Eljárás : 2017/2170(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0087/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0087/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.42

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0147

JELENTÉS     
PDF 564kWORD 59k
23.3.2018
PE 613.467v02-00 A8-0087/2018

a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2170(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Bart Staes

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2170(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az intézet válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az intézet számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05941/2018 – C8-0080/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1922/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 15. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A8-0087/2018),

1.  mentesítést ad a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete igazgatója számára az intézet 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2017/2170(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az intézet válaszával együtt(6),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(7)

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az intézet számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05941/2018 – C8-0080/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(8) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1922/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 15. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(10) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A8-0087/2018),

1.  jóváhagyja a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2017/2170(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A8-0087/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

B.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(11) szerint a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete („az intézet”) 2016-os pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 7 628 000 EUR volt, ami 2015-höz képest 3,15%-os csökkenést jelent; mivel az intézet költségvetése főként az uniós költségvetésből származik;

C.  mivel a Számvevőszék a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2016-os pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentésben”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az intézet éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

D.  mivel a nemek közötti egyenlőség az Unió alapvető értékeinek egyike, és az EUMSZ 8. cikke értelmében az Unió minden tevékenysége során törekszik a nemek közötti egyenlőség előmozdítására;

E.  mivel a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés része a nemek közötti egyenlőség érvényesítésére irányuló stratégiának;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a 2016-os pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként magas, 98,42%-os lett a költségvetés végrehajtási aránya, ami azt jelzi, hogy a kötelezettségvállalásokat időben megtették, és ez az arány 2015-höz képest enyhe, 0,13%-os csökkenést jelent; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 72,83%-os volt 2016-ban, ami az előző évhez képest 5,19%-os növekedést jelent;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

2.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentése szerint nagyarányú – 1 700 000 EUR, azaz 51% (2015: 2 200 000 EUR, azaz 60%) – maradt a lekötött előirányzatok átvitele a III. cím (Operatív kiadások) esetében, főleg az év végén átnyúló tanulmányokkal kapcsolatban; megjegyzi, hogy a műveletek többéves jellege, valamint a szerződések aláírása, a teljesítés és a kifizetések közötti elkerülhetetlen késedelmek megfelelőbb figyelembevétele érdekében az intézet megfontolhatná a költségvetési előirányzatok differenciálásának bevezetését; megjegyzi, hogy az intézet megvalósíthatósági tanulmányt fog végezni a differenciált előirányzatok bevezetésével kapcsolatos jövőbeli döntés meghozataláról;

3.  rámutat, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjának többéves jellege indokolja és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, továbbá nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat az intézet előre betervezi, és erről tájékoztatja a Számvevőszéket;

Közbeszerzés

4.  rámutat, hogy a Számvevőszék jelentése szerint 2016-ban az intézet nyílt pályázati felhívást tett közzé egy, a genderstatisztikai eszközeinek és erőforrásainak karbantartására és korszerűsítésére vonatkozó keretszerződés megkötésére, legfeljebb 1 600 000 EUR értékben; kiemeli továbbá, hogy a felhívást az összegek feltüntetése nélkül két tételre bontották; kiemeli, hogy az intézet az egyik pályázó kérdését követően feltüntette a honlapján, hogy a tételenkénti becsült maximális összeg 800 000 EUR; az intézet válasza alapján megállapítja, hogy adminisztratív hiba történt, amely miatt a meghatározott összeget nem módosították megfelelően, és hogy ennek nem volt költségvetési kihatása; sajnálattal veszi tudomásul továbbá, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a pályázati felhívásban szereplő árverseny kizárólag a napidíjon alapult, a feladatok elvégzéséhez szükséges időt nem vették figyelembe, ezáltal az intézetnek nem volt lehetősége a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatok azonosítására és kiválasztására, valamint a legjobb értékarány biztosítására; az intézet válasza alapján megjegyzi, hogy az intézet módosította a technikai előírásokra vonatkozó sablonokat, és csökkenteni fogja a kockázatokat azáltal, hogy a konkrét szolgáltatásokra irányuló jövőbeli kérelmekben feltünteti a maximális munkanapok számát;

Személyzeti politika

5.  megállapítja, hogy az intézet létszámtervének foglalkoztatási aránya 2016 végén 96%-os volt; megállapítja, hogy a létszámterv szerint az uniós költségvetésben engedélyezett 28 álláshelyből 2016. december 31-én 27-et töltöttek be, 2015-ben pedig 28-at;

6.  sajnálatosnak tartja, hogy a 2016. december 31-én betöltött álláshelyek száma alapján nem valósult meg a nemek közötti egyensúly, mivel a munkatársak 72%-a nő, 28%-a pedig férfi volt; rámutat továbbá a nemek közötti egyensúly hiányára az igazgatótanácson belül (80%, illetve 20%); felhívja az intézetet, hogy törekedjen a nemek szempontjából kiegyensúlyozottabb személyzeti összetételre;

7.  megjegyzi, hogy az átvilágítás kimutatta, hogy a teljes személyi állomány 76,3%-a operatív feladatokat, 14,8%-a igazgatási támogató feladatokat, 8,9%-a pedig semleges feladatokat lát el;

8.  hangsúlyozza, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúly szempontjának az intézet személyzeti politikája részét kell képeznie; hangsúlyozza, hogy a jóléti tevékenységekre fordított összeg 36 437 EUR volt, ami személyenként 2,25 napnak felel meg; megállapítja, hogy 2016-ban az igazolatlan betegszabadságok száma átlagosan 2,17 nap, míg az orvosi igazolással kivett betegszabadságok száma 8,23 nap volt;

9.  emlékeztet, hogy az intézet 2012. júniusban határozatot fogadott el a pszichés és szexuális zaklatásról; támogatja a személyzet tudatosságának növelése érdekében szervezett képzéseket, és javasolja, hogy az intézet szervezzen rendszeresen ezzel a kérdéssel foglalkozó továbbképzéseket és tájékoztató szemináriumokat;

10.  megjegyzi, hogy egy 90. cikk szerinti eljárás volt folyamatban egy szerződés megszűnésével kapcsolatban;

Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, átláthatóság és demokrácia

11.  aggodalommal állapítja meg, hogy az előző évi hárommal szemben 2016-ban az intézet hat kivételt rögzített pénzügyi és eljárási eltérésekkel kapcsolatban;

12.  megelégedéssel állapítja meg, hogy 2016-ban nem tártak fel csalást;

13.  üdvözli a csalás megelőzéséről szóló képzést, amelyen az egész személyzet részt vett 2016. március 2-án, és amelyet az igazgató és a számvitelért felelős tisztviselő tartott, miután megkapták a szükséges képzést az Európai Csalás Elleni Hivataltól (OLAF); megállapítja, hogy 2016. szeptember 28-án a teljes személyzet etikai és feddhetetlenségi képzést kapott;

14.  támogatja a személyzet két tagjának kinevezését a visszaélések bejelentésére vonatkozó politika intézeten belüli kapcsolattartójaként, az igazgató 2016. június 22-i 117. számú határozatát követően;

15.  véleménye szerint megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy közzétételi, tanácsadó és bejelentő szervet, amely segítséget nyújtana a visszaélést bejelentő személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés bizalmas jellegét – megtalálják a megfelelő csatornákat, és hogy megkapják a szükséges támogatást és tanácsot;

Főbb eredmények

16.  üdvözli az intézet által 2016-ban megnevezett alábbi három fő eredményt:

–  a nemek közötti egyenlőségnek a gazdasági növekedésre és a foglalkoztatás növelésére gyakorolt gazdasági előnyeiről szóló bizonyítékok bemutatása;

–  a kutatást végző szervezeteken belül a nemek közötti egyenlőség előmozdítását szolgáló online eszköz (GEAR) kifejlesztése és elindítása;

–  egységes fogalommeghatározások kidolgozása a tagállamok számára a nemi alapú erőszak formáiról, valamint egy glosszárium és tezaurusz készítése;

17.  sajnálja azonban, hogy az intézet nem végzett előzetes értékeléseket az e célkitűzések eléréséhez rendelkezésre álló lehetőségekről;

Belső ellenőrzés

18.  tudomásul veszi, hogy 2016-ban a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) ajánlásainak 96%-át (az 51-ből 49-et) végrehajtották (2015: 90%, 51-ből 46), többek között a Belső Ellenőrzési Szolgálat „Az EIGE működési folyamatait támogató közbeszerzések” című ellenőrzéséhez, a 2015–2017-es időszakra vonatkozó stratégiai belső ellenőrzési tervhez, az intézet humánerőforrás-menedzsmentjének ellenőrzéséhez, a költségvetésről/a költségvetés végrehajtásáról szóló ellenőrzéshez, valamint a belsőkontoroll-standardok végrehajtásáról folytatott korlátozott mértékű ellenőrzéshez kapcsolódó ajánlásokat;

Belsőkontroll-rendszerek

19.  megállapítja, hogy az intézet a más uniós ügynökségek bevált gyakorlatain alapuló belsőkontroll-standardokat fogadott el, amelyek célja a szakpolitikai és operatív célkitűzések elérésének biztosítása;

Egyéb megjegyzések

20.  elégedettséggel állapítja meg, hogy 2016 folyamán az intézet szorosan együttműködött testvérügynökségeivel, az Élet- és Munkakörülmények Javításáért Európai Alapítvánnyal (Eurofound), az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével (FRA) és az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséggel (EU-OSHA); megjegyzi továbbá, hogy az intézet megvitatta a szinergiákat és bemutatta munkáját más ügynökségek, például az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) és az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) számára; a szinergiákra példaként kiemeli az intézet részvételét az Alapjogi Ügynökség által szervezett alapjogi fórumon, amely lehetőséget biztosított más fontos szakpolitikai érdekelt felek megszólítására;

21.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentése szerint az intézet 2016. januárban tette közzé külső értékelését azzal a következtetéssel, hogy az intézet tevékenységei összhangban voltak a megbízatásával, és igazgatása a kormányzás és a hatékonyság tekintetében viszonylag jól teljesít; megjegyzi továbbá, hogy az értékelés az intézet műveleteinek fejlesztését célzó ajánlásokat is tartalmazott, amelyek javasolják például a világosabb prioritások megadását, az outputok célzottabb kialakítását, a releváns külső szereplőkkel megvalósítható szinergiák kihasználását, az igazgatóság szerepének megerősítését és a szakértői fórum szerepének pontosítását; megállapítja, hogy az intézet megkezdte az ajánlásokra irányuló cselekvési terv végrehajtását; felhívja az intézetet, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a cselekvési terv végrehajtásáról;

22.  emlékeztet arra, hogy a intézetet azért hozták létre, hogy hozzájáruljon és erősítse a nemek közötti egyenlőség előmozdítását az EU-ban, többek között a nemek közötti egyenlőségnek az összes lényeges uniós szakpolitikában és a kapcsolódó nemzeti politikákban történő érvényesítése, a nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem, valamint az uniós polgárok nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos tudatosságának növelése révén; üdvözli, hogy prioritást kapott több, különböző területet érintő, színvonalas és jól látható eredmény elérését célzó munka a nemek közötti egyenlőség érvényesítése céljának szem elől tévesztése nélkül;

23.  üdvözli az intézet és a Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsága közötti folyamatos együttműködést, és üdvözli az intézetnek a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság folyamatos erőfeszítéseihez való hozzájárulását; fokozottabb egyeztetésre szólít fel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jogalkotási és nem jogalkotási prioritásai és az intézet kutatási tevékenysége tekintetében, figyelembe véve a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, az intézet által kidolgozott mutatót is;

o

o o

24.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2018. ...-i állásfoglalására(12).

5.2.2018

VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2016-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2170(DEC))

A vélemény előadója: Barbara Matera

JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A.  mivel a nemek közötti egyenlőség az Unió alapvető értékeinek egyike, és az EUMSZ 8. cikke értelmében az Unió minden tevékenysége során törekszik a nemek közötti egyenlőség előmozdítására;

B.  mivel a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés része a nemek közötti egyenlőség érvényesítésére irányuló stratégiának;

1.  emlékeztet arra, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetét (EIGE) azért hozták létre, hogy hozzájáruljon és erősítse a nemek közötti egyenlőség előmozdítását az Unióban, többek között a nemek közötti egyenlőségnek az összes lényeges uniós politikában és a kapcsolódó nemzeti politikákban történő érvényesítése, a nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem, valamint az uniós polgárok nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos tudatosságának növelése révén, és üdvözli, hogy a munkát több területre összpontosították, magas színvonalú és jól látható eredményekkel, anélkül, hogy szem elől tévesztették volna a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítését;

2.  üdvözli az EIGE és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság közötti folyamatos együttműködést, és üdvözli az EIGE Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság folyamatos erőfeszítéseihez való hozzájárulását; fokozottabb egyeztetésre szólít fel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jogalkotási és nem jogalkotási prioritásai és az EIGE kutatási tevékenysége tekintetében, figyelembe véve a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, az EIGE által kidolgozott mutatót is;

3.  nyugtázza, hogy a Számvevőszék véleménye szerint az EIGE éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és pénzügyi szabályzata előírásainak, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi az intézet 2016. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait;

4.  nyugtázza a Számvevőszék véleményét, mely szerint az EIGE 2016. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló bevételek és kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

5.  megállapítja, hogy a lekötött előirányzatok átvitele jelentős mértékű maradt a III. cím (operatív kiadások) esetében (51%), és főként a tervek szerint 2016-ban lezárandó, ám még folyamatban lévő tanulmányokhoz kötődött; megállapítja ugyanakkor, hogy a 2015-ös 61%-os szinthez képest ez is javulást jelent; felhívja az EIGE-t, hogy a műveletek többéves jellege, valamint a szerződések aláírása, a teljesítés és a kifizetések közötti elkerülhetetlen késedelmek megfelelőbb figyelembevétele érdekében fontolja meg a költségvetési előirányzatok differenciálásának bevezetését;

6.  véleménye szerint a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján megadható a mentesítés az EIGE ügyvezető igazgatója számára az intézet 2016-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

24.1.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Maria Arena, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Lívia Járóka, Urszula Krupa, Edouard Martin, Clare Moody, Monika Vana

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Artis Pabriks

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

29

+

ALDE

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Mlinar

ECR

Urszula Krupa

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Artis Pabriks, Michaela Šojdrová, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Edouard Martin, Clare Moody, Maria Noichl

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Monika Vana

1

-

ECR

Arne Gericke

1

0

PPE

Marijana Petir

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

HL C 417., 2017.12.6., 120. o.

(2)

HL C 417., 2017.12.6., 120. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 403., 2006.12.30., 9. o.

(5)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(6)

HL C 417., 2017.12.6., 120. o.

(7)

HL C 417., 2017.12.6., 120. o.

(8)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(9)

HL L 403., 2006.12.30., 9. o.

(10)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(11)

HL C 113., 2016.3.30., 126. o.

(12)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2018)0000.

Utolsó frissítés: 2018. április 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat