Eljárás : 2017/2184(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0075/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0075/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.65

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0170

JELENTÉS     
PDF 448kWORD 55k
22.3.2018
PE 613.433v02-00 A8-0075/2018

az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2184(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Brian Hayes

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2184(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésre(1), a közös vállalkozás válaszával együtt,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2)

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05943/2018 – C8-0093/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás létrehozásáról szóló 2014. május 6-i 557/2014/EK tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0075/2018),

1.  mentesítést ad az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2017/2184(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésre(6), a közös vállalkozás válaszával együtt,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(7)

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05943/2018 – C8-0093/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(8) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás létrehozásáról szóló 2014. május 6-i 557/2014/EK tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(10),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0075/2018),

1.  jóváhagyja az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2017/2184(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0075/2018),

A.  mivel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozást (a továbbiakban: IMI közös vállalkozás) 2007 decemberében hozták létre tíz éves időszakra annak érdekében, hogy jelentősen javuljon a gyógyszerfejlesztés folyamatának hatékonysága és eredményessége, azzal a hosszú távú céllal, hogy a gyógyszeripari ágazat hatékonyabb és biztonságosabb innovatív gyógyszereket gyártson;

B.  mivel az 557/2014/EU tanácsi rendelet(11) 2014. májusi elfogadását követően 2014 júniusában az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (a továbbiakban: IMI 2 közös vállalkozás) az IMI közös vállalkozás helyébe lépett azzal a céllal, hogy véglegesítse a hetedik keretprogram (FP7) kutatási tevékenységeit, és 2024. december 31-ig meghosszabbította a közös vállalkozás működésének időszakát;

C.  mivel az Unió, amelyet a Bizottság képvisel, valamint a Gyógyszeripari Egyesületek Európai Szövetsége (a továbbiakban: EFPIA) a közös vállalkozás alapító tagjai;

D.  mivel az IMI közös vállalkozáshoz az Unió a 10 éves időszak alatt – a hetedik keretprogram költségvetéséből – legfeljebb 1 000 000 000 euróval járul hozzá, és az alapító tagoknak egyenlő mértékben kell hozzájárulniuk a működési költségekhez, egyenként a teljes uniós finanszírozás 4%-át meg nem haladó összeggel;

E.  mivel az IMI 2 közös vállalkozáshoz az Unió a tíz éves időszak alatt – a Horizont 2020 keretprogram költségvetéséből – legfeljebb 1 638 000 000 euróval járul hozzá, és a Bizottság kivételével a tagoknak kell biztosítaniuk a folyó költségek 50%-át, továbbá a működési költségekhez pénzbeli vagy természetbeni hozzájárulást vagy mindkettőt kell biztosítaniuk az Unió pénzügyi hozzájárulásával egyenlő mértékben;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék véleménye szerint az IMI 2 közös vállalkozás 2016. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a közös vállalkozás 2016. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait, illetve a közszektor nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain alapul;

2.  tudomásul veszi a számvevőszéki hitelesítő véleményt a közös vállalkozás 2016. évre vonatkozó beszámolója alapjául szolgáló tranzakciók minden anyagi szempontból jogszerű és szabályszerű mivoltáról;

3.  megjegyzi, hogy a hetedik keretprogram (FP7) és a Horizont 2020 program rendelkezésére álló végleges 2016. évi költségvetés 307 053 000 EUR kötelezettségvállalási előirányzatot és 263 423 000 EUR kifizetési előirányzatot tartalmazott; megállapítja, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználási aránya 94,1% volt (a 2015. évi arányhoz képest 3,06% növekedés);

4.  sajnálja, hogy azt kell tudomásul vennie, hogy a kifizetési előirányzatok három egymást követő évben is 75% alatt voltak; 2016-ban 69,6%-osak voltak; megállapítja ugyanakkor, hogy 2015-höz képest a kifizetések száma 63%-kal nőtt (46-ról 75-re), a kifizetett összeg pedig 30%-kal (134 514 000 euróról 175 182 730 euróra) nőtt, és ez az IMI 2 közös vállalkozás esetében az eddigi legmagasabb számot jelenti; felkéri az IMI 2 közös vállalkozást, hogy terjessze az aktualizált információt a mentesítésért felelős hatóság elé, illetve, hogy javítsa a következő évi eljárás kifizetési előirányzatait;

5.  tudomásul veszi, hogy a hetedik keretprogram költségvetéséből az IMI közös vállalkozás számára előirányzott 1 000 000 000 EUR összegből az IMI 2 közös vállalkozás 2016 végéig 966 000 000 EUR összegre vállalt kötelezettséget és 648 000 000 EUR összegű kifizetést teljesített; észrevételezi, hogy a 318 000 000 EUR összegű (32%) fennmaradó kifizetések magas szintjének elsődleges oka a hetedik keretprogramhoz kapcsolódó tevékenységek megkezdésének késedelme volt az IMI közös vállalkozás első éveiben;

6.  megjegyzi, hogy az ágazat képviselői által az IMI közös vállalkozás tevékenységeire befizetendő, 1 000 000 000 EUR összegű hozzájárulásból 2016 végéig az IMI 2 közös vállalkozás 403 000 000 EUR összegű természetbeni és pénzbeli hozzájárulást validált; rámutat, hogy az IMI 2 közös vállalkozás tagjai további 103 000 000 EUR validálatlan természetbeni hozzájárulásról számoltak be; kiemeli, hogy ennek következtében 2016 végéig az ágazati tagok által nyújtott természetbeni és pénzbeli hozzájárulás értéke összesen 506 000 000 EUR volt, míg az IMI közös vállalkozás által a hetedik keretprogram tevékenységeihez nyújtott uniós pénzbeli hozzájárulások összege 728 000 000 EUR volt;

7.  aggodalommal jegyzi meg, hogy a „Horizont 2020” költségvetéséből az IMI közös vállalkozás számára előirányzott 1 638 000 000 EUR összegből a közös vállalkozás 2016 végéig 515 000 000 EUR összegre (31%) vállalt kötelezettséget és 111 000 000 EUR összegű (az előirányzott források 7%-ának megfelelő) kifizetést teljesített az első ütemhez tartozó projektek végrehajtása kapcsán; tudomásul veszi, hogy a kifizetések alacsony szintjét elsősorban a „Horizont 2020” támogatási szerződések ágazati partnerekkel történő megkötéséhez a projektkonzorciumok számára szükséges idő okozta, ami késlelteti az IMI közös vállalkozás előfinanszírozását az adott évben; megjegyzi továbbá, hogy az Ebola- és az antimikrobiális rezisztencia programok az eredeti projekt-költségvetéshez képest kevesebb forrást vettek igénybe, ami elsősorban a járvány visszahúzódásának köszönhető, és amiről szó esett a Számvevőszék, illetve az IMI 2 közös vállalkozás korábbi jelentéseiben;

8.  megjegyzi, hogy az ágazat képviselői és társult partnereik által az IMI 2 közös vállalkozás tevékenységeire adandó, 1 638 000 000 EUR összegű természetbeni és pénzbeli hozzájárulásból az ügyvezető igazgató 47 200 000 EUR összeget validált, további 36 600 000 EUR összegről pedig 2016 végéig számoltak be; megjegyzi továbbá, hogy ennek következtében 2016 végéig az ágazat képviselői által az IMI 2 közös vállalkozás „Horizont 2020” tevékenységeire juttatott hozzájárulások teljes összege 83 800 000 EUR összeget tett ki, az Unió pénzbeli hozzájárulása pedig 135 000 000 EUR volt; megállapítja, hogy a különbözetet a kedvezményezettek számára a projekt tevékenységeinek beindításához kifizetett előlegek okozták; kiemeli, hogy a programok végrehajtásának e szakaszában 25 „Horizont 2020” projekt részére 275 800 000 EUR összegű uniós alap és 249 100 000 EUR összegű ágazati természetbeni hozzájárulás van elkülönítve;

Csalás elleni stratégia

9.  megjegyzi, hogy az IMI 2 közös vállalkozásnak van a Kutatási és Innovációs Főigazgatóság csalás elleni stratégiájával összehangolt, saját csalás elleni stratégiája; sajnálattal veszi észre, hogy 2016-ban egy gyanús esetet jeleztek az OLAF felé, amely úgy döntött, hogy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján nem foglalkozik az üggyel; tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás ezzel egyidejűleg független pénzügyi ellenőrzést indított, amely kisebb kiigazítással zárult jelentősebb lényegi hiányosság nélkül; megelégedéssel veszi tudomásul a csalás elleni stratégiával összhangban hozott, megelőző és a javító jellegű, csalás elleni intézkedések hatékonyságát; elismeri, hogy e tekintetben továbbra is éberségre van szükség;

Belső ellenőrzés

10.  megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) 2016. január 21-én végleges számviteli ellenőrzési jelentést tett közzé az IMI 2 közös vállalkozás részére tett természetbeni hozzájárulások ellenőrzéséről; kiemeli, hogy az IAS ajánlása szerint az IMI 2 közös vállalkozásnak pontosabb utasításokat kell adnia a külső könyvvizsgálók által alkalmazandó módszerekről, illetve meg kell erősítenie a tanúsítványok felülvizsgálati és jóváhagyási folyamatát, stratégiát, eljárásokat és útmutatást kell készítenie világos vezetői felelősségmeghatározással és a természetbeni hozzájárulások ellenőrzésére vonatkozó fellépések menetrendjével, növelnie kell az operatív és pénzügyi előzetes és utólagos ellenőrzések értékét, valamint ellenőrzéseket kell végeznie a számviteli adatok minőségét illetően;

11.  üdvözli, hogy az IMI 2 közös vállalkozás cselekvési tervet készített, amelyet az IAS 2016. február 26-án jóváhagyott, és hogy 2016-ban a megállapított határidőn belül mind a négy ajánlást végrehajtották, ekképpen csökkentve a fennmaradó kockázatokat a megalapozott bizonyosság irányába tett lépésként;

Belsőkontroll-rendszerek

12.  tudomásul veszi, hogy az IMI 2 közös vállalkozás pénzügyi és operatív dokumentációs áttekintésen alapuló eredményes előzetes kontrolleljárásokat vezetett be, és utólagos ellenőrzéseket végez a hetedik keretprogram során benyújtott támogatási kifizetési kérelmek tekintetében; megjegyzi, hogy az IMI 2 közös vállalkozás 2016 végén arról számolt be, hogy az utólagos ellenőrzésekben szereplő fennmaradó hibaarány 1,67% volt;

13.  sajnálja, hogy 2016 – a „Horizont 2020” végrehajtásának harmadik évének – végére az IMI 2 közös vállalkozás csak részben fejezte be kontrollrendszereinek integrációját a Bizottság közös „Horizont 2020” támogatáskezelési és monitoringeszközeibe; prioritásokat kell kitűzni az integrációs folyamat mielőbbi befejezése érdekében; tudomásul veszi ugyanakkor a Bizottság szervezeti egységeivel szoros együttműködésben elért jelentős haladást, amelynek köszönhetően 2018 elejétől az IMI 2 közös vállalkozás minden projektjéről a Horizont 2020 közös eszközeinek segítségével lehetne jelentést tenni, nyomon követést vagy kifizetést teljesíteni;

14.  sajnálattal veszi tudomásul, hogy az IMI 2 közös vállalkozás tapasztalt némi késést a kedvezményezetteknek (egyetemek, kutatószervezetek és kkv-k) való kifizetések terén; tudomásul veszi, hogy 2016-ban 5 nappal túllépték a köztes kifizetések esetében kitűzött 90 napos kifizetési futamidőt; tudomásul veszi az IMI 2 közös vállalkozás által a helyzet orvoslása érdekében hozott javító intézkedéseket, különösen a projektkonzorciumokkal való együttműködés javítását, a belső eljárások felülvizsgálatát, illetve a pénzügyi osztály személyzetének bővítését; tudomásul veszi, hogy e tekintetben a kedvezményezettek által viselt kiadások után a végleges kifizetésekre átlagosan 62 nap alatt került sor;

Kommunikáció

15.  elismeri annak szükségességét, hogy az IMI 2 közös vállalkozás az uniós intézményeken keresztül kommunikálja az uniós polgárok felé a vállalkozás által végzett fontos kutatást és együttműködést, kiemeli az e munkának köszönhető tényleges eredmények hangsúlyozásának fontosságát, valamint megjegyzi, hogy az ilyen kiadások eredményei a közös vállalkozás megbízatásának fontos részét képezik, és hogy más közös vállalkozásokkal együtt törekszik munkájuk eredményeinek tudatosítására.

Záró megjegyzések

16.  felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az IMI 2 közös vállalkozás közvetlenül részt vegyen a Horizont 2020 keretprogram félidős felülvizsgálatában azzal a céllal, hogy a közös vállalkozások eljárásait egyszerűsítsék és harmonizálják.

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

HL C 426., 2017.12.12., 49. o.

(2)

HL C 426., 2017.12.12., 49. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 169., 2014.6.7., 54. o.

(5)

HL L 38., 2014.2.7., 2. o.

(6)

HL C 426., 2017.12.12., 49. o.

(7)

HL C 426., 2017.12.12., 49. o.

(8)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(9)

HL L 169., 2014.6.7., 54. o.

(10)

HL L 38., 2014.2.7., 2. o.

(11)

A Tanács 2014. május 6-i 557/2014/EU rendelete az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás létrehozásáról (HL L 169., 2014.6.7., 54. o.).

Utolsó frissítés: 2018. április 11.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat