RAPORT conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte

27.3.2018 - (15467/2016 – C8-0327/2017 – 2016/0367(NLE) – 2017/2227(INI))

Comisia pentru afaceri externe
Raportor: Francisco José Millán Mon

Procedură : 2017/2227(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0119/2018

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte

(15467/2016 – C8-0327/2017 – 2016/0367(NLE)2017/2227(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (15467/2016),

–  având în vedere proiectul de Acord-cadru dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte[1] (09776/2016),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 și articolul 212 alineatul (1), coroborate cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) și cu al doilea paragraf din articolul 218 alineatul (8) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0327/2017),

–  având în vedere Declarația Organizației Națiunilor Unite privind drepturile popoarelor indigene, astfel cum a fost adoptată de Adunarea Generală la 13 septembrie 2007,

–  având în vedere Cadrul de parteneriat UE-Australia semnat în octombrie 2008, care urmează să fie înlocuit de către acordul-cadru,

  având în vedere Declarația comună privind relațiile și cooperarea între Uniunea Europeană și Australia, adoptată la Luxemburg la 26 iunie 1997,

  având în vedere rezoluția sa din 25 februarie 2016 privind deschiderea negocierilor pentru Acordul de liber schimb (ALS) cu Australia și Noua Zeelandă[2], precum și rezoluția din 26 octombrie 2017 conținând recomandarea Parlamentului adresată Consiliului referitoare la mandatul de negociere propus pentru negocierile comerciale cu Australia[3],

  având în vedere declarația comună din 15 noiembrie 2015 a Președintelui Comisiei, Jean-Claude Juncker, a Președintelui Consiliului European, Donald Tusk, și a Prim-ministrului Australiei, Malcolm Turnbull,

  având în vedere declarația comună din 22 aprilie 2015 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a ministrului de externe australian, intitulată „Către un parteneriat mai strâns între UE și Australia”,

–  având în vedere Acordul între Uniunea Europeană și Australia de instituire a cadrului de participare a Australiei la operațiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor, semnat în 2015[4],

  având în vedere Acordul administrativ între Australia și Uniunea Europeană, convenit în decembrie 2014, privind stabilirea unui program de schimburi diplomatice,

–  având în vedere Acordul de recunoaștere reciprocă în materie de certificare a standardelor, semnat în 1999[5], precum și Acordul dintre UE și Australia de modificare a acordului menționat mai sus, din 2012[6],

–  având în vedere Acordul UE-Australia privind registrul cu numele pasagerilor (PNR), semnat la 29 septembrie 2011[7],

  având în vedere Acordul privind securitatea informațiilor clasificate între Australia și Uniunea Europeană, semnat la 13 ianuarie 2010[8],

–  având în vedere Acordul de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Australia, semnat în 1994[9],

–  având în vedere cea de a 38-a reuniune interparlamentară (RIP) între UE și Australia, care a avut loc la Strasbourg între 4 și 5 octombrie 2017,

  având în vedere primul Forum al liderilor UE-Australia, care a avut loc la Sydney în iunie 2017, reunind lideri politici și din mediul de afaceri, reprezentanți ai mediului academic, ai mass-media și ai societății civile;

  având în vedere Cartea albă privind politica externă, publicată de guvernul australian în noiembrie 2017, care descrie prioritățile Australiei și provocările cu care se confruntă aceasta pe plan internațional și subliniază importanța fundamentală a așa-numitei regiuni indo-pacifice pentru Australia,

  având în vedere faptul că această Carte albă privind politica externă prezintă rolurile esențiale jucate de Statele Unite și de China în regiunea indo-pacifică și în politica externă a Australiei, menționând în același timp importanța relațiilor Australiei cu Uniunea Europeană și statele sale membre,

  având în vedere Revizuirea politicii privind schimbările climatice din 2017, publicată de guvernul australian în decembrie 2017,

  având în vedere documentul guvernului australian, intitulat „Știința australiană a schimbărilor climatice: un cadru național”, publicat în 2009,

–  având în vedere Rezoluția sa legislativă din ... referitoare la proiectul de decizie,

–  având în vedere articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0119/2018),

A.  întrucât UE și Australia au semnat un acord-cadru la 7 august 2017; întrucât relația strânsă și puternică dintre Australia și UE și statele sale membre are rădăcini istorice de lungă durată și se bazează pe valori și principii comune, precum respectarea democrației, drepturile omului, egalitatea de gen, statul de drept, inclusiv dreptul internațional, precum și pacea și securitatea; întrucât legăturile dintre popoare sunt profunde și de lungă durată;

B.  întrucât UE și Australia au sărbătorit 55 de ani de cooperare și relații diplomatice în 2017; întrucât această relație a dobândit un nou dinamism în ultimii câțiva ani; întrucât toate statele membre au relații diplomatice cu Australia și 25 dintre ele au ambasade la Canberra;

C.  întrucât Cartea albă a guvernului australian privind politica externă stipulează că „o Uniune Europeană puternică rămâne esențială pentru interesele Australiei și va fi un partener din ce în ce mai important pentru protejarea și promovarea unei ordini internaționale bazate pe norme”; întrucât Cartea albă subliniază necesitatea de a coopera îndeaproape cu UE și cu statele sale membre „în ceea ce privește provocările, ca de exemplu terorismul, proliferarea armelor de distrugere în masă (ADM), dezvoltarea durabilă și drepturile omului”;

D.  întrucât UE și Australia sunt angajate în cooperare și dialog cu statele din Asia de Sud-Est, inclusiv prin intermediul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), al Forumului regional al ASEAN (ARF), al Reuniunii Asia-Europa (ASEM) și al Summitului Asiei de Est (EAS); întrucât Australia este membru fondator al Forumului insulelor din Pacific (PIF) și a încheiat un parteneriat strategic cu ASEAN; întrucât Australia va găzdui un summit extraordinar ASEAN-Australia între 17 și 18 martie 2018;

E.  întrucât UE, ca actor global, ar trebui să își consolideze în continuare prezența în Asia-Pacific, o regiune mare și dinamică, în care Australia reprezintă un partener firesc al UE și este, de asemenea, un actor important în sine; întrucât o regiune Asia-Pacific stabilă, pașnică și bazată pe norme, în conformitate cu principiile și standardele noastre, este utilă pentru securitatea și pentru interesele UE;

F.  întrucât UE și Australia sunt strâns aliniate în chestiunile de politică externă, cum ar fi cele referitoare la Ucraina, Rusia, Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC) și Orientul Mijlociu;

G.  întrucât Australia are strânse legături politice, de securitate și apărare cu SUA, care sunt compatibile cu legăturile sale din ce în ce mai apropiate cu China, cu care întreține un parteneriat strategic cuprinzător;

H.  întrucât, în 2016, UE a fost al doilea partener comercial al Australiei - a doua sursă de importuri (19,3 %) și a treia destinație a exporturilor (10,3 %) - și întrucât ambele părți împărtășesc o gamă largă de interese economice; întrucât stocul de investiții străine directe ale UE în Australia s-a ridicat în 2015 la 117,7 miliarde, iar stocul de investiții australiene directe în UE a fost de 21,7 miliarde de euro;

I.  întrucât Australia are un angajament puternic față de liberul schimb și a încheiat ALS-uri bilaterale cu state importante din Asia de Est – China, Japonia, Coreea de Sud, Singapore, Malaysia și Thailanda – (precum și un acord regional cu ASEAN), și cu Noua Zeelandă, Chile, Statele Unite și Peru, precum și acordul PACER Plus cu insulele din Pacific;

J.   Întrucât, la 23 ianuarie 2018, Australia și alte 10 state riverane Oceanului Pacific au anunțat că au ajuns la un consens referitor la un acord comercial transpacific, așa-numitul Acord de parteneriat transpacific cuprinzător și progresiv (CPTPP), care a fost semnat în Chile, la 8 martie 2018; întrucât Australia negociază în prezent un număr mare de acorduri comerciale, inclusiv Parteneriatul economic regional cuprinzător (RCEP), lansat la un summit ASEAN în 2012;

K.  întrucât Australia, un stat care susține guvernanța mondială internațională, a fost membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU (CSONU) de cinci ori și a fost un membru activ al G20 de la înființarea acestuia, prezidând summitul de la Brisbane, în 2014, într-o foarte bună cooperare cu UE; întrucât Australia a fost de curând aleasă membră a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului;

L.  întrucât Australia a trimis trupe să se alăture coaliției internaționale împotriva Daesh în Irak și Siria; întrucât, în Afganistan, Australia a fost statul din afara NATO cu cea mai mare contribuție de efective militare la Forța internațională de asistență pentru securitate (FIAS);

M.  întrucât Australia a contribuit la numeroase misiuni de menținere a păcii sprijinite de ONU pe trei continente, precum și în Papua-Noua Guinee și în Insulele Solomon;

N.  întrucât, în 2014, Australia a contribuit pentru prima dată la o misiune de gestionare a crizelor condusă de UE, EUCAP Nestor, în Cornul Africii; întrucât marina australiană desfășoară operații de combatere a pirateriei și a terorismului în cadrul Forțelor Maritime Combinate, în Cornul Africii și în partea de vest a Oceanului Indian;

O.  întrucât cetățenii australieni au suferit o serie de atacuri teroriste de origine islamistă radicală, atât în interiorul, cât și în afara frontierelor țării lor; întrucât atât UE, cât și Australia cooperează în cadrul activităților de combatere a terorismului, inclusiv în acțiunile de combatere a extremismului violent, în cadrul eforturilor de oprire a finanțării organizațiilor teroriste și al coordonării proiectelor specifice de consolidare a capacităților;

P.  întrucât Centrul de Cooperare în Materie de Aplicare a Legii din Jakarta (JCLEC), o inițiativă australiano-indoneziană, are scopul de a mări gradul de expertiză al agențiilor de aplicare a legii din Asia de Sud-Est în ceea ce privește combaterea terorismului și a criminalității organizate transnaționale și a primit, de asemenea, fonduri din partea UE;

Q.  întrucât, în octombrie 2017, guvernul australian a lansat strategia internațională de implicare cibernetică cu scopul de a aborda chestiuni precum comerțul electronic, criminalitatea cibernetică, securitatea internațională și guvernarea electronică;

R.  întrucât Australia a sprijinit Filipine în promovarea securității și în lupta împotriva jihadismului;

S.  întrucât UE și Australia discută chestiuni legate de migrație în cadrul Dialogului anual UE-Australia la nivel de funcționari de rang înalt privind migrația, azilul și aspectele legate de diversitate; întrucât Procesul de la Bali privind introducerea ilegală de migranți, traficul de persoane și infracțiunile transnaționale conexe este coprezidat de către Australia;

T.  întrucât Australia are un venit pe cap de locuitor foarte ridicat și o societate deschisă, democratică și multiculturală; întrucât o persoană din patru din populația sa s-a născut în străinătate și aproximativ șapte milioane de migranți permanenți, inclusiv numeroși originari din Europa, s-au stabilit în Australia din 1945; întrucât Australia se află într-o situație geografică specială, ocupând o zonă vastă între Oceanul Indian și Pacificul de Sud;

U.  întrucât Australia și UE își reafirmă în acordul-cadru angajamentul de a coopera în domeniul schimbărilor climatice; întrucât, prin Revizuirea politicii privind schimbările climatice din 2017, Australia și-a reiterat angajamentul de a lupta împotriva acestei amenințări;

V.  întrucât Australia se confruntă cu un impact economic și de mediu semnificativ din cauza schimbărilor climatice la nivelul mai multor sectoare, inclusiv în ceea ce privește securitatea apei, agricultura, comunitățile costiere și infrastructura;

W.  întrucât Australia, o membră a Comitetului de asistență pentru dezvoltare (CAD) al OCDE, dă dovadă de angajament deosebit în sprijinirea bunei guvernanțe și a creșterii economice în Papua Noua Guinee, Indonezia, Timorul de Est și alte insule din Pacific și țări din Asia, în care UE și statele sale membre sunt, de asemenea, donatori importanți;

X.  întrucât guvernul australian investește în programe, cum ar fi Programul științific australian privind schimbările climatice și Programul de cercetare privind impactul schimbărilor climatice asupra gestionării resurselor naturale și adaptarea la acestea pentru a ajuta factorii de decizie să înțeleagă și să gestioneze impactul posibil al schimbărilor climatice;

Y.  întrucât Australia a instituit un cadru național și un grup de coordonare la nivel înalt pentru a elabora un plan de punere în aplicare a cunoștințelor științifice privind schimbările climatice, care să asigure o abordare coordonată a problemei în cadrul comunităților de pe teritoriul țării;

Z.  întrucât, la 10 noiembrie 2016, Australia a ratificat Acordul de la Paris și Amendamentul de la Doha la Protocolul de la Kyoto, reafirmându-și angajamentul de a lua măsuri privind schimbările climatice, și a elaborat o serie de politici pentru reducerea emisiilor interne și pentru sprijinirea acțiunii la nivel mondial;

AA.  întrucât planul privind schimbările climatice elaborat de guvernul australian include reducerea emisiilor cu 5% față de nivelurile din 2000 până în 2020 și cu 26-28 % față de nivelurile din 2005 până în 2030 și dublarea capacității de producție de energie din surse regenerabile până în 2020;

AB.  întrucât guvernul australian a jucat un rol important în sprijinirea serviciilor meteorologice naționale din Pacific și a organizațiilor regionale pentru ca acestea să pună la dispoziție sisteme de alertă timpurie privind clima și vremea,

1.  salută încheierea proiectului de acord-cadru, care va oferi un instrument cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic pentru modernizarea și consolidarea relațiilor bilaterale UE-Australia și pentru intensificarea cooperării în domenii cum ar fi politica externă și chestiunile de securitate, drepturile omului și statul de drept, dezvoltarea globală și ajutorul umanitar, chestiunile economice și comerciale, justiția, cercetarea și inovarea, educația și cultura, agricultura, afacerile maritime și pescuitul, precum și în ceea ce privește provocările globale, cum ar fi schimbările climatice, migrația, sănătatea publică, combaterea terorismului și proliferarea armelor de distrugere în masă (ADM);

2.  subliniază că UE și Australia sunt parteneri puternici, cu aceeași viziune, cu o profundă relație bilaterală, și care împărtășesc valorile și principiile democrației, respectarea drepturilor omului și a statului de drept, care mențin legături politice și economice din ce în ce mai puternice și se bucură de legături strânse și active pe plan cultural, academic și interuman;

3.  evidențiază că, pentru UE și Australia, în calitate de parteneri cu aceeași viziune a lumii, cooperarea pe plan bilateral și plan multilateral în chestiuni de interes regional și global are o valoare deosebită; subliniază avantajul acțiunii comune a UE și Australiei în cadrul ONU și al OMC, precum și în cadrul unor organisme cum ar fi G20, pentru păstrarea și consolidarea unei ordini globale bazate pe cooperare și pe norme într-o lume complexă și în schimbare care se confruntă cu o mare incertitudine;

4.  salută crearea unui comitet comun în temeiul acordului-cadru, cu scopul de a promova punerea în aplicare eficientă a acestuia și de a menține coerența globală a relațiilor dintre UE și Australia;

5.  susține viitoarea lansare a negocierilor pentru un acord de liber schimb între UE și Australia, care trebuie să fie derulate într-un spirit de reciprocitate, transparență, responsabilitate și beneficii mutuale, ținând în același timp cont de caracterul sensibil al anumitor produse, cum ar fi cele agricole, datorită faptului că Australia este unul dintre cei mai importanți exportatori agricoli; încurajează ambii parteneri să aibă un nivel ridicat de ambiție în domeniul serviciilor; subliniază că, în cadrul negocierilor, UE ar trebui să țină seama de nevoile și cererile IMM-urilor, și nu de standarde mai joase de mediu, sociale și de muncă; subliniază lansarea la timp a acestor negocieri, având în vedere că Australia a realizat deja mai multe acorduri de liber schimb cu state importante din Asia de Est și din Pacific și se pregătește să încheie astfel de acorduri și cu alte state relevante;

6.  accentuează rolul activ al Australiei în programele UE de cooperare în domeniul învățământului superior, în cadrul Programului bilateral de învățământ UE-Australia, și apreciază faptul că, începând cu anul 2015, universitățile australiene participă la acordurile de mobilitate Erasmus+; ia act de faptul că această cooperare ar trebui consolidată în continuare, pentru a promova beneficiile mutuale pentru studenți și cercetători și pentru a le oferi posibilitatea de a dobândi competențe multiculturale și inovative;

7.  reamintește că UE și Australia sunt parteneri importanți în domeniul cercetării și cooperării pentru inovare, în scopul de a contribui la dezvoltarea economică durabilă și ca o modalitate de a consolida în continuare o societate bazată pe cunoaștere;

8.  felicită Australia pentru sprijinul acordat și pentru alinierea regimului său de sancțiuni cu cel al UE, în urma anexării ilegale a Crimeei de către Rusia și a intervențiilor militare din estul Ucrainei;

9.  salută sprijinul Australiei pentru sancțiunile internaționale specifice împotriva persoanelor fizice și a entităților responsabile de agresiuni militare, terorism și încălcări ale drepturilor omului, inclusiv ca răspuns la agresiunea Rusiei în Ucraina și ocuparea Crimeei;

10.  felicită Oficiul pentru Evaluări Naționale din Australia pentru sprijinul acordat în furnizarea unei analize internaționale, politice, strategice și economice și pentru legătura acestuia cu partenerii internaționali pentru a asigura răspunsuri la chestiuni de interes comun;

11.  recunoaște rolul critic jucat de Australia în cadrul „Five Eyes Intelligence Community” și sprijinul său atât pentru securitatea statelor membre ale UE, cât și a partenerilor transatlantici, salută acordul operațional încheiat de Australia cu Europol și evidențiază potențialul de extindere în continuare a schimbului de informații și a cooperării operaționale cu guvernul australian;

12.  recunoaște rolul Australiei în cosponsorizarea, în 2014, a rezoluțiilor CSONU referitoare la condamnarea doborârii aeronavei MH17 și la eliminarea armelor chimice ale Siriei; salută contribuția esențială a acesteia, în cadrul Consiliului de Securitate, la încercarea de a îmbunătăți situația umanitară din Siria, la gestionarea tranziției în materie de securitate în Afganistan și la abordarea situației drepturilor omului în RPDC;

13.  salută angajamentul ferm al ambilor parteneri privind cooperarea în domeniul combaterii terorismului, astfel cum este prevăzut în acordul-cadru; subliniază importanța unei cooperări bilaterale tot mai strânse în ceea ce privește schimbul de informații referitor la luptătorii străini și la întoarcerea acestora; încurajează ambii parteneri să continue să asigure punerea în aplicare efectivă a celor patru piloni ai strategiei ONU de combatere a terorismului; felicită Australia pentru rolul său în coaliția internațională împotriva Daesh și pentru activitatea sa semnificativă în combaterea terorismului în Asia de Sud-Est;

14.  subliniază inițiativele Australiei privind ciberspațiul internațional și salută faptul că, în conformitate cu acordul-cadru, ambele părți vor coopera în materie de securitate cibernetică, inclusiv în lupta împotriva criminalității informatice;

15.  solicită măsuri de intensificare a cooperării în domeniul combaterii terorismului prin intermediul exercițiilor de formare comune dintre echipele de intervenție în caz de urgență ale statelor membre și agențiile UE, cum ar fi Europol și Centrul european de combatere a terorismului (CECT), pe de o parte, și elemente esențiale ale arhitecturii securității naționale australiene, cum ar fi Organizația pentru Securitatea Informațiilor din Australia (ASIO), Forțele de Apărare Australiene (ADF) și Poliția Federală Australiană, pe de altă parte;

16.  salută angajamentul asumat de UE și de Australia, prevăzut în acordul-cadru, cu privire la intensificarea dialogului și a cooperării lor în materie de migrație și azil; subliniază că nivelul ridicat al mobilității globale necesită o abordare cuprinzătoare și multilaterală, bazată pe cooperare internațională și pe responsabilități comune; salută faptul că ambii parteneri contribuie în mod activ la negocierile în curs, atât privind Pactul global al ONU pentru o migrație legală, desfășurată în condiții de siguranță și de ordine, cât și privind Pactul global privind refugiații;

17.  subliniază importanța unor cadre de cooperare regională – cum ar fi Procesul de la Bali – cu statele de origine, de tranzit și de destinație, în scopul de a salva vieți, de a întrerupe rețelele de introducere ilegală a persoanelor și de a gestiona fluxurile de migrație și de refugiați; salută angajamentul ferm asumat de către Australia față de UNHCR în ceea ce privește relocarea refugiaților și creșterea fondurilor alocate de aceasta pentru ajutorul umanitar la nivel mondial; încurajează Australia să contribuie în continuare la găsirea unei soluții pozitive la situația solicitanților de azil și a migranților reținuți în Papua Noua Guinee și Nauru;

18.  salută angajamentul ambilor parteneri față de intensificarea protecției și promovării drepturilor omului, principiilor democratice și statului de drept, inclusiv în cadrul forumurilor multilaterale și cu partenerii terți, astfel cum se prevede în acordul-cadru; salută alegerea Australiei ca membră a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului pentru perioada 2018-2020; evidențiază lansarea de către Australia în 2008 a Strategiei privind eliminarea decalajelor referitoare la situația populațiilor indigene defavorizate, cum ar fi decalajul în ceea ce privește speranța de viață și alte inegalități; subliniază că această strategie beneficiază de sprijin bipartizan și că un raport anual privind progresele înregistrate este prezentat Parlamentului australian de către prim-ministru; subliniază faptul că guvernul australian colaborează cu statele și teritoriile și populațiile indigene din strâmtoarea Torres, pentru a actualiza strategia privind eliminarea decalajelor;

19.  reamintește faptul că, pentru a combate schimbările climatice, este necesar sprijinul întregii comunități internaționale; salută ratificarea de către Australia a Acordului de la Paris și angajamentul prevăzut în acordul-cadru referitor la consolidarea eforturile de politică externă, pentru a combate schimbările climatice; ia notă de faptul că Australia are obiectivul de a-și reduce emisiile cu 26 până la 28 % față de nivelurile din 2005 până în 2030, ceea ce a fost reafirmat în Revizuirea politicii privind schimbările climatice din 2017; subliniază faptul că această revizuire menține angajamentul de a ajuta alte state, prin intermediul unor inițiative bilaterale și multilaterale; salută eforturile în curs ale Australiei privind furnizarea de sprijin financiar, prin programe de ajutor pentru regiunea Pacificului și țările în curs de dezvoltare vulnerabile, pentru a le permite să își dezvolte economiile în mod durabil și în vederea reducerii emisiilor și a adaptării la schimbările climatice; subliniază copreședinția Australiei și finanțarea Fondului verde pentru climă;

20.  reamintește că Australia, UE și statele sale membre sunt actori importanți în cooperarea pentru dezvoltare și asistența umanitară în regiunea Pacificului; subliniază că ambele părți își concentrează cooperarea în domenii cum ar fi creșterea economică, buna guvernanță și reziliența mediului;

21.  își reiterează îngrijorarea cu privire la tensiunile din Marea Chinei de Sud; încurajează ambii parteneri să continue să promoveze stabilitatea și libertatea de navigare pe această cale de navigație internațională; salută poziția Australiei în favoarea unei soluționări pașnice a litigiilor, pe baza dreptului internațional;

22.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Australiei.

  • [1]  JO L 237, 15.9.2017, p. 7.
  • [2]  Texte adoptate, P8_TA(2016)0064.
  • [3]  Texte adoptate, P8_TA(2017)0419.
  • [4]  JO L 149, 16.6.2015, p. 3.
  • [5]  JO L 229, 17.8.1998, p. 1.
  • [6]  JO L 359, 29.12.2012, p. 2.
  • [7]  JO L 186, 14.7.2012, p. 4.
  • [8]  JO L 26, 30.1.2010, p. 31.
  • [9] JO L 188, 22.7.1994, p. 18.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

54

2

4

Membri titulari prezenți la votul final

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Anders Primdahl Vistisen

Membri supleanți prezenți la votul final

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

54

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, Bodil Valero

2

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios

4

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 12 aprilie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate