Eljárás : 2017/2160(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0085/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0085/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.37

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0142

JELENTÉS     
PDF 584kWORD 67k
23.3.2018
PE 613.470v02-00 A8-0085/2018

az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2160(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Bart Staes

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2160(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05941/2018 – C8-0070/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 23. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0085/2018),

1.  mentesítést ad az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatója számára a központ 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2017/2160(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt(6),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(7),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05941/2018 – C8-0070/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(8) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 23. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(10) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0085/2018),

1.  jóváhagyja az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2017/2160(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0085/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozni kívánja, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

B.  mivel a bevételi és kiadási mérlegkimutatás(11) szerint az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (a központ) 2016-os pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 58 247 650 EUR volt, ami 2015-höz képest enyhe, 0,35%-os csökkenést jelent; mivel a központ költségvetésének 97,46%-a az uniós költségvetésből származik;

C.  mivel a Számvevőszék az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2016-os pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a központ éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2015. évi mentesítés nyomon követése

1.  tudomásul veszi a központ azon közlését, hogy a közbeszerzési eljárások átláthatóságát érintő hiányosságokkal kapcsolatos számvevőszéki észrevételek nyomán a központ átdolgozta a közbeszerzésre vonatkozó pénzügyi határozat meghozatalával összefüggő rendelkezéseit és folyamatait; felhívja a központot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak ezen eljárás végrehajtásáról;

Megjegyzések az ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

2.  megállapítja, hogy a számvevőszéki jelentés szerint 2015 májusában a központ igazgatótanácsa ideiglenes igazgatót nevezett ki a központ vezetésére; kiemeli, hogy 2016. december 31-én a beosztásban eltöltött idő nyolc hónappal haladta meg a személyzeti szabályzatban meghatározott legfeljebb egyéves időtartamot; sajnálatosnak tartja továbbá, hogy ez más alkalmazottak vonatkozásában is 15 további ideiglenes intézkedést eredményezett; megállapítja, hogy a központ válaszában azt állítja, hogy a kinevezés a személyzeti szabályzatnak és a 851/2004/EK rendeletnek megfelelően történt, mivel az igazgatói poszt eredeti pályáztatása sikertelen volt, és a működésbeli folytonosság érdekében az ideiglenes kinevezést a 12 hónapos időkorláton túli időszakra meghosszabbították; hangsúlyozza, hogy e meghosszabbítás ideje alatt az igazgatótanács kérésére az alkalmazott elfogadta a személyzeti szabályzatban előírt pénzügyi kompenzációról való lemondást a magasabb besorolású poszt ideiglenes betöltésének idejére;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

3.  megállapítja, hogy a 2016-os pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 98,02%-os volt, ami 3,97%-os emelkedést jelent 2015-höz képest; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 79,26% volt, ami az előző évhez képest 2,99%-os növekedést jelent;

4.  emlékeztet arra, hogy uniós ügynökségként a központ költségvetése euróban van megadva; ugyanakkor a központ székhelye az euróövezeten kívül (Svédországban) található, tehát sok kiadása svéd koronában (SEK) van; továbbá a központ az átváltási árfolyamok ingadozásának is ki van téve, mivel egyrészt bankszámlái pénzneme a svéd korona, másrészt bizonyos műveleteket egyéb külföldi pénznemben bonyolít le;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

5.  megállapítja, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a III. cím (operatív kiadások) esetében az átvitt lekötött előirányzatok aránya magas, 41%-os volt (7 900 000 EUR); elismeri, hogy az átvitelek főként többéves projektekhez kapcsolódnak a tudományos tanácsadás (2 400 000 EUR), a felügyelet (1 300 000 EUR), a közegészségügyi képzés (1 400 000 EUR) és a közegészségügyi informatika (2 100 000 EUR) területén; tudomásul veszi a Számvevőszék jelentésében megfogalmazott azon ajánlást, hogy a központ fontolóra vehetné a differenciált költségvetési előirányzatok bevezetését, mivel azok jobban tükrözik műveleteinek többéves jellegét, valamint a szerződések megkötése, teljesítése és kifizetése során fellépő elkerülhetetlen késedelmeket; tudomásul veszi a központ válaszát, amely szerint a Számvevőszékkel egyeztetve elemzi majd a helyzetet;

6.  rámutat arra, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjainak többéves jellege indokolja és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, továbbá nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének; elismeri, hogy sok esetben az átvitelek előre tervezettek és azokról tájékoztatják a Számvevőszéket;

Személyzeti politika

7.  megállapítja, hogy az igazgatótanács interjúkat folytatott a központ igazgatójának a 2016–2021 közötti időszakra történő kinevezése céljából, és a sikertelen szavazást követően (egyik jelölt sem kapta meg a szavazatok 2/3-át) felülvizsgálta az álláshirdetést, és úgy döntött, hogy újra meghirdeti az igazgatói álláshelyet; tudomásul veszi, hogy 2017. március 22-én igazgatóvá választották a korábbi megbízott igazgatót;

8.  tudomásul veszi a központ közlését, hogy 2016-ban a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó teljes létszám stabilizálódott, és 260 főt tett ki; megjegyzi továbbá, hogy 2016 végén a központnál dolgozó ideiglenes alkalmazottak száma 162 volt (az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 186-ból), a szerződéses alkalmazottak száma összesen 95, a kirendelt nemzeti szakértők száma pedig három volt; tudomásul veszi, hogy 2016-ban az ideiglenes és a szerződéses alkalmazottak körében a fluktuációs arány 7% volt;

9.  aggodalommal állapítja meg, hogy a 2016. december 31-én betöltött összes álláshely száma alapján a nemek aránya a következő volt: 62% nő és 38% férfi; megállapítja továbbá, hogy az igazgatótanácsban a nemek közötti arány 60% és 40% volt;

10.  megállapítja, hogy a központ álláshelyeinek többsége (74,4%) a központ operatív munkájával összefüggő tevékenységekhez kapcsolódik, az álláshelyek 17,5%-a az „adminisztratív támogatás és koordináció” kategóriába tartozik, 8,1%-a pedig semlegesként határozható meg;

11.  megelégedéssel állapítja meg, hogy a központ átszervezte és tovább integrálta a közbeszerzést, a finanszírozást, a kiküldetéseket és az üléseket, és bevezette az elektronikus adminisztrációt (a Bizottság e-PRIOR alkalmazáskészlete alapján), amely jelentős előrelépést jelent a központ munkájának hatékonyabbá tétele érdekében;

12.  hangsúlyozza, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúly szempontjának a személyzeti politika részét kell képeznie; megállapítja, hogy 2016-ban a jóléti tevékenységekre fordított összeg – az egészségügyi szűrővizsgálatokat is beleértve – alkalmazottanként 810 EUR volt, ami személyenként 1,5 nap jóléti tevékenységnek felel meg; megjegyzi, hogy a személyzet által kivett betegszabadság egy főre eső átlaga 1,10 nap volt, ami rendkívül kevés;

13.  nagyra értékeli, hogy a központ a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó végrehajtási szabályokat fogadott el; támogatja a személyzet tudatosságának növelése érdekében szervezett képzéseket, és javasolja ezzel a kérdéssel foglalkozó továbbképzések és tájékoztatók rendszeres szervezését;

14.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a 2016. évi személyzeti felvételek és elbocsátások kapcsán a központhoz nem érkezett panasz, nem perelték be és egyéb eset sem merült fel;

Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, átláthatóság és demokrácia

15.  tudomásul veszi a központ azon közlését, hogy miután a központ tudományos álláspontjának kialakítása során számos belső és külső szakértőre támaszkodik, az átláthatóság biztosítása és az összeférhetetlenségek azonosítása érdekében az igazgatótanács 2016 júniusában véglegesítette és elfogadta a központ függetlenségi politikáját; megállapítja, hogy e politika végrehajtását egy megfelelési vezető felügyeli;

16.  tudomásul veszi, hogy a szolgálati jogviszony megkezdése előtt minden alkalmazottnak érdekeltségi nyilatkozatot kell benyújtania; megállapítja továbbá, hogy az egyes közbeszerzési eljárásokban részt vevő alkalmazottaknak az adott eljárásra vonatkozó összeférhetetlenséget kizáró nyilatkozatot kell aláírniuk;

17.  megállapítja, hogy a benyújtott dokumentumokban található hibák mennyiségének minimalizálása érdekében elektronikus rendszert vezettek be a nyilatkozatok benyújtására; tudomásul veszi a központ azon közlését, hogy a rendszer megkönnyíti a függetlenségi politika végrehajtását, és növeli a megfelelési arányt;

18.  megjegyzi, hogy a gyógyszeriparral tartott találkozókra vonatkozó belső eljárás mellett az egyetértési megállapodások és együttműködési megállapodások harmadik felekkel való megkötésére vonatkozó belső eljárás kidolgozása is folyamatban van; kéri a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e folyamat tekintetében elért haladásról;

19.  üdvözli, hogy a központ a visszaélések bejelentésére vonatkozó belső eljárást fogadott el, amely leírja a szereplők szerepeit és a követendő eljárásokat;

Főbb eredmények

20.  üdvözli az ügynökség által 2016-ban elért három fő eredményt, nevezetesen azt, hogy az ügynökség:

–  tanulmányt tett közzé az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések okozta teherről Európában;

–  rendszeres kockázatértékelések biztosítása, valamint a Zika-vírussal összefüggő utazási tanácsok terén az Egészségügyi Világszervezettel és az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központjaival folytatott együttműködés révén támogatta a Zika-vírus okozta járványra adott világméretű reagálást;

–  részt vett a nemrégiben felállított Európai Orvosi Hadtest Angolába irányuló első missziójában, hogy értékelje a sárgalázjárvány következményeit az uniós polgárokra nézve;

21.  megelégedéssel állapítja meg, hogy a központ együttműködést folytat az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal és az Európai Gyógyszerügynökséggel például az antimikrobiális rezisztenciával és a vakcinákkal kapcsolatos kérdésekben;

22.  megállapítja, hogy a nyomon követési jelentés szerint a központ jelenleg az egységes programozási dokumentumában szereplő mutatók felülvizsgálatát végzi; megállapítja továbbá, hogy az új mutatókat véglegesítették, és a tervek szerint 2017 novemberében terjesztik az igazgatótanács elé; tudomásul veszi, hogy a központ szerint a hatás mérése szempontjából az értékelések eredményesebbek a mutatóknál;

Belső kontrollrendszerek

23.  megjegyzi, hogy a központnak 2006 óta vannak belsőkontroll-standardjai; a központ tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy valamennyi belsőkontroll-standardját végrehajtotta;

24.  a központ tájékoztatása alapján megjegyzi, hogy a központ eljárással rendelkezik annak biztosítására, hogy az ellenőrzések mellőzését vagy a meghatározott folyamatoktól és eljárásoktól való eltéréseket kivételekről szóló jelentések formájában dokumentálják; megállapítja, hogy 2016-ban 40 ilyen kivételt dokumentáltak, ami 12 kivétellel több, mint 2015-ben; megállapítja, hogy e szám csökkentése érdekében cselekvési tervet dolgoztak ki;

25.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a központ az Európai Csalás Elleni Hivatal iránymutatásait követő csalás elleni stratégiával rendelkezik;

Belső ellenőrzés

26.  megállapítja, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) 2016. októberi ellenőrzési jelentésében rámutatott, hogy noha elismeri a központ által a beszerzések belső kontrolljának megerősítése érdekében tett folyamatos erőfeszítéseket, továbbra is jelentős hiányosságok tapasztalhatók a beszerzési eljárás terén; tudomásul veszi, hogy az IAS megállapította, hogy nem megfelelő a közbeszerzések tervezése és nyomon követése, és az éves munkaprogramban, illetve a pénzügyi határozatokban nem szereplő beszerzésekre is sor kerül; tudomásul veszi, hogy az IAS hivatkozott a központ 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló számvevőszéki jelentésre is, amelyben a Számvevőszék a beszerzési eljárások átláthatóságát érintő észlelt hiányosságokról számolt be; megállapítja, hogy a központ és az IAS tervet fogadott el a korrekciós lépésekről;

27.  tudomásul veszi, hogy 2016 májusában az IAS elvégezte a központ közbeszerzési folyamatának ellenőrzését; aggasztónak tartja továbbá, hogy a végleges jelentést 2016 októberében adták ki, és az három „nagyon fontos” és két „fontos” megjelölésű észrevételt tartalmazott; tudomásul veszi, hogy a központ cselekvési tervet dolgozott ki, amelyet 2017 folyamán hajtanak végre; felhívja a központot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a cselekvési terv végrehajtásáról;

Egyéb megjegyzések

28.  megállapítja, hogy 2016 tavaszán a központ egy új ingatlanprojektre irányuló javaslatot továbbított a Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyet a Parlament Költségvetési Bizottsága és a Tanács Költségvetési Bizottsága elé terjesztettek, és amely mindkét intézmény részéről kedvező véleményezést kapott; tudomásul veszi, hogy a központ 2016. július 26-án új bérleti megállapodást írt alá, így 2018 első felében új épületbe költözik;

29.  megjegyzi, hogy a központ küldetése a fertőző betegségek által az emberi egészségre jelentett aktuális és várható veszélyek felismerése, felmérése és a róluk szóló tájékoztatás; hangsúlyozza, hogy 2016-ban a központ 41, az Európai Bizottságtól kapott hivatalos kérésnek adott helyet, amelyekből 19-et az Európai Parlament képviselőitől továbbítottak felé; tudomásul veszi, hogy a központ összesen 158 jelentést tett közzé (2015-ben ezzel szemben 170-et), köztük 38 gyors kockázatértékelést, amelyek a tagállamok, illetve a Bizottság támogatását szolgálták 69 felügyeleti jelentés kapcsán;

30.  örömmel veszi tudomásul a központ által a Zika-vírus hirtelen elterjedése, illetve a több országot érintő nagy szalmonellajárvány kitörése idején nyújtott támogatást, megjegyezve ugyanakkor, hogy a releváns UNESCO-szeminárium(12) következtetései szerint a Zika-vírus hirtelen elterjedésére való reagálásból le kell vonni a tanulságot; megjegyzi, hogy a központ javította betegségfigyelő rendszerét, különösen a fertőző betegségeket nyomon követő online atlasz kiterjesztésével, és hogy elősegítette az európai közegészségügyi kérdésekre vonatkozó naprakész információkhoz való hozzáférést különféle eszközök révén;

31.  gratulál a központnak az Európai Egészségügyi Díj odaítélése alkalmából, amelyet a központ 2016-ban kapott az antibiotikumok körültekintő alkalmazásáért munkálkodó nemzeti kampányok támogatására szolgáló platformnak szánt, és az európai egészség előmozdításának kiemelkedő projektjeként számon tartott Európai Antibiotikum-nap elismeréseként;

32.  megjegyzi, hogy számos, a központ 2016-os munkaprogramjában szereplő tevékenységet erőforrások híján nem hajtottak végre;

33.  emlékeztet, hogy az 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat(13) keretet teremt a határon átnyúló, komoly egészségügyi veszélyek kezeléséhez, az ellenük folyó küzdelem koordinálásához és irányításához a tagállamok, az Egészségügyi Világszervezet, a központ, illetve más nemzetközi felek együttműködése jegyében, továbbá létrehozza a korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszert (EWRS); tudomásul veszi, hogy a központ szakértői és az Európai Bizottság nevében tevékenykedő korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszer a határon átnyúló egészségügyi fenyegetésekre adott válasz uniós szintű fő erőforrásai; üdvözli a központ által 2016-ban az említett határozat végrehajtása érdekében tett további lépéseket;

o

o o

34.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló 2018. ...-i állásfoglalására(14).

25.1.2018

VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2016-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2160(DEC))

A vélemény előadója: Adina-Ioana Vălean

JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  mivel pénzügyi kimutatásai szerint az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (a Központ) 2016-os pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 58 451 650 EUR volt, ami hozzávetőleg megfelel a 2015-ös szintnek; megjegyzi, hogy a Központ költségvetésének 97,4 %-a az uniós költségvetésből származik;

2.  megjegyzi, hogy a Központ küldetése a fertőző betegségek által az emberi egészségre jelentett aktuális és várható veszélyek felismerése, felmérése és a róluk szóló tájékoztatás; hangsúlyozza, hogy 2016-ban a Központ 41, az Európai Bizottságtól kapott hivatalos kérésnek adott helyet, amelyekből 19-et az Európai Parlament képviselőitől továbbítottak felé; tudomásul veszi, hogy a Központ összesen 158 jelentést tett közzé (2015-ben 170-et), köztük 38 gyors kockázatértékelést, amelyek a tagállamok, illetve a Bizottság támogatását szolgálták 69 felügyeleti jelentés kapcsán;

3.  örömmel veszi tudomásul a Központ által a Zika-vírus hirtelen elterjedése, illetve a több országot érintő nagy szalmonellajárvány kitörése idején nyújtott támogatást, megjegyezve ugyanakkor, hogy a releváns UNESCO-szeminárium(15) következtetései szerint a Zika-vírus hirtelen elterjedésére való reagálásból le kell vonni a tanulságot; megjegyzi, hogy a központ javította betegségfigyelő rendszerét, különösen a fertőző betegségeket nyomon követő online atlasz kiterjesztésével, és hogy elősegítette az európai közegészségügyi kérdésekre vonatkozó naprakész információkhoz való hozzáférést különféle eszközök révén;

4.  gratulál a Központnak az Európai Egészségügyi Díj odaítélése alkalmából, amelyet a Központ 2016-ban kapott az antibiotikumok körültekintő alkalmazásáért munkálkodó nemzeti kampányok támogatására szolgáló platformnak szánt, és az európai egészség előmozdításának kiemelkedő projektjeként számon tartott Európai Antibiotikum-nap elismeréseként;

5.  hangsúlyozza, hogy 2016-ban a Központ új függetlenségi politikája elnyerte végleges formáját és az irányítótestület jóváhagyását;

6.  megjegyzi, hogy számos, a Központ 2016-os munkaprogramjában szereplő tevékenységet erőforrások híján nem hajtottak végre;

7.  emlékeztet, hogy az 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat(16) keretet teremt a határon átnyúló, komoly egészségügyi veszélyek kezeléséhez, az ellenük folyó küzdelem koordinálásához és irányításához a tagállamok, az Egészségügyi Világszervezet, a Központ, illetve más nemzetközi felek együttműködése jegyében, továbbá létrehozza a korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszert (EWRS); tudomásul veszi, hogy a Központ szakértői és az Európai Bizottság nevében tevékenykedő korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszer a határon átnyúló egészségügyi fenyegetésekre adott válasz uniós szintű fő erőforrásai; üdvözli a Központ által 2016-ban az említett határozat végrehajtása érdekében tett további lépéseket;

8.  emlékeztet arra, hogy uniós ügynökségként a Központ költségvetése euróban van megadva; ugyanakkor a Központ székhelye az euróövezeten kívül (Svédországban) található, tehát sok kiadása svéd koronában (SEK) van; továbbá a Központ az átváltási árfolyamok ingadozásának is ki van téve, mivel egyrészt bankszámláinak pénzneme a svéd korona, másrészt bizonyos műveleteket egyéb külföldi pénznemben bonyolít le;

9.  üdvözli a tényt, hogy a Központ munkahelyeinek nagy többsége (74,4%) az operatív munkához kötődik;

10.  tudomásul veszi az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata, illetve a Számvevőszék ellenőrzései nyomán a Központ által a közbeszerzési eljárások és a támogatások felhasználása terén célul kitűzött javításokra készített cselekvési terveket;

11.  üdvözli, hogy a Számvevőszék a Központ 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója alapjául szolgáló ügyleteket minden lényegi szempontból jogszerűnek és szabályszerűnek találta;

12.  a rendelkezésre álló adatok alapján javasolja a mentesítés megadását az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatója számára a Központ 2016-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

24.1.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

6

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jiří Maštálka

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

39

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

1

0

ECR

Julie Girling

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

HL C 417., 2017.12.6., 92. o.

(2)

HL C 417., 2017.12.6., 92. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 142., 2004.4.30., 1. o.

(5)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(6)

HL C 417., 2017.12.6., 92. o.

(7)

HL C 417., 2017.12.6., 92. o.

(8)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(9)

HL L 142., 2004.4.30., 1. o.

(10)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(11)

HL C 84., 2017.3.17., 45. o.

(12)

  https://en.unesco.org/news/media-and-humanitarians-crisis-situations-lessons-learned-zika-outbreak

(13)

  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. október 22-i 1082/2013/EU határozata a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a 2119/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 293., 2013.11.5., 1. o.).

(14)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

  https://en.unesco.org/news/media-and-humanitarians-crisis-situations-lessons-learned-zika-outbreak

(16)

  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. október 22-i 1082/2013/EU határozata a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a 2119/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 293., 2013.11.5., 1. o.).

Utolsó frissítés: 2018. április 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat