Eljárás : 2017/2173(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0101/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0101/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.50

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0155

JELENTÉS     
PDF 572kWORD 63k
26.3.2018
PE 613.465v03-00 A8-0101/2018

az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2173(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Bart Staes

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2173(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05941/2018 – C8-0083/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 64. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0101/2018),

1.  mentesítést ad az Európai Értékpapírpiaci Hatóság ügyvezető igazgatója számára a hatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Értékpapírpiaci Hatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2017/2173(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszával együtt(6),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(7),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05941/2018 – C8-0083/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(8) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 64. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(10) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0101/2018),

1.  jóváhagyja az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Értékpapírpiaci Hatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2017/2173(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0101/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

B.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(11) szerint az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (a továbbiakban: a hatóság) 2016. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 39 398 106 EUR volt, ami 2015-höz képest 7,11%-os növekedést jelent; mivel a hatóságot az Unió (10 203 000 EUR), valamint a tagállamok és megfigyelők nemzeti felügyeleti hatóságainak (16 180 250 EUR) hozzájárulásaiból, valamint díjbefizetésből (10 550 293 EUR) finanszírozzák;

C.  mivel a Számvevőszék az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hatóság éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a 2016. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 99,97% volt, ami 2015-höz képest 0,33%-os növekedést jelent, és a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 87,29% volt, ami 2015-höz képest 2,75%-os mértékű növekedést mutat;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

2.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a 2016-ra átvitt, 2015-ös költségvetési előirányzatok 92,8%-át kifizették az adott évben;

3.  megállapítja, hogy az átviteli arány viszonylag alacsony volt – a III. cím (operatív kiadások) kivételével, ahol ez az érték 38,09%;

4.  kéri a hatóságot, hogy a következő évre történő átvitel összegét tartsa a lehető legalacsonyabban;

5.  rámutat, hogy az átviteleket gyakran – részben vagy teljes egészében – a hatóság operatív programjainak többéves jellege indokolja és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, továbbá nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen, ha azokat a hatóság előre betervezi, és erről tájékoztatja a Számvevőszéket;

Átcsoportosítások

6.  megelégedéssel állapítja meg, hogy a hatóság éves tevékenységi jelentése szerint a 2016. évi átcsoportosítások szintje és jellege a pénzügyi szabályok keretei között maradt; megállapítja, hogy a hatóság a III. cím (operatív kiadások) alól 553 743,41 EUR, míg a II. cím (infrastrukturális és igazgatási kiadások) alól 182 131,59 EUR összegben átcsoportosításokat hajtott végre az I. cím (személyzeti kiadások) költségvetési szükségleteinek fedezésére;

Személyzeti politika

7.  megállapítja, hogy a hatóság az előző évi 186 munkatárshoz képest 2016-ban 204 munkatársat (az uniós költségvetésben jóváhagyott 140 álláshelyes kereten belül ebből 136 ideiglenes alkalmazottat) foglalkoztatott; megjegyzi, hogy 2016-ban a személyzeti fluktuációs arány 8% volt, amely nem éri el a hatóság által kitűzött 10%-os célt;

8.  megállapítja, hogy 2016-ban a hatóságnál 204 főnyi személyzetből 86,3 fő (teljes munkaidős egyenértékű) kirendelt nemzeti szakértő, szerződéses alkalmazott, kölcsönmunkaerő és tanácsadó dolgozott;

9.  megállapítja, hogy a hatóság összes munkatársának 46%-a nő, 54%-a pedig férfi; sajnálja azonban, hogy az igazgatótanács összetétele kiegyensúlyozatlan, és a nők, illetve a férfiak aránya 17%, illetve 83%;

10.  megállapítja, hogy a hatóság személyzetének tagjai 2016-ban átlagosan hat napot voltak betegszabadságon; megjegyzi, hogy a hatóság csapatépítő alkalmakat és házon kívüli programokat szervezett a személyzet számára, amelyek során a környezeti fenntarthatóság, a helyszíni felügyelet, a nemzetközi jog, a kiégés megelőzése, a személyzet fizikai és mentális jólléte álltak a középpontban – többek között az érzelmi intelligenciáról, az ülőmunka ellensúlyozását célzó tréningről, a mindfulness-ről, a jóga alapjairól és a táplálkozási alapismeretekről szóló workshopok formájában;

11.  megelégedéssel állapítja meg, hogy a hatóság létrehozott egy – bizalmi tanácsadókból álló – hálózatot, és az emberi méltóság védelme, valamint a lelki és a szexuális zaklatás megelőzése témájában figyelemfelkeltő képzéseket tartott a személyzet és a vezetőség számára;

12.  megjegyzi, hogy a hatóság ügyvezető igazgatója 2015 márciusában egy külsős informatikai tanácsadó által a személyzet egyik tagjával kapcsolatban tett, zaklatásra vonatkozó bejelentés nyomán igazgatási vizsgálatot rendelt el, és a vizsgálat 2016 márciusában lezárult; nyugtázza, hogy az összegyűjtött bizonyítékok nem igazolták a zaklatás tényét; megállapítja továbbá, hogy 2016-ban nem jelentettek, vizsgáltak ki vagy terjesztettek bíróság elé további zaklatási ügyet;

13.  megjegyzi, hogy a hatóság nem használ szolgálati gépjárműveket;

Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, átláthatóság és demokrácia

14.  tudomásul veszi, hogy az igazgatótanács tagjainak érdekeltségi nyilatkozatait és önéletrajzait közzétették a hatóság honlapján;

15.  üdvözli, hogy a hatóság a 2016. év folyamán elkezdte közzétenni a külső érdekelt felekkel tartott személyzeti találkozókról vezetett nyilvántartást;

16.  a hatóság tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy a visszaélések bejelentésére vonatkozó szabályokat a 2017. első félévi terveknek megfelelően sikeresen alkalmazzák;

17.  véleménye szerint megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy közzétételi, tanácsadó és bejelentő szervet, amely segítséget nyújtana a visszaélést bejelentő személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés bizalmas jellegét – megtalálják a megfelelő csatornákat, és hogy megkapják a szükséges támogatást és tanácsot;

18.  megállapítja, hogy 2016-ban a hatósághoz az 1049/2001/EK rendelet(12) értelmében hat, dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelem érkezett, és négy esetben a hatóság teljes körű hozzáférést engedélyezett, két esetben a magánélet védelme, az egyének személyi sérthetetlensége, valamint a felügyelet, a vizsgálatok és az ellenőrzések céljának védelme érdekében csak részleges hozzáférést biztosított; felkéri a hatóságot, hogy ezeket a kérelmeket az átláthatóság és az elszámoltathatóság szellemében a lehető legnagyobb nyíltsággal kezelje;

19.kéri a hatóságot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az etikai szabályok megsértésének állítólagos és megerősített eseteiről – arról, hogy miképpen járt el e szabálysértésekkel kapcsolatban és hogyan fogja elkerülni őket a jövőben;

Főbb eredmények

20.  üdvözli a hatóság által 2016-ban megnevezett három fő eredményt és sikert, nevezetesen, hogy:

–  hozzájárult a befektetők fokozottabb védelméhez a nemzeti szabályozók – lakossági ügyfeleknek Unió-szerte kínált, magas kockázatú, spekulatív termékekkel kapcsolatos – egyes tevékenységeinek összehangolása révén;

–  a burkolt indexeléssel kapcsolatos munkával, valamint az alapok általi hitelnyújtás uniós keretrendszerének fő elveiről szóló, a Parlamentnek és a Tanácsnak címzett vélemény révén hozzájárult a tőkepiaci unióhoz;

–  a központi szerződő felek – világviszonylatban is – első stressztesztjének uniós szintű elvégzésével hozzájárult a pénzügyi stabilitáshoz;

Belső ellenőrzés

21.  tudomásul veszi, hogy a hatóság a Belső Ellenőrzési Szolgálat által – az érdekelt felek kezelésével és a külső kommunikációval kapcsolatban – végzett ellenőrzés nyomán cselekvési tervet hajtott végre; megjegyzi, hogy a hatóság 2016-ban a belső és külső érdekelt felei felé irányuló kommunikációs tevékenységének megtervezésére, irányítására és végrehajtására vonatkozóan integrált megközelítés kidolgozását és végrehajtását kezdte meg, ami számos szinergiát fog eredményezni, többek között az érdekelt felek tevékenységeinek – valamennyi kommunikációs csatornán történő – nagyobb összehangolását hozva magával;

22.  a hatóság tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat által az előző években kiadott, minden kritikai vagy nagyon fontos ajánlás végrehajtásra került;

Teljesítmény

23.  üdvözli, hogy a hatóság az Európai Bankhatósággal és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal együtt tagja annak a vegyes bizottságnak, amelyik azon dolgozik, hogy biztosítsa az ágazatok közötti összhangot, valamint a közös álláspontok kialakítását a pénzügyi konglomerátumok felügyelete és egyéb, több ágazatot érintő kérdések terén; továbbá megjegyzi, hogy a hatóság szintén erőfeszítéseket tett, hogy az egységes felügyeleti mechanizmussal és az Európai Központi Bankkal a közös érdekeltségű területeken – például a piaci infrastruktúrák és a pénzügyi stabilitás vonatkozásában – együttműködés alakuljon ki;

24.  megállapítja, hogy a Számvevőszék teljesítmény-ellenőrzést végzett a hitelminősítő intézetek hatóság által végzett felügyeletére vonatkozóan, és 2016 februárjában közzétette zárójelentését; tudomásul veszi, hogy a hatóság az ellenőrzést követően cselekvési tervet készített a Számvevőszék ajánlásainak végrehajtására; megjegyzi, hogy a hatóság a Számvevőszék által tett nyolc ajánlásból hetet már megvalósított, a nyolcadik ajánlással pedig jelenleg foglalkozik;

Egyéb megjegyzések

25.  hangsúlyozza, hogy a hatóságnak – amellett, hogy biztosítja a Parlament és a Tanács által megállapított keretszabályokból eredő valamennyi feladat teljes körű és határidőn belüli ellátását – szigorúan a Parlament és a Tanács által rábízott feladatokhoz kell ragaszkodnia, nem szabad túllépnie a tőlük kapott megbízatáson, és különös figyelmet kell fordítania az arányosság elvére, hogy optimalizálja az erőforrások felhasználását, és elérje azokat a célokat, amelyekkel a Parlament és a Tanács megbízta;

26.  rámutat a hatóságnak a pénzügyi rendszer hatékonyabb ellenőrzésének biztosításában betöltött központi szerepére a pénzügyi stabilitás, a szükséges átláthatóság és a pénzügyi piac nagyobb biztonságának garantálása érdekében, különösen a felügyelet nemzeti felügyeleti hatóságok közötti összehangolása, szükség esetén a nemzetközi felügyeletért felelős más intézményekkel való együttműködés, valamint az uniós jogszabályok egységes alkalmazásának felügyelete révén; hangsúlyozza, hogy ennek az együttműködésnek bizalmi légkörben kell zajlania; hangsúlyozza a hatóság szerepét abban, hogy hozzájáruljon a magas színvonalú egységes felügyeleti gyakorlatokhoz és előmozdítsa azokat a fogyasztóvédelem területén, továbbá hangsúlyozza, hogy a 2. és 3. szintű intézkedések kidolgozása keretében figyelmet kell fordítani a különböző nemzeti piacok különleges jellemzőire, valamint arra, hogy a piaci szereplőket továbbra is kellő időben bevonják az alkalmazási eljárásba, illetve az egyes tervezési és végrehajtási szakaszokba; megjegyzi, hogy a hatóság munkáját rendszeresen, megfelelően ellenőrizni kell azzal a céllal, hogy erőforrásai hatékonyabb, átláthatóbb és hitelesebb módon kerüljenek elosztásra és felhasználásra;

27.  megállapítja, hogy mivel a hatóság munkaterhelése a szabályozási feladatokról egyre inkább áttevődik az uniós jog érvényesítésére és alkalmazására, ezért végre kell hajtani költségvetése és alkalmazottai belső átcsoportosítását; létfontosságúnak tartja, hogy a hatóság elegendő forrással rendelkezzen feladatainak teljes körű ellátásához, beleértve az e feladatokkal járó esetleges megnövekedett munkateher kezelését, miközben a források elosztása során biztosítani kell a megfelelő szintű prioritások érvényesülését és a költségvetési hatékonyságot; emellett rámutat arra, hogy a hatóság munkaterhének növekedése a költségvetési és az emberi erőforrások belső átcsoportosítása révén is kezelhető lehet, feltéve, hogy ez nem hátráltatja a hatóság megbízatásának teljes körű gyakorlását, és biztosítja a hatóság függetlenségét felügyeleti feladatai ellátása során;

28.  megelégedéssel állapítja meg, hogy a hatóság 2016-ban környezeti lábnyomának csökkentése érdekében különféle tevékenységeket végzett a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer által történő tanúsítás keretein belül;

29.  megállapítja a Számvevőszék jelentése alapján, hogy az Egyesült Királyság kilépése hatással lehet a hatóság tevékenységeire, mivel számos jelentős felügyelt szervezet jelenleg ott működik; megjegyzi, hogy az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésre vonatkozó döntése következtében a jövőben csökkenhetnek a hatóság bevételei;

30.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a hatóság proaktívan párbeszédet kezdeményez az illetékes nemzeti hatóságokkal annak tudatosítása céljából, hogy az Egyesült Királyság Unióból való kilépése milyen hatást fog gyakorolni a pénzügyi piacok felügyeletére, illetve a hatóságra; megjegyzi továbbá, hogy a hatóság e kérdés vonatkozásában folyamatosan kapcsolatban van és egyeztet a Bizottsággal;

o

o o

31.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2018. ...-i állásfoglalására(13).

1.3.2018

VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2173(DEC))

A vélemény előadója: Kay Swinburne

JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1.  tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék véleménye szerint az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2016-os évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek; felhívja a hatóságot, hogy biztosítsa a Számvevőszék ajánlásainak megfelelő nyomon követését és végrehajtását;

2.  hangsúlyozza, hogy a hatóságnak – amellett, hogy biztosítja az Európai Parlament és a Tanács által megállapított keretből eredő valamennyi feladat teljes körű és határidőn belüli ellátását – szigorúan az Európai Parlament és a Tanács által rábízott feladatokhoz kellene ragaszkodnia, nem nyúlhat túl a tőlük kapott megbízatáson, és különös figyelmet kell fordítania az arányosság elvére, hogy optimalizálja az erőforrások felhasználását, és elérje azokat a célokat, amelyekkel az Európai Parlament és a Tanács megbízta;

3.  rámutat a hatóságnak a pénzügyi rendszer hatékonyabb ellenőrzésének biztosításában betöltött központi szerepére a pénzügyi stabilitás, a szükséges átláthatóság és a pénzügyi piac nagyobb biztonságának garantálása érdekében, különösen a felügyelet nemzeti felügyeleti hatóságok közötti összehangolása, szükség esetén a nemzetközi felügyeletért felelős más intézményekkel való együttműködés, valamint az uniós jogszabályok egységes alkalmazásának felügyelete révén; hangsúlyozza, hogy ennek az együttműködésnek bizalmi légkörben kell zajlania; hangsúlyozza a hatóság szerepét abban, hogy hozzájáruljon a magas színvonalú egységes felügyeleti gyakorlatokhoz és előmozdítsa azokat a fogyasztóvédelem területén, továbbá hangsúlyozza, hogy a 2. és 3. szintű intézkedések kidolgozása keretében figyelmet kell fordítani a különböző nemzeti piacok különleges jellemzőire, valamint arra, hogy a piaci szereplőket továbbra is kellő időben bevonják az alkalmazási eljárásba, illetve az egyes tervezési és végrehajtási szakaszokba; megjegyzi, hogy a hatóság munkáját rendszeresen, megfelelően ellenőrizni kell azzal a céllal, hogy erőforrásai hatékonyabb, átláthatóbb és hitelesebb módon kerüljenek elosztásra és felhasználásra;

4.  megállapítja, hogy mivel a hatóság munkaterhelése a szabályozási feladatokról egyre inkább áttevődik az uniós jog érvényesítésére és alkalmazására, ezért végre kell hajtani költségvetése és alkalmazottai belső átcsoportosítását; létfontosságúnak tartja, hogy a hatóság elegendő forrással rendelkezzen feladatainak teljes körű ellátásához, beleértve az e feladatokkal járó esetleges megnövekedett munkateher kezelését, miközben a források elosztása során biztosítani kell a megfelelő szintű prioritások érvényesülését és a költségvetési hatékonyságot; emellett rámutat arra, hogy a hatóság munkaterhének növekedése a költségvetési és az emberi erőforrások belső átcsoportosítása révén is kezelhető lehet, feltéve, hogy ez nem hátráltatja a hatóság megbízatásának teljes körű gyakorlását, és biztosítja a hatóság függetlenségét felügyeleti feladatai ellátása során;

5.  úgy véli, hogy a felügyeleti tanács és az érdekképviseleti csoportok üléseinek nyilvánosan elérhető jegyzőkönyveit gyorsabban közzé kellene tenni, csökkentve a jelenlegi időbeli lemaradást, és azoknak jobban kellene tükrözniük a lefolytatott vitákat, a tagok álláspontjait és szavazatait; hangsúlyozza, hogy feladatainak jellegéből adódóan a hatóságnak átláthatónak kell lennie, nem csupán az Európai Parlament és a Tanács, hanem az összes uniós polgár számára is; úgy véli, hogy a nyilvánosságot az események internetes közvetítésével jobban tájékoztatni lehetne; rámutat, hogy a belső ülésekhez kapcsolódó dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférést is meg kellene könnyíteni; emlékeztet a visszaélést bejelentő személyek védelmének fontosságára az átláthatóság, a demokratikus elszámoltathatóság és a nyilvános ellenőrzés növelése szempontjából.

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Date adopted

27.2.2018

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

49

1

3

Members present for the final vote

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker

Substitutes present for the final vote

Enrique Calvet Chambon, Jan Keller, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Miguel Urbán Crespo, Roberts Zīle

Substitutes under Rule 200(2) present for the final vote

Zbigniew Kuźmiuk, Edouard Martin

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

49

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENF

Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Tibor Szanyi, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

1

-

EFDD

David Coburn

3

0

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Julia Pitera

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

HL C 417., 2017.12.6., 176. o.

(2)

HL C 417., 2017.12.6., 176. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 331., 2010.12.15., 84. o.

(5)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(6)

HL C 417., 2017.12.6., 176. o.

(7)

HL C 417., 2017.12.6., 176. o.

(8)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(9)

HL L 331., 2010.12.15., 84. o.

(10)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(11)

HL C 84., 2017.3.17., 192. o.

(12)

  Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.)

(13)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2018)0000.

Utolsó frissítés: 2018. április 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat