Eljárás : 2017/0223(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0053/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0053/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 17/04/2018 - 6.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0093

AJÁNLÁS     ***
PDF 486kWORD 59k
5.3.2018
PE 613.406v02-00 A8-0053/2018

az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(12476/2017– C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE))

Halászati Bizottság

Előadó: Norica Nicolai

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(12476/2017 – C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (12476/2017),

–  tekintettel az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvre (12479/2017),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkével, 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával és 218. cikke (7) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0445/2017),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság ajánlására és a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0053/2018),

1.  egyetért a jegyzőkönyv megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Mauritiusi Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.


INDOKOLÁS

Az Indiai-óceán a világ második legjelentősebb tonhallelőhelye és az uniós flotta tonhalfogásainak legfontosabb forrása. Az indiai-óceáni fogások zömét a sárgaúszójú tonhal és a nagyszemű tonhal teszi ki, melyek nagy részét a tajvani flotta fogja ki (70%), míg az uniós flotta csak az összes éves fogás 8,9%-át tudhatja magáénak.

A Mauritiusi Köztársaság az Indiai-óceán területén, kontinentális Afrika délkeleti partjától 2 000 kilométerre fekvő szigetállam, melynek szárazföldi területe 2 040 km2-t, tengeri övezete 2,3 millió km2-t, kizárólagos gazdasági övezete pedig 1,86 millió km2-t tesz ki. Az államhoz tartozik Mauritius szigete, a Rodrigues-sziget, a St. Brandon- és Agaléga-szigetek nevet viselő külső szigetek, valamint a vitatott területnek számító Tromelin-sziget és Chagos-szigetek.

A 1,27 millió fős lakossággal rendelkező állam – melyből 1,25 millióan Mauritius szigetén, 38 000-en pedig a Rodrigues-szigeten élnek – igyekszik csökkenteni a gyermekhalandóságot, javítani az egészségügyi ellátást, valamint igazságosabb jövedelemeloszlást biztosítani az ott élők számára.

Mauritius gazdasága folyamatosan növekszik, mely a gazdasági világválság idején évi 4,6%-ról csupán 3,6%-ra esett vissza, az állam GDP-jének pedig nagyjából 1,4%-át a halászati ágazat teszi ki. Az állam 2015-ös fejlesztési tervének fő pilléreit a hosszú távú gazdálkodás és a tengeri környezet fenntartható kiaknázásának elveit szem előtt tartó halászat és óceángazdaság képezi.

Az állam a tengeri erőforrások megfelelőbb kezelése, védelme és megőrzése érdekében 2007-ben elfogadta a halászatról és tengeri erőforrásokról szóló törvényt, mely 2008-ban lépett hatályba. Bár a Mauritiusi Köztársaság nem rendelkezik járőrhajókkal, minden halászati jogosítvány kiadásához szükséges a működőképes műholdas hajómegfigyelési rendszer (VMS) alkalmazása, valamint az Indiai-óceáni Bizottsággal (IOC) való együttműködés révén lehetőség nyílt őrjáratok indítására. Ezenkívül az, hogy a korábbi ügynökségek és minisztériumok szerkezeti átalakításából és összeolvadásából létrejött az Óceángazdaság, Tengeri Erőforrások, Halászat, Hajózás és Külső Szigetek Minisztériuma, valamint elfogadtak egy új halászati jogszabályt, várhatóan összhangba hozza majd az állam jogszabályait az IOC határozataival, valamint javítja majd hatékonyságot és a gazdálkodást ezen a területen.

Az Unió és a Mauritiusi Köztársaság között létrejött első kétoldalú halászati megállapodás 1989-ben született meg, a legutóbbi halászati jegyzőkönyvet pedig 2014-ben kezdeményezték és 2017. január 27-én kötötték meg. A legutóbbi jegyzőkönyv évi 5 500 tonna referenciamennyiséget határoz meg, 660 000 EUR összegnek megfelelő éves pénzügyi hozzájárulással, melyből 302 500 EUR az ország halászati és tengerpolitikája végrehajtásának támogatására szolgál.

Az előző jegyzőkönyv utólagos értékelése rámutat, hogy mindkét félnek előnyére szolgált ez a keretrendszer. A mauritiusi kormány ágazati támogatásra, valamint a kizárólagos gazdasági övezet megfelelőbb védelmére fordította az uniós pénzeszközöket, továbbá jelentős fejlődést ért el a környezetpolitika végrehajtása és a fenntarthatóság előmozdítása terén. Az uniós flotta pedig egy szilárdabb, kiszámíthatóbb és világosabb keretrendszer előnyeit élvezhette, különösen a régióban érvényes többi halászati partnerségi megállapodást számításba véve.

Az említett utólagos és előzetes jelentés eredményei alapján az Unió és a Mauritiusi Köztársaság 2017. április 26-án egy új, négy évre szóló jegyzőkönyvet parafált. Az új jegyzőkönyv összhangban áll a közös halászati politika célkitűzéseivel és annak külső dimenziójával.

Ez a jegyzőkönyv 40 kerítőhálós tonhalhalászhajónak és 45 felszíni horogsoros halászhajónak biztosít halászati lehetőségeket, valamint legfeljebb 20 ellátóhajót bocsát rendelkezésre az uniós halászhajók műveletei végrehajtásának segítésére.

Az éves költségvetési vonzatot 575 000 EUR összegben állapítják meg (a teljes 2 300 000 EUR összegből), mely az alábbi elemekből épül fel:

a)  4 000 tonna referenciamennyiségnek megfelelő évi 220 000 EUR a vizekhez való hozzáférésért;

b)  évi 220 000 EUR a Mauritiusi Köztársaság halászati politikájának fejlesztésére irányuló támogatás címén; valamint

c)  az óceángazdaság fejlesztésére irányuló évi 135 000 EUR összeg.

Amennyiben az uniós halászhajók által kifogott mennyiség túllépi az éves referenciamennyiséget, a pénzügyi hozzájárulás összege minden egyes további kifogott tonna után 55 EUR-val emelkedik, mely nem haladhatja meg a 220 000 EUR összegben megszabott éves tervezett összeg kétszeresét. Amennyiben a megszabott korlátot átlépik, a túllépés összegének kifizetését a következő évben teljesítik.

A jegyzőkönyv értelmében a Mauritiusi Köztársaság az egyenlő feltételek biztosítása érdekében minden, a vizein közlekedő halászati ipari flottára ugyanazokat a műszaki és védelmi intézkedéseket alkalmazza. Egyúttal a mauritiusi hatóságok érdemi tájékoztatást nyújtanak az Uniónak a vizeiken zajló külföldi halászati tevékenységekről.

Ami az emberi jogokat, a demokratikus alapelveket és a jogállamiságot illeti: az Unió és a Mauritiusi Köztársaság vállalja, hogy a szóban forgó megállapodást a Cotonoui Megállapodás 9. cikkével összhangban hajtja végre.

A közös halászati politikának, valamint a mauritiusi halászati és gazdasági célkitűzéseknek megfelelően a felek együttműködnek a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemben, melyre való tekintettel a jegyzőkönyv megkívánja az uniós hajóktól, hogy haladéktalanul jelentsenek minden gyanús tevékenységet.

A két fél képviselőiből álló vegyes bizottság Mauritius nemzeti halászati és tengerpolitikája figyelembevételével éves, valamint többéves célkitűzéseket fektet le, amelyeknek meg kell valósulniuk a felelősségteljes és fenntartható halászati tevékenységek kidolgozása során. A vegyes bizottság értékeli a célkitűzések terén elért fejlődést, és ha az eredmények nem felelnek meg a terveknek, felülvizsgálhatja vagy felfüggesztheti a pénzügyi hozzájárulást.

Mindkét fél beleegyezését adta, hogy tiszteletben tartja az IOC szabályait és ajánlásait, valamint hogy – a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményekkel együtt – figyelembe veszi azokat, amikor a vegyes bizottság megállapítja, milyen intézkedésekre van szükség a mauritiusi halászati erőforrások uniós hajók szempontjából való fenntartható kezelésének biztosítása érdekében.

A jelen jegyzőkönyv felfüggeszthető vagy felmondható a két fél bármelyikének kezdeményezésére, amennyiben ezzel kapcsolatban három, illetve hat hónappal korábban előzetes írásos bejelentés születik. A felfüggesztést abban az esetben kezdeményezhetik, ha az egyik fél nem tartja tiszteletben a jegyzőkönyvben foglalt rendelkezéseket, amennyiben ennek nyomán az alapvető és emberi jogok sérülnek. A kérdés diplomáciai úton való rendezésének érdekében mind a felfüggesztésre, mind a felmondásra irányuló eljárás konzultációt von maga után az Unió és a Mauritiusi Köztársaság között.


VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (23.2.2018)

a Halászati Bizottság részére

az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

12476/2017 – C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE)

A vélemény előadója: Inese Vaidere

RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság a vonatkozó tárgyalási irányelvek alapján tárgyalásokat folytatott Mauritius kormányával az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás új jegyzőkönyvének megkötéséről. Az említett tárgyalásokat követően a felek 2017. április 26-án egy új jegyzőkönyvet parafáltak. A jegyzőkönyv az ideiglenes alkalmazás kezdetétől, azaz aláírásának napjától számított négyéves időszakra szól, amint azt a 15. cikke tartalmazza.

A halászati partnerségi megállapodás első jegyzőkönyve hároméves időszakra meghatározta az uniós hajók számára a Mauritius felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó halászati övezetben biztosított halászati lehetőségeket, valamint az Európai Unió által nyújtott pénzügyi hozzájárulást. Az említett jegyzőkönyv alkalmazásának időtartama 2017. január 27-én lejárt.

Az új jegyzőkönyv elsődleges célja, hogy az uniós hajóknak – a rendelkezésre álló legmérvadóbb tudományos szakvélemények alapján és az Indiai-óceáni Tonhalbizottság (IOTC) ajánlásait figyelembe véve – halászati lehetőségeket biztosítson a mauritiusi halászati övezetben, adott esetben a rendelkezésre álló többlet korlátain belül. A Bizottság álláspontját részben az előző (2014 és 2017 közötti időszakra vonatkozó) jegyzőkönyv értékelésének eredményeire, részben egy előretekintő értékelés eredményeire alapozta, amely egy új jegyzőkönyv megkötésének lehetőségét vizsgálta. Mindkettőt külső szakértők végezték. A jegyzőkönyv azt is lehetővé teszi az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság számára, hogy szorosabban együttműködjenek a fenntartható halászati politika előmozdításában, a mauritiusi vizeken a halászati erőforrások hatékony kiaknázásában, és mindkét fél érdekében támogassák Mauritiusnak azon erőfeszítéseit, amelyek az ország fenntartható óceángazdaságának fejlesztésére irányulnak.

Az új jegyzőkönyvben foglalt összes pénzügyi hozzájárulás összege 2 300 000 EUR a teljes, 2017 és 2021 közötti időszakra.

Ez az összes pénzügyi hozzájárulás a következő elemekből épül fel:

•évi 4000 tonna referenciamennyiségnek megfelelő évi 220 000 EUR a mauritiusi vizekhez való hozzáférésért;

•évi 220 000 EUR külön összeg Mauritius halászati ágazati politikájának támogatására és végrehajtására; valamint

•további 135 000 EUR a tengerpolitika és az óceángazdaság fejlesztésének támogatására.

******

A Költségvetési Bizottság felhívja a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja egyetértését az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezethez.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Jegyzőkönyv az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról

Hivatkozások

12476/2017 – C8-0445/2017 – COM(2017)04862017/0223(NLE)

Illetékes bizottság

 

PECH

 

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

14.12.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Inese Vaidere

26.9.2017

Az elfogadás dátuma

22.2.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

3

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Jegyzőkönyv az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról

Hivatkozások

12476/2017 – C8-0445/2017 – COM(2017)04862017/0223(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

13.12.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

14.12.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

14.12.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Norica Nicolai

12.10.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

21.11.2017

24.1.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

27.2.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Norbert Erdős

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Liliana Rodrigues

Benyújtás dátuma

5.3.2018


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

19

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

3

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2018. április 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat