Eljárás : 2017/2148(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0092/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0092/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.55

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0160

JELENTÉS     
PDF 580kWORD 65k
23.3.2018
PE 613.446v02-00 A8-0092/2018

az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2148(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Bart Staes

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2148(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2016. évi pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az alapítvány válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2)

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az alapítvány számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05941/2018 – C8-0058/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló 1975. május 26-i 1365/75/EGK tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 16. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0092/2018),

1.  mentesítést ad az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatója számára az alapítvány 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2017/2148(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2016. évi pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az alapítvány válaszával együtt(6),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(7)

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az alapítvány számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05941/2018 – C8-0058/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(8) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló 1975. május 26-i 1365/75/EGK tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 16. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(10) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0092/2018),

1.  jóváhagyja az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2017/2148(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0092/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozni kívánja, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

B.  mivel bevételi és kiadási mérlegkimutatása(11) szerint az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (a továbbiakban: az alapítvány) 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 20 789 500 euró volt, ami 2015-höz képest 1,72 %-os csökkenést jelent, mivel az alapítvány költségvetése főként az uniós költségvetésből származik;

C.  mivel a Számvevőszék az alapítvány 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról készített jelentésében (a „számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az alapítvány éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Megjegyzések az ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

1.  a számvevőszéki jelentésből megállapítja, hogy a 2014. évi számvevőszéki jelentés arról számolt be, hogy az új uniós személyzeti szabályzatra való 2005. évi áttéréssel összefüggésben a 2005-től 2014-ig tartó időszakban alulfizették az alapítvány alkalmazottait; megjegyzi, hogy noha az alulfizetés okai eltérőek (2014: a garantált bérminimum biztosításának elmulasztása; 2015: nem megfelelő fizetési szorzótényező alkalmazása a munkabérekre), a Számvevőszék ismét talált alulfizetéseket (43 350 euró), valamint néhány túlfizetést (168 930 euró) is, amelyek 30 aktív és korábbi alkalmazottat érintenek; az alapítvány korrigálta az összes alulfizetést, de a túlfizetéseket nem fogja visszafizettetni (ez összhangban van a jelenlegi személyzeti szabályzat 85. cikkével); az alapítványnak ismét elemeznie kellene a 2005-ös személyzeti szabályzatra való áttéréssel kapcsolatos lehetséges hibákat, és el kellene végeznie bérszámfejtési eljárásainak átfogó értékelését, és erről be kellene számolnia a mentesítésért felelős hatóságnak; elismeréssel állapítja meg, hogy az alapítványnál 2017 áprilisában sor került a bérszámfejtési eljárások átfogó belső ellenőrzésére; megjegyzi, hogy az alapítvány jelenleg a végleges jelentést várja, és az ajánlásokat kellőképpen figyelembe fogja venni; felkéri az alapítványt, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a jövőben meghozandó javító intézkedésekről;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

2.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a 2016. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 99,99 %-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 84,80 %-os volt, ami 2015-höz képest 2,55 %-os csökkenést jelent;

3.  aggodalmának ad hangot a növekvő ír országkoefficiens negatív költségvetési hatása miatt, amely egyre inkább veszélyezteti az alapítvány megbízatásának teljesítésére vonatkozó pénzügyi kapacitását; arra számít, hogy az uniós intézmények fellépnek e hatások ellensúlyozása érdekében;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

4.  a számvevőszéki jelentés alapján tudomásul veszi, hogy a III. cím (Operatív kiadások) esetében a 2017-re átvitt lekötött előirányzatok összege 2 800 000 euróra (43 %) rúgott, a 2015-ös 2 100 000 euróhoz (31 %) képest, főképpen az év végén túlnyúló projektekhez (tanulmányok és kísérleti rendszerek) kapcsolódóan; megjegyzi, hogy a műveletek többéves jellege, valamint a szerződések aláírása, a teljesítés és a kifizetések közötti elkerülhetetlen késedelmek megfelelőbb figyelembevétele érdekében az alapítvány megfontolhatná a költségvetési előirányzatok differenciálásának bevezetését;

5.  elismeri, hogy az alapítvány – a Számvevőszék egyetértésével – különbséget tesz a tervezett és nem tervezett átvitelek között; megjegyzi, hogy 2016-ban az alapítvány 3 000 000  euró átvitelét tervezete, míg a ténylegesen átvitt előirányzatok összege csak 2 800 000 euró lett; megjegyzi továbbá, hogy az alapítvány körültekintéssel tervezi a költségvetési előirányzatok differenciálásának bevezetését;

6.  megjegyzi, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjának többéves jellege indokolhatja, nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, és nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat az alapítvány előre betervezi, és erről tájékoztatja a Számvevőszéket;

Közbeszerzés

7.  megjegyzi, hogy az alapítvány közbeszerzésekkel és szerződésekkel foglalkozó tanácsadó bizottsága (ACPC), amely véleményezi a legalább 250 000 euró értékű szerződésjavaslatokat, 2016-ban egyszer sem ült össze, mert nem volt a feltételeknek megfelelő akta; megjegyzi továbbá, hogy az ACPC a 2016-ban kötött tizenegy szerződés közül hármat utólag is ellenőrzött; megállapítja, hogy az ACPC általánosságban elégedett azzal, hogy az alapítvány megfelelt a közbeszerzési eljárásnak;

Személyzeti politika

8.  megállapítja, hogy 2016 decemberében munkaügyi átvilágításra került sor, amelyből az derül ki, hogy a vizsgált három év során viszonylag magas szintű volt a stabilitást;

9.  megjegyzi, hogy a létszámterv és személyi állományi bontása 107 álláshelyről rendelkezik (tisztviselők, ideiglenes és szerződéses alkalmazottak) 2016 decemberétől, a 2015. évi 108 főhöz képest; megelégedéssel állapítja meg, hogy a 2016. december 31-én betöltött álláshelyek száma alapján a nemek kiegyensúlyozott összetétele majdnem megvalósult, mivel a munkatársak 55,14 %-a volt nő és 44,86%-a férfi;

10.  hangsúlyozza, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúly szempontjának az alapítvány személyzeti politikája részét kell képeznie; megállapítja, hogy a jólléti tevékenységekre fordított összeg munkatársanként 80,21 euró volt; megállapítja, hogy a betegállományban töltött napok átlagos száma személyenként 6,5 nap – ami alacsonyabb mint sok más uniós ügynökség esetében, azonban még mindig aggodalomra ad okot, és érdemes lenne megvizsgálni, hogy a munkahelyi stressz ehhez hozzájárul-e –, és a személyzet egyetlen tagja nem volt egész éves betegállományban;

11.  nagyra értékeli, hogy 2016-ban nem jelentettek sem hivatalosan, sem informálisan zaklatási esetet; támogatja a személyzet figyelmének felhívása céljából szervezett képzést és tájékoztatást;

12.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a 2016. évi személyzeti felvételek és elbocsátások kapcsán az alapítványhoz nem érkezett panasz, nem perelték be és egyéb eset sem merült fel;

13.  üdvözli, hogy az alapítvány a számvevőszéki jelentéseket követően korrekciós intézkedéseket hozott a fizetések kiigazítása érdekében; megállapítja, hogy a fizetési rendszert 2017 második negyedévében ellenőrzésnek vetették alá, hogy még jobban megbizonyosodjanak arról, hogy a megfelelő folyamatok és kontrollok léteznek és jól működnek;

14.  emlékeztet rá, hogy a létszámcsökkentések nagy nehézségek árán kerültek végrehajtásra, és ismételten hangsúlyozza aggályait a további csökkentésekkel kapcsolatban, amelyek korlátoznák az ügynökségek azon képességét, hogy teljesítsék megbízatásukat;

Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, átláthatóság és demokrácia

15.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy etikai, feddhetetlenségi és csalás elleni témájú műhelytalálkozókra került sor 2016 decemberében és novemberében; megjegyzi továbbá, hogy ezek a műhelytalálkozók a teljes személyzet számára kötelezőek voltak, és azoknak, akik nem tudtak részt venni, azonos tárgyú online képzést kellett elvégezniük;

16.  megelégedéssel állapítja meg, hogy az alapítvány szabályokat fogadott el a visszaélések bejelentésére vonatkozóan, és 2016-ban nem történt bejelentés;

17.  véleménye szerint megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy közzétételi, tanácsadó és bejelentő szervet, amely segítséget nyújtana a visszaélést bejelentő személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés bizalmas jellegét – megtalálják a megfelelő csatornákat, és hogy megkapják a szükséges támogatást és tanácsot;

18.  nagyra értékeli, hogy 2016 folyamán az alapítványnál nem merült fel összeférhetetlenségi ügy;

19.  felszólítja az alapítványt, hogy fogadjon el etikai kódexet, és hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az állítólagos és a megerősített összeférhetetlenségekről, illetve ezek kezelésének és jövőbeni megelőzésének módjáról;

Főbb eredmények

20.  üdvözli az alapítvány által 2016-ban megállapított három fő eredményt, nevezetesen:

–  befejezte a munkakörülményekről szóló hatodik európai felmérést, és 2016. november 17-én ismertette megállapításait a Parlamenttel;

–  végrehajtotta négyéves programjának utolsó évét is, a költségvetés 100 %-os végrehajtásával és a programok 98 %-os teljesítésével, valamint négyéves időszak alatt mért legmagasabb szintű felhasználói elégedettséggel;

–  a szociális jogok európai pillérének csomagja hivatkozik az Eurofound legutóbbi, fizetéssel, szociális juttatásokkal, a nem megfelelő európai lakáskörülményekkel, a foglalkoztatás új formáival és a munkakörülményekre vonatkozó legutóbbi felmérés megállapításaira;

21.  üdvözli, hogy az alapítvány sikeresen végrehajtotta négyéves munkaprogramját, és ezt nagyfokú szervezeti hatékonysággal tette, amelyről az alapítvány fő teljesítménymutatóinak általános javulása is tanúskodik;

22.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a munkaprogram 2016. évre tervezett teljesítése 97 % volt, amely bőven meghaladja a 80 %-os célkitűzést, ez pedig jelentős változás a korábbi két évben tapasztalt alulteljesítéshez képest, és biztosítja, hogy a négyéves programozási időszak lezárásakor a program utolsó évére tervezett eredmények közül majdnem az összes időben megvalósult;

Belső kontrollrendszerek

23.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az alapítvány belső kontrollrendszerének koordinátora az igazgatótanács elnökségével 2016 januárjában ismertetett prioritásokkal összhangban öt belső ellenőrzési standardra összpontosított a következőkkel kapcsolatban: küldetés és jövőkép, etikai és szervezeti értékek, a munkaerő elosztása és mobilitása, a kockázatkezelési folyamat és a belső kontrollrendszerek standardjainak értékelése;

Belső ellenőrzés

24.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy a belső ellenőrzési szolgálat (IAS) 2016. decemberi ellenőrzési jelentésében rámutatott, hogy nagy szükség lenne az alapítvány projektirányításának javítására, főként a szervezetirányítási, monitoring- és beszámolási rendszerével kapcsolatban; megelégedéssel állapítja meg azonban, hogy az alapítvány és az IAS tervet fogadott el a korrekciós intézkedésekről;

25.  megállapítja, hogy az IAS projektirányítási ellenőrzést végzett azzal a céllal, hogy „értékelje az alapítvány által a projektirányítási tevékenységeire vonatkozóan bevezetett irányítási és kontrollrendszerek kialakításának helyénvalóságát és hatékonyságukat”; megjegyzi továbbá, hogy az IAS jelentése négy ajánlást tartalmaz a következőkre vonatkozóan: projektirányítás, projektek nyomon követése és jelentéstétel, projekttervezés és a projektirányítási tájékoztatási rendszer; megjegyzi, hogy az IAS elfogadta az alapítvány cselekvési tervének befejezését 2017 végéig; felhívja az alapítványt, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az elért haladásról;

26.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az IAS által a beszámolási év előtti ellenőrzési jelentésekben tett valamennyi ajánlást lezárták;

Egyéb megjegyzések

27.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 1365/75/EGK rendelet nem írja elő kifejezetten az alapítvány tevékenységeinek külső értékelését; megjegyzi azonban, hogy a Bizottság új alapító rendeletre vonatkozó javaslata tartalmazza az értékelés ötévente történő elvégzésének kötelezettségét; örömmel veszi tudomásul azt a tényt is, hogy a négyéves munkaprogramok jelenleg külső értékelés tárgyát képezik;

28.  tudomásul veszi, hogy az alapítvány továbbra is alapvető módon járul hozzá a szakpolitika kialakításához, valamint szakmai tapasztalata a kulcsfontosságú uniós szakpolitikai dokumentumok elkészítésében továbbra is jelentős;

29.  elismeri a 2013 és 2016 között zajló „A válságtól a fellendülésig: Jobban alátámasztott politikák a versenyképes és tisztességes Európáért” elnevezésű négyéves program keretében az alapítvány által végzett munkát; üdvözli az alapítvány által az élet- és munkakörülményekkel, az ágazati kapcsolatokkal, valamint a foglalkoztatási és munkaerőpiaci fejleményekkel kapcsolatban végzett magas színvonalú elemzést és a szakpolitikához való hozzájárulást, különös tekintettel a munkakörülményekről szóló hatodik európai felmérésről készített áttekintő jelentésre és az „Új foglalkoztatási formák” című jelentésre; hangsúlyozza az alapítvány háromoldalú irányításának jelentőségét, amelynek köszönhetően átfogóan képes áttekinteni a gazdasági és társadalmi realitásokat;

30.  hangsúlyozza, hogy fenn kell tartani az alapítvány és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság közötti szoros együttműködést, hogy ki lehessen aknázni az alapítvány szakértelmét, és konstruktív, tényalapú vitákat lehessen folytatni;

31.  üdvözli, hogy a Parlament, a Bizottság és az egyéb érdekelt felek az alapítvány által biztosított szakértelem legfőbb felhasználói, akik tisztában vannak e szakértelem minőségével és jelentőségével;

32.  tudomásul veszi az alapítvány létrehozásáról szóló 1365/75/EGK tanácsi rendelet(12) felülvizsgálatát, és üdvözli, hogy a Parlament és a Bizottság konkrét utalást foglalt bele a külső ellenőrzési jelentések és értékelések használatára vonatkozóan;

33.  üdvözli, hogy az alapítvány és a többi uniós ügynökség, különösen a Cedefop, az EU-OSHA, az ETF, az FRA és az EIGE között jó az együttműködés a munka megtervezése és végrehajtása során, a tevékenységeik közötti megfelelő koordináció és szinergiák biztosítása érdekében;

34.  megállapítja, hogy az alapítvány Unió-szerte számos fellépéssel erőteljesen hozzájárult a szegénység és a csalárd foglalkoztatás elleni harchoz.

o

o o

35.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2018. ...-i állásfoglalására(13).

24.1.2018

VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2016-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2148(DEC))

A vélemény előadója: Claude Rolin

JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  megelégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az alapítvány 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyleteket a Számvevőszék jogszerűnek és szabályszerűnek ítélte, és hogy a 2016. december 31-i pénzügyi helyzetről valós képet adtak;

2.  tudomásul veszi, hogy az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (a továbbiakban: „az alapítvány”) továbbra is alapvető módon járul hozzá a szakpolitika kialakításához, valamint szakmai tapasztalata a kulcsfontosságú uniós szakpolitikai dokumentumok elkészítésében továbbra is jelentős;

3.  elismeri a 2013 és 2016 között zajló „A válságtól a fellendülésig: Jobban alátámasztott politikák a versenyképes és tisztességes Európáért” elnevezésű négyéves program keretében az alapítvány által végzett munkát; üdvözli az alapítvány által az élet- és munkakörülményekkel, az ágazati kapcsolatokkal, valamint a foglalkoztatási és munkaerőpiaci fejleményekkel kapcsolatban végzett magas színvonalú elemzést és a szakpolitikához való hozzájárulást, különös tekintettel a munkakörülményekről szóló hatodik európai felmérésről készített áttekintő jelentésre és az „Új foglalkoztatási formák” című jelentésre; hangsúlyozza az alapítvány háromoldalú irányításának jelentőségét, amelynek köszönhetően átfogó áttekintést képes nyújtani a gazdasági és szociális realitásokról;

4.  hangsúlyozza, hogy fenn kell tartani az alapítvány és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság közötti szoros együttműködést, hogy ki lehessen aknázni az alapítvány szakértelmét, és konstruktív, tényalapú vitákat lehessen folytatni; üdvözli, hogy programvégrehajtási rátája 97% volt, amely jóval meghaladta a 2016-ra kitűzött célt, és az előző két évhez képest jelentős előrelépést jelentett;

5.  üdvözli, hogy a Parlament, a Bizottság és az egyéb érdekelt felek az alapítvány által biztosított szakértelem legfőbb felhasználói, akik tisztában vannak e szakértelem minőségével és jelentőségével;

6.  üdvözli, hogy az alapítvány sikeresen végrehajtotta négyéves munkaprogramját, és ezt nagyfokú szervezeti hatékonysággal tette, amelyről az alapítvány fő teljesítménymutatóinak általános javulása is tanúskodik;

7.  tudomásul veszi az alapítvány létrehozásáról szóló 1365/75/EGK(14) tanácsi rendelet felülvizsgálatát, és üdvözli, hogy a Parlament és a Bizottság konkrét utalást foglalt bele a külső ellenőrzési jelentések és értékelések használatára vonatkozóan;

8.  tudomásul veszi a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatának (IAS) 2016. évi ellenőrzési jelentését, amely kiemelte, hogy javítani kell az alapítvány projektkezelését, különösen az irányítási mechanizmusokkal, a nyomon követéssel és a jelentéstétellel kapcsolatban, és üdvözli az alapítvány hajlandóságát arra, hogy az IAS-szel együttműködésben végrehajtsa a megegyezés szerinti cselekvési tervet;

9.  elismerően nyilatkozik a költségvetés példaértékűen magas (100%-os) végrehajtási arányáról; megállapítja ugyanakkor, hogy a 2017-re átvitt előirányzatok a III. cím tekintetében a 2016. évhez képest 31%-ról 43%-ra nőttek, elsősorban az év végén le nem záruló projektek tekintetében; tudomásul veszi az alapítvány válaszát, amely szerint ezek tervezett átvitelek voltak, és nem érték el az eredetileg kitűzött 3 millió eurós összeget;

10.  tudomásul veszi a Számvevőszék arra irányuló ajánlását, hogy a műveletek többéves jellege, valamint a szerződések aláírása, a teljesítés és a kifizetések közötti elkerülhetetlen időbeli csúszások megfelelőbb figyelembevétele érdekében az alapítvány fontolóra vehetné a költségvetési előirányzatok differenciálásának bevezetését;

11.  üdvözli, hogy az alapítvány a Számvevőszék jelentéseit követően korrekciós intézkedéseket hozott a fizetések kiigazítása érdekében; megállapítja, hogy a fizetési rendszert 2017 második negyedévében ellenőrzésnek vetették alá, hogy még jobban megbizonyosodjanak a vonatkozó folyamatok és ellenőrzések létezéséről és megfelelő működéséről, és felhívja az alapítványt, hogy adott esetben tegye meg a szükséges lépéseket;

12.  aggodalmának ad hangot a növekvő ír országkoefficiens negatív költségvetési hatása miatt, amely egyre inkább veszélyezteti az alapítvány pénzügyi kapacitását megbízatásának teljesítésére; arra számít, hogy az uniós intézmények fellépnek e hatások ellensúlyozása érdekében;

13.  üdvözli, hogy az alapítvány és a többi uniós ügynökség, különösen a Cedefop, az EU-OSHA, az ETF, az FRA és az EIGE között jó az együttműködés a munka megtervezése és végrehajtása során, a tevékenységeik közötti megfelelő koordináció és szinergiák biztosítása érdekében;

14.  megállapítja, hogy az alapítvány Unió-szerte számos fellépéssel járult hozzá erőteljesen a szegénység és a csalárd foglalkoztatás elleni harchoz.

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

23.1.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

42

8

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

42

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

8

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

HL C 417., 2017.12.6., 212. o.

(2)

HL C 417., 2017.12.6., 212. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 139., 1975.5.30., 1. o.

(5)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(6)

HL C 417., 2017.12.6., 212. o.

(7)

HL C 417., 2017.12.6., 212. o.

(8)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(9)

HL L 139., 1975.5.30., 1. o.

(10)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(11)

HL C 84., 2017.13.17., 11. o.

(12)

A Tanács 1365/75/EGK rendelete (1975. május 26.) az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról (HL L 139., 1975.5.30., 1–4. o.).

(13)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2018)0000

(14)

A Tanács 1365/75/EGK rendelete (1975. május 26.) az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról (HL L 139., 1975.5.30., 1–4. o.).

Utolsó frissítés: 2018. április 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat