Postupak : 2017/0349(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0124/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0124/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 19/04/2018 - 10.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0177

IZVJEŠĆE     *
PDF 428kWORD 52k
27.3.2018
PE 618.065v02-00 A8-0214/2018

o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu obveze poštovanja odredbe o najnižoj standardnoj stopi

(COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelj: Roberto Gualtieri

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu obveze poštovanja odredbe o najnižoj standardnoj stopi

(COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2017)0783),

–  uzimajući u obzir članak 113. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0007/2018),

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0214/2018),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


OBRAZLOŽENJE

Primjena najniže standardne stope PDV-a od 15 % produljena je šest puta otkako je Vijeće 1992. postiglo dogovor o pravilima kojima se ograničuje sloboda država članica u utvrđivanju stopa PDV-a, te se državama članicama propisuje primjena te najniže standardne stope tijekom određenog razdoblja.

Komisija je nekoliko puta u posljednji trenutak prije datuma isteka podnijela prijedloge o produljenju te najniže dopuštene stope. To samo po sebi nije imalo praktičnih posljedica, s obzirom na to da su sve države članice primjenjivale standardne stope PDV-a znatno više od 15 % (trenutačno sve države članice primjenjuju standardnu stopu od barem 17 %). Međutim već je prethodni izvjestitelj (za prethodni prijedlog) s pravom kritizirao Komisiju jer je prekasno podnijela prijedlog te je od Komisije zatražio da slične prijedloge u budućnosti pravovremeno podnese.

Premda je i ovaj prijedlog podnesen u posljednji trenutak, vaš izvjestitelj pozdravlja činjenicu da će se zahvaljujući prijedlogu napokon trajno dogovoriti ograničenje kojim se osigurava pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta ostavljajući pritom državama članicama fleksibilnost pri utvrđivanju standardne stope PDV-a, umjesto niza produljenja primjene privremene najniže stope u posljednji trenutak.

Ovaj je prijedlog dio niza zakonodavnih prijedloga Komisije čiji je cilj reforma sustava PDV-a EU-a i prelazak na konačni sustav PDV-a EU-a. Vaš izvjestitelj smatra da su te reforme hitno potrebne i poziva države članice da se brzo dogovore o njima i provedu ih.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost u pogledu obveze poštovanja odredbe o najnižoj standardnoj stopi

Referentni dokumenti

COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

9.1.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

18.1.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Roberto Gualtieri

23.1.2018

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

23.1.2018

Razmatranje u odboru

20.3.2018

 

 

 

Datum usvajanja

26.3.2018

 

 

 

Datum podnošenja

28.3.2018

Posljednje ažuriranje: 23. travnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti