Izvješće - A8-0027/2018Izvješće
A8-0027/2018

IZVJEŠĆE o predloženom imenovanju Annemie Turtelboom za članicu Revizorskog suda

22.2.2018 - (C8-0008/2018 – 2018/0801(NLE))

Odbor za proračunski nadzor
Izvjestitelj: Indrek Tarand

Postupak : 2018/0801(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0027/2018
Podneseni tekstovi :
A8-0027/2018
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o predloženom imenovanju Annemie Turtelboom za članicu Revizorskog suda

(C8-0008/2018 – 2018/0801(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 286. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u skladu s kojim se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0008/2018),

–  uzimajući u obzir članak 121. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0027/2018),

A.  budući da je Odbor za proračunski nadzor ocijenio kvalifikacije predložene kandidatkinje, posebno u smislu uvjeta navedenih u članku 286. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

B.  budući da je 20. veljače 2018. na sjednici Odbora za proračunski nadzor održano saslušanje kandidatkinje Vijeća za članstvo u Revizorskom sudu;

1.  daje pozitivno mišljenje o prijedlogu Vijeća da se Annemie Turtelboom imenuje članicom Revizorskog suda;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i, radi obavijesti, Revizorskom sudu te drugim institucijama Europske unije i revizijskim institucijama država članica.

PRILOG 1.: ŽIVOTOPIS Annemie Turtelboom

Javne funkcije i dužnosti

2016. – sada  zastupnica u belgijskom Saveznom parlamentu

2014. – 2016.  zamjenica prvog ministra, ministrica proračuna, financija i energetike, vlada Flandrije

2012. – 2014.   ministrica pravosuđa, savezna vlada Belgije

2009. – 2012.  ministrica unutarnjih poslova, savezna vlada Belgije

2008. – 2009.  ministrica za azil i migracije, savezna vlada Belgije

2008. – 2014.  članica Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove, Europska unija

2010.  predsjednica Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove, Europska unija

2003. – 2007.  zastupnica u belgijskom Saveznom parlamentu

2012. – sada  članica Gradskog vijeća grada Antwerpena

2012. – sada   članica Upravnog vijeća luke Antwerpen  

2006. – 2012.  članica Gradskog vijeća općine Puurs

2000. – 2006.   članica Javnog centra za socijalnu skrb općine Puurs

2008.   službenica u Uredu predsjednika vlade  

2001 – 2003.   voditeljica odjela za marketing, Katholieke Hogeschool Leuven

1993. – 2001.   predavačica, Katholieke Hogeschool Leuven

Obrazovanje

1993.    magisterij iz ekonomije (s pohvalom), Katholieke Universiteit Leuven

1988.    učiteljska diploma, Guardini

Jezici

nizozemski   materinji jezik

engleski  govori tečno

francuski    govori tečno

PRILOG 2.: ODGOVORI Annemie Turtelboom NA UPITNIK

Profesionalno iskustvo

1.  Navedite svoje profesionalno iskustvo u javnim financijama bez obzira na to je li riječ o proračunskom planiranju, izvršavanju proračuna, upravljanju proračunom, proračunskom nadzoru ili reviziji.

Uz radno iskustvo navedeno u životopisu, ovdje želim naglasiti svoje iskustvo u dotičnom području, s kojim sam se prvi puta susrela tijekom svog studija ekonomije. Na tom sam studiju, posebno na kolegiju o javnim financijama, stekla temeljita znanja o temeljnim načelima planiranja, upravljanja i kontroli javnih financija. Ta sam znanja kasnije u svojoj karijeri produbljivala držeći predavanja na fakultetu u okviru programa o računovodstvu i fiskalnoj politici.

Tijekom mog mandata kao zamjenice predsjednika Vlade i ministrice proračuna, financija i energetike u flamanskoj vladi moja primarna zadaća bila je upravljanje javnim financijama i odgovornost za izvješćivanje o korištenju javnih sredstava te njihova revizija. Bila sam odgovorna za izradu i kontrolu proračuna za 2014. i 2015. godinu. U tom sam razdoblju usko surađivala s belgijskim Revizorskim sudom, a zatražila sam i izradu godišnjih izvješća o flamanskom proračunu te posebna izvješća o, između ostalog, informacijskoj sigurnosti Flamanske porezne agencije te o provedbi Europskog sustava računa (ESA) od strane flamanske Vlade. Osim toga, bila sam uključena u vrednovanje financijskog i proračunskog učinka šeste belgijske državne reforme.

Tijekom moje političke karijere javne su financije uvijek imale ključnu ulogu. S obzirom na to da sam služila više mandata kao zastupnica belgijskog Zastupničkog doma te da sam osam godina provela u saveznoj i flamanskoj vladi, svjesna sam temeljne odgovornosti upravljanja i kontrole javnih financija.

Kao ministrica u belgijskoj vladi, u kojoj sam uzastopno bila odgovorna za sigurnosne službe, azil i migracije te unutarnje poslove i pravosuđe, radila sam na sastavljanju nacrta proračunskih planova za svaki odjel te na koordiniranju njihove kontrole. Neprekidno sam nastojala optimizirati učinkovitost i uspješnost te sam u tu svrhu od belgijskog Revizorskog suda više puta zatražila provedbu revizija.

Nadalje, kao ministrica domaćih sigurnosnih službi, blisko sam surađivala sa Stalnim odborom za nadzor policije kao i sa belgijskim Stalnim odborom za reviziju obavještajnih agencija. Oba tijela zadužena su za provođenje revizije uspješnosti u okviru belgijske obavještajne i sigurnosne strukture i oba su bila od velike važnosti za učinkovito vođenje i reformu relevantnih sigurnosnih službi.

Također sam surađivala s Visokim pravosudnim vijećem koje, između ostalog, provodeći vanjsku kontrolu putem revizija pomaže u boljem funkcioniranju belgijskog pravosuđa.

2.  Koja su najznačajnija postignuća u vašoj profesionalnoj karijeri?

Kao belgijska ministrica pravosuđa bila sam usredotočena na provedbu prve temeljite reforme belgijskih sudova od vremena Napoleona. Ta je reforma, između ostalog, uključivala smanjenje broja sudskih okruga s 27 na 12, općenito jačanje treće grane vlasti dajući više autonomije sucima te prelazak na kulturu koja je usmjerena na učinkovitost i u kojoj sporazume o upravljanju koristi i revidira belgijska vrhovna revizijska institucija kako bi se povećala učinkovitost i procijenila djelotvornost. Cilj svih mojih reformi u tom razdoblju bio je povećanje učinkovitosti. Osim toga, u tom sam razdoblju bila zadužena za nadziranje razvoja belgijskog pravnog sustava arbitraže koji poduzećima omogućuje da svoje sporove riješe arbitražom ili posredovanjem umjesto sudskim postupkom.

Učinkovitost i transparentnost također su vodeća načela mojih reformi kao ministrice unutarnjih poslova. Pod mojim je nadzorom provedena reforma vatrogasne službe te je smanjen broj policijskih okruga. Te su se reforme odvijale u vrijeme burnog razdoblja u upravi za unutarnje poslove koja je tada bila odgovorna za upravljanje brojnim katastrofama poput velike eksplozije plina, sudara vlaka i poplava. Također sam bila zadužena za upravljanje neočekivanim izborima i belgijskim predsjedavanjem Vijećem Europske unije.

Kao članica flamanske vlade uglavnom sam se bavila poreznom reformom. Bila sam zadužena za smanjenje poreza za parove u brakorazvodnoj parnici prilikom podjele njihove nekretnine. Uz to sam usmjeravala izmjenu poreznog zakona kako bi se njime poticalo korištenje ekološkim osobnim vozilima, što podrazumijeva bonuse za vozila s niskom emisijom ili bez emisija. Naposljetku, postavila sam temelje za temeljitu reformu nasljednog prava i poreza koju trenutno dovršava moj nasljednik.

3.  Koje je vaše profesionalno iskustvo u međunarodnim multikulturnim i višejezičnim organizacijama ili institucijama sa sjedištem izvan vaše domovine?

Cijelu sam karijeru provela radeći u međunarodnom okruženju. Među brojnim zaduženjima ministrice sigurnosnih službi bilo je i predstavljanje Belgije u Vijeću za pravosuđe i unutarnje poslove (PUP), čija sam članica bila šest godina i kojim sam predsjedavala tijekom belgijskog predsjedništva 2010. godine. Kao predsjedateljica Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove sudjelovala sam u više trilateralnih pregovora o sigurnosti u Washingtonu i Bruxellesu te o terorizmu i radikalizaciji u Madridu. Nadalje, održavala sam redovite kontakte i sastanke s međunarodnim organizacijama kao što su Ujedinjeni narodi, Vijeće Europe, OECD, Europol i Eurojust, kao i bilateralne pregovore s nizom partnerskih zemalja kao što su Maroko i Grčka. Kao ministrica za energetiku u flamanskoj vladi često sam posjećivala inovativne energetske projekte u inozemstvu te sam stalno surađivala s vijećem Beneluxa.

Osim toga, kao zastupnica u parlamentu imala sam mnogo prilika surađivati s međunarodnim organizacijama. Sudjelovala sam i bila glavni govornik na brojnim konferencijama te sam surađivala u mnogim međunarodnim inicijativama. Posebno mogu naglasiti glavni govor na konferenciji Tatra Summit GLOBSEC 2016. godine i rad na inicijativi za reformu obavještajnih službi GLOBSEC (GIRI). Sudjelovala sam u promatračkoj misiji OESS-a za promatranje izbora u Armeniji 2016. godine.

Osim toga, od kolovoza do prosinca 2017. kao stipendistica programa Yale Greenberg World Fellows živjela sam i studirala u multikulturnom i višejezičnom okruženju. Na tom sveučilištu koje propada skupini Ivy League ne samo da sam pohađala zahtjevan studijski program, nego sam i održala nekoliko predavanja o Europskoj uniji te edukaciju za međunarodne studenate o planiranju buduće karijere tijekom studija.

4.  Jeste li dobili razrješnicu za upravljačke dužnosti koje ste prethodno izvršavali, ako se takav postupak primjenjuje?

U skladu s belgijskim pravom, Parlament nakon mišljenja belgijskog Revizorskog suda odobrava godišnje izvješće vlade o izvršavanju proračuna. Sličan postupak postoji za izvršenje proračuna u flamanskoj regiji. S pravnog gledišta, ti se postupci u mnogim aspektima razlikuju od postupka davanja razrješnice Europskog parlamenta.

5.  Koja su od vaših prethodnih radnih mjesta bila rezultat političkog imenovanja?

Kako stoji u mom životopisu i u odgovorima na prethodna pitanja, obnašala sam četiri ministarske dužnosti i to kao: 1) ministrica azila i migracija, 2) ministrica unutarnjih poslova i 3) ministrica pravosuđa (sve u belgijskoj vladi) te 4) zamjenica predsjednika Vlade i ministrica proračuna, financija i energetike u flamanskoj vladi. Sva su ta radna mjesta rezultat političkog imenovanja.

Nadalje, kao izabrana vijećnica Gradskog vijeća u Antwerpenu bila sam imenovana da to Vijeće, kao i njegov odbor za reviziju, zastupam u Upravnom vijeću luke Antwerpen. Od 2006. do 2012. sam kao općinska vijećnica općine Puurs bila imenovana članicom lokalnog vijeća javnog centra za socijalnu skrb (OCMW/CPAS).

6.  Navedite tri najvažnije odluke u svojem profesionalnom životu u čijem ste donošenju sudjelovali.

U skladu s prethodnim odgovorima, provođenje opće reforme pravosuđa jedno je od najvećih postignuća u mojoj profesionalnoj karijeri te je uključivalo donošenje najvažnijih odluka u kojima sam do tada sudjelovala. Glavni cilj te reforme bio je prijenos financijskih nadležnosti, što znači da je sudskim okruzima dodijeljena veća financijska neovisnost, dok je za njihovu reviziju bio nadležan belgijski Revizorski sud. Tim se reformama znatno povećala kvaliteta i učinkovitost cijelog pravosudnog sustava.

Također sam kao stranka u pregovorima sudjelovala i u konačnim odlukama o šestoj belgijskoj državnoj reformi koja je podrazumijevala znatno daljnje prenošenje ovlasti s nacionalne na regionalnu razinu. Ta je reforma rezultat formiranja belgijske vlade u razdoblju 2010. – 2011., a njome su regije dobile nadležnosti u području gospodarstva i zapošljavanja, dok su zajednice dobile odgovornost u području obiteljske politike. Osim toga, nakon reforme promijenilo se i financiranje zajednica i regija, koje su dobile veću fiskalnu autonomiju.

Bila sam prva ministrica u Belgiji odgovorna za poseban resor za azil i migracije, i to u teškim okolnostima. Zahvaljujući tom napornom radu u vladi pružena mi je prilika da obnašam dužnost ministrice unutarnjih poslova, i to kao prva žena na toj poziciji u povijesti Belgije.

Tijekom svoje političke karijere sudjelovala sam u brojim drugim važnim odlukama. O tome sam govorila u svojim odgovorima na prvo, drugo i treće pitanje.

Neovisnost

7.  Ugovorom je određeno da članovi Revizorskog suda moraju biti „potpuno neovisni” u izvršavanju svojih dužnosti. Kako namjeravate poštovati ovu obvezu u obavljanju svojih budućih dužnosti?

Neovisnost je ključni preduvjet za funkcioniranje svih vrhovnih revizijskih institucija. Ta je neovisnost sadržana u člancima 285. – 287. UFEU-a i posebno istaknuta u Deklaraciji iz Lime koju je izdala Međunarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucija. U potpunosti podupirem to načelo te ću ga se kao članica Revizorskog suda bezuvjetno pridržavati. Djelovat ću samostalno i neovisno od organizacija nad kojima se provodi revizija te neću primati upute ni od kakve vlade ili neke druge stranke.

Kako bih zajamčila svoju potpunu neovisnost, dat ću ostavku na svoje političke dužnosti i neću obavljati nijednu aktivnost koja bi mogla ugroziti tu neovisnost u budućnosti. U obavljanju svojih dužnosti članice Revizorskog suda neću sudjelovati u radnjama koje bi mogle izazvati sukob interesa, što uključuje obavljanje drugih profesionalnih aktivnosti ili političkih dužnosti. Također ću izbjegavati sve situacije koje se mogle smatrati konfliktnim.

8.  Imate li Vi ili članovi Vaše bliže rodbine (roditelji, braća i sestre, zakoniti partner i djeca) ikakve poslovne ili financijske udjele ili ikakve druge obveze koje bi Vas mogle dovesti u sukob s Vašim budućim dužnostima?

Ne, ni ja ni moja bliža rodbina nemamo nikakve poslovne ili financijske udjele ili bilo kakve druge obveze koje bi mogle biti u sukobu s mojim budućim dužnostima kao članice Revizorskog suda.

9.  Jeste li spremni otkriti sve svoje financijske interese i druge obveze predsjedniku Suda i javno ih obznaniti?

Da, naravno. Kao izabrana dužnosnica u Belgiji već sam ranije morala podnijeti izjavu o sukobu interesa, što sam uvijek na vrijeme i u potpunosti činila.

10.  Sudjelujete li trenutačno u nekom sudskom postupku? Ako da, navedite pojedinosti.

Ne, ne sudjelujem ni u jednom tekućem sudskom postupku.

11.  Imate li ikakvu aktivnu ili izvršnu ulogu u politici? Ako imate, na kojoj razini? Jeste li u proteklih 18 mjeseci obnašali ikakve političke dužnosti? Ako da, navedite pojedinosti.

Da. Na općim izborima 2014. izabrana sam za zastupnicu u belgijskom Zastupničkom domu, a tu sam dužnost preuzela u lipnju 2016. godine. U parlamentu obnašam ulogu članice Odbora za vanjske poslove. Osim toga, od 1. siječnja 2013. izabrana sam za vijećnicu u Gradskom vijeću grada Antwerpena. Članica sam flamanske stranke (Open Vld) u kojoj također obnašam dužnost članice predsjedništva.

12.  Hoćete li odstupiti s dužnosti na koju ste izabrani i odustati od aktivne funkcije povezane s odgovornostima u političkoj stranci ako budete imenovani članom Suda?

Da. Odmah ću podnijeti ostavku na sve svoje aktivne funkcije kako bih mogla neovisno obnašati svoje dužnosti revizora.

13.  Kako biste se odnosili prema većoj nepravilnosti ili čak slučaju prijevare i/ili korupcije u koji su uključene osobe iz Vaše države podrijetla?

Jednako kao što prijevara i korupcija ne prave razliku među nacionalnostima, tako i u postupanju s njima ne smije biti razlike. Svaki član Revizorskog suda mora djelovati potpuno nepristrano i čestito, u skladu s unutarnjim pravilima i standardnim postupkom Suda. U slučaju velikih nepravilnosti, prijevare ili korupcije koje uključuju jednu ili više osoba iz moje države članice, postupila bih jednako kao i prema bilo kojem drugom slučaju iz ostalih država članica, a to znači profesionalno i proaktivno.

U slučaju sumnje na prijevaru, odmah bih o tome obavijestila predsjednika Revizorskog suda te bih se pobrinula da se slučajevi prijevare proslijede Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF), kako je propisano odlukom Suda o suradnji između Europskog revizorskog suda i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) o slučajevima kada Revizorski sud tijekom svoje revizije sumnja na prijevaru ili kada mu podatke o tome samoinicijativno dostave treće strane.

Izvršavanje dužnosti

14.  Što bi trebale biti glavne značajke kulture dobrog financijskog upravljanja u svakoj javnoj službi? Kako bi Europski revizorski sud mogao pridonijeti njezinoj primjeni?

Glavna značajka kulture dobrog financijskog upravljanja u javnoj službi je postojanje djelotvornih sustava, kako operativnih tako i kontrolnih. Sustavi bi trebali biti izgrađeni prema modelu „tri vrste obrane”:

–  funkcije koje kontroliraju rizike i upravljaju njima

–  funkcije koje nadgledaju rizike ili su specijalizirane za upravljanje rizikom i praćenje usklađenosti

–  funkcije koje pružaju neovisna jamstva, uključujući i reviziju.

Cjelokupno upravljanje novcem poreznih obveznika u bilo kojoj javnoj službi trebalo bi se temeljiti na tri načela definirana u Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Unije: načelo ekonomičnosti (sredstva kojima se institucija koristi u obavljanju svojih djelatnosti su pravodobno dostupna, u primjerenoj količini i primjerene kvalitete te po najboljoj cijeni), načelo učinkovitosti (postizanje najboljeg odnosa između upotrijebljenih sredstava i postignutih rezultata) i načelo djelotvornosti (postizanje određenih postavljenih ciljeva i željenih rezultata). Pravovremenim pružanjem neovisnih, relevantnih revizijskih izvješća Revizorski se sud pridržava načela dobrog financijskog upravljanja.

Unutarnja kontrola financijskog upravljanja ključan je element dobrog upravljanja. Revizorski sud ima ključnu ulogu u jamčenju odgovornosti unutar institucionalnog okvira Europske unije. Podnošenjem izvješća u kojima detaljno opisuje dobre prakse i otkriva situacije koje je potrebno poboljšati, Revizorski sud ima jedinstvenu mogućnost da nepristrano informira Europski parlament i građane EU-a o načinima upravljanja njihovim sredstvima. Zahvaljujući toj ulozi i odgovornosti Revizorski sud ima zajedničku odgovornost za povećanje povjerenja građana u institucionalni okvir i financijsko upravljanje EU-a.

Osim uobičajenih financijskih revizija i revizija usklađenosti, dobro financijsko upravljanje uključuje i revizije uspješnosti. Tijekom svoje karijere uvijek sam bila svjesna važnosti tih revizija, a to sam i naglasila u svom odgovoru na prvo pitanje. Od ključne je važnosti da Revizorski sud ocijeni ostvaruje li kultura financijskog upravljanja u okviru institucionalnog okvira EU-a na ekonomičan i učinkovit način zadane ciljeve politike. Relevantne upravljačke strukture trebale bi u svojim postupcima maksimalno provoditi zaključke i preporuke Suda.

Stoga je besprijekorno izvršavanje uloge Revizorskog suda ključno za jamčenje transparentnosti, integriteta i jasnog lanca odgovornosti unutar Europske unije. Godišnje izvješće Revizorskog suda ključni je element u postupnom poboljšanju dobrog financijskog upravljanja unutar EU-a, te bi trebalo biti formulirano na način kojim se jamči njegova relevantnost i korisnost.

15.  Sud je u skladu s Ugovorom obvezan pomagati Parlamentu u izvršavanju ovlasti nadzora nad izvršavanjem proračuna. Na koji biste način dodatno unaprijedili suradnju između Revizorskog suda i Europskog parlamenta (osobito njegova Odbora za proračunski nadzor) radi poboljšanja javnog nadzora nad općom potrošnjom i vrijednosti koja se za taj novac dobiva?

Revizorski sud je neovisna institucija, ali to ne znači da djeluje izolirano. Na temelju članaka 287. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, dobar odnos s Europskim parlamentom, a posebno njegovim Odborom za proračunski nadzor, od ključne je važnosti za nadzor provedbe proračuna EU-a. Što Europski parlament bude bolje provodio mjere na temelju izvješća Revizorskog suda, to će i učinak nalaza i preporuka Revizorskog suda biti značajniji. Kako bi se postigla što učinkovitija suradnja, važno je da Parlament svoje mišljenje podnese u ranoj fazi planiranja programa rada Revizorskog suda. Za to je ključan stalni dijalog i održavanje redovitih kontakata između Revizorskog suda i Europskog parlamenta. U svom ću radu nastojati poštovati potrebe Parlamenta kada je riječ o informacijama o pristupu i rezultatima revizija te podupirati godišnji program rada Revizorskog suda koji uključuje više revizija s naglaskom na prioritete Europskog parlamenta u korist građana EU-a.

Nadalje, smatram da bi Revizorski sud u svrhu povećanja vidljivosti trebao nastojati surađivati s većim brojem odbora, posebno kada je riječ o izvješćima po sektorima. Naravno da Europski parlament samostalno odlučuje o načinu na koji će organizirati svoje unutarnje funkcioniranje, no Revizorski sud bi mogao utvrditi i predložiti područja u kojima bi šira suradnja mogla biti korisna za obje institucije.

16.  Prema Vašem mišljenju, kakvu dodanu vrijednost ima revizija uspješnosti i kako bi njezine zaključke trebalo uvrstiti u upravljačke postupke?

Revizija uspješnosti definirana je u Priručniku Revizorskog suda za reviziju uspješnosti poslovanja i drugim međunarodnim načelima kao neovisan, objektivan i pouzdan pregled kojim se provjerava jesu li poduzeća, sustavi, operacije, programi, aktivnosti ili organizacije u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti, uzimajući u obzir i druga relevantna načela, poput jednakosti, zaštite okoliša i etike. Revizija uspješnosti stoga predstavlja nužnu nadopunu financijske revizije, posebno uzimajući u obzir činjenicu da državni programi koji koriste novac poreznih obveznika postaju sve veći i složeniji. Zato pozdravljam promjenu prema kojoj Revizorski sud nastoji postići bolju uravnoteženost između financijskih revizija i revizija uspješnosti. Revizije uspješnosti omogućuju Europskom parlamentu i građanima EU-a bolji uvid u njihovu vrijednost za novac, čime se povećavaju transparentnost i demokratska odgovornost.

Za razliku od financijskih revizija, revizije uspješnosti i njihova (tematska) izvješća mogu identificirati područja u kojima se može povećati ekonomičnost, učinkovitost i djelotvornost. Te bi zaključke trebalo na jasan i konkretan način priopćiti Europskom parlamentu, relevantnim institucijama i javnosti kako bi se povećala osviještenost i povećala vjerojatnost provedbe dobrih praksi i drugih preporuka.

Nadalje, vremenski raspored tih revizija uspješnosti mora se pravilno planirati. Pažljivim planiranjem osigurat će se da zaključci i preporuke budu pravodobno raspoloživi i da doprinesu procesu donošenja odluka u EU-u. Na taj će način doprinijeti budućim revizijama uredbi, pomoći u redefiniranju ciljeva politika i biti osnova za rasprave o višegodišnjim financijskim okvirima i/ili izradi budućih programa EU-a.

17.  Kako bi se mogla poboljšati suradnja između Revizorskog suda, nacionalnih revizijskih institucija i Europskog parlamenta (Odbora za proračunski nadzor) pri reviziji proračuna EU-a?

Iako je relativna neovisnost europskih i nacionalnih revizijskih tijela, u skladu s člankom 287. stavkom 3. UFEU-a, i dalje ključna, potrebna je bliža suradnja u duhu povjerenja između te dvije razine. Tu bi suradnju trebao poticati Kontaktni odbor Revizorskog suda, a ona bi trebala obuhvaćati različite pristupe. Prije svega, moglo bi se povećati dijeljenje najboljih praksi između Revizorskog suda i nacionalnih revizijskih tijela. U pogledu revizije usklađenosti, Revizorski sud trebao bi svoju relevantnu metodologiju podijeliti sa zainteresiranim nacionalnim tijelima i obrnuto. Kada je riječ o revizijama uspješnosti, institucije na europskoj i nacionalnoj razini mogle bi, bez obzira na moguće izazove, surađivati u područjima za koje je potreban širi konsenzus u društvu. S druge strane, revizije na nacionalnoj i europskoj razini mogle bi se koordinirati kako bi se izbjegla preklapanja i povećala učinkovitost.

U tom pogledu ističem želju Europskog parlamenta za većom suradnjom u pogledu revizije proračuna EU-a. Kao članica Revizorskog suda namjeravam poticati odnos s Parlamentom i aktivno se uključiti u dijalog s Odborom za proračunski nadzor i drugim relevantnim dionicima.

18.  Kako biste dodatno poboljšali izvješća Revizorskog suda kako bi Europski parlament dobivao sve potrebne informacije o točnosti podataka koje države članice pružaju Europskoj komisiji?

Prije svega, sva bi izvješća koja objavljuje Revizorski sud trebala biti jasno formulirana. To je izričito navedeno u Strategiji Revizorskog suda za razdoblje 2018. – 2020. Osim toga, izvješća moraju biti relevantna, korisna i pravodobna.

Kako bi Revizorski sud mogao sastaviti jasna izvješća, mora raspolagati s pouzdanim i točnim informacijama koje države članice dostavljaju Komisiji. S obzirom na to da Revizorski sud ne može te podatke izravno tražiti od država članica, mora u svom dijalogu s državama članicama jasno naglasiti važnost kvalitete podataka koji se dostavljaju Komisiji.

Cilj Revizorskog suda bi uvijek trebao biti stvaranje dodane vrijednosti za rad Europskog parlamenta. U tom pogledu pozdravljam činjenicu da je Revizorski sud osnovao radnu skupinu na visokoj razini za ispitivanje mogućnosti kako bi svojim korisnicima, posebno Europskom parlamentu, mogao dodatno povećati dodanu vrijednost svojih godišnjih izvješća. To se može postići pružanjem veće količine informacija o zemljopisnom kontekstu, procjenjivanjem uspješnosti u dodatnim područjima proračuna EU-a i dobivanjem jamstva na temelju unutarnjih kontrola na razini EU-a i država članica. S obzirom na to da su ti prijedlozi doneseni 2017., sa zanimanjem očekujem dodanu vrijednost u budućim izvješćima Revizorskog suda.

Ostala pitanja

19.  Hoćete li povući svoju kandidaturu ako mišljenje Parlamenta o vašem imenovanju za člana Revizorskog suda bude negativno?

Hoću.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zamjena dijela članova Revizorskog suda - kandidat BE

Referentni dokumenti

05161/2018 – C8-0008/2018 – 2018/0801(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

11.1.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

18.1.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Indrek Tarand

17.1.2018

 

 

 

Datum usvajanja

20.2.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Monica Macovei, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Brian Hayes, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Monika Smolková, Hilde Vautmans

Datum podnošenja

22.2.2018

Posljednje ažuriranje: 23. veljače 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti