Eljárás : 2017/2152(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0084/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0084/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.53

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0158

JELENTÉS     
PDF 574kWORD 60k
23.3.2018
PE 613.444v02-00 A8-0084/2018

az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2152(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Bart Staes

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2152(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére(1), az ügynökség válaszával együtt,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2)

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05941/2018 – C8-0062/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló, 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 14. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0084/2018),

1.  mentesítést ad az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatója számára az ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2017/2152(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére(6), az ügynökség válaszával együtt,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(7)

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05941/2018 – C8-0062/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(8) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló, 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 14. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(10) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0084/2018),

1.  jóváhagyja az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2017/2152(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0084/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozni kívánja, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

B.  mivel – bevételi és kiadási kimutatása szerint(11) – az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség („az ügynökség”) 2016. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 16 673 153,98 EUR volt, ami 2015-höz képest 1,06%-os csökkenést jelent; mivel az ügynökség költségvetése főként az uniós költségvetésből származik;

C.  mivel a Számvevőszék az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2016. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapítja, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a 2016. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 96,31% volt, ami az előző évhez (97,53%) képest 1,22%-os csökkenést jelent, és hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 70,35% volt, ami a 2015-ös pénzügyi évhez képest 1,70%-os csökkenést jelent;

2.  üdvözli a mentesítésért felelős hatóság előző évek költségvetésének végrehajtására vonatkozó észrevételei nyomán az ügynökség által tett intézkedéseket; üdvözli továbbá, hogy az ügynökség gyorsan megfogadta a Számvevőszék 2016-os mentesítésben megfogalmazott, az ikt-val és a tanácsadással kapcsolatos keretszerződések javítására vonatkozó tanácsát;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

3.  a Számvevőszék jelentése alapján megállapítja, hogy nagyarányú – 417 279 EUR, azaz 30% (2015: 364 740 EUR, azaz 26%) – volt a lekötött előirányzatok átvitele a II. cím esetében (igazgatási kiadások); megállapítja, hogy ezek az átvitelek főként olyan informatikai szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, amelyeket év végéig még nem teljesítettek teljes mértékben vagy még nem számláztak ki; megállapítja továbbá, hogy a III. cím esetében a lekötött előirányzatok átvitelének teljes összege 3 370 616 EUR, azaz 43% (2015: 3 383 052 EUR, azaz 41%) volt; megállapítja, hogy ezek az átvitelek főként az egy évnél hosszabb időtartamra szóló kutatási projektekhez és tanulmányokhoz kapcsolódnak; tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék szerint a műveletek többéves jellege, valamint a szerződések aláírása, a teljesítés és a kifizetések közötti elkerülhetetlen időbeli csúszások megfelelőbb figyelembevétele érdekében az ügynökség fontolóra vehetné a költségvetési előirányzatok differenciálásának bevezetését; nyugtázza az ügynökség válaszát, mely szerint megvizsgálja ezt a lehetőséget, hogy lássa, a költségvetési gazdálkodás javítható-e;

4.  megjegyzi, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjának több éves jellege indokolhatja, és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, továbbá nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat az ügynökség előre betervezi, és erről tájékoztatja a Számvevőszéket;

Átcsoportosítások

5.  megállapítja , hogy a 2016. évi pénzügyi év során 11 költségvetési átcsoportosításra került sor összesen 319 240 EUR összegben annak érdekében, hogy azokról a területekről, ahol költségvetési megtakarításokat azonosítottak be, a szűkös forrásokkal rendelkező területekre csoportosítsák át a pénzeszközöket, biztosítandó az éves célkitűzések elérését;

Közbeszerzés

6.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség összesen 8 492 938,9 EUR összegben szerzett be szerződéses alapon árukat és szolgáltatásokat: 930 240,32 EUR összegben 41 tárgyalásos eljárás keretében, 580 926,16 EUR összegben intézményközi szerződések vagy szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások keretében, 6 981 772,44 EUR összegben pedig 155 egyedi szerződés vagy nyílt eljárás eredményeképpen odaítélt keretszerződések szerinti megrendelések keretében;

7.  megelégedéssel nyugtázza, hogy közbeszerzési csoportot hoztak létre, amelynek feladata a harmonizáció biztosítása – az ötlet megfoganásától az eljárás lezárásáig – az ügynökség által végrehajtott összes olyan közbeszerzési eljárás tekintetében, amelyekre felügyeleti intézkedések és kockázatenyhítő ellenőrzések vonatkoznak, beleértve a hivatalos bontási és értékelési eljárásokat, a bizottságok tagjai által aláírt nyilatkozatokat az összeférhetetlenség hiányáról, valamint az írásban rögzített kizárási, kiválasztási és odaítélési kritériumok értékelését;

8.  a Számvevőszék jelentése alapján megállapítja, hogy 2014-ben az ügynökség 1 100 000 EUR összegű keretszerződést kötött a 2014–2017 közötti időszakban nyújtandó informatikai tanácsadási szolgáltatásokra; sajnálattal veszi tudomásul, hogy noha a 2016-ban a keretszerződés végrehajtása céljából kötött egyedi szerződések világosan meghatározzák az egyes projektek keretében leszállítandó termékeket és nyújtandó szolgáltatásokat, a tanácsadókat olyan nyílt megbízási szerződésekkel alkalmazták, amelyekben nem határoztak meg közvetlenül a teljesítéshez kapcsolódó díjat, hanem a munkával eltöltött napok száma alapján történik az elszámolás; megjegyzi továbbá, hogy 2016-ban az informatikai tanácsadói szolgáltatás mintegy 50%-át az ügynökség irodáin kívül végezték, ami korlátozta az ügynökség lehetőségeit a szerződések hatékony végrehajtásának figyelemmel kísérésére; megállapítja, hogy 2016-ban a keretszerződés alapján mintegy 400 000 EUR-t fizettek ki; nyugtázza az ügynökség válaszát, mely szerint az ügynökség az új ikt és tanácsadói keretszerződések során már alkalmazza a munkával töltött idő és a felhasznált eszközök alapján meghatározott, specifikus szerződéseket, amennyiben azok alkalmazhatók;

Személyzeti politika

9.  megállapítja, hogy a létszámterv szerint az uniós költségvetésben engedélyezett 41 álláshelyből 2016. december 31-én 39-et töltöttek be, 2015-ben pedig 40-et;

10.  sajnálja, hogy a 2016. december 31-én betöltött álláshelyek tekintetében a nemek kiegyensúlyozott összetétele nem valósult meg (a munkatársak 72%-a nő és 28%-a férfi, így a nők több mint kétszer annyian vannak); megjegyzi, hogy ezt a kérdést sürgősen meg kell oldani; megjegyzi azonban, hogy felsővezetői szinten kiegyensúlyozott a nemek aránya (50:50);

11.  hangsúlyozza, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúly szempontjának az ügynökség személyzeti politikája részét kell képeznie; megjegyzi, hogy a jóléti tevékenységekre fordított összeg alkalmazottanként 194 EUR volt, ami személyenként 3 napnak felel meg; megjegyzi, hogy a személyzet által kivett betegszabadság egy főre eső átlaga 11 nap;

12.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség 2007-ben a pszichés és szexuális zaklatásról szóló határozatot fogadott el; javasolja, hogy szervezzenek képzéseket és tájékoztató szemináriumokat a személyzet figyelmének e témára való felhívása érdekében; tudomásul veszi, hogy 2016-ban sor került egy igazgatási vizsgálatra; kéri, hogy az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartása mellett nyújtsanak számára bővebb tájékoztatást a vizsgálat következtetéseiről;

13.  elégedettséggel veszi tudomásul, hogy a 2016. évi személyzeti felvételek és elbocsátások kapcsán a hivatalhoz nem érkezett panasz, nem perelték be és egyéb eset sem merült fel;

14.  megjegyzi, hogy az ügynökség a személyzeti szabályzat 2014. január 1-jén hatályba lépett reformja nyomán végrehajtási szabályokat fogadott el;

Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, átláthatóság és demokrácia

15.   nyugtázza, hogy folyamatban van az összeférhetetlenség hiányára vonatkozó új nyilatkozatok és az önéletrajzok összefoglalóinak begyűjtése és értékelése, miután 2016 végén új igazgatótanács kezdte meg működését; nyugtázza továbbá, hogy az ügynökség 131 hiánytalan dokumentációt gyűjtött össze: 70-et igazgatótanácsi tagoktól (80%), 50-et igazgatótanácsi póttagoktól (60%) és 12-t megfigyelőktől és pótmegfigyelőktől (48%); üdvözli, hogy az értékelt dokumentációk közül egyik sem utal olyan helyzetre, amely az ügynökség szabályai szerint összeférhetetlennek minősülne;

16.  megelégedéssel nyugtázza, hogy az ügynökség csalás elleni stratégiával rendelkezik, amelyet az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) uniós ügynökségeknek szóló iránymutatása alapján dolgoztak ki; megjegyzi, hogy a stratégia a hároméves időtartamot fed le (2015–2017) és végrehajtását az ügynökség elnöksége folyamatosan ellenőrzi; megállapítja továbbá, hogy belső eljárást dolgoztak ki a potenciális csalások és azok eredményei bejelentésére és kezelésére vonatkozóan, és azt az intraneten a személyzet rendelkezésére bocsátották;

17.  nagyon sajnálja, hogy az ügynökségnek még végre kell hajtania a visszaélések bejelentéséről szóló belső szabályzatát; megállapítja, hogy az ügynökség várja a Bizottság iránymutatását; megjegyzi továbbá, hogy az ügynökség addig is a Bizottság visszaélések bejelentésére vonatkozó 2012-es iránymutatását követi; sürgeti az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a visszaélések bejelentéséről szóló szabályzata létrehozásáról és végrehajtásáról;

18.  véleménye szerint megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy közzétételi, tanácsadó és bejelentő szervet, amely segítséget nyújtana a visszaélést bejelentő személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés bizalmas jellegét – megtalálják a megfelelő csatornákat, és hogy megkapják a szükséges támogatást és tanácsot;

Főbb eredmények

19.  üdvözli az ügynökség által 2016-ban elért három fő eredményt, nevezetesen azt, hogy az ügynökség:

–  lezárta a „Biztonságosabb és egészségesebb munka bármely életkorban – munkahelyi biztonság és egészségvédelem az öregedő munkaerő összefüggésében” című hároméves kísérleti projektet, amelyet a Parlament kezdeményezett, és elindította a 2016–2017-es „Egészséges munkahelyek” kampányt az „Egészséges munkahelyet minden életkorban!” témában;

–  magas szintű szemináriumon mutatta be a mikro- és kisvállalkozásokban az egészséggel és védelemmel foglalkozó jelentős kutatási projekt első jelentését;

–  az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalával (EUIPO) és az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontjával (CdT) közösen új eszközt vezetett be többnyelvű weboldalak kezelésére, amiért 2017-ben megkapta az európai ombudsman „Kiválóság a közigazgatásban” díját;

Belső ellenőrzés

20.  megállapítja, hogy 2016-ban a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) stratégiai kockázatértékelést hajtott végre azzal a céllal, hogy a 2017–2019 közötti időszakra új többéves stratégiai belső ellenőrzési tervet alkosson;

21.  üdvözli, hogy 2016 végére az ügynökségnek nem volt sem „kritikus”, sem pedig „nagyon fontos” minősítésű, még lezáratlan ajánlása; megállapítja, hogy az ügynökség az év folyamán arra törekedett, hogy végrehajtsa az IAS-nek „Az OSH irányítási eszközei” című, 2015-ös ellenőrzéséből származó négy fontos ajánlással kapcsolatos cselekvési tervet; megállapítja, hogy az IAS megvizsgálta a négy ajánlással kapcsolatban elvégzett munkát, és 2017 elején az ajánlások lezárását javasolta;

Teljesítmény

22.  nagyra értékeli, hogy az ügynökség fontos lépéseket tett annak érdekében, hogy it-rendszerrel támogassa a tevékenységen alapuló irányítási rendszerét; üdvözli a különböző projektekre és tevékenységekre fordított idő nyomon követésére, valamint a tenderek és beszerzések lebonyolításának elősegítésére bevezetett új digitális estközöket;

Egyéb megjegyzések

23.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy az ügynökség alapító rendelete, azaz a 2062/94/EK tanácsi rendelet(12) nem írja elő közvetlenül az ügynökség tevékenységének külső értékelését; megelégedéssel nyugtázza, hogy a Bizottság új alapító rendeletre vonatkozó javaslata (COM(2016)0528) tartalmazza az értékelés ötévente történő elvégzésének és külső ellenőrzési jelentések használatának kötelezettségét;

24.  értékeli az ügynökség munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos tevékenységeit és elemzéseit, amelyek hozzájárulnak az egészséges és biztonságos munkahelyek Unión belüli előmozdítását célzó uniós döntéshozatalhoz; nyugtázza az ügynökség mikro-, kis- és középvállalkozások (mkkv-k) támogatására irányuló, folyamatban lévő munkacsomagjait, amelyek kifejezetten az mkkv-kat célzó eszközöket és iránymutatásokat tartalmaznak a tudásszakadék áthidalása és a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos előírásoknak való megfelelés elősegítése érdekében;

25.  üdvözli a foglalkoztatás, a szociális ügyek és a befogadás területén működő ügynökségek közötti jó együttműködést, és különösen az ügynökség, az Eurofound, a Cedefop és az EIGE közötti együttműködést „Az idősbarát foglalkoztatás felé az EU-ban: uniós ügynökségek életpályaalapú jövőképe a foglalkoztatásról és az idősödésről” című jelentés kapcsán;

o

o o

26.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2018. ...-i(13) állásfoglalására.

24.1.2018

VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2016-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2152(DEC))

A vélemény előadója: Claude Rolin

JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  megelégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az ügynökség 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyleteket a Számvevőszék jogszerűnek és szabályszerűnek ítélte, és hogy a 2016. december 31-i pénzügyi helyzetről valósághűen számoltak be;

2.  értékeli az ügynökség munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos tevékenységeit és elemzéseit, amelyek hozzájárulnak az egészséges és biztonságos munkahelyek Unión belüli előmozdítását célzó uniós döntéshozatalhoz; nyugtázza az ügynökség mikro-, kis- és középvállalkozások (mkkv-k) támogatására irányuló, folyamatban lévő munkacsomagjait, amelyek kifejezetten az mkkv-kat célzó eszközöket és iránymutatásokat tartalmaznak a tudásszakadék áthidalása és a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos előírásoknak való megfelelés elősegítése érdekében;

3.  nyugtázza a költségvetés magas végrehajtási szintjét (96,3%), ám rámutat, hogy az arány némileg csökkent 2015-höz (98%) képest;

4.  megállapítja, hogy a 2016-ra átvitt lekötött előirányzatok szintje a II. cím (30,2%) esetében magas volt, és az előző évhez (26%) képest nőtt; megállapítja, hogy ezek az átvitelek főként olyan informatikai szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, amelyeket év végéig még nem teljesítettek teljes mértékben vagy még nem számláztak ki; megállapítja, hogy a 2016-ra átvitt lekötött előirányzatok szintje a III. cím (43%) esetében is magas volt, és 2015-höz (41%) képest nőtt; megállapítja, hogy ezek az átvitelek főként az egy évnél hosszabb időtartamra szóló kutatási projektekhez és tanulmányokhoz kapcsolódnak; nyugtázza a Számvevőszék észrevételét, mely szerint az ügynökség megfontolhatná differenciált költségvetési előirányzatok alkalmazását a magas átviteli arányok kezelése és a műveletek többéves jellegének tükrözése érdekében;

5.  üdvözli a mentesítésért felelős hatóság előző évek költségvetésének végrehajtására vonatkozó észrevételei nyomán az ügynökség által tett intézkedéseket; üdvözli továbbá, hogy az ügynökség gyorsan megfogadta a Számvevőszék 2016-os mentesítésben megfogalmazott, az ikt-val és a tanácsadással kapcsolatos keretszerződések javítására vonatkozó tanácsát;

6.  üdvözli a foglalkoztatás, a szociális ügyek és a befogadás területén működő ügynökségek közötti jó együttműködést, és különösen az ügynökség, az Eurofound, a Cedefop és az EIGE közötti együttműködést „Az idősbarát foglalkoztatás felé az EU-ban: uniós ügynökségek életpályaalapú jövőképe a foglalkoztatásról és az idősödésről” című jelentés kapcsán;

7.  megjegyzi, hogy az ügynökség a személyzeti szabályzat 2014. január 1-jén hatályba lépett reformja nyomán végrehajtási szabályokat fogadott el;

8.  nyugtázza az ügynökség alapításáról szóló rendelet (2062/94/EK1a tanácsi rendelet(14)) felülvizsgálatát, és üdvözli, hogy a Parlament és a Bizottság konkrét utalást foglalt bele a külső ellenőrzési jelentések használatára és a külső értékelésekre vonatkozóan;

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

23.1.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

42

8

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

42

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

8

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

HL C 417., 2017.12.6., 201. o.

(2)

HL C 417., 2017.12.6., 201. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 216., 1994.8.20., 1. o.

(5)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(6)

HL C 417., 2017.12.6., 201. o.

(7)

HL C 417., 2017.12.6., 201. o.

(8)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(9)

HL L 216., 1994.8.20., 1. o.

(10)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(11)

HL C 12., 2017.1.13., 9. o.

(12)

  Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló, 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendelet (HL L 216., 1994.8.20., 1. o.).

(13)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2018)0000.

(14)

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló, 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendelet (HL L 216., 1994.8.20., 1. o.).

Utolsó frissítés: 2018. április 11.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat