Eljárás : 2017/2155(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0113/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0113/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.56

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0161

JELENTÉS     
PDF 674kWORD 66k
26.3.2018
PE 613.448v02-00 A8-0113/2018

az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2155(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Bart Staes

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2155(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Eurojust válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2)

–  tekintettel az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05941/2018 – C8-0065/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i 2002/187/IB tanácsi határozatra(4), és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0113/2018),

1.  mentesítést ad az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység adminisztratív igazgatója számára az Eurojust 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység adminisztratív igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2017/2155(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Eurojust válaszával együtt(6),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(7)

–  tekintettel az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05941/2018 – C8-0065/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(8) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i 2002/187/IB tanácsi határozatra(9), és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(10) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0113/2018),

1.  jóváhagyja az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység adminisztratív igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2017/2155(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítéséről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0113/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

B.  mivel bevételi és kiadási mérlegkimutatása(11) szerint az Eurojust 2016. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 43 539 737 EUR volt, ami 2015-höz képest 28,75%-os növekedést jelent; mivel a költségvetés növekedése főként abból ered, hogy az Eurojust új épületbe költözött; mivel az Eurojust teljes költségvetése az Unió általános költségvetéséből származik;

C.  mivel a Számvevőszék az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység 2016. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az Eurosjust éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2011-re és 2015-re vonatkozó mentesítések nyomon követése

1.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a korábbi évekre vonatkozó mentesítések nyomon követése tekintetében korrekciós intézkedésekre került sor, de egy, az igazgató és az Eurojust testülete közötti szerep- és felelősségmegosztással kapcsolatos megjegyzés még mindig „folyamatban lévő” minősítéssel szerepel;

2.  megjegyzi, hogy az Eurojust folyamatos párbeszédet folytat a Bizottság Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóságával és a Költségvetési Főigazgatóságával annak érdekében, hogy az elkövetkező évekre megfelelő finanszírozási szintet lehessen biztosítani;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

3.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2016. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeképpen a költségvetés végrehajtási aránya 99,89%-os volt, ideértve az új épületre elkülönített 6 980 000 eurót; megállapítja továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 80,42%-os volt, ami 2015-höz képest 8,55%-os csökkenést jelent;

4.  sajnálatosnak tartja, hogy a finanszírozásával kapcsolatos ismert strukturális problémák miatt az Eurojust a költségvetés rendelkezésre állásával kapcsolatos problémákkal küzdött, és immár második éve kénytelen volt enyhítő intézkedésekhez folyamodni, amelyek miatt módosítani kellett a költségvetést, és ami néhány folyamatban lévő tevékenységének halogatásához és fontos technológiai fejlesztések elhalasztásához vezetett;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

5.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a II. cím (Igazgatási kiadások) alatt lekötött előirányzatok szintje magas, 6 446 530 EUR (40%) volt a 2015-ös 1 600 000 EUR (22%) összeghez képest; elismeri, hogy ezek főként az Eurojust 2017-ben történő új helyszínre költözéséhez kapcsolódóan a következő évre megrendelt beszerzésekhez és áthúzódó munkálatokhoz kapcsolódnak (4 867 482 EUR);

6.  üdvözli, hogy az Eurojust jelentős javulást ért el a 2015. évről történő átvitelek terén, a korábbi éveknél sokkal alacsonyabb törlési aránnyal (5,6%);

7.  megjegyzi, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjainak többéves jellege indokolja, és nem szükségszerűen a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, és nem mindig állnak ellentétben az évenkéntiség költségvetési elvével, különösen, ha előre tervezik azokat és a Számvevőszéket tájékoztatják ezekről;

8.  kéri az ügynökséget, hogy a következő évre történő átvitel összegét tartsa a lehető legalacsonyabban;

Közbeszerzések és személyzeti politika

9.  megjegyzi, hogy az Eurojust 30 darab 15 000 EUR értéket meghaladó szerződést írt alá, ami 2015-höz képest 30%-os növekedést jelent; megállapítja, hogy a szerződések 80%-a esetében nyílt közbeszerzési eljárást alkalmaztak, ami a beszerzések összegének 92,50%-át tette ki;

10.  megállapítja, hogy 2016-ban az Eurojust végrehajtotta az álláshelycsökkentések harmadik hullámát (1% – 3 álláshely) annak érdekében, hogy elérje a Parlament és a Tanács által megállapított 5%-os célértéket; megjegyzi, hogy az álláshelyek megszüntetésére az igazgatási támogatás területén került sor;

11.  megjegyzi, hogy az Eurojust betöltetlen álláshelyeinek aránya 2016. december 31-én 3,4% volt a 2015. december 31-i 2,4%-hoz képest; megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2016-os létszámterv 96,6%-a végrehajtásra került; megállapítja, hogy a létszámterv szerint az Unió általános költségvetésében engedélyezett 203 álláshelyből 2016. december 31-én 196-ot töltöttek be, míg 2015-ben 200-at;

12.  megjegyzi, hogy 2016-ban az Eurojust 255,5 főnyi (teljes munkaidős egyenértékű) személyi állományából 68,1 fő (teljes munkaidős egyenértékű) volt kirendelt nemzeti szakértő, szerződéses alkalmazott, kölcsönmunkaerő és tanácsadó;

13.  sajnálatosnak tartja, hogy a 2016. december 31-én betöltött álláshelyek száma alapján a nemek közötti arány tekintetében elmondható, hogy a munkatársak 69%-a nő, 31%-a pedig férfi volt; aggodalommal jegyzi meg továbbá a felső vezetésben és az igazgatótanácsban jellemző egyenlőtlenséget;

14.  megállapítja, hogy az Eurojust munkatársai 2016-ban átlagosan hét napot voltak betegszabadságon; megállapítja, hogy a személyi állomány tagjai által 2016-ban jólléti tevékenységekkel töltött napok száma alacsony, 0,13 nap volt; sajnálatosnak tartja, hogy az Eurojust nem nevezett meg 2016-ban bevezetett, a korábbiaktól eltérő jólléti tevékenységeket, ahogyan azt a Parlament kérte;

15.  elégedetten állapítja meg, hogy az Eurojust a személyek méltóságának megvédésére és a pszichológiai és szexuális zaklatás megelőzésére irányuló politika részeként létrehozta a bizalmas tanácsadók hálózatát, valamint megelőző és figyelemfelhívó programokat tartott a humánerőforrással foglalkozó csapat szervezésében;

16.  aggodalommal jegyzi meg, hogy 2015. április 13. és 2017. április 13. között a bizalmas tanácsadók hálózatát a személyi állomány 26 tagja kereste fel; megjegyzi, hogy a 26 kapcsolatfelvételből 16 esetben egyetlen találkozó után lezárták az ügyet; aggodalommal jegyzi meg ugyanakkor azt is, hogy a bizalmas tanácsadók 9 esetet zaklatásnak minősítettek, és 2 informális eljárást kezdeményeztek; megállapítja, hogy a többi ügy konfliktusokkal, munkahelyi stresszel és információkéréssel volt kapcsolatos;

17.  megjegyzi, hogy az Eurojust használ hivatali járműveket, de azok magáncélú használata nem engedélyezett;

Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, átláthatóság és demokrácia

18.  megjegyzi, hogy 2016-ban elkészült az Eurojust visszaélést bejelentő személyek védelméről szóló belső szabályainak tervezete, és a testület 2016. október 4-én tartotta róla az első eszmecserét; aggodalommal jegyzi meg ugyanakkor, hogy a belső szabályok elfogadását elhalasztották, amikor 2016 elején a Bizottság tájékoztatta az ügynökségeket arról, hogy készülőben van az ügynökségeknek szánt határozatminta;

19.  felkéri a Bizottságot a visszaélések bejelentésére vonatkozó iránymutatásainak gyors elfogadására, mert ezt követően azokat az ügynökségek – köztük az Eurojust is – azonnal el fogják fogadni és alkalmazni fogják; megjegyzi, hogy az Eurojust a Bizottság útmutatására vagy észrevételeire várt vonatkozó szabályainak véglegesítése előtt; sürgeti az Eurojustot, hogy fokozza tovább az erőfeszítéseit a visszaélést bejelentő személyek védelmével kapcsolatos egyértelmű belső szabályok véglegesítésére, és az információ ellenőrzéséig vélelmezni kell e személyek jóhiszeműségét;

20.  véleménye szerint megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy független közzétételi, tanácsadó és bejelentő szervet, amely segítséget nyújtana a visszaélést bejelentő személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés bizalmas jellegét – megtalálják a megfelelő csatornákat, és hogy megkapják a szükséges támogatást és tanácsot;

21.  megjegyzi, hogy az Eurojust nyilvántartást vezet az igazgatótanács tagjai által aláírt, az összeférhetetlenség hiányáról szóló nyilatkozatokról, és azt rendszeresen frissíti, azonban megjegyzi, hogy ezek a nyilatkozatok és az igazgatótanács tagjainak életrajzai nem elérhetők a nyilvánosság számára; felkéri az Eurojustot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e kérdésben elért előrelépésről, és fontolja meg a nyilatkozatoknak és az életrajzoknak az Eurojust honlapján történő közzétételét; rámutat, hogy ez nem szolgálja az átláthatóságot, és ezért kéri az összeférhetetlenségi nyilatkozatok ellenőrzését és frissítését;

22.  aggodalommal jegyzi meg, hogy a személyzet, valamint az Eurojust testülete és a független közös ellenőrző szerv tagjai nem tették közzé érdekeltségi nyilatkozataikat;

23.  üdvözli, hogy az Eurojust 2017-ben elkészítette etikai és magatartási útmutatóját, amely magában foglalja a helyes hivatali magatartásra vonatkozó kódexet is;

24.  megjegyzi, hogy az Eurojusthoz 2016-ban a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozóan 15 új kérelem érkezett be, és az Eurojust 5 esetben teljes körű hozzáférést biztosított, 4 esetben úgy határozott, hogy csak részleges hozzáférést biztosít, míg 6 esetben megtagadta a hozzáférést;

Főbb eredmények

25.  üdvözli az Eurojust által 2016-ban elért három fő eredményt:

–  az adminisztráció korábban sosem látott mértékű átszervezése, amely szinergiákat és hatékonyságnövekedést eredményezett;

–  a közös nyomozócsoportokra vonatkozó felülvizsgált megállapodásminta és gyakorlati útmutató kidolgozása, továbbá pénzügyi támogatás biztosítása 90 közös nyomozócsoport számára; 1 000 000 EUR biztosítása nyolc közös nyomozócsoporttal kapcsolatos támogatási javaslatra irányuló felhívás alapján;

–  releváns stratégiai dokumentumok és eseti igazságügyi elemzések készítése kiemelt bűnügyi területeken, például a külföldi terrorista harcosokról szóló negyedik jelentés, a külföldi terrorista harcosokról szóló harmadik jelentés összegzése, a kémiai, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) e-kézikönyv vagy a számítástechnikai bűnözésről szóló igazságügyi értesítők;

Belső kontrollrendszerek

26.  megjegyzi, hogy az Eurojust elfogadott egy sor belsőkontroll-standardot a Bizottság által létrehozott keret és a nemzetközi bevált gyakorlatok alapján annak érdekében, hogy biztosítani tudja a szakpolitikai és operatív célok elérését; megjegyzi továbbá, hogy az Eurosjust a beszámolási év folyamán megvizsgálta legfontosabb belső kontrollrendszereinek hatékonyságát, és megállapította, hogy a belsőkontroll-standardokat ténylegesen végrehajtották; megállapítja, hogy az Eurojust intézkedéseket tett belső kontrollrendszerei hatékonyságának javítása érdekében a kockázatkezelési folyamat terén (6. belsőkontroll-standard); várja az Eurojust következő éves jelentését és a hatékonyság további fokozása érdekében hozott intézkedésekkel kapcsolatos további részleteket;

Belső ellenőrzés

27.  megjegyzi, hogy az Eurojust éves jelentése szerint a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (a továbbiakban: IAS) 2016 januárjában ellenőrzést végzett az „Ellenőrzés és beszámolás – a megbízhatóság építőkövei” témakörben; megállapítja, hogy az IAS két „nagyon fontosnak” és négy „fontosnak” kategorizált ajánlást fogalmazott meg; elégedetten jegyzi meg, hogy az Eurojust az ajánlásokkal összefüggésben korrekciós intézkedéseket hajtott végre, bizonyítva e szolgálat értékét;

Teljesítmény

28.  megállapítja, hogy az Eurojust 2014–2015 folyamán elvégezte tevékenységeinek külső értékelését, aminek alapján belső cselekvési tervet dolgozott ki az ajánlások végrehajtására; megjegyzi, hogy a testület 2016 márciusában felállított egy, a prioritások meghatározásáért felelős munkacsoportot, amely megbízást kapott a fennmaradó ajánlások végrehajtásának irányítására; megjegyzi ezen kívül, hogy további fejlemények és eredmények várhatók a 2017-es év folyamán;

További megjegyzések

29.  megjegyzi, hogy az Eurojust 2017 júniusában és júliusában sikeresen lezárta az új épületbe való átköltözést; megállapítja, hogy a régi épület fogadó állam számára történő visszaszolgáltatása 2017. augusztus 31-én megtörtént, és a fogadó állam ezt követően határozza majd meg a visszaszolgáltatással összefüggésben az Eurojustot terhelő költségeket; megjegyzi, hogy az Eurojustot terhelő költségek ismertté válását követően kell az Eurojustnak vázolnia a mentesítésért felelős hatóság számára a költözéssel járó költségek teljességét;

30.  elégedetten jegyzi meg, hogy az Eurojust az Europollal együttműködésben véglegesítette az ISO14001/EMS tanúsítvánnyal kapcsolatos kombinált megközelítést; megjegyzi, hogy az Eurojust szerint amíg 2016-ban csupán bérelte ideiglenes helyiségeit a Holland Királyságtól, bérlőként nem volt képes csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátását;

31.  az Eurojust válasza alapján – a rendelkezésre álló idő gyors csökkenése fényében – aggodalommal jegyzi meg, hogy egyelőre nincs információcsere az Eurojust és a Bizottság között az Eurojust brexitet követő jövőbeni tevékenységeinek előkészítését illetően; felkéri az Eurojustot és a Bizottságot, hogy biztosítsák a szükséges információk hatékony áramlását, szem előtt tartva, hogy együttműködési megállapodást kell majd kötni az Egyesült Királysággal;

32.  üdvözli az Eurojust helyzetének megerősödését az igazságügyi együttműködés és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem koordinációja, valamint az igazságügyi szakértelem központjaként az Unión belül; kiemeli a számítástechnikai bűnözés elleni európai igazságügyi hálózat létrehozását; megjegyzi, hogy az Eurojusthoz 2306 segítség iránti kérelem érkezett (4%-os növekedés), és hogy 249 koordinációs találkozót szervezett 288 ügy kapcsán, továbbá 148 közös nyomozócsoportnak nyújtott támogatást, köztük 90-nek pénzügyi támogatást is (32%-os növekedés); tudomásul veszi, hogy az Eurojust 2016 decemberében közzétette negyedik jelentését, melynek címe: „Külföldi terrorista harcosok: az Eurojust álláspontja a jelenségről és a büntető igazságügy válasza”;

o

o o

33.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2018. ...-i állásfoglalására(12).

7.2.2018

VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Eurojust 2016-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2155(DEC))

A vélemény előadója: Kostas Chrysogonos

JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  üdvözli a Számvevőszék azon megállapítását, hogy az Eurojust éves beszámolója híven tükrözi az ügynökség 2016. december 31-i pénzügyi helyzetét, és hogy az ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak;

2.  üdvözli az Eurojust költségvetésének rendkívül magas végrehajtási arányát (99,89%); tudomásul veszi, hogy a lekötött előirányzatok nagy arányú (40%) átvitele a II. cím (Támogató tevékenységek kiadásai) esetében annak tudható be, hogy előkészítették az új épületbe való 2017-es költözést;

3.  hangsúlyozza a Számvevőszék 2011-es ajánlását az ügyvezető igazgató és az Eurojust testülete szerepének és felelősségének újbóli meghatározására; elismeri, hogy 2016 végén a jogalkotó még tárgyalt az Eurojust-rendeletről, ezért nem lehetett korrekciós intézkedéseket hozni az ügy megoldása érdekében;

4.  üdvözli az Eurojust helyzetének megerősödését az igazságügyi együttműködés és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem koordinációja, valamint az igazságügyi szakértelem központjaként az Unión belül; kiemeli a számítástechnikai bűnözés elleni európai igazságügyi hálózat létrehozását; megjegyzi, hogy az Eurojusthoz 2306 segítség iránti kérelem érkezett (4%-os növekedés), és hogy 249 koordinációs találkozót szervezett 288 ügy kapcsán, továbbá 148 közös nyomozócsoportnak nyújtott támogatást, köztük 90-nek pénzügyi támogatást is (32%-os növekedés); tudomásul veszi, hogy az Eurojust 2016 decemberében közzétette negyedik jelentését, melynek címe: „Külföldi terrorista harcosok: az Eurojust álláspontja a jelenségről és a büntető igazságügy válasza”;

5.  sajnálja, hogy a finanszírozásával kapcsolatos ismert strukturális problémák miatt az Eurojust a költségvetés rendelkezésre állásával kapcsolatos problémákkal küzdött, és immár második éve kénytelen volt enyhítő intézkedésekhez folyamodni, amelyek miatt módosítani kellett a költségvetést, és ami néhány folyamatban lévő tevékenységének halogatásához és fontos technológiai fejlesztések elhalasztásához vezetett; ezzel összefüggésben kiemeli, hogy az Eurojust folyamatos párbeszédet folytat a Jogérvényesülési Főigazgatósággal és a Költségvetési Főigazgatósággal annak érdekében, hogy az elkövetkező évekre megfelelő finanszírozási szintet lehessen biztosítani;

6.  felkéri a Bizottságot a visszaélések bejelentésére vonatkozó iránymutatásainak gyors elfogadására, mert ezt követően azokat az uniós ügynökségek – köztük az Eurojust is – azonnal el fogják fogadni és alkalmazni fogják; megjegyzi, hogy az Eurojust a Bizottság útmutatására vagy észrevételeire várt vonatkozó szabályainak véglegesítése előtt; sürgeti az ügynökséget, hogy fokozza erőfeszítéseit a visszaélést bejelentő személyek védelmével kapcsolatos egyértelmű belső szabályok véglegesítésére, és az információ ellenőrzéséig vélelmezni kell e személyek jóhiszeműségét;

7.  aggodalommal jegyzi meg, hogy a személyzet, valamint az Eurojust testülete és a független közös ellenőrző szerv tagjai nem tették közzé érdekeltségi nyilatkozataikat; megjegyzi azonban, hogy az Eurojust testülete iránymutatásokat fogadott el az összeférhetetlenségek megelőzéséről és kezeléséről.

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

1.2.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

46

6

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

46

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

6

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

HL C 417., 2017.12.6., 218. o.

(2)

HL C 417., 2017.12.6., 218. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 63., 2002.3.6., 1. o.

(5)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(6)

HL C 417., 2017.12.6., 218. o.

(7)

HL C 417., 2017.12.6., 218. o.

(8)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(9)

HL L 63., 2002.3.6., 1. o.

(10)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(11)

HL C 113., 2016.3.30., 83. o.

(12)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0000.

Utolsó frissítés: 2018. április 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat