Eljárás : 2017/2147(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0068/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0068/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.32

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0137

JELENTÉS     
PDF 563kWORD 60k
22.3.2018
PE 613.445v02-00 A8-0068/2018

az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2147(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Bart Staes

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2147(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2)

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05941/2018 – C8-0057/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 12a. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0068/2018),

1.  mentesítést ad az Európai Szakképzésfejlesztési Központ igazgatója számára a központ 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Szakképzésfejlesztési Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2017/2147(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt(6),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(7)

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05941/2018 – C8-0057/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(8) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 12a. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(10) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0068/2018),

1.  jóváhagyja az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Szakképzésfejlesztési Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2017/2147(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0068/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozni kívánja, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

B.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(11) szerint az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (a továbbiakban: a központ) 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 18 019 949 euró volt, ami 2015-höz képest 1,83%-os csökkenést jelent; mivel a központ költségvetése főként az uniós költségvetésből származik;

C.  mivel a Számvevőszék a központ 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentésében (a „számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a központ éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2015. évi mentesítés nyomon követése

1.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a Számvevőszéknek az épületekre, a javítási munkálatokra, a szerkezeti megerősítésre és a különböző biztonsági kérdésekre vonatkozó észrevétele immár „végrehajtva” minősítést kapott;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

2.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2016. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeképpen a költségvetés végrehajtási aránya 99,99%-os volt, ami az előző évhez képest 1,43%-os növekedést jelent; üdvözli továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 94,55%-os volt, ami az előző évhez képest jelentős, 11,55%-os növekedést jelent;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

3.  megjegyzi, hogy a központ további megtakarítások felhasználására volt képes, amelyek a bérekre vonatkozó súlyozási tényező 79,9 %-ról 79,3 %-ra történt kiigazítása miatt keletkeztek; elégedetten állapítja meg, hogy a központ a személyzeti költségekből eredő megtakarításokat átcsoportosította az operatív tevékenységekhez, és azokat sikerült még az év vége előtt kötelezettségvállalásba venni;

4.  megjegyzi, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében a központ operatív programjainak többéves jellegével lehet indokolni és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, és nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat a központ előre betervezi, és erről tájékoztatja a Számvevőszéket;

Átcsoportosítás

5.  tudomásul veszi, hogy a központ 2016-ban összesen 309 187 euró értékben hajtott végre átcsoportosítást az I. címből (személyzeti kiadások) és a II. címből (igazgatási kiadások) a III. címbe (operatív kiadások); megelégedéssel állapítja meg, hogy a 2016. évi átcsoportosítások szintje és jellege a pénzügyi szabályok keretei között maradt;

Közbeszerzés

6.  megjegyzi, hogy a központ 46 közbeszerzési eljárást bonyolított le 2016-ban, amelyek 46 %-a nyílt eljárással, 48 %-a tárgyalásos eljárással, 6 %-a pedig meghívásos eljárással történt;

Személyzeti politika

7.  tudomásul veszi, hogy 2016. december 31-én a létszámtervben előirányzott álláshelyek betöltésének aránya 98 %-os volt, azaz a létszámtervben szereplő 94 engedélyezett álláshelyből 92-t töltöttek be;

8.  üdvözli, hogy a központ továbbra is elkötelezett amellett, hogy támogassa az esélyegyenlőséget a munkaerő-felvétel és a foglalkoztatás terén; megjegyzi, hogy a személyzet tagjainak nemek közötti megoszlása 60–40%-os volt a nők javára, amin lehetne javítani; üdvözli ugyanakkor, hogy a nők minden besorolási fokozatban megfelelően képviseltetve vannak, beleértve az irányítási szintet is, amelynek esetében ez nem mindenütt van így;

9.  hangsúlyozza, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúly szempontjának a személyzeti politika részét kell képeznie; megjegyzi, hogy a jólléti tevékenységekre fordított összeg mintegy 46 000 euró volt, ami személyenként 0,5 napnak felel meg; felhívja a központot, hogy részletesebb lebontásban adja meg ezeket a költségeket a mentesítésért felelős hatóságnak; megjegyzi, hogy a személyzet által kivett betegszabadság egy főre eső átlaga 7,9 nap;

10.  emlékeztet, hogy a központ 2011 novemberében határozatot fogadott el a pszichológiai és szexuális zaklatást illetően; felhívja az ügynökséget, hogy támogassa képzések és tájékoztató szemináriumok szervezését a munkatársak számára tudatosságuk javítása érdekében;

11.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a 2016. évi személyzeti felvételek és elbocsátások kapcsán a központhoz nem érkezett panasz, a központot nem perelték be és egyéb bejelentett eset sem merült fel;

Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, átláthatóság és demokrácia

12.  üdvözli, hogy a központ megkapta az újonnan kinevezett igazgatótanácsi tagoktól az összes hiányzó összeférhetetlenségi nyilatkozatot, és azokat már közzétették a központ honlapján;

13.  emlékeztet arra, hogy a központ 2014. október 22-én elfogadta csalás elleni stratégiáját, valamint az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére szolgáló politikáját; üdvözli a központ által szervezett rendszeres képzéseket, amelyek célja, hogy felhívják a személyzet figyelmét a stratégia és a politika megfelelő végrehajtására;

14.  tudomásul veszi, hogy a központ 2017. február 9-én a visszaélések bejelentésére vonatkozóan iránymutatásokat fogadott el, amelyek a bizottsági iránymutatásokon alapulnak, és megfelelnek a személyzeti szabályzat 22c. cikkében meghatározott követelményeknek; megállapítja, hogy 2016-ban a központnál nem történt visszaélések bejelentésével kapcsolatos ügy;

15.  véleménye szerint megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy független közzétételi, tanácsadó és bejelentő szervet, amely segítséget nyújtana a visszaélést bejelentő személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés bizalmas jellegét – megtalálják a megfelelő csatornákat, és hogy megkapják a szükséges támogatást és tanácsot;

16.  sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a központ az igazgatótanácsi ülések jegyzőkönyveit nem hozza nyilvánosságra; felhívja a központot, hogy változtasson ezen a politikán;

Főbb eredmények

17.  üdvözli a központ által azonosított, 2016-ban elért három fő eredményt, nevezetesen:

–  közzétették az oktatás és képzés korai elhagyásának kezelésében a szakképzés által betöltött szerepre vonatkozó hároméves projekt eredményeit;

–  kialakítottak egy olyan eszköztárat, amely a szakképzésből vett gyakorlati útmutatást, tippeket, bevált gyakorlatokat és eszközöket biztosít olyan tevékenységek és politikák számára, amelyek segítenek a korai iskolaelhagyás kockázatának kitett fiatalok számára abban, hogy az oktatásban és képzésben maradjanak és képesítést szerezzenek, valamint segítséget nyújtanak a korai iskolaelhagyóknak, hogy visszailleszkedjenek az oktatásba vagy képzésbe, illetve a munkaerőpiacra;

–  közzétették az aktualizált készség- és keresleti előrejelzést, amely 2025-ig előrejelzi a foglalkoztatás alakulását;

18.  sajnálja azonban, hogy a központ nem használta a hatásmutatókat az említett elért eredmények sikerességének figyelemmel kísérésére;

Belső ellenőrzés

19.  tudomásul veszi, hogy a belső ellenőrzési szolgálat (IAS) által 2015-ben a központ közbeszerzéseire, többek között a csalás megelőzésére és a jogi tanácsadásra vonatkozóan elvégzett ellenőrzés eredményeként készült, elfogadott cselekvési tervből származó valamennyi ajánlást végrehajtották, és 2016 végéig megküldték felülvizsgálatra; megállapítja, hogy öt ajánlás közül négyet lezártak, és egy esetében az IAS azt javasolta, hogy zárják le; megjegyzi továbbá, hogy a 2017–2019-es stratégiai ellenőrzési terv előkészítése érdekében az IAS 2016 márciusában kockázatértékelést végzett a központnál;

Teljesítmény

20.  megjegyzi, hogy a központ szorosan együttműködik az Európai Képzési Alapítvánnyal (ETF) és az Eurofounddal (Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért), amely együttműködést együttműködési megállapodásokkal tettek hivatalossá;

21.  tudomásul veszi, hogy a központ aktívan hozzájárult az uniós ügynökségek teljesítményjavítási hálózatának számos tevékenységéhez, például az EB ütemtervének felülvizsgálatához, és megosztotta tapasztalatait más uniós ügynökségekkel az uniós ügynökségek igazgatóira vonatkozó fő teljesítménymutatók kidolgozása terén; megjegyzi, hogy a központ teljesítménymérő rendszere a tervezési és jelentéstételi folyamatok szerves részét képezi;

22.  nyugtázza, hogy a központnál jelenleg a költségvetési rendelet által előírt külső értékelést végeznek, amely 2017 áprilisában kezdődött;

o

o o

23.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló 2018. ...-i állásfoglalására(12).

24.1.2018

VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2016-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2147(DEC))

A vélemény előadója: Claude Rolin

JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1.  megelégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a központ 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyleteket a Számvevőszék jogszerűnek és szabályszerűnek ítélte, és hogy a 2016. december 31-i pénzügyi helyzetről valósághűen számoltak be;

2.  értékeli a központ folyamatos kiváló munkáját, a kutatásokat, elemzéseket és technikai tanácsadást, amelyek célja az egész életen át tartó tanulásra és a szakképzésre vonatkozó uniós szakpolitikák kidolgozásának támogatása; különösen üdvözli a központ hozzájárulását az Új európai készségfejlesztési programhoz és az Europasshoz;

3.  elismerően nyilatkozik a 2016-os költségvetés magas (99,99%-os) végrehajtási arányáról; megállapítja azonban, hogy a 2017-re átvitt előirányzatok szintje a II. cím esetében magas volt (27,39%);

4.  üdvözli, hogy a központ a kompetenciák és a készségek fejlesztésére összpontosít – különösen az alacsony képzettségű személyek körében –, a munkaerő-piaci integráció célkitűzésének szakképzés, munkaalapú tanulás és tanulószerződéses gyakorlati képzés révén történő támogatása érdekében; értékeli a központ készségek iránti kereslettel és készségkínálattal, valamint a készségkörképpel kapcsolatos munkáját;

5.  nyugtázza az épületkarbantartással kapcsolatos munkákhoz és szolgáltatásokhoz kötődő költségek emelkedését (16%), amely annak tudható be, hogy az épület üveghomlokzata és három konferenciaterem tetőablaka váratlanul cserére szorult;

6.  nyugtázza, hogy a központ a költségvetési rendelet által előírt külső értékelés alatt áll, amely 2017 áprilisában kezdődött;

7.  megjegyzi, hogy a központ összes munkatársának 60%-a nő, 40%-a pedig férfi; megállapítja, hogy az igazgatótanács 2016 szeptemberében új szabályokat fogadott el az előléptetésről;

8.  üdvözli a mentesítésért felelős hatóság előző évek költségvetésének végrehajtására vonatkozó ajánlásai nyomán a központ által tett intézkedéseket.

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

23.1.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

42

6

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

42

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

6

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

NI

Lampros Fountoulis

2

0

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

HL C 417., 2017.12.6., 42. o.

(2)

HL C 417., 2017.12.6., 42. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 39., 1975.2.13., 1. o.

(5)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(6)

HL C 417., 2017.12.6., 42. o.

(7)

HL C 417., 2017.12.6., 42. o.

(8)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(9)

HL L 39., 1975.2.13., 1. o.

(10)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(11)

HL C 113., 2016.3.30., 1. o.

(12)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2018)0000.

Utolsó frissítés: 2018. április 11.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat