Proċedura : 2017/2175(DEC)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0069/2018

Testi mressqa :

A8-0069/2018

Dibattiti :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Votazzjonijiet :

PV 18/04/2018 - 12.30

Testi adottati :

P8_TA(2018)0135

RAPPORT     
PDF 695kWORD 57k
22.3.2018
PE 613.456v02-00 A8-0069/2018

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2016

(2017/2175(DEC))

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

Rapporteur: Bart Staes

1. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

1. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2016

(2017/2175(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2016,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2016, flimkien mar-risposta tal-Uffiċċju(1),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(2) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2016 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-20 ta' Frar 2018 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Kumitat ta' Tmexxija tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2016 (05941/2018 – C8-0085/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(3), u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1211/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi l-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) u l-Uffiċċju(4), u b'mod partikolari l-Artikolu 13 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(5), u b'mod partikolari l-Artikolu 108 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0069/2018),

1.  Jagħti l-kwittanza lill-Kumitat ta' Tmexxija tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Korp għas-sena finanzjarja 2016;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hija parti integrali minnha, lill-Kumitat ta' Tmexxija tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-għeluq tal-kontijiet tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2016

(2017/2175(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2016,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2016, flimkien mar-risposta tal-Uffiċċju(6),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(7) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2016 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-20 ta' Frar 2018 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Kumitat ta' Tmexxija tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2016 (05941/2018 – C8-0085/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(8), u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1211/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi l-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) u l-Uffiċċju(9), u b'mod partikolari l-Artikolu 13 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(10), u b'mod partikolari l-Artikolu 108 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0069/2018),

1.  Japprova l-għeluq tal-kontijiet tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2016;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kumitat ta' Tmexxija tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

3. MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2016

(2017/2175(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2016,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar ir-rieżami rapidu tal-każ dwar l-implimentazzjoni tat-tnaqqis b'5 % tal-persunal ippubblikat fil-21 ta' Diċembru 2017,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0069/2018),

A.  billi, fil-kuntest tal-proċedura ta' kwittanza, l-awtorità ta' kwittanza tixtieq tisħaq fuq l-importanza partikolari li l-leġittimità demokratika tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni tissaħħaħ ulterjorment permezz ta' titjib fit-trasparenza u l-obbligu ta' rendikont, u permezz tal-implimentazzjoni tal-kunċett ta' bbaġitjar abbażi tal-prestazzjoni u governanza tajba tar-riżorsi umani;

B.  billi, skont id-dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tiegħu(11), il-baġit finali tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (l-"Uffiċċju") għas-sena finanzjarja 2016 kien ta' EUR 4 246 000, li jirrappreżenta żieda ta' 5,69 % meta mqabbel mal-2015; billi l-baġit kollu tal-Uffiċċju huwa derivat mill-baġit tal-Unjoni għall-2016;

C.  billi l-Qorti tal-Awdituri (il-"Qorti"), fir-rapport tagħha dwar il-kontijiet annwali tal-Uffiċċju għas-sena finanzjarja 2016 (ir-"rapport tal-Qorti"), stqarret li kisbet assigurazzjonijiet raġonevoli li l-kontijiet annwali tal-Uffiċċju huma affidabbli u li t-tranżazzjonijiet ta' bażi huma legali u regolari;

Kummenti dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet

1.  Jinnota mir-rapport tal-Qorti li f'Marzu 2016, l-Uffiċċju nieda proċedura ta' akkwist bil-għan li jiġi ffirmat kuntratt qafas partikolari maż-żewġ skejjel internazzjonali eżistenti li jinsabu f'Riga għat-tfal tal-persunal tiegħu; jinnota li filwaqt li l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-offerta jiddikjaraw li l-Uffiċċju jkun jistabbilixxi kuntratt qafas multiplu partikolari f'sensiela ma' żewġ operaturi ekonomiċi, il-kriterji tal-għoti jiddikjaraw li l-għażla tal-iskola qiegħda f'idejn il-ġenituri; josserva li, konsegwentement, il-kuntratt qafas ta' EUR 400 000, li ġie ffirmat f'Lulju 2016, huwa bbażat fuq kunċetti kontradittorji, li jikkawża inċertezza tad-dritt għall-Uffiċċju u għall-iskejjel; jinnota, barra minn hekk, li f'dan il-każ speċifiku, kuntratt qafas ma kienx meħtieġ; jilqa' b'sodisfazzjon ir-risposta tal-Uffiċċju skont liema se juża, fil-futur, ftehimiet ta' servizz dirett mal-iskejjel mingħajr akkwist;

Ġestjoni baġitarja u finanzjarja

2.  Jinnota li l-isforzi ta' monitoraġġ baġitarju matul is-sena finanzjarja 2016 irriżultaw f'rata ta' implimentazzjoni baġitarja ta' 96,20 %, li tfisser żieda ta' 0,55 % meta mqabbla mas-sena 2015; jinnota li r-rata ta' eżekuzzjoni tal-approprjazzjonijiet ta' pagament kienet ta' 77,19 %, li tfisser tnaqqis ta' 3,12 % meta mqabbla mal-2015;

3.  Jinnota li, skont ir-rapport tal-Qorti, l-Uffiċċju ffirma kuntratt ta' EUR 60 000 għall-għoti ta' servizzi ta' appoġġ professjonali u konsulenza relatati mar-riżorsi umani f'Marzu 2016; huwa mħasseb bil-fatt li l-proċedura ta' akkwist kienet esklużivament ibbażata fuq il-prezz; jenfasizza li l-involviment ta' konsulent mingħajr ma jitqiesu l-kompetenza u l-għarfien espert bħala kriterji tal-għoti ma jiżgurax l-aħjar valur għall-flus; jilqa' pożittivament ir-reazzjoni tal-Uffiċċju biex itemm il-kuntratt qafas u jistabbilixxi strateġija differenti biex jikseb is-servizzi neċessarji;

4.  Jinnota li, skont ir-rapport tal-Qorti, il-proviżjonijiet baġitarji tal-2014 għall-kontribuzzjonijiet mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA) li għandhom status ta' osservatur fl-Uffiċċju ma mmaterjalizzawx fin-nuqqas ta' ftehimiet mal-pajjiżi tal-EFTA;

Impenji u riporti

5.  Jinnota li, skont l-Uffiċċju, ir-riport totali ta' approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament għall-2016 ammonta għal EUR 615 957,25; jirrimarka li EUR 44 869,19 (7,29 %) tal-approprjazzjonijiet riportati ġew kanċellati;

6.  Jinnota li r-riporti ħafna drabi huma parzjalment jew kompletament ġustifikati minħabba n-natura pluriennali tal-programmi operattivi tal-aġenziji, mhux neċessarjament jindikaw dgħufijiet fl-ippjanar u fl-implimentazzjoni tal-baġit u mhux dejjem imorru kontra l-prinċipju baġitarju tal-annwalità, b'mod partikolari jekk ikunu ppjanati minn qabel mill-Uffiċċju u kkomunikati lill-Qorti;

Politika tal-persunal

7.  Jinnota li fi tmiem l-2016, l-Uffiċċju impjega 27 membru tal-persunal (fosthom aġenti temporanji, aġenti kuntrattwali u esperti nazzjonali sekondati); jinnota li b'segwitu għat-tqaċċit fl-2015, meta n-numru ta' postijiet tax-xogħol tnaqqas b'wieħed, l-Uffiċċju kellu jkompli jqaċċat, peress li dan tal-aħħar kien ukoll rikjest jikkontribwixxi b'post wieħed lir-riserva ta' riallokazzjoni tal-Aġenziji;

8.  Josserva bi tħassib li l-Uffiċċju ntlaqat negattivament mill-ogħla rata possibbli ta' tqaċċit skont ir-rapport tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri rigward l-implimentazzjoni tat-tnaqqis b'5 % tal-persunal ippubblikat fil-21 ta' Diċembru 2017, jiġifieri tqaċċit ta' 12,5 %, indipendentement mill-fatt li r-Regolament (UE) 2015/2120 assenja kompiti addizzjonali lill-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi mingħajr aġġustament tar-riżorsi tal-Uffiċċju f'dan is-sens; jisħaq fuq il-bżonn ta' riżorsi umani adegwati bil-għan li jkun żgurat li l-Uffiċċju jaqdi l-mandat tiegħu filwaqt li l-operat ta' kuljum tiegħu jibqa' jsir mingħajr intoppi;

9.  Josserva mill-organigramma li 14-il post (mill-15-il post awtorizzat skont il-baġit tal-Unjoni) kienu okkupati fil-31 ta' Diċembru 2016, kif kien il-każ fl-2015;

10.  Jinnota li min-numru tal-postijiet tax-xogħol okkupati kollha fit-30 ta' Mejju 2017 il-proporzjon bejn nisa u rġiel kien 42,31 % fil-każ tan-nisa u 57,69 % fil-każ tal-irġiel; josserva bi tħassib, madankollu, l-iżbilanċ bejn is-sessi tal-Kumitat ta' Tmexxija, bi proporzjon ta' 28 % u 72 %;

11.  Jinnota mir-rapport tal-Qorti li, fl-2016, il-medja ta' snin ta' impjieg fl-Uffiċċju kien ta' 2,58 u d-dawran tal-persunal kien għoli, jiġifieri 25 %; jikkonstata li din is-sitwazzjoni taffettwa l-effiċjenza tal-Uffiċċju u toħloq riskji għall-implimentazzjoni tal-programmi ta' ħidma tiegħu; jirrikonoxxi li raġuni possibbli għal dan hija l-koeffiċjent ta' korrezzjoni tas-salarji li jiġi applikat għall-Istat ospitanti (73 % fl-1 ta' Lulju 2016); jinnota li l-Uffiċċju jirrikonoxxi li d-dawran tal-persunal huwa fattur ta' riskju, li ġie rreġistrat fir-reġistru tar-riskju bħala riskju sinifikanti u d-diriġenti qegħdin jaħdmu kontinwament fuq l-introduzzjoni ta' tekniki ta' mitigazzjoni; jistieden lill-Uffiċċju jirrapporta lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-azzjonijiet meħudin jew ppjanati biex jiġi mitigat ir-riskju u tiġi indirizzata l-kwistjoni taż-żamma tal-persunal b'mod xieraq;

12.  Jisħaq fuq il-fatt li l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għandu jkun parti mill-politika tal-persunal tal-Uffiċċju; jisħaq fuq il-fatt li l-baġit li ntefaq għall-attivitajiet ta' benesseri jammonta għal madwar EUR 827,60 li jikkorrispondu għal jumejn; josserva li l-medja ta' ġranet ta' liv minħabba mard huwa 2,82 għal kull membru tal-persunal għall-Unità tal-Amministrazzjoni u l-Finanzi u 6,23 għall kull membru tal-persunal għall-Unità tal-Ġestjoni tal-Programmi; jistieden lill-Uffiċċju jispjega r-raġunijiet wara din id-differenza;

13.  Japprezza l-fatt li l-Uffiċċju adotta regoli ta' implimentazzjoni ġodda dwar il-politiki dwar il-protezzjoni tad-dinjità tal-persuna u l-prevenzjoni tal-fastidju; isostni s-sessjoni ta' taħriġ organizzata biex tiżdied is-sensibilizzazzjoni tal-persunal u jissuġġerixxi l-organizzazzjoni perjodika ta' sessjoni ta' taħriġ u informazzjoni dwar il-kwistjoni;

14.  Japprezza l-fatt li l-Aġenzija ma rċeviet l-ebda lment, azzjoni legali jew każijiet irrapportati marbuta mal-ingaġġ jew mat-tkeċċija ta' membri tal-persunal fl-2016;

Prevenzjoni u ġestjoni tal-kunflitti ta' interess, trasparenza u demokrazija

15.  Jinnota li ġie żviluppat abbozz ta' politika interna dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta u dan ġie notifikat lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data kif rikjest mid-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) 45/2001; japprezza l-fatt li l-Uffiċċju organizza sessjonijiet ta' taħriġ interni dwar il-valuri etiċi, il-kunflitt ta' interess, il-prevenzjoni ta' frodi u l-iżvelar ta' informazzjoni protetta;

16.  Jilqa' pożittivament il-fatt li l-Uffiċċju inkluda kapitolu dwar it-trasparenza u l-obbligu ta' rendikont fir-Rapport Konsolidat ta' Attività Annwali tal-2016;

Riżultati ewlenin li nkisbu

17.  Jilqa' b'sodisfazzjon it-tliet riżultati u suċċessi ewlenin identifikati fl-2016 mill-Uffiċċju li nkisbu bħala appoġġ lill-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi, partikolarment:

-  appoġġ lill-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi fl-adozzjoni ta' Linji Gwida dwar in-newtralità tal-internet, inkluż fl-ipproċessar tan-numru għoli ta' kontributi kif qatt qabel (kważi 500 000) li waslu matul il-konsultazzjoni pubblika li saret fil-perjodu li jmur mis-6 ta' Ġunju sat-18 ta' Lulju 2016 u fil-qasam tar-roaming, biex b'hekk lill-utent finali tas-servizzi ta' komunikazzjoni elettronika jingħatawlu vantaġġi ġodda;

-  kummissjonament ta' żewġ studji dwar in-newtralità tal-internet u fużjonijiet u akkwiżizzjonijiet;

-  tkomplija tal-espansjoni tal-politika ta' trasparenza tiegħu, inkluża l-implimentazzjoni tal-aġġornament ta' strateġija ta' komunikazzjoni u ta' pjan ta' komunikazzjoni tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi;

Kontrolli interni

18.  Jikkonstata li fl-2015 l-Uffiċċju kompla l-isforzi tiegħu biex jikseb konformità totali mal-qafas tal-Istandards ta' Kontroll Intern (ICSs) u fil-bidu tal-2016 is-Servizz ta' Awditjar Intern (IAS) għalaq ir-rakkomandazzjonijiet kollha dwar l-implimentazzjoni tal-ICSs; japprezza li fl-2016 l-Uffiċċju kkummissjona konsulent indipendenti biex issir valutazzjoni tal-ICSs li twettqet f'Novembru u f'Diċembru 2016; jilqa' pożittivament il-fatt li l-konsulent indipendenti kkonkluda li, fuq livell ġenerali, l-ICSs huma implimentati b'mod effikaċi;

Awditu intern

19.  Jinnota li l-IAS għamel eżerċizzju ta' valutazzjoni tar-riskju sħiħa li kopra l-proċessi ewlenin tal-Uffiċċju, kemm dawk operattivi, skont il-missjoni tiegħu, kif ukoll dawk amministrattivi, biex jingħata appoġġ lill-kompiti operattivi; jinnota li, fuq il-bażi tar-riżultati tal-valutazzjoni tar-riskju u fid-dawl tal-profil ta' riskju tal-Uffiċċju, l-IAS baxxa n-numru ta' missjonijiet ta' awditjar għall-ġejjieni u biħsiebu jagħmel massimu ta' żewġ missjonijiet ta' assigurazzjoni fil-perjodu ta' tliet snin;

20.  Jinnota b'sodisfazzjon li sa tmiem l-2016, l-Uffiċċju kien ħa l-passi kollha neċessarji u ppreżenta r-risposti għar-rakkomandazzjonijiet miftuħa kollha li jidderivaw mill-missjoni ta' awditjar tal-2015 u konsegwentement, l-awdituri tal-IAS irrakkomandaw l-għeluq tal-punti miftuħa;

Kummenti oħra

21.  Jinnota mir-rapport tal-Qorti li l-Uffiċċju għandu, flimkien mal-Kummissjoni, iqis il-possibbiltà li jikkummissjona evalwazzjoni esterna perjodika tal-prestazzjoni mill-inqas kull ħames snin, bħalma huwa l-każ għall-biċċa l-kbira mill-Aġenziji l-oħra; japprezza li l-Uffiċċju diġà qiegħed jikkoopera mal-Kummissjoni għall-evalwazzjonijiet futuri;

o

o o

22.  Jirreferi, fir-rigward tal-kummenti l-oħrajn li jakkumpanjaw id-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza, li huma ta' natura orizzontali, għar-riżoluzzjoni tiegħu ta' ... tal-2018(12) dwar il-prestazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja u l-kontroll tal-aġenziji.

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni

20.3.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

17

3

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

17

+

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

(1)

ĠU C 417, 6.12.2017, p. 31.

(2)

ĠU C 417, 6.12.2017, p. 31.

(3)

ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

ĠU L 337, 18.12.2009, p. 1.

(5)

ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42.

(6)

ĠU C 417, 6.12.2017, p. 31.

(7)

ĠU C 417, 6.12.2017, p. 31.

(8)

ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.

(9)

ĠU L 337, 18.12.2009, p. 1.

(10)

ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42.

(11)

ĠU C 113, 30.03.2016, p. 159.

(12)

Testi adottati ta' din id-data, P8_TA-PROV(2018)0000.

Aġġornata l-aħħar: 27 ta' Marzu 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza