Eljárás : 2017/0102(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0060/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0060/2018

Viták :

PV 10/09/2018 - 19
CRE 10/09/2018 - 19

Szavazatok :

PV 11/09/2018 - 6.11
CRE 11/09/2018 - 6.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0328

JELENTÉS     ***I
PDF 2020kWORD 264k
7.3.2018
PE 610.547v02-00 A8-0060/2018

az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról, továbbá az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, az 1303/2013/EU rendelet, az 1305/2013/EU rendelet, az 1306/2013/EU rendelet és az 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Kulturális és Oktatási Bizottság

Előadó: Helga Trüpel

A vélemény előadója (*):

Brando Benifei, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Eleonora Forenza, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

* Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról, továbbá az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, az 1303/2013/EU rendelet, az 1305/2013/EU rendelet, az 1306/2013/EU rendelet és az 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0262),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 165. cikkének (4) bekezdésére, valamint 166. cikkének (4) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0162/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Szolidaritási Testületről szóló 2017. április 6-i állásfoglalására(1) (2017/2585(RSP))

–  tekintettel a cseh szenátus, a spanyol parlament és a portugál nemzetgyűlés által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. Jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményekre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. október 19-i véleményére(2),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága ...-i véleményére(3),

–  tekintettel „az önkéntesség európai éve (2011) – az európai önkéntesség szakpolitikai menetrendje (PAVE)” című dokumentumra és az önkéntesség európai évének (EYV2011) ehhez kapcsolódó, 2015-től kezdődő „Helping Hands” elnevezésű 5 éves felülvizsgálatra;

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a Költségvetési Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságvéleményeire (A8-0060/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról, továbbá az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, az 1303/2013/EU rendelet, az 1305/2013/EU rendelet, az 1306/2013/EU rendelet és az 1313/2013/EU határozat módosításáról

az Európai Szolidaritási és Önkéntes Szolgálat jogi keretének meghatározásáról, továbbá az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, az 1303/2013/EU rendelet, az 1305/2013/EU rendelet, az 1306/2013/EU rendelet és az 1313/2013/EU határozat módosításáról

 

(E módosítás a (2), (3), (38a) és (38b) preambulumbekezdés kivételével a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Unió alapköve az Uniós polgárok és a tagállamok közötti szolidaritás. Ez a közös érték vezérli a fellépéseit, biztosítja továbbá a jelenlegi és jövőbeli társadalmi kihívások leküzdéséhez szükséges egységet, amelyek megoldását a gyakorlatban is megnyilvánuló szolidaritásukkal a fiatalok is szeretnének elősegíteni.

(1)  Az uniós polgárok és az uniós tagállamok közötti szolidaritás azon egyetemes értékek egyike, amelyekre az Európai Unió épül. Ez a közös érték vezérli a fellépéseit, biztosítja a jelenlegi és jövőbeli társadalmi kihívások leküzdéséhez szükséges egységet, amelyek megoldását a gyakorlatban is megnyilvánuló szolidaritásukkal a fiatalok is szeretnének elősegíteni, valamint felkelti a fiatalok érdeklődését a közös európai projekt iránt. A szolidaritás elvét az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartájának preambuluma rögzíti.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Unió helyzetéről szóló, 2016. szeptember 14-i beszéd kiemelte a fiatalokba való befektetés szükségességét, illetve bejelentette az Európai Szolidaritási Testület létrehozását, amelynek célja, hogy az egész Unióban lehetőségeket teremtsen a fiatalok számára a társadalom számára hasznos szerepvállaláshoz, a szolidaritás megnyilvánulásához és képességeik fejlesztéséhez, akik így nemcsak munkához jutnak, de felbecsülhetetlen emberi tapasztalatokhoz is.

(2)  Az Unió helyzetéről szóló, 2016. szeptember 14-i beszéd kiemelte a fiatalokba való befektetés szükségességét, illetve bejelentette az Európai Szolidaritási Testület létrehozását, amelynek célja, hogy az egész Unióban lehetőségeket teremtsen a fiatalok számára a társadalom számára hasznos szerepvállaláshoz, a szolidaritás megnyilvánulásához és képességeik, kompetenciáik és ismereteik fejlesztéséhez, akik így felbecsülhetetlen emberi tapasztalatokhoz is jutnak, ami az aktív és elkötelezett uniós polgárság kialakulásához is kulcsfontosságú.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az Európai Szolidaritási és Önkéntes Szolgálatnak (ESVS) az a célja, hogy az önkéntesség európai évének (2011) eredményei alapján előrelépést jelentsen az európai önkéntesség átfogó szakpolitikai menetrendje felé.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  Az Európai Uniónak és a tagállamoknak alapelvként vállalniuk kell olyan feltételek kialakítását, amelyek az Európai Szolidaritási és Önkéntes Szolgálatban (ESVS) való részvételt a lehető legvonzóbbá teszik.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  „Az Európai Szolidaritási Testület” című 2016. december 7-i közleményében18 a Bizottság hangsúlyozta annak szükségességét, hogy egész Európában meg kell erősíteni a szolidaritási munkát, a fiatalok számára több és jobb lehetőséget kell biztosítani a legkülönbözőbb területeket érintő szolidaritási tevékenységek folytatásához, illetve támogatni kell a nemzeti és helyi szereplők munkáját a különböző kihívások és válsághelyzetek megoldásában. A közlemény elindította az Európai Szolidaritási Testület első fázisát, amelyben különböző, a fiatalok számára az Unióban önkéntességi, gyakornoki vagy álláslehetőségeket kínáló uniós programok kerültek mozgósításra. Függetlenül attól, hogy e rendelet hatálybalépése előtt vagy után valósulnak meg, a tevékenységekre továbbra is az Európai Szolidaritási Testület első fázisában ezeket finanszírozó megfelelő uniós programokban meghatározott szabályok és feltételek vonatkoznak.

(3)  „Az Európai Szolidaritási Testület” című 2016. december 7-i közleményében18 a Bizottság hangsúlyozta annak szükségességét, hogy egész Európában meg kell erősíteni a szolidaritási munkát, a fiatalok számára több és jobb lehetőséget kell biztosítani a legkülönbözőbb területeket érintő magas minőségű szolidaritási tevékenységek folytatásához, illetve támogatni kell a nemzeti, regionális és helyi szereplők munkáját a különböző kihívások és válsághelyzetek megoldásában. A közlemény elindította az akkor még Európai Szolidaritási Testületnek nevezett kezdeményezés első fázisát, amelyben különböző, a fiatalok számára az Unióban önkéntességi, gyakornoki vagy álláslehetőségeket kínáló uniós programok kerültek mozgósításra. Függetlenül attól, hogy e rendelet hatálybalépése előtt vagy után valósulnak meg, e tevékenységekre továbbra is az akkor még Európai Szolidaritási Testületnek nevezett kezdeményezés első fázisában ezeket finanszírozó megfelelő uniós programokban meghatározott szabályok és feltételek vonatkoznak.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A szolidaritás felelősségérzetet jelent mindenki részéről mindenki irányába, a közjó iránti elkötelezettség iránt, ami ellenszolgáltatás nélkül végzett konkrét tevékenységekben nyilvánul meg.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A fiatalok számára a szolidaritási tevékenységekbe történő bekapcsolódáshoz könnyen elérhető lehetőségeket kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik, hogy a közösségek előnyére kinyilvánítsák elkötelezettségüket, miközben személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésük szempontjából is hasznos tapasztalatokra, képességekre és készségekre tesznek szert, ezáltal pedig javítják foglakoztatási lehetőségeiket. Ezeknek a tevékenységeknek a fiatal önkéntesek, gyakornokok és munkások mobilitását is támogatniuk kell.

(4)  A fiatalok számára a kiváló minőségű szolidaritási tevékenységekbe történő bekapcsolódáshoz könnyen elérhető lehetőségeket kell biztosítani, amelyek pozitív hatást fejtenek ki a társadalomra, továbbá lehetővé teszik számukra, hogy kinyilvánítsák a közösségekkel való szolidaritás iránti elkötelezettségüket a közösségek előnyére és a társadalmi kohézió fokozására, miközben hasznos tapasztalatokra, ismeretekre, képességekre és készségekre tesznek szert mindenekelőtt személyes fejlődésük szempontjából, így növelve önbecsülésüket, önállóságukat és tanulás iránti motivációjukat, valamint ösztönözve tanulmányi, szociális, művészi, nyelvi, kulturális, állampolgári és szakmai fejlődésüket. Ezeknek a tevékenységeknek a fiatal önkéntesek, gyakornokok és munkások mobilitását is támogatniuk kell, összhangban a munkavállalók mobilitására vonatkozó nemzeti jogszabályokkal.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4a)  Különös figyelmet kell fordítani a többnyelvűségre, mivel a szolidaritási célú kiközvetítések egy része határokon átnyúló jellegű lesz.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A fiatalok számára kínált szolidaritási tevékenységeknek kiváló minőségűeknek kell lenniük, vagyis választ kell adniuk a kielégítetlen társadalmi igényekre, hozzá kell járulniuk a közösségek erősítéséhez, lehetőségeket kell kínálniuk a fiataloknak, hogy értékes tudásra és készségekre tegyenek szert, anyagilag is megfizethetőnek kell lenniük a fiatalok számára, illetve biztonságos és egészséges körülmények között kell megvalósulniuk.

(5)   A fiatalok számára kínált szolidaritási tevékenységeknek kiváló minőségűeknek kell lenniük, vagyis hozzá kell járulniuk jelentős, egyértelműen azonosított társadalmi kihívások megoldásához, továbbá jelentős, egyértelműen azonosított igényeket kell kielégíteniük, hozzájárulva a helyi vagy nemzeti közösségek erősítéséhez, a társadalmi kohézióhoz, valamint az aktív polgári szerepvállalás fokozásához. A szolidaritási tevékenységeknek meg kell felelniük a résztvevők személyes igényeinek, hozzá kell járulniuk szakmai fejlődésükhöz, lehetőségeket kell kínálniuk a fiataloknak, hogy értékes tudásra, készségekre és kompetenciákra tegyenek szert, anyagilag is fenntarthatónak és ténylegesen megfizethetőnek kell lenniük a fiatalok számára, illetve biztonságos és egészséges körülmények között kell megvalósulniuk. A szolidaritási tevékenységeknek garantálniuk kell a földrajzi egyensúlyt, valamint a tényleges befogadást és hozzáférhetőséget, különösen a hátrányos helyzetű fiatalok számára. A szolidaritási tevékenységek nem helyettesíthetik a vállalati társadalmi felelősségvállalási politikát, és nem gyakorolhatnak negatív hatást a meglévő munkahelyekre vagy szakmai gyakorlatokra.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az Európai Szolidaritási és Önkéntes Szolgálatnak lehetőséget kell adnia a fiatalok számára értékes tapasztalatok szerzésére, készségeik fejlesztésére és arra, hogy hozzájáruljanak a társadalomhoz, egyre több és jobb lehetőséget nyújtva tevékenységek széles körében, és ezzel egyidejűleg hozzáférést biztosítva a megfelelő képzéshez, amelyet a megszerzett készségek és tapasztalat formális elismerése követ.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)   Az Európai Szolidaritási Testület az egész Unióban biztosítja a szolidaritási tevékenységek egyablakos ügyintézését. Biztosítani kell a keretek összhangját és kiegészítő jellegét más vonatkozó uniós szakpolitikákkal és programokkal. Az Európai Szolidaritási Testületnek a már működő programok, elsősorban az európai önkéntes szolgálat erősségeire és szinergikus hatásaira kell építenie. Ki kell továbbá egészítenie a tagállamok munkáját, hogy az ifjúsági garancia19 keretében támogassa a fiatalokat és megkönnyítse a tanulásról munkára való átállásukat azzal, hogy az adott tagállamban vagy külföldön szolidaritással kapcsolatos területeken gyakornoki vagy álláslehetőségek formájában további lehetőségeket biztosít számukra a munkaerőpiaci megjelenéshez. Biztosítani kell továbbá az Európai Szolidaritási Testület keretében folyó tevékenységekhez kapcsolódó, már létező uniós szintű hálózatok, például az állami foglalkoztatási szolgálatok európai hálózata, az EURES és az Eurodesk hálózat egymást kiegészítő jellegét. Ezenkívül adott esetben a bevált gyakorlatokra is építve biztosítani kell, hogy kiegészítsék egymást a kapcsolódó, már működő rendszerek is, különösen a fiatalok érdekeit szolgáló nemzeti szolidaritási rendszerek és mobilitási rendszerek, illetve az Európai Szolidaritási Testület.

(6)  Az ESVS biztosítaná a fő ügyintézési pontot a szolidaritási tevékenységekkel kapcsolatosan az egész Unióban. Biztosítani kell e keret összhangját és kiegészítő jellegét más vonatkozó uniós szakpolitikákkal és programokkal, és nem veszélyeztetheti a szolidaritás területén már meglévő programok finanszírozását. Az ESVS-nek a már működő programok, elsősorban az európai önkéntes szolgálat és a „Fiatalok lendületben” program erősségeire és szinergikus hatásaira kell építenie. Ezenkívül biztosítani kell a kiegészítő jelleget a kapcsolódó, már működő rendszerek és az ESVS között, különösen a fiatalok érdekeit szolgáló, nemzeti, regionális vagy helyi szinten működő szolidaritási, önkéntességi, közszolgálati és mobilitási rendszerekre való tekintettel. Biztosítani kell, hogy az ESVS mentes legyen a nemi, szociális vagy gazdasági megfontolásokon alapuló diszkriminációtól, és hogy a megfelelő bevált gyakorlatokra építsen. Az ESVS nem helyettesítheti a nemzeti rendszereket. Valamennyi tagállamban megfelelő jogi kerettel és nemzeti forrásokkal kell garantálni, hogy minden fiatal részt vehessen nemzeti szolidaritási tevékenységekben. Partnerségeket kell kialakítani a tagállamok által nem kielégítően kezelt sürgős szociális problémákra – például a mélyszegénységre, a hajléktalanságra, a kisebbségi, például roma közösségekben uralkodó nélkülözésre és a menedékkérők kirekesztésére – szakosodott európai hálózatokkal.

__________________

 

19 A Tanács ajánlása (2013. április 22.) az ifjúsági garancia létrehozásáról (2013/C 120/01).

 

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6a)  A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén megvalósuló, szolidaritási célú kiközvetítések, projektek és hálózatépítési tevékenységek egyedülálló lehetőséget kínálnak a fiataloknak a bevált gyakorlatok megosztására.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az Európai Szolidaritási Testület hatásának növelése érdekében olyan rendelkezésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik, hogy a hatáskörébe tartozó tevékenységek támogatásával az Európai Szolidaritási Testület célkitűzéseihez hozzájáruljanak más uniós programok is, így például a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap; az Európa a polgárokért program; az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az egészségügyi program. A hozzájárulást az érintett programokhoz tartozó alap-jogiaktus szerint kell finanszírozni. Ha megkapták az Európai Szolidaritási Testület érvényes minőségi védjegyét, a kedvezményezetteknek hozzáférést kell biztosítani az Európai Szolidaritási Testület portáljához, és a felkínált tevékenységi típusnak megfelelően biztosítani kell számukra a minőségbiztosítási és támogatási intézkedéseket.

(7)  Az ESVS hatásának növelése érdekében olyan rendelkezésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik, hogy a hatáskörébe tartozó tevékenységek támogatásával az ESVS célkitűzéseihez hozzájáruljanak más uniós programok is, így például a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap; az Európa a polgárokért program; az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az egészségügyi program. A hozzájárulást az érintett programokhoz tartozó alap-jogiaktus szerint kell finanszírozni a fiatalok, a civil társadalom és az aktív önkéntesek tagállamokban már meglévő tapasztalatainak fokozottabb bevonása céljából. Ha megkapták az ESVS érvényes minőségi védjegyét, a részt vevő szervezetek számára hozzáférést kell biztosítani az ESVS portáljához, és a felkínált tevékenységi típusnak megfelelően biztosítani kell számukra a minőségbiztosítási és támogatási intézkedéseket.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az Európai Szolidaritási Testületnek új lehetőségeket kell megnyitnia a fiatalok előtt, hogy szolidaritással kapcsolatos területeken önkéntesi, gyakornoki vagy munkavállalási célú kiközvetítésekben dolgozzanak, illetve a saját kezdeményezésük alapján szolidaritási projekteket tervezzenek és dolgozzanak ki. Ezeknek a lehetőségeknek hozzá kell járulniuk személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésük javításához. Az Európai Szolidaritási Testületnek támogatnia kell továbbá az Európai Szolidaritási Testület résztvevői és szervezetei között a hálózatépítési tevékenységeket, illetve a támogatott tevékenységek minőségét biztosító, valamint a megszerzett ismeretek érvényesítését javító intézkedéseket.

(8)  Az ESVS-nek új lehetőségeket kell megnyitnia a fiatalok előtt, hogy szolidaritással kapcsolatos területeken önkéntesi, gyakornoki vagy munkavállalási célú kiközvetítésekben dolgozzanak, illetve a saját kezdeményezésük alapján szolidaritási projekteket tervezzenek és dolgozzanak ki. Ezeknek a lehetőségeknek segíteniük kell a kielégítetlen társadalmi igények teljesítését és hozzá kell járulniuk a közösségek erősítéséhez, mindeközben pedig hozzá kell járulniuk a fiatalok személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésének javításához. Az ESVS-nek támogatnia kell továbbá az ESVS résztvevői és szervezetei között a hálózatépítési tevékenységeket, illetve a támogatott tevékenységek minőségét biztosító, valamint a megszerzett ismeretek érvényesítését javító intézkedéseket. Hozzá kell járulnia továbbá a szolidaritási tevékenységeket végző, már meglévő szervezetek támogatásához és megerősítéséhez is.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az önkéntes tevékenységek bőséges tapasztalatszerzési lehetőségeket jelentenek nem formális és informális tanulmányi környezetben, ami javítja a fiatalok személyes, szociálpedagógiai és szakmai fejlődését, tevékeny polgári szerepvállalását és foglalkoztatási lehetőségeit. Az önkéntes tevékenységek nem befolyásolhatják kedvezőtlenül a potenciális vagy már létező fizetett munkavégzést, és ezek pótlásának sem szabad tekinteni őket. Az Unió szintjén támogatott önkéntes tevékenységek folyamatosságának biztosítása érdekében az európai önkéntes szolgálat keretében folyó, a saját földrajzi hatálya alá tartozó tevékenységeket az Európai Szolidaritási Testületnek határon átnyúló önkéntesi kiközvetítések formájában kell támogatnia. Továbbra is az „Erasmus+”: elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról szóló 1288/2013/EU20 európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott programnak kell támogatnia az európai önkéntes szolgálat többi tevékenységét, amelyek nem tartoznak az Európai Szolidaritási Testület földrajzi hatálya alá. A kapcsolódó jogszabályok uniós szintű értelmezésével kapcsolatban mind az Európai Szolidaritási Testület keretében folyó határon átnyúló önkéntesi kiközvetítéseket, mind pedig a továbbra is az 1288/2013/EU rendelet alapján támogatott önkéntes tevékenységeket egyenértékűnek kell tekinteni az európai önkéntes szolgálat keretében folyó munkával.

(9)  Az önkéntes tevékenységek bőséges tapasztalatszerzési lehetőségeket jelentenek formális és nem formális tanulmányi környezetben, ami javítja a fiatalok személyes, szociálpedagógiai fejlődését és tevékeny polgári szerepvállalását.Ugyanakkor a szolidaritással összefüggő tevékenységek ágazatok közötti jellegére, az ezekben a tevékenységekben potenciálisan részt vevő nonprofit társaságok és szervezetek eltérő státuszára, valamint az Unió szolidaritási szektorának társadalmi-gazdasági jelentőségére tekintettel e rendeletnek rendelkezéseket kell tartalmaznia annak biztosítása érdekében, hogy az önkéntes tevékenységek ne befolyásolják kedvezőtlenül a potenciális vagy már létező fizetett munkavégzést, és hogy a szolidaritási tevékenységeket ne tekintsék ezek helyettesítésének és a gyakorlatban se alkalmazzák ezek helyett.Ezért kizárólag a nonprofit ágazatban tevékenykedő részt vevő szervezetek, alapítványok és szociális vállalkozások kínálhatnak fel önkéntesség formájában megvalósuló szolidaritási célú kiközvetítéseket.

_____________

 

20 Az Európai Parlament és a Tanács 1288/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az „Erasmus+”: elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 50. o.).

 

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Szolidaritással kapcsolatos területeken a gyakornoki vagy álláslehetőségek további lehetőségeket kínálhatnak a fiatalok számára a munkaerőpiaci megjelenéshez, miközben égető társadalmi problémák megoldásához is hozzájárulnak. Elősegíthetik a fiatalok foglalkoztatási lehetőségeinek és termelékenységének javítását, miközben megkönnyíthetik a munkaerőpiaci lehetőségeik javítása szempontjából nagyon fontos átmenetet az oktatási rendszerből a munka világába. Az Európai Szolidaritási Testület keretében felkínált gyakornoki kiközvetítéseket a részt vevő szervezetnek kell fizetnie, és a kiközvetítéseknek a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszerének létrehozásáról szóló, 2014. március 10-i tanácsi ajánlásban21 meghatározott minőségi elveket kell követniük. A felkínált szakmai gyakorlatoknak és állásoknak ugródeszkát kell jelenteniük a fiatalok számára a munkaerőpiacra történő belépéshez, ezért a kiközvetítést követő megfelelő támogatásnak is kapcsolódnia kell hozzájuk. A gyakornoki és a munkavállalási célú kiközvetítéseket az adott munkaerőpiaci szereplőknek, elsősorban a köz- és magánfoglalkoztatási szolgálatoknak, szociális partnereknek és kereskedelmi kamaráknak kell támogatniuk. Részt vevő szervezetekként ők azok, akik az Európai Szolidaritási Testület megfelelő végrehajtási szervezetén keresztül finanszírozási forrásokat igényelhetnek azzal összefüggésben, hogy a fiatalok és a szolidaritási ágazatban gyakornoki és munkavállalási célú kiközvetítést kínáló szervezetek között közvetítői feladatokat látnak el.

(10)  Az ESVS-nek emellett meg kell teremtenie a szolidaritással kapcsolatos területeken a gyakornoki vagy álláslehetőségek keretrendszerét a társadalmi, gazdasági és állampolgári kohézió kialakításának elősegítése érdekében. A gyakornoki vagy álláslehetőségeket pénzügyi és szervezeti szempontból is világosan el kell különíteni az önkéntes tevékenységektől, mivel ezek eltérő és további lehetőségeket kínálhatnak a fiatalok számára a munkaerőpiaci megjelenéshez, és növelhetik munkaerőpiaci esélyeiket és karrierlehetőségeiket, miközben égető társadalmi problémák megoldásához is hozzájárulnak. A gyakornoki állások és a munkahelyek soha nem vezethetnek az állásban történő foglalkoztatás felváltásához. A fizetett szakmai gyakorlatok és álláslehetőségek ugyanakkor ösztönző hatással lehetnek a hátrányos helyzetű és kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok számára a szolidaritással összefüggő tevékenységekben való részvételben, amelyekhez máskülönben nem lenne hozzáférésük. A gyakornoki kiközvetítésekkel elősegíthető a fiatalok oktatásból foglalkoztatásba való átmenete, amely kulcsfontosságú a fiatalok fenntartható munkaerőpiaci integrációja szempontjából. Az ESVS keretében felkínált gyakornoki kiközvetítéseket mindig a részt vevő szervezetnek kell fizetnie, és a kiközvetítéseknek a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszerének létrehozásáról szóló, 2014. március 10-i tanácsi ajánlásban21 meghatározott minőségi elveket kell követniük. Emellett a gyakornoki kiközvetítéseket meg kell különböztetni az önkéntes munkától, és alapjukat a szakmai gyakorlat kezdetén, a gyakornok és a részt vevő szervezet között létrejött írásbeli megállapodásnak kell képeznie. Az ilyen írásbeli megállapodásnak ki kell térnie az oktatási és képzési célokra, a munkakörülményekre, a szakmai gyakorlat időtartamára, a javadalmazásra, és a feleknek a szakmai gyakorlat helye szerinti részt vevő országban a vonatkozó nemzeti törvények és/vagy a vonatkozó kollektív szerződések szerinti jogaira és kötelezettségeire. A felkínált gyakornoki kiközvetítéseknek ugródeszkát kell jelenteniük a fiatalok számára a munkaerőpiacra történő belépéshez, viszont nem helyettesíthetik az állásban történő foglalkoztatást. A gyakornoki kiközvetítéseknek ideiglenesnek kell lenniük, továbbá a rendelet kikötésének megfelelő, észszerű időtartamra kell szólniuk. Az álláslehetőségek kiközvetítésének alapját írásbeli megállapodásnak kell képeznie, melynek be kell tartania a munkavégzés helye szerinti országban a vonatkozó nemzeti törvények és/vagy a vonatkozó kollektív szerződések szerinti foglalkoztatási feltételeket. A munkavállalási célú kiközvetítést kínáló részt vevő szervezetek pénzügyi támogatásának időtartama nem haladhatja meg a tizenkét hónapot. A szakmai gyakorlatokat és állásokat a finanszírozásukat és a lényegüket tekintve egyértelműen meg kell különböztetni az önkéntes munkától, ezért megfelelő felkészítéssel, munkahelyi képzéssel és kiközvetítés utáni támogatással kell kiegészíteni az ESVS valamely résztvevőjének részvételével kapcsolatosan.A gyakornoki és a munkavállalási célú kiközvetítéseket az adott munkaerőpiaci szereplőknek, elsősorban a köz- és magánfoglalkoztatási szolgálatoknak, szociális partnereknek és kereskedelmi kamaráknak kell támogatniuk. Részt vevő szervezetekként ők azok, akik az ESVS megfelelő végrehajtási szervezetén keresztül finanszírozási forrásokat igényelhetnek azzal összefüggésben, hogy a fiatalok és a szolidaritási ágazatban gyakornoki és munkavállalási célú kiközvetítést kínáló szervezetek között közvetítői feladatokat látnak el.

__________________

__________________

21 A Tanács 2014. március 10-i ajánlása a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszeréről, HL C 88., 2014.3.27., 1. o.

21 A Tanács 2014. március 10-i ajánlása a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszeréről, HL C 88., 2014.3.27., 1. o.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A fiatalok kezdeményező szelleme a társadalom és a munkaerőpiac számára is fontos érték. Az Európai Szolidaritási Testületnek is hozzá kell járulnia ahhoz, hogy ezt az oldalt erősítve lehetőséget biztosítson a fiataloknak olyan saját projektek megtervezéséhez és végrehajtásához, amelyek a helyi közösségek előnyére konkrét problémák megoldását célozzák. Ezeknek a projekteknek lehetőséget kell biztosítaniuk ötletek kipróbálásához, illetve támogatniuk kell a fiatalokat abban, hogy maguk is a szolidaritási fellépések kezdeményezőivé váljanak. Emellett ugródeszkák lehetnek további szolidaritási tevékenységek végzéséhez, és az első lépést is jelenthetik abba az irányba, hogy az Európai Szolidaritási Testületben résztvevőket önálló vállalkozásra vagy arra ösztönözzék, hogy egyesületeket, civil szervezeteket vagy más, a szolidaritási, non-profit és ifjúsági ágazatban működő testületeket hozzanak létre.

(11)  A fiatalok kezdeményező szelleme a társadalom számára is fontos érték. Az ESVS-nek is hozzá kell járulnia ahhoz, hogy ezt az oldalt erősítve lehetőséget biztosítson a fiataloknak olyan saját projektek megtervezéséhez és végrehajtásához, amelyek a helyi közösségekkel szolidaritásban és azok előnyére konkrét problémák megoldását célozzák, különös tekintettel a vidéki, elszigetelt vagy marginalizált területeken élő közösségekre. Ezeknek a projekteknek lehetőséget kell biztosítaniuk a fiatalok számára innovatív megoldások kidolgozásához és ötletek fenntartható módon történő kipróbálásához, illetve annak megtapasztalásához, hogy maguk is a szolidaritási fellépések kezdeményezői lehetnek. Emellett ugródeszkaként szolgálhatnak további szolidaritási tevékenységek végzéséhez, és az első lépést is jelenthetik abba az irányba, hogy az ESVS-ben résztvevőket szociális vállalkozásra vagy egyesületekben, nem kormányzati szervezetekben, ifjúsági szervezetekben vagy más, a szolidaritási, nonprofit és ifjúsági ágazatban működő testületekben önkéntesként való részvételre, valamint saját ilyen jellegű szervezetek létrehozására ösztönözze. A szolidaritási tevékenységek hatékony fejlesztése érdekében meg kell adni a szükséges támogatást a fiatalok, valamint az ifjúsági és diákszervezetek számára. A kiközvetítés utáni támogatásba beletartozhat az egyesületek, szövetkezetek, szociális vállalkozások, ifjúsági szervezetek és közösségi központok létrehozása és irányítása iránt érdeklődő résztvevők támogatása és tanácsadás biztosítása.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az Európai Szolidaritási Testületben részt vevő fiataloknak és szervezeteknek érezniük kell, hogy egy olyan közösségéhez tartoznak, amelyben a részt vevő magán- és jogi személyek elkötelezettek az európai szolidaritás erősítése iránt. A részt vevő szervezeteknek ugyanakkor a lehetőségeik fejlesztéséhez támogatásra is szükségük van, hogy egyre több résztvevő számára tudjanak jó minőségű kiközvetítéseket kínálni. Az Európai Szolidaritási Testületnek a fiatalok és a részt vevő szervezetek közösségi szerepvállalásának erősítését, az Európai Szolidaritási Testület szellemének előmozdítását, illetve a hasznos módszerek és tapasztalatok cseréjének ösztönzését célzó hálózatépítési tevékenységeket kell támogatnia. Ezeknek a tevékenységeknek hozzá kell járulniuk továbbá a köz- és magánjogi szereplők körében az Európai Szolidaritási Testület ismertségének fokozásához, illetve az Európai Szolidaritási Testület megvalósításáról gyűjteniük kell a résztvevők és részt vevő szervezetek visszajelzéseit.

(12)  Az ESVS-ben részt vevő fiataloknak és szervezeteknek érezniük kell, hogy egy olyan közösségéhez tartoznak, amelyben a részt vevő magán- és jogi személyek elkötelezettek az európai és Európán kívüli szolidaritás erősítése iránt. A részt vevő, általános érdekű vagy szociális célú nonprofit szervezeteknek ugyanakkor a lehetőségeik fejlesztéséhez támogatásra is szükségük van, hogy egyre több résztvevő számára tudjanak jó minőségű kiközvetítéseket kínálni. Az ESVS-nek támogatnia kell a fiatalok és a részt vevő nonprofit szervezetek közösségi szerepvállalásra való képességének erősítését, továbbá a szolidaritással kapcsolatos hasznos módszerek és tapasztalatok cseréjének ösztönzését célzó hálózatépítési tevékenységeket. Ezeknek a tevékenységeknek fel kell hívniuk továbbá a figyelmet a köz- és magánjogi szereplők, például a társadalmi célt szolgáló nonprofit szervezetek közötti szolidaritásra, valamint össze kell gyűjteniük a résztvevők és részt vevő szervezetek visszajelzéseit az ESVS végrehajtásáról.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Különös figyelmet kell fordítani az Európai Szolidaritási Testület által kínált kiközvetítések és egyéb lehetőségek minőségének biztosítására, elsősorban a résztvevőknek nyújtott képzések, nyelvi támogatás, biztosítás, adminisztratív és projektmunkát követő támogatás nyújtásával, illetve az Európai Szolidaritási Testület munkáján keresztül megszerzett ismeretek, képességek és készségek érvényesítésével.

(13)  Különös figyelmet kell fordítani az ESVS által kínált kiközvetítések és egyéb lehetőségek minőségének biztosítására, elsősorban a résztvevőknek nyújtott online és offline képzések, nyelvi támogatás, biztosítás, egyszerűsített adminisztratív eljárások és a projektmunkát megelőző és követő támogatás nyújtásával, illetve az ESVS munkáján keresztül megszerzett ismeretek, képességek és készségek érvényesítésével. Ezt a támogatást ifjúsági szervezetekkel és más nonprofit és civil társadalmi szervezetekkel karöltve kell kialakítani és biztosítani a gyakorlatban szerzett tapasztalataik kiaknázása érdekében. Ha a résztvevők által végzett tevékenységeket veszélyes környezetben, például katasztrófa utáni helyzetben kell végezni, megelőző biztonsági képzéseket kell biztosítani számukra. A kiközvetítés utáni támogatásnak kiemelten kell kezelnie a résztvevők folyamatos civil részvételét saját közösségükben, olyan helyi szervezetek vagy projektek felé orientálva őket, amelyekkel a kiközvetítésüket követően kapcsolatba léphetnek.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Szolidaritási Testület által kínált kiközvetítések éreztessék hatásukat a résztvevők személyes, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésében, a kiközvetítések tanulmányi eredményeiként jelentkező ismereteket, képességeket és készségeket a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről szóló 2012. december 20-i tanácsi ajánlásban22 szereplő ajánlásoknak megfelelően a nemzeti körülmények és sajátosságok figyelembevételével megfelelően fel kell tárni és dokumentálni kell.

(14)  Annak biztosítása érdekében, hogy az ESVS által kínált kiközvetítések éreztessék hatásukat a résztvevők személyes, szociális, művészi, állampolgári és szakmai fejlődésében, a szolidaritási célú kiközvetítések előtt folytatott célzott képzés tanulmányi eredményeiként jelentkező ismereteket, képességeket és készségeket a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről szóló 2012. december 20-i tanácsi ajánlásban22 szereplő ajánlásoknak megfelelően az európai iránymutatások és a nemzeti körülmények és sajátosságok figyelembevételével megfelelően kell feltárni, dokumentálni, értékelni, tanúsítani és elismerni. Elismerésre szolgáló eszközként a Youthpass oklevelet kell használni az ESVS munkáján keresztül megszerzett nem formális és informális tanulási eredmények megnevezése és érvényesítése érdekében. A Youthpass oklevél javítani fogja a fiatalok tanulási eredményeinek elismerését.

__________________

__________________

22 A Tanács 2012. december 20-i ajánlása a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről (HL C 398., 2012.12.22., 1. o.).

22 A Tanács 2012. december 20-i ajánlása a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről (HL C 398., 2012.12.22., 1. o.).

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14a)   A fiatalok szolidaritási tevékenységeinek támogatása érdekében a részt vevő szervezeteknek nonprofit küldő vagy fogadó szervezeteknek kell lenniük, és lehetnek köztük nem kormányzati szervezetek és civil társadalmi szervezetek, ifjúsági szervezetek, egyházak és vallási szervezetek vagy közösségek is.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Minőségi védjegyet kell bevezetni annak biztosítása érdekében, hogy a jogaik és feladataik tekintetében a részt vevő szervezetek a szolidaritási tevékenység minden szakaszában megfeleljenek az Európai Szolidaritási Testület alapokmányában lefektetett elveknek és követelményeknek. A minőségi védjegy megszerzésének a részvétel előfeltételének kell lennie, de automatikusan nem eredményezheti az Európai Szolidaritási Testület keretében kapott finanszírozást.

(15)  Az érintett szereplőkkel partnerségben külön minőségi védjegyeket és nyomon követési kereteket kell bevezetni az önkéntesek, a gyakornokok és az állásban lévők vonatkozásában annak biztosítása érdekében, hogy a jogaik és feladataik tekintetében a részt vevő szervezetek a szolidaritási tevékenység minden szakaszában ténylegesen és folyamatosan megfeleljenek az ESVS alapokmányában lefektetett elveknek és követelményeknek. Az eltérő minőségi szabványok alkalmazásának elkerülése érdekében az ESVS alapokmányának szem előtt kell tartania az Erasmus+ program európai önkéntes szolgálatának alapokmányát. A minőségi védjegy megszerzésének a részvétel előfeltételének kell lennie, de automatikusan nem eredményezheti az ESVS keretében kapott finanszírozást. A minőségi védjegyeknek biztosítaniuk kell, hogy az ESVS keretében végzett tevékenységek ne helyettesítsenek tényleges álláshelyeket vagy gyakornoki helyeket. A minőségi védjegy odaítéléséhez vezető folyamat nem járhat olyan adminisztratív többletterhekkel, amelyek eltántorítanák a szervezeteket attól, hogy hozzájáruljanak az ESVS munkájához. A minőségi védjegynek azt is garantálnia kell, hogy a részt vevő szervezetek eleget tesznek a társadalmi befogadásra vonatkozó előzetes feltételrendszernek, és különösen az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú egészségügyi és szociális szolgáltatásokra való átállásra vonatkozóan az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben1a meghatározott befektetési prioritásnak, megelőzendő, hogy az uniós finanszírozást (akár csak közvetve is) az egészségügyi és szociális infrastruktúrák elkülönítésére használják fel.

 

_____________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az Európai Szolidaritási Testület Erőforrásközpontjának támogatnia kell az Európai Szolidaritási Testületben részt vevő végrehajtó hivatalokat, részt vevő szervezeteket és fiatalokat annak érdekében, hogy javítsa az Európai Szolidaritási Testület megvalósításának és tevékenységeinek minőségét, valamint erősítse az ilyen tevékenységekben megszerzett készségek feltárását és érvényesítését.

(16)  Az ESVS Erőforrásközpontjának támogatnia kell az ESVS-ben részt vevő végrehajtó hivatalokat, részt vevő szervezeteket és fiatalokat annak érdekében, hogy javítsa az ESVS megvalósításának és tevékenységeinek minőségét, valamint erősítse az ilyen tevékenységekben megszerzett ismeretek, készségek és kompetenciák feltárását és tanúsítását.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az Európai Szolidaritási Testület portálját folyamatosan fejleszteni kell annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Szolidaritási Testület az érdeklődő magánszemélyek és szervezetek számára egyaránt könnyen elérhető legyen és egyablakos ügyintézést biztosítson egyebek mellett a regisztráció, a profilok és lehetőségek felderítése és megtalálása, a hálózatépítés és a virtuális cserekapcsolatok, az online képzés, a nyelvi és kiközvetítés utáni támogatás, illetve egyéb hasznos, a jövőben felmerülő szolgáltatások tekintetében.

(17)  Az ESVS portálját, amely a részt vevő országok összes hivatalos nyelvén rendelkezésre áll és a fogyatékossággal élők számára is elérhető, folyamatosan fejleszteni kell és naprakészen kell tartani annak biztosítása érdekében, hogy az ESVS az érdeklődő magánszemélyek és nonprofit szervezetek számára egyaránt könnyen elérhető legyen, valamint interaktív és többnyelvű platformot biztosítson egyebek mellett a regisztráció, a profilok és lehetőségek felderítése és megtalálása, a hálózatépítés, a virtuális cserekapcsolatok, a meglévő szolidaritási célú kiközvetítésekről vagy projektekről és részt vevő szervezetekről nyújtott tájékoztatás, a vonatkozó európai és nemzeti kapcsolattartási pontok, az online képzés, a nyelvi és kiközvetítés előtti és utáni támogatás, a közvetlen visszajelzési mechanizmusok, illetve egyéb hasznos, a jövőben felmerülő szolgáltatások tekintetében. A programútmutatóban részletes felvilágosítással kell szolgálni az ESVS portáljáról és annak használatáról. Biztosítani kell az európai ifjúsági portállal való interoperabilitást is.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a)  Az ESVS kiközvetítési ajánlataira vonatkozóan minőségi szabványokat tartalmazó minőségi keretet kell kidolgozni. E minőségi keret alapját azon meglévő jogszabályoknak kell alkotniuk, amelyek biztosítják a munkavállalók, gyakornokok és önkéntesek jogainak uniós és nemzeti szintű védelmét a szociális védelem, a minimumjövedelem, a stabilitás, a foglalkoztatás védelme, a munkavállalói jogok, valamint a mentális és fizikai egészség tekintetében. A szabványokat inkluzív folyamat eredményeként kell kidolgozni, a szociális partnerek, ifjúsági szervezetek és önkéntes szervezetek teljes körű részvétele mellett.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17b)  Az ESVS megfelelő működéséhez és a vonatkozó intézkedések időben történő végrehajtásához elengedhetetlen, hogy olyan mechanizmusokat léptessenek életbe az ESVS munkaprogramjain belül, amelyek biztosítják, hogy a regisztrált fiatalok észszerű és viszonylag előre látható időn belül értesüljenek az ajánlatokról. Ezért az elérhető kiközvetítésekre és az ESVS-ben aktívan részt vevő szervezetekre vonatkozó rendszeres és frissített tájékoztatást kell küldeni a regisztráltaknak, arra ösztönözve őket, hogy a regisztráció után aktívan vegyenek részt az ESVS-ben, illetve felkínálva nekik a lehetőséget arra is, hogy közvetlenül lépjenek kapcsolatba a szolidaritás területén mind nemzeti, mind pedig európai szinten tevékenykedő szereplőkkel.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Ez a rendelet meghatározza a 2018 és 2020 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keretösszeget, amely az éves költségvetési eljárás során az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodás23 17. pontja értelmében vett elsődleges referenciaösszeget jelenti az Európai Parlament és a Tanács számára. Az elsődleges referenciaösszeg a 2018-as, 2019-es és 2020-as pénzügyi évre vonatkozóan az Erasmus+ programból 197,7 millió EUR, a foglalkoztatás és szociális innováció programból pedig 10 millió EUR átcsoportosított összeget tartalmaz, amit több uniós program, így például az Európai Szociális Alap; az uniós polgári védelmi mechanizmus; a LIFE program és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap különböző fejezeteiből származó hozzájárulások egészítenek ki.

(18)  Ez a rendelet meghatározza a 2018 és 2020 közötti időszakra vonatkozó, folyó áron 341,5 millió eurós pénzügyi keretösszeget, amely az éves költségvetési eljárás során az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodás23 17. pontja értelmében vett elsődleges referenciaösszeget jelenti az Európai Parlament és a Tanács számára. A pénzügyi keretnek magában kell foglalnia azt a 197,7 millió eurós összeget, amely eredetileg az Unión belüli európai önkéntes szolgálat tevékenységeinek finanszírozására került elkülönítésre az Erasmus+ program keretében a 2018-as, 2019-es és 2020-as pénzügyi évekre, mivel ezek a tevékenységek átkerülnek az ESVS programjába. Tekintettel arra, hogy el kell kerülni a meglévő többéves programokra gyakorolt bármiféle káros hatást, az ESVS finanszírozásának fennmaradó összegét kizárólag a többéves pénzügyi keret felső kiadási határai alatti le nem kötött tartalékokból kell fedezni, és a jövőbeni pénzügyi években új forrásokat kell használni erre a célra.

______________ ____

__________________

23 Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás (HL C 373., 2013.12.20., 1. o.).

23 Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás (HL C 373., 2013.12.20., 1. o.).

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a)  Az ESVS-be való beruházás nem történhet más uniós programok ‒ különösen az Erasmus+ program és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés ‒ rovására, amelyek már most nagyon értékes lehetőségeket kínálnak a fiatalok számára. Az ESVS-be való beruházásnak más kiegészítő uniós programokba és különösen az Erasmus+ programokba irányuló intenzívebb beruházásokkal kell együtt járnia.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)   Az Európai Szolidaritási Testülethez hozzájáruló programok által támogatott tevékenységek folyamatosságának biztosítása érdekében a szolidaritási célú kiközvetítések és projektek pénzügyi támogatásánál egyrészt az önkéntesi kiközvetítések és projektek, másrészt pedig a gyakornoki és munkavállalási célú kiközvetítések között 80 %:20 %-os irányadó megosztást kell alkalmazni.

(19)   Az ESVS-hez hozzájáruló programok által támogatott tevékenységek folyamatosságának biztosítása érdekében a szolidaritási célú kiközvetítések és projektek pénzügyi támogatásánál irányadó, hogy a pénzügyi támogatás 95%-a irányuljon az önkéntesi kiközvetítésekre és a szolidaritási projektekre, 5%-a pedig a gyakornoki és munkavállalási célú kiközvetítésekre.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Az Európai Szolidaritási Testület érezhető hatásának növelése érdekében olyan rendelkezésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik a részt vevő országok számára, hogy az Európai Szolidaritási Testület szabályai szerint pótlólagos finanszírozási forrásokat bocsássanak rendelkezésre.

(20)  Az ESVS érezhető hatásának növelése érdekében lehetővé kell tenni a részt vevő országok számára, hogy az ESVS szabályai szerint nemzeti, regionális vagy helyi szinten rendelkezésre bocsáthassanak pótlólagos finanszírozási forrásokat.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a)  A polgári védelmet és a humanitárius segítségnyújtást nem szabad függővé tenni az ESVS keretében tevékenykedő fiataloktól. A Bizottságnak és a tagállamoknak biztosítaniuk kell a strukturált polgári védelembe és humanitárius segítségnyújtásba való folyamatos beruházást.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  Általános szabályként a résztvevők a támogatás iránti kérelmet azon ország nemzeti hatóságához nyújtják be, ahol a szervezet székhelye található. Az európai vagy nemzetközi szervezetek által szervezett kiközvetítésekkel kapcsolatos támogatási kérelmeket az Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségéhez nyújtják be.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21b)  A Bizottságnak kezdeményeznie kell az önkéntesség uniós menetrendjének kidolgozását az önkéntesség szakpolitikai menetrendjének figyelembevételével, a szolidaritás és önkéntesség szélesebb körű európai kultúrájának előmozdítása, fejlesztése és támogatása mellett annak garantálása céljából, hogy az önkéntesek és az önkénteseket foglalkoztató szervezetek jogait elismerjék és tiszteletben tartsák, csökkenjenek az önkéntesség és az önkénteseket foglalkoztató szervezetek előtt álló adminisztratív és jogi akadályok Európa-szerte.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  A tagállamok mellett az Európai Szolidaritási Testületnek kétoldalú megállapodások alapján más országok számára is biztosítania kell a részvétel lehetőségét. A részvételhez, amennyiben szükséges, az érintett országokkal megállapítandó eljárások szerint kiegészítő előirányzatokat kell nyújtani.

(22)  Ahogy az európai önkéntes szolgálat esetében is, a tagállamok mellett az ESVS-nek nyitottnak kell lennie az Erasmus+ és a „Fiatalok lendületben” programban részt vevő országok és a partnerországok előtt, a kezdettől különös figyelmet fordítva az Unióval szomszédos országokra annak érdekében, hogy előmozdítsa az uniós és a nem uniós országok fiataljainak esélyegyenlőségét. A részvételhez az érintett országokkal megállapítandó eljárások szerint kiegészítő előirányzatokat kell nyújtani.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Az Európai Szolidaritási Testületnek a 18 és 30 év közötti fiatalokat kell megcéloznia. Az Európai Szolidaritási Testület által kínált tevékenységekben való részvétel előtt regisztrálni kell az Európai Szolidaritási Testület portálján.

(23)  Az ESVS-nek a 18 és 30 év közötti fiatalokat kell megcéloznia. Az ESVS által kínált tevékenységekben való részvétel vagy az ESVS portálján való előzetes regisztráció, vagy a részt vevő szervezet által folytatott hivatalos jelentkezési vagy toborzási eljárás révén történik. Szükség esetén egyéb kiegészítő eszközöket kell biztosítani a regisztrációhoz annak érdekében, hogy elősegítsék az összes fiatal, különösen a kiszolgáltatottabb helyzetben lévő és a digitális jártassággal nem rendelkező személyek részvételét. Ehhez fel lehet használni a koordinációs és küldő szervezetek már létező pályázati eljárásait.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23a)  A fiatalokból álló célcsoport a lehető legtágabb és leginkluzívabb legyen, hogy különböző hátterű, eltérő végzettségi szinttel, készségekkel, képességekkel, ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkező fiatalok vehessenek részt az ESVS-ben.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23b)  Egy olyan szélesebb politikai stratégiát kell előmozdítani, amelynek célja, hogy az önkéntességre ösztönző környezetet hozzon létre Európában, miközben nem okoz átfedéseket a már folyamatban lévő programokkal, sőt, megerősíti az olyan sikeres kezdeményezéseket, amilyen például az európai önkéntes szolgálat.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Külön figyelmet kell fordítani annak biztosítására, hogy az Európai Szolidaritási Testület által támogatott tevékenységek minden fiatal, még a leghátrányosabb helyzetűek számára is hozzáférhetőek legyenek. Különleges intézkedéseket kell ezért bevezetni a társadalmi befogadás, a hátrányos helyzetű fiatalok részvételének elősegítése, illetve az Unió legtávolabbi régióinak és a tengerentúli országok és területek távoli fekvéséből következő korlátok figyelembevétele érdekében24. A részt vevő országoknak törekedniük kell továbbá arra, hogy elfogadják az Európai Szolidaritási Testület megfelelő működését gátló jogi és közigazgatási akadályok megszüntetéséhez szükséges valamennyi megfelelő intézkedést. Idetartozik adott esetben – a harmadik országbeli állampolgárok beutazása és tartózkodása tekintetében a schengeni vívmányok és az uniós jog sérelme nélkül – a vízumok és tartózkodási engedélyek megszerzését nehezítő adminisztratív kérdések rendezése.

(24)  Külön figyelmet kell fordítani annak biztosítására, hogy az ESVS által támogatott tevékenységek minden fiatal, és különösen a leghátrányosabb helyzetűek, például a speciális szükségletű fiatalok számára is hozzáférhetőek legyenek a gyakorlatban is. Speciális intézkedéseket és egyéni támogatást kell ezért biztosítani a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok valamennyi csoportjának elérése, valamint a társadalmi befogadás elősegítése, továbbá az Unió legtávolabbi régióinak és a tengerentúli országok és területek távoli fekvéséből következő korlátok figyelembevétele érdekében24. A részt vevő országoknak törekedniük kell továbbá arra, hogy elfogadják az ESVS megfelelő működését gátló jogi és közigazgatási akadályok megszüntetéséhez szükséges valamennyi megfelelő intézkedést. Idetartozik adott esetben – a harmadik országbeli állampolgárok beutazása és tartózkodása tekintetében a schengeni vívmányok és az uniós jog sérelme nélkül – a vízumok és tartózkodási engedélyek megszerzését nehezítő adminisztratív kérdések rendezése.

______________________

______________________

24 A tengerentúli országok és területek természetes személyei, valamint a tengerentúli országok és területek illetékes köz- és/vagy magántestületei és intézményei az Európai Közösség és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló, 2001. november 27-i 2001/822/EK tanácsi határozattal összhangban vehetnek részt a programokban (HL L 314., 2001.11.30., 1. o.).

24 A tengerentúli országok és területek természetes személyei, valamint a tengerentúli országok és területek illetékes köz- és/vagy magántestületei és intézményei az Európai Közösség és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló, 2001. november 27-i 2001/822/EK tanácsi határozattal összhangban vehetnek részt a programokban (HL L 314., 2001.11.30., 1. o.).

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Amennyiben a megfelelő feltételeket teljesítik, minőségi védjegyet kell kiadni minden személynek, aki az Európai Szolidaritási Testületben részt kíván venni függetlenül attól, hogy a finanszírozás az Európai Szolidaritási Testület költségvetéséből, egy másik uniós programból vagy egy finanszírozási forrásból történik. A minőségi védjegy kiadását biztosító eljárást az Európai Szolidaritási Testület végrehajtó szervezeteinek folyamatos jelleggel kell működtetniük. A kiadott minőségi védjegyet rendszeresen újra kell értékelni, amelyet vissza is lehet vonni, ha az elvégzendő ellenőrzések során megállapítják, hogy a kiadáshoz vezető feltételek már nem teljesülnek.

(25)  Amennyiben a megfelelő feltételeket teljesítik, és az érintett tevékenység nem szerepel a kizárt tevékenységek listáján, minőségi védjegyet kell kiadni minden személynek, aki az ESVS-ben részt kíván venni függetlenül attól, hogy a finanszírozás az ESVS költségvetéséből, egy másik uniós programból vagy egy finanszírozási forrásból történik. A minőségi védjegy kiadását biztosító eljárást az ESVS végrehajtó szervezeteinek folyamatos jelleggel, nyilvánosan és átláthatóan kell működtetniük. A folyamat során kerülni kell a szükségtelen adminisztratív terheket. A kiadott minőségi védjegyet rendszeresen újra kell értékelni, amelyet vissza is lehet vonni, ha az elvégzendő ellenőrzések során megállapítják, hogy a kiadáshoz vezető feltételek már nem teljesülnek.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Annak előfeltételeként, hogy az Európai Szolidaritási Testület keretében kiközvetítési lehetőségek felkínálásához finanszírozási forrásokat igényelhessen, az adott személynek először minőségi védjegyet kell szereznie. Ez a követelmény nem vonatkozik azokra, a természetes személyekre, akik az Európai Szolidaritási Testület résztvevőinek nem hivatalos csoportját képviselve saját szolidaritási projektjeikhez kérnek pénzügyi támogatást.

(26)  Annak előfeltételeként, hogy az ESVS keretében kiközvetítési lehetőségek felkínálásához finanszírozási forrásokat igényelhessen, az adott nonprofit szervezetnek először minőségi védjegyet kell szereznie. A minőségi védjegy kiadása nem vonatkozik azokra a természetes személyekre, akik az ESVS résztvevőinek nem hivatalos csoportját képviselve saját programjaikhoz vagy szolidaritási projektjeikhez kérnek pénzügyi támogatást. Az illetékes végrehajtó hivatalok megfelelő minőségellenőrzéseket végezzenek annak megállapítása érdekében, hogy ezek a természetes személyek megfelelnek az ESVS követelményeinek.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26a)  A helyi közösségek szükségleteit és elvárásait fontos kritériumnak kell tekinteni a projektek minőségének értékelésekor. E célból megfelelő mutatókat kell létrehozni és azokat évente újra kell értékelni.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  A hatékony teljesítményirányításhoz – ideértve a monitoringot és az értékelést is – az intervenció logikáját tükröző, specifikus, időszakonként mérhető és valós mutatók kialakítására van szükség.

(27)  A hatékony teljesítményirányításhoz – ideértve a monitoringot és az értékelést is – az intervenció logikáját tükröző, specifikus, időszakonként mérhető és valós minőségi és mennyiségi mutatók kialakítására van szükség.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  Európai, nemzeti és helyi szinten is biztosítani kell az Európai Szolidaritási Testület által támogatott fellépések megfelelő célba juttatását, hirdetését és terjesztését. A célba juttatással, hirdetéssel és terjesztéssel kapcsolatos tevékenységekhez igénybe kell venni az Európai Szolidaritási Testület valamennyi végrehajtó hivatalát, ideértve adott esetben más fontos érdekelt felek támogatását.

(28)  Az ESVS által támogatott fellépések keretében kínált lehetőségek és elért eredmények megfelelő célba juttatását, hirdetését és terjesztését európai, nemzeti, regionális és helyi szinten is biztosítani kell. A célba juttatással, hirdetéssel és terjesztéssel kapcsolatos tevékenységekhez a bürokrácia növelése nélkül igénybe kell venni az ESVS valamennyi végrehajtó hivatalát, a Bizottság megfelelő honlapjait, illetve a már az ESVS keretébe tartozó uniós programokat.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28a)  Az ESVS célkitűzéseinek hatékonyabb elérése érdekében a Bizottságnak, a tagállamoknak és a nemzeti hatóságoknak szorosan együtt kell működniük a szolidaritási tevékenységek terén szakértelemmel rendelkező nem kormányzati szervezetekkel, ifjúsági szervezetekkel és helyi érdekeltekkel.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg

(29)  A közvélemény hatékonyabb tájékoztatása és a Bizottság kezdeményezésére végzett kommunikációs tevékenységek közötti erősebb szinergia biztosítása érdekében a rendelet értelmében kommunikációs tevékenységekre elkülönített forrásoknak hozzá kell járulniuk az Unió politikai prioritásaira vonatkozó szervezeti kommunikáció biztosításához is, amennyiben az említett prioritások e rendelet általános célkitűzéseihez kapcsolódnak.

(29)  A közvélemény hatékonyabb tájékoztatása és a Bizottság kezdeményezésére végzett kommunikációs tevékenységek közötti erősebb szinergia biztosítása érdekében a rendelet értelmében kommunikációs tevékenységekre elkülönített forrásoknak hozzá kell járulniuk az Unió politikai prioritásaira – például a társadalmi integrációra, a kohézióra, a környezetvédelemre és az éghajlatváltozás mérséklésére – vonatkozó szervezeti kommunikáció biztosításához is, e rendelet általános célkitűzéseihez kapcsolódóan, továbbá összhangban kell lenniük az ESVS finanszírozási forrásainak célkitűzéseivel.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  A rendelet hatékony és eredményes végrehajtásának biztosítása érdekében az Európai Szolidaritási Testületnek maximálisan alkalmaznia kell a már bevezetett irányítási intézkedéseket. Az Európai Szolidaritási Testület megvalósításával ezért már létező struktúrákat, így például a Bizottságot, az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséget, illetve az 1288/2013/EU rendelet III. fejezetében említett intézkedések irányítására kijelölt nemzeti irodákat kell megbízni.

(30)  A rendelet hatékony és eredményes végrehajtásának biztosítása érdekében az ESVS-nek maximálisan alkalmaznia kell a már bevezetett irányítási intézkedéseket. Az ESVS megvalósításával ezért már létező struktúrákat, így például a Bizottságot, az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséget, illetve az 1288/2013/EU rendelet III. fejezetében említett intézkedések irányítására kijelölt nemzeti irodákat kell megbízni. Létre kell hozni egy tanácsadó szervet, amely magában foglalja az európai szolidaritáshoz és önkéntességhez kapcsolódó nem kormányzati szervezetek hálózatait.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletnek26 megfelelően a Bizottságnak el kell fogadnia a munkaprogramot, és tájékoztatnia kell arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot. A munkaprogramban meg kell határozni az Európai Szolidaritási Testület általános és konkrét célkitűzéseivel összhangban a végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket, a támogatások kiválasztásának és odaítélésének szempontjait, illetve minden egyéb szükséges elemet. A munkaprogramokat és azok módosításait végrehajtási jogi aktusokkal kell elfogadni a vizsgálóbizottsági eljárás szerint.

(35)  Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletnek26 megfelelően a Bizottságnak el kell fogadnia a munkaprogramot, és tájékoztatnia kell arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot. A munkaprogramok keretében kell megállapítani a végrehajtásukhoz szükséges intézkedéseket az ESVS általános és konkrét célkitűzéseinek megfelelően, a támogatásokra vonatkozó kiválasztási és odaítélési feltételeket, valamint az előírt összes többi elemet. A munkaprogramokat és azok módosításait felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kell elfogadni a kedvezményezettek szükségleteinek és igényeinek alapján.

__________________

__________________

26 Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

26 Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  Eredményességi és hatékonysági okokból a Bizottságot az 1288/2013/EU rendelettel létrehozott bizottságnak is támogatnia kell e rendelet végrehajtásában. Az Európai Szolidaritási Testület vonatkozásában ennek a bizottságnak adott összetételben kell összeülnie, és úgy kell módosítani a felhatalmazását, hogy betölthesse ezt az új szerepet. A részt vevő országok feladata, hogy az Európai Szolidaritási Testület önkéntes és hivatásszerű jellegét is figyelembe véve kijelöljék saját képviselőket ezekre az ülésekre.

(37)  Eredményességi és hatékonysági okokból a Bizottságot az 1288/2013/EU rendelettel létrehozott bizottság külön albizottságának is támogatnia kell e rendelet végrehajtásában. A program vonatkozásában ennek a bizottságnak adott összetételben kell összeülnie. A részt vevő országok feladata, hogy az ESVS önkéntes és hivatásszerű jellegét is figyelembe véve kijelöljék saját képviselőket ezekre az ülésekre. A programbizottságba szavazati joggal nem rendelkező állandó megfigyelőként be kell vonni az Európai Ifjúsági Fórumot, az Európai Önkéntes Központot (CEV), valamint további kapcsolódó civil szervezeteket – többek között a munkáltatókat és a szakszervezeteket képviselő hálózatokat, részvételüket pedig az említett bizottság eljárási szabályzatában kell megállapítani.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(38a)  Az Erasmus+ rendelet végrehajtásáról szóló 2017. február 2-i állásfoglalásában1a az Európai Parlament arra ösztönözte a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek erőfeszítést arra, hogy az Európai Szolidaritási Testület új kezdeményezését belefoglalják a költségvetésbe anélkül, hogy alulfinanszíroznának egyéb, folyamatban lévő és elsőbbséget képező programokat.

 

___________________

 

1a Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0018.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

38 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(38b)  A 2018. évi költségvetés tervezetéről szóló háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatásról szóló 2017. július 7-i állásfoglalásában1a az Európai Parlament kifejezte afeletti aggodalmát, hogy figyelmeztetései ellenére a 2017. május 30-án elfogadott jogalkotási javaslat szerint az Európai Szolidaritási Testület költségvetésének háromnegyed részét meglévő programokból, elsősorban az Erasmus+ programból származó átcsoportosítások révén finanszíroznák, és megismételte, hogy az új politikai kötelezettségvállalásokat új előirányzatokból kellene finanszírozni, nem pedig meglévő programokból származó átcsoportosítások révén.

 

_____________________

 

1a Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2017)0302.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

38 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(38c)  Az ESVS számára külön finanszírozást és költségvetési előirányzatokat kell biztosítani, és nem vezethet egyéb olyan programok költségvetésének csökkenéséhez, amelyek az ifjúságpolitika, az oktatás, a képzés, a foglalkoztatás vagy a szolidaritás terén működnek. Biztosítani kell a pénzügyi források optimális és átlátható felhasználását.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39)  A többéves pénzügyi keret 1a fejezetében az Európai Szolidaritási Testület mellett szereplő pénzügyi keretösszeg az Erasmus+ programból átcsoportosított finanszírozási forrásokkal is számol. Ezek a források elsősorban az európai önkéntes szolgálat finanszírozását célzó előirányzatokból származhatnak, amelyek az e rendelet értelmében támogatott önkéntesi kiközvetítések körébe tartoznak. Ezenkívül a diákhitelgarancia-eszköz egyes, az Erasmus+ keretében valószínűleg felhasználatlan előirányzatait át kell csoportosítani azzal a céllal, hogy biztosítani lehessen a nemzeti irodák működési költségeinek társfinanszírozását, és jobban illeszkedjen e fellépés felvevőképességéhez.

(39)  A többéves pénzügyi keret 1a fejezetében az ESVS mellett szereplő pénzügyi keretösszeg az Erasmus+ programból átcsoportosított finanszírozási forrásokkal számol. Ezek a források kizárólag az európai önkéntes szolgálat finanszírozását célzó előirányzatokból származhatnak, amelyek az e rendelet értelmében támogatott önkéntesi kiközvetítések körébe tartoznak.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40a)  Az állatokkal végzett munka terápiás értékére tekintettel különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a mentális vagy fizikai fogyatékossággal élő fiatalok lehetőséget kapjanak arra, hogy terápiás mezőgazdasági üzemekben dolgozzanak.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41)  Ezt a rendeletet 2018. január 1-jétől kell alkalmazni. Az e rendeletben meghatározott intézkedések mielőbbi alkalmazásának lehetővé tétele érdekében a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

(41)  Az e rendeletben meghatározott intézkedések mielőbbi alkalmazásának lehetővé tétele érdekében a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.   „szolidaritási tevékenység”: minden olyan tevékenység, amelynek célja, hogy valamely közösség előnyére megoldást találjon kielégítetlen társadalmi igényekre, ugyanakkor előmozdítsa az egyének személyes, szociális, állampolgári és szakmai fejlődését, és amely különböző területek, így például az oktatás és képzés; a nemek közötti egyenlőség; a foglalkoztatás; a vállalkozások, különösen a szociális vállalkozások; az állampolgárság és a demokratikus részvétel; a környezet- és természetvédelem; az éghajlatváltozással összefüggő fellépések; a katasztrófavédelmi megelőzés, felkészültség és helyreállítás; a mezőgazdaság és vidékfejlesztés; az élelmiszerek és nem élelmiszer jellegű termékek biztosítása; az egészség és a jóllét; a kreativitás és a kultúra; a testnevelés és a sport, a szociális segítségnyújtás és ellátás, a harmadik országbeli állampolgárok befogadása és integrációja, a területi együttműködés és a kohézió vonatkozásában kialakított kiközvetítés, projekt vagy hálózatépítési tevékenység formájában valósulhat meg;

 

1.   „szolidaritási tevékenység”: minden olyan általános érdekű tevékenység, amelynek célja, hogy valamely közösség és a társadalom egészének előnyére megoldást találjon fontos társadalmi kihívásokra, ugyanakkor előmozdítsa az egyének személyes, tanulmányi, művészeti, szociális, állampolgári és szakmai fejlődését. A szolidaritási tevékenység különböző területek, így például a formális, nem formális és informális oktatás és képzés, az ifjúsági munka, a foglalkoztatás, a nemek közötti egyenlőség, a szociális vállalkozások, az állampolgárság és a demokratikus részvétel, a kultúrák közötti párbeszéd, a társadalmi befogadás, a fogyatékossággal élők integrációja, a környezet- és természetvédelem, az éghajlatváltozással összefüggő fellépések, a katasztrófavédelmi megelőzés, felkészültség és helyreállítás, a szociális mezőgazdaság és a vidékfejlesztés, a területi együttműködés és kohézió, az élelmiszerek és nem élelmiszer jellegű termékek biztosítása, az egészség és a jóllét, a kreativitás és a kultúra, a testnevelés és a sport, a szociális segítségnyújtás és ellátás, valamint a harmadik országbeli állampolgárok, például a menedékkérők és a menekültek befogadása és integrációja vonatkozásában kialakított kiközvetítés, projekt vagy hálózatépítési tevékenység formájában valósulhat meg;

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  „szolidaritás”: arra való szándék, hogy ellenszolgáltatás elvárása nélkül konkrét tevékenységek keretében erőfeszítéseket tegyünk a közjó érdekében;

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  „résztvevő”: olyan fiatal, aki regisztrálta magát az Európai Szolidaritási Testület portálján, és az Európai Szolidaritási Testület keretében részt vesz valamely részt vevő szervezet által kínált szolidaritási tevékenységben;

2.  „résztvevő”: olyan fiatal, aki részt vesz valamely részt vevő szervezet által az ESVS keretében kínált vagy fiataloknak az ESVS portálján regisztrált csoportja által kidolgozott szolidaritási tevékenységben;

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  „hátrányos helyzetű fiatalok”: olyan magánszemélyek, akiknek fogyatékosság, tanulmányi nehézségek, gazdasági nehézségek, kulturális különbségek, egészségügyi problémák, társadalmi nehézségek, földrajzi akadályok miatt további támogatásra van szükségük;

3.   „kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatal”: olyan 17 és 30 év közötti személy, akinek további, célzott támogatásra van szüksége, mivel egy vagy több kizárási tényező vagy akadály, például fogyatékosság, tanulási nehézségek, szociális és gazdasági akadályok, kulturális különbségek, egészségi problémák, intézményi vagy földrajzi akadályok, illetve az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikkében említett tényezők valamelyikén alapuló diszkrimináció miatt hátrányos helyzetben van;

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  „részt vevő szervezet”: olyan, az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyével rendelkező köz- vagy magánjogi személy, amely kiközvetítéseket kínál az Európai Szolidaritási Testület valamely résztvevőjének vagy az Európai Szolidaritási Testület keretében egyéb tevékenységeket valósít meg;

4.  „részt vevő szervezet”: olyan nonprofit köz- vagy magánjogi szervezet, amely általános érdekű vagy szociális célú tevékenységet folytat, alapvető szerepet játszik az önkéntes szektor hozzáférhetőségének és partnerségeinek ösztönzésében, előmozdításában és megkönnyítésében, valamint rendelkezik az ESVS minőségi védjegyével; a szervezet szolidaritási célú kiközvetítést kínál az ESVS-ben résztvevőknek vagy egyéb olyan tevékenységeket hajt végre és támogat az ESVS keretében, amelyben küldő vagy fogadó szervezetként vesz részt; „küldő szervezet”: olyan szervezet, amely felel a résztvevők felkészítéséért és támogatásáért a szolidaritási célú kiközvetítés előtt, alatt és után; „fogadó szervezet”: a résztvevők számára kiközvetítést kínáló szervezet;

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  „szolidaritási célú kiközvetítés”: valamely részt vevő szervezet által valamilyen szolidaritáshoz kapcsolódó területen szervezett önkéntesi, gyakornoki vagy álláslehetőség, amely hozzájárul égető társadalmi problémák megoldásához, miközben erősíti az Európai Szolidaritási Testület azon résztvevőjének személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődését és foglalkoztathatóságát, aki a tartózkodási országán kívül más országban (külföldön) vagy a tartózkodási országában (belföldön) vállalkozik a kiközvetítésre;

5.  „szolidaritási célú kiközvetítés”: valamely részt vevő szervezet által valamilyen szolidaritáshoz kapcsolódó területen szervezett önkéntesi, gyakornoki vagy álláslehetőség, amely európai hozzáadott értéket képvisel, és nem nemzeti önkéntességi programokat helyettesít vagy pótol, továbbá amely hozzájárul egyértelműen azonosított égető társadalmi problémák megoldásához, miközben erősíti az ESVS azon résztvevőjének személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődését, aki lehetőleg a tartózkodási országán kívül más országban (külföldön) vagy a szükség esetén tartózkodási országában (belföldön) vállalkozik a kiközvetítésre;

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  „önkéntesség”: teljes munkaidős, legfeljebb tizenkét hónapig tartó nem fizetett önkéntes szolgálat, amely a fiatalok számára lehetőséget biztosít, hogy hozzájáruljanak a szolidaritás területén működő szervezetek napi tevékenységéhez végeredményben azon közösségek hasznára, amelyekben a tevékenységeket folytatják, és amely jelentős tanulmányi és képzési vonatkozással is rendelkezik, amely azt a célt szolgálja, hogy az önkéntes fiatal(ok) olyan képességeket és készségeket szerezhessenek, amelyek személyes, tanulmányi, szociális és szakmai fejlődésük szempontjából is hasznosak.

6.  „önkéntesség”: a nonprofit szektorban tevékenykedő részt vevő szervezethez történő, legfeljebb tizenkét hónapig tartó, teljes munkaidős vagy legalább heti 10 órás rugalmas munkaidős nem fizetett önkéntes kiközvetítés, amely a fiatalok számára lehetőséget biztosít, hogy hozzájáruljanak a szolidaritás területén működő nonprofit szervezetek napi tevékenységéhez végeredményben azon közösségek hasznára, amelyekben a tevékenységeket folytatják, és különösen e közösségeken belül a rászorulók hasznára, és amely jelentős tanulmányi és képzési vonatkozással is rendelkezik, amely azt a célt szolgálja, hogy az önkéntes fiatal(ok) olyan képességeket és készségeket szerezhessenek, érvényesíthessenek és igazolhassanak, amelyek személyes, tanulmányi, szociális és szakmai fejlődésük szempontjából is hasznosak, és amelyek foglalkoztatási lehetőségeik javításához is hozzájárulnak; e tevékenységre meghatározott időtartam, világosan megfogalmazott célok, tartalmak, feladatok, szerkezet és keret, megfelelő juttatás, valamint jogi és szociális védelem jellemző, és nem helyettesíthet vagy pótolhat fizetett munkavégzést;

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7.  „önkéntescsapat kiközvetítése”: olyan kiközvetítések, amelyek lehetővé teszik, hogy az Európai Szolidaritási Testület különböző részt vevő országainak résztvevőiből összeállított csapatok közösen önkéntes tevékenységet végezzenek egy közös cél érdekében oly módon, hogy egy arra érdemes közösséget szolgáló projektben két hét és két hónap közötti időtartamban fizikai vagy szellemi feladatokat látnak el;

7.  „önkéntescsapat kiközvetítése”: olyan kiközvetítések, amelyek lehetővé teszik, hogy az ESVS különböző részt vevő országainak résztvevőiből összeállított csapatok közösen önkéntes tevékenységet végezzenek egy közös cél érdekében oly módon, hogy egy arra érdemes közösséget szolgáló projektben két hét és két hónap közötti időtartamban fizikai vagy szellemi feladatokat látnak el közigazgatási szervekkel, nonprofit szervezetekkel, alapítványokkal és szociális vállalkozásokkal együttműködve;

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8.  „szakmai gyakorlat”: az Európai Szolidaritási Testület résztvevőjét fogadó szervezet által fizetett, szakmai gyakorlatról szóló írásbeli megállapodás alapján történő gyakorlati munkavégzés kettőtől tizenkét hónapig terjedő időtartamban, amely tartalmaz tanulmányi és képzési elemet, teljesítésének pedig az a célja, hogy a foglalkoztathatóság javítása és a rendes munkaviszonyba való átmenet megkönnyítése érdekében a résztvevők gyakorlati és szakmai tapasztalatokat szerezzenek;

8.  „szakmai gyakorlat”: az ESVS résztvevőjét fogadó szervezet által fizetett, szakmai gyakorlatról szóló gyakorlati munkavégzés ugyanazon részt vevő szervezeten belül háromtól hat hónapig terjedő, egy alkalommal és legfeljebb 12 hónapra meghosszabbítható időtartamban, amely tartalmaz tanulmányi és képzési elemet, teljesítésének az a célja, hogy a résztvevők személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődése szempontjából hasznos gyakorlati és szakmai tapasztalatokat szerezzenek, alapját a szakmai gyakorlat kezdetén, a résztvevő és a szervezet között létrejött írásbeli megállapodás képezi, amely kitér az oktatási célokra, a munkakörülményekre és a szakmai gyakorlat időtartamára, a résztvevő javadalmazására és a feleknek a nemzeti törvények és/vagy a szakmai gyakorlat helye szerinti országban a vonatkozó nemzeti törvények és/vagy a kollektív szerződések szerinti jogaira és kötelezettségeire, valamint nem helyettesíti az állásban történő foglalkoztatást;

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9.  „állás”: az Európai Szolidaritási Testület résztvevőjét alkalmazó szervezet által fizetett munkavégzés kettőtől tizenkét hónapig terjedő időtartamban, amelyre a részt vevő országban munkaszerződés alapján kerül sor az adott részt vevő ország nemzeti szabályozási keretének megfelelően;

9.  „állás”: legalább hat hónapos időtartamra szóló, az ESVS résztvevőjét alkalmazó szervezet által fizetett munkavégzés, melynek alapját írásbeli megállapodás képezi, és betartja a munkavégzés helye szerinti országban a vonatkozó a nemzeti törvények és/vagy kollektív szerződések szerinti valamennyi foglalkoztatási feltételt;

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10.  „szolidaritási projekt”: olyan helyi kezdeményezés kettőtől tizenkét hónapig terjedő időtartamban, amelyet az Európai Szolidaritási Testület résztvevőinek legalább ötfős csoportjai hoznak létre és hajtanak végre azzal a céllal, hogy megoldják saját helyi közösségük legfontosabb problémáit, miközben európai szemléletet is társítanak hozzájuk;

10.  „szolidaritási projekt”: olyan helyi kezdeményezés kettőtől tizenkét hónapig terjedő időtartamban, amelyet az ESVS résztvevőinek legalább ötfős csoportjai hoznak létre és hajtanak végre azzal a céllal, hogy megoldják saját helyi közösségük legfontosabb problémáit, miközben európai szemléletet és meglévő helyi szolidaritási kezdeményezéseket is társítanak hozzájuk; A projekt fenntarthatóságának és a szolgáltatás minőségének biztosítása érdekében a szolidaritási fellépésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha egy részt vevő szervezet vagy a helyi hatóságok megszervezték a tanácsadást, valamint a kiközvetítés előtti és utáni támogatást;

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10a.  „szociális mezőgazdaság”: mezőgazdasági erőforrások felhasználása az egyének szociális, fizikai és mentális jóllétének javítása céljából, lehetővé téve a pszichológiai vagy szociális szempontból kiszolgáltatott személyek számára a mezőgazdasági munkában való részvételt;

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11.  „minőségi védjegy”: az Európai Szolidaritási Testület keretében kiközvetítéseket biztosítani hajlandó köz- vagy magánjogi személyek vagy nemzetközi szervezetek számára egy olyan eljárás alapján kiadott tanúsítvány, melynek célja, hogy biztosítsa az Európai Szolidaritási Testület alapokmányában szereplő elvek és követelmények betartását;

11.  „minőségi védjegy”: az ESVS keretében kiközvetítéseket biztosítani hajlandó, részt vevő szervezetté válni kívánó köz- vagy magánjogi személyek vagy nemzetközi szervezetek számára egy olyan eljárás alapján kiadott tanúsítvány, melynek célja, hogy biztosítsa az ESVS alapokmányában szereplő elvek és követelmények betartását, valamint biztosítsa a részt vevő szervezetek által nyújtott szolgáltatások minőségét;

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12.  „az Európai Szolidaritási testület alapokmánya”: az a dokumentum, amely meghatározza a vonatkozó jogokat és kötelezettségeket, amelyeket az Európai Szolidaritási Testülethez csatlakozni kívánó valamennyi szervezetnek el kell fogadnia;

12.  „az Európai Szolidaritási és Önkéntes Szolgálat alapokmánya”: az a dokumentum, amely meghatározza a vonatkozó jogokat és kötelezettségeket, amelyeket az ESVS-hez csatlakozni kívánó valamennyi szervezetnek el kell fogadnia;

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13.  „az Európai Szolidaritási Testület Erőforrásközpontja”: az arra kijelölt nemzeti iroda által nyújtott, az Európai Szolidaritási Testület keretében végzett tevékenységek fejlesztését és végrehajtását, illetve a résztvevők által a kiközvetítésekben és projektekben való részvétellel megszerzett készségek azonosítását támogató kiegészítő szolgáltatások;

13.  „az Európai Szolidaritási és Önkéntes Szolgálat Erőforrásközpontja”: az arra kijelölt nemzeti iroda által nyújtott, az ESVS keretében végzett tevékenységek fejlesztését és végrehajtását, illetve a résztvevők által a szolidaritási célú kiközvetítés előtt elvégzett célzott képzés révén megszerzett készségek azonosítását támogató kiegészítő szolgáltatások; Az érintett nemzeti irodákat be kell vonni az európai szolidaritási kezdeményezés erőforrásközpontja által ellátandó feladatok kialakításának folyamatába;

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

14.  „az Európai Szolidaritás Testület portálja”: webalapú eszköz, amely megfelelő online szolgáltatásokat nyújt az Európai Szolidaritási Testület résztvevőinek és a részt vevő szervezeteknek, például a következőket: tájékoztatás az Európai Szolidaritási Testületről, a résztvevők regisztrálása, résztvevők keresése kiközvetítésekhez; kiközvetítések hirdetése és keresése; potenciális projektpartnerek keresése; kapcsolattartás és a kiközvetítésekre vonatkozó ajánlatok és projektek kezelése; képzés; tájékoztatás és hálózatépítési tevékenységek; az Európai Szolidaritási Testülettel kapcsolatos lehetőségekre, illetve egyéb releváns fejleményekre vonatkozó információk és értesítések.

14.  „az ESVS portálja”: a részt vevő országok valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre álló, a fogyatékossággal élők számára is elérhető, többnyelvű, interaktív, webalapú eszköz, amely online kiegészítő szolgáltatásokat nyújt az ESVS résztvevőinek és a részt vevő szervezeteknek; e szolgáltatások kiegészítik a részt vevő szervezetek tevékenységét, és magukban foglalják például a következőket: tájékoztatás az ESVS-ről, a résztvevők regisztrálása, résztvevők keresése kiközvetítésekhez, kiközvetítések hirdetése és keresése, potenciális projektpartnerek keresése, kapcsolattartás és a kiközvetítésekre vonatkozó ajánlatok és projektek kezelése, képzés, tájékoztatás és hálózatépítési tevékenységek, a lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás és értesítések, a kiközvetítések minőségével kapcsolatos visszajelzési mechanizmus működtetése, valamint az ESVS-hez kapcsolódó egyéb fontos fejlemények;

Módosítás  72

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 14 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14a.  A fiatalok önkéntes tevékenységekben való részvételének ösztönzése érdekében a nem fizetett teljes munkaidős szolgálat időtartama nem haladhatja meg a heti 25 órát, továbbá a szakmai gyakorlat és munkavégzés tekintetében heti legfeljebb 40 órás időtartam állapítható meg.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Szolidaritási Testület célja, hogy az európai kohézió és a szolidaritás erősítéséhez hozzájáruló, a közösségeket támogató és a társadalmi problémákra megoldást jelentő eszközként fokozza a fiatalok és a szervezetek bekapcsolódását az elérhető és kiváló minőségű szolidaritási tevékenységekbe.

 

Az ESVS célja, hogy előmozdítsa Európában és Európán kívül a szolidaritás értékét és az önkéntességet egy befogadó társadalom kiépítése érdekében, fokozva a fiatalok és a nonprofit szervezetek részvételét az elérhető és kiváló minőségű szolidaritási tevékenységekben, ezáltal hozzájárulva a kohézió és a polgári szerepvállalás erősítéséhez; arra törekszik, hogy kiegészítse a helyi közösségeket, és különösen a leginkább kiszolgáltatott közösségeket támogató szervezetek tevékenységeit és struktúráit, továbbá gyors választ adjon a társadalmi, valamint a környezetvédelem, az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése és a társadalmi integráció fokozása terén jelentkező kihívásokra.

Módosítás  74

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a)  annak biztosítása, hogy a résztvevőknek kínált szolidaritási tevékenységek hozzájáruljanak jelentős társadalmi kihívások leküzdéséhez és a közösségek erősítéséhez, kiváló minőségűek és megfelelően igazolhatók legyenek;

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a részt vevő szervezetek támogatásával könnyen hozzáférhető lehetőségek biztosítása a fiatalok számára, hogy bekapcsolódjanak a szolidaritási tevékenységekbe, emellett pedig képességeik és készségeik fejlesztése személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésük, illetve foglalkoztathatóságuk javítása és a rendes munkaviszonyba való átmenet megkönnyítése érdekében, egyebek mellett a fiatal önkéntesek, gyakornokok és munkavállalók mobilitásának támogatásával;

a)  a részt vevő szervezetek támogatásával könnyen hozzáférhető lehetőségek biztosítása a fiatalok számára, hogy bekapcsolódjanak a szolidaritási és önkéntes tevékenységekbe, emellett pedig képességeik, készségeik és ismereteik fejlesztése személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári, kulturális és szakmai fejlődésük, egyebek mellett a fiatal önkéntesek mobilitásának támogatásával, ami a foglalkoztathatóság javulásához is vezethet, biztosítva ugyanakkor annak elkerülését, hogy a fizetett munkát fizetetlen munkavégzéssel helyettesítsék;

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok ESVS-be történő bevonásának fokozása megfelelő formátumok létrehozása, valamint célzott tanácsadás és támogatási intézkedések révén;

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  annak biztosítása, hogy az Európai Szolidaritási Testület résztvevői által kínált szolidaritási tevékenységek hozzájáruljanak konkrét, kielégítetlen társadalmi igények megoldásához és erősítsék a közösségeket, kiváló minőségűek legyenek és megfelelően legyenek érvényesítve.

b)  annak biztosítása, hogy az ESVS résztvevői által kínált szolidaritási és önkéntes tevékenységek hozzájáruljanak jelentős társadalmi kihívások leküzdéséhez, közérdekű igények egész közösség javára történő kielégítéséhez, konkrét, egyértelműen azonosított, kielégítetlen társadalmi igények megoldásához, erősítsék a közösségeket, kiváló minőségűek legyenek, megfelelően legyenek érvényesítve és végrehajtva, továbbá tartsák tiszteletben az EVSV alapokmányában rögzített elveket és előírásokat.

Módosítás  78

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  egy olyan uniós önkéntességi program kidolgozásának, fejlesztésének és fenntartásának támogatása, amelynek célja, hogy garantálja az önkéntesek és az önkénteseket foglalkoztató szervezetek jogainak elismerését és tiszteletben tartását, valamint az Unió-beli önkéntesek és önkénteseket foglalkoztató szervezetek előtt álló adminisztratív és jogi akadályok csökkentését, továbbá elősegítse, népszerűsítse és támogassa a szélesebb körben elterjedt szolidaritási és önkéntes kultúrát az Unióban.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  a közös európai szemlélet támogatása az uniós polgárok körében, azok szolidaritási tevékenységekben való részvétele révén;

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b c pont (új

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bc)  annak biztosítása, hogy megfelelően igazolják, dokumentálják, értékeljék és hitelesítsék a résztvevők személyes, oktatási, szociális, állampolgári és szakmai fejlődését, valamint a kiközvetítések tanulmányi eredményeiként jelentkező ismereteket, képességeket és készségeket.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b d pont (új

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bd)  a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok ESVS-be történő bevonásának fokozása megfelelő formátumok létrehozása, valamint célzott és személyes tanácsadás és támogatási intézkedések, valamint e célra elkülönített költségvetés révén;

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

be)  annak megelőzése, hogy a szervezetek a társadalmi felelősségvállalással összefüggő intézkedéseiket az ESVS intézkedéseivé tegyék, és ezáltal nem megfelelő módon használják fel a pénzügyi támogatásokat;

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Szolidaritási Testület fellépéseinek a 2. cikk 1. pontjában említett területekre vonatkozó szakpolitikákkal és programokkal, illetve az Európai Szolidaritási Testület tevékenységeihez kapcsolódó uniós szintű hálózatokkal összhangban kell lenniük és ki kell azokat egészíteniük.

(1)  Az ESVS fellépéseinek a 2. cikk 1. pontjában említett területekre vonatkozó uniós szakpolitikákkal és programokkal, illetve az ESVS tevékenységeihez kapcsolódó uniós szintű hálózatokkal összhangban kell lenniük, és ki kell azokat egészíteniük.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az eredményesség és a hatékonyság elérése érdekében a Bizottság és a részt vevő országok együttműködnek egymással oly módon, hogy biztosítják egyrészt a szolidaritáshoz, oktatáshoz, szakképzéshez és ifjúsághoz kapcsolódó nemzeti programok és rendszerek, másrészt pedig az Európai Szolidaritási Testület keretében folyó fellépések összhangját. Ezeket a fellépéseket a vonatkozó bevált gyakorlatokra és már működő programokra kell alapozni.

(2)  Az eredményesség és a hatékonyság elérése érdekében a Bizottság és a részt vevő országok együttműködnek egymással oly módon, hogy biztosítják egyrészt a szolidaritáshoz, oktatáshoz és ifjúsághoz kapcsolódó nemzeti programok és rendszerek, másrészt pedig az ESVS keretében folyó fellépések összhangját. Ezeket a fellépéseket a vonatkozó bevált gyakorlatokra és már működő programokra kell alapozni.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az Európai Bizottság kezdeményezni fogja egy uniós önkéntességi program kidolgozását, amelynek célja, hogy garantálja az önkéntesek és az önkénteseket foglalkoztató szervezetek jogainak elismerését és tiszteletben tartását, valamint az Unió-beli önkéntesek és önkénteseket foglalkoztató szervezetek előtt álló adminisztratív és jogi akadályok csökkentését, továbbá elősegítse, népszerűsítse és támogassa a szélesebb körben elterjedt szolidaritási és önkéntes kultúrát az Unióban.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  Az Európai Bizottság és a tagállamok a nyitott koordinációs módszer révén együttműködnek az önkéntességi szakpolitikákra vonatkozó különböző nemzeti jogszabályok közelítésének és egymást kiegészítő jellegének elérése érdekében.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  szolidaritási célú kiközvetítések, projektek és hálózatépítési tevékenységek;

a)  szolidaritási célú kiközvetítések az alábbi formában

 

i.   önkéntesség;

 

ii.   szakmai gyakorlat vagy állás;

 

iii.   projektek és hálózatépítési tevékenységek;

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az önkéntesek szolidaritási célú kiközvetítéséhez, a szolidaritási projektekhez és a hálózatépítési tevékenységekhez egy európai keretrendszer kidolgozására van szükség. Az európai keretrendszer meghatározza a jogokat és kötelezettségeket, valamint elősegíti a mobilitást, illetve – tanúsítvány formájában –megkönnyíti a készségek elismerését.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a szolidaritási célú kiközvetítések minőségét biztosító intézkedések, ideértve a résztvevők és a részt vevő szervezetek képzését, nyelvi támogatását, adminisztratív támogatását, biztosítását, kiközvetítést követő támogatását, illetve egy olyan tanúsítvány kialakítását, amely igazolja és dokumentálja a kiközvetítés során megszerzett tudást, képességeket és készségeket;

a)  a szolidaritási célú kiközvetítések minőségét és az azokhoz való hozzáférést biztosító intézkedések, ideértve a résztvevőknek és a részt vevő szervezeteknek – a szolidaritási célú kiközvetítések előtti felkészítő célú, illetve a kiközvetítés időtartama alatti orientációs – offline és online képzését, nyelvi támogatását, pénzügyi és adminisztratív támogatását, biztosítását, kiközvetítést megelőző és követő támogatását, illetve az ifjúsági igazolvány (Youth Pass) további használatát – amelynek a kidolgozásába ifjúsági szervezetek vonhatók be szakértőként –, és amely igazolja és dokumentálja a kiközvetítés során megszerzett tudást, képességeket és készségeket, valamint az önkéntes tevékenységgel töltött órák teljes számát, valamint a szolidaritási célú kiközvetítés időtartamát;

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  hálózatépítési tevékenységek az Európai Szolidaritási Testületben részt vevő magánszemélyek és szervezetek számára.

c)  hálózatépítési tevékenységek az ESVS-ben részt vevő, illetve részt venni szándékozó magánszemélyek és szervezetek számára, teljes mértékben tiszteletben tartva és kiegészítve a már bevett területi tapasztalatokat, különösen az önkéntes tevékenységek és a polgári védelem területén megfigyelhető jó gyakorlatokat.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)   A szolidaritási célú kiközvetítésekben való részvételt az ESVS alapokmánya szabályozza, amely rögzíti a részt vevő szervezetek, illetve a résztvevők jogait és kötelezettségeit, valamint a részt vevő szervezetek tekintetében tartalmazza a „minőségi védjegy” elnyeréséhez szükséges tanúsítási eljárás alapfeltételeit. Az ESVS alapokmánya rögzíti a biztosítandó szolgáltatások színvonalát, többek között azt, hogy a résztvevők számára megfelelő körülményeket kell biztosítani, és az önkéntesek részére megfelelő élelmet, szállást és minimális juttatást kell rendelkezésre bocsátani. Külön minőségi védjegyet kell bevezetni az önkéntes munkára, illetve a szakmai gyakorlatra és az álláshelyekre vonatkozó kiközvetítésekre. Az ESVS alapokmánya megfelel a 7a. cikknek és tartalmazza azon tevékenységek listáját, melyek potenciálisan károsak lehetnek a résztvevőkre és a társadalomra, vagy nem megfelelőek a résztvevők számára, ilyenek például a gyermekek számára fenntartott bentlakásos intézményekben történő önkénteskedés, melyre nem kerülhet sor szolidaritási célú kiközvetítések keretében. Az ESVS alapokmányának kidolgozásakor a Bizottság figyelembe veszi az Európai önkéntes szolgálat alapokmányát.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a(z) XX. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az ESVS alapokmányát és annak módosításait elfogadva kiegészítse ezt a rendeletet.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  az olyan civil társadalmi szervezetek és intézmények által biztosított tevékenységek és intézkedések, amelyek a fiatalok számára támogatást nyújtanak szolidaritási célú kiközvetítésekhez és projektekhez való hozzáféréshez vagy azok kidolgozásához;

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ab)  olyan tevékenységek és intézkedések, melyek célja az olyan részt vevő szervezetek által biztosított szolidaritási kihelyezések minőségének biztosítása, melyek a fiatalok számára az önkéntes tevékenységekhez való hozzáféréshez és a saját szolidaritási projektek kidolgozásához, valamint adott esetben az egyesületek, szövetkezetek, szociális vállalkozások, ifjúsági szervezetek és közösségi központok létrehozása és irányítása iránt érdeklődő résztvevők számára a kiközvetítést követően nyújtanak támogatást;

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – a c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ac)  az önkéntes fellépések európai keretének kidolgozása, amely azonosítja a jogokat és kötelezettségeket, és amely elősegíti a mobilitást és a készségek elismerését;

Indokolás

Az Európai Parlamentnek az európai önkéntes szolgálatról és az önkéntesség előmozdításáról szóló 2016. október 26-i állásfoglalása (2016/2872) az önkéntes tevékenységek európai jogi keretének létrehozására szólít fel.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – a d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ad)  a résztvevőknek és a szervezeteknek szóló egyértelmű és részletes eljárás kidolgozása, amely megállapítja a kiközvetítések valamennyi szakaszának lépéseit és időzítését;

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – a e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ae)  az olyan részt vevő szervezetek által biztosított tevékenységek és intézkedések, amelyek a fiatalok számára támogatást nyújtanak a szolidaritási célú kiközvetítésekhez és projektekhez való hozzáféréshez és azok kidolgozásához;

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – a f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

af)  olyan intézkedések, amelyek arra buzdítják a szociális vállalkozásokat, hogy támogassák az ESVS tevékenységeit vagy lehetővé tegyék az alkalmazottaik számára az ESVS keretében megvalósuló önkéntes tevékenységekben való részvételt;

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az Európai Szolidaritási Testület alapokmányában szereplő elvek és követelmények betartásának biztosítása érdekében egy minőségi védjegy kialakítása és fenntartása azon szervezeteknek, amelyek az Európai Szolidaritási Testület számára kiközvetítéseket hajlandók biztosítani;

b)  az ESVS alapokmányában szereplő elvek és követelmények betartásának biztosítása érdekében egy minőségi védjegyek kialakítása és fenntartása azon szervezeteknek, amelyek az ESVS számára önkéntes kiközvetítéseket, szakmai gyakorlatokat vagy álláshelyeket hajlandók biztosítani. Az önkéntes kiközvetítéseket, valamint az álláshelyeket és szakmai gyakorlatokat kínálni szándékozó szervezetekre vonatkozó külön akkreditációs eljárások létrehozása, külön értékelési szempontokat alkalmazva és csak az akkreditált tevékenységekre korlátozva a programhoz való hozzáférésüket;

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  az ifjúsági igazolványnak (Youth Pass), a tanulási eredmények elismerésére szolgáló uniós eszköznek a használata;

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg

d)  az Európai Szolidaritási Testület portálja és más vonatkozó online szolgáltatások, illetve a szükséges informatikai kiszolgáló rendszerek és webalapú eszközök létrehozása, fenntartása és aktualizálása.

d)  az ESVS portálja – többek között a részvevők helyi beszámolói és más vonatkozó – elsősorban e rendelet célkitűzéseinek és hozzáférhetőségének terjesztésére szolgáló – online szolgáltatások – amelyek az Unió valamennyi hivatalos nyelvén elérhetőek lesznek –, illetve a szükséges informatikai kiszolgáló rendszerek és webalapú eszközök létrehozása, fenntartása és aktualizálása.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  egy minőségi standardokkal rendelkező minőségi keretrendszer kialakítása az ESVS kiközvetítési ajánlatai számára;

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ehhez az intézkedéshez a digitális szakadék áthidalására van szükség annak érdekében, hogy az Európai Szolidaritási Testület által kínált szolidaritási tevékenységek valamennyi európai fiatal, különösen a vidéki területen élők számára hozzáférhetőek legyenek.

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a. cikk

 

Az ESVS a nemzeti lehetőségektől függetlenül esélyegyenlőséget biztosít valamennyi fiatal számára az Unióban. Továbbá a szolidaritási fellépéseket és az önkéntességet az európai projekt középpontjába helyezi, és növeli a szolidaritás fontosságát Európa-szerte.

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett összeg folyó árakon 294 200 000 EUR33 pénzügyi keretösszeget tartalmaz, amelyet a következő hozzájárulások egészítenek ki:

(2)  Az (1) bekezdésben említett összeg folyó árakon 294 200 000 EUR pénzügyi keretösszeget tartalmaz, amely a fel nem osztott tartalékok összegével növekszik és amely új erőforrásokat használ az elkövetkező pénzügyi években.

__________________

__________________

33 Ez a pénzügyi keretösszeg az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló (2013/C 373/01) intézményközi megállapodás 17. pontja értelmében vett elsődleges referenciaösszeget jelenti.

33 Ez a pénzügyi keretösszeg az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló (2013/C 373/01) intézményközi megállapodás 17. pontja értelmében vett elsődleges referenciaösszeget jelenti.

Indokolás

Az Európai Szolidaritási Testületnek nem szabad aláásnia az egyéb uniós programok működését, ugyanakkor főleg az Erasmus+ program keretében tevékenykedő fiatalokra és önkéntesekre kell koncentrálnia, és a finanszírozását elsősorban az Európai önkéntes szolgálat költségvetési juttatásából kell biztosítani, nem pedig egyéb Erasmus+ részprogramokból vagy uniós programokból (megjegyzés: e módosítás a 27–31. cikk törlését kívánja meg).

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  Európai Szociális Alap, amelynek hozzájárulása folyó árakon 35 000 000 EUR;

törölve

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  uniós polgári védelmi mechanizmus, amelynek hozzájárulása folyó árakon 6 000 000 EUR;

törölve

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  LIFE program, amelynek hozzájárulása folyó árakon 4 500 000 EUR;

törölve

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, amelynek hozzájárulása folyó árakon 1 800 000 EUR.

törölve

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A fennmaradó összeg a jelenlegi többéves pénzügyi keretről szóló rendelet értelmében rendelkezésre álló összes pénzügyi eszköz felhasználása révén kerül finanszírozásra;

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az éves előirányzatokat a többéves pénzügyi keret erejéig az Európai Parlament és a Tanács engedélyezi.

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 7. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett szolidaritási célú kiközvetítéseknél és projekteknél irányadó, hogy a pénzügyi támogatás 80 %-át önkéntesi kiközvetítésekre és szolidaritási projektekre, 20 %-át pedig gyakornoki és munkavállalási célú kiközvetítésekre kell fordítani.

(3)  A 7. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett szolidaritási célú kiközvetítéseknél és projekteknél irányadó, hogy a pénzügyi támogatás 95%-át önkéntesi kiközvetítésekre és szolidaritási projektekre, 5%-át pedig gyakornoki és munkavállalási célú kiközvetítésekre kell fordítani.

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A pénzügyi előirányzat fedezheti az Európai Szolidaritási Testület irányításához és célkitűzéseinek eléréséhez szükséges előkészítő, monitoring, ellenőrző, audit- és értékelő tevékenységekre vonatkozó költségeket is, melyek különösen a következőket foglalják magukban:tanulmányok, szakértői ülések, valamint tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek költségei, az Európai Szolidaritási Testület portálja és a szükséges informatikai kiszolgáló rendszerek létrehozásához, fenntartásához és aktualizálásához kapcsolódó költségek, továbbá minden más, a Bizottság részéről az Európai Szolidaritási Testület irányítása tekintetében felmerülő technikai és adminisztratív segítségnyújtással kapcsolatos kiadás.

(4)  A pénzügyi előirányzat fedezheti az ESVS irányításához és célkitűzéseinek eléréséhez szükséges előkészítő, monitoring, ellenőrző, audit- és értékelő tevékenységekre vonatkozó költségeket is, melyek különösen a következőket foglalják magukban: a kevesebb lehetőséggel rendelkező, részt vevő fiataloknak nyújtott célzott és személyre szabott támogatás, tanulmányok, szakértői ülések, valamint tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek költségei, az ESVS portálja és a szükséges informatikai kiszolgáló rendszerek létrehozásához, fenntartásához és aktualizálásához kapcsolódó költségek, továbbá minden más, a Bizottság részéről az ESVS irányítása tekintetében felmerülő technikai és adminisztratív segítségnyújtással kapcsolatos kiadás.

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4a)  A Bizottság és a tagállamok továbbra is finanszírozzák a polgári védelmet és a humanitárius segítségnyújtást annak elkerülése érdekében, hogy az ESVS-t az állami kiadások lefaragásának ellensúlyozására használják fel fiatal önkéntesek foglalkoztatásával azokban a szociális ágazatokban, ahol munkahelyek szűntek meg.

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A 2020. december 31-ig be nem fejezett fellépések lebonyolításának lehetővé tétele érdekében hasonló kiadások fedezésére szükség esetén előirányzatokat lehet bevezetni a költségvetésbe a 2020 utáni időszakra vonatkozóan is.

(5)  A 2020. december 31-ig be nem fejezett fellépések lebonyolításának lehetővé tétele érdekében hasonló kiadások fedezésére szükség esetén kifizetési előirányzatokat lehet bevezetni a költségvetésbe a 2020 utáni időszakra vonatkozóan is.

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Valamely részt vevő ország nemzeti forrásokat bocsáthat az Európai Szolidaritási Testület kedvezményezettjeinek rendelkezésére, amelyeket a Testület szabályai szerint kell kezelni, és ebből a célból felhasználhatja az Európai Szolidaritási Testület decentralizált struktúráit is, amennyiben biztosítja ezek kiegészítő, arányos finanszírozását.

(6)  Valamely részt vevő ország, regionális vagy helyi szervezet az erőforrásai függvényében további forrásokat bocsáthat az ESVS kedvezményezettjeinek rendelkezésére, amelyeket az ESVS szabályai szerint kell kezelni, és ebből a célból felhasználhatja az ESVS decentralizált struktúráit is, amennyiben biztosítja ezek kiegészítő, arányos finanszírozását. A tagállamok új kiegészítő forrásokat bocsáthatnak rendelkezésre.

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A kedvezményezettekre vonatkozó előírások egyszerűsítése érdekében minél nagyobb mértékben kell az egyösszegű átalány, egységköltség és térítésátalány alapú finanszírozást alkalmazni.

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Szolidaritási Testületben a tagállamok vesznek részt.

(1)  Az ESVS az Európai Unióban és harmadik országokban tevékenykedik.

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Európai Szolidaritási Testület kétoldalú megállapodások alapján más országok számára is biztosítja a részvétel lehetőségét. Az együttműködéshez, amennyiben szükséges, az adott országokkal megállapítandó eljárások szerint kiegészítő előirányzatokat kell biztosítani.

(2)  2020-ra az ESVS az Európai önkéntes szolgálatban részt vevő minden egyéb ország számára biztosítja a részvételt, és kétoldalú és többoldalú megállapodások alapján más országok számára is biztosítja a részvétel lehetőségét. Az együttműködéshez – különösen a szomszédságbeli országok és az alacsony vagy közepes jövedelmű országok tekintetében –, amennyiben szükséges, az adott országokkal megállapítandó eljárások szerint kiegészítő előirányzatokat kell biztosítani.

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Szolidaritási Testületben részt venni kívánó 17 és 30 év közötti fiataloknak az Európai Szolidaritási Testület portálján regisztrálniuk kell. A kiközvetítés vagy a projekt megkezdésének időpontjában azonban a regisztrált fiatalnak legalább 18 évesnek kell lennie, és nem lehet idősebb 30 évesnél.

(1)  Az ESVS-ben 17–30 éves fiatalok vehetnek részt. Azok a 17 éves fiatalok, akik részt kívánnak venni az ESVS-ben, regisztrálhatnak az ESVS portálján vagy kérhetik szolidaritási célú kiközvetítésüket a minőségi védjegy használatára jogosult részt vevő szervezetek által kínált jelentkezési eljárásokon keresztül. A kiközvetítés vagy a projekt megkezdésének időpontjában azonban a regisztrált fiatalnak legalább 18 évesnek kell lennie, és nem lehet idősebb 30 évesnél. A Bizottság arra törekszik, hogy valamennyi elfogadható jelentkező számára biztosítson kiközvetítést.

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A rendelet végrehajtása során a Bizottságnak és a részt vevő országoknak biztosítaniuk kell, hogy a társadalmi befogadás, különösen a hátrányos helyzetű fiatalok részvételének előmozdítása érdekében különös erőfeszítések történjenek.

(2)  A rendelet végrehajtása során a Bizottságnak, a tagállamoknak és a többi részt vevő országnak konkrét és hatékony intézkedéseket kell biztosítaniuk, hogy előmozdítsák a társadalmi befogadást és az egyenlő hozzáférési feltételeket, különösen a kevesebb lehetőséget kapó fiatalok, köztük a fogyatékossággal élő, a magukat LMBTI-nek valló és a marginalizált közösségekből származó személyek részvétele tekintetében. Ezen intézkedések között szerepelhetnek kiigazított, testre szabott támogatási rendszerek és útmutatók, a megbízatások ideje alatt különleges kapcsolattartó személyek és olyan különleges formák, mint a rövid távú kiközvetítések. A sajátos szükségletű személyek részvételével járó többletköltségeket 100%-ban fedezik;

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Szolidaritási Testületben részt vehet bármely köz- vagy magánjogi vagy nemzetközi szervezet, amennyiben megkapta az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyét.

(1)  Az ESVS-ben részt vehet bármely nonprofit köz- vagy nonprofit magánjogi vagy nemzetközi szervezet, például nem kormányzati szervezetek és civil társadalmi szervezetek, amennyiben tevékenységeik megfelelnek a szolidaritási tevékenység e rendeletben szereplő meghatározásának, valamint minőségi védjegyet kaptak, továbbá az általuk szervezett tevékenység nem szerepel a kizárt tevékenységek listáján.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Európai Szolidaritási Testület részt vevő szervezetévé válni kívánó, jogosult szervezet kérelmét az Európai Szolidaritási Testület illetékes végrehajtó szerve bírálja el, aminek során megbizonyosodik arról, hogy a szervezet tevékenységei megfelelnek az Európai Szolidaritási Testület követelményeinek.

(2)  Az ESVS részt vevő szervezetévé válni kívánó, jogosult szervezet kérelmét az ESVS illetékes végrehajtó szerve bírálja el, aminek során megbizonyosodik arról, hogy a szervezet tevékenységei megfelelnek az ESVS alapokmányában lefektetett alapelveknek és követelményeknek. A tevékenységeit alapvetően megváltoztató szervezet értesíti az illetékes végrehajtó szervet, hogy az értékelést újra elvégezhessék. A jelentkezési és regisztrációs folyamat legyen felhasználóbarát. Az adminisztratív terhek elkerülendők. Az önkéntességi komponenshez vezető folyamatot elkülönítik a foglalkoztatási komponensre vonatkozó minőségi védjegy odaítéléséhez vezető folyamattól, figyelembe véve az egyes komponensek sajátosságait.

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az elbírálás eredményeként a szervezet megkaphatja az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyét. A megszerzett védjegyet rendszeresen újra kell értékelni és vissza is lehet vonni.

(3)  Az elbírálás eredményeként a szervezet megkaphatja az ESVS minőségi védjegyét. A megszerzett védjegyet rendszeresen és legalább kétévente újra kell értékelni, túlzott adminisztratív teher létrehozása nélkül, és vissza is lehet vonni, amennyiben az adott szervezet tevékenységei már nem felelnek meg az ESVS alapokmányában lefektetett elveknek és követelményeknek. Ám a védjegyet további értékelést követően újból meg lehet kapni. A szervezetek újbóli elbírálásának eredményei az e rendelet 15. cikkében említett nyomon követés és értékelés, és különösen a Bizottság által 2020-ban közzéteendő, az elért eredményekről szóló jelentés részét kell képezzék.

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Európai Szolidaritási Testület portáljához azok a szervezetek férhetnek hozzá és kínálhatnak fel szolidaritási tevékenységekre vonatkozó ajánlatokat a regisztrált magánszemélyeknek, amelyek megkapták az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyét.

(4)  Az ESVS minőségi védjegyével bíró szervezetek hozzáférést kapnak az ESVS portáljához, és szolidaritási tevékenységekre vonatkozó ajánlatokat kínálhatnak a regisztrált magánszemélyeknek. A Bizottság külön akkreditációs eljárásokat hoz létre az önkéntes kiközvetítéseket, valamint az álláshely-közvetítéseket és szakmai gyakorlatokat kínálni szándékozó szervezetek tekintetében, külön értékelési szempontokat alkalmazva és csak az akkreditált részre korlátozva a programhoz való hozzáférésüket.

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A felesleges bosszúság, a többletköltségek, és a kiközvetítésekben való részvétel iránti lelkesedés megfogyatkozásának elkerülése érdekében gondoskodni kell arról, hogy a lehető legkevesebb adminisztratív teher háruljon a részt vevő szervezetekre a jelentkezési és akkreditációs folyamatok valamennyi szakaszában.

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b)  Azon részt vevő szervezetek, amelyek szolidaritási célú kiközvetítését önkéntes tevékenységekkel összefüggésben támogatják, a program keretében előirányzott, a felkészítést célzó, valamint a szolidaritási célú kiközvetítések során nyújtott tanácsadásra és a nyomon követésre irányuló képzéseket önállóan is végezhetik, amennyiben azt nem szeretnék az illetékes nemzeti iroda felelősségi körébe utalni. A részt vevő szervezetek a saját képzések végrehajtásáért pénzügyi támogatásban részesülnek.

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Szolidaritási Testülettől finanszírozási forrásokat igényelhetnek a részt vevő országokban létrehozott köz- vagy magánjogi szervezetek, illetve a részt vevő országokban szolidaritási tevékenységet folytató nemzetközi szervezetek. A 7. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett tevékenységek esetében az Európai Szolidaritási Testület finanszírozási forrásaihoz való hozzáférés előfeltétele az, hogy a részt vevő szervezet megszerezze a minőségi védjegyet. A 7. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett szolidaritási projektek esetében az Európai Szolidaritási Testület résztvevőiből álló informális csoportok nevében magánszemélyek is igényelhetnek finanszírozási forrásokat.

Az ESVS-től finanszírozási forrásokat igényelhetnek az egyik tagállamban vagy a részt vevő országokban létrehozott nonprofit köz- vagy magánjogi szervezetek, illetve a részt vevő országokban szolidaritási tevékenységet folytató nemzetközi szervezetek. A 7. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett tevékenységek esetében az ESVS finanszírozási forrásaihoz való hozzáférés előfeltétele az, hogy a részt vevő szervezet megszerezze a minőségi védjegyet. A 7. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett szolidaritási projektek esetében az ESVS résztvevőiből álló informális csoportok nevében magánszemélyek is igényelhetnek finanszírozási forrásokat, amennyiben az illetékes végrehajtó szervek egyenértékű minőségi ellenőrzéseket végeznek.

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság a részt vevő országokkal közösen rendszeresen nyomon követi az Európai Szolidaritási Testület célkitűzések elérésére irányuló teljesítményét.

(1)   A Bizottság a tagállamokkal és a részt vevő országokkal, a végrehajtó ügynökségekkel és a részt vevő és küldő szervezetekkel, valamint az ifjúsági szervezetekhez hasonló uniós és nemzeti érdekelt felekkel együttműködve rendszeresen és hatékonyan nyomon követi az ESVS célkitűzéseinek elérésére irányuló teljesítményét. Ennek érdekében külön programkövető bizottságot kell felállítani. A programkövető bizottságban benne lesznek a Bizottság, a tagállamok, a többi részt vevő ország, a végrehajtó ügynökségek, a részt vevő szervezetek, valamint az uniós és nemzeti érdekelt felek képviselői.

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)   A konkrét célkitűzések előrehaladásának mérése a következő mutatók segítségével történik:

(2)   A konkrét célkitűzések előrehaladásának mérése a következő kvalitatív és kvantitatív mutatók segítségével történik:

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)   a (belföldi és határon átnyúló) önkéntesi kiközvetítésekben résztvevők száma;

a)   a (belföldi és határon átnyúló) magas színvonalú önkéntesi kiközvetítésekben résztvevők száma és profilja ország, életkor és nem szerint;

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  azon résztvevők száma, akik nyilatkozatuk szerint fejlesztették ismereteiket, készségeiket és kompetenciáikat;

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab)  a projektcélok elérésének aránya a meghatározott közösségi igények tekintetében;

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)   a szolidaritási projektekben résztvevők száma;

d)  a magas színvonalú szolidaritási projektekben résztvevők száma és profilja országonkénti, életkoronkénti és nemek szerinti bontásban;

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  azon résztvevők száma, akik saját bevallásuk szerint készségeket, kompetenciákat és ismereteket sajátítottak el a személyes, oktatási, társadalmi, állampolgári – köztük az európai polgársággal kapcsolatos – és szakmai fejlődés tekintetében, életkor, ország és nem szerinti bontásban;

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db)  a sajátos szükségletű vagy kevesebb lehetőséggel bíró résztvevők száma;

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  az ESVS-ben való részvételükért tanúsítványban, például ifjúsági igazolványban vagy egyéb hivatalos elismerésben részesülő résztvevők száma;

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

eb)   a foglalkoztatottak aránya a korábbi résztvevők között;

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ec)   azon résztvevők aránya országok, életkor, nem és szolidaritási projektek száma szerint lebontva, akik nyilatkozatot tettek arra vonatkozóan, hogy továbbra is részt kívánnak venni szolidaritási tevékenységekben;

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – e d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ed)   a minőségi védjeggyel rendelkező, az ESVS keretében finanszírozott szolidaritási tevékenységet végző szervezetek száma;

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – e e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ee)  az egész eljárás minősége és hatékonysága, nevezetesen a résztvevők és a részt vevő szervezetek által viselt adminisztratív teher szintje;

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – e f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ef)  a résztvevők és a részt vevő szervezetek általános elégedettségi aránya az ESVS-kiközvetítés, a képzés, a nyelvi támogatás, az adminisztratív támogatás, a biztosítás és a kiközvetítést követő támogatás minőségét illetően;

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – e g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

eg)  a minőségi védjegy odaítéléséhez, illetve az odaítélés további újraértékeléséhez alkalmazott eljárások és feltételek hatékonysága és eredményessége;

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – e h pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

eh)  a kiközvetítések minősége, különös tekintettel a segítségnyújtásra és a résztvevők nyomon követésére,

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – e i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ei)  az eredmények minősége és a szolidaritási tevékenységek hatása;

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – e j pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ej)  a résztvevők, különösen a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi befogadásának és egyenlő hozzáférhetőségi feltételeinek elősegítése és biztosítása tekintetében elfogadott konkrét intézkedések hatékonysága;

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A rendelet hatálybalépése után legkésőbb hat hónappal a Bizottság meghatározza a teljesítmények, eredmények és hatások nyomon követésére vonatkozó részletes programot.

A Bizottság ...-ig* meghatározza a teljesítmények, eredmények és hatások nyomon követésére vonatkozó részletes programot.

 

_______________

 

* E rendelet hatálybalépésének napja.

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  2020-ban a Bizottság közzé tesz egy jelentést, amelyben számba veszi, hogy hol tart az eredmények teljesítése, ideértve az Európai Szolidaritási Testület keretében 2020-ig kitűzött cél, a 100 000 fiatalnak felkínált lehetőség megvalósítását (a 7. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett összes kiközvetítést és projektet érinti).

(3)  2019-ben a Bizottság közzé tesz egy jelentést az elért eredményekről és a program végrehajtásának mennyiségi és minőségi szempontjairól, amelyben számba veszi, hogy hol tart az eredmények teljesítése, ideértve az ESVS keretében 2020-ig kitűzött cél, a 100 000 fiatalnak felkínált lehetőség megvalósítását (a 7. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett összes kiközvetítést és projektet érinti), valamint a program költséghatékonyságát, és e jelentést benyújtja az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága számára.

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A kiközvetítések minőségét az egyenlő szintű végrehajtási minőség elérése érdekében közös ellenőrzési normák alkalmazásával kell értékelni valamennyi részt vevő országban. A részt vevő szervezetek segítséget nyújtanak a minőségi követelmények meghatározásában.

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A rendelet alkalmazásától számított négy év elteltével a Bizottság elvégzi a rendelet független értékelését, és a főbb megállapításokról jelentést terjeszt az Európai Parlament, a Tanács, a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elé.

(4)  A Bizottság elvégzi a rendelet független és utólagos értékelését annak érdekében, hogy kiértékelje a program hatékonyságát, eredményességét és hatását a programban kitűzött célok tekintetében, és a főbb megállapításokról – beleértve a program jövőjére vonatkozó ajánlásait – legkésőbb 2021. június 30-ig jelentést terjeszt az Európai Parlament, a Tanács, a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elé. Az értékelés részeként a Bizottság biztosítja az összes érdekelt szereplővel folytatott rendszeres konzultációt, beleértve a résztvevőket, a részt vevő szervezeteket és az érintett helyi közösségeket. Az értékelés eredményei visszacsatolásra kerülnek a program jövőbeni tervezésébe és a forráselosztásra vonatkozó javaslatokba.

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság a részt vevő országokkal közösen gondoskodik az Európai Szolidaritási Testület keretében támogatott fellépésekre vonatkozó információk terjesztéséről, hirdetéséről és nyomon követéséről.

(1)  A Bizottság a részt vevő országokkal és az ESVS tevékenységéhez kapcsolódó uniós szintű hálózattokkal közösen gondoskodik az ESVS keretében támogatott fellépésekre vonatkozó információk terjesztéséről, hirdetéséről és nyomon követéséről, különösen olyan ikt-megoldások segítségével, mint amilyen az Unió valamennyi hivatalos nyelvén elérhető portál, különös figyelmet szentelve az esélyegyenlőségre és a hozzáférhetőségre.

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 20. cikkben említett nemzeti irodák egységes politikát alakítanak ki a fellépések által támogatott tevékenységek eredményeinek hatékony célba juttatása, illetve terjesztése és kiaknázása tekintetében, és támogatják a Bizottságot a programra és az eredményeire vonatkozó információk terjesztésében – beleértve a nemzeti és uniós szinten irányított fellépésekre és tevékenységekre vonatkozó információkat –, illetve tájékoztatják az érintett célcsoportokat az országukban megvalósuló fellépésekről.

(2)  A 20. cikkben említett nemzeti irodák egységes politikát alakítanak ki a fellépések által támogatott tevékenységek eredményeinek, távoli területeket is célzó hatékony célba juttatása, illetve terjesztése és kiaknázása tekintetében, és támogatják a Bizottságot az ESVS-re és az eredményeire vonatkozó információk terjesztésében – beleértve a nemzeti és uniós szinten irányított fellépésekre és tevékenységekre vonatkozó információkat –, illetve tájékoztatják az érintett célcsoportokat az országukban megvalósuló fellépésekről.

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A kommunikációs tevékenységeknek hozzá kell járulniuk továbbá az Európai Unió szakpolitikai prioritásainak intézményi kommunikációjához, amennyiben e rendelet általános célkitűzéséhez kapcsolódnak.

(3)  A kommunikációs tevékenységeknek hozzá kell járulniuk továbbá az Európai Unió szakpolitikai prioritásainak intézményi kommunikációjához, amennyiben e rendelet általános célkitűzéséhez kapcsolódnak és az Unió szempontjából hozzáadott értéket és láthatóságot képviselnek.

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A nemzeti irodák együttműködnek a szakosodott ifjúsági tájékoztató szolgálatokkal, amelyek tájékoztatják, irányítják és támogatják a fiatalokat – különösen a hátrányos helyzetűeket –, illetve célba juttatják az információkat a koherens és sokszínű terjesztés és célba juttatás biztosítása érdekében.

Módosítás    155

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  uniós szinten az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség – EACEA;

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A nemzeti hatóság kijelöl egy független auditszervezetet. A független auditszervezet auditvéleményt állít ki a 966/2012/EU, Euratom rendelet 60. cikke (5) bekezdésében említett éves vezetői nyilatkozatról.

(1)  A nemzeti hatóság az átláthatóság elvével összhangban kijelöl egy független auditszervezetet. A független auditszervezet auditvéleményt állít ki a 966/2012/EU, Euratom rendelet 60. cikke (5) bekezdésében említett éves vezetői nyilatkozatról.

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

19a. cikk

 

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség

 

(1)   Uniós szinten az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség – EACEA feladata, hogy kezelje az ESVS-nek az ezen rendelet 7. cikkében felsorolt, az Európa-szerte működő vagy nemzetközi szervezetek által benyújtott projektekre és tevékenységekre irányuló támogatások valamennyi szakaszát.

 

(2)   Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség felel továbbá az Unió-szerte működő vagy nemzetközi szervezetek akkreditációjáért és nyomon követéséért.

Módosítás    158

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Szolidaritási Testületben részt vevő egyes országokban az 1288/2013/EU rendelet III. fejezetében említett fellépések irányítására kijelölt nemzeti irodák a saját országukban az Európai Szolidaritási Testület keretében is nemzeti irodaként működnek.

Az ESVS-ben részt vevő egyes országokban az 1288/2013/EU rendelet1 III. fejezetében említett fellépések irányítására kijelölt nemzeti irodák a saját országukban az ESVS keretében is nemzeti irodaként működnek. Az (EU)2016/589 rendelet 7. cikkében említett, az EURES hálózathoz tartozó szervezetek az ESVS keretében szakmai gyakorlatokra és álláshelyekre vonatkozó kiközvetítések révén támogatják e nemzeti irodákat a szolidaritási fellépések kezelésében, valamint az adott minőségi és támogató intézkedésekben.

 

_______________

 

1Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/589 rendelete (2016. április 13.) a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról (EURES), a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről és a munkaerőpiacok további integrációjáról, valamint a 492/2011/EU és az 1296/2013/EU rendeletek módosításáról (HL L 107., 2016.4.22., 1. o.).

Módosítás  159

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az 1288/2013/EU rendelet 28. cikke (3) bekezdésének sérelme nélkül a nemzeti iroda felel továbbá az Európai Szolidaritási Testület 24. cikkben említett végrehajtási jogi aktusokban felsorolt fellépéseiből álló projektéletciklusok valamennyi szakaszának irányításáért, összhangban a 966/2012/EU, Euratom rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) pontjának v. és vi. alpontjával és a Bizottság 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének 44. cikkével34.

(2)  Az 1288/2013/EU rendelet 28. cikke (3) bekezdésének sérelme nélkül a nemzeti iroda felel továbbá az ESVS 24. cikkben említett végrehajtási jogi aktusokban felsorolt fellépéseiből álló projektéletciklusok valamennyi szakaszának irányításáért, összhangban a 966/2012/EU, Euratom rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) pontjának v. és vi. alpontjával és a Bizottság 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének 44. cikkével34. A nemzeti ügynökségeknek konkrét képzéseket és iránymutatásokat kell biztosítani a Bizottság részéről, hogy megfelelően teljesítsék a projekt valamennyi életciklusát, továbbá a magánszemélyek és a szervezetek elé gördülő valamennyi akadályra kellően reagáljanak.

__________________

__________________

34 A Bizottság 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. október 29.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.).

34 A Bizottság 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. október 29.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.).

Módosítás    160

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  meghatározza a nemzeti irodákra vonatkozó belső ellenőrzési normákat és a nemzeti iroda által kezelt, támogatási célú uniós pénzeszközökre vonatkozó szabályokat;

a)  meghatározza a nemzeti irodákra vonatkozó belső ellenőrzési normákat és a nemzeti iroda által kezelt, támogatási célú uniós pénzeszközökre vonatkozó szabályokat, figyelembe véve az egyszerűsítési követelményeket, és ezáltal nem róva semmilyen többletterhet a részt vevő szervezetekre;

Módosítás    161

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  kijelöli az éves prioritásokat;

Módosítás    162

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab)  konzultál a nemzeti irodákkal eljárások, eszközök és módszerek létrehozásáról, biztosítva a megfelelő forrásokat a kezelési díjak számára;

Módosítás    163

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A Bizottság rendszeresen közös üléseket szervez a nemzeti irodák hálózatával annak érdekében, hogy az összes részt vevő országban biztosítsa az Európai Szolidaritási Testület egységes megvalósítását.

(7)  A Bizottság rendszeresen közös üléseket szervez a nemzeti irodák hálózatával, a részt vevő és küldő szervezetekkel, valamint az ESVS tevékenységeiben részt vevő egyéb civil társadalmi érdekelt felekkel, például az ifjúsági szervezetekkel annak érdekében, hogy az összes részt vevő országban biztosítsa az Európai Szolidaritási kezdeményezés egységes megvalósítását. A Bizottság ezen ülésekre meghívja az ESVS keretében folyó tevékenységekhez kapcsolódó, már létező uniós szintű hálózatokat, például az állami foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatát, az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálját (EURES), az Eurodesk hálózatot, az Európai Önkéntes Központot (CEV), az Európai Ifjúsági Fórumot (YFJ), valamint további kapcsolódó civil társadalmi szervezetet, köztük a munkaadókat és szakszervezeteket képviselő hálózatokat.

Módosítás    164

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A nemzeti irodák felelnek azon kedvezményezettek fellépéseinek elsődleges ellenőrzéséért, akik az Európai Szolidaritási Testületre bízott támogatásokban részesülnek. Ezeknek az ellenőrzéseknek kellő biztosítékot kell szolgáltatniuk arra vonatkozóan, hogy az odaítélt támogatásokat rendeltetésszerűen és az alkalmazandó uniós szabályoknak megfelelően használják fel.

(3)  A nemzeti irodák és az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség – EACEA felelnek azon kedvezményezettek fellépéseinek elsődleges ellenőrzéséért, akik az ESVS-re bízott támogatásokban részesülnek. Ezeknek az ellenőrzéseknek arányosnak és megfelelőnek kell lenniük, valamint kellő biztosítékot kell szolgáltatniuk arra vonatkozóan, hogy az odaítélt támogatásokat rendeltetésszerűen és az alkalmazandó uniós szabályoknak megfelelően használják fel, figyelembe véve az egyszerűsítési követelményeket, és ezáltal nem róva semmilyen többletterhet a részt vevő szervezetekre. A kedvezményezettekre vonatkozó előírások egyszerűsítése érdekében emellett a lehető legteljesebb mértékben az egyösszegű átalány, egységköltség vagy térítésátalány alapú finanszírozást kell alkalmazni.

Módosítás    165

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E rendelet végrehajtása érdekében a Bizottság végrehajtási jogi aktusokkal munkaprogramokat fogad el. Az egyes munkaprogramok biztosítják a 3. és 4. cikkben meghatározott általános és konkrét célkitűzések következetes végrehajtását, illetve körvonalazzák a kitűzött célokat, a várt eredményeket, a végrehajtás módját és a teljes összeget. A munkaprogramok tartalmazzák továbbá a finanszírozandó fellépések leírását, az egyes fellépésekhez elkülönített támogatási összegek feltüntetését, a nemzeti irodák által irányítandó fellépések számára a részt vevő országok között elosztott összegek feltüntetését, valamint egy előzetes végrehajtási menetrendet.

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 25a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el munkaprogramok elfogadására vonatkozóan. Az egyes munkaprogramok biztosítják a 3. és 4. cikkben meghatározott általános és konkrét célkitűzések következetes végrehajtását, illetve körvonalazzák a kitűzött célokat, a várt eredményeket, a végrehajtás módját és a teljes összeget. A munkaprogramok tartalmazzák továbbá a finanszírozandó fellépések – többek között a határokon átnyúló közös fellépések – leírását, az egyes fellépésekhez elkülönített támogatási összegek feltüntetését, a nemzeti irodák által irányítandó fellépések számára a részt vevő országok között elosztott összegek feltüntetését, valamint egy előzetes végrehajtási menetrendet.

Indokolás

Helyénvaló, hogy konzultáljanak az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal az e rendelet végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről.

Módosítás    166

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Ezen rendelet Bizottság általi, munkaprogramok révén történő végrehajtása után két évvel az ESVS eredménymutatóit további vizsgálatra benyújtják a Tanácsnak és a Parlamentnek, hogy értékeljék a tervezett célkitűzéseknek és tevékenységeknek a 2020 után bevezetendő hivatalos ifjúsági szakpolitikai keretbe való integrálását.

Módosítás    167

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 25. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

törölve

Módosítás    168

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

25. cikk

törölve

Bizottsági eljárás

 

(1)  A Bizottság munkáját az 1288/2013/EU rendelet 36. cikkével létrehozott bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmezése szerinti bizottság.

 

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

 

Indokolás

Helyénvaló, hogy konzultáljanak az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal az e rendelet végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről.

Módosítás    169

Rendeletre irányuló javaslat

25 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

25a. cikk

 

A felhatalmazás gyakorlása

 

(1)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.

 

(2)   A Bizottság öt évre szóló felhatalmazást kap a 24. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására [e rendelet hatálybalépésének időpontjától]. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 24. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

 

(5)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(6)   A 24. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás    170

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

27. cikk

törölve

Az 1293/2013/EU rendelet módosítása

 

Az 1293/2013/EU rendelet 4. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(3)  A Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás kiemelt területnek megfelelő Környezetvédelem alprogramból folyó árakon legfeljebb 3 000 000 EUR, az Éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás kiemelt területnek megfelelő éghajlat-politika alprogramból pedig 1 500 000 EUR összeget kell elkülöníteni a 17. cikk (4) bekezdése alapján az Európai Szolidaritási Testület által az (EU) 2017/XXX rendelet szerint végrehajtott projektek finanszírozására, amelyek a 9. és 13. cikk alapján legalább egy kiemelt területhez hozzájárulnak. Ezt az előirányzatot kizárólag az (EU) 2017/XXX rendelet szerint, az 1293/2013/EU rendelet különös előírásainak kizárásával kell megvalósítani.”

 

Módosítás    171

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

28 cikk

törölve

Az 1303/2013/EU rendelet módosításai

 

Az 1303/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

 

(1)  Az 58. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

 

a)  az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„A Bizottság kezdeményezésére az ESB-alapok támogathatják az e rendelet végrehajtásához szükséges előkészítő, monitoring-, adminisztratív és technikai segítségnyújtási, értékelési, audit- és kontrollintézkedéseket, továbbá támogatni lehet az (EU) 2017/XXX rendelet alapján a harmadik albekezdésben említett fellépéseket, amennyiben ezek a fellépések a gazdasági, szociális és területi kohézió célját szolgálják.”

 

b)  A harmadik albekezdés a következő, m) ponttal egészül ki:

 

„m)  az Európai Szolidaritási Testületről szóló (EU) 2017/XXX rendelet alapján a fiatalok személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésének erősítése, illetve foglalkoztatási lehetőségeinek erősítése és a rendes munkaviszonyba való átmenet megkönnyítése érdekében finanszírozott fellépések.”

 

(2)  A 91. cikk (3) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„A Bizottság kezdeményezésére a technikai segítségnyújtásra szánt előirányzatból folyó árakon 35 000 000 EUR összeget az Európai Szolidaritási Testület fellépéseinek támogatására kell fordítani az (EU) 2017/XXX rendelet 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint. Az előirányzatot kizárólag az (EU) 2017/XXX rendelet szerint, az alapspecifikus rendeletek különös előírásainak kizárásával kell megvalósítani.”

 

Módosítás    172

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

29. cikk

törölve

Az 1305/2013/EU rendelet módosítása

 

Az 1305/2013/EU rendelet 51. cikkének (1) bekezdése az első albekezdés után a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„Az (EU) 2017/XXX rendelet szerint folyó árakon 1 800 000 EUR összegben az EMVA az Európai Szolidaritási Testület által végrehajtott fellépéseket is finanszírozhatja, amelyek hozzájárulnak az Unió egy vagy több vidékfejlesztési prioritásához. Az előirányzatot kizárólag az (EU) 2017/XXX rendelet szerint, az 1305/2013/EU rendelet különös előírásainak kizárásával kell megvalósítani.”

 

Indokolás

Az Európai Szolidaritási Testületnek nem szabad aláásnia az egyéb uniós programok működését, ugyanakkor főleg az Erasmus+ program keretében tevékenykedő fiatalokra és önkéntesekre kell koncentrálnia (megjegyzés: e módosítás a 27–31. cikk törlését kívánja meg).

Módosítás    173

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

30. cikk

törölve

Az 1306/2013/EU rendelet módosítása

 

Az 1306/2013/EU rendelet 6. cikke a következő j) ponttal egészül ki:

 

„j)  az (EU) 2017/XXX rendelet szerint az Európai Szolidaritási Testület által végrehajtott fellépések, amelyek hozzájárulnak az Unió egy vagy több mezőgazdasági és vidékfejlesztési prioritásához, különösen az 1305/2013/EU rendelet 51. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett fellépések. Az előirányzatot kizárólag az (EU) 2017/XXX rendelet szerint, az alapspecifikus rendeletek különös előírásainak kizárásával kell megvalósítani.”

 

Módosítás    174

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

31. cikk

törölve

Az 1313/2013/EU határozat módosítása

 

Az 1313/2013/EU határozat 19. cikkének (1) bekezdése a második albekezdés után a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„A 3., „Biztonság és uniós polgárság” című fejezet pénzügyi keretösszegéből folyó árakon 6 000 000 EUR összeget kell elkülöníteni az Európai Szolidaritási Testület által az (EU) 2017/XXX rendelet szerint végrehajtott fellépések finanszírozására, amelyek a polgári védelem területén hozzájárulnak az Unió egy vagy több prioritásához. Az előirányzatot kizárólag az (EU) 2017/XXX rendelet szerint, az 1313/2013/EU határozat különös előírásainak kizárásával kell megvalósítani.”

 

(1)

(2)

(3)


INDOKOLÁS

Az Európai Szolidaritási Testület egy értékes kezdeményezés az Európai Bizottság részéről, melynek célja az Európán belüli szolidaritás erősítése. A szolidaritás iránti igény nagyobb, mint valaha: a tartós ifjúsági munkanélküliség, a pénzügyi válság vagy a növekvő euroszkepticizmus több aktív szerepvállalást és szolidaritást követel európai szinten. E kihívások tartós kezelése és a szolidaritás érzésének a lehető legifjabb korban való felébresztése érdekében az Európai Szolidaritási Testület az Európa jövőjét jelentő ifjúságra összpontosít. A Bizottság által javasolt program a kibővített Európai Önkéntes Szolgálat mellett a foglalkoztatás területére is kiterjed, és a szolidaritáson alapuló ágazatokban kínál állásokat és szakmai gyakorlatokat.

Előadóként szorgalmazom, hogy a program számára elkülönített teljes összegnek a javasolt 20%-ról 5%-ára csökkenjen a foglalkoztatási részhez biztosított keret a program sikerének biztosítása, a munkahelyek minőségromlásának elkerülése, és általában az önkéntes szolgálat értékének növelése érdekében. Minthogy a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL) kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a foglalkoztatással kapcsolatos bekezdések módosítása terén, számítok az EMPL bizottság tagjainak konstruktív együttműködésére.

Úgy döntöttem, hogy a program szolidaritási vonulatát helyezem előtérbe. Az Európai Szolidaritási Testületnek nem lehet elsődleges célja a foglalkoztatás ösztönzése, és az még kevésbé lehet az ifjúsági munkanélküliségre adott válasz. Léteznek már olyan kezdeményezések – mint például az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés –, amelyeket éppen e cél érdekében hoztak létre. Ezeket tovább kell fejleszteni, ahelyett, hogy egy további program létrehozásával csökkentenénk az értéküket.

Ettől függetlenül általánosságban is felmerül a kérdés, hogy egy nyereségorientált vállalkozásnál végzett munka összeegyeztethető-e a szolidaritás gondolatával. A bizottsági javaslat igen homályosan fogalmaz a minőségellenőrzést és nyomon követést illetően, ami a foglalkoztatás terén veszélyes hézagokat eredményez, melyek hátrányosan érintik a rendszer résztvevőit.

Az általam előterjesztett jelentés a szolidaritás fiatalok körében történő lehető leghatékonyabb előmozdítására összpontosít. Ehhez elsődleges célként a hátrányos helyzetű fiatalok bevonását kell kitűzni. Ezt a célcsoportot nem lehet internetes portálokon keresztül elérni, ezért van szükség közvetlen kapcsolattartókra. Ez megkívánja az önkéntes tevékenységeket végző intézmények és szervezetek aktív bevonását. Az említett célcsoportot csak személyes kapcsolatfelvétel útján lehet elérni. Ezért kérem olyan támogatási struktúrák és rugalmas önkéntes tevékenységi lehetőségek kialakításának célzott támogatását, amelyek lehetővé teszik hátrányos helyzetű fiatalok számára az önkéntes tevékenység terén történő tapasztalatszerzést. Ezzel összefüggésben szorgalmazom az önkéntes szolgálat rugalmasságának fokozását is, hogy az alternatív életformák is összeegyeztethetővé váljanak az Európai Szolidaritási Testülettel, így a program számára új célcsoportokat lehessen megnyerni.

Ezzel összefüggésben javasolnám a program nevének megváltoztatását „Európai Szolidaritási Testület”-ről „Európai Szolidaritási és Önkéntes Szolgálat”-ra, hogy megmaradjon a hangsúly a „szolidaritáson”, ugyanakkor eloszlassa az esetleges félreértéseket és (az angol „corps” kifejezés miatt) a hadsereghez kapcsolódó negatív képzettársításokat.


VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről (12.1.2018)

a Kulturális és Oktatási Bizottság részére

az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról, továbbá az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, az 1303/2013/EU rendelet, az 1305/2013/EU rendelet, az 1306/2013/EU rendelet és az 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

A vélemény előadója: Brando Benifei

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság 2016 decemberében, Juncker elnöknek az Unió helyzetéről tartott beszéde után bejelentette az Európai Szolidaritási Testület kezdeményezést. Az átfogó célkitűzés az európai projekthez való tartozás érzésének erősítése az EU egyik legalapvetőbb értékének, a szolidaritásnak az előmozdításával, valamint a fiatal európaiak segítése foglalkoztatási kilátásaik javításában – tekintettel a fiatalok körében tartósan fennálló magas munkanélküliségre és a készségkereslet és -kínálat közötti eltérésre. Az „első szakasz” beindítását követően az Európai Bizottság helyénvalónak látta egy ad hoc jogi keret javaslását, így 2017. május 30-án közzétette rendeletre irányuló javaslatát, melyet az Európai Parlament és Tanács vizsgál. A rendelet a Szolidaritási Testület jogi alapját teremti meg, meghatározza a kezdeményezés költségvetési és végrehajtási rendszerét, valamint kijelöli a konkrét célokat és meghatározza az alapvető fogalmakat.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság kapta azt a feladatot, hogy véleményt alkosson a javaslatról, kifejezetten az úgynevezett „foglalkoztatási szálról”, illetve különösen a szövegben szereplő „szakmai gyakorlat” és „álláshely” fogalmainak meghatározása tekintetében. A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság az Európai Parlament eljárási szabályzatának 54. szabálya alapján kizárólagos kompetenciákkal bír az Európai Bizottság javaslatának ezen elemei tekintetében.

Az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottságának (EMPL) előadója általánosságban üdvözölte az Európai Bizottság javaslatát, ugyanakkor világosan jelezte, valamint módosításaiban is érintette annak kialakításának kritikus elemeit. Az előadó elsődleges célja biztosítani, hogy az Európai Szolidaritási Testület ne engedjen olyan torzító jelenségeket, melyek során önkénteseket alkalmaznak olyan feladatok végrehajtására, amelyeket keresőtevékenység keretében kellene ellátni. Ebben az értelemben el kell oszlatni mindennemű helyettesítés kockázatát a jogszabályban. Ezért az előadó szükségesnek látja az önkéntesség szétválasztását a szakmai gyakorlattól és álláshelytől – a két szál számára juttatott finanszírozás tekintetében is. A szövegben a foglalkoztatási biztosítékokra való utalásokat meg kell erősíteni, valamint konkrétan meg kell említeni annak a szükségét, hogy az álláshely és a szakmai gyakorlat teljes mértékben betartsa a nemzeti jogszabályokat, kötelező javadalmazás alá essen és megfeleljen a legszigorúbb minőségi követelményeknek is.

Az előadó úgy véli továbbá, hogy ezen a területen a visszaélések elkerülése érdekében különösen fontos az önkéntesség lehetőségét állami hatóságokra vagy a nonprofit ágazatban részt vevő szervezetekre korlátozni. Ezzel például kizárható – az Európai Önkéntes Szolgálat által tervezett – lehetősége annak, hogy nagyvállalatok vagy cégek EU által finanszírozott önkénteseket vegyenek fel, ami nem csak etikai és pénzügyi szempontból tűnik vitathatónak, de a vállalati hirdetések elfogadhatatlan formáját is eredményezheti. Emellett a szolidáris szektort – tekintve annak ágazatok közötti jellegét és társadalmi-gazdasági jelentőségét – kiemelt figyelemmel kell kezelnie a szabályozóknak annak érdekében, hogy elkerüljék a munkaerőpiacot érő esetleges zavaró hatásokat.

Ehelyett az anyagi érdekeltségű vállalatoknak csak akkor szabad engedélyezni az Európai Szolidaritási Testületben való részvételt, ha a fiatalok számára javadalmazás mellett biztosítanak álláshelyet vagy szakmai gyakorlatot. Lehetséges – még feltérképezendő – alternatívát kínál erre a megközelítésre, ha az Európai Szolidaritási Testület kezdeményezésben részt venni szándékozó vállalatok vagy szociális vállalkozások a szolidaritás területén szakértőnek számító nonprofit szervezetekkel partnerségeket vagy alapkihelyezéseket alkotnak.

Az Európai Szolidaritási Testület – az előterjesztett kiigazításokkal – új lehetőségeket kínál az európai fiatalok számára a szolidaritási tevékenységekben való részvételre és hasznos, gyakorlati tapasztalat szerzésére.

Az előadó arra kéri a Foglalkoztatási Bizottság tagjait, hogy munkájukat a szöveg azon részeire összpontosítsák, amelyek a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság tevékenységei tekintetében egyértelmű relevanciával bírnak. Ezzel rövid úton elősegíthető a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság állásfoglalásának elfogadása, továbbá ez a Kulturális és Oktatási Bizottsággal és előadójával való pozitív és jóhiszemű együttműködés jele lenne.

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Unió alapköve az Uniós polgárok és a tagállamok közötti szolidaritás. Ez a közös érték vezérli a fellépéseit, biztosítja továbbá a jelenlegi és jövőbeli társadalmi kihívások leküzdéséhez szükséges egységet, amelyek megoldását a gyakorlatban is megnyilvánuló szolidaritásukkal a fiatalok is szeretnének elősegíteni.

(1)  Az Európai Unió alapköve az Uniós polgárok és a tagállamok közötti szolidaritás. Ez a közös érték vezérli a fellépéseit, biztosítja továbbá a jelenlegi és jövőbeli társadalmi kihívások leküzdéséhez szükséges egységet, amelyek megoldását a gyakorlatban is megnyilvánuló szolidaritásukkal a fiatalok is szeretnének elősegíteni. A szolidaritás elvét az EUSZ 2. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartájának preambuluma rögzíti.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Unió helyzetéről szóló, 2016. szeptember 14-i beszéd17 kiemelte a fiatalokba való befektetés szükségességét, illetve bejelentette az Európai Szolidaritási Testület létrehozását, amelynek célja, hogy az egész Unióban lehetőségeket teremtsen a fiatalok számára a társadalom számára hasznos szerepvállaláshoz, a szolidaritás megnyilvánulásához és képességeik fejlesztéséhez, akik így nemcsak munkához jutnak, de felbecsülhetetlen emberi tapasztalatokhoz is.

(2)  Az Unió helyzetéről szóló, 2016. szeptember 14-i beszéd17 kiemelte a fiatalokba való befektetés szükségességét, illetve bejelentette az Európai Szolidaritási Testület létrehozását, amelynek célja, hogy az egész Unióban lehetőségeket és képességeket teremtsen a fiatalok számára a társadalom számára hasznos szerepvállaláshoz, a szolidaritás kinyilvánításához, illetve informális és nem formális készségeik fejlesztéséhez, akik így a felbecsülhetetlen emberi tapasztalatok mellett a közösségi alapú tevékenységek terén gyakorlati tapasztalatra is szert tesznek.

__________________

__________________

17Az Unió helyzete 2016-ban: Építsünk egy jobb Európát – amely védelmet nyújt, eszközöket ad polgárai kezébe és garantálja a biztonságot (IP/16/3042 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3042_en.htm).

17Az Unió helyzete 2016-ban: Építsünk egy jobb Európát – amely védelmet nyújt, eszközöket ad polgárai kezébe és garantálja a biztonságot (IP/16/3042 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3042_en.htm).

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az Európai Uniónak és a tagállamoknak elviekben vállalniuk kell olyan feltételek kialakítását, amelyek az Európai Szolidaritási Testületben való részvételt a lehető legvonzóbbá teszik.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  „Az Európai Szolidaritási Testület” című 2016. december 7-i közleményében18 a Bizottság hangsúlyozta annak szükségességét, hogy egész Európában meg kell erősíteni a szolidaritási munkát, a fiatalok számára több és jobb lehetőséget kell biztosítani a legkülönbözőbb területeket érintő szolidaritási tevékenységek folytatásához, illetve támogatni kell a nemzeti és helyi szereplők munkáját a különböző kihívások és válsághelyzetek megoldásában. A közlemény elindította az Európai Szolidaritási Testület első fázisát, amelyben különböző, a fiatalok számára az Unióban önkéntességi, gyakornoki vagy álláslehetőségeket kínáló uniós programok kerültek mozgósításra. Függetlenül attól, hogy e rendelet hatálybalépése előtt vagy után valósulnak meg, a tevékenységekre továbbra is az Európai Szolidaritási Testület első fázisában ezeket finanszírozó megfelelő uniós programokban meghatározott szabályok és feltételek vonatkoznak.

(3)  „Az Európai Szolidaritási Testület” című 2016. december 7-i közleményében18 a Bizottság hangsúlyozta annak szükségességét, hogy egész Európában meg kell erősíteni a szolidaritási munkát, a fiatalok számára több és jobb lehetőséget kell biztosítani a legkülönbözőbb területeket érintő szolidaritási tevékenységek folytatásához, illetve támogatni kell a nemzeti, regionális és helyi kormányzati és nem kormányzati szereplők munkáját a különböző kihívások és válsághelyzetek megoldásában. A közlemény elindította az Európai Szolidaritási Testület első fázisát, amelyben különböző, a fiatalok számára az Unióban önkéntességi, gyakornoki vagy álláslehetőségeket kínáló uniós programok kerültek mozgósításra. Függetlenül attól, hogy e rendelet hatálybalépése előtt vagy után valósulnak meg, a tevékenységekre továbbra is az Európai Szolidaritási Testület első fázisában ezeket finanszírozó megfelelő uniós programokban meghatározott szabályok és feltételek vonatkoznak.

__________________

__________________

18A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az Európai Szolidaritási Testület (COM(2016) 942 final, 2016.12.7.).

18A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az Európai Szolidaritási Testület (COM(2016) 942 final, 2016.12.7.).

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A fiatalok számára a szolidaritási tevékenységekbe történő bekapcsolódáshoz könnyen elérhető lehetőségeket kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik, hogy a közösségek előnyére kinyilvánítsák elkötelezettségüket, miközben személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésük szempontjából is hasznos tapasztalatokra, képességekre és készségekre tesznek szert, ezáltal pedig javítják foglalkoztatási lehetőségeiket. Ezeknek a tevékenységeknek a fiatal önkéntesek, gyakornokok és munkások mobilitását is támogatniuk kell.

(4)  A fiatalok számára a szolidaritási tevékenységekbe történő bekapcsolódáshoz könnyen elérhető lehetőségeket kell biztosítani, amelyek kedvező hatással lennének a társadalomra, de elsősorban lehetővé teszik számukra a közösségek iránti elkötelezettségük kinyilvánítását, ezzel párhuzamosan pedig személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésük szempontjából is hasznos tapasztalatokra, képességekre és készségekre tesznek szert, ezáltal pedig javítják készségeiket és fokozzák szakmai értékeiket, amelyeket később munkavállalási helyzetben alkalmazhatnak. Ezeknek a tevékenységeknek a fiatal önkéntesek, gyakornokok és munkások mobilitását is támogatniuk kell.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A fiatalok számára kínált szolidaritási tevékenységeknek kiváló minőségűeknek kell lenniük, vagyis választ kell adniuk a kielégítetlen társadalmi igényekre, hozzá kell járulniuk a közösségek erősítéséhez, lehetőségeket kell kínálniuk a fiataloknak, hogy értékes tudásra és készségekre tegyenek szert, anyagilag is megfizethetőnek kell lenniük a fiatalok számára, illetve biztonságos és egészséges körülmények között kell megvalósulniuk.

(5)  A fiatalok számára kínált szolidaritási tevékenységeknek elő kell segíteniük a kielégítetlen társadalmi igényekre és kihívásokra való válaszadást, és hozzá kell járulniuk a közösségek és a polgárság megerősítéséhez, továbbá meg kell felelniük a résztvevők személyes és szakmai fejlődéssel kapcsolatos igényeinek. A szolidaritási tevékenységeknek kiváló minőségűeknek kell lenniük és ténylegesen hozzáférhetőnek kell lenniük valamennyi fiatal számára, valamint lehetőségeket kell kínálniuk a fiataloknak, hogy értékes tudásra és készségekre tegyenek szert, el kell ismerniük a fiatalok erőfeszítéseit, illetve biztonságos és egészséges körülmények között kell megvalósulniuk. Külön erőfeszítéseket kell tenni a felkínált szolidaritási tevékenységekbe való tényleges bevonás és azok elérhetősége érdekében, nevezetesen a kevesebb lehetőséggel rendelkező – különösen pedig a fogyatékossággal élő – fiatalok vonatkozásában. A szolidaritási tevékenységek nem helyettesíthetik a vállalati társadalmi felelősségvállalási politikát, és nem gyakorolhatnak negatív hatást a meglévő munkahelyekre vagy szakmai gyakorlatokra.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az Európai Szolidaritási Testület az egész Unióban biztosítja a szolidaritási tevékenységek egyablakos ügyintézését. Biztosítani kell a keretek összhangját és kiegészítő jellegét más vonatkozó uniós szakpolitikákkal és programokkal. Az Európai Szolidaritási Testületnek a már működő programok, elsősorban az európai önkéntes szolgálat erősségeire és szinergikus hatásaira kell építenie. Ki kell továbbá egészítenie a tagállamok munkáját, hogy az ifjúsági garancia19 keretében támogassa a fiatalokat és megkönnyítse a tanulásról munkára való átállásukat azzal, hogy az adott tagállamban vagy külföldön szolidaritással kapcsolatos területeken gyakornoki vagy álláslehetőségek formájában további lehetőségeket biztosít számukra a munkaerőpiaci megjelenéshez. Biztosítani kell továbbá az Európai Szolidaritási Testület keretében folyó tevékenységekhez kapcsolódó, már létező uniós szintű hálózatok, például az állami foglalkoztatási szolgálatok európai hálózata, az EURES és az Eurodesk hálózat egymást kiegészítő jellegét. Ezenkívül adott esetben a bevált gyakorlatokra is építve biztosítani kell, hogy kiegészítsék egymást a kapcsolódó, már működő rendszerek is, különösen a fiatalok érdekeit szolgáló nemzeti szolidaritási rendszerek és mobilitási rendszerek, illetve az Európai Szolidaritási Testület.

(6)  Az Európai Szolidaritási Testület a fiatalok által Unió-szerte folytatott szolidaritási tevékenységek legfőbb ügyintézési pontja lehet. Biztosítani kell a keretek összhangját és kiegészítő jellegét más vonatkozó uniós szakpolitikákkal és programokkal. Az Európai Szolidaritási Testületnek a már működő programok, elsősorban az európai önkéntes szolgálat erősségeire és szinergikus hatásaira kell építenie, és nem veszélyeztetheti a szolidaritás területén már meglévő programok finanszírozását. Ki kell továbbá egészítenie a tagállamok arra irányuló munkáját, hogy támogassák a fiatalok önkéntes lehetőségekhez való hozzáférését, valamint megkönnyítsék a tanulásról munkára való átállásukat azzal, hogy az adott tagállamban vagy külföldön szolidaritással kapcsolatos területeken gyakornoki vagy álláslehetőségek formájában további lehetőségeket biztosít számukra a munkaerőpiaci megjelenéshez. Biztosítani kell továbbá az Európai Szolidaritási Testület keretében folyó tevékenységekhez kapcsolódó, már létező uniós szintű hálózatok, például az állami foglalkoztatási szolgálatok európai hálózata, az EURES, az Eurodesk hálózat, az Európai Ifjúsági Fórum (YFJ), az Európai Önkéntes Központ (CEV), valamint további kapcsolódó civil szervezetek – köztük szociális partnerek – egymást kiegészítő jellegét. Partnerségeket kell kialakítani a tagállamok által nem kielégítően kezelt sürgős szociális problémákra – például a mélyszegénységre, a hajléktalanságra, a roma közösségekben uralkodó nélkülözésre és a menedékkérők kirekesztésére – szakosodott európai hálózatokkal. Ezenkívül adott esetben a bevált gyakorlatokra is építve biztosítani kell, hogy kiegészítsék egymást a kapcsolódó, már működő rendszerek is, különösen a fiatalok érdekeit szolgáló nemzeti szolidaritási rendszerek és mobilitási rendszerek, illetve az Európai Szolidaritási Testület.

__________________

 

19A Tanács ajánlása (2013. április 22.) az ifjúsági garancia létrehozásáról (2013/C 120/01).

 

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az Európai Szolidaritási Testület hatásának növelése érdekében olyan rendelkezésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik, hogy a hatáskörébe tartozó tevékenységek támogatásával az Európai Szolidaritási Testület célkitűzéseihez hozzájáruljanak más uniós programok is, így például a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap; az Európa a polgárokért program; az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az egészségügyi program. A hozzájárulást az érintett programokhoz tartozó alap-jogiaktus szerint kell finanszírozni. Ha megkapták az Európai Szolidaritási Testület érvényes minőségi védjegyét, a kedvezményezetteknek hozzáférést kell biztosítani az Európai Szolidaritási Testület portáljához, és a felkínált tevékenységi típusnak megfelelően biztosítani kell számukra a minőségbiztosítási és támogatási intézkedéseket.

(7)  Az Európai Szolidaritási Testület hatásának növelése érdekében olyan rendelkezésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik, hogy a hatáskörébe tartozó tevékenységek támogatásával az Európai Szolidaritási Testület célkitűzéseihez hozzájáruljanak más uniós programok is, így például a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap; az Európa a polgárokért program; az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az egészségügyi program. A hozzájárulást az érintett programokhoz tartozó alap-jogiaktus szerint kell finanszírozni. Ha megkapták az Európai Szolidaritási Testület érvényes minőségi védjegyét, a részt vevő szervezetek számára hozzáférést kell biztosítani az Európai Szolidaritási Testület portáljához, és a felkínált tevékenységi típusnak megfelelően biztosítani kell számukra a minőségbiztosítási és támogatási intézkedéseket.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az Európai Szolidaritási Testületnek új lehetőségeket kell megnyitnia a fiatalok előtt, hogy szolidaritással kapcsolatos területeken önkéntesi, gyakornoki vagy munkavállalási célú kiközvetítésekben dolgozzanak, illetve a saját kezdeményezésük alapján szolidaritási projekteket tervezzenek és dolgozzanak ki. Ezeknek a lehetőségeknek hozzá kell járulniuk személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésük javításához. Az Európai Szolidaritási Testületnek támogatnia kell továbbá az Európai Szolidaritási Testület résztvevői és szervezetei között a hálózatépítési tevékenységeket, illetve a támogatott tevékenységek minőségét biztosító, valamint a megszerzett ismeretek érvényesítését javító intézkedéseket.

(8)  Az Európai Szolidaritási Testületnek új lehetőségeket kell megnyitnia a fiatalok előtt, hogy szolidaritással kapcsolatos területeken önkéntesi, gyakornoki vagy munkavállalási célú kiközvetítésekben dolgozzanak, illetve a saját kezdeményezésük alapján szolidaritási projekteket tervezzenek és dolgozzanak ki. Ezeknek a lehetőségeknek segíteniük kell a kielégítetlen társadalmi igények teljesítését és hozzá kell járulniuk a közösségek erősítéséhez, mindeközben pedig hozzá kell járulniuk a fiatalok személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésének javításához. Az Európai Szolidaritási Testületnek támogatnia kell továbbá az Európai Szolidaritási Testület résztvevői és szervezetei között a hálózatépítési tevékenységeket, illetve a támogatott tevékenységek minőségét biztosító, valamint a megszerzett ismeretek érvényesítését javító intézkedéseket. Hozzá kell járulnia továbbá a szolidaritási tevékenységeket végző, már meglévő szervezetek támogatásához és megerősítéséhez is.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Azzal, hogy az Európai Szolidaritási Testületben végzett munka előnyt jelent az önéletrajzokban, felgyorsítja és megkönnyíti az európai fiatalok munkaerőpiaci integrációját.

Módosítás11

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az önkéntes tevékenységek bőséges tapasztalatszerzési lehetőségeket jelentenek nem formális és informális tanulmányi környezetben, ami javítja a fiatalok személyes, szociálpedagógiai és szakmai fejlődését, tevékeny polgári szerepvállalását és foglalkoztatási lehetőségeit. Az önkéntes tevékenységek nem befolyásolhatják kedvezőtlenül a potenciális vagy már létező fizetett munkavégzést, és ezek pótlásának sem szabad tekinteni őket. Az Unió szintjén támogatott önkéntes tevékenységek folyamatosságának biztosítása érdekében az európai önkéntes szolgálat keretében folyó, a saját földrajzi hatálya alá tartozó tevékenységeket az Európai Szolidaritási Testületnek határon átnyúló önkéntesi kiközvetítések formájában kell támogatnia. Továbbra is az „Erasmus+”: elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram20 létrehozásáról szóló 1288/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott programnak kell támogatnia az európai önkéntes szolgálat többi tevékenységét, amelyek nem tartoznak az Európai Szolidaritási Testület földrajzi hatálya alá. A kapcsolódó jogszabályok uniós szintű értelmezésével kapcsolatban mind az Európai Szolidaritási Testület keretében folyó határon átnyúló önkéntesi kiközvetítéseket, mind pedig a továbbra is az 1288/2013/EU rendelet alapján támogatott önkéntes tevékenységeket egyenértékűnek kell tekinteni az európai önkéntes szolgálat keretében folyó munkával.

(9)  Az önkéntes tevékenységek bőséges tapasztalatszerzési lehetőségeket jelentenek nem formális és informális tanulmányi környezetben, ami javítja a fiatalok személyes, szociálpedagógiai és szakmai fejlődését, tevékeny polgári szerepvállalását és foglalkoztatási lehetőségeit. Ugyanakkor a szolidaritással összefüggő tevékenységek ágazatok közötti jellegére, az ezekben a tevékenységekben potenciálisan részt vevő társaságok és szervezetek eltérő státuszára, valamint az Unió szolidaritási szektorának társadalmi-gazdasági jelentőségére való tekintettel olyan rendelkezéseket kell a rendeletbe foglalni, amelyek biztosítják, hogy az önkéntes tevékenységek ne befolyásolhassák kedvezőtlenül a potenciális vagy már létező fizetett munkavégzést, és ezek pótlásának sem szabad tekinteni vagy ténylegesen alkalmazni őket. Ezért a jelen rendelet szerinti önkéntesség formájában megvalósuló szolidaritási intézkedéseket kizárólag állami hatóságoknak vagy a nonprofit ágazatban tevékenykedő szervezeteknek szabad csak felkínálniuk és ezen intézkedések csak rájuk korlátozódhatnak. Az Unió szintjén támogatott önkéntes tevékenységek folyamatosságának biztosítása érdekében az európai önkéntes szolgálat keretében folyó, a saját földrajzi hatálya alá tartozó tevékenységeket az Európai Szolidaritási Testületnek határon átnyúló önkéntesi kiközvetítések formájában kell támogatnia. Továbbra is az „Erasmus+” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról szóló 1288/2013/EU20 európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott programnak kell támogatnia az európai önkéntes szolgálat többi tevékenységét, amelyek nem tartoznak az Európai Szolidaritási Testület földrajzi hatálya alá. A kapcsolódó jogszabályok uniós szintű értelmezésével kapcsolatban mind az Európai Szolidaritási Testület keretében folyó határon átnyúló önkéntesi kiközvetítéseket, mind pedig a továbbra is az 1288/2013/EU rendelet alapján támogatott önkéntes tevékenységeket egyenértékűnek kell tekinteni az európai önkéntes szolgálat keretében folyó munkával.

__________________

__________________

20Az Európai Parlament és a Tanács 1288/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az „Erasmus+”: elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 50. o.).

20Az Európai Parlament és a Tanács 1288/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az „Erasmus+”: elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 50. o.).

Módosítás12

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Szolidaritással kapcsolatos területeken a gyakornoki vagy álláslehetőségek további lehetőségeket kínálhatnak a fiatalok számára a munkaerőpiaci megjelenéshez, miközben égető társadalmi problémák megoldásához is hozzájárulnak. Elősegíthetik a fiatalok foglalkoztatási lehetőségeinek és termelékenységének javítását, miközben megkönnyíthetik a munkaerőpiaci lehetőségeik javítása szempontjából nagyon fontos átmenetet az oktatási rendszerből a munka világába. Az Európai Szolidaritási Testület keretében felkínált gyakornoki kiközvetítéseket a részt vevő szervezetnek kell fizetnie, és a kiközvetítéseknek a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszerének létrehozásáról szóló, 2014. március 10-i tanácsi ajánlásban21 meghatározott minőségi elveket kell követniük. A felkínált szakmai gyakorlatoknak és állásoknak ugródeszkát kell jelenteniük a fiatalok számára a munkaerőpiacra történő belépéshez, ezért a kiközvetítést követő megfelelő támogatásnak is kapcsolódnia kell hozzájuk. A gyakornoki és a munkavállalási célú kiközvetítéseket az adott munkaerőpiaci szereplőknek, elsősorban a köz- és magánfoglalkoztatási szolgálatoknak, szociális partnereknek és kereskedelmi kamaráknak kell támogatniuk. Részt vevő szervezetekként ők azok, akik az Európai Szolidaritási Testület megfelelő végrehajtási szervezetén keresztül finanszírozási forrásokat igényelhetnek azzal összefüggésben, hogy a fiatalok és a szolidaritási ágazatban gyakornoki és munkavállalási célú kiközvetítést kínáló szervezetek között közvetítői feladatokat látnak el.

(10)  Az Európai Szolidaritási Testületnek emellett meg kell teremtenie a szolidaritással kapcsolatos területeken a gyakornoki vagy álláslehetőségek keretrendszerét a társadalmi, gazdasági és állampolgári kohézió kialakításának elősegítése érdekében. A gyakornoki vagy álláslehetőségeket pénzügyi és szervezeti szempontból is világosan el kell különíteni az önkéntes tevékenységektől, szerét, mivel ezek eltérő és további lehetőségeket kínálhatnak a fiatalok számára a munkaerőpiaci megjelenéshez, és növelhetik munkaerőpiaci esélyeiket és karrierlehetőségeiket, miközben égető társadalmi problémák megoldásához is hozzájárulnak. A gyakornoki állások és a munkahelyek soha nem vezethetnek az állásban történő foglalkoztatás felváltásához. A fizetett szakmai gyakorlatok és álláslehetőségek ugyanakkor ösztönző hatással lehetnek a hátrányos helyzetű és kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok számára a szolidaritással összefüggő tevékenységekben való részvételben, amelyekhez máskülönben nem lenne hozzáférésük. A gyakornoki kiközvetítésekkel elősegíthető a fiatalok oktatásból foglalkoztatásba való átmenete, amely kulcsfontosságú a fiatalok fenntartható munkaerőpiaci integrációja szempontjából. Az Európai Szolidaritási Testület keretében felkínált gyakornoki kiközvetítéseket a részt vevő szervezetnek minden esetben kell fizetnie, és a kiközvetítéseknek a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszerének létrehozásáról szóló, 2014. március 10-i tanácsi ajánlásban21 meghatározott minőségi elveket kell követniük. Emellett a gyakornoki kiközvetítéseket meg kell különböztetni az önkéntes munkától, és alapját a szakmai gyakorlat kezdetén, a gyakornok és a részt vevő szervezet között létrejött írásbeli megállapodásnak kell képeznie. Az ilyen írásbeli megállapodásnak ki kell térnie az oktatási és képzési célokra, a munkakörülményekre, a szakmai gyakorlat időtartamára, a javadalmazásra, és a feleknek a szakmai gyakorlat helye szerinti részt vevő országban a vonatkozó nemzeti törvények és/vagy a vonatkozó kollektív szerződések szerinti jogaira és kötelezettségeire. A felkínált gyakornoki kiközvetítéseknek ugródeszkát kell jelenteniük a fiatalok számára a munkaerőpiacra történő belépéshez, viszont nem helyettesíthetik az állásban történő foglalkoztatást. A gyakornoki kiközvetítéseknek ideiglenesnek kell lenniük, továbbá a rendelet kikötésének megfelelő, észszerű időtartamra kell szólniuk. Az álláslehetőségek kiközvetítésének alapját írásbeli megállapodásnak kell képeznie, melynek be kell tartania a munkavégzés helye szerinti országban a vonatkozó nemzeti törvények és/vagy a vonatkozó kollektív szerződések szerinti foglalkoztatási feltételeket. A munkavállalási célú kiközvetítést kínáló részt vevő szervezetek pénzügyi támogatásának időtartama nem haladhatja meg a tizenkét hónapot. A szakmai gyakorlatokat és állásokat a finanszírozásukat és a lényegüket tekintve egyértelműen meg kell különböztetni az önkéntes munkától, ezért megfelelő felkészítéssel, munkahelyi képzéssel és kiközvetítés utáni támogatással kell kiegészíteni az Európai Szolidaritási Testület valamely résztvevőjének részvételével kapcsolatosan. A gyakornoki és a munkavállalási célú kiközvetítéseket az adott munkaerőpiaci szereplőknek, elsősorban a köz- és magánfoglalkoztatási szolgálatoknak, szociális partnereknek és kereskedelmi kamaráknak kell támogatniuk. Részt vevő szervezetekként ők azok, akik az Európai Szolidaritási Testület megfelelő végrehajtási szervezetén keresztül finanszírozási forrásokat igényelhetnek azzal összefüggésben, hogy a fiatalok és a szolidaritási ágazatban gyakornoki és munkavállalási célú kiközvetítést kínáló szervezetek között közvetítői feladatokat látnak el.

__________________

__________________

21A Tanács 2014. március 10-i ajánlása a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszeréről, HL C 88., 2014.3.27., 1. o.

21A Tanács 2014. március 10-i ajánlása a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszeréről, HL C 88., 2014.3.27., 1. o.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A fiatalok kezdeményező szelleme a társadalom és a munkaerőpiac számára is fontos érték. Az Európai Szolidaritási Testületnek is hozzá kell járulnia ahhoz, hogy ezt az oldalt erősítve lehetőséget biztosítson a fiataloknak olyan saját projektek megtervezéséhez és végrehajtásához, amelyek a helyi közösségek előnyére konkrét problémák megoldását célozzák. Ezeknek a projekteknek lehetőséget kell biztosítaniuk ötletek kipróbálásához, illetve támogatniuk kell a fiatalokat abban, hogy maguk is a szolidaritási fellépések kezdeményezőivé váljanak. Emellett ugródeszkák lehetnek további szolidaritási tevékenységek végzéséhez, és az első lépést is jelenthetik abba az irányba, hogy az Európai Szolidaritási Testületben résztvevőket önálló vállalkozásra vagy arra ösztönözzék, hogy egyesületeket, civil szervezeteket vagy más, a szolidaritási, non-profit és ifjúsági ágazatban működő testületeket hozzanak létre.

(11)  A fiatalok kezdeményező szelleme a társadalom és a munkaerőpiac számára is fontos érték. Az Európai Szolidaritási Testületnek is hozzá kell járulnia ahhoz, hogy ezt az oldalt erősítve lehetőséget biztosítson a fiataloknak olyan saját projektek megtervezéséhez és végrehajtásához, amelyek a helyi közösségek előnyére konkrét problémák kezelését célozzák. Ezeknek a projekteknek lehetőséget kell biztosítaniuk innovatív megoldások fenntartható módon történő kidolgozásához, illetve támogatniuk kell a fiatalokat abban, hogy maguk is a szolidaritási fellépések kezdeményezőivé váljanak. Emellett ugródeszkaként szolgálhatnak a szolidaritási tevékenységek számos formájának további végzéséhez, és az első lépést is jelenthetik abba az irányba, hogy az Európai Szolidaritási Testületben résztvevőket vállalkozásokra és szociális vállalkozásra vagy arra ösztönözzék, hogy egyesületeket, civil szervezeteket vagy más, a szolidaritási, non-profit és ifjúsági ágazatban működő testületeket hozzanak létre és fokozottabban vegyenek részt az egyesületi tevékenységekben. A kezdeményezések hatékony kidolgozása érdekében meg kell adni a szükséges támogatást a fiatalok, valamint az ifjúsági és diákszervezetek számára. A kiközvetítés utáni támogatásba beletartozhat az egyesületek, szövetkezetek, szociális vállalkozások, ifjúsági szervezetek és közösségi központok létrehozása és irányítása iránt érdeklődő résztvevők támogatása és tanácsadás biztosítása. Az ilyen támogatás kiterjedhet a megvalósíthatósági tanulmányra, a jogi forma megválasztására, az üzleti terv kidolgozására, a jogi és adózási tanácsadásra, a kockázatértékelésre, valamint a kommunikációs, promóciós és marketing-tanácsadásra.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az Európai Szolidaritási Testületben részt vevő fiataloknak és szervezeteknek érezniük kell, hogy egy olyan közösségéhez tartoznak, amelyben a részt vevő magán- és jogi személyek elkötelezettek az európai szolidaritás erősítése iránt. A részt vevő szervezeteknek ugyanakkor a lehetőségeik fejlesztéséhez támogatásra is szükségük van, hogy egyre több résztvevő számára tudjanak jó minőségű kiközvetítéseket kínálni. Az Európai Szolidaritási Testületnek a fiatalok és a részt vevő szervezetek közösségi szerepvállalásának erősítését, az Európai Szolidaritási Testület szellemének előmozdítását, illetve a hasznos módszerek és tapasztalatok cseréjének ösztönzését célzó hálózatépítési tevékenységeket kell támogatnia. Ezeknek a tevékenységeknek hozzá kell járulniuk továbbá a köz- és magánjogi szereplők körében az Európai Szolidaritási Testület ismertségének fokozásához, illetve az Európai Szolidaritási Testület megvalósításáról gyűjteniük kell a résztvevők és részt vevő szervezetek visszajelzéseit.

(12)  Az Európai Szolidaritási Testületben részt vevő fiataloknak és szervezeteknek érezniük kell, hogy egy olyan közösségéhez tartoznak, amelyben a részt vevő magán- és jogi személyek elkötelezettek az európai szolidaritás erősítése iránt. A részt vevő szervezeteknek ugyanakkor a lehetőségeik fejlesztéséhez támogatásra is szükségük van, hogy egyre több résztvevő számára tudjanak jó minőségű kiközvetítéseket kínálni. Az Európai Szolidaritási Testületnek a fiatalok képességeinek fejlesztését és a részt vevő szervezetek közösségi szerepvállalásának erősítését, az Európai Szolidaritási Testület szellemének előmozdítását, illetve a hasznos módszerek és tapasztalatok cseréjének ösztönzését célzó hálózatépítési tevékenységeket kell támogatnia. Ezeknek a tevékenységeknek hozzá kell járulniuk továbbá a köz- és magánjogi szereplők körében az Európai Szolidaritási Testület ismertségének fokozásához, illetve az Európai Szolidaritási Testület megvalósításáról gyűjteniük kell a résztvevők és részt vevő szervezetek visszajelzéseit.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Különös figyelmet kell fordítani az Európai Szolidaritási Testület által kínált kiközvetítések és egyéb lehetőségek minőségének biztosítására, elsősorban a résztvevőknek nyújtott képzések, nyelvi támogatás, biztosítás, adminisztratív és projektmunkát követő támogatás nyújtásával, illetve az Európai Szolidaritási Testület munkáján keresztül megszerzett ismeretek, képességek és készségek érvényesítésével.

(13)  Különös figyelmet kell fordítani az Európai Szolidaritási Testület által kínált kiközvetítések és egyéb lehetőségek minőségének biztosítására, elsősorban a résztvevőket célzó megfelelő online és offline képzések, nyelvi támogatás, biztosítás, adminisztratív és projektmunkát megelőző és követő támogatás nyújtásával. Ezt a támogatást ifjúsági szervezetekkel és más civil szervezetekkel karöltve kell megvalósítani a területen szerzett tapasztalataik kiaknázása érdekében. A kiközvetítés utáni támogatásnak kiemelten kell kezelnie a résztvevők folyamatos civil részvételét saját közösségükben, olyan helyi szervezetek vagy projektek felé orientálva őket, amelyekkel a kiközvetítésüket követően kapcsolatba léphetnek.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Szolidaritási Testület által kínált kiközvetítések éreztessék hatásukat a résztvevők személyes, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésében, a kiközvetítések tanulmányi eredményeiként jelentkező ismereteket, képességeket és készségeket a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről szóló 2012. december 20-i tanácsi ajánlásban22 szereplő ajánlásoknak megfelelően a nemzeti körülmények és sajátosságok figyelembevételével megfelelően fel kell tárni és dokumentálni kell.

(14)  Annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Szolidaritási Testület által kínált kiközvetítések éreztessék hatásukat a résztvevők személyes, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésében, a kiközvetítések tanulmányi eredményeiként jelentkező ismereteket, képességeket és készségeket a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről szóló 2012. december 20-i tanácsi ajánlásban22 szereplő ajánlásoknak megfelelően a nemzeti körülmények és sajátosságok figyelembevételével megfelelően fel kell tárni, dokumentálni, értékelni és hitelesíteni kell. Ezt a folyamatot segíti az Európai Bizottság, ugyanis erre a célra a nem formális és informális tanulás validációjáról szóló európai iránymutatást, valamint a nem formális és informális tanulás érvényesítésére vonatkozó európai adattárat tett közzé.

__________________

__________________

22A Tanács 2012. december 20-i ajánlása a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről (HL C 398., 2012.12.22., 1. o.).

22A Tanács 2012. december 20-i ajánlása a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről (HL C 398., 2012.12.22., 1. o.).

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Minőségi védjegyet kell bevezetni annak biztosítása érdekében, hogy a jogaik és feladataik tekintetében a részt vevő szervezetek a szolidaritási tevékenység minden szakaszában megfeleljenek az Európai Szolidaritási Testület alapokmányában lefektetett elveknek és követelményeknek. A minőségi védjegy megszerzésének a részvétel előfeltételének kell lennie, de automatikusan nem eredményezheti az Európai Szolidaritási Testület keretében kapott finanszírozást.

(15)  Az önkéntesek, gyakornokok és állásban lévők számára külön minőségi védjegyet és nyomon követési keretet kell bevezetni a főbb érdekelt felekkel együttműködve annak biztosítása érdekében, hogy a jogaik és feladataik tekintetében a részt vevő szervezetek a szolidaritási tevékenység minden szakaszában megfeleljenek az Európai Szolidaritási Testület alapokmányában lefektetett elveknek és követelményeknek. A minőségi védjegy megszerzésének a részvétel előfeltételének kell lennie, de automatikusan nem eredményezheti az Európai Szolidaritási Testület keretében kapott finanszírozást. A minőségi védjegyeknek biztosítaniuk kell kell,, hogy az Európai Szolidaritási Testület keretében végzett tevékenységek ne helyettesítsék a tényleges álláshelyeket vagy gyakornoki helyeket. A minőségi védjegy odaítéléséhez vezető folyamat nem járhat olyan adminisztratív többletterhekkel, amelyek eltántorítanák a szervezeteket, különösen a foglalkoztatási szegmensben részt vevő magánvállalkozásokat attól, hogy hozzájáruljanak az Európai Szolidaritási Testület munkájához. A minőségi védjegynek azt is garantálnia kell, hogy a részt vevő szervezetek eleget tesznek a társadalmi befogadásra vonatkozó előzetes feltételrendszernek, és különösen az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra való átállásra vonatkozó, az európai strukturális és beruházási alapokra vonatkozó közös rendelkezésekről szóló rendeletben meghatározott befektetési prioritásnak, megelőzendő, hogy az uniós finanszírozást (akár csak közvetve is) az egészségügyi és szociális infrastruktúrák elkülönítésére használják fel.

Indokolás

Az Európai Unió 2013 óta céltudatosan halad az egészségügyi szolgáltatások intézményesített jellegének csökkentése felé, ami azt jelenti, hogy a hosszú távú kezelést biztosító pszichiátriai osztályokat kevésbé elszigetelt, közösségi alapú mentális egészségügyi szolgáltatásokkal váltják fel, és ennek érdekében az európai strukturális és beruházási alapokat egy olyan előzetes feltételrendszerrel látják el, amelynek értelmében ezeket az alapokat nem lehet intézményi egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére használni. Az Európai Szolidaritási Testületnek ehhez hasonló rendelkezéseket kell kezdeményeznie.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az Európai Szolidaritási Testület portálját folyamatosan fejleszteni kell annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Szolidaritási Testület az érdeklődő magánszemélyek és szervezetek számára egyaránt könnyen elérhető legyen és egyablakos ügyintézést biztosítson egyebek mellett a regisztráció, a profilok és lehetőségek felderítése és megtalálása, a hálózatépítés és a virtuális cserekapcsolatok, az online képzés, a nyelvi és kiközvetítés utáni támogatás, illetve egyéb hasznos, a jövőben felmerülő szolgáltatások tekintetében.

(17)  Az Európai Szolidaritási Testület portálját az EU valamennyi hivatalos nyelvén folyamatosan fejleszteni kell annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Szolidaritási Testület az érdeklődő magánszemélyek és szervezetek számára egyaránt könnyen elérhető legyen és egyablakos ügyintézést biztosítson egyebek mellett a regisztráció, a profilok és lehetőségek felderítése és megtalálása, a hálózatépítés és a virtuális cserekapcsolatok, a meglévő szolidaritási célú kiközvetítésekről vagy projektekről és részt vevő szervezetekről, szociális partnerekről nyújtott tájékoztatás, a vonatkozó uniós és nemzeti kapcsolattartási pontok, az online képzés, a nyelvi és kiközvetítés előtti és utáni támogatás, a kiközvetítés szakmai felülvizsgálata és a közvetlen visszajelzési mechanizmusok, illetve egyéb hasznos, a jövőben felmerülő szolgáltatások tekintetében. Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a portál képességeiktől függetlenül minden fiatal számára elérhető legyen.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a)  A program megfelelő működéséhez és az intézkedések időben történő végrehajtásához elengedhetetlen, hogy olyan mechanizmusokat léptessenek életbe az Európai Szolidaritási Testület munkaprogramjain belül, amelyek biztosítják, hogy a regisztrált fiatalok ésszerű és viszonylag előre látható időn belül értesüljenek az ajánlatokról. Ezért az elérhető kiközvetítésekre és az aktívan részt vevő szervezetekre vonatkozó rendszeres és frissített tájékoztatást kell küldeni a regisztráltaknak, arra ösztönözve őket, hogy a regisztráció után aktívan vegyenek részt az Európai Szolidaritási Testületben, illetve felkínálva nekik a lehetőséget arra is, hogy közvetlenül lépjenek kapcsolatba a szolidaritás területén mind nemzeti, mind pedig európai szinten tevékenykedő szereplőkkel.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17b)  Az Európai Szolidaritási Testület kiközvetítési ajánlataira vonatkozóan minőségi szabványokat tartalmazó minőségi keretet kell kidolgozni. Ennek alapját azon meglévő jogszabályoknak kell alkotniuk, amelyek biztosítják a munkavállalók, a gyakornokok és az önkéntesek jogainak uniós és nemzeti szintű védelmét egyaránt a szociális védelem, a minimumjövedelem, a stabilitás, a munkavállalói jogok, a mentális és fizikai egészség tekintetében. A szabványok meghatározásának inkluzív folyamatnak kell lennie, a szociális partnerek, ifjúsági szervezetek és önkéntes szervezetek teljes körű részvétele mellett.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Ez a rendelet meghatározza a 2018 és 2020 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keretösszeget, amely az éves költségvetési eljárás során az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodás23 17. pontja értelmében vett elsődleges referenciaösszeget jelenti az Európai Parlament és a Tanács számára. Az elsődleges referenciaösszeg a 2018-as, 2019-es és 2020-as pénzügyi évre vonatkozóan az Erasmus+ programból 197,7 millió EUR, a foglalkoztatás és szociális innováció programból pedig 10 millió EUR átcsoportosított összeget tartalmaz, amit több uniós program, így például az Európai Szociális Alap; az uniós polgári védelmi mechanizmus; a LIFE program és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap különböző fejezeteiből származó hozzájárulások egészítenek ki.

(18)  Ez a rendelet meghatározza a 2018 és 2020 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keretösszeget, amely az éves költségvetési eljárás során az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodás23 17. pontja értelmében vett elsődleges referenciaösszeget jelenti az Európai Parlament és a Tanács számára. Az elsődleges referenciaösszeg a 2018-as, 2019-es és 2020-as pénzügyi évre vonatkozóan az Erasmus+ programból 197,7 millió EUR – ami semmilyen körülmények között nem áshatja alá az Erasmus+ program keretében a mobilitási projektek finanszírozására már előirányzott támogatást –, a foglalkoztatás és szociális innováció programból pedig 10 millió EUR átcsoportosított összeget tartalmaz, amit több uniós program, így például az uniós polgári védelmi mechanizmus és a LIFE program különböző fejezeteiből származó hozzájárulások egészítenek ki.

__________________

__________________

23Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás (HL C 373., 2013.12.20., 1. o.).

23Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás (HL C 373., 2013.12.20., 1. o.).

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a)  A következő költségvetési tervezési időszakról szóló soron következő viták során az Európai Szolidaritási Testület finanszírozása nem szabad, hogy bármilyen módon aláássa az Erasmus+ mobilitási program vagy egyéb alapvető programok, úgymint az ESZA vagy az EMVA finanszírozását.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23a)  A fiatalokból álló célcsoport a lehető legtágabb és leginkluzívabb legyen, hogy különböző hátterű, eltérő végzettségi szinttel, készségekkel, képességekkel, ismerettel és tapasztalattal rendelkező fiatalok vehessenek részt az Európai Szolidaritási Testületben.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Amennyiben a megfelelő feltételeket teljesítik, minőségi védjegyet kell kiadni minden személynek, aki az Európai Szolidaritási Testületben részt kíván venni függetlenül attól, hogy a finanszírozás az Európai Szolidaritási Testület költségvetéséből, egy másik uniós programból vagy egy finanszírozási forrásból történik. A minőségi védjegy kiadását biztosító eljárást az Európai Szolidaritási Testület végrehajtó szervezeteinek folyamatos jelleggel kell működtetniük. A kiadott minőségi védjegyet rendszeresen újra kell értékelni, amelyet vissza is lehet vonni, ha az elvégzendő ellenőrzések során megállapítják, hogy a kiadáshoz vezető feltételek már nem teljesülnek.

(25)  Amennyiben a megfelelő feltételeket teljesítik, először minőségi védjegyet kell kiadni minden személynek, aki az Európai Szolidaritási Testületben részt kíván venni függetlenül attól, hogy a finanszírozás az Európai Szolidaritási Testület költségvetéséből, egy másik uniós programból vagy egy finanszírozási forrásból történik. A minőségi védjegy kiadását biztosító eljárást az Európai Szolidaritási Testület végrehajtó szervezeteinek folyamatos jelleggel kell működtetniük. A folyamat során kerülni kell a szükségtelen adminisztratív terheket. A kiadott minőségi védjegyet rendszeresen újra kell értékelni, amelyet vissza is lehet vonni, ha az elvégzendő ellenőrzések során megállapítják, hogy a kiadáshoz vezető feltételek már nem teljesülnek.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40)  A többéves pénzügyi keret 1a fejezetében az Európai Szolidaritási Testület mellett szereplő pénzügyi keretösszeget ki kell egészíteni továbbá más programok és fejezetek pénzügyi hozzájárulásaival, amihez módosítani kell az 1293/2013/EU rendeletet27, az 1303/2013/EU rendeletet28, az 1305/2013/EU rendeletet29, az 1306/2013/EU rendeletet30, illetve az 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozatot31.

(40)  A többéves pénzügyi keret 1a fejezetében az Európai Szolidaritási Testület mellett szereplő pénzügyi keretösszeget ki kell egészíteni továbbá más programok és fejezetek pénzügyi hozzájárulásaival, amihez módosítani kell az 1293/2013/EU rendeletet27, az 1303/2013/EU rendeletet28, az 1305/2013/EU rendeletet29, az 1306/2013/EU rendeletet30, illetve az 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozatot31. A pénzügyi keretet ki kell egészíteni, biztosítva ugyanakkor, hogy ez ne gyakoroljon káros hatást a már meglévő programokban, különösen pedig az Erasmus+ programban az önkéntességet, a társadalmi befogadást, a foglalkoztatást, de egyúttal a mobilitást is támogató meglévő finanszírozási rendelkezésekre. Emellett annak érdekében, hogy biztosított legyen a kezdeményezés sikere és hatékonysága, különösen a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok támogatása terén, a költségvetést növelni kell a jelenlegi többéves pénzügyi keretről szóló rendelet értelmében rendelkezésre álló megfelelő pénzügyi eszköz felhasználása révén. Az Európai Szolidaritási Testületbe való beruházásnak más kiegészítő uniós programokba – mint például az Erasmus+ és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés – irányuló intenzívebb beruházásokkal kell együtt járnia.

__________________

__________________

27Az Európai Parlament és a Tanács 1293/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről(HL L 347., 2013.12.20., 185. o.).

27Az Európai Parlament és a Tanács 1293/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről(HL L 347., 2013.12.20., 185. o.).

28Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

28Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

29Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 487. o.).

29Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 487. o.).

30Az Európai Parlament és a Tanács 2013/1306/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

30Az Európai Parlament és a Tanács 2013/1306/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

31Az Európai Parlament és a Tanács 1313/2013/EU határozata (2013. december 17.) az uniós polgári védelmi mechanizmusról (HL L 347., 2013.12.20., 924. o.).

31Az Európai Parlament és a Tanács 1313/2013/EU határozata (2013. december 17.) az uniós polgári védelmi mechanizmusról (HL L 347., 2013.12.20., 924. o.).

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41)  Ezt a rendeletet 2018. január 1-jétől kell alkalmazni. Az e rendeletben meghatározott intézkedések mielőbbi alkalmazásának lehetővé tétele érdekében a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

(41)  Ezt a rendeletet 2018. március 1-jétől kell alkalmazni. Az e rendeletben meghatározott intézkedések mielőbbi alkalmazásának lehetővé tétele érdekében a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  „szolidaritási tevékenység”: minden olyan tevékenység, amelynek célja, hogy valamely közösség előnyére megoldást találjon kielégítetlen társadalmi igényekre, ugyanakkor előmozdítsa az egyének személyes, szociális, állampolgári és szakmai fejlődését, és amely különböző területek, így például az oktatás és képzés; a nemek közötti egyenlőség; a foglalkoztatás; a vállalkozások, különösen a szociális vállalkozások; az állampolgárság és a demokratikus részvétel; a környezet- és természetvédelem; az éghajlatváltozással összefüggő fellépések; a katasztrófavédelmi megelőzés, felkészültség és helyreállítás; a mezőgazdaság és vidékfejlesztés; az élelmiszerek és nem élelmiszer jellegű termékek biztosítása; az egészség és a jóllét; a kreativitás és a kultúra; a testnevelés és a sport, a szociális segítségnyújtás és ellátás, a harmadik országbeli állampolgárok befogadása és integrációja, a területi együttműködés és a kohézió vonatkozásában kialakított kiközvetítés, projekt vagy hálózatépítési tevékenység formájában valósulhat meg;

(1)  „szolidaritási tevékenység”: minden olyan tevékenység, amelynek célja, hogy valamely közösség és a társadalom egészének előnyére megoldást találjon kielégítetlen társadalmi igényekre, ugyanakkor előmozdítsa az egyének személyes, szociális, állampolgári és szakmai fejlődését, és amely különböző területek, így például a formális és nem formális oktatás és képzés, az ifjúsági munka, a társadalmi befogadás, az egyenlőség és megkülönböztetésmentesség, a nemek közötti egyenlőség, a foglalkoztatás, a szociális vállalkozások, az állampolgárság és a demokratikus részvétel, a környezet- és természetvédelem, az éghajlatváltozással összefüggő fellépések, a katasztrófavédelmi megelőzés, felkészültség és helyreállítás, a közösségi mezőgazdaság és vidékfejlesztés, az élelmiszerek és nem élelmiszer jellegű termékek biztosítása, az egészség és a jóllét, a kreativitás és a kultúra, a testnevelés és a sport, a szociális segítségnyújtás és ellátás, az ifjúságvédelem, a fogyatékosság, a generációk közötti szolidaritás, a harmadik országbeli állampolgárok befogadása és integrációja, ideértve a menedékkérőket és a menekülteket is, a területi együttműködés és a kohézió vonatkozásában kialakított kiközvetítés, projekt vagy hálózatépítési tevékenység formájában valósulhat meg, melyek európai és nemzetközi hozzáadott értéket képviselnek és transznacionális dimenzióval bírnak;

Módosítás28

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  „hátrányos helyzetű fiatalok”: olyan magánszemélyek, akiknek fogyatékosság, tanulmányi nehézségek, gazdasági nehézségek, kulturális különbségek, egészségügyi problémák, társadalmi nehézségek, földrajzi akadályok miatt további támogatásra van szükségük;

(3) „kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok”: olyan magánszemélyek, akiknek további támogatásra van szükségük, mivel kortársaikhoz képest egy vagy több kizárási tényező vagy akadály, például fogyatékosság, tanulmányi nehézségek, gazdasági nehézségek, kulturális különbségek, egészségügyi problémák, társadalmi nehézségek, földrajzi akadályok miatt hátrányosabb helyzetben vannak;

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  „részt vevő szervezet”: olyan, az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyével rendelkező köz- vagy magánjogi személy, amely kiközvetítéseket kínál az Európai Szolidaritási Testület valamely résztvevőjének vagy az Európai Szolidaritási Testület keretében egyéb tevékenységeket valósít meg;

(4)  „részt vevő szervezet”: olyan, az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyével már rendelkező köz- vagy magánjogi személy, amely önkéntesi, gyakornoki vagy állásra vonatkozó kiközvetítéseket kínál az Európai Szolidaritási Testület valamely résztvevőjének vagy az Európai Szolidaritási Testület keretében egyéb tevékenységeket valósít meg;

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  „szolidaritási célú kiközvetítés”: valamely részt vevő szervezet által valamilyen szolidaritáshoz kapcsolódó területen szervezett önkéntesi, gyakornoki vagy álláslehetőség, amely hozzájárul égető társadalmi problémák megoldásához, miközben erősíti az Európai Szolidaritási Testület azon résztvevőjének személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődését és foglalkoztathatóságát, aki a tartózkodási országán kívül más országban (külföldön) vagy a tartózkodási országában (belföldön) vállalkozik a kiközvetítésre;

(5)  „szolidaritási célú kiközvetítés”: valamely részt vevő szervezet által valamilyen szolidaritáshoz kapcsolódó területen szervezett önkéntes tevékenység, szakmai gyakorlat vagy állás, amely hozzájárul égető társadalmi problémák megoldásához, miközben erősíti az Európai Szolidaritási Testület azon résztvevőjének személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődését és foglalkoztathatóságát, aki a tartózkodási országán kívül más országban (külföldön) vagy – kivételesen a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok esetében – a tartózkodási országában (belföldön) vállalkozik a kiközvetítésre;

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  „önkéntesség”: teljes munkaidős32, legfeljebb tizenkét hónapig tartó nem fizetett önkéntes szolgálat, amely a fiatalok számára lehetőséget biztosít, hogy hozzájáruljanak a szolidaritás területén működő szervezetek napi tevékenységéhez végeredményben azon közösségek hasznára, amelyekben a tevékenységeket folytatják, és amely jelentős tanulmányi és képzési vonatkozással is rendelkezik, amely azt a célt szolgálja, hogy az önkéntes fiatal(ok) olyan képességeket és készségeket szerezhessenek, amelyek személyes, tanulmányi, szociális és szakmai fejlődésük szempontjából is hasznosak.

(6)  „önkéntesség”: közigazgatási szervnél vagy a nonprofit szektorban részt vevő szervezetnél teljes munkaidőben32 vagy részmunkaidőben teljesített, legfeljebb tizenkét hónapig tartó nem fizetett önkéntesi kiközvetítés, amely a fiatalok számára lehetőséget biztosít, hogy hozzájáruljanak a szolidaritás területén működő szervezetek napi tevékenységéhez végeredményben azon közösségek hasznára, amelyekben a tevékenységeket folytatják, és amely jelentős tanulmányi és képzési vonatkozással is rendelkezik, amely azt a célt szolgálja, hogy az önkéntes fiatalok olyan képességeket és készségeket szerezhessenek, érvényesíthessenek és igazolhassanak, amelyek személyes, tanulmányi, szociális és szakmai fejlődésük szempontjából is hasznosak, és amelyek foglalkoztatási lehetőségeik javításához is hozzájárulnak;

__________________

__________________

32Általános elvként olyan tevékenység, amelyet folyamatosan, a hét öt napján napi hét órában végeznek;

32Általános elvként olyan tevékenység, amelyet folyamatosan, a hét öt napján napi hét órában végeznek;

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  „szakmai gyakorlat”: az Európai Szolidaritási Testület résztvevőjét fogadó szervezet által fizetett, szakmai gyakorlatról szóló írásbeli megállapodás alapján történő gyakorlati munkavégzés kettőtől tizenkét hónapig terjedő időtartamban, amely tartalmaz tanulmányi és képzési elemet, teljesítésének pedig az a célja, hogy a foglalkoztathatóság javítása és a rendes munkaviszonyba való átmenet megkönnyítése érdekében a résztvevők gyakorlati és szakmai tapasztalatokat szerezzenek;

(8)  „szakmai gyakorlat”: az Európai Szolidaritási Testület résztvevőjét fogadó szervezet által fizetett, szakmai gyakorlatról szóló gyakorlati munkavégzés ugyanazon részt vevő szervezeten belül háromtól hat hónapig terjedő időtartamban, amely tartalmaz tanulmányi és képzési elemet, teljesítésének az a célja, hogy a résztvevők személyes, tanulmányi, szociális, civil és szakmai fejlődése szempontjából hasznos gyakorlati és szakmai tapasztalatokat szerezzenek, alapját a szakmai gyakorlat kezdetén, a résztvevő és a szervezet között létrejött írásbeli megállapodás képezi, amely kitér az oktatási célokra, a munkakörülményekre és a szakmai gyakorlat időtartamára, a résztvevő javadalmazására és a feleknek a nemzeti törvények és/vagy a szakmai gyakorlat helye szerinti országban a vonatkozó nemzeti törvények és/vagy a kollektív szerződések szerinti jogaira és kötelezettségeire, valamint nem helyettesíti az állásban történő foglalkoztatást;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  „állás”: az Európai Szolidaritási Testület résztvevőjét alkalmazó szervezet által fizetett munkavégzés kettőtől tizenkét hónapig terjedő időtartamban, amelyre a részt vevő országban munkaszerződés alapján kerül sor az adott részt vevő ország nemzeti szabályozási keretének megfelelően;

(9)  „állás”: legalább hat hónapos időtartamra szóló, az Európai Szolidaritási Testület résztvevőjét alkalmazó szervezet által fizetett munkavégzés, melynek alapját írásbeli megállapodás képezi,és betartja a munkavégzés helye szerinti országban a vonatkozó a nemzeti törvények és/vagy kollektív szerződések szerinti valamennyi foglalkoztatási feltételt;

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  „szolidaritási projekt”: olyan helyi kezdeményezés kettőtől tizenkét hónapig terjedő időtartamban, amelyet az Európai Szolidaritási Testület résztvevőinek legalább ötfős csoportjai hoznak létre és hajtanak végre azzal a céllal, hogy megoldják saját helyi közösségük legfontosabb problémáit, miközben európai szemléletet is társítanak hozzájuk;

(10)  „szolidaritási projekt”: olyan helyi kezdeményezés kettőtől tizenkét hónapig terjedő időtartamban, amelyet az Európai Szolidaritási Testület résztvevőinek legalább ötfős csoportjai hoznak létre és hajtanak végre azzal a céllal, hogy megoldják saját helyi közösségük legfontosabb problémáit, miközben európai szemléletet is társítanak hozzájuk. A projekt fenntarthatóságának és a szolgáltatás minőségének biztosítása érdekében a szolidaritási fellépésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha egy közvetítő szervezet vagy a helyi hatóságok megszervezték a tanácsadást, valamint a kiközvetítés előtti és utáni támogatást;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  „minőségi védjegy”: az Európai Szolidaritási Testület keretében kiközvetítéseket biztosítani hajlandó köz- vagy magánjogi személyek vagy nemzetközi szervezetek számára egy olyan eljárás alapján kiadott tanúsítvány, melynek célja, hogy biztosítsa az Európai Szolidaritási Testület alapokmányában szereplő elvek és követelmények betartását;

(11)  „minőségi védjegy”: az Európai Szolidaritási Testület keretében kiközvetítéseket biztosítani hajlandó, részt vevő szervezetté válni kívánó köz- vagy magánjogi személyek vagy nemzetközi szervezetek számára egy olyan eljárás alapján kiadott tanúsítvány, melynek célja, hogy biztosítsa az Európai Szolidaritási Testület alapokmányában szereplő elvek és követelmények betartását, valamint biztosítsa a részt vevő szervezetek által nyújtott szolgáltatások minőségét; a főbb érdekelt felekkel együttműködve külön minőségi védjegyet vezetnek be az önkéntes munkára, illetve a szakmai gyakorlatra és az álláshelyekre vonatkozó kiközvetítésekre;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  „az Európai Szolidaritási testület alapokmánya”: az a dokumentum, amely meghatározza a vonatkozó jogokat és kötelezettségeket, amelyeket az Európai Szolidaritási Testülethez csatlakozni kívánó valamennyi szervezetnek el kell fogadnia;

(12)  „az Európai Szolidaritási testület alapokmánya”: az a dokumentum, amely meghatározza a vonatkozó jogokat és kötelezettségeket, amelyeket az Európai Szolidaritási Testülethez csatlakozni kívánó valamennyi szervezetnek előzetesen el kell fogadnia, és annak minden esetben meg kell felelnie ahhoz, hogy megszerezze, illetve megtartsa a minőségi védjegyet;

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  „az Európai Szolidaritási Testület Erőforrásközpontja”: az arra kijelölt nemzeti iroda által nyújtott, az Európai Szolidaritási Testület keretében végzett tevékenységek fejlesztését és végrehajtását, illetve a résztvevők által a kiközvetítésekben és projektekben való részvétellel megszerzett készségek azonosítását támogató kiegészítő szolgáltatások;

(13)  „az Európai Szolidaritási Testület Erőforrásközpontja”: egy pályázati eljárást követően e célra kiválasztott szervezet által nyújtott, az Európai Szolidaritási Testület keretében végzett tevékenységek kidolgozását, végrehajtását és minőségét, illetve a résztvevők által a kiközvetítésekben és projektekben való részvétellel megszerzett készségek azonosítását támogató kiegészítő szolgáltatások;

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Szolidaritási Testület célja, hogy az európai kohézió és a szolidaritás erősítéséhez hozzájáruló, a közösségeket támogató és a társadalmi problémákra megoldást jelentő eszközként fokozza a fiatalok és a szervezetek bekapcsolódását az elérhető és kiváló minőségű szolidaritási tevékenységekbe.

(1)  Az Európai Szolidaritási Testület célja, hogy hozzájáruljon az európai kohézió erősítéséhez és a szolidaritás előmozdításához, valamint a fiataloknak és a szervezeteknek az elérhető és kiváló minőségű szolidaritási tevékenységekbe történő bekapcsolódásának fokozásávaltámogassa a közösségeket és a társadalmi problémák gyors és eredményes megoldását.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  annak biztosítása, hogy az Európai Szolidaritási Testület résztvevői által kínált szolidaritási tevékenységek hozzájáruljanak konkrét, kielégítetlen társadalmi igények megoldásához és erősítsék a közösségeket, kiváló minőségűek legyenek és megfelelően legyenek érvényesítve.

b)  annak biztosítása, hogy az Európai Szolidaritási Testület résztvevői által kínált szolidaritási tevékenységek hozzájáruljanak konkrét társadalmi igények megoldásához és erősítsék a közösségeket, kiváló minőségűek legyenek és megfelelően legyenek érvényesítve.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  annak biztosítása, hogy megfelelően igazolják, dokumentálják, értékeljék és hitelesítsék a résztvevők személyes, oktatási, szociális, állampolgári és szakmai fejlődését, valamint a kiközvetítések tanulmányi eredményeiként jelentkező ismereteket, képességeket és készségeket.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok testületbe történő bevonásának fokozása megfelelő formátumok létrehozása, valamint célzott és személyes tanácsadás és támogatási intézkedések, valamint e célra elkülönített költségvetés révén;

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bc)  annak megelőzése, hogy a szervezetek a társadalmi felelősségvállalással összefüggő intézkedéseiket a Szolidaritási Testület intézkedéseivé tegyék, és ezáltal nem megfelelő módon használják fel a pénzügyi támogatásokat;

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  szolidaritási célú kiközvetítések, projektek és hálózatépítési tevékenységek;

a)  szolidaritási célú kiközvetítések az alábbi formában

 

i.   önkéntesség;

 

ii.   szakmai gyakorlat vagy állás;

 

iii.   projektek és hálózatépítési tevékenységek;

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  szolidaritási célú kiközvetítések önkéntes, szakmai gyakorlati vagy álláslehetőségek formájában, ideértve egyes határon átnyúló és belföldi kiközvetítéseket, illetve az önkéntescsapatok kiközvetítését;

a)  szolidaritási célú kiközvetítések önkéntes, szakmai gyakorlati vagy álláslehetőségek formájában, ideértve egyes határon átnyúló és – a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok esetében – belföldi kiközvetítéseket, illetve az önkéntescsapatok kiközvetítését;

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  hálózatépítési tevékenységek az Európai Szolidaritási Testületben részt vevő magánszemélyek és szervezetek számára.

c)  hálózatépítési tevékenységek az Európai Szolidaritási Testületben részt vevő vagy részt venni szándékozó magánszemélyek és szervezetek számára.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a szolidaritási célú kiközvetítések minőségét biztosító intézkedések, ideértve a résztvevők és a részt vevő szervezetek képzését, nyelvi támogatását, adminisztratív támogatását, biztosítását, kiközvetítést követő támogatását, illetve egy olyan tanúsítvány kialakítását, amely igazolja és dokumentálja a kiközvetítés során megszerzett tudást, képességeket és készségeket;

a)  a szolidaritási célú kiközvetítések minőségét és hozzáférhetőségét biztosító intézkedések, ideértve a résztvevők és a részt vevő szervezetek átfogó online és offline képzését, nyelvi támogatását, adminisztratív támogatását, biztosítását, kiközvetítést megelőző és követő támogatását, illetve egy olyan hivatalos tanúsítvány kialakítását, amely – az ifjúsági igazolvány (Youth Pass) tapasztalataira építve – igazolja, dokumentálja, értékeli és hitelesíti a kiközvetítés során megszerzett tudást, képességeket és készségeket; adott esetben kiközvetítés utáni támogatás az egyesületek, szövetkezetek, szociális vállalkozások, ifjúsági szervezetek és közösségi központok létrehozása és irányítása iránt érdeklődő résztvevők számára;

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az Európai Szolidaritási Testület alapokmányában szereplő elvek és követelmények betartásának biztosítása érdekében egy minőségi védjegy kialakítása és fenntartása azon szervezeteknek, amelyek az Európai Szolidaritási Testület számára kiközvetítéseket hajlandók biztosítani;

b)  az Európai Szolidaritási Testület alapokmányában szereplő elvek és követelmények betartásának biztosítása érdekében minőségi védjegyek kialakítása és fenntartása azon szervezeteknek, amelyek az Európai Szolidaritási Testület számára önkéntes munkára vagy szakmai gyakorlatra és munkavállalásra vonatkozó kiközvetítéseket hajlandók biztosítani. Az önkéntes kiközvetítéseket, valamint az álláshelyeket és szakmai gyakorlatokat kínálni szándékozó szervezetekre vonatkozó külön akkreditációs eljárások létrehozása, külön értékelési szempontokat alkalmazva és csak az akkreditált tevékenységekre korlátozva a programhoz való hozzáférésüket;

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ehhez az intézkedéshez a digitális szakadék áthidalására van szükség annak érdekében, hogy az Európai Szolidaritási Testület által kínált szolidaritási tevékenységek valamennyi európai fiatal, különösen a vidéki területen élők számára hozzáférhetőek legyenek.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  Európai Szociális Alap, amelynek hozzájárulása folyó árakon 35 000 000 EUR;

törölve

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, amelynek hozzájárulása folyó árakon 1 800 000 EUR.

törölve

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A fennmaradó rész a jelenlegi többéves pénzügyi keretről szóló rendelet értelmében rendelkezésre álló összes pénzügyi eszköz felhasználása révén kerül finanszírozásra;

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A pénzügyi előirányzat fedezheti az Európai Szolidaritási Testület irányításához és célkitűzéseinek eléréséhez szükséges előkészítő, monitoring, ellenőrző, audit- és értékelő tevékenységekre vonatkozó költségeket is, melyek különösen a következőket foglalják magukban:tanulmányok, szakértői ülések, valamint tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek költségei, az Európai Szolidaritási Testület portálja és a szükséges informatikai kiszolgáló rendszerek létrehozásához, fenntartásához és aktualizálásához kapcsolódó költségek, továbbá minden más, a Bizottság részéről az Európai Szolidaritási Testület irányítása tekintetében felmerülő technikai és adminisztratív segítségnyújtással kapcsolatos kiadás.

(4)  A pénzügyi előirányzat fedezheti az Európai Szolidaritási Testület irányításához és célkitűzéseinek eléréséhez szükséges előkészítő, monitoring, ellenőrző, audit- és értékelő tevékenységekre vonatkozó költségeket is, melyek különösen a következőket foglalják magukban: a kevesebb lehetőséggel rendelkező, részt vevő fiataloknak nyújtott célzott és személyre szabott támogatás, tanulmányok, szakértői ülések, valamint tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek költségei, az Európai Szolidaritási Testület portálja és a szükséges informatikai kiszolgáló rendszerek létrehozásához, fenntartásához és aktualizálásához kapcsolódó költségek, továbbá minden más, a Bizottság részéről az Európai Szolidaritási Testület irányítása tekintetében felmerülő technikai és adminisztratív segítségnyújtással kapcsolatos kiadás.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Európai Szolidaritási Testület részt vevő szervezetévé válni kívánó, jogosult szervezet kérelmét az Európai Szolidaritási Testület illetékes végrehajtó szerve bírálja el, aminek során megbizonyosodik arról, hogy a szervezet tevékenységei megfelelnek az Európai Szolidaritási Testület követelményeinek.

(2)  Az Európai Szolidaritási Testület részt vevő szervezetévé válni kívánó, jogosult szervezet kérelmét az Európai Szolidaritási Testület illetékes végrehajtó szerve bírálja el, aminek során megbizonyosodik arról, hogy a szervezet tevékenységei megfelelnek az Európai Szolidaritási Testület követelményeinek. A tevékenységeit alapvetően megváltoztató szervezet értesíti az illetékes végrehajtó szervet, hogy az értékelést újra elvégezhessék. A jelentkezési és regisztrációs folyamat legyen felhasználóbarát. Az adminisztratív terhek elkerülendők. Az önkéntességi komponenshez vezető folyamatot elkülönítik az önkéntességi komponensre vonatkozó minőségi védjegy odaítéléséhez vezető folyamattól, figyelembe véve az egyes komponensek sajátosságait.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság a részt vevő országokkal közösen rendszeresen nyomon követi az Európai Szolidaritási Testület célkitűzések elérésére irányuló teljesítményét.

(1)  A Bizottság a részt vevő országokkal közösen kiemelt fontosságú intézkedésként ellenőrzési és értékelési keretet vezet be az Európai Szolidaritási Testület célkitűzések elérésére irányuló teljesítményének nyomon követése érdekében.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  a minőségi védjeggyel rendelkező, az Európai Szolidaritási Testület keretében finanszírozott szolidaritási tevékenységet végző szervezetek száma.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Szolidaritási Testületben részt vevő egyes országokban az 1288/2013/EU rendelet III. fejezetében említett fellépések irányítására kijelölt nemzeti irodák a saját országukban az Európai Szolidaritási Testület keretében is nemzeti irodaként működnek.

Az Európai Szolidaritási Testületben részt vevő egyes országokban az 1288/2013/EU rendelet III. fejezetében említett fellépések irányítására kijelölt nemzeti irodák a saját országukban az Európai Szolidaritási Testület keretében is nemzeti irodaként működnek. Az (EU)2016/589 rendelet 7. cikkében meghatározott, az EURES hálózathoz tartozó szervezetek az Európai Szolidaritási Testület keretében szakmai gyakorlatokra és álláshelyekre vonatkozó kiközvetítések révén támogatják e nemzeti irodákat a szolidaritási fellépések kezelésében, valamint az adott minőségi és támogató intézkedésekben.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Európai Szolidaritási Testület

Hivatkozások

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

12.6.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

12.6.2017

Társbizottságok - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

5.10.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Brando Benifei

18.9.2017

Vizsgálat a bizottságban

10.10.2017

4.12.2017

 

 

Az elfogadás dátuma

11.1.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

4

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Maria Arena, Georges Bach, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Ivari Padar, Evelyn Regner, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Flavio Zanonato

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Daniele Viotti

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

35

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic, Yana Toom

Georges Bach, David Casa, Deirdre Clune, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc

Maria Arena, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Ivari Padar, Emilian Pavel, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Daniele Viotti, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

4

-

ENF

GUE/NGL

NI

Joëlle Mélin

Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

5

0

ECR

EFDD

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

Laura Agea

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (30.11.2017)

a Kulturális és Oktatási Bizottság részére

az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról, továbbá az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, az 1303/2013/EU rendelet, az 1305/2013/EU rendelet, az 1306/2013/EU rendelet és az 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

A vélemény előadója: Eleonora Forenza

RÖVID INDOKOLÁS

A bizottsági javaslat célja az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározása, illetve az 1288/2013/EU, 1293/2013/EU, 1303/2013/EU, 1305/2013/EU, 1306/2013/EU rendeletek és az 1313/2013/EU határozat módosítása, továbbá célja egy olyan szolidaritási testület létrehozása, amely a már meglévő európai önkéntes szolgálatot is magában foglalja. Fontos hangsúlyozni, hogy az Európai Szolidaritási Testület és az európai önkéntes szolgálat nem rendelkezik azonos hatáskörrel, mivel az európai önkéntes szolgálat harmadik országokban is hajtott végre önkéntes programokat. Az előadó ezért azt javasolja, hogy fordítsanak figyelmet arra, hogy ezzel az összevonással ne veszélyeztessék az előző program keretében végzett munkát.

Az Európai Szolidaritási Testület programjának célja az, hogy 2020-ig 100 000 fő 18 és 30 év közötti fiatalt mozgósítson a környezetvédelmen és a társadalmi kohézión alapuló projektekkel. Ez a javaslat az Európai Unió Alapjogi Chartájának filozófiájára alapul(1). A programban való részvételre az uniós tagállamok és kétoldalú megállapodások alapján adott esetben más országok számára is nyílik majd lehetőség, de fontos figyelembe venni, hogy az Európai Unió területére jelenleg olyan személyek is belépnek, akik egyetlen uniós tagállam útlevelével sem rendelkeznek. Az előadó ezért emlékeztet, hogy a tartózkodási engedélyek és vízumok megszerzésének megkönnyítése révén a programnak olyan fiatalok bevonását is biztosítania kell, akik nem rendelkeznek az Európai Unió valamely tagállama által kiadott személyazonosító igazolvánnyal.

A szolidaritás az Európai Unió egyik alapelve, meghatározza az európai projektet, illetve biztosítja a jelenlegi és jövőbeli vészhelyzetek és válságok leküzdéséhez szükséges egységet. A Római Szerződések 60. évfordulója alkalmából az Európai Tanács, az Európai Parlament és a Bizottság megerősítette az irányú elkötelezettségét, hogy megerősíti a szolidaritást, amelynek célja a teljes humán szféra fejlődésének biztosítása(2).

A vélemény előadója úgy véli, hogy elengedhetetlen a fiatalok – akiket különösen sújtott a gazdasági válság és a legkiszolgáltatottabbak közé tartoznak – körében ösztönözni és támogatni minden olyan típusú intézkedést, amelynek célja, hogy javítsa a szolidaritással kapcsolatos rendszereket és szakpolitikákat, mivel ez hozzájárul az Európai Unió alapját képező emberi jogok kultúrájának erősítéséhez.

Fontos hangsúlyozni, hogy a nők, illetve a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális (LMBTQI) személyek, valamint a migránsok jogai emberi jogok, és mivel ők különösen kiszolgáltatottak, a program iránymutatásain belül meg kell határozni egy, a nemek közötti egyenlőségre és a migrációval kapcsolatos eljárásokra vonatkozó részt.

Üdvözli a Bizottság arra irányuló rendelkezését, hogy kiemelten kezeli a hátrányos helyzetben lévő fiatalok hozzáférését az önkéntes képzési programhoz, amely semmilyen módon sem helyettesítheti fizetett munkavégzést vagy a megfelelő területi jogszabályok által szabályozott, munkaszerződést célul kitűző szakmai gyakorlatot. Ezért felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat annak nyomon követésére, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő.

Az előadó aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az oktatási és kulturális ágazatoknak – többek között az Erasmus+ programnak – szánt vagy számukra már előirányzott erőforrásokat áthelyezik az újonnan létrehozott programhoz, az Európai Szolidaritási Testülethez, pedig az Erasmus+ program az európai tudat terjesztésének egyik fő szereplője volt. Úgy véli, hogy az Erasmus+ program keretében gyűjtött tapasztalatok, a kulturális és képzési lehetőségek értékes részét képezik annak, hogy jó minőségű szakmai gyakorlatot lehessen biztosítani akár az Európai Szolidaritási Testület programján belül.

Az előadó hangsúlyozza továbbá annak jelentőségét, hogy bevonják a szociális partnereket és a civil társadalom valamennyi szereplőjét a program előzetes értékelési folyamatába, kialakításába, felügyeletébe és nyomon követésébe, teljes mértékben tiszteletben tartva a polgári védelmi hálózatokat, amelyek a környezetvédelem terén és a természeti katasztrófákat követő újjáépítési folyamatok során hozzájárultak a Bizottság természeti katasztrófákra és környezetvédelemre irányuló beavatkozási programjaihoz, illetve együttműködtek ezekkel.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A fiatalok számára a szolidaritási tevékenységekbe történő bekapcsolódáshoz könnyen elérhető lehetőségeket kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik, hogy a közösségek előnyére kinyilvánítsák elkötelezettségüket, miközben személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésük szempontjából is hasznos tapasztalatokra, képességekre és készségekre tesznek szert, ezáltal pedig javítják foglakoztatási lehetőségeiket. Ezeknek a tevékenységeknek a fiatal önkéntesek, gyakornokok és munkások mobilitását is támogatniuk kell.

(4)  A fiatalok számára a szolidaritási tevékenységekbe történő bekapcsolódáshoz könnyen elérhető lehetőségeket kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik, hogy a közösségek előnyére kinyilvánítsák elkötelezettségüket, miközben személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésük szempontjából is hasznos tapasztalatokra, képességekre és készségekre tesznek szert, ezáltal pedig javítják foglakoztatási lehetőségeiket. Ezeknek a tevékenységeknek a fiatal önkéntesek, gyakornokok és munkások mobilitását is támogatniuk kell, és összhangban kell lenniük a munkavállalók mobilitására vonatkozó nemzeti jogszabályokkal.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A fiatalok számára kínált szolidaritási tevékenységeknek kiváló minőségűeknek kell lenniük, vagyis választ kell adniuk a kielégítetlen társadalmi igényekre, hozzá kell járulniuk a közösségek erősítéséhez, lehetőségeket kell kínálniuk a fiataloknak, hogy értékes tudásra és készségekre tegyenek szert, anyagilag is megfizethetőnek kell lenniük a fiatalok számára, illetve biztonságos és egészséges körülmények között kell megvalósulniuk.

(5)  A fiatalok számára kínált szolidaritási tevékenységeknek kiváló minőségűeknek kell lenniük, vagyis választ kell adniuk a kielégítetlen társadalmi igényekre, hozzá kell járulniuk a helyi közösségek és a társadalmi kohézió erősítéséhez, lehetőségeket kell kínálniuk a fiataloknak, hogy értékes tudásra és készségekre tegyenek szert, anyagilag is megfizethetőnek kell lenniük a fiatalok számára, illetve biztonságos és egészséges körülmények között kell megvalósulniuk.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az Európai Szolidaritási Testület az egész Unióban biztosítja a szolidaritási tevékenységek egyablakos ügyintézését. Biztosítani kell a keretek összhangját és kiegészítő jellegét más vonatkozó uniós szakpolitikákkal és programokkal. Az Európai Szolidaritási Testületnek a már működő programok, elsősorban az európai önkéntes szolgálat erősségeire és szinergikus hatásaira kell építenie. Ki kell továbbá egészítenie a tagállamok munkáját, hogy az ifjúsági garancia19 keretében támogassa a fiatalokat és megkönnyítse a tanulásról munkára való átállásukat azzal, hogy az adott tagállamban vagy külföldön szolidaritással kapcsolatos területeken gyakornoki vagy álláslehetőségek formájában további lehetőségeket biztosít számukra a munkaerőpiaci megjelenéshez. Biztosítani kell továbbá az Európai Szolidaritási Testület keretében folyó tevékenységekhez kapcsolódó, már létező uniós szintű hálózatok, például az állami foglalkoztatási szolgálatok európai hálózata, az EURES és az Eurodesk hálózat egymást kiegészítő jellegét. Ezenkívül adott esetben a bevált gyakorlatokra is építve biztosítani kell, hogy kiegészítsék egymást a kapcsolódó, már működő rendszerek is, különösen a fiatalok érdekeit szolgáló nemzeti szolidaritási rendszerek és mobilitási rendszerek, illetve az Európai Szolidaritási Testület.

(6)  Az Európai Szolidaritási Testület az egész Unióban a nemen vagy a társadalmi osztályon alapuló megkülönböztetéstől mentesen biztosítja a szolidaritási tevékenységek egyablakos ügyintézését. Biztosítani kell a keretek összhangját és kiegészítő jellegét más vonatkozó uniós szakpolitikákkal és programokkal. Az Európai Szolidaritási Testületnek a már működő programok, elsősorban az európai önkéntes szolgálat erősségeire és szinergikus hatásaira kell építenie. Ki kell továbbá egészítenie a tagállamok munkáját, hogy az ifjúsági garancia19 keretében támogassa a fiatalokat és megkönnyítse a tanulásról munkára való átállásukat azzal, hogy az adott tagállamban vagy külföldön szolidaritással kapcsolatos területeken gyakornoki vagy álláslehetőségek formájában további lehetőségeket biztosít számukra a munkaerőpiaci megjelenéshez. Biztosítani kell továbbá az Európai Szolidaritási Testület keretében folyó tevékenységekhez kapcsolódó, már létező uniós szintű hálózatok, például az állami foglalkoztatási szolgálatok európai hálózata, az EURES és az Eurodesk hálózat egymást kiegészítő jellegét. Ezenkívül adott esetben a bevált gyakorlatokra is építve biztosítani kell, hogy kiegészítsék egymást a kapcsolódó, már működő rendszerek is, különösen a fiatalok érdekeit szolgáló nemzeti szolidaritási rendszerek és mobilitási rendszerek – regionális és helyi szinten is –, illetve az Európai Szolidaritási Testület.

_________________

_________________

19 A Tanács ajánlása (2013. április 22.) az ifjúsági garancia létrehozásáról (2013/C 120/01).

19 A Tanács ajánlása (2013. április 22.) az ifjúsági garancia létrehozásáról (2013/C 120/01).

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az Európai Szolidaritási Testület hatásának növelése érdekében olyan rendelkezésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik, hogy a hatáskörébe tartozó tevékenységek támogatásával az Európai Szolidaritási Testület célkitűzéseihez hozzájáruljanak más uniós programok is, így például a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap; az Európa a polgárokért program; az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az egészségügyi program. A hozzájárulást az érintett programokhoz tartozó alap-jogiaktus szerint kell finanszírozni. Ha megkapták az Európai Szolidaritási Testület érvényes minőségi védjegyét, a kedvezményezetteknek hozzáférést kell biztosítani az Európai Szolidaritási Testület portáljához, és a felkínált tevékenységi típusnak megfelelően biztosítani kell számukra a minőségbiztosítási és támogatási intézkedéseket.

(7)  Az Európai Szolidaritási Testület hatásának növelése érdekében olyan rendelkezésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik, hogy a hatáskörébe tartozó tevékenységek támogatásával az Európai Szolidaritási Testület célkitűzéseihez hozzájáruljanak más uniós programok is, így például a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap; az Európa a polgárokért program; az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az egészségügyi program. A hozzájárulást az érintett programokhoz tartozó alap-jogiaktus szerint kell finanszírozni a fiatalok, a civil társadalom és az aktív önkéntesek tagállamokban már meglévő tapasztalatainak fokozottabb bevonása céljából. Ha megkapták az Európai Szolidaritási Testület érvényes minőségi védjegyét, a kedvezményezetteknek hozzáférést kell biztosítani az Európai Szolidaritási Testület portáljához, és a felkínált tevékenységi típusnak megfelelően biztosítani kell számukra a minőségbiztosítási és támogatási intézkedéseket.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Ez a rendelet meghatározza a 2018 és 2020 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keretösszeget, amely az éves költségvetési eljárás során az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodás23 17. pontja értelmében vett elsődleges referenciaösszeget jelenti az Európai Parlament és a Tanács számára. Az elsődleges referenciaösszeg a 2018-as, 2019-es és 2020-as pénzügyi évre vonatkozóan az Erasmus+ programból 197,7 millió EUR, a foglalkoztatás és szociális innováció programból pedig 10 millió EUR átcsoportosított összeget tartalmaz, amit több uniós program, így például az Európai Szociális Alap; az uniós polgári védelmi mechanizmus; a LIFE program és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap különböző fejezeteiből származó hozzájárulások egészítenek ki.

(18)  Ez a rendelet meghatározza a 2018 és 2020 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keretösszeget, amely az éves költségvetési eljárás során az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodás23 17. pontja értelmében vett elsődleges referenciaösszeget jelenti az Európai Parlament és a Tanács számára. Az átcsoportosítások kivételével az elsődleges referenciaösszeget az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet23a keretében rendelkezésre álló valamennyi pénzügyi eszköz révén kell finanszírozni.

_________________

_________________

23 Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás (HL C 373., 2013.12.20., 1. o.).

23 Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás (HL C 373., 2013.12.20., 1. o.).

 

23a A Tanács 1311/2013/EU rendelete (2013. december 2.) a 2014 - 2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.)

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a)  Amennyiben az Európai Szolidaritási Testület által végrehajtott intézkedések nem kapcsolódnak közvetlenül az 1311/2013/EU, Euratom rendelet értelmében rendelkezésre álló pénzügyi eszközökhöz, a Bizottságnak biztosítania kell, hogy az új kiegészítő pénzügyi támogatás álljon rendelkezésre.

Indokolás

Az Európai Szolidaritási Testület által végrehajtott intézkedéseknek kapcsolódniuk kell az Európai Szolidaritási Testületet finanszírozó alapokhoz és programokhoz, és azon intézkedések esetében, amelyek nem kapcsolódnak ezekhez, a Bizottság új kiegészítő forrásokról köteles gondoskodni az intézkedések végrehajtásához.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Az Európai Szolidaritási Testület érezhető hatásának növelése érdekében olyan rendelkezésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik a részt vevő országok számára, hogy az Európai Szolidaritási Testület szabályai szerint pótlólagos finanszírozási forrásokat bocsássanak rendelkezésre.

(20)  Az Európai Szolidaritási Testület érezhető hatásának növelése érdekében a tagállamoknak és adott esetben a saját kizárólagos jogalkotási hatáskörrel rendelkező, állami szint alatti illetékes szerveknek, továbbá a részt vevő országoknak olyan rendelkezéseket kell elfogadniuk, amelyek révén az Európai Szolidaritási Testület szabályai szerint nemzeti, regionális és helyi szinten pótlólagos finanszírozási forrásokat bocsátanak rendelkezésre.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Külön figyelmet kell fordítani annak biztosítására, hogy az Európai Szolidaritási Testület által támogatott tevékenységek minden fiatal, még a leghátrányosabb helyzetűek számára is hozzáférhetőek legyenek. Különleges intézkedéseket kell ezért bevezetni a társadalmi befogadás, a hátrányos helyzetű fiatalok részvételének elősegítése, illetve az Unió legtávolabbi régióinak és a tengerentúli országok és területek távoli fekvéséből következő korlátok figyelembevétele érdekében24. A részt vevő országoknak törekedniük kell továbbá arra, hogy elfogadják az Európai Szolidaritási Testület megfelelő működését gátló jogi és közigazgatási akadályok megszüntetéséhez szükséges valamennyi megfelelő intézkedést. Idetartozik adott esetben – a harmadik országbeli állampolgárok beutazása és tartózkodása tekintetében a schengeni vívmányok és az uniós jog sérelme nélkül – a vízumok és tartózkodási engedélyek megszerzését nehezítő adminisztratív kérdések rendezése.

(24)  Külön figyelmet kell fordítani annak biztosítására, hogy az Európai Szolidaritási Testület által támogatott tevékenységek minden fiatal, még a leghátrányosabb helyzetűek számára is hozzáférhetőek legyenek. Különleges intézkedéseket kell ezért bevezetni a társadalmi befogadás, a hátrányos helyzetű fiatalok részvételének elősegítése, illetve az Unió legtávolabbi régióinak és a tengerentúli országok és területek távoli fekvéséből következő korlátok figyelembevétele érdekében24. A tagállamoknak és a részt vevő országoknak törekedniük kell továbbá arra, hogy elfogadják az Európai Szolidaritási Testület megfelelő működését gátló jogi és közigazgatási akadályok megszüntetéséhez szükséges valamennyi megfelelő intézkedést. Idetartozik adott esetben – a harmadik országbeli állampolgárok beutazása és tartózkodása tekintetében a schengeni vívmányok és az uniós jog sérelme nélkül – a vízumok és tartózkodási engedélyek megszerzését nehezítő adminisztratív kérdések rendezése.

_________________

_________________

24 A tengerentúli országok és területek természetes személyei, valamint a tengerentúli országok és területek illetékes köz- és/vagy magántestületei és intézményei az Európai Közösség és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló, 2001. november 27-i 2001/822/EK tanácsi határozattal összhangban vehetnek részt a programokban (HL L 314., 2001.11.30., 1. o.).

24 A tengerentúli országok és területek természetes személyei, valamint a tengerentúli országok és területek illetékes köz- és/vagy magántestületei és intézményei az Európai Közösség és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló, 2001. november 27-i 2001/822/EK tanácsi határozattal összhangban vehetnek részt a programokban (HL L 314., 2001.11.30., 1. o.).

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Amennyiben a megfelelő feltételeket teljesítik, minőségi védjegyet kell kiadni minden személynek, aki az Európai Szolidaritási Testületben részt kíván venni függetlenül attól, hogy a finanszírozás az Európai Szolidaritási Testület költségvetéséből, egy másik uniós programból vagy egy finanszírozási forrásból történik. A minőségi védjegy kiadását biztosító eljárást az Európai Szolidaritási Testület végrehajtó szervezeteinek folyamatos jelleggel kell működtetniük. A kiadott minőségi védjegyet rendszeresen újra kell értékelni, amelyet vissza is lehet vonni, ha az elvégzendő ellenőrzések során megállapítják, hogy a kiadáshoz vezető feltételek már nem teljesülnek.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg

(28)  Európai, nemzeti és helyi szinten is biztosítani kell az Európai Szolidaritási Testület által támogatott fellépések megfelelő célba juttatását, hirdetését és terjesztését. A célba juttatással, hirdetéssel és terjesztéssel kapcsolatos tevékenységekhez igénybe kell venni az Európai Szolidaritási Testület valamennyi végrehajtó hivatalát, ideértve adott esetben más fontos érdekelt felek támogatását.

(28)  Honlap-portálokon keresztül európai, nemzeti, regionális és helyi szinten is biztosítani kell az Európai Szolidaritási Testület által támogatott fellépések keretében kínált lehetőségek és elért eredmények megfelelő célba juttatását, hirdetését és terjesztését . A célba juttatással, hirdetéssel és terjesztéssel kapcsolatos tevékenységekhez igénybe kell venni az Európai Szolidaritási Testület valamennyi végrehajtó hivatalát, illetve a már az Európai Szolidaritási Testület keretébe tartozó uniós programokat.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg

(29)  A közvélemény hatékonyabb tájékoztatása és a Bizottság kezdeményezésére végzett kommunikációs tevékenységek közötti erősebb szinergia biztosítása érdekében a rendelet értelmében kommunikációs tevékenységekre elkülönített forrásoknak hozzá kell járulniuk az Unió politikai prioritásaira vonatkozó szervezeti kommunikáció biztosításához is, amennyiben az említett prioritások e rendelet általános célkitűzéseihez kapcsolódnak.

(29)  A közvélemény hatékonyabb tájékoztatása és a Bizottság kezdeményezésére végzett kommunikációs tevékenységek közötti erősebb szinergia biztosítása érdekében a rendelet értelmében kommunikációs tevékenységekre elkülönített forrásoknak hozzá kell járulniuk az Unió politikai prioritásaira – például a társadalmi integrációra, a kohézióra, a környezetvédelemre és az éghajlatváltozás mérséklésére – vonatkozó szervezeti kommunikáció biztosításához is, e rendelet általános célkitűzéseihez kapcsolódóan, továbbá összhangban kell lenniük az Európai Szolidaritási Testület finanszírozási forrásainak célkitűzéseivel.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  Eredményességi és hatékonysági okokból a Bizottságot az 1288/2013/EU rendelettel létrehozott bizottságnak is támogatnia kell e rendelet végrehajtásában. Az Európai Szolidaritási Testület vonatkozásában ennek a bizottságnak adott összetételben kell összeülnie, és úgy kell módosítani a felhatalmazását, hogy betölthesse ezt az új szerepet. A részt vevő országok feladata, hogy az Európai Szolidaritási Testület önkéntes és hivatásszerű jellegét is figyelembe véve kijelöljék saját képviselőket ezekre az ülésekre.

(37)  Eredményességi és hatékonysági okokból a Bizottságot az 1288/2013/EU rendelettel létrehozott bizottságnak is támogatnia kell e rendelet végrehajtásában. Az Európai Szolidaritási Testület vonatkozásában ennek a bizottságnak adott összetételben kell összeülnie, és úgy kell módosítani a felhatalmazását, hogy betölthesse ezt az új szerepet. A tagállamok és a részt vevő országok feladata, hogy az Európai Szolidaritási Testület önkéntes és hivatásszerű jellegét is figyelembe véve kijelöljék saját képviselőket ezekre az ülésekre.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40)  A többéves pénzügyi keret 1a fejezetében az Európai Szolidaritási Testület mellett szereplő pénzügyi keretösszeget ki kell egészíteni továbbá más programok és fejezetek pénzügyi hozzájárulásaival, amihez módosítani kell az 1293/2013/EU rendeletet27, az 1303/2013/EU rendeletet28, az 1305/2013/EU rendeletet29, az 1306/2013/EU rendeletet30, illetve az 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozatot31.

törölve

_________________

 

27 Az Európai Parlament és a Tanács 1293/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről(HL L 347., 2013.12.20., 185. o.).

 

28 Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

 

29 Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 487. o.).

 

30 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/1306/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

 

31 Az Európai Parlament és a Tanács 1313/2013/EU határozata (2013. december 17.) az uniós polgári védelmi mechanizmusról (HL L 347., 2013.12.20., 924. o.).

 

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  „szolidaritási tevékenység”: minden olyan tevékenység, amelynek célja, hogy valamely közösség előnyére megoldást találjon kielégítetlen társadalmi igényekre, ugyanakkor előmozdítsa az egyének személyes, szociális, állampolgári és szakmai fejlődését, és amely különböző területek, így például az oktatás és képzés; a nemek közötti egyenlőség; a foglalkoztatás; a vállalkozások, különösen a szociális vállalkozások; az állampolgárság és a demokratikus részvétel; a környezet- és természetvédelem; az éghajlatváltozással összefüggő fellépések; a katasztrófavédelmi megelőzés, felkészültség és helyreállítás; a mezőgazdaság és vidékfejlesztés; az élelmiszerek és nem élelmiszer jellegű termékek biztosítása; az egészség és a jóllét; a kreativitás és a kultúra; a testnevelés és a sport, a szociális segítségnyújtás és ellátás, a harmadik országbeli állampolgárok befogadása és integrációja, a területi együttműködés és a kohézió vonatkozásában kialakított kiközvetítés, projekt vagy hálózatépítési tevékenység formájában valósulhat meg;

1.  „szolidaritási tevékenység”: minden olyan tevékenység, amelynek célja, hogy valamely közösség előnyére megoldást találjon társadalmi igényekre, ugyanakkor előmozdítsa az egyének személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődését, és amely különböző területek, így például az oktatás és képzés, a foglalkoztatás, a nemek közötti egyenlőség, a szociális vállalkozások, az állampolgárság és a demokratikus részvétel, a környezet- és természetvédelem, az éghajlatváltozással összefüggő fellépések, a katasztrófavédelmi megelőzés, felkészültség és helyreállítás, a mezőgazdaság és vidékfejlesztés, az élelmiszerek és nem élelmiszer jellegű termékek biztosítása, az egészség és a jóllét, a kreativitás és a kultúra, a testnevelés és a sport, a szociális segítségnyújtás és ellátás, a harmadik országbeli állampolgárok befogadása és integrációja, a területi együttműködés és a kohézió vonatkozásában kialakított kiközvetítés, projekt vagy hálózatépítési tevékenység formájában valósulhat meg;

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  „hátrányos helyzetű fiatalok”: olyan magánszemélyek, akiknek fogyatékosság, tanulmányi nehézségek, gazdasági nehézségek, kulturális különbségek, egészségügyi problémák, társadalmi nehézségek, földrajzi akadályok miatt további támogatásra van szükségük;

3.  „hátrányos helyzetű fiatalok”: olyan magánszemélyek, akiknek fogyatékosság, tanulmányi vagy beilleszkedési nehézségek, gazdasági nehézségek, kulturális különbségek, egészségügyi problémák, társadalmi nehézségek, földrajzi akadályok miatt további támogatásra van szükségük;

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  „önkéntesség”: teljes munkaidős32, legfeljebb tizenkét hónapig tartó nem fizetett önkéntes szolgálat, amely a fiatalok számára lehetőséget biztosít, hogy hozzájáruljanak a szolidaritás területén működő szervezetek napi tevékenységéhez végeredményben azon közösségek hasznára, amelyekben a tevékenységeket folytatják, és amely jelentős tanulmányi és képzési vonatkozással is rendelkezik, amely azt a célt szolgálja, hogy az önkéntes fiatal(ok) olyan képességeket és készségeket szerezhessenek, amelyek személyes, tanulmányi, szociális és szakmai fejlődésük szempontjából is hasznosak.

6.  „önkéntesség”: teljes munkaidős32 , legfeljebb tizenkét hónapig tartó nem fizetett önkéntes szolgálat, amely a fiatalok számára lehetőséget biztosít, hogy hozzájáruljanak a szolidaritás területén működő szervezetek napi tevékenységéhez végeredményben azon közösségek hasznára, amelyekben a tevékenységeket folytatják, és amely jelentős tanulmányi és képzési vonatkozással is rendelkezik, amely azt a célt szolgálja, hogy az önkéntes fiatal(ok) olyan képességeket és készségeket szerezhessenek, amelyek személyes, tanulmányi, szociális és szakmai fejlődésük szempontjából is hasznosak, továbbá javítják a foglakoztatási lehetőségeiket.

_________________

_________________

32 Általános elvként olyan tevékenység, amelyet folyamatosan, a hét öt napján napi hét órában végeznek;

32 Általános elvként olyan tevékenység, amelyet folyamatosan, a hét öt napján napi hét órában végeznek;

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7.  „önkéntescsapat kiközvetítése”: olyan kiközvetítések, amelyek lehetővé teszik, hogy az Európai Szolidaritási Testület különböző részt vevő országainak résztvevőiből összeállított csapatok közösen önkéntes tevékenységet végezzenek egy közös cél érdekében oly módon, hogy egy arra érdemes közösséget szolgáló projektben két hét és két hónap közötti időtartamban fizikai vagy szellemi feladatokat látnak el;

7.  „önkéntescsapat kiközvetítése”: olyan kiközvetítések, amelyek lehetővé teszik, hogy az Európai Szolidaritási Testület különböző tagállamok és más részt vevő országok résztvevőiből összeállított csapatok közösen önkéntes tevékenységet végezzenek egy közös cél érdekében oly módon, hogy egy arra érdemes közösséget szolgáló projektben két hét és két hónap közötti időtartamban fizikai vagy szellemi feladatokat látnak el;

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

14.  „az Európai Szolidaritás Testület portálja”: webalapú eszköz, amely megfelelő online szolgáltatásokat nyújt az Európai Szolidaritási Testület résztvevőinek és a részt vevő szervezeteknek, például a következőket: tájékoztatás az Európai Szolidaritási Testületről, a résztvevők regisztrálása, résztvevők keresése kiközvetítésekhez; kiközvetítések hirdetése és keresése; potenciális projektpartnerek keresése; kapcsolattartás és a kiközvetítésekre vonatkozó ajánlatok és projektek kezelése; képzés; tájékoztatás és hálózatépítési tevékenységek; az Európai Szolidaritási Testülettel kapcsolatos lehetőségekre, illetve egyéb releváns fejleményekre vonatkozó információk és értesítések.

14.  „az Európai Szolidaritás Testület portálja”: webalapú eszköz, amely megfelelő online szolgáltatásokat nyújt az Európai Szolidaritási Testület résztvevőinek és a részt vevő szervezeteknek, például a következőket: tájékoztatás az Európai Szolidaritási Testületről, a résztvevők regisztrálása, minőségi védjegyek kezelése, résztvevők keresése kiközvetítésekhez; kiközvetítések hirdetése és keresése; potenciális projektpartnerek keresése; kapcsolattartás és a kiközvetítésekre vonatkozó ajánlatok és projektek kezelése; képzés; tájékoztatás és hálózatépítési tevékenységek; az Európai Szolidaritási Testülettel kapcsolatos lehetőségekre, illetve egyéb releváns fejleményekre vonatkozó információk és értesítések, továbbá a szolidaritási fellépések eredményeinek terjesztése.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Szolidaritási Testület célja, hogy az európai kohézió és a szolidaritás erősítéséhez hozzájáruló, a közösségeket támogató és a társadalmi problémákra megoldást jelentő eszközként fokozza a fiatalok és a szervezetek bekapcsolódását az elérhető és kiváló minőségű szolidaritási tevékenységekbe.

Az Európai Szolidaritási Testület célja, hogy az európai kohézió és a szolidaritás erősítéséhez hozzájáruló, a közösségeket támogató és az eddig példa nélküli – különösen a nagyobb társadalmi integrációhoz, az oktatáshoz és a foglalkoztatáshoz, illetve a környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás mérsékléséhez kapcsolódó – kihívásokra megoldást jelentő eszközként fokozza a fiatalok és a szervezetek bekapcsolódását az elérhető és kiváló minőségű szolidaritási tevékenységekbe.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az eredményesség és a hatékonyság elérése érdekében a Bizottság és a részt vevő országok együttműködnek egymással oly módon, hogy biztosítják egyrészt a szolidaritáshoz, oktatáshoz, szakképzéshez és ifjúsághoz kapcsolódó nemzeti programok és rendszerek, másrészt pedig az Európai Szolidaritási Testület keretében folyó fellépések összhangját. Ezeket a fellépéseket a vonatkozó bevált gyakorlatokra és már működő programokra kell alapozni.

(2)  Az eredményesség és a hatékonyság elérése érdekében a Bizottság, a tagállamok és más részt vevő országok együttműködnek egymással oly módon, hogy az állami szint alatti hatóságok jogalkotási hatásköreinek sérelme nélkül biztosítják egyrészt a szolidaritáshoz, oktatáshoz, szakképzéshez és ifjúsághoz kapcsolódó nemzeti programok és rendszerek, másrészt pedig az Európai Szolidaritási Testület keretében folyó fellépések összhangját. Ezeket a fellépéseket a vonatkozó bevált gyakorlatokra és már működő programokra kell alapozni.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Szolidaritási Testület az alábbi típusú fellépéseken keresztül valósítja meg célkitűzéseit:

Az Európai Szolidaritási Testület az alábbi típusú fellépéseken keresztül valósítja meg célkitűzéseit a finanszírozási forrásai célkitűzéseinek keretében:

Indokolás

Tekintettel arra, hogy az Európai Szolidaritási Testület finanszírozási forrásai a következők: Erasmus +, EaSI, az uniós polgári védelmi mechanizmus, LIFE program, az EMVA és az ESZA, a Testület célkitűzéseinek kapcsolódnia kell a finanszírozási források célkitűzéseihez.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  szolidaritási célú kiközvetítések, projektek és hálózatépítési tevékenységek;

a)  a civil társadalommal kapcsolatos szolidaritási célú kiközvetítések, projektek és hálózatépítési tevékenységek;

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  hálózatépítési tevékenységek az Európai Szolidaritási Testületben részt vevő magánszemélyek és szervezetek számára.

c)  hálózatépítési tevékenységek az Európai Szolidaritási Testületben részt vevő magánszemélyek és szervezetek számára, teljes mértékben tiszteletben tartva és kiegészítve a már bevett helyi és regionális tapasztalatokat, különösen a legjobb gyakorlatokat az önkéntes tevékenységek és a polgári védelem területén.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a szolidaritási célú kiközvetítések minőségét biztosító intézkedések, ideértve a résztvevők és a részt vevő szervezetek képzését, nyelvi támogatását, adminisztratív támogatását, biztosítását, kiközvetítést követő támogatását, illetve egy olyan tanúsítvány kialakítását, amely igazolja és dokumentálja a kiközvetítés során megszerzett tudást, képességeket és készségeket;

a)  a szolidaritási célú kiközvetítések magas minőségét biztosító intézkedések, ideértve a résztvevők és a részt vevő szervezetek átfogó képzési programját, nyelvi támogatását, adminisztratív támogatását, biztosítását, kiközvetítést követő támogatását, illetve egy olyan tanúsítvány kialakítását, amely igazolja és dokumentálja a kiközvetítés során megszerzett tudást, képességeket és készségeket;

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg

d)  az Európai Szolidaritási Testület portálja és más vonatkozó online szolgáltatások, illetve a szükséges informatikai kiszolgáló rendszerek és webalapú eszközök létrehozása, fenntartása és aktualizálása.

d)  az Európai Szolidaritási Testület portálja – többek között a részvevők helyi beszámolói és más vonatkozó – elsősorban e rendelet célkitűzéseinek és hozzáférhetőségének terjesztésére szolgáló – online szolgáltatások illetve a szükséges informatikai kiszolgáló rendszerek és webalapú eszközök létrehozása, fenntartása és aktualizálása.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett összeg folyó árakon 294 200 000 EUR33 pénzügyi keretösszeget tartalmaz, amelyet a következő hozzájárulások egészítenek ki:

törölve

a) Európai Szociális Alap, amelynek hozzájárulása folyó árakon 35 000 000 EUR;

 

b) uniós polgári védelmi mechanizmus, amelynek hozzájárulása folyó árakon 6 000 000 EUR;

 

c) LIFE program, amelynek hozzájárulása folyó árakon 4 500 000 EUR;

 

d) Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, amelynek hozzájárulása folyó árakon 1 800 000 EUR.

 

_________________

 

33 Ez a pénzügyi keretösszeg az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló (2013/C 373/01) intézményközi megállapodás 17. pontja értelmében vett elsődleges referenciaösszeget jelenti.

 

Indokolás

Úgy véljük, hogy az új kezdeményezéseket nem szabad a meglévő programokból és alapokból való áthelyezéssel finanszírozni; ezeket inkább a jelenlegi többéves pénzügyi kereten belül elérhető valamennyi egyéb forrásból kell finanszírozni.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Valamely részt vevő ország nemzeti forrásokat bocsáthat az Európai Szolidaritási Testület kedvezményezettjeinek rendelkezésére, amelyeket a Testület szabályai szerint kell kezelni, és ebből a célból felhasználhatja az Európai Szolidaritási Testület decentralizált struktúráit is, amennyiben biztosítja ezek kiegészítő, arányos finanszírozását.

(6)  Valamely részt vevő ország az erőforrásai függvényében nemzeti forrásokat bocsáthat az Európai Szolidaritási Testület kedvezményezettjeinek rendelkezésére, amelyeket a Testület szabályai szerint kell kezelni, és ebből a célból felhasználhatja az Európai Szolidaritási Testület decentralizált struktúráit is, amennyiben biztosítja ezek kiegészítő, arányos finanszírozását. A tagállamok új kiegészítő forrásokat bocsáthatnak rendelkezésre.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Szolidaritási Testületben a tagállamok vesznek részt.

(1)  Az Európai Szolidaritási Testületben a tagállamok vesznek részt. Azokban a tagállamokban, amelyekben az Európai Szolidaritási Testület fellépéseinek végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket saját kizárólagos jogalkotási hatáskörrel rendelkező, állami szint alatti hatóságokra ruházták át, végrehajtó szervként eljáró nemzeti ügynökségeken keresztül mechanizmusokat kell kialakítani annak érdekében, hogy lehetővé tegyék e hatóságok közvetlen részvételét.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A rendelet végrehajtása során a Bizottságnak és a részt vevő országoknak biztosítaniuk kell, hogy a társadalmi befogadás, különösen a hátrányos helyzetű fiatalok részvételének előmozdítása érdekében különös erőfeszítések történjenek.

(2)  A rendelet végrehajtása során a tagállamoknak és a részt vevő egyéb országoknak biztosítaniuk kell, hogy a társadalmi befogadás, különösen a hátrányos helyzetű és kiszolgáltatottabb fiatalok részvételének előmozdítása érdekében különös erőfeszítések történjenek, ezért a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő megközelítést alkalmaznak.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Szolidaritási Testületben részt vehet bármely köz- vagy magánjogi vagy nemzetközi szervezet, amennyiben megkapta az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyét.

(1)  Az Európai Szolidaritási Testületben részt vehet bármely köz- vagy magánjogi vagy nemzetközi szervezet, amennyiben e rendelet célkitűzéseivel összhangban megkapta az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyét.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Európai Szolidaritási Testület részt vevő szervezetévé válni kívánó, jogosult szervezet kérelmét az Európai Szolidaritási Testület illetékes végrehajtó szerve bírálja el, aminek során megbizonyosodik arról, hogy a szervezet tevékenységei megfelelnek az Európai Szolidaritási Testület követelményeinek.

(2)  Az Európai Szolidaritási Testület részt vevő szervezetévé válni kívánó, jogosult szervezet kérelmét az Európai Szolidaritási Testület illetékes végrehajtó szerve bírálja el, aminek során megbizonyosodik arról, hogy a szervezet tevékenységei megfelelnek az Európai Szolidaritási Testület követelményeinek és célkitűzéseinek.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az elbírálás eredményeként a szervezet megkaphatja az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyét. A megszerzett védjegyet rendszeresen újra kell értékelni és vissza is lehet vonni.

(3)  Az elbírálás eredményeként a szervezet megkaphatja az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyét. A megszerzett védjegyet legalább kétévente, túlzott adminisztratív terhek létrehozása nélkül újra kell értékelni és vissza is lehet vonni.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegye nem eredményezi automatikusan az Európai Szolidaritási Testület keretében történő finanszírozást.

(5)  Az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegye nem eredményezi automatikusan az Európai Szolidaritási Testület keretében történő finanszírozást, de annak nélkülözhetetlen előfeltétele.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Szolidaritási Testülettől finanszírozási forrásokat igényelhetnek a részt vevő országokban létrehozott köz- vagy magánjogi szervezetek, illetve a részt vevő országokban szolidaritási tevékenységet folytató nemzetközi szervezetek. A 7. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett tevékenységek esetében az Európai Szolidaritási Testület finanszírozási forrásaihoz való hozzáférés előfeltétele az, hogy a részt vevő szervezet megszerezze a minőségi védjegyet. A 7. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett szolidaritási projektek esetében az Európai Szolidaritási Testület résztvevőiből álló informális csoportok nevében magánszemélyek is igényelhetnek finanszírozási forrásokat.

Az Európai Szolidaritási Testülettől finanszírozási forrásokat igényelhetnek a tagállamokban és más részt vevő országokban létrehozott köz- vagy magánjogi szervezetek, illetve a tagállamokban és más részt vevő országokban szolidaritási tevékenységet folytató nemzetközi szervezetek. A 7. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett tevékenységek esetében az Európai Szolidaritási Testület finanszírozási forrásaihoz való hozzáférés előfeltétele az, hogy a részt vevő szervezet megszerezze a minőségi védjegyet. A 7. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett szolidaritási projektek esetében az Európai Szolidaritási Testület résztvevőiből álló informális csoportok nevében magánszemélyek is igényelhetnek finanszírozási forrásokat.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság a részt vevő országokkal közösen rendszeresen nyomon követi az Európai Szolidaritási Testület célkitűzések elérésére irányuló teljesítményét.

(1)  A Bizottság a tagállamokkal és más részt vevő országokkal közösen rendszeresen nyomon követi az Európai Szolidaritási Testület célkitűzések elérésére irányuló teljesítményét.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a (belföldi és határon átnyúló) önkéntesi kiközvetítésekben résztvevők száma;

a)  a (belföldi és határon átnyúló) önkéntesi kiközvetítésekben résztvevők, többek között a hátrányos helyzetű fiatalok száma;

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a (belföldi és határon átnyúló) gyakornoki kiközvetítésekben száma;

b)  a (belföldi és határon átnyúló) gyakornoki kiközvetítésekben résztvevők, többek között a hátrányos helyzetű fiatalok száma;

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a (belföldi és határon átnyúló) munkavállalási célú kiközvetítésekben résztvevők száma;

c)  a (belföldi és határon átnyúló) munkavállalási célú kiközvetítésekben résztvevők, többek között a hátrányos helyzetű fiatalok száma;

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a szolidaritási projektekben résztvevők száma;

d)  a szolidaritási projektekben résztvevők, többek között a hátrányos helyzetű fiatalok száma;

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  a szolidaritási projektek száma;

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság a részt vevő országokkal közösen gondoskodik az Európai Szolidaritási Testület keretében támogatott fellépésekre vonatkozó információk terjesztéséről, hirdetéséről és nyomon követéséről.

(1)  A Bizottság a tagállamokkal és más részt vevő országokkal közösen gondoskodik az Európai Szolidaritási Testület keretében támogatott fellépésekre, illetve a regisztrációhoz és az eljárások hozzáférhetőségéhez kapcsolódó valamennyi szempontra vonatkozó információk terjesztéséről, hirdetéséről és nyomon követéséről.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 20. cikkben említett nemzeti irodák egységes politikát alakítanak ki a fellépések által támogatott tevékenységek eredményeinek hatékony célba juttatása, illetve terjesztése és kiaknázása tekintetében, és támogatják a Bizottságot a programra és az eredményeire vonatkozó információk terjesztésében – beleértve a nemzeti és uniós szinten irányított fellépésekre és tevékenységekre vonatkozó információkat –, illetve tájékoztatják az érintett célcsoportokat az országukban megvalósuló fellépésekről.

(2)  A 20. cikkben említett nemzeti irodák egységes politikát és megfelelő stratégiát alakítanak ki a fellépések által támogatott tevékenységek eredményeinek hatékony célba juttatása, illetve terjesztése és kiaknázása tekintetében, és támogatják a Bizottságot a programra és az eredményeire vonatkozó információk terjesztésében – beleértve a nemzeti és uniós szinten irányított fellépésekre és tevékenységekre vonatkozó információkat –, illetve tájékoztatják az érintett célcsoportokat az országukban megvalósuló fellépésekről.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  nemzeti szinten a programban részt vevő országok nemzeti irodái.

b)  a tagállamokban vagy más részt vevő országokban kijelölt nemzeti irodák.

Indokolás

Figyelembe kell venni azonban az eltérő helyzetet a helyszínen azokban a tagállamokban, ahol hatásköröket ruháztak át saját jogalkotási hatáskörrel rendelkező, állami szint alatti szervekre.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Szolidaritási Testületben részt vevő egyes országokban az 1288/2013/EU rendelet III. fejezetében említett fellépések irányítására kijelölt nemzeti hatóságok az Európai Szolidaritási Testület keretében is nemzeti hatóságként működnek. A hivatkozott rendelet 27. cikkének (1), (3), (5), (8), (9), (11), (12), (13), (14), (15) és (16) bekezdése hasonlóan vonatkozik az Európai Szolidaritási Testületre is. Az 1288/2013/EU rendelet 27. cikkének (2)–(6) és (8)–(15) bekezdése szerint az e rendelet 11. cikkének (2) bekezdésében említett országokban is létre kell hozni a nemzeti hatóságokat, ahol még nem jelölték ki őket.

Az Európai Szolidaritási Testületben részt vevő egyes országokban az 1288/2013/EU rendelet III. fejezetében említett fellépések irányítására kijelölt nemzeti hatóságok az Európai Szolidaritási Testület keretében is nemzeti hatóságként működnek. Azokban a tagállamokban, amelyekben az e fejezettel kapcsolatos hatásköröket saját kizárólagos jogalkotási hatáskörrel rendelkező, állami szint alatti hatóságokra ruházták át, végrehajtó szervként eljáró nemzeti ügynökségeken keresztül mechanizmusokat kell kialakítani annak érdekében, hogy lehetővé tegyék e hatóságok közvetlen részvételét. A hivatkozott rendelet 27. cikkének (1), (3), (5), (8), (9), (11), (12), (13), (14), (15) és (16) bekezdése hasonlóan vonatkozik az Európai Szolidaritási Testületre is. Az 1288/2013/EU rendelet 27. cikkének (2)–(6) és (8)–(15) bekezdése szerint az e rendelet 11. cikkének (2) bekezdésében említett országokban is létre kell hozni a nemzeti hatóságokat, ahol még nem jelölték ki őket.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Szolidaritási Testületben részt vevő egyes országokban az 1288/2013/EU rendelet III. fejezetében említett fellépések irányítására kijelölt nemzeti irodák a saját országukban az Európai Szolidaritási Testület keretében is nemzeti irodaként működnek.

Az Európai Szolidaritási Testületben részt vevő egyes tagállamokban és más részt vevő egyes országokban az 1288/2013/EU rendelet III. fejezetében említett fellépések irányítására kijelölt nemzeti irodák a saját országukban az Európai Szolidaritási Testület keretében is nemzeti irodaként működnek. Azokban a tagállamokban, amelyekben az e fejezettel kapcsolatos hatásköröket saját kizárólagos jogalkotási hatáskörrel rendelkező, állami szint alatti hatóságokra ruházták át, végrehajtó szervként eljáró nemzeti ügynökségeken keresztül mechanizmusokat kell kialakítani annak érdekében, hogy lehetővé tegyék e hatóságok közvetlen részvételét.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E rendelet végrehajtása érdekében a Bizottság végrehajtási jogi aktusokkal munkaprogramokat fogad el. Az egyes munkaprogramok biztosítják a 3. és 4. cikkben meghatározott általános és konkrét célkitűzések következetes végrehajtását, illetve körvonalazzák a kitűzött célokat, a várt eredményeket, a végrehajtás módját és a teljes összeget. A munkaprogramok tartalmazzák továbbá a finanszírozandó fellépések leírását, az egyes fellépésekhez elkülönített támogatási összegek feltüntetését, a nemzeti irodák által irányítandó fellépések számára a részt vevő országok között elosztott összegek feltüntetését, valamint egy előzetes végrehajtási menetrendet.

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 25a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el munkaprogramok elfogadására vonatkozóan. Az egyes munkaprogramok biztosítják a 3. és 4. cikkben meghatározott általános és konkrét célkitűzések következetes végrehajtását, illetve körvonalazzák a kitűzött célokat, a várt eredményeket, a végrehajtás módját és a teljes összeget. A munkaprogramok tartalmazzák továbbá a finanszírozandó fellépések leírását, az egyes fellépésekhez elkülönített támogatási összegek feltüntetését, a nemzeti irodák által irányítandó fellépések számára a részt vevő országok között elosztott összegek feltüntetését, valamint egy előzetes végrehajtási menetrendet.

Indokolás

Helyénvaló, hogy konzultáljanak az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal az e rendelet végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 25. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

törölve

Indokolás

Helyénvaló, hogy konzultáljanak az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal az e rendelet végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

25. cikk

törölve

Bizottsági eljárás

 

(1)  A Bizottság munkáját az 1288/2013/EU rendelet 36. cikkével létrehozott bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmezése szerinti bizottság.

 

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

 

Indokolás

Helyénvaló, hogy konzultáljanak az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal az e rendelet végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

25 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

25a. cikk

 

A felhatalmazás gyakorlása

 

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

 

(2)  A Bizottság öt évre szóló felhatalmazást kap a 24. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására [e rendelet hatálybalépésének időpontjától]. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal a kétéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazás gyakorlásáról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

 

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 24. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

 

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(6)  A 24. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. A fenti határidő az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére két hónappal meghosszabbítható.

Indokolás

Helyénvaló, hogy konzultáljanak az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal az e rendelet végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

27. cikk

törölve

Az 1293/2013/EU rendelet módosítása

 

Az 1293/2013/EU rendelet 4. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(3) A Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás kiemelt területnek megfelelő Környezetvédelem alprogramból folyó árakon legfeljebb 3 000 000 EUR, az Éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás kiemelt területnek megfelelő éghajlat-politika alprogramból pedig 1 500 000 EUR összeget kell elkülöníteni a 17. cikk (4) bekezdése alapján az Európai Szolidaritási Testület által az (EU) 2017/XXX rendelet szerint végrehajtott projektek finanszírozására, amelyek a 9. és 13. cikk alapján legalább egy kiemelt területhez hozzájárulnak. Ezt az előirányzatot kizárólag az (EU) 2017/XXX rendelet szerint, az 1293/2013/EU rendelet különös előírásainak kizárásával kell megvalósítani.

 

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

28. cikk

törölve

Az 1303/2013/EU rendelet módosításai

 

Az 1303/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

 

1. Az 58. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

 

a) az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„A Bizottság kezdeményezésére az ESB-alapok támogathatják az e rendelet végrehajtásához szükséges előkészítő, monitoring-, adminisztratív és technikai segítségnyújtási, értékelési, audit- és kontrollintézkedéseket, továbbá támogatni lehet az (EU) 2017/XXX rendelet alapján a harmadik albekezdésben említett fellépéseket, amennyiben ezek a fellépések a gazdasági, szociális és területi kohézió célját szolgálják.”

 

„m) az Európai Szolidaritási Testületről szóló (EU) 2017/XXX rendelet alapján a fiatalok személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésének erősítése, illetve foglalkoztatási lehetőségeinek erősítése és a rendes munkaviszonyba való átmenet megkönnyítése érdekében finanszírozott fellépések.”

 

„A Bizottság kezdeményezésére a technikai segítségnyújtásra szánt előirányzatból folyó árakon 35 000 000 EUR összeget az Európai Szolidaritási Testület fellépéseinek támogatására kell fordítani az (EU) 2017/XXX rendelet 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint. Az előirányzatot kizárólag az (EU) 2017/XXX rendelet szerint, az alapspecifikus rendeletek különös előírásainak kizárásával kell megvalósítani.”

 

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

29. cikk

törölve

Az 1305/2013/EU rendelet módosítása

 

Az 1305/2013/EU rendelet 51. cikkének (1) bekezdése az első albekezdés után a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„Az (EU) 2017/XXX rendelet szerint folyó árakon 1 800 000 EUR összegben az EMVA az Európai Szolidaritási Testület által végrehajtott fellépéseket is finanszírozhatja, amelyek hozzájárulnak az Unió egy vagy több vidékfejlesztési prioritásához. Az előirányzatot kizárólag az (EU) 2017/XXX rendelet szerint, az 1305/2013/EU rendelet különös előírásainak kizárásával kell megvalósítani.”

 

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

30. cikk

törölve

Az 1306/2013/EU rendelet módosítása

 

Az 1306/2013/EU rendelet 6. cikke a következő j) ponttal egészül ki:

 

„j) az (EU) 2017/XXX rendelet szerint az Európai Szolidaritási Testület által végrehajtott fellépések, amelyek hozzájárulnak az Unió egy vagy több mezőgazdasági és vidékfejlesztési prioritásához, különösen az 1305/2013/EU rendelet 51. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett fellépések. Az előirányzatot kizárólag az (EU) 2017/XXX rendelet szerint, az alapspecifikus rendeletek különös előírásainak kizárásával kell megvalósítani.”

 

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

31. cikk

törölve

Az 1313/2013/EU határozat módosítása

 

Az 1313/2013/EU határozat 19. cikkének (1) bekezdése a második albekezdés után a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„A 3., „Biztonság és uniós polgárság” című fejezet pénzügyi keretösszegéből folyó árakon 6 000 000 EUR összeget kell elkülöníteni az Európai Szolidaritási Testület által az (EU) 2017/XXX rendelet szerint végrehajtott fellépések finanszírozására, amelyek a polgári védelem területén hozzájárulnak az Unió egy vagy több prioritásához. Az előirányzatot kizárólag az (EU) 2017/XXX rendelet szerint, az 1313/2013/EU határozat különös előírásainak kizárásával kell megvalósítani.”

 

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Európai Szolidaritási Testület

Hivatkozások

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

12.6.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

12.6.2017

Társbizottságok - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

5.10.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Eleonora Forenza

28.6.2017

Vizsgálat a bizottságban

7.9.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

28.11.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

55

6

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Jan Huitema, Peter Jahr, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Tiemo Wölken

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Richard Ashworth, Pál Csáky, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

55

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Bolesław G. Piecha

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Pál Csáky, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Peter Jahr, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Richard Ashworth, Mark Demesmaeker, Julie Girling, John Procter

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn

1

0

ALDE

Jan Huitema

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm (2012/C 326/02) (HL C 326., 2012.10.26., 391. o.)

(2)

http://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/


VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (5.12.2017)

a Kulturális és Oktatási Bizottság részére

az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról, továbbá az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, az 1303/2013/EU rendelet, az 1305/2013/EU rendelet, az 1306/2013/EU rendelet és az 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

A vélemény előadója: Tiemo Wölken

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli az Európai Szolidaritási Testület (ESZT) létrehozására vonatkozó javaslatot, amelyet az Európai Bizottság 2017. május 30-án terjesztett elő. Az Unió a szolidaritásra épül: a polgárok között, a tagállamok között, határokon átívelő módon és az Unión belüli és külső fellépések terén érvényesülő szolidaritásra. Ezt a közös érték sokat jelent az Unió lakói számára. Része annak az alapvető szövedéknek, amely révén az európai álom inspirálja az egymást követő nemzedékeket, közös értékeket hozva létre Unió-szerte.

Az ESZT létrehozására vonatkozó jelen javaslat célzott jogalapot teremt egy olyan kezdeményezés számára, amely Unió-szerte lehetőséget nyújt a fiatalok számára, hogy megvalósítsák szándékukat egy jobb Unió kialakítására, és ezzel előmozdítsák az európai projektet, egyúttal saját képességeiket is fejlesszék.

Az előadónak azonban az a határozott meggyőződése, hogy a testület érdemes egy saját, célzott költségvetésre. A 2018-2020-as időszakra a Bizottság javasolja az ESZT háromnegyed részben való finanszírozását, források átcsoportosítása révén a folyamatban lévő, már elkülönített költségvetésű programokból; Az Erasmus+ programból 197,7 millió eurót kell átcsoportosítani, az EU társadalmi változás és innováció programjából 10 millió eurót, továbbá 47,3 millió eurót egyéb költségvetési tételekből (ebből 35 millió eurót az Európai Szociális Alapból, 6 millió eurót a polgári védelmi mechanizmusból, 4,5 millió eurót a LIFE programból és 1,8 millió eurót az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA). Az ESZT teljes finanszírozási keretének csak a negyede lenne “új” finanszírozás.

Az előadó határozottan elutasítja ezt a tervet, amely az ESZT-t jórészt más, jelentős uniós programok fő fellépéseinek kárára finanszírozná, amelyeknek megvan a saját, értékes feladatuk, célkitűzéseik és az azokhoz szabott pénzügyi keret, amely jelenlegi többéves pénzügyi keret kezdetén került kijelölésre. Ami talán elfogadható volt az ESZT első, kísérleti szakaszában a tevékenységek gyors elindítása érdekében, nem lehet megoldás közép- vagy hosszú távon egy fontos program finanszírozására, amely nem csak saját jogalapot érdemel, hanem új pénzügyi források ambiciózus keretét is.

A jelenlegi többéves pénzügyi keret során kijelölt új politikai prioritások új forrásokat igényelnek, a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet rugalmassági rendelkezéseinek és különleges eszközeinek mobilizációja révén, a rendelkezésre álló pénzügyi korlátok kimerítését követően. Amennyiben az ESZT valóban prioritást élvező új kezdeményezés, ahogy az EU 2017. évi jogalkotási prioritásairól készült együttes nyilatkozata állítja, akkor logikus, hogy új finanszírozási forráshoz jusson annak érdekében, hogy a folyamatban lévő uniós finanszírozású programok és projektek károsítása nélkül érje el célkitűzéseit.

Az előadó úgy véli, hogy a jelenlegi többéves pénzügyi keret által biztosított, és a félidős felülvizsgálat keretében kibővített rugalmassági eszközöket – mint a Rugalmassági Eszköz és a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék – kellene felhasználni az ESZT finanszírozására a 2018–2020-as időszakban. Az átcsoportosítás csak akkor elfogadható, ha a források átcsoportosítása kezdetektől szerepelt a program tervében, ahogy például az Európai önkéntes szolgálat Unión belüli tevékenységeinek finanszírozása az Erasmus+ program keretében. Az EaSI, az ESZA, a polgári védelem, a LIFE és az EARD által az ESZT számára nyújtott hozzájárulások eltörlésével, és ezen összegek visszavezetésével azokba a költségvetési sorokba, ahonnét elvették őket, összhangban az eredeti programozással, az előadó egyértelmű jelzést küld e kezdeményezés finanszírozására vonatkozóan.

A LIFE program, amely a környezeti és az éghajlati kihívásokkal foglalkozik, jelentős javulást hozott a környezet állapota terén az Unióban. Az éghajlatváltozás elleni küzdelem folytatása, valamint a COP21 konferencia során elért Párizsi Megállapodás szerinti kiigazítása érdekében a LIFE program finanszírozását nem szabad más célokra fordítani.

Az EMVA és az ESZA, amelyek az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) részei, hozzájárulnak az Unió gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának erősítéséhez. Az esb-alapok célja a különböző régiók fejlettségi szintjei közti különbségek csökkentése. Az ESZT-t nem szabad a kohéziós politikától elvont források révén finanszírozni.

Az uniós polgári védelmi mechanizmus révén az Unió és tagállamai összehangolják a természeti és ember által okozott katasztrófák megelőzésére, az azokra való felkészülésre és reagálásra szolgáló rendszereiket. Tekintettel a természeti és ember okozta katasztrófák számának, súlyosságának és összetettségének jelentős növekedésére az elmúlt évek során, ami többek között az éghajlatváltozás eredménye, egyre fontosabb a katasztrófavédelem közös és integrált megközelítése. Ebben az összefüggésben az előadó elfogadhatatlannak találja a polgári védelmi alapok átcsoportosítását az ESZT számára.

Az előadó továbbá javasolja az ESZT ellenőrzésére és értékelésére vonatkozó előírások megerősítését.

Végül az előadó nyomatékosan javasolja a Bizottság számára egy egyértelmű és ambiciózus javaslat előkészítését az ESZT 2021-től kezdődő végrehajtására és finanszírozására, korábbi ígéretének megfelelően.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Ez a rendelet meghatározza a 2018 és 2020 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keretösszeget, amely az éves költségvetési eljárás során az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodás23 17. pontja értelmében vett elsődleges referenciaösszeget jelenti az Európai Parlament és a Tanács számára. Az elsődleges referenciaösszeg a 2018-as, 2019-es és 2020-as pénzügyi évre vonatkozóan az Erasmus+ programból 197,7 millió EUR, a foglalkoztatás és szociális innováció programból pedig 10 millió EUR átcsoportosított összeget tartalmaz, amit több uniós program, így például az Európai Szociális Alap; az uniós polgári védelmi mechanizmus; a LIFE program és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap különböző fejezeteiből származó hozzájárulások egészítenek ki.

(18)  Ez a rendelet meghatározza a 2018 és 2020 közötti időszakra vonatkozó, folyó áron 341,5 millió eurós pénzügyi keretösszeget, amely az éves költségvetési eljárás során az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodás 17. pontja értelmében vett elsődleges referenciaösszeget jelenti az Európai Parlament és a Tanács számára. A pénzügyi keretnek magában kell foglalnia azt a 197,7 millió eurós összeget, amely eredetileg az Unión belüli európai önkéntes szolgálat tevékenységeinek finanszírozására került elkülönítésre az Erasmus+ program keretében a 2018-as, 2019-es és 2020-as pénzügyi évekre, mivel ezek a tevékenységek átkerülnek az Európai Szolidaritási Testület programjába. Tekintettel arra, hogy el kell kerülni a meglévő többéves programokra gyakorolt bármiféle káros hatást, az Európai Szolidaritási Testület finanszírozásának fennmaradó összegét kizárólag a többéves pénzügyi keret felső kiadási határai alatti le nem kötött tartalékokból kell fedezni.

_________________

_________________

23 Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás (HL C 373., 2013.12.20., 1. o.).

23 Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás (HL C 373., 2013.12.20., 1. o.).

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(38 a)  Az Erasmus+ rendelet végrehajtásáról szóló 2017. február 2-i állásfoglalásában1a az Európai Parlament arra ösztönözte a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek erőfeszítést arra, hogy az Európai Szolidaritási Testület új kezdeményezését belefoglalják a költségvetésbe anélkül, hogy alulfinanszíroznának egyéb, folyamatban lévő és elsőbbséget képező programokat.

 

___________________

 

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0018.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

38 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(38 b)  A 2018. évi költségvetés tervezetéről szóló háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatásról szóló 2017. július 7-i állásfoglalásában1a az Európai Parlament kifejezte afeletti aggodalmát, hogy figyelmeztetései ellenére a 2017. május 30-án elfogadott jogalkotási javaslat szerint az Európai Szolidaritási Testület költségvetésének háromnegyed részét meglévő programokból, elsősorban az Erasmus+ programból származó átcsoportosítások révén finanszíroznák, és megismételte, hogy az új politikai kötelezettségvállalásokat új előirányzatokból kellene finanszírozni, nem pedig meglévő programokból származó átcsoportosítás révén;

 

_____________________

 

1a Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2017)0302.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

38 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(38 c)  Az Európai Szolidaritási Testület számára külön finanszírozást és költségvetési előirányzatokat kell biztosítani, és nem vezethet egyéb olyan programok költségvetésének csökkenéséhez, amelyek az ifjúságpolitika, az oktatás, a képzés, a foglalkoztatás vagy a szolidaritás terén működnek; Biztosítani kell a pénzügyi források optimális és átlátható felhasználását.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39)  A többéves pénzügyi keret 1a fejezetében az Európai Szolidaritási Testület mellett szereplő pénzügyi keretösszeg az Erasmus+ programból átcsoportosított finanszírozási forrásokkal is számol. Ezek a források elsősorban az európai önkéntes szolgálat finanszírozását célzó előirányzatokból származhatnak, amelyek az e rendelet értelmében támogatott önkéntesi kiközvetítések körébe tartoznak. Ezenkívül a diákhitelgarancia-eszköz egyes, az Erasmus+ keretében valószínűleg felhasználatlan előirányzatait át kell csoportosítani azzal a céllal, hogy biztosítani lehessen a nemzeti irodák működési költségeinek társfinanszírozását, és jobban illeszkedjen e fellépés felvevőképességéhez.

(39)  A többéves pénzügyi keret 1a fejezetében az Európai Szolidaritási Testület mellett szereplő pénzügyi keretösszeg az Erasmus+ programból átcsoportosított finanszírozási forrásokkal számol. Ezek a források kizárólag az európai önkéntes szolgálat finanszírozását célzó előirányzatokból származhatnak, amelyek az e rendelet értelmében támogatott önkéntesi kiközvetítések körébe tartoznak.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40)  A többéves pénzügyi keret 1a fejezetében az Európai Szolidaritási Testület mellett szereplő pénzügyi keretösszeget ki kell egészíteni továbbá más programok és fejezetek pénzügyi hozzájárulásaival, amihez módosítani kell az 1293/2013/EU rendeletet27, az 1303/2013/EU rendeletet28, az 1305/2013/EU rendeletet29, az 1306/2013/EU rendeletet30, illetve az 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozatot31.

törölve

__________________

 

27 Az Európai Parlament és a Tanács 1293/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről(HL L 347., 2013.12.20., 185. o.).

 

28 Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

 

29 Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 487. o.).

 

30 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/1306/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

 

31 Az Európai Parlament és a Tanács 1313/2013/EU határozata (2013. december 17.) az uniós polgári védelmi mechanizmusról (HL L 347., 2013.12.20., 924. o.).

 

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  „Önkéntesség”: teljes munkaidős32, legfeljebb tizenkét hónapig tartó nem fizetett önkéntes szolgálat, amely a fiatalok számára lehetőséget biztosít, hogy hozzájáruljanak a szolidaritás területén működő szervezetek napi tevékenységéhez végeredményben azon közösségek hasznára, amelyekben a tevékenységeket folytatják, és amely jelentős tanulmányi és képzési vonatkozással is rendelkezik, amely azt a célt szolgálja, hogy az önkéntes fiatal(ok) olyan képességeket és készségeket szerezhessenek, amelyek személyes, tanulmányi, szociális és szakmai fejlődésük szempontjából is hasznosak.

6.  „Önkéntesség”: teljes munkaidős, legfeljebb tizenkét hónapig tartó nem fizetett önkéntes szolgálat, amely a fiatalok számára lehetőséget biztosít, hogy hozzájáruljanak a szolidaritás területén működő nonprofit szervezetek napi tevékenységéhez végeredményben azon közösségek hasznára, amelyekben a tevékenységeket folytatják, és amely jelentős tanulmányi és képzési vonatkozással is rendelkezik, amely azt a célt szolgálja, hogy az önkéntes fiatal(ok) olyan képességeket és készségeket szerezhessenek, amelyek személyes, tanulmányi, szociális és szakmai fejlődésük szempontjából is hasznosak.

_________________

_________________

32 Általános elvként olyan tevékenység, amelyet folyamatosan, a hét öt napján napi hét órában végeznek;

32 Általános elvként olyan tevékenység, amelyet folyamatosan, a hét öt napján napi hét órában végeznek;

Indokolás

A nem nonprofit szervezeteknél végzett önkéntes tevékenységet kifejezetten ki kell zárni. Másképp ellentmondás állna fenn egyes tagállamok – például Belgium és Franciaország – önkéntességre vonatkozó nemzeti előírásaival.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a részt vevő szervezetek támogatásával könnyen hozzáférhető lehetőségek biztosítása a fiatalok számára, hogy bekapcsolódjanak a szolidaritási tevékenységekbe, emellett pedig képességeik és készségeik fejlesztése személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésük, illetve foglalkoztathatóságuk javítása és a rendes munkaviszonyba való átmenet megkönnyítése érdekében, egyebek mellett a fiatal önkéntesek, gyakornokok és munkavállalók mobilitásának támogatásával;

a)  a részt vevő szervezetek támogatásával könnyen hozzáférhető lehetőségek biztosítása a fiatalok számára, hogy bekapcsolódjanak a szolidaritási tevékenységekbe, emellett pedig ismereteik, képességeik és készségeik fejlesztése személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári, kulturális és szakmai fejlődésük, illetve foglalkoztathatóságuk javítása és a rendes munkaviszonyba való átmenet megkönnyítése érdekében, egyebek mellett a fiatal önkéntesek, gyakornokok és munkavállalók mobilitásának támogatásával;

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  tájékoztató kampányok szervezése a Európai Szolidaritási Testület tevékenységének ismertebbé tétele érdekében.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett összeg folyó árakon 294 200 000 EUR33pénzügyi keretösszeget tartalmaz, amelyet a következő hozzájárulások egészítenek ki:

(2)  Az (1) bekezdésben említett összeg tartalmaz egy folyó árakon 197 700 000 eurós pénzügyi keretösszeget, amely megfelel az eredetileg az Unión belüli európai önkéntes szolgálat tevékenységeinek finanszírozására az Erasmus+ program keretében elkülönített összegnek. Az Európai Szolidaritási Testület finanszírozásához szükséges fennmaradó 143 800 000 eurós összeget kizárólag a többéves pénzügyi keret felső kiadási határai alatti le nem kötött tartalékokból kell fedezni.

_________________

 

33 Ez a pénzügyi keretösszeg az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló (2013/C 373/01) intézményközi megállapodás 17. pontja értelmében vett elsődleges referenciaösszeget jelenti.

 

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  Európai Szociális Alap, amelynek hozzájárulása folyó árakon 35 000 000 EUR;

törölve

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  uniós polgári védelmi mechanizmus, amelynek hozzájárulása folyó árakon 6 000 000 EUR;

törölve

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  LIFE program, amelynek hozzájárulása folyó árakon 4 500 000 EUR;

törölve

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, amelynek hozzájárulása folyó árakon 1 800 000 EUR.

törölve

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az éves előirányzatokat a többéves pénzügyi keret erejéig az Európai Parlament és a Tanács hagyja jóvá.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A 2020. december 31-ig be nem fejezett fellépések lebonyolításának lehetővé tétele érdekében hasonló kiadások fedezésére szükség esetén előirányzatokat lehet bevezetni a költségvetésbe a 2020 utáni időszakra vonatkozóan is.

(5)  A 2020. december 31-ig be nem fejezett fellépések lebonyolításának lehetővé tétele érdekében hasonló kiadások fedezésére szükség esetén kifizetési előirányzatokat lehet bevezetni a költségvetésbe a 2020 utáni időszakra vonatkozóan is.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Európai Szolidaritási Testület részt vevő szervezetévé válni kívánó, jogosult szervezet kérelmét az Európai Szolidaritási Testület illetékes végrehajtó szerve bírálja el, aminek során megbizonyosodik arról, hogy a szervezet tevékenységei megfelelnek az Európai Szolidaritási Testület követelményeinek.

(2)  Az Európai Szolidaritási Testület részt vevő szervezetévé válni kívánó, jogosult szervezet kérelmét az Európai Szolidaritási Testület illetékes végrehajtó szerve bírálja el, aminek során megbizonyosodik arról, hogy a szervezet tevékenységei megfelelnek az Európai Szolidaritási Testület alapokmányában lefektetett alapelveknek és követelményeinek.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az elbírálás eredményeként a szervezet megkaphatja az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyét. A megszerzett védjegyet rendszeresen újra kell értékelni és vissza is lehet vonni.

(3)  Az elbírálás eredményeként a szervezet megkaphatja az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyét. A megszerzett védjegyet rendszeresen és legalább kétévente újra kell értékelni, és vissza is lehet vonni, amennyiben az adott szervezet tevékenységei már nem felelnek meg az Európai Szolidaritási Testület alapokmányában lefektetett elveknek és követelményeknek.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyét elnyert szervezet bevitelre kerül a részt vevő szervezetek adatbázisába az európai ifjúsági portálon, amely minden európai fiatal számára elérhető.

Indokolás

Az Európai önkéntes szolgálat akkreditált struktúrái jelenleg az európai önkéntes szolgálat szervezetei adatbázisának részét képezik az európai ifjúsági portálon. Ez lehetővé teszik a fiatalok számára, hogy utánanézzenek a szervezeteknek. Ezért fontos, hogy ez az Európai Szolidaritási Testület esetében is így történjen.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság a részt vevő országokkal közösen rendszeresen nyomon követi az Európai Szolidaritási Testület célkitűzések elérésére irányuló teljesítményét.

(1)  A Bizottság a részt vevő országokkal közösen rendszeresen nyomon követi az Európai Szolidaritási Testület teljesítményét és eredményeit, valamint a célkitűzéseinek való megfelelését, különösen az európai kohézió és szolidaritás erősítéséhez való hozzájárulását, és jelentést készít azokról.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a (belföldi és határon átnyúló) önkéntesi kiközvetítésekben résztvevők száma;

a)  a (belföldi és határon átnyúló) önkéntesi kiközvetítésekben résztvevők száma és profilja;

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a (belföldi és határon átnyúló) gyakornoki kiközvetítésekben résztvevők száma;

b)  a (belföldi és határon átnyúló) gyakornoki kiközvetítésekben résztvevők száma és profilja;

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a (belföldi és határon átnyúló) munkavállalási célú kiközvetítésekben résztvevők száma;

c)  a (belföldi és határon átnyúló) munkavállalási célú kiközvetítésekben résztvevők száma és profilja;

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a szolidaritási projektekben résztvevők száma;

d)  a szolidaritási projektekben résztvevők száma és profilja;

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  a résztvevők és a részt vevő szervezetek elégedettségének mértéke a kiközvetítés, a képzés, a nyelvi támogatás, az adminisztratív támogatás, a biztosítás és a kiközvetítést követő támogatás minőségét illetően;

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

eb)  a foglalkoztatottak aránya a korábbi résztvevők között.

Indokolás

Nem szabad elfeledkezni arról, hogy az Európai Szolidaritási Testület egyik fő célja a fiatalok foglalkoztatási esélyeinek növelése és a munkapiacra való átlépésük megkönnyítése.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  2020-ban a Bizottság közzé tesz egy jelentést, amelyben számba veszi, hogy hol tart az eredmények teljesítése, ideértve az Európai Szolidaritási Testület keretében 2020-ig kitűzött cél, a 100 000 fiatalnak felkínált lehetőség megvalósítását (a 7. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett összes kiközvetítést és projektet érinti).

(3)  2020-ban a Bizottság közzé tesz egy jelentést az elért eredményekről és a program végrehajtásának mennyiségi és minőségi szempontjairól, amelyben számba veszi, hogy hol tart az eredmények teljesítése, ideértve az Európai Szolidaritási Testület keretében 2020-ig kitűzött cél, a 100 000 fiatalnak felkínált lehetőség megvalósítását (a 7. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett összes kiközvetítést és projektet érinti), valamint a program költséghatékonyságát, és e jelentést benyújtja az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága számára.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A rendelet alkalmazásától számított négy év elteltével a Bizottság elvégzi a rendelet független értékelését, és a főbb megállapításokról jelentést terjeszt az Európai Parlament, a Tanács, a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elé.

(4)  A Bizottság elvégzi a rendelet független és utólagos értékelését annak érdekében, hogy kiértékelje a program hatékonyságát, eredményességét és hatását a programban kitűzött célok tekintetében, és a főbb megállapításokról – beleértve a program jövőjére vonatkozó ajánlásait – legkésőbb 2021. június 30-ig jelentést terjeszt az Európai Parlament, a Tanács, a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elé. Az értékelés részeként a Bizottság biztosítja az összes érdekelt szereplővel folytatott rendszeres konzultációt, beleértve a résztvevőket, a részt vevő szervezeteket és az érintett helyi közösségeket. Az értékelés eredményei visszacsatolásra kerülnek a program jövőbeni tervezésébe és a forráselosztásra vonatkozó javaslatokba.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1288/2013/EU rendelet

18 cikk – 2 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  legfeljebb 1,5 % a diákhitelgarancia-eszközre;

c)  a diákhitelgarancia-eszköz 3,5 %-a;

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

27. cikk

törölve

Az 1293/2013/EU rendelet módosítása

 

Az 1293/2013/EU rendelet 4. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(3)  A Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás kiemelt területnek megfelelő Környezetvédelem alprogramból folyó árakon legfeljebb 3 000 000 EUR, az Éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás kiemelt területnek megfelelő éghajlat-politika alprogramból pedig 1 500 000 EUR összeget kell elkülöníteni a 17. cikk (4) bekezdése alapján az Európai Szolidaritási Testület által az (EU) 2017/XXX rendelet szerint végrehajtott projektek finanszírozására, amelyek a 9. és 13. cikk alapján legalább egy kiemelt területhez hozzájárulnak. Ezt az előirányzatot kizárólag az (EU) 2017/XXX rendelet szerint, az 1293/2013/EU rendelet különös előírásainak kizárásával kell megvalósítani.”

 

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

28. cikk

törölve

Az 1303/2013/EU rendelet módosításai

 

Az 1303/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

 

(1)  Az 58. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

 

a)  az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

A Bizottság kezdeményezésére az ESB-alapok támogathatják az e rendelet végrehajtásához szükséges előkészítő, monitoring-, adminisztratív és technikai segítségnyújtási, értékelési, audit- és kontrollintézkedéseket, továbbá támogatni lehet az (EU) 2017/XXX rendelet alapján a harmadik albekezdésben említett fellépéseket, amennyiben ezek a fellépések a gazdasági, szociális és területi kohézió célját szolgálják.”

 

b)  A harmadik albekezdés a következő, m) ponttal egészül ki:

 

„m)  az Európai Szolidaritási Testületről szóló (EU) 2017/XXX rendelet alapján a fiatalok személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésének erősítése, illetve foglalkoztatási lehetőségeinek erősítése és a rendes munkaviszonyba való átmenet megkönnyítése érdekében finanszírozott fellépések.”

 

(2)  A 91. cikk (3) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„A Bizottság kezdeményezésére a technikai segítségnyújtásra szánt előirányzatból folyó árakon 35 000 000 EUR összeget az Európai Szolidaritási Testület fellépéseinek támogatására kell fordítani az (EU) 2017/XXX rendelet 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint. Az előirányzatot kizárólag az (EU) 2017/XXX rendelet szerint, az alapspecifikus rendeletek különös előírásainak kizárásával kell megvalósítani.”

 

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

29. cikk

törölve

Az 1305/2013/EU rendelet módosítása

 

Az 1305/2013/EU rendelet 51. cikkének (1) bekezdése az első albekezdés után a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„Az (EU) 2017/XXX rendelet szerint folyó árakon 1 800 000 EUR összegben az EMVA az Európai Szolidaritási Testület által végrehajtott fellépéseket is finanszírozhatja, amelyek hozzájárulnak az Unió egy vagy több vidékfejlesztési prioritásához. Az előirányzatot kizárólag az (EU) 2017/XXX rendelet szerint, az 1305/2013/EU rendelet különös előírásainak kizárásával kell megvalósítani.”

 

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

30. cikk

törölve

Az 1306/2013/EU rendelet módosítása

 

Az 1306/2013/EU rendelet 6. cikke a következő j) ponttal egészül ki:

 

„j)  az (EU) 2017/XXX rendelet szerint az Európai Szolidaritási Testület által végrehajtott fellépések, amelyek hozzájárulnak az Unió egy vagy több mezőgazdasági és vidékfejlesztési prioritásához, különösen az 1305/2013/EU rendelet 51. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett fellépések. Az előirányzatot kizárólag az (EU) 2017/XXX rendelet szerint, az alapspecifikus rendeletek különös előírásainak kizárásával kell megvalósítani.”

 

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

31. cikk

törölve

Az 1313/2013/EU határozat módosítása

 

Az 1313/2013/EU határozat 19. cikkének (1) bekezdése a második albekezdés után a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„A 3., „Biztonság és uniós polgárság” című fejezet pénzügyi keretösszegéből folyó árakon 6 000 000 EUR összeget kell elkülöníteni az Európai Szolidaritási Testület által az (EU) 2017/XXX rendelet szerint végrehajtott fellépések finanszírozására, amelyek a polgári védelem területén hozzájárulnak az Unió egy vagy több prioritásához. Az előirányzatot kizárólag az (EU) 2017/XXX rendelet szerint, az 1313/2013/EU határozat különös előírásainak kizárásával kell megvalósítani.”

 

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Európai Szolidaritási Testület

Hivatkozások

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

12.6.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

12.6.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Tiemo Wölken

29.6.2017

Az elfogadás dátuma

4.12.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

John Howarth, Joachim Zeller

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Joachim Zeller

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről (29.11.2017)

a Kulturális és Oktatási Bizottság részére

az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról, továbbá az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, az 1303/2013/EU rendelet, az 1305/2013/EU rendelet, az 1306/2013/EU rendelet és az 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

A vélemény előadója: Krzysztof Hetman

RÖVID INDOKOLÁS

A szolidaritás, amely az Európai Unió alapjait képezi, az európaiak egyik alapvető értéke. Nem túlzás azt állítani, hogy az Európai Unió sikertörténete a szolidaritáson alapul. Hatalmas potenciállal rendelkezik az empátia, az egymásról való gondoskodás, illetve a nemzetek és az egyének közötti pozitív kölcsönhatások megteremtésében. Ezért kell fenntartanunk és meg kell erősítenünk ezt az elképzelést az európaiak fejében.

Az előadó úgy véli, hogy az Európai Szolidaritási Testület nagyszerű eszköz e cél megvalósításához, ezért nagyon örvendetesnek tartja az elképzelés bejelentését az Unió helyzetét értékelő 2016. szeptember 14-i beszédben, amelyet „Az Európai Szolidaritási Testület” című 2016. december 7-i bizottsági közlemény, majd a 2017. június 1-jei jogalkotási javaslat követett. Az összes európai országból érkező fiatalok fokozottabb részvétele a szolidaritási tevékenységekben potenciálisan erősítheti Európa szolidaritását és kohézióját, valamint hozzájárulhat a társadalmi kihívások leküzdéséhez és a részt vevő országok és régiók kielégítetlen szükségleteinek teljesítéséhez. Ezenkívül értékes készségek megszerzése révén támogatni fogja a fiatalok személyes és szakmai fejlődését.

A vélemény előadója támogatja az Európai Szolidaritási Testület létrehozását, amely két tevékenységtípusra összpontosul: egyrészt a szolidaritási projektekre és az önkéntesek kiközvetítésére, másrészt a szakmai gyakorlatokra és a munkahelyteremtésre. Míg az előbbinek kell kétségtelenül a jövőbeni Európai Szolidaritási Testület alapját képeznie, az utóbbi fontos esélyt jelent a fiatalok számára a munkaerőpiacra való belépéshez és a minőségi foglalkoztatás lehetőségének megszerzéséhez. Ezért a vélemény előadója azt javasolja, hogy némileg módosítsák e kétféle intézkedés közötti költségvetési feloszlás indikatív arányát, és 30%-ra növeljék a szakmai gyakorlat és a munkahelyi lehetőségek pénzügyi támogatását.

Az Európai Szolidaritási Testület 2020. december 31-ig történő megvalósítására előirányzott 341 500 000 eurós összeg százezer fiatal szolidaritási tevékenységbe való bevonását teszi majd lehetővé. A vélemény előadója támogatja a Bizottság azon javaslatát, hogy ezt az összeget a különböző meglévő uniós programokból – például 35 000 000 eurót az Európai Szociális Alapból – mobilizálja. Mindazonáltal úgy véli, hogy a fő hozzájárulást az Erasmus+ program előirányzataiból kell finanszírozni, amelyek célja az európai önkéntes szolgálat (EVS) – e rendelet alapján a támogatott tevékenységek körébe tartozó – tevékenységeinek finanszírozása.

A vélemény előadója reméli, hogy a javaslat építeni fog az EVS-ben kialakított tapasztalatokra és bevált gyakorlatokra, valamint szinergiákat fog teremteni más uniós alapokkal és programokkal és ki fogja egészíteni azokat annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben kibontakoztathassa a benne rejlő potenciált.

A Regionális Fejlesztési Bizottság úgy véli, hogy az egyszerűsítésre irányuló intézkedések rendkívül fontosak az uniós költségvetés támogatásával megvalósuló projektek nagyobb eredményességének és hatékonyságának növelése szempontjából. Ez az oka annak, hogy a vélemény előadója olyan változtatásokat javasolt, amelyek megfelelnek ennek az elvnek, és biztosítják, hogy a kedvezményezetteket ne terheljék felesleges követelményekkel és formalitásokkal.

Végül az előadó úgy véli, hogy az Európai Szolidaritási Testület igen pozitív befolyást gyakorol majd nemcsak az így bevont fiatalokra, hanem a regionális és helyi közösségekre is, ezért vállalta, hogy megerősíti e rendelet helyi és regionális dimenzióját.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Unió alapköve az Uniós polgárok és a tagállamok közötti szolidaritás. Ez a közös érték vezérli a fellépéseit, biztosítja továbbá a jelenlegi és jövőbeli társadalmi kihívások leküzdéséhez szükséges egységet, amelyek megoldását a gyakorlatban is megnyilvánuló szolidaritásukkal a fiatalok is szeretnének elősegíteni.

(1)  Az Európai Unió alapköve az Uniós polgárok és a tagállamok közötti szolidaritás. Ez a közös érték vezérli a fellépéseit, biztosítja a jelenlegi és jövőbeli társadalmi kihívások leküzdéséhez szükséges egységet, amelyek megoldását a gyakorlatban is megnyilvánuló szolidaritásukkal a fiatalok is szeretnének elősegíteni, valamint felkelti a fiatalok érdeklődését a közös európai projekt iránt.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  „Az Európai Szolidaritási Testület” című 2016. december 7-i közleményében18 a Bizottság hangsúlyozta annak szükségességét, hogy egész Európában meg kell erősíteni a szolidaritási munkát, a fiatalok számára több és jobb lehetőséget kell biztosítani a legkülönbözőbb területeket érintő szolidaritási tevékenységek folytatásához, illetve támogatni kell a nemzeti és helyi szereplők munkáját a különböző kihívások és válsághelyzetek megoldásában. A közlemény elindította az Európai Szolidaritási Testület első fázisát, amelyben különböző, a fiatalok számára az Unióban önkéntességi, gyakornoki vagy álláslehetőségeket kínáló uniós programok kerültek mozgósításra. Függetlenül attól, hogy e rendelet hatálybalépése előtt vagy után valósulnak meg, a tevékenységekre továbbra is az Európai Szolidaritási Testület első fázisában ezeket finanszírozó megfelelő uniós programokban meghatározott szabályok és feltételek vonatkoznak.

(3)  „Az Európai Szolidaritási Testület” című 2016. december 7-i közleményében18 a Bizottság hangsúlyozta annak szükségességét, hogy egész Európában meg kell erősíteni a szolidaritási munkát, a fiatalok számára több és jobb lehetőséget kell biztosítani a legkülönbözőbb területeket érintő szolidaritási tevékenységek folytatásához, illetve támogatni kell a nemzeti, regionális és helyi szereplők munkáját a különböző kihívások és válsághelyzetek megoldásában. A közlemény elindította az Európai Szolidaritási Testület első fázisát, amelyben különböző, a fiatalok számára az Unióban önkéntességi, gyakornoki, személyes fejlődési vagy álláslehetőségeket kínáló uniós programok kerültek mozgósításra. Függetlenül attól, hogy e rendelet hatálybalépése előtt vagy után valósulnak meg, a tevékenységekre továbbra is az Európai Szolidaritási Testület első fázisában ezeket finanszírozó megfelelő uniós programokban meghatározott szabályok és feltételek vonatkoznak.

_________________

_________________

18 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az Európai Szolidaritási Testület (COM(2016) 942 final, 2016.12.7.).

18 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az Európai Szolidaritási Testület (COM(2016) 942 final, 2016.12.7.).

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A fiatalok számára a szolidaritási tevékenységekbe történő bekapcsolódáshoz könnyen elérhető lehetőségeket kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik, hogy a közösségek előnyére kinyilvánítsák elkötelezettségüket, miközben személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésük szempontjából is hasznos tapasztalatokra, képességekre és készségekre tesznek szert, ezáltal pedig javítják foglakoztatási lehetőségeiket. Ezeknek a tevékenységeknek a fiatal önkéntesek, gyakornokok és munkások mobilitását is támogatniuk kell.

(4)  A fiatalok számára a szolidaritási tevékenységekbe történő bekapcsolódáshoz könnyen elérhető lehetőségeket kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik, hogy a tagállamok közösségei előnyére kinyilvánítsák elkötelezettségüket, miközben személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésük szempontjából is hasznos tudásra, tapasztalatokra, képességekre és készségekre tesznek szert, ezáltal pedig javítják foglalkoztatási lehetőségeiket. Ezeknek a tevékenységeknek a fiatal önkéntesek, gyakornokok és munkások mobilitását is támogatniuk kell.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A fiatalok számára kínált szolidaritási tevékenységeknek kiváló minőségűeknek kell lenniük, vagyis választ kell adniuk a kielégítetlen társadalmi igényekre, hozzá kell járulniuk a közösségek erősítéséhez, lehetőségeket kell kínálniuk a fiataloknak, hogy ért