Procedură : 2017/0821(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0017/2018

Texte depuse :

A8-0017/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 07/02/2018 - 7.4

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0031

RAPORT     *
PDF 483kWORD 45k
31.1.2018
PE 616.632v02-00 A8-0017/2018

referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Portugalia

(13308/2017 – C8-0419/2017 – 2017/0821(CNS))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Ignazio Corrao

[Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Portugalia

(13308/2017 – C8-0419/2017 – 2017/0821(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (13308/2017),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0419/2017),

–  având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere(1), în special articolul 33,

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0017/2018),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 210, 6.8.2008, p.1.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Portugalia

Referințe

13308/2017 – C8-0419/2017 – 2017/0821(CNS)

Data prezentării la PE

27.11.2017

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

LIBE

11.12.2017

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Ignazio Corrao

24.1.2018

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

11.1.2018

Data adoptării

25.1.2018

 

 

 

Data depunerii

1.2.2018

Ultima actualizare: 5 februarie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate