Postupak : 2017/0821(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0017/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0017/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 07/02/2018 - 7.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0031

IZVJEŠĆE     *
PDF 419kWORD 50k
31.1.2018
PE 616.632v02-00 A8-0017/2018

o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz registra vozila u Portugalu

(13308/2017 – C8-0419/2017 – 2017/0821(CNS))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Ignazio Corrao

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz registra vozila u Portugalu

(13308/2017 – C8-0419/2017 – 2017/0821(CNS))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt Vijeća (13308/2017),

–  uzimajući u obzir članak 39. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji, izmijenjen Ugovorom iz Amsterdama, i članak 9. Protokola br. 36 o prijelaznim odredbama, na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0419/2017),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/615/PUP od 23. lipnja 2008. o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala(1), a posebno njezin članak 33.,

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0017/2018),

1.  prihvaća Nacrt Vijeća;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako se namjerava udaljiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 210, 6.8.2008., str.1.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Automatizirana razmjena podataka iz registra vozila u Portugalu

Referentni dokumenti

13308/2017 – C8-0419/2017 – 2017/0821(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

27.11.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

11.12.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Ignazio Corrao

24.1.2018

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

11.1.2018

Datum usvajanja

25.1.2018

 

 

 

Datum podnošenja

1.2.2018

Posljednje ažuriranje: 5. veljače 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti