2017

 

 

Datum usvajanja

7.12.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

15

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Isabella Adinolfi, Daniel Buda

Datum podnošenja

11.12.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

15

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, Antonio Marinho e Pinto

Sajjad Karim

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos

Daniel Buda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti