JELENTÉS Tony James Murphy a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről

  12.1.2018 - (C8-0402/2017 – 2017/0820(NLE))

  Költségvetési Ellenőrző Bizottság
  Előadó: Indrek Tarand

  Eljárás : 2017/0820(NLE)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0002/2018
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0002/2018
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

  Tony James Murphy a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről

  (C8-0402/2017 – 2017/0820(NLE))

  (Konzultáció)

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 286. cikkének (2) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0402/2017),

  –  tekintettel eljárási szabályzata 121. cikkére,

  –  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0002/2018),

  A.  mivel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság értékelte – különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 286. cikkének (1) bekezdésében foglalt feltételek szempontjából – a javasolt jelölt képességeit;

  B.  mivel 2018. január 11-i ülésén a Költségvetési Ellenőrző Bizottság meghallgatta a Tanács számvevőszéki tagjelöltjét;

  1.  kedvezően véleményezi a Tanács Tony James Murphy számvevőszéki taggá történő kinevezésére irányuló javaslatát;

  2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és tájékoztatás céljából a Számvevőszéknek, valamint az Európai Unió többi intézményének és a tagállamok ellenőrző szerveinek.

  1. MELLÉKLET: Tony James Murphy önéletrajza

  MUNKATAPASZTALAT

  2017. május 1-től mostanáig

  a IV. kamara (Piacszabályozás és versenyképes gazdaság) igazgatója

  Európai Számvevőszék, Luxembourg (Luxemburg)

  Feladatkörök:

  ▪  támogatás és tanácsadás a kamara tagjai részére feladataik ellátása során

  ▪  a kamara munkájának megszervezése és irányítása

  ▪  az ellenőrzési tevékenységek minőségének felügyelete

  ▪  személyzeti ügyek koordinálása (közel 100 ellenőr)

  ▪  a Számvevőszék képviselete üléseken és eseményeken

  2013. január 1-től 2017. április 30-ig

  Iliana IVANOVA kabinetfőnöke

  Európai Számvevőszék, Luxembourg (Luxemburg)

  IVANOVA asszony, az Európai Számvevőszék bolgár tagja kabinetének irányítása, amely a következőket foglalta magában:

  ▪  segítségnyújtás azon ellenőrzési feladatok tervezése és folyamatos nyomon követése során, amelyek esetében a számvevőszéki tag a jelentésért felelős

  ▪  támogatás különböző számvevőszéki kiadványok elkészítéséhez a pénzügyi, szabályszerűségi és teljesítmény-ellenőrzés terén, valamint a gazdasági, társadalmi és területi kohézió szakpolitikai területein, beleértve az olyan témákat is mint az ifjúsági foglalkoztatás és a pénzügyi eszközök

  ▪  különjelentések ismertetése különböző hallgatóságoknak

  ▪  támogatás események szervezésében (pl. magas szintű találkozók, konferenciák, ellenőrzési látogatások)

  ▪  támogatás nyújtása a számvevőszéki tag számára a Számvevőszék és a kamara üléseinek előkészítése és nyomon követése során, valamint 2016 októbere óta az igazgatási bizottság ülései esetében is, amikor Ivanova asszony a kamara elnöke lett

  ▪  más kamarák által kiadott dokumentumok átnézése és a fontos kérdések kiemelése

  ▪  a tag tájékoztatása a releváns belső és külső fejleményekről

  ▪  kapcsolatok ápolása és jó munkakapcsolat kialakítása más kabinetekkel, igazgatókkal, vezetőkkel és azon ellenőrökkel, akik olyan feladatokban érintettek, amelyekben a tag a jelentésért felelős, más európai intézményekkel – mint például a Bizottság és az Európai Parlament –, nemzeti hatóságokkal és a sajtóval

  2007. április 1-től 2012. december 31-ig

  A Belső Ellenőrzési Osztály vezetője

  Európai Bizottság – Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság – Belső Ellenőrzési Osztály (ECFIN 01), Luxembourg (Luxemburg)

  A független belső ellenőrzési és tanácsadási tevékenység irányítása a főigazgató közvetlen felelőssége alatt. Az osztályon dolgozók felügyelete és iránymutatás nyújtása számukra, felelősség az ellenőrzési jelentések és egyéb teljesítések minőségéért és időben történő elvégzéséért.

  2008

  Az ellenőrző testület elnöke

  Európai Beruházási Alap (EBA)

  Elnökként megterveztem és irányítottam az ellenőrző testület üléseit, beleértve az éves jelentés benyújtását az EBA éves közgyűlése számára.

  2007

  Az ellenőrző testület tagja

  Európai Beruházási Alap (EBA)

  Az EBA ellenőrző testületében a Bizottság képviselőjének neveztek ki a 2007-es és 2008-as pénzügyi évre (2007-ben tagként eljárva).

  2003. június 1-től 2007. március 31-ig

  Ellenőr

  Európai Bizottság – Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság – Belső Ellenőrzési Osztály (ECFIN 01), Luxembourg (Luxemburg)

  ▪  Szoros együttműködés az osztályvezetővel az ECFIN 01 kockázatértékelésének elkészítésében, majd a három éves stratégiai terv és az osztály éves munkaprogramjának kidolgozásában. Megbízhatósági és tanácsadási feladatok végzése, valamint nagymértékű hozzájárulás az ellenőrzési jelentésekhez és az osztály egyéb munkáihoz (pl. tevékenységi jelentések, éves vélemény a belső ellenőrzésről).

  ▪  Az osztály más munkatársai által végzett munka felügyelete és felülvizsgálata, kapcsolattartás a Számvevőszékkel és rendszeres kapcsolat a Belső Ellenőrzési Szolgálattal.

  1999. november 1-től 2003. május 31-ig

  Kirendelt nemzeti szakértő

  Európai Bizottság – Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság – Belső Ellenőrzési Osztály (ECFIN 01)

  ▪  Támogatás az osztály A besorolású tisztviselői által vezetett ellenőrzési feladatok során.

  ▪  Munkafolyamatok és módszertan módosítása számítógépes ellenőrzés-irányítási rendszer nélkül szerzett korábbi tapasztalatok alapján.

  1994. szeptember 1-től 1999. október 31-ig

  Vezető ellenőr (több ellenőri csoport vezetője)

  A Számvevőszék Elnökének Hivatala (ír számvevőszék), Dublin (Írország)

  ▪  Ellenőri csoportok vezetője voltam az Egészségügyi Részlegen 1994 szeptemberétől 1997 októberéig Számos (3 millió EUR és 450 millió EUR közötti éves költségvetésű) állami kórház és regionális egészségügyi hatóság ellenőrzéséért voltam felelős.

  ▪  1997 novemberében áthelyeztek az Oktatási Részlegre és hasonló feladatokat láttam el az oktatási ágazatban, többek között egyetemek, regionális oktatási hatóságok és részben állami szervezetek vonatkozásában.

  1998–1999

  Az ellenőrző testület elnöke

  Európa Tanács, Strasbourg (Franciaország)

  Testületi ülések vezetése, valamint az éves jelentés véglegesítése a testület más tagjaival együttműködésben.

  1997

  Az ellenőrző testület tagja

  Európa Tanács, Strasbourg (Franciaország)

  Az ír számvevőszék elnökének hivatala az ellenőrző testület tagjának nevezett ki.

  1979. október 1-től 1994. augusztus 31-ig

  Ellenőr-gyakornok, segédellenőr, ellenőr

  A Számvevőszék Elnökének Hivatala, Dublin (Írország)

  ▪  Kezdetben különböző, részben állami vállalatok ellenőrzésében részt vevő ellenőrzési csoport gyakornok tagja, majd különböző kormányzati szervek és részben állami vállalatok ellenőrzésében részt vevő csoport tagja, végül pedig a bevételi biztosok hivatalának (adóhatóság) ellenőrzését végző ellenőrzési csoport vezetője voltam.

  ▪  Az Eurocontrol (Brüsszel) ellenőrző testülete ír tagjának asszisztense voltam az 1991-es és 1992-es pénzügyi évben.

  TANULMÁNYOK

  1997–2006

  a Belső Ellenőrök Intézetének (IIA) tagja és képesített belső ellenőr a 2005. novemberi vizsgákat követően

   

  1989

  a Mérlegképes Könyvelők Szövetségének tagja

   

  1979–1984

  a Mérlegképes Könyvelők Szövetségének társult tagja

   

  1979

  érettségi

   

  SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK

  Anyanyelv(ek)

  angol

   

   

  Egyéb nyelv(ek)

  SZÖVEGÉRTÉS

  BESZÉD

  ÍRÁS

  Hallás utáni értés

  Olvasás

  Beszélgetésben való részvétel

  Előadási készség

   

  ír

   

   

  érettségi bizonyítvány

  francia

  B2

  B2

  B2

  B2

  B2

   

  2000. augusztus – 2002. július: 4–8. szintek elvégzése a Bizottságnál

  német

  B2

  B2

  B2

  B2

  B2

   

  2002. október – 2006. július: 1–8. szintek elvégzése a Bizottságnál

   

  Szintek: A1 és A2: alapfok: B1 és B2: középfok: C1 és C2: felsőfok

  Közös európai nyelvi referenciakeret

  Kommunikációs készségek

  ▪  kitűnő csapatszellem és erős alkalmazkodási képesség multikulturális környezetben

  ▪  szakmai kapcsolatrendszert alakítottam ki a Számvevőszéken belül, valamint az Európai Bizottság, az ügynökségek és más uniós intézmények ellenőrzési szolgálataival

  ▪  tapasztalat konferenciákon és szemináriumokon való előadások megtartásában

  Szervezési/vezetői készségek

  ▪  képesség más csapattagokat vezetni és motiválni

  ▪  képesség hozzáadott értékkel rendelkező munkák megszervezésére és megállapított határidőn belüli teljesítésére

  ▪  erős analitikai képesség

  ▪  határozott és pragmatikus megközelítés a problémamegoldás terén

  ▪  nagyfokú kezdeményezőkészség

  Munkához kapcsolódó készségek

  ▪  az ellenőrzési szakmával kapcsolatos szakmai előírások és gyakorlatok kitűnő ismerete

  ▪  a Bizottságnál alkalmazott belsőkontroll-standardok kitűnő ismerete

  ▪  a költségvetési rendelet, valamint a kohéziós politikára, a piacszabályozásra és a versenyképes gazdaságra vonatkozó jogszabályok jó ismerete

  ▪  nagyon jó fogalmazási készség

  ▪  analitikus és objektív megközelítés az ellenőrzés tárgyát képező tevékenységek vonatkozásában

  ▪  lelkiismeretes és rendkívül elkötelezett

  ▪  nyitott új módszertanokra és megközelítésekre

  IKT-készségek

  ▪  a Microsoft Office rendszeres felhasználója

  ▪  ismerem az AMS és az ASSYST

  ▪  korábban sokat használtam az IDEA-t (ellenőrzési szoftver adatnyeréshez és -elemzéshez) és a Lotus Notes-alapú ellenőrzés-irányítási rendszert

  2. MELLÉKLET: Tony James Murphy VÁLASZAI A KÉRDŐÍV KÉRDÉSEIRE

  Szakmai tapasztalat

  1.  Kérem, ismertesse szakmai tapasztalatait a közpénzek terén, beleértve a költségvetés tervezését, a költségvetés végrehajtását vagy a költségvetés kezelését, illetőleg a költségvetési ellenőrzést vagy auditálást.

  Több mint 35 éves és széles körű tapasztalatom van az állami ellenőrzés területén. Ezt a tapasztalatot nemzeti és európai szinten szereztem, magában foglalja mind a belső, mind a külső ellenőrzést, valamint pénzügyi, szabályszerűségi és teljesítmény-ellenőrzésben való részvétellel és annak vezetésével is járt.

  Pályafutásomat a Számvevőszék Elnökének Hivatalában (az ír legfelsőbb ellenőrzési intézményben) kezdtem, ahol alapképesítést szereztem a közszféra ellenőrzése terén, és megkaptam a mérlegképes könyvelői képesítést.

  Az ír számvevőszéken való pályafutásom során ellenőr-gyakornokból csoportvezető és végül ellenőrzési vezető lettem. Részt vettem különböző minisztériumok, az adóhatóság és számos államilag finanszírozott szervezet ellenőrzésében. Ellenőrzési vezetőként feladataim közé tartozott az írországi egészségügyi és oktatási hatóságok – többek között regionális egészségügyi intézmények, kórházak, egyetemek és helyi oktatási testületek – ellenőrzéseinek tervezése, végrehajtása és az azokról szóló jelentéstétel. Szintén az ír számvevőszéken töltött idő alatt, bevezetést kaptam az európai szintű ellenőrzésbe multikulturális környezetben azáltal, hogy az Eurocontrol ellenőrző testülete ír tagjának asszisztense voltam két évig, majd az Európa Tanács ellenőrző testületének tagja, a második évben pedig elnöke voltam.

  Annak érdekében, hogy a közszféra ellenőrzését alaposabban megismerhessem egy multikulturális és többnyelvű környezetben, 1999 novemberében az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságának Belső Ellenőrzési Osztályán kezdtem dolgozni. 2012 decemberéig maradtam ezen az osztályon, amely idő alatt képesített belső ellenőr lettem és osztályvezető voltam közel hat évig. Emellett két évre kineveztek az Európai Beruházási Alap ellenőrző testületébe, mint az Európai Bizottság képviselője.

  Szakmai tapasztalataim bővítését az Európai Számvevőszéknél folytattam, ahol 2013 januárjában a II. kamarában dolgozó számvevőszéki tag kabinetfőnöke lettem. Ebben a beosztásban jelentős mértékben részt vettem a Számvevőszék éves jelentésének gazdasági, társadalmi és területi kohézióval kapcsolatos fejezeteiben szereplő pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzésekben. A teljesítmény-ellenőrzéssel kapcsolatban aktívan részt vettem egy sor különjelentésben, amelyek az ifjúsági foglalkoztatására, pénzügyi eszközökre, a mikrovállalkozókat célzó finanszírozásra, a belvízi hajózásra, a városi közlekedésre és az oktatásra vonatkoztak. E minőségemben támogattam a tagot jelentéseknek a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban és az Európai Parlament egyéb bizottságaiban történő ismertetésében, valamint számos alkalommal léptem kapcsolatba magas beosztású bizottsági tisztviselőkkel, többek között biztosokkal.

  2017 májusában a Számvevőszék IV. kamarájának igazgatójává neveztek ki, ahol közel 100 ellenőr főnöke lettem, akik a kutatás és az innováció, az uniós ügynökségek és közös vállalkozások, az egységes piac és a verseny, a kereskedelem, a vámok és az adózás, valamint a pénzügyi és a gazdasági kormányzás terén végzik feladataikat. E minőségemben támogatást nyújtok a IV. kamara hat tagjának, és a kamara által készített munkák minőségellenőrzéséért felelek. E munkák magukban foglalják a megbízhatósági nyilatkozatot a „Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért” területen, az uniós ügynökségek és közös vállalkozások pénzügyi, jogszerűségi és szabályszerűségi ellenőrzéseit, valamint a fent említett területekre vonatkozó különjelentéseket.

  Úgy vélem, hogy kinevezésem esetén a közszféra ellenőrzése terén nemzeti és nemzetközi környezetben szerzett széles körű szakmai és vezetői tapasztalataim, valamint számviteli és ellenőrzési képesítéseim pozitívan járulnának hozzá a Számvevőszék munkájához.

  2.  Melyek voltak eddigi szakmai pályafutásának legjelentősebb eredményei?

  A közszféra ellenőrzésében végzett sokévi munkám alatt számos jelentős eredményt értem el, melyek közül a következő hármat szeretném kiemelni:

  –  Az ír számvevőszék 1994-ben megbízást kapott több állami szerv ellenőrzésének elvégzésére, amelyeket korábban a helyi kormányzati ellenőrök ellenőriztek. Engem ellenőrzési vezetőnek nevezetek ki e szervek egy bizonyos csoportjára, amely olyan regionális egészségügyi hatóságokat és kórházakat foglalt magában, amelyek éves költségvetése 3 millió EUR és 450 millió EUR között volt. Ez kihívásokkal teli helyzet volt, mivel az egészségügyi ágazat teljesen új terület volt a számvevőszék számára és nem állt rendelkezésre korábbi tapasztalat e téren. A legfőbb kihívást az jelentette számomra, hogy nagyon rövid időn belül megtervezzem az ellenőrzési megközelítést és kidolgozzam az ellenőri programokat, amelyeket a csoportjaimnak kellett megvalósítaniuk ahhoz, hogy ellenőri véleményt adhassunk ki e szervek pénzügyi kimutatásairól. Ezt jogszabályban előírt határidőkön belül kellett teljesíteni és a számvevőszék számára lehetővé kellett tennie, hogy kérdéseket tegyen fel a jogszerűség, a szabályszerűség és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás vonatkozásában. A határidőket és a jelentéstételt a megközelítés és a módszertan szempontjából szilárd ellenőrzési kerettel sikerült teljesíteni.

  –  A második eredmény, amit szeretnék ismertetni, a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság belső ellenőrzési funkciójának kidolgozásában játszott szerepem. A belső ellenőrzés kialakítása éppen folyamatban volt az Európai Bizottságnál, amikor 1999 végén elkezdtem ott dolgozni, a belső ellenőrzési részlegeket akkor állították fel a főigazgatóságokon. Az ír számvevőszéken szerzett korábbi tapasztalataimra alapozva kulcsszerepet játszottam a munkaprogram és az ellenőrzési módszertan kidolgozásában, valamint a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság belső ellenőrzési feladatkörére vonatkozó, a nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak megfelelő szabályok és eljárások kialakításában. Ennek elvégzésére a Belső Ellenőrzési Szolgálattal és a Bizottság többi belső ellenőrzési részlegével való együttműködésben került sor, az Auditnet néven ismert hálózat, valamint az e kérdések kezelésére felállított munkacsoportok rendszeres ülései révén. Később, osztályvezetőségem alatt, külső ellenőrök felülvizsgálatot végeztek, amely megállapította, hogy az osztály általánosságban megfelel az alkalmazandó nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak.

  –  Harmadrészt szeretnék utalni az ifjúsági foglalkoztatásra vonatkozó három különjelentésben való részvételemre, amelyre a Számvevőszék egyik tagjának kabinetfőnökeként végzett munkám alatt került sor. E részvétel magában foglalta a fő üzenetek elemzését, kidolgozását és pontosítását, valamint egy kommunikációs stratégia elkészítését ezen üzenetek érdekeltek felek számára történő ismertetése céljából. Feladataim közé tartozott a munka irányítása és a csoportok megszervezése, különösen az ifjúsági garanciáról szóló első jelentést illetően, amelyben én is jelentékenyen részt vettem. Véleményem szerint ez különösen fontos téma volt az európai polgárok számára, főleg a munkakeresés során nehézségekbe ütköző fiataloknak. Az első ellenőrzés az uniós ifjúsági garancia kialakítására vonatkozott és innovatív volt, tekintettel arra, hogy a garancia tényleges végrehajtását megelőzően végeztük el, és felderítette a későbbi végrehajtás potenciális kockázatait, amelyeket az Európai Bizottság, a tagállamok, valamint az Európai Parlament és a Tanács mint költségvetési hatóság figyelembe tudtak venni. A sorban harmadik ellenőrzés a tényleges végrehajtásra vonatkozott, az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által egyes tagállamokban elért eredmények szempontjából. E két különjelentés között volt egy másik, az ifjúsági munkacsoportokkal kapcsolatos is, amely magában foglalta az uniós pénzeszközöknek az ifjúsági foglalkoztatás kezelését szolgáló intézkedésekre történő átprogramozását. Úgy gondolom, hogy e jelentések valóban hozzájárultak az ifjúsági garancia jövőbeli irányvonaláról szóló vitához. Mindhárom jelentés kedvező fogadtatásra talált a CONT bizottságban, gyümölcsöző megbeszéléseket eredményeztek, és az Európai Parlament épületeiben tartott, a Számvevőszék által szervezett magas szintű konferenciához járultak hozzá.

  3.  Milyen szakmai tapasztalatokat szerzett nemzetközi multikulturális és többnyelvű szervezeteknél vagy a hazáján kívüli székhelyű intézményeknél?

  A többnyelvű és multikulturális környezetben való munkavégzés az egyik célom volt, és rendkívül sok tapasztalattal gazdagított. 18 éve érkeztem az uniós intézményekbe, 12 évet töltöttem a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságon és 6 évet az Európai Számvevőszéken, melyek mindegyike Luxembourgban van. Az intézmények mellett nemzetközi tapasztalatokra tettem szert ellenőrző testületekben való részvételem révén, egyrészt az Eurocontrolban Brüsszelben, másrészt az Európa Tanácsnál Strasbourgban az ír számvevőszéken töltött éveim alatt, végül pedig az Európai Beruházási Alap ellenőrző testületében Luxembourgban, ahol az Európai Bizottság képviselője voltam.

  4.  Kapott-e mentesítést korábban végzett vezetői feladatai tekintetében, amennyiben ilyen eljárás alkalmazandó volt?

  Ilyen eljárás nem volt alkalmazandó szakmai pályafutásom során.

  5.  Korábbi szakmai pozíciói közül melyik volt politikai kinevezés eredménye?

  Egyik sem.

  6.  Mi volt az a három legfontosabb döntés, amelynek meghozatalában szakmai pályafutása során részt vett?

    A szakmai pályafutásom során hozott legfontosabb döntések az általam elért jelentősebb eredményekhez kapcsolódnak. Mivel ezek mind a közszféra ellenőrzésével vannak összefüggésben, az első fontos döntés az ír számvevőszékhez való belépésem és a mérlegképes könyvelői szakmai képesítésem megszerzése volt, ezek alapozták meg későbbi pályafutásomat a közszféra ellenőrzésében.

    A második fontos döntés az volt, hogy mivel multikulturális és többnyelvű munkakörnyezetben szerettem volna dolgozni, beléptem az Európai Bizottsághoz. Itt sok tapasztalatot szereztem szakmai és személyes téren egyaránt, és munkatársként együttműködhettem különböző kultúrából érkező és különböző gondolkodású emberekkel, ennek révén látóköröm szélesebbé vált.

    A harmadik fontos döntés az volt, hogy a Számvevőszék egyik tagjának kabinetjében vállaltam munkát. Az itt szerzett tapasztalat kiegészítette korábbi tapasztalataimat, mivel amellett, hogy megismertem az ellenőrzések technikai vonatkozásait, jobb betekintést nyertem a Számvevőszék érdekelt feleinek szükségleteibe és elvárásaiba. Ugyanakkor lehetőségem nyílt együttműködni az európai parlamenti képviselőkkel, nevezetesen a CONT bizottság tagjaival és az Európai Bizottság biztosaival és főigazgatóival.

  Függetlenség

  7.  A Szerződés kimondja, hogy a Számvevőszék tagjai feladataik ellátása során „teljes mértékben függetlenek”. Hogyan tenne eleget ennek a kötelezettségnek jövőbeli feladatai teljesítése során?

  Az Unió külső ellenőreként és az állampolgárok pénzügyi érdekeinek védelmezőjeként a Számvevőszék független intézmény, ahol alapvetően fontos, hogy a személyzet minden tagja tiszteletben tartsa az intézmény etikai iránymutatásait, és ahol az irányítást teljes mértékben független tagok végzik.

  Nem csak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 285. és 286. cikke írja elő az Európai Számvevőszék tagjainak teljes függetlenségét, hanem a legfőbb ellenőrző intézményekre alkalmazandó, közszférára vonatkozó ellenőrzési standardban, az ISSAI 1: Limai Nyilatkozatban is előírásként szerepel. Az ISSAI 30 etikai kódex is előírja, hogy a legfőbb ellenőrző intézmény személyzetének függetlensége és objektivitása nem sérülhet – vélt vagy valós módon – politikai elfogultság, irányításban való részvétel, önellenőrzés, pénzügyi vagy egyéb személyes érdekeltség, illetve másokkal való kapcsolat vagy mások indokolatlan befolyása miatt. Ezt az elvet a Számvevőszék tagjainak magatartási kódexe is elismeri, amelyet a Számvevőszék minden tagjának el kell fogadnia és be kell tartania.

  Kinevezésem esetén a Számvevőszék tagjaként jövőbeli feladataim ellátása során be fogom tartani ugyanazokat az etikai normákat, amelyeket a Számvevőszék igazgatójaként jelenleg is betartok, és feladataimat a vonatkozó szabályokkal és rendelkezésekkel teljes összhangban fogom ellátni. Hangsúlyozni szeretném, hogy a függetlenség és objektivitás olyan elvek, amelyeket egész szakmai pályafutásom során teljes mértékben tiszteletben kellett tartanom, az általam elfoglalt pozíciók alapján és a szakmai számviteli és ellenőrzési szervekbeli tagságomból eredően.

  Ha vélt vagy valós összeférhetetlenség helyzete állna elő, haladéktalanul kérném a Számvevőszék etikai bizottságának tanácsát a Számvevőszék elnökével való konzultáció útján, és követném az így meghozott döntéseket.

  8.  Rendelkezik-e Ön vagy közeli hozzátartozója (szülei, testvérei, bejegyzett partnere vagy gyermekei) olyan üzleti vagy pénzügyi érdekeltséggel vagy kötelezettséggel, amelyek összeférhetetlenek lehetnek az Ön jövőbeli feladataival?

  Nem.

  9.  Készen áll-e arra, hogy a Számvevőszék elnökének tudomására hozza és nyilvánossá tegye minden pénzügyi érdekeltségét és egyéb kötelezettségvállalásait?

  Igen.

  10.  Érintett bármilyen folyamatban levő bírósági eljárásban? Ha igen, kérjük részletezze!

  Nem.

  11.  Játszik-e aktív vagy végrehajtói politikai szerepet, és ha igen, milyen szinten? Betöltött-e bármilyen politikai tisztséget az utóbbi 18 hónapban? Ha igen, kérjük részletezze!

  Nem.

  12.  Készen áll-e arra, hogy számvevőszéki taggá történő kinevezését követően lemondjon bármely, választás útján betöltött hivataláról, illetve hogy feladja valamely politikai pártban betöltött aktív tisztségét?

  Tárgytalan.

  13.  Hogyan járna el akkor, ha olyan súlyos szabálytalanságot vagy akár csalást és/vagy megvesztegetési ügyet észlelne, amelyben az Ön származási tagállamában tevékenykedő személyek érintettek?

  Véleményem szerint határozott fellépésre van szükség annak bizonyítására, hogy az uniós forrásokkal kapcsolatos csalást és korrupciót semmilyen módon sem tűrjük meg. Az ilyen esetek rossz hatással vannak arra, hogy az állampolgárok hogyan ítélik meg az uniós intézmények működését, és azt a benyomást keltik, hogy az adófizetők pénzét nem ellenőrzik megfelelően annak biztosítása érdekében, hogy a megfelelő célokra használják fel.

    Az EUMSZ 325. cikke egyértelműen kimondja, hogy az Unió és a tagállamok fellépnek az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás és más jogellenes tevékenységek ellen, a Számvevőszék pedig ebben fontos szerepet játszik.

    A legfőbb ellenőrző intézmények 1240. sz. nemzetközi standardja (ISSAI) előírja, hogy a csalások megelőzése és felderítése a tevékenységek irányításával és szervezésével megbízott intézményeknek, tehát a Bizottságnak, a tagállami hatóságoknak és az uniós támogatások kedvezményezettjeinek az elsődleges feladata. A Számvevőszéknek az Unió független ellenőreként a csalás és a korrupció elleni küzdelemben a szerepe az, hogy biztosítsa a szakmai szkepticizmust és a szakmai megítélést az ellenőrzési eljárás egésze során, meghatározza a csaláshoz kapcsolódó lehetséges lényeges téves bemutatást, bizonyítékot szerezzen a kockázatokra vonatkozóan, és az eseteket megfelelően dokumentálva jelentse az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF).

    Ha olyan súlyos szabálytalanságról vagy csalásról szereznék tudomást, amelyhez a származási tagállamombeli személyeknek van köze, ugyanúgy járnék el, mint bármilyen más tagállambeli bármilyen más esetben. Követném a számvevőszéki rendes eljárást az értékelésre és az esetek OLAF-nak történő jelentésére vonatkozóan, amelyet késlekedés nélkül kezdeményeznék annak érdekében, hogy az esetleges későbbi vizsgálat ne szenvedjen csorbát.

  Feladatok végrehajtása

  14.  Melyeknek kell lenniük bármely közszolgálatban a hatékony és eredményes pénzgazdálkodási kultúra főbb jellemzőinek? Hogyan tud az Európai Számvevőszék hozzájárulni ennek érvényesüléséhez?

  A hatékony és eredményes pénzgazdálkodási kultúrának észszerű bizonyossági szintet kell nyújtania az állampolgárok számára arról, hogy a szűkös adófizetői pénzek a lehető leggazdaságosabb, leghatékonyabb és legeredményesebb módon kerülnek felhasználásra, az ő mindenek felett álló érdeküket szolgálva. E bizonyosság nyújtása érdekében olyan keretre van szükség, amely elszámoltathatóságon és átláthatóságon alapul, és a következő elemekből áll:

    –  egyértelmű stratégiák és célkitűzések révén meghatározott irány,

    –  a teljesítéshez szükséges, megfelelő adminisztratív kapacitás,

  –  szilárd ellenőrzési keret a kiadások jogszerűségének és szabályszerűségének biztosítására,

    –  demokratikus elszámoltathatóság az átlátható jelentéstétel és az elért eredmények közzététele formájában,

  –  az etikai normák érvényesítését biztosító irányítási struktúra.

    A Számvevőszék ellenőrzéseinek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás ellenőrzésekor értékelniük kell ezeket az elemeket a hiányosságok megállapítása, valamint az orvoslásukra tett ajánlások érdekében azzal a céllal, hogy a jövőben javítsák a helyzetet.

  15.  A Szerződés értelmében a Számvevőszéknek segítenie kell a Parlamentet abban, hogy a költségvetés végrehajtása feletti ellenőrzési jogkörét gyakorolja. Hogyan javítaná a Számvevőszék és az Európai Parlament (azon belül különösen a Költségvetési Ellenőrző Bizottság) együttműködését annak érdekében, hogy javítani lehessen az általános kiadások közfelügyeletét és gazdaságos felhasználását?

    Az EUMSZ 287. cikke kimondja, hogy a Számvevőszék az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló nyilatkozatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni. Ez a nyilatkozat az Unió tevékenységének valamennyi főbb területére kiterjedő külön értékelésekkel egészíthető ki.

    Az EUMSZ 319. cikke szerint az Európai Parlament a Tanács ajánlása alapján mentesíti a Bizottságot a költségvetés végrehajtására vonatkozó felelősség alól. E célból a Tanács és azt követően az Európai Parlament megvizsgálja 318. cikkben említett elszámolásokat, mérleget és értékelő jelentést, a Számvevőszék éves jelentését az ellenőrzés alá vont intézményeknek a Számvevőszék észrevételeire adott válaszaival együtt, a 287. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett igazoló nyilatkozatot, valamint a Számvevőszék által készített vonatkozó különjelentéseket.

    A Szerződés fenti előírásai alapján a Számvevőszéknek alapvető szerepe van abban, hogy a Parlamentnek és a CONT bizottságnak releváns információkat nyújtson az általános kiadások közfelügyeletének és gazdaságos felhasználásának javítása érdekében. A Számvevőszék kötelessége biztosítani, hogy ez az információ az éves jelentés és a különjelentések formájában egyértelműen és kellő időben rendelkezésre álljon, a fellépést igénylő legfontosabb problémák felszínre kerüljenek, hogy a CONT bizottság fontolóra vehesse őket azzal a céllal, hogy hozzájáruljon az uniós politikákra vonatkozó döntéshozatali folyamathoz. A jelentések kellő időben történő átadása alapvetően fontos a CONT bizottságnak, hogy a fontos megállapításokat megvitathassa az új szakpolitikai célok meghatározása vagy a meglévők meghosszabbítása során. A Számvevőszék folyamatosan igyekszik fejlődni az egyértelműség, helytállóság és időszerűség terén, ezt tükrözi az olyan kiegészítő termékek bevezetése, mint az állapotfelmérések, tájékoztatók és gyorsellenőrzések. Üdvözlendő, hogy a Számvevőszék így alkalmazkodik a változó környezethez, ezt folytatnia is kell helytállóságának fokozása és annak érdekében, hogy megfeleljen az érdekelt felek elvárásainak, megőrizve ugyanakkor függetlenségét.

    Ennek fényében a Számvevőszék és a CONT bizottság tagjai közötti folyamatos együttműködés és kommunikáció alapvetően fontos, és kinevezésem jóváhagyása esetén e tekintetben kezdeményező lennék, mert véleményem szerint a CONT bizottság a Számvevőszék szempontjából a legfontosabb érdekelt felek egyike. A különjelentések CONT bizottsággal történő ismertetésének meglévő gyakorlatán túl a számvevőszéki tagok CONT bizottsági kiküldetéseken való részvétele és a CONT bizottsággal a Számvevőszék éves munkaprogramjába felvett témák helytállóságának növelése érdekében folyatott konzultációk szintén üdvözlendő fejlemények, amelyeket maradéktalanul támogatok, és részt vennék bennük.

  16.  Véleménye szerint milyen hozzáadott értéket képvisel a teljesítmény-ellenőrzés, és a kapott eredményeket hogyan kellene beépíteni az irányítási eljárásokba?

    A teljesítmény-ellenőrzés kiegészíti a pénzügyi és a szabályszerűségi ellenőrzést, és ugyanolyan fontos, mint e két utóbbi; célja, hogy a tevékenységeket és programokat végrehajtó döntéshozóknak és vezetőknek információt nyújtson a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség szempontjából. A jelenlegi és várható jövőbeli költségvetési megszorításokra tekintettel alapvetően fontos e három szempont maximalizálása az uniós források felhasználásával kapcsolatban, hozzájárulva így a jó kormányzáshoz, elszámoltathatósághoz és átláthatósághoz.

  Amellett, hogy a szabályok betartása szükséges követelmény, rendkívül fontos annak meghatározása, hogy az uniós finanszírozású programok/tevékenységek ténylegesen a lehető leggazdaságosabb és leghatékonyabb módon teljesítik-e a szakpolitikai célkitűzéseket. A teljesítmény-ellenőrzések megállapításait – melyek a hiányosságok orvoslására irányuló ajánlásokat is tartalmaznak – a vezetőségnek meg kell fontolnia és be kell építenie az eljárásaiba a jövőbeli teljesítmény javítása érdekében. Az ajánlások végrehajtásának nyomon követése szintén fontos, és a CONT bizottság ebben szerepet kell vállalnia a Bizottságtól és a számvevőszéki nyomonkövetési jelentésekre támaszkodva.

    A teljesítmény-ellenőrzések időzítését és a következtetések és megállapítások megvitatását megfelelően meg kell tervezni, hogy kellő időben rendelkezésre álljanak az uniós források felhasználását érintő döntéshozatali folyamat támogatásához, a rendeletek jövőbeli felülvizsgálatához, a szakpolitikai célkitűzések meghatározásához és a jövőbeli programok tervezéséhez.

  17.  Hogyan lehetne javítani a Számvevőszék, a nemzeti ellenőrző intézmények és az Európai Parlament (Költségvetési Ellenőrző Bizottság) közötti, az Unió költségvetésének ellenőrzésével kapcsolatos együttműködésen?

    Az EUMSZ 287. cikke előírja, hogy a Számvevőszék és a nemzeti ellenőrző szervek függetlenségük megőrzése mellett a bizalom szellemében működjenek együtt. E célt sikerült elérni, és ezek az intézmények fejlett együttműködési keretet tartanak fenn a kapcsolattartó bizottság révén. A Számvevőszék és a nemzeti számvevőszékek közötti együttműködés hozzáadott értéke a kölcsönös tanulásban, tudásmegosztásban, összehasonlító teljesítményértékelésben és a bevált gyakorlatok fejlesztésében rejlik. Ezenfelül az ellenőrzési munka megkettőzésének elkerülésével az együttműködés költséghatékony módja lehet az ellenőrzési eredmények megerősítésének az ellenőrzöttre háruló adminisztratív terhek csökkentése mellett. A kapcsolattartó bizottság rendszeres ülései lehetőséget biztosítanak e kérdések megvitatására, egymás munkaprogramjainak megosztására és az együttműködéses ellenőrzések végzéséről való megállapodásra.

    Jóllehet a nemzeti ellenőrző intézmények a nemzeti források ellenőrzésére összpontosítanak, az efféle együttműködés hozzáadott értéket hordoz, mert helytálló és hatékony, mivel uniós forrásokkal társfinanszíroznak számos nemzeti szakpolitikát. Ez különösen fontos a megosztott irányítás keretében végrehajtott szakpolitikai területeken, amelyek az uniós költségvetés mintegy 80%-át érintik. Ez az a terület, amelyen a együttműködéses ellenőrzések a leghasznosabbak lehetnek.

    Mivel a Számvevőszék folyamatos és közvetlen kapcsolatot ápol a CONT bizottsággal és a nemzeti ellenőrző intézményekkel egyaránt, biztosíthatja az uniós költségvetés ellenőrzését érintő együttműködés és az összehangolás maximális voltát. Végső soron mindhárom fél a közpénzek lehető leghatékonyabb, legeredményesebb és leggazdaságosabb felhasználására törekszik, hatékony együttműködésük végeredménye pedig több, mint az egyes részek összege.

  18.  Hogyan fejlesztené tovább az Európai Számvevőszék jelentéstételi rendszerét annak érdekében, hogy az Európai Parlament megkapja az összes szükséges információt a tagállamok által az Európai Bizottságnak szolgáltatott adatok pontosságával kapcsolatban?

  A Számvevőszék aggályainak adott hangot a tagállamok által szolgáltatott adatok hiányosságai miatt. A tagállami nyomonkövetési és jelentéstételi rendszerek megbízhatóságának hiányosságai következetesen szerepelnek a Számvevőszék különjelentéseiben. Ezen adatok fontosságát bizonyító példa található a főigazgatóságok éves tevékenységi jelentésében, amelynek részét képezi a főigazgató megbízhatósági nyilatkozata, és e jelentések az Európai Bizottság irányítási struktúrájának alapvető részét képezik.

  Mivel jelenleg nagy hangsúlyt fektetnek az uniós finanszírozású tevékenységekkel kapcsolatos teljesítményre és eredményekre, elengedhetetlen, hogy tagállami szinten hiánytalan és megbízható adatok álljanak rendelkezésre, és ezekről kellő időben átfogóan jelentést tegyenek. Így lehetővé válna e tevékenységek eredményeinek értékelése és a döntéshozók rendelkezésére bocsátása, hogy a korlátozottan rendelkezésre álló uniós forrásokat a legnagyobb hatást gyakorló tevékenységekre ítélhessék oda. A programozási ciklus egyelőre nem kapcsolódik a teljesítményjelentéshez, ez pedig nehézséget okoz a CONT bizottság számára feladatainak ellátása során, mivel a jövőbeli kiadások költségvetését úgy kell jóváhagynia, hogy nincs pontos információja a létező programok és tevékenységek eredményeiről és hatásáról.

  Fontos, hogy a Számvevőszék továbbra is felhívja e problémára a CONT bizottság figyelmét, és ajánlásokat tegyen annak érdekében, hogy a tagállamok a jövőben orvosolják e hiányosságokat, és helytálló információkat nyújtsanak a teljesítményről, szem előtt tartva olyan szempontokat is, mint az adminisztratív terhek vagy a költség-haszon arány.

  Egyéb kérdések

  19.  Lemondana-e jelöltségéről, ha számvevőszéki taggá történő kinevezésével kapcsolatosan a Parlament véleménye kedvezőtlen lenne?

  Igen.

  ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  A Számvevőszék testületének részleges megújítása – IE jelölt

  Hivatkozások

  14272/2017 – C8-0402/2017 – 2017/0820(NLE)

  A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

  15.11.2017

   

   

   

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  CONT

  16.11.2017

   

   

   

  Előadók

         A kijelölés dátuma

  Indrek Tarand

  30.11.2017

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  11.1.2018

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  11.1.2018

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  15

  0

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Inés Ayala Sender, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Bart Staes, Indrek Tarand, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Brian Hayes, Marian-Jean Marinescu

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Norbert Erdős, Wolf Klinz, Sven Schulze, Lieve Wierinck

  Benyújtás dátuma

  12.1.2018

  Utolsó frissítés: 2018. január 12.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat