Procedūra : 2017/2221(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0011/2018

Pateikti tekstai :

A8-0011/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 06/02/2018 - 5.1
CRE 06/02/2018 - 5.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0020

PRANEŠIMAS     
PDF 610kWORD 51k
30.1.2018
PE 615.494v02-00 A8-0011/2018

dėl prašymo atšaukti Steeve’o Briois’o (Steeve Briois) imunitetą

(2017/2221(IMM))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėja: Evelyn Regner

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 AIŠKINAMOJI DALIS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl prašymo atšaukti Steeve’o Briois’o (Steeve Briois) imunitetą

(2017/2221(IMM))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Prancūzijos Respublikos teisingumo ministrės 2017 m. rugsėjo 25 d. perduotą Douai miesto apeliacinio teismo generalinės prokurorės prašymą atšaukti Steeve’o Briois’o imunitetą, kuris susijęs su civilinio ieškovo prieš jį pateiktu skundu dėl privataus asmens viešo įžeidimo ir kuris buvo paskelbtas 2017 m. spalio 2 d. plenariniame posėdyje,

–  atsižvelgdamas į papildomą informaciją dėl šios bylos, kurią pateikė Douai miesto apygardos teismo respublikos prokuroras 2017 m. gruodžio 12 d. laiške,

–  išklausęs Steeve’o Briois’o paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 6 dalyje,

–  atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnius bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus(1),

–  atsižvelgdamas į Prancūzijos Respublikos Konstitucijos su pakeitimais, padarytais 1995 m. rugpjūčio 4 d. Konstituciniu įstatymu Nr. 95-880, 26 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0011/2018),

A.  kadangi Prancūzijos Respublikos generalinė prokurorė pateikė prašymą atšaukti Europos Parlamento nario Steeve’o Briois’o imunitetą, kuris susijęs su Douai miesto apygardos teisme vykdomu procesu; kadangi šį prašymą Parlamentui perdavė Prancūzijos Respublikos teisingumo ministrė;

B.  kadangi prašymas atšaukti S. Briois’o imunitetą yra susijęs su procesu, pradėtu dėl privataus asmens viešo įžeidimo (1881 m. liepos 29 d. Akto 29 straipsnio 2 pastraipa, 33 straipsnio 2 pastraipa ir 23 straipsnis), susijusio su įtarimais dėl šmeižikiškų komentarų, kuriuos paskelbė kai kurie internautai reaguodami į S. Briois’o 2015 m. gruodžio 23 d. asmeninėje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje paskelbtą tekstą ir kurių S. Briois iš karto neištrynė; kadangi Teisės reikalų komiteto prašymu Douai miesto apygardos teismo respublikos prokuroras konstatavo, kad minėti komentarai tikrai dar buvo internete 2017 m. lapkričio 21 d.;

C.  kadangi pagal Protokolo Nr. 7 8 straipsnį Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo;

D.  kadangi pagal Protokolo Nr. 7 9 straipsnį Europos Parlamento nariai Parlamento sesijų metu naudojasi savo valstybės teritorijoje imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams;

E.  kadangi, be kita ko, Prancūzijos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnyje nustatyta, kad be parlamento sutikimo nė vienas parlamento narys dėl nusikaltimo negali būti suimamas arba negali būti kitaip atimama ar suvaržoma jo laisvė;

F.  kadangi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsniai negali būti taikomi kartu(2);

G.  kadangi kaltinimai Steeve’ui Briois’ui ir prašymas atšaukti jo imunitetą susiję ne su jam, kaip Europos Parlamento nariui, einant pareigas pareikšta nuomone ar balsavimu, o su tuo, kad, kaip įtariama, jis savo oficialioje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje neištrynė kai kurių trečiųjų asmenų paskelbtų komentarų, kuriuos skundą pateikęs asmuo laiko įžeidimu;

H.  kadangi dėl pirmiau minėtos priežasties netaikomas pagal Protokolo Nr. 7 8 straipsnį suteikiamas imunitetas, o šiuo atveju visiškai taikomas to paties Protokolo 9 straipsnis;

I.  kadangi Parlamentas turi plačią diskreciją kalbant apie kryptį, kurią jis nori suteikti sprendimui, kuris priimtas dėl prašymo ginti imunitetą pagal Protokolo 9 straipsnį(3);

J.  kadangi nesama jokių akivaizdžių fumus persecutionis įrodymų, t. y. pakankamai rimtų ir aiškių įtarimų, kad byla iškelta siekiant pakenkti atitinkamo Parlamento nario politinei reputacijai;

1.  nusprendžia atšaukti Steeve’o Briois’o imunitetą;

2.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą Prancūzijos Respublikos teisingumo ministrei ir Steeve’ui Briois’ui.

(1)

1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Minėtosios sujungtos bylos C-200/07 ir C-201/07 Marra, 45 punktas.

(3)

Minėtosios sujungtos bylos T-346/11 ir T-347/11 Gollnisch, 101 punktas.


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Bendroji informacija

2017 m. spalio 2 d. plenariniame posėdyje Pirmininkas pranešė, kad jis gavo Prancūzijos Respublikos teisingumo ministrės laišką, kuriame prašoma atšaukti Steeve’o Briois’o imunitetą.

Kaip numatyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalyje, Pirmininkas šį prašymą perdavė Teisės reikalų komitetui.

2016 m. kovo 18 d. opozicijai priklausantis Hénin-Beaumont miesto savivaldybės tarybos narys pateikė Douai miesto vyr. ikiteisminio tyrimo teisėjui skundą su civilinio ieškinio pareiškimu prieš šio miesto merą Steeve’ą Briois’ą dėl privataus asmens viešo įžeidimo, už kurį bausmės numatytos 1881 m. liepos 29 d. Įstatymo 29 straipsnio 2 pastraipoje, 33 straipsnio 2 pastraipoje ir 23 straipsnyje.

2015 m. gruodžio 2 d. savivaldybės tarybos narys, paremdamas savo skundą, pateikė Lilio administraciniam teismui skundą dėl įgaliojimų viršijimo prašydamas administracinio teismo priimti nutartį panaikinti Hénin-Beaumont miesto savivaldybės priimtą sprendimą miesto rotušės hole įrengti Kalėdų prakartėlę. Tuo pačiu metu jis, remdamasis tais pačiais motyvais, pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Jo prašymas nebuvo patenkintas.

2015 m. gruodžio 23 d. S. Briois savo asmeninėje viešai prieinamoje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje paskelbė tekstą, kuriame, be kita ko, buvo teigiama, kad teismas atmetė opozicijos prašymą uždrausti Kalėdų prakartėlę.

Paskelbus šį tekstą, socialinio tinklo „Facebook“ Steeve’o Briois’o puslapyje atsirado kai kurių komentarų, kurių turinys, skundą pateikusio miesto tarybos nario nuomone, yra įžeidžiantis. Todėl savivaldybės tarybos narys pateikė skundą Douai miesto vyr. ikiteisminio tyrimo teisėjui dėl įtarimų, kad S. Briois savo asmeninėje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje neištrynė minėtų komentarų.

Prašymą pateikusios institucijos mano, jog atšaukti Steeve’o Briois’o imunitetą reikia, kad jis atvyktų arba, jei reikia, būtų atvesdintas pas ikiteisminio tyrimo teisėją į pirmąją apklausą, kurią atlikęs ikiteisminio tyrimo teisėjas galės jam suteikti specialiojo liudytojo statusą arba pareikšti įtarimus. Jei S. Briois’ui būtų pareikšti įtarimai, tada jis turėtų būti perduotas baudžiamųjų bylų teismui, kuris nagrinėtų bylą iš esmės.

Atsakydamas į Teisės reikalų komiteto pagal Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 5 dalį pateiktą prašymą suteikti daugiau informacijos dėl šios bylos, Douai apygardos teismo respublikos prokuroras 2017 m. gruodžio 12 d. laišku pranešė, kad komentarai, kurie, kaip įtariama, yra įžeidžiantys, vis dar buvo internete 2017 m. lapkričio 21 d., kai kompetentingos institucijos paskutinį kartą juos patikrino.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 6 dalį 2017 m. gruodžio 7 d. Teisės reikalų komitetas išklausė S. Briois’o paaiškinimus.

II.  Europos Parlamento narių imunitetui taikyti teisės aktai ir procedūra

Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsniuose nustatyta:

8 straipsnis

Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo.

9 straipsnis

Europos Parlamento nariai sesijų metu naudojasi:

a) savo valstybės teritorijoje – imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams;

b) visų kitų valstybių narių teritorijose – imunitetu nuo bet kokios sulaikymo priemonės ir patraukimo atsakomybėn.

Imunitetas taip pat galioja Europos Parlamento nariams vykstant į Europos Parlamento susitikimų vietą arba grįžtant iš jos.

Imunitetu negali naudotis narys, užkluptas darantis nusikaltimą, taip pat joks imunitetas negali sukliudyti Europos Parlamentui pasinaudoti savo teise atšaukti vieno iš narių imunitetą.

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 5, 6 ir 9 straipsniai:

5 straipsnis. Privilegijos ir imunitetai

1. Parlamento nariai naudojasi privilegijomis ir imunitetais, nustatytais Protokole Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų.

2. Parlamentas, vykdydamas savo įgaliojimus, susijusius su privilegijomis ir imunitetais, išlieka principinga demokratiška teisėkūros asamblėja ir užtikrina Parlamento narių nepriklausomumą, einant savo pareigas. Parlamento nario imunitetas nėra jo asmeninė privilegija, bet viso Parlamento ir jo narių nepriklausomybės garantija. (...)

6 straipsnis. Imuniteto atšaukimas

1. Bet koks prašymas atšaukti imunitetą vertinamas vadovaujantis Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 7, 8 ir 9 straipsniais bei 5 straipsnio 2 dalyje nurodytais principais.

2. Kai Parlamento nariai šaukiami kaip liudytojai ar ekspertai, nebūtina prašyti atšaukti Parlamento nario imuniteto, jei:

– jie neprivalės atvykti tą dieną ar tuo metu, kai tai trukdo jiems vykdyti savo Parlamento nario pareigas ar kitaip apsunkina tų pareigų vykdymą, arba jei jie galės pateikti rašytinį ar kitos formos pareiškimą, kas netrukdytų jiems vykdyti savo Parlamento nario pareigų, ir

– jie neprivalo liudyti dėl vykdant savo Parlamento nario pareigas konfidencialiai gautos informacijos, kurios, jų manymu, nedera atskleisti.

9 straipsnis. Su imunitetu susijusios procedūros

1. Bet koks prašymas atšaukti kurio nors Parlamento nario imunitetą, kurį Parlamento pirmininkui pateikia valstybės narės kompetentinga valdžios institucija, arba Parlamento nario ar buvusio Parlamento nario prašymas apginti privilegijas ir imunitetus paskelbiamas per plenarinį posėdį ir perduodamas atsakingam komitetui.

2. Atitinkamam Parlamento nariui ar buvusiam Parlamento nariui sutikus, prašymą gali pateikti kitas Parlamento narys, kuriam leidžiama atstovauti atitinkamam Parlamento nariui arba buvusiam Parlamento nariui visais procedūros etapais.

Atitinkamam Parlamento nariui ar buvusiam Parlamento nariui atstovaujantis Parlamento narys nedalyvauja komitetui priimant sprendimus.

3. Prašymus atšaukti imunitetą ar prašymus ginti privilegijas ir imunitetus komitetas nagrinėja nedelsdamas, tačiau atsižvelgdamas į jų santykinį sudėtingumą.

4. Komitetas pateikia pasiūlymą dėl pagrįsto sprendimo, kuriuo rekomenduojama patenkinti ar atmesti prašymą atšaukti imunitetą ar prašymą ginti privilegijas ir imunitetus. Pakeitimai nėra priimtini. Jei pasiūlymas atmetamas, laikoma, kad priimtas priešingas sprendimas.

5. Komitetas gali prašyti atitinkamos valdžios institucijos suteikti jam informaciją ar paaiškinimus, kuriuos mano esant būtinus nustatant, ar imunitetas turėtų būti atšauktas, ar privilegijos ir imunitetai turėtų būti ginami.

6. Atitinkamam Parlamento nariui suteikiama galimybė pasiaiškinti ir jis gali pateikti dokumentus ir kitus rašytinius įrodymus, kuriuos mano esant svarbius.

Atitinkamas Parlamento narys nedalyvauja diskusijose dėl prašymo atšaukti arba ginti jo imunitetą, išskyrus patį jo paaiškinimo klausymą.

Komiteto pirmininkas pakviečia Parlamento narį, kurio paaiškinimą ketinama išklausyti, ir nurodo datą ir laiką. Atitinkamas Parlamento narys gali atsisakyti teisės būti išklausytam.

Atitinkamam Parlamento nariui neatvykus į klausymą, į kurį jis buvo pakviestas, manoma, kad jis atsisakė teisės būti išklausytam, nebent jis paprašytų leisti neatvykti į konkrečią dieną ir konkrečiu laiku pasiūlytą klausymą ir nurodytų priežastis. Komiteto pirmininkas, atsižvelgdamas į pateiktas priežastis, nusprendžia, ar toks prašymas leisti neatvykti priimtinas. Atitinkamam Parlamento nariui neleidžiama skųsti šio sprendimo.

Komiteto pirmininkui prašymą leisti neatvykti patenkinus, jis pakviečia atitinkamą Parlamento narį atvykti į klausymą kitą dieną ir kitu laiku. Atitinkamam Parlamento nariui neatsiliepus į antrą kvietimą atvykti į klausymą, procedūra tęsiama neišklausius Parlamento nario paaiškinimo. Tuomet nebegali būti tenkinami jokie kiti prašymai leisti neatvykti ar pateikti paaiškinimą.

7. Kai prašoma atšaukti arba ginti imunitetą turint kelis pagrindus, dėl kiekvieno iš jų gali būti priimamas atskiras sprendimas. Komiteto išvadoje išimties tvarka gali būti pasiūlyta, kad imuniteto atšaukimas arba gynimas būtų taikomas tiktai traukimo atsakomybėn atžvilgiu ir kad iki galutinio sprendimo priėmimo Parlamento narys nebūtų sulaikytas, areštuotas ir jam nebūtų taikomos kitokios priemonės, trukdančios atlikti pagal mandatą priderančias pareigas. (...)

Be to, Prancūzijos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnyje, taikomame pagal Protokolo 9 straipsnį, numatyta:

26 straipsnis

Nė vienas parlamento narys dėl nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo negali būti suimamas arba negali būti kitaip atimama ar suvaržoma jo laisvė, jei asamblėjos, kurios narys jis yra, valdyba nedavė tam sutikimo. Toks sutikimas nėra būtinas, kai parlamento narys užtinkamas bedarantis nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą (in flagranti), arba įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui.

Suėmimo, laisvės atėmimo ar suvaržymo priemonių taikymas arba parlamento nario patraukimas atsakomybėn laikinai sustabdomas iki sesijos pabaigos, jei asamblėja, kurios narys jis yra, to reikalauja.

III.  Siūlomo sprendimo pagrindimas

Atsižvelgiant į išdėstytus faktus šiuo atveju taikytinas Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnis.

Kaltinimai Steeve’ui Briois’ui ir prašymas atšaukti jo imunitetą susiję ne su jam, kaip Europos Parlamento nariui, einant pareigas pareikšta nuomone ar balsavimu, o su tuo, kad, kaip įtariama, jis savo oficialioje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje neištrynė kai kurių trečiųjų asmenų paskelbtų komentarų, kuriuos skundą pateikęs asmuo laiko įžeidimu.

Protokolo 8 straipsnyje labai aiškiai nustatyta tik Parlamento narių, o ne trečiųjų asmenų, žodžio laisvė („[...] Parlamento nariai negali būti [...] traukiami atsakomybėn dėl [...] pareikštos nuomonės [...]“), ir iš šios nuostatos negali išplaukti, kad Parlamento nariai turi atsakyti už trečiųjų asmenų pareiškimus(1).

Jei Protokolo 8 straipsnyje nustatytas absoliutus imunitetas netaikomas, iš to išeina, kad šiuo atveju visiškai taikomas to paties Protokolo 9 straipsnis. Iš tiesų abu šie straipsniai negali būti taikomi kartu(2).

Pagal Protokolo 9 straipsnį Europos Parlamento narys savo valstybės teritorijoje naudojasi imunitetais, kurie toje valstybėje narėje yra suteikiami parlamento nariams. Ši nuostata turi būti taikoma kartu su Prancūzijos Respublikos Konstitucijos 26 straipsniu. Todėl Prancūzijos Respublikos parlamento nariai dėl nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo negali būti suimami arba negali būti kitaip atimama ar suvaržoma jų laisvė, jei Europos Parlamentas nedavė tam sutikimo.

Kaip nusprendė Teismas, Protokolo 9 straipsnio tikslas – „užtikrinti Parlamento narių nepriklausomumą neleidžiant, kad Parlamento sesijų metu jiems būtų daromas spaudimas (grasinant areštu ar patraukimu atsakomybėn)“(3). Teismas taip pat aiškiai nustatė, kad Parlamentas turi plačią diskreciją kalbant apie kryptį, kurią jis nori suteikti sprendimui, kuris priimtas dėl prašymo ginti imunitetą pagal Protokolo 9 straipsnį(4).

Europos Parlamentas, siekdamas priimti sprendimą dėl Parlamento nario imuniteto atšaukimo ar neatšaukimo, taiko savo nusistovėjusius principus. Vienas iš šių principų: imunitetas paprastai atšaukiamas, kai nusikalstamai veikai taikomas Protokolo Nr. 7 9 straipsnis, jeigu nesama jokių fumus persecutionis įrodymų, t. y. pakankamai rimtų ir aiškių įtarimų, kad byla iškelta siekiant pakenkti atitinkamo Parlamento nario politinei reputacijai.

Šiuo konkrečiu atveju Teisės reikalų komitetas nerado jokių akivaizdžių fumus persecutionis įrodymų.

IV.  Išvados

Remdamasis tuo, kas išdėstyta pirmiau, ir vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsniu, Teisės reikalų komitetas, apsvarstęs argumentus už ir prieš, rekomenduoja Parlamentui atšaukti Steeve’o Briois’o imunitetą.

(1)

Žr. dokumento A6–0421/2008 dėl prašymo atšaukti Parlamento nario Frank Vanhecke imunitetą aiškinamąją dalį, kai Teisės reikalų komitetui teko susidurti su panašia byla: „Visų pirma manoma, kad šiai bylai netaikoma Protokolo 9 [dabar – 8] straipsnio nuostatos, nes į EP nario pareigas neįeina nacionalinio partijos leidžiamo laikraščio atsakingo leidėjo pareigos. Taigi klausimą reikėtų svarstyti remiantis 10 [dabar – 9] straipsniu“.

(2)

Minėtosios sujungtos bylos C-200/07 ir C-201/07 Marra, 45 punktas.

(3)

Minėtojo sprendimo Mote 50 punktas, kuriame cituojama Pirmosios instancijos teismo nutarties byloje T-17/00 Rothley ir kt. / Parlamentas, ECLI:EU:T:2000:119, 90 punktas.

(4)

Minėtojo sprendimo Gollnisch 101 punktas.


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

24.1.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

12

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Luis de Grandes Pascual, Jens Rohde, Tiemo Wölken

Atnaujinta: 2018 m. sausio 31 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika