Eljárás : 2017/2174(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0074/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0074/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.29

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0134

JELENTÉS     
PDF 455kWORD 55k
22.3.2018
PE 613.468v02-00 A8-0074/2018

az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2174(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Bart Staes

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2174(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05941/2018 – C8-0084/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 24. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0074/2018),

1.  mentesítést ad az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége igazgatója számára az ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2017/2174(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(6),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(7),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05941/2018 – C8-0084/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(8) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9), és különösen annak 24. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(10) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0074/2018),

1.  jóváhagyja az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2017/2174(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0074/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

B.  mivel a bevételi és kiadási mérlegkimutatás(11) szerint az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (a továbbiakban: az ügynökség) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetése 15 872 582 euró volt, ami 2015-höz képest 40,89%-os növekedést jelent; mivel az ügynökség költségvetése főként az uniós költségvetésből származik; mivel a növekedés az ügynökség megbízatásának kiterjesztésével járó, új és további feladatoknak – köztük a belső energiapiac kiteljesítésének – tulajdonítható;

C.  mivel a Számvevőszék az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2014. évi mentesítés nyomon követése

1.  emlékeztet arra, hogy az ügynökség és a szlovén kormány között létrejött székhely-megállapodás szerint Szlovéniában Európai Iskolát kell létrehozni; sajnálja, hogy a megállapodás létrejötte után több mint négy évvel még mindig nem hoztak létre Európai Iskolát;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

2.  megállapítja, hogy a 2016. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 98,11%-os volt, amivel az ügynökség megvalósította a tervezett célkitűzését, és ami 2015-höz képest 3,02%-os növekedést jelent; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 59,95%-os volt, ami 2015-höz képest 14,93%-os csökkenést jelent;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

3.  a Számvevőszék jelentése alapján tudomásul veszi, hogy a III. cím (Operatív kiadások) esetében az átvitt lekötött előirányzatok nagyon magas összeget, 4 900 000 eurót (86%) tettek ki, a 2015-ös 1 400 000 euróhoz (59%) képest; megállapítja továbbá, hogy ezek az átvitelek elsősorban az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(12) végrehajtásának hosszú távú jellegéből adódtak, és 2016-ban 4 700 000 eurót tettek ki a 2015. évi 1 100 000 euróhoz képest;

4.  az ügynökség válasza alapján megállapítja, hogy az átvitelek magas szintje azon éves szerződési ciklus időzítésének tudható be, amelyet 2013-ban hoztak létre, amikor az ügynökség az év végén jelentős további költségvetési erőforrást kapott a REMIT projektre; megjegyzi azonban, hogy a 2016. évi pénzügyi évre szóló kötelezettségvállalási előirányzatot a REMIT-tel kapcsolatos kiadások költségvetési fejezetében az ügynökség maximális, 100%-os szinten végrehajtotta; tudomásul veszi, hogy az ügynökség elemezni fogja a differenciált költségvetési előirányzatok végrehajtását a III. cím vonatkozásában; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az ennek kapcsán hozott döntésről;

5.  megjegyzi, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjának több éves jellege indokolhatja és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, továbbá nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat az ügynökség előre betervezi, és erről tájékoztatja a Számvevőszéket; rámutat ugyanakkor arra, hogy a törölt átvitelek magas aránya (9,8%) helytelen költségvetési tervezésre is utalhat;

Személyzeti politika

6.  tudomásul veszi, hogy a 2016 végi állapot szerint az ügynökség 112 alkalmazottat, az uniós költségvetés keretében engedélyezett 69 álláshelyből 60 ideiglenes alkalmazottat, 26 szerződéses alkalmazottat, 4 kirendelt nemzeti szakértőt, 12 gyakornokot, 8 helyettesítő alkalmazottat és két, a Szövetségi Energiaszabályozási Bizottságtól érkezett szakértőt foglalkoztatott; megállapítja, hogy az ügynökség 2016-ban 15 további ideiglenes alkalmazotti álláshelyet kapott; megállapítja, hogy a betöltött álláshelyek száma alapján a nemek szerinti összetétel aránya 38% nő és 62% férfi;

7.  tudomásul veszi, hogy a munkaügyi átvilágítás szerint az ügynökség álláshelyeinek 75,2%-a operatív, 19,01%-a adminisztratív és koordinációs, míg 5,79%-a általános jellegű volt;

8.  hangsúlyozza, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúly szempontjának az ügynökség személyzeti politikája részét kell képeznie; rámutat, hogy a jóléti tevékenységekre fordított összeg munkatársanként 133,12 euró volt, és hogy 2016-ban közösségi napot szerveztek; megjegyzi, hogy a munkatársak által kivett betegszabadság egy főre eső átlaga 6 nap volt;

9.  üdvözli az igazgatótanács 2017-ben elfogadott határozatát a pszichikai és szexuális zaklatás megelőzéséről; támogatja a személyzet figyelmének felhívása céljából szervezett képzést és tájékoztatást;

10.  nagyra értékeli, hogy a 2016. évi személyzeti felvételek és elbocsátások kapcsán az ügynökséghez nem érkezett panasz, nem perelték be és egyéb eset sem merült fel;

Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, átláthatóság és demokrácia

11.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség 2016-ban folytatta az etikával és feddhetetlenséggel kapcsolatos politikák – mint például az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére vonatkozó politika, valamint a csalás elleni és a visszaélések bejelentésére vonatkozó politika – végrehajtását; megjegyzi, hogy 2016-ban nem voltak a visszaélés bejelentésével kapcsolatos esetek az ügynökségnél;

12.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség honlapján közzétette a szabályozói tanács tagjainak és póttagjainak valamennyi érdekeltségi nyilatkozatát és önéletrajzát;

13.  üdvözli a 2017 novemberében hatályba lépett határozatot, amely az ügynökség igazgatójának külső érdekelt felekkel való találkozóira vonatkozó nyilvántartás bevezetéséről szól; felhívja az ügynökséget, hogy gyorsítsa fel ezt – a 2017. évi mentesítési eljárás során értékelendő – folyamatot;

14.  tudomásul veszi, hogy az igazgatótanács egy tagja összeférhetetlenség lehetőségének felmerülése miatt lemondott;

15.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség milyen alapon nem enged a dokumentumokba betekintést; elvárja, hogy a dokumentumokhoz való hozzáférést az ügynökség csak jogilag indokolt esetben és következetes módon tagadja meg, ugyanakkor biztosítsa a személyes vagy bizalmas adatok védelmét;

Főbb eredmények

16.  üdvözli az ügynökség által 2016-ban elért három fő eredményt, nevezetesen azt, hogy az ügynökség:

–  az 1227/2011/EU rendelettel összhangban megkezdte a nagykereskedelmi energiatermékek kereskedelmének teljes körű nyomon követését az Unió egész területén;

–  elfogadta az osztrák–német határon kapacitásfelosztás bevezetését előíró határozatot;

–  a belső energiapiac útjában álló akadályokról szóló éves piaci monitoring-jelentést adott ki;

17.  üdvözli, hogy az ügynökség hatás- és eredménymutatókat alkalmaz teljesítményének mérésére; sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, hogy a tervezést és ellenőrzést nem értékelik rendszeresen előzetesen, és hogy a teljesítmény mérésére nincs szisztematikus utólagos értékelés;

Belső kontrollrendszerek

18.  megjegyzi, hogy 2016-ban elvégezték a 16 belsőkontroll-standard (ICS) hatékonyságának értékelését; megállapítja, hogy az ellenőrzési környezet megerősítése céljából a következő területeket azonosították: informatikai irányítás és biztonság, üzletmenet-folytonosság és dokumentumkezelés; megjegyzi, hogy az ügynökség megfelelt az összes belsőkontroll-standard minimum-előírásainak; kéri az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a bevezetett intézkedésekről;

19.  méltányolja, hogy 2016-ban nem tapasztaltak jelentős vagy lényeges hiányosságokat az ügynökség belsőkontroll-standardjai tekintetében;

Belső ellenőrzés

20.  a Számvevőszék jelentése alapján tudomásul veszi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata 2016 májusában ellenőrzési jelentést készített, amely rávilágított arra, hogy a szerepeket és felelősségi köröket mindenképpen egyértelműsíteni kell, valamint hogy a közbeszerzési osztály munkaterhelését felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy a folyamatok és eljárások hatékonyabbak legyenek, és hogy jelentősen javítani lehessen a közbeszerzési tervezést és ellenőrzést; megjegyzi, hogy az ügynökség és az IAS tervet fogadott el a korrekciós intézkedésekről; az ügynökség tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy a hat ajánlás közül két „nagyon fontos” és három „fontos” már lezárult, és hogy az ügynökség a legutolsó ajánlás lezárását 2017 októberére tervezte; kéri az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a bevezetett intézkedésekről;

21.  tudomásul veszi, hogy az IAS 2016 februárjában teljes körű kockázatértékelést és informatikai kockázatértékelést végzett; megjegyzi, hogy az értékelés eredményeként az ügynökség új stratégiai ellenőrzési tervet dolgozott ki a 2017 és 2019 közötti időszakra, amelyben ellenőrzési területeket határozott meg a következő tervezési időszakra vonatkozóan, és öt, 2017 végéig teljesítendő intézkedést vezetett be; várakozással tekint az ügynökség 2017. évi éves tevékenységi jelentése elébe, amelyben beszámol a Belső Ellenőrzési Szolgálat által végzett ellenőrzésekről;

o

o o

22.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2018. ...-i állásfoglalására(13).

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

15

+

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

S&D

Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

HL C 417., 2017.12.6., 25. o.

(2)

HL C 417., 2017.12.6., 25. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 211., 2009.8.14., 1. o.

(5)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(6)

HL C 417., 2017.12.6., 25. o.

(7)

HL C 417., 2017.12.6., 25. o.

(8)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(9)

HL L 211., 2009.8.14., 1. o.

(10)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(11)

HL C 113., 2016.3.30., 169. o.

(12)

Az Európai Parlament és a Tanács 2011. október 25-i 1227/2011/EU rendelete a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról (HL L 326., 2011.12.8., 1. o.).

(13)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0000.

Utolsó frissítés: 2018. április 11.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat