Eljárás : 2017/2175(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0069/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0069/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.30

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0135

JELENTÉS     
PDF 460kWORD 58k
22.3.2018
PE 613.456v02-00 A8-0069/2018

az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2175(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Bart Staes

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2175(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a testület válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a hivatal 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása tekintetében az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala irányítóbizottságának adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05941/2018 – C8-0085/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és Hivatalának létrehozásáról szóló 2009. november 25-i 1211/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 13. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0069/2018),

1.  mentesítést ad az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala irányítóbizottsága számára a Testület 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala irányítóbizottságának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2017/2175(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a testület válaszával együtt(6),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(7),

–  tekintettel a hivatal 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása tekintetében az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala irányítóbizottságának adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05941/2018 – C8-0085/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(8) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és Hivatalának létrehozásáról szóló 2009. november 25-i 1211/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 13. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(10) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0069/2018),

1.  jóváhagyja az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala irányítóbizottságának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2017/2175(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel az álláshelyek 5%-os csökkentésének végrehajtására vonatkozó gyorselemzésről szóló 2017. december 21-i számvevőszéki jelentésre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0069/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozni kívánja, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

B.  mivel bevételi és kiadási mérlegkimutatása(11) szerint az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (a továbbiakban: a hivatal) 2016. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 4 017 244 EUR volt, ami 2015-höz képest 5,69 %-os csökkentést jelent; mivel a hivatal 2016. évi költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

C.  mivel a Számvevőszék a hivatal 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról készített jelentésében (a „számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hivatal éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Megjegyzések az ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

1.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy 2016 márciusában a hivatal közbeszerzési eljárást indított azzal a céllal, hogy keretszerződést kössön két már létező rigai nemzetközi iskolával az alkalmazottak gyermekei számára; megállapítja, hogy míg a pályázati kiírás feltételei szerint a hivatal egyetlen többszereplős lépcsőzetes keretszerződést kívánt kötni két gazdasági szereplővel, az odaítélési kritériumok szerint az iskola kiválasztása a szülők döntésén múlik; megállapítja, hogy emiatt a 2016 júliusában aláírt 400 000 EUR értékű keretszerződés ellentmondásos koncepciókon alapul, ami jogi bizonytalanságot eredményez a hivatal és az iskolák oldalán is; megjegyzi továbbá, hogy ebben a konkrét esetben a keretszerződés szükségtelen volt; üdvözli a hivatal válaszát, amely szerint a jövőben közvetlen szolgáltatási megállapodásokat fognak használni az iskolákkal, a közbeszerzés mellőzésével;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

2.  megállapítja, hogy a 2016-os pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeképpen a költségvetés végrehajtási aránya 96,20%-os volt, ami 2015-höz képest 0,55%-os növekedést jelent; megjegyzi, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 77,19%-os volt, ami 2015-höz képest 3,12%-os csökkenést jelent;

3.  megállapítja, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a hivatal 2016 márciusában 60 000 EUR értékű szerződést írt alá a humánerőforrás-igazgatáshoz kapcsolódó támogatási és tanácsadási szakszolgáltatások igénybevételére; aggályosnak tartja, hogy közbeszerzési eljárás kizárólag az áron alapult; hangsúlyozza, hogy nem biztosítja a legjobb értékarány érvényesülését, ha a tanácsadó szerződtetése során nem veszik figyelembe odaítélési kritériumként a szakmai hozzáértést és a szakértelmet; üdvözli a hivatal válaszát, amely szerint felbontják a keretszerződést, és más stratégiát fognak követni a szükséges szolgáltatások beszerzésére;

4.  megállapítja, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a 2014-es költségvetésben előirányzott, a hivatalban megfigyelő státusszal rendelkező európai szabadkereskedelmi társulásbeli (EFTA) tagállami szabályozó hatóságoktól származó hozzájárulások az EFTA-tagállamokkal kötött megállapodások hiányában nem érkeztek be;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

5.  megállapítja, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a 2016-ra átvitt kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok összesen 615 957,25 EUR összeget tettek ki; rámutat arra, hogy 44 896,19 EUR összegű (7,29 %) átvitt előirányzatot töröltek;

6.  megjegyzi, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjának többéves jellege indokolja és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, továbbá nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat a hivatal előre betervezi, és erről tájékoztatja a Számvevőszéket;

Személyzeti politika

7.  megállapítja, hogy 2016 végén a hivatal 27 főből álló személyi állománnyal rendelkezett (az ideiglenes alkalmazottakat, a szerződéses alkalmazottakat és a kirendelt nemzeti szakértőket is beleértve); megállapítja, hogy a 2015-ben végrehajtott létszámcsökkentést követően – amikor az álláshelyek száma eggyel csökkent – a hivatalnak újabb csökkentést kellett végrehajtania, miután a hivatalt felkérték, hogy egy álláshellyel járuljon hozzá az ügynökségek újrafoglalkoztatási alapjához;

8.  aggodalommal állapítja meg, hogy a hivatalt negatívan érintette az 5%-os létszámcsökkentés megvalósításáról szóló, 2017. december 21-én megjelent európai számvevőszéki jelentés szerinti lehető legmagasabb, konkrétan 12,5%-os létszámcsökkentési arány, függetlenül attól, hogy a 2015/2120/EU rendelet további feladatokat ruházott az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületére anélkül, hogy ennek megfelelően módosította volna a hivatal forrásait; hangsúlyozza, hogy a hivatal megbízatásának a napi működés zökkenőmentes fenntartása melletti ellátásához megfelelő emberi erőforrásokra van szükség;

9.  a létszámterv alapján megállapítja, hogy 2016. december 31-én – 2015-höz hasonlóan – az uniós költségvetésben engedélyezett 15 álláshelyből 14-et betöltöttek;

10.  megállapítja, hogy a 2017. május 30-án betöltött álláshelyek száma alapján a nemek aránya a következőképpen alakult: az alkalmazottak 42,31%-a nő és 57,69%-a férfi; aggodalommal mutat azonban rá a nemek közötti egyensúly hiányára az igazgatótanácson belül (28%, illetve 72%);

11.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy a hivatalban az átlagos foglalkoztatási időtartam 2,58 év, a személyi állomány cserélődése ugyanakkor magas volt, elérte a 25%-ot; megállapítja, hogy ez a helyzet kihat a hivatal hatékonyságára, és kockázatot jelent a munkaprogramjai végrehajtására nézve; elismeri, hogy a helyzet egyik lehetséges oka a fogadó államban alkalmazott bérkorrekciós együttható mértéke (2016. július 1-jén 73%); megállapítja, hogy a hivatal elismeri, hogy a személyi állomány fluktuációjának magas aránya kockázati tényező, amelyet a kockázati jegyzékben jelentős kockázatként rögzítettek, és hogy az igazgatóság folyamatosan dolgozik az enyhítő intézkedések bevezetésén; kéri a hivatalt, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a kockázat enyhítése és a személyi állomány megtartása problémakörének megfelelő kezelése érdekében hozott vagy tervezett intézkedésekről;

12.  hangsúlyozza, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúly szempontjának a hivatal személyzeti politikája részét kell képeznie; rámutat, hogy a jólléti tevékenységekre fordított összeg 827,60 EUR, ami 2 napnak felel meg; megállapítja, hogy a személyzet által kivett betegszabadság egy főre eső átlaga az Igazgatási és Pénzügyi Osztályon 2,82 nap, míg a Programirányítási Osztályon 6,23 nap; felhívja a hivatalt, hogy adjon magyarázatot erre a különbségre;

13.  nagyra értékeli, hogy a hivatal a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó végrehajtási szabályokat fogadott el; támogatja a személyzet tudatosságának növelése érdekében szervezett képzéseket, és javasolja ezzel a kérdéssel foglalkozó továbbképzések és tájékoztatás rendszeres szervezését;

14.  nagyra értékeli, hogy a 2016. évi személyzeti felvételek és elbocsátások kapcsán a hivatalhoz nem érkezett panasz, nem perelték be és egyéb eset sem merült fel;

Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, átláthatóság és demokrácia

15.  megállapítja, hogy a hivatal visszaélést bejelentő személyekkel kapcsolatos politikát dolgozott ki, és erről értesítette az európai adatvédelmi biztost a 45/2001/EK rendeletben előírtaknak megfelelően; elismeréssel veszi tudomásul, hogy a hivatal házon belüli képzéseket szervezett az etikai értékekről, az összeférhetetlenségről, a csalások megelőzéséről és a visszaélés bejelentéséről;

16.  üdvözli, hogy a hivatal az átláthatósággal és az elszámoltathatósággal foglalkozó fejezetet illesztett be 2016-os összevont éves tevékenységi jelentésébe;

Főbb eredmények

17.  üdvözli a hivatal által az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete támogatása terén 2016-ban megnevezett három fő eredményt és sikert, nevezetesen:

-  az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete számára nyújtott támogatás a hálózatsemlegességgel kapcsolatos, valamint a barangolás területét érintő iránymutatások elfogadásához – ezen belül a 2016. június 6. és július 18. között rendezett nyilvános konzultáció során korábban soha nem látott számú (közel 500 000) hozzászólás feldolgozásához –, ezáltal további előnyöket teremtve az elektronikus hírközlési szolgáltatások végfelhasználói számára;

-  megbízás két tanulmány elkészítésére a hálózatsemlegességről, illetve a fúziókról és felvásárlásokról;

-  az átláthatósági politika további bővítése, többek között az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete naprakész kommunikációs stratégiájának és kommunikációs tervének elfogadásával;

Belső kontrollrendszerek

18.  elismeri, hogy 2015-ben is folytatódtak a hivatal erőfeszítései annak érdekében, hogy maradéktalanul megfeleljen a belsőkontroll-standardok keretrendszerének, és 2016 elején a Belső Ellenőrzési Szolgálat lezárta a belsőkontroll-standardok végrehajtásával kapcsolatos valamennyi ajánlását; nagyra értékeli, hogy a hivatal 2016-ban független tanácsadót bízott meg a belsőkontroll-standardok végrehajtásának értékelésével, amelynek elvégzésére 2016 novemberében és decemberében került sor; üdvözli, hogy a független tanácsadó megállapította, hogy általánosságban a hivatal eredményesen végrehajtotta a belsőkontroll-standardokat;

Belső ellenőrzés

19.  megállapítja, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat a hivatal főbb operatív – a küldetésének megfelelő – és igazgatási – az operatív feladatok támogatására szolgáló – folyamataira kiterjedő, teljes körű kockázatellenőrzést végzett; megállapítja, hogy a kockázatelemzés eredményei alapján és a hivatal jelenlegi kockázati profilját figyelembe véve a Belső Ellenőrzési Szolgálat csökkentette jövőbeli ellenőrzési kiküldetéseinek számát, és egy vagy két megbízhatósági vizsgálatot szándékozik végezni a hároméves időszakban;

20.  megelégedéssel állapítja meg, hogy 2016 végére a hivatal minden szükséges lépést megtett és megválaszolt minden lezáratlan ajánlást a 2015-ös ellenőrzési misszióval összefüggésben, így a Belső Ellenőrzési Szolgálat ellenőrei a nyitott tételek lezárását javasolták;

Egyéb megjegyzések

21.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy a hivatalnak a Bizottsággal együtt fontolóra kellene vennie a legtöbb más ügynökségnél már alkalmazott ötévenkénti értékelés megrendelését; megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a hivatal kész együttműködni a Bizottsággal a jövőbeli értékeléseket illetően;

o

o o

22.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló 2018. ...-i állásfoglalására(12).

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

17

+

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

HL C 417., 2017.12.6., 31. o.

(2)

HL C 417., 2017.12.6., 31. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 337., 2009.12.18., 1. o.

(5)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(6)

HL C 417., 2017.12.6., 31. o.

(7)

HL C 417., 2017.12.6., 31. o.

(8)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(9)

HL L 337., 2009.12.18., 1. o.

(10)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(11)

HL C 113., 2016.3.30., 159. o.

(12)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2018)0000.

Utolsó frissítés: 2018. április 25.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat