Postupak : 2017/2064(INL)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0155/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0155/2018

Rasprave :

PV 30/05/2018 - 23
CRE 30/05/2018 - 23

Glasovanja :

PV 31/05/2018 - 7.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0235

IZVJEŠĆE     
PDF 589kWORD 67k
2.5.2018
PE 615.366v02-00 A8-0155/2018

s preporukama Komisiji o manipulacijama s brojačima kilometara u motornim vozilima: revizija pravnog okvira EU-a

(2017/2064(INL))

Odbor za promet i turizam

Izvjestitelj: Ismail Ertug

(Inicijativa – članak 46. Poslovnika)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG PRIJEDLOGU REZOLUCIJE:PREPORUKE O SADRŽAJU ZATRAŽENOG PRIJEDLOGA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJ PRIMIO INFORMACIJE
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s preporukama Komisiji o manipulacijama s brojačima kilometara u motornim vozilima: revizija pravnog okvira EU-a

(2017/2064(INL))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 225. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članke 91. i 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća(1),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2014/47/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EU) 2017/1151(3), Uredbu (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća(4), Uredbu Komisije br. 692/2008(5) i Pravilnik UNECE-a br. 39.(6),

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 10. prosinca 2013. naslovljenu „Akcijski plan CARS 2020.: prema snažnoj, konkurentnoj i održivoj europskoj automobilskoj industriji”(7),

–  uzimajući u obzir studiju Službe Europskog parlamenta za istraživanja (EPRS) iz studenog 2017. naslovljenu „Manipuliranje s brojačima kilometara i mjere za njegovo sprečavanje”(8) i procjenu europske dodane vrijednosti naslovljenu „Manipulacije s brojačima kilometara u motornim vozilima u EU-u”(9),

–  uzimajući u obzir završno izvješće Udruge europskih tijela za registraciju vozila i vozača naslovljeno „Registracija kilometraže vozila” (“Vehicle Mileage Registration”)(10),

–  uzimajući u obzir studiju Europske komisije naslovljenu „Studija potrošačkog tržišta o funkcioniranju tržišta rabljenih vozila iz perspektive potrošača” (“Consumer Market Study on the Functioning of the Market for Second-Hand Cars from a Consumer’s perspective”),

–  uzimajući u obzir Pisanu izjavu Europskog parlamenta br. 0030/2016 od 11. travnja 2016. o borbi protiv prijevara na tržištu rabljenih automobila povezanih s kilometražom;

–  uzimajući u obzir članke 46. i 52. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam (A8-0155/2018),

Trenutačno stanje

A.  budući da je manipulacija s brojačima kilometara, tj. nepoštena praksa namjerne i neovlaštene izmjene stvarne kilometraže vozila prikazane na brojaču kilometara vozila, ozbiljan problem koji je raširen diljem Europske unije, a osobito je prisutan u prekograničnoj trgovini i šteti trećim zemljama u koje se uvoze rabljena vozila iz Europske unije;

B.  budući da ekonomska dobit manipulacije s brojačima kilometara može biti značajna s obzirom na niske cijene potrebne opreme i umjetno podizanje vrijednosti rabljenog vozila; budući da se u studijama procjenjuje da udio manipuliranih vozila iznosi između 5 % i 12 % rabljenih vozila u nacionalnim prodajama i između 30 % i 50 % u prekograničnim prodajama, što rezultira ukupnom ekonomskom štetom koja iznosi između 5,6 i 9,6 milijardi EUR na razini Unije;

C.  budući da je broj prijeđenih kilometara jedan od najvažnijih parametara na temelju kojih kupac procjenjuje tehničko stanje vozila i budući da prijeđena kilometraža znatno utječe na tržišnu vrijednost vozila;

D.  budući da se očitanja brojača kilometara pohranjuju i prikazuju digitalno i da je jednostavno vanjski pristupiti ponovnoj konfiguraciji jer su razine zaštite niže u odnosu na druge komponente vozila;

E.  budući da prijevara s brojačem kilometara šteti potrošačima, trgovcima rabljenih vozila, osiguravateljima i društvima koja daju vozila u zakup, dok koristi imaju počinitelji ove vrste prijevare, i da se moraju pronaći tehnička rješenja da se laicima oteža manipuliranje s brojačima kilometara;

F.  budući da veća istrošenost automobila s manipuliranim brojačima kilometara negativno utječe na sigurnost cestovnog prometa, a kupci takvih automobila često imaju veće troškove održavanja i popravka ako se automobili ne pregledavaju u skladu s njihovom pravom kilometražom;

G.  budući da vozila s manipuliranim brojačima kilometara mogu pokazivati veću potrošnju i imati veće emisije onečišćujućih tvari od očekivanih, čime se krše zahtjevi u pogledu trajnosti iz zakonodavstva o homologaciji;

H.  budući da tržište rabljenih vozila u Europskoj uniji, koje je dva do tri puta veće od tržišta novih vozila, ima najnižu razinu povjerenja potrošača među svim tržištima robom(11), a manipuliranje s brojačima kilometara znatno doprinosi gubitku povjerenja potrošača u trgovce rabljenih vozila i stoga narušava funkcioniranje unutarnjeg tržišta i pošteno tržišno natjecanje;

I.  budući da potrošači nisu dovoljno informirani o mogućim načinima sprečavanja manipuliranja stanjem brojača kilometara u rabljenim automobilima i postojećim tehnikama praćenja kilometraže i sprečavanja prijevara u tom području te o načinima pristupanja tim tehnikama;

J.  uzimajući u obzir da mnoge države članice potrošačima i dalje ne pružaju sredstva koja su im potrebna za kontrolu povijesti upotrebe rabljenog vozila;

K.  budući da prijevara u pogledu kilometraže neproporcionalno utječe na društvene skupine i zemljopisna područja s nižim dohotkom, te izlaže potrošače u državama članicama koje su pristupile EU-u nakon 2004. i u zemljama u neposrednoj blizini EU-a (posebice onim zemalja Zapadnog Balkana u koje se rabljena vozila iz EU-a uvoze bez znatnih pristojbi ili bez carine) većem riziku kupovine vozila s manipuliranim brojačem kilometara zbog čega su oni češće pogođeni tom vrstom nepoštene prakse;

L.  budući da je zbog nepostojanja zajedničkog integriranog sustava za razmjenu informacija među državama članicama povećan rizik od legalizacije očitane kilometraže s kojom se već manipuliralo prije prve provjere u zemlji u kojoj će se vozilo u konačnici registrirati i gdje već postoje mjere za registraciju vozila i provjeru njegove kilometraže;

M.  budući da će se uspostavom jedinstvenih pravila za sprečavanje manipulacije brojačima kilometara znatno povećati sigurnost i pouzdanost pri prekograničnoj kupovini vozila te smanjiti broj nepoštenih praksi te donijeti znatnu korist milijunima europskih potrošača;

Postojeće mjere za rješavanje problema prijevara s brojačima kilometara

N.  budući da su neke države članice već uvele instrumente za minimiziranje manipulacije s brojačima kilometara, kao što su „Car-Pass” u Belgiji i „Nationale AutoPas” (NAP) u Nizozemskoj; budući da se obje države članice koriste bazom podataka koja prikuplja očitanja brojača pri svakom održavanju, servisu, popravku ili periodičnom pregledu vozila, a da se pritom ne prikupljaju osobni podaci i budući da su obje u kratkom vremenu gotovo u potpunosti uklonile prijevare brojačima kilometara u svojim područjima;

O.  budući da belgijskim sustavom na pravnoj osnovi upravlja neprofitna organizacija, a sustavom u Nizozemskoj upravlja vladina agencija, te obje funkcioniraju uz razumne troškove, a uspjeh oba sustava popraćen je i potaknut kampanjama za podizanje razine osviještenosti i informativnim kampanjama, kao i čvrstim pravnim okvirom kojim se uspostavljaju jasna pravila i odvraćajuće sankcije;

P.  budući da znatno veći broj manipuliranih vozila u zemljama bez pristupa tim bazama podataka pokazuje da su prekogranična razmjena podataka i suradnja među državama članicama ključne za njihov uspjeh;

Q.  budući da EUCARIS, Europski informacijski sustav o vozilima i vozačkim dozvolama, već pruža infrastrukturu i organizaciju potrebne za razmjenu usklađenih podataka u pogledu prometa među tijelima država članica te ga države članice koriste za ispunjavanje obveza iz Direktive 2011/82/EU Europskog parlamenta i Vijeća(12), a među njegovim funkcionalnostima već se nalazi zapisivanje kilometraže;

R.  budući da također postoje tehnička rješenja, i u pogledu hardvera i u pogledu softvera, koja bi proizvođači mogli integrirati u vozila i na taj način odmah spriječiti manipulacije s brojačima kilometara, budući da se „hardverski sigurnosni moduli” (HSM) i „sigurnosne hardverske ekstenzije” (SHE) već koriste za zaštitu elektroničkih upravljačkih jedinica (ECU) u vozilima od neovlaštenog pristupa, manipulacije ili krađe automobila, a njihov procijenjeni trošak po vozilu jest jedan euro;

S.  budući da Uredba (EU) 2017/1151 obvezuje proizvođače da, kako bi dobili homologaciju za vozilo, provedu sustavne strategije za zaštitu od nedopuštenih zahvata i karakteristike zaštite od upisa kao mjere sprečavanja reprogramiranja brojača kilometara, vodeći također računa o karakteristikama daljinske razmjene podataka; budući da su njome propisane samo informacije i objašnjenja koje proizvođač pruža, a da nisu predviđena ispitivanja otpornosti brojača kilometara na manipulaciju bez obzira na dostupnost certificiranih i međunarodno priznatih postupaka kao što su zajednički kriteriji za evaluaciju sigurnosti informacijske tehnologije; budući da međunarodno priznati postupci, kao što su zajednički kriteriji (Common Critieria, ISO/IEC 15408), mogu doprinijeti zaštiti od manipulacije;

Zakonodavstvo i rupe u zakonu

T.   budući da je manipulacija s brojačem kilometara zabranjena u 26 država članica, od kojih samo 10 ima dodatne mjere za provjeru kilometraže dostupne klijentima, a samo šest priznaje manipulaciju s brojačima kao kazneno djelo(13); budući da je oprema i softver za manipulaciju s brojačem kilometara široko dostupna u Uniji i da se ta manipulacija ne klasificira kao kazneno djelo i budući da se više država članica sprema proglasiti aktivnosti povezane s nezakonitom manipulacijom brojača kilometara kaznenim djelom;

U.  budući da prijevara s brojačem kilometara predstavlja prijetnju tehničkoj ispravnosti automobila, kao što je već utvrđeno u Direktivi 2014/45/EU u kojoj se države članice poziva da nametnu učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće sankcije za takve manipulacije; budući da bi Komisija trebala dodatno ispitati izvedivost povezivanja nacionalnih platformi kako bi se omogućila prekogranična razmjena informacija o tehničkoj ispravnosti automobila, uključujući očitanja brojača;

V.  budući da se u Direktivi 2014/45/EU nalazi obveza bilježenja očitanja kilometraže tijekom periodičnih tehničkih pregleda te se ta očitanja stavljaju na raspolaganje za iduće periodične tehničke preglede, ali se ona odnosi samo na bilježenje kilometraže tijekom tehničkih pregleda od prvog tehničkog pregleda na dalje; budući da prvi periodični tehnički pregled može biti čak četiri godine nakon prve registracije vozila te stoga ima dovoljno vremena za manipulaciju s brojačem kilometara prije prvog tehničkog pregleda, kao i između tehničkih pregleda te čak može doći do službeno zabilježene krive kilometraže;

W.  budući da ni Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(14) i Uredba Komisije (EZ) br. 692/2008 o homologaciji ni Pravilnik UNECE-a br. 39. ne vode računa o prijevarama s kilometražom i o manipulaciji s brojačima kilometara; budući da se u Uredbi (EZ) br. 661/2009 navodi Pravilnik UNECE-a br. 39. u vezi sa zahtjevima za homologaciju za brzinomjere, a da za brojače kilometara ili njihove osnovne karakteristike nema zahtjeva;

Budući razvoji u automobilskom sektoru

X.   budući da je automobilska industrija postigla znatan napredak u razvoju i proizvodnji vozila koja su povezana, upotrebljavaju inteligentne prometne sustave i komuniciraju sa svojom okolinom tako da većina vozila koja dolaze na tržište već imaju svojstva povezivosti i da se postupno približavamo povezanom voznom parku na europskim cestama;

Y.   budući da je, prema raznim istraživanjima, prosječna starost vozila na europskim cestama između 7 i 11 godina i stalno se povećava, dok je u državama članicama koje su pristupile EU-u nakon 2004. starost vozila daleko iznad prosjeka, što znači da se vozni park sastoji od novijih visoko povezanih vozila i starijih vozila bez mogućnosti povezivosti;

Z.   budući da moderna vozila danas redovito šalju skupove podataka proizvođačima uključujući stvarnu kilometražu i ukupno vrijeme rada pružajući ključne podatke za provjeru vjerodostojnosti evidencije o kilometraži;

AA.   budući da bi tehnologija lanca blokova mogla biti jedno rješenje za buduće pohranjivanje podataka brojača kilometara;

AB.   budući da je projekt CarTrustChain uspješan projekt u pogledu uporabe tehnologije lanaca blokova za uklanjanje prijevara povezanih s brojačem kilometara koji je sufinanciran europskim fondom za regionalni razvoj;

1.   zahtijeva od Komisije da u roku od dvanaest mjeseci nakon što Europski parlament usvoji ovo izvješće na temelju članka 91. stavka 1. i članka 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije predloži zakonodavni okvir koji bi države članice obvezivao da stvore pravne, tehničke i operativne prepreke za onemogućavanje manipulacija s brojačima kilometara, i to slijedom preporuka iznesenih u ovom izvješću i njegovom prilogu; poziva Komisiju da poduzme mjere za preispitivanje zakonskih zahtjeva iz Uredbe (EU) 2017/1151;

2.  poziva Komisiju da zajamči da se iste pravne i tehničke prepreke također primjenjuju na uvoz iz zemalja koje nisu članice EU-a;

3.   pozdravlja tehnička rješenja poput HSM-a i SHE-a već u širokoj uporabi za zaštitu osjetljivih podataka u vozilima i ističe činjenicu da bi očitanja brojača kilometara trebala imati istu razinu zaštite kako bi se spriječilo jednostavno manipuliranje s brojačima kilometara;

4.   poziva Komisiju da ojača homologaciju za sigurnost unutar vozila, osobito u pogledu tehničkih mjera protiv prijevara povezanih s brojačima kilometara, ali i u svjetlu povećanja povezanih vozila;

5.   pozdravlja činjenicu da je Komisija u Uredbu 2017/1151 uključila zahtjeve za tehnološku sigurnost za brojače kilometara; međutim, ističe da nedostaju odredbe o načinu praćenja tih zahtjeva i stoga poziva Komisiju da utvrdi jasne kriterije za stvarnu provjeru sigurnosti brojača kilometara, da u najkraćem mogućem roku po potrebi prilagodi te zahtjeve i da izvijesti Parlament o učinkovitosti Uredbe;

6.   napominje da su nacionalna rješenja koja koriste baze podataka čestih očitanja brojača kilometara s periodičnih tehničkih pregleda, odlazaka mehaničaru i drugih pregleda vozila postigla veliki uspjeh u borbi protiv manipulacije s brojačima kilometara u dotičnim državama članicama te stoga predlaže da one države članice koje dosad nisu ništa poduzele što prije stvore odgovarajuća rješenja;

7.   u tom pogledu naglašava da bi sve države članice trebale imati nacionalne registre i prekograničnu razmjenu podataka iz tih registara jer je to jedini način učinkovitog suzbijanja prijevara povezanih s brojačima kilometara u Europskoj uniji; stoga poziva Komisiju da predloži zakonodavni okvir kako bi države članice na temelju postojećih najboljih praksi uspostavile usporedive i međusobno kompatibilne nacionalne mehanizme prikupljanja podataka koji će omogućiti često i pouzdano prikupljanje podataka o kilometraži i međunarodnu razmjenu prikupljenih podataka, počevši s trenutkom prve registracije vozila;

8.  ističe da bi trebalo omogućiti prekogranični pristup očitanjima brojača kilometara i da bi mogućnost pristupa tim informacijama za kupce rabljenih vozila bio velik doprinos zaštiti potrošača; ističe da bi kupac rabljenog vozila trebao moći potvrditi točnost stanja brojača kilometara, bez obzira na državu članicu u kojoj je vozilo bilo prethodno registrirano; poziva Komisiju i države članice da proaktivno informiraju potrošače i dionike o postojećim mjerama za borbu protiv prijevare s brojačem kilometara te o načinima otkrivanja i sprečavanja manipulacija s brojačem kilometara;

9.   naglašava da EUCARIS nudi postojeću infrastrukturu za troškovno učinkovitu razmjenu očitanja brojača kilometara diljem Unije pomoću rješenja temeljenog na bazi podataka; žali što se platformom EUCARIS za razmjenu očitanja brojača kilometara koriste samo Belgija, Nizozemska i Slovačka te stgoa potiče države članice da iskoriste prednosti ovog sustava;

10.   poziva Komisiju da sudjelovanje u EUCARIS-u učini obveznim i da ga upotrijebi kao platformu za informacije o vozilima, čime bi se olakšala provjera kilometraže diljem Unije s ciljem smanjenja mogućnosti manipuliranja brojačima kilometara;

11.   žali zbog činjenice da i dalje ne postoji elektronički registar iz Direktive 2014/45/EU i da sankcije država članica nisu u dovoljnoj mjeri odvraćajuće, zbog čega ciljevi u pogledu razmjene podataka nisu ostvareni;

12.   poziva Komisiju da se pobrine za zakonodavni okvir kojim se državama članicama omogućuje da bilježe obvezna očitavanja brojača kilometara na periodičnim tehničkim pregledima i sa svih pregleda, radova održavanja i poporavka te s drugih posjeta radionicama, počevši od prve registracije vozila;

13.   naglašava da bi rješenje temeljeno na lancu blokova moglo biti najjeftinije i poziva Komisiju da provede analizu analizu troškova i koristi za to rješenje, uključujući analizu sigurnosti, transparentnosti i zaštite podataka, u roku od dvanaest mjeseci nakon usvajanja ovog izvješća u Europskom parlamentu; do mogućeg prihvaćanja ove tehnologije bez odgađanja trebalo bi primijeniti rješenja koja su laka za korištenje i mogu se brzo staviti u upotrebu, primjerice baze podataka;

14.  ističe da bi se širom primjenom naprednih kriptografskih tehnologija, npr. rješenja temeljenih na hardverskim sigurnosnim modulima (HSM) ili sigurnosnim hardverskim ekstenzijama (SHE), mogla osigurati dodatna zaštita od manipulacija s brojačima kilometara na način da ih se sigurnosnim čipovima zaštiti od nedopuštenog pristupa;

15.   naglašava da vozila imaju sve veće mogućnosti povezivosti i da će se nastaviti razvijati u tom smjeru, čime će se omogućiti automatsko pohranjivanje podataka brojača kilometara u bazu podataka ili mrežu lanca blokova; pozdravlja napore automobilske industrije u nastojanjima da razvije različite načine tehničke zaštite od manipulacije s brojačem kilometara, uključujući šifriranje podataka, zaštitu i sigurnost podataka, ali poziva i proizvođače da dodatno unaprijede učinkovitost njihovih tehničkih rješenja;

16.   ističe da bi sve mjere koje uključuju prijenos i pohranjivanje podataka trebale biti u skladu s europskom pravnom stečevinom o zaštiti podataka i da bi se trebale primjenjivati samo u svrhu sprečavanja manipulacije s brojačima kilometara uz najvišu razinu kiberzaštite;

17.   poziva države članice da osmisle ili izmijene zakonodavstvo o manipulacijama s brojačem kilometara kako bi to postalo kazneno djelo, uključujući odredbe o opremi i softveru te povezanim uslugama potrebnima za neovlašteno manipuliranje, jer manipuliranje uzrokuje netočnu procjenu tehničke ispravnosti vozila i stoga negativno utječe na sigurnost na cestama; poziva države članice da osiguraju dovoljno ljudskih i financijskih resursa za učinkovitu, nediskriminirajuću i razmjernu provedbu ovog zakonodavstva;

18.  smatra da bi zamjenu brojača kilometara iz jednog vozila drugim s manjim brojem prijeđenih kilometara trebalo smatrati prijevarom povezanom s kilometražom vozila ako je cilj takvog postupanja prikrivanje stvarnog broja prijeđenih kilometara i ostvarivanje dobiti;

19.   traži od Komisije da na temelju članka 91. stavka 1. i članka 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije podnese prijedlog akta o mjerama za suprotstavljanje manipulaciji s brojačima kilometara, slijedeći preporuke iz Priloga ovom dokumentu;

20.   nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju i popratne preporuke proslijedi Komisiji i Vijeću.

(1)

Direktiva 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i popratnu procjenu učinka (SL L 127, 29.4.2014., str. 51.).

(2)

Direktiva 2014/47/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o pregledima tehničke ispravnosti na cesti gospodarskih vozila koja prometuju u Uniji i stavljanju izvan snage Direktive 2000/30/EZ, SL L 127, 29.4.2014., str. 134.

(3)

Uredba Komisije (EU) 2017/1151 od 1. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 692/2008 (SL L 175, 7.7.2017., str. 1.).

(4)

Uredba (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 200, 31.7.2009, str. 1.)

(5)

Uredba Komisije (EZ) br. 692/2008 od 18. srpnja 2008. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji motornih vozila s obzirom na emisije iz lakih osobnih i teretnih vozila (Euro 5 i Euro 6) i dostupnosti podataka za popravke i održavanje vozila (SL L 199, 28.7.2008., str. 1.).

(6)

Pravilnik br. 39 Gospodarske komisije za Europu Ujedinjenih naroda (UNECE) – Jedinstvene odredbe o homologaciji vozila s obzirom na uređaj za pokazivanje brzine uključujući njegovu ugradbu (SL L 120, 13.5.2010., str. 40.).

(7)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0547.

(8)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602012/IPOL_STU%282017%29602012_EN.pdf

(9)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615637/EPRS_STU%282018%29615637_EN.pdf

(10)

https://www.ereg-association.eu/media/1122/final-report-ereg-topic-group-xiii-vehicle-mileage-registration.pdf

(11)

Pregled stanja potrošačkih tržišta, Europska komisija, 2014.

(12)

Direktiva 2011/82/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima vezanim uz sigurnost prometa na cestama (SL L 288, 5.11.2011., str. 1.).

(13)

Mreža europskih centara za potrošače (ECC-Net, 2015.), Prekogranična kupovina automobila:

na što paziti kada tražite povoljnu ponudu (Cross-border car purchases: what to look out for when you’re bargain hunting), str. 236.

(14)

Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (Tekst značajan za EGP)

SL L 263, 9.10. 2007., str. 1.


PRILOG PRIJEDLOGU REZOLUCIJE:PREPORUKE O SADRŽAJU ZATRAŽENOG PRIJEDLOGA

Poticanje tehničkih rješenja i homologacije tipa

Kako bi manipulacija s brojačima kilometara postala teža, potrebna je veća razina sigurnosti ugrađene u vozilo za podatke brojača kilometara. To se treba postići sljedećim mjerama:

  nadziranjem provedbe članka 5. stavka 3. točke (f) Uredbe 2017/1151 i izvješćivanjem Parlamenta o rezultatima što je ranije moguće;

  uvođenjem jasnih obveza kako bi se zaštitilo očitanja brojača kilometara od manipulacije uključujući, ako se to pokaže pozitivnim, kriptografsku zaštitu od manipulacije, sustave prepoznavanja manipulacije, odvojeno otkrivanje i bilježenje kilometraže i sigurnost hardvera;

  uvođenjem metode testiranja ili primjenom zajedničkih kriterija za evaluaciju sigurnosti informacijske tehnologije za preventivna rješenja iz Uredbe 2017/1151 u pogledu prijevara povezanih s brojačem kilometara;

Sustavi baza podataka

Baze podataka s očitanjima brojača kilometara znatno smanjuju broj manipuliranih vozila. Važno je postići europsko rješenje jer izolirane nacionalne inicijative ne mogu spriječiti prijevare povezane s brojačem kilometara u prekograničnoj trgovini rabljenih vozila. Stoga bi trebalo predložiti sljedeće mjere:

  obvezno bilježenje očitanja brojača kilometara kao što se traži u Direktivi 2014/45/EU trebalo bi, pri prekograničnim razmjenama, biti dostupno potrošačima na njihov zahtjev;

  stvaranje pravnog okvira za uspostavu baza usporedivih podataka o kilometraži u državama članicama kako bi se osigurala međunarodna razmjena podataka i pristup podacima na temelju postojećih najboljih praksi koja omogućuje često i pouzdano bilježenje podataka o kilometraži;

  postojeće baze podataka očitanja brojača kilometara na razini država članica trebale bi biti međusobno povezane, kaopmatibilne i interoperabilne na razini EU-a te omogućavati međunarodnu razmjenu podataka, dok bi se postojeća infrastruktura, poput EUCARIS-a trebala koristiti za troškovno učinkovitu i brzu provedbu;

  trebalo bi poštovati propise o zaštiti podataka i po potrebi ih prilagoditi tako da se omogući pohranjivanje i razmjena relevantnih podataka i zaštita privatnosti, dok bi se nepoštena uporaba prikupljenih podataka istodobno trebala uspješno sprečavati.

  kupci rabljenih vozila trebali bi imati na raspolaganju način na koji prije kupnje mogu provjeriti točnost očitanih podataka s brojača kilometara u vozilu na temelju prikupljenih podataka o kilometraži tog vozila neovisno o državi članici u kojoj je ono prije toga bilo registrirano;

Lanac blokova i povezivost kao moguća dodatna dugoročna rješenja

Vozila postaju sve povezanija, a udio povezanih vozila u europskom voznom parku stalno raste. Ta vozila već prenose podatke, kao što su očitanja stvarne kilometraže, na servere proizvođača. Ti bi se podaci već mogli koristiti za otkrivanje prijevara s kilometražom.

Tehnologija lanca blokova mogla bi s vremenom pružiti pouzdani alat za zaštitu podataka u mreži i sprečavanje manipulacije unesenim podacima. Kombinacija tih razvoja i tehnologija mogla bi se istražiti kao dugoročno rješenje za prijevare povezane s brojačima kilometara.

Stoga bi trebalo predložiti sljedeće mjere:

  ocjenu potencijalnih troškova i koristi uspostave europske mreže lanca blokova za očitanja brojača kilometara;

  ako je ocjena pozitivna: stvaranje pravnog i regulatornog okvira za automatizirani prijenos očitanja brojača kilometara automobila koji su opremljeni mogućnošću povezivosti i, neovisno o ocjeni lanca blokova, za pristupanje očitanjima brojača kilometara koje su pohranili i prikupili proizvođači kao dopuna podacima o kilometraži zabilježenima ručno tijekom periodičnih tehničkih pregleda ili negdje drugdje;

  uvođenjem obveznog prijenosa očitanja brojača kilometara s periodičnih tehničkih pregleda, odlazaka mehaničaru i drugih pregleda te stoga njihovo integriranje u sve obuhvatniji sustav baze podataka.

Zakonodavstvo i provedba

Prijevare povezane s brojačima kilometara trenutno nisu kazneno djelo u svim državama članicama, iako se u Direktivi 2014/45/EU eksplicitno poziva na to. Za uklanjanje prijevara povezanih s brojačima kilometara ključno je imati provedbu djelotvornih pravnih mjera, uključujući kazne i sankcije. Stoga bi trebalo predložiti sljedeće mjere:

  prijevare povezane s brojačima kilometara trebalo bi smatrati kaznenim djelom koje su počinile i osoba koja traži izmjenu stanja brojača (vlasnik vozila) i osoba koja izvrši izmjenu i koje je kažnjivo učinkovitim, proporcionalnim, odvraćajućim i nediskriminirajućim sankcijama koje slijede vrlo usporediv standard u cijeloj Uniji;


OBRAZLOŽENJE

Uvod

Prijevare povezane s brojačem kilometara raširena su pojava koja predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti na cestama, narušava pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta i nameće nepošten i dodatan trošak potrošačima, osiguravateljima, trgovcima rabljenih vozila, društvima koja daju vozila u zakup te proizvođačima.

Procjene pokazuju da je na nacionalnoj razini zahvaćeno između 5 % i 12 % vozila, dok ih je u prekograničnoj trgovini zahvaćeno između 30 % i 50 %. Ekonomska šteta za cijelu Uniju procjenjuje se na između 5,6 i 9,6 milijardi EUR. Stoga je povjerenje u tržište rabljenih vozila najniže među svim tržištima robe u EU-u.(1)

Takozvani alati za izmjenu ili korekciju brojača kilometara lako su dostupni i mogu se naći po jako niskim cijenama. Po višim cijenama dostupniji su sofisticiraniji alati s pretplatama na ažuriranje softvera čiji se trošak brzo pokrije ako se usluga nudi na komercijalnoj osnovi. Dobit je znatna jer umjetno povećanje ekonomske vrijednosti, ovisno o tipu vozila, u prosjeku iznosi između 2000 i 5000 EUR(2).

Također postoji neujednačena raspodjela vjerojatnosti kupovine automobila s manipuliranim brojačem kilometara, kako u zemljopisnom, tako i u društvenom smislu. U državama članicama EU13 problemi u pogledu manipulacije s brojačima kilometara prijavljeni su češće nego u drugim državama članicama. Prijevare povezane s kilometražom također neproporcionalno utječu na društvene skupine s nižim raspoloživim dohotkom.

Osim ekonomskih učinaka, postoje znatni negativni učinci na sigurnost na cestama. Zbog netočne kilometraže vlasnik automobila pratit će krivi plan održavanja i pregleda, što može dovesti do zakašnjele ili krive zamjene dijelova i komponenti. Prijevremeno trošenje dovest će do povećane potrebe za održavanjem i popravljanjem i, zbog neočekivanih troškova koje mnoge osobe ne mogu snositi, do nesigurnijih vozila na cestama.

Nadalje, okolišni učinak tih vozila lošiji je od očekivanog i povećavaju se emisije onečišćujućih tvari. Stoga vozila s manipuliranim brojačem kilometara mogu neočekivano pasti na ispitivanjima emisija tijekom periodičnih tehničkih pregleda. Druge posljedice manipulacija mogu također imati posljedice na proizvođače. Na primjer, Uredbom 715/2007 definiraju se zahtjevi u pogledu trajnosti uređaja za kontrolu emisije, međutim vozilo koje je u stvarnosti u skladu s tom Uredbom, ali ima manipuliran brojač kilometara može pokazivati niže mogućnosti kontrole emisija i posljedično biti prijetnja za rezultate tog proizvođača.

Rasprava o protumjerama

Zbog opsega manipulacije s brojačima kilometara i negativnog učinka na sigurnost na cestama, okoliš, ekonomiju i potrošače, neke države članice odgovorile su na problem i uvele protumjere. Cilj je stvoriti pravne, tehničke i operativne barijere kako bi manipulacija postala nemoguća ili toliko dugotrajna, teška i skupa da više ne bude unosna.

Belgija i Nizozemska uspostavile su sustave baza podataka u kojima se pohranjuju podaci kilometraže s periodičnih tehničkih pregleda, održavanja i drugih pregleda kod mehaničara. Kao rezultat toga broj vozila s manipuliranim brojačima kilometara znatno se smanjio i pojava je gotovo nestala. Međutim taj je učinak prisutan samo u internoj prodaji rabljenih vozila. Broj manipuliranih vozila u prekograničnoj trgovini ostaje pak konstantan. Kako bi se postigao isti učinak i u prekograničnoj trgovini ključna su tri čimbenika: potrebno je prikupljati podatke, oni moraju biti ispravni i prekogranični pristup tim podacima mora biti moguć.

Zbog toga bi rješenje s europskom bazom podataka moglo pomoći u prikupljanju podataka na ujednačen način i omogućiti prekograničnu razmjenu. Nadograđivanje na postojeće strukture, poput EUCARIS-a, bio bi troškovno učinkovit pristup.

S obzirom na to da se u bazama podataka pohranjuju samo kilometraže od prvog zapisa na dalje, što je u najgorem slučaju prvi periodični tehnički pregled koji se održava nakon četiri godine, i dalje je moguće manipulirati s brojačem kilometara prije toga. Na taj bi način netočna kilometraža bila službeno zabilježena i stoga „legalizirana”.

Kako bi se izbjegao taj rizik mnogi dionici zastupaju rješenje ugrađeno u vozilo. Određeni dijelovi elektroničke upravljačke jedinice vozila imaju višu razinu sigurnosti od drugih dijelova ili su specifično zaštićeni od neovlaštenog pristupa. Takozvani „moduli za sigurnost hardvera” već su u upotrebi za tu svrhu i prema mišljenju nekoliko dionika predstavljaju jeftino i učinkovito rješenje koje bi proizvođači trebali provesti. To bi bilo rješenje od samog početka lanca kojim bi se postavila dodatna barijera manipulaciji.

Predložena rješenja: od kratkoročnih do dugoročnih

Problem prijevara s brojačem kilometara trebao bi se riješiti pristupom na više razina. Davanje proizvođačima mandata da konkretno zaštite brojač kilometara od manipulacije prvi je korak kojim će se na bolji način zaštititi sve nove automobile koji dolaze na tržište. Uspostava rješenja temeljenog na europskoj bazi podataka uključivala bi sve automobile koji su već u opticaju kao i sve buduće automobile.

Gledajući tehnološki napredak, i u automobilskoj industriji i u industriji informacijske tehnologije, postaje jasno da bi kombinacija povezanih automobila i tehnologije lanca blokova moglo biti dugoročno rješenje. Povezani automobili već se nalaze na europskim cestama i njihov će se broj vjerojatno dodatno povećati. Proizvođači originalne opreme već dobivaju skupove podataka od tih vozila, među ostalim i trenutnu kilometražu. Stoga su relevantni podaci i automatizirana tehnologija prijenosa već u uporabi.

Umjesto slanja tih skupova podataka klasičnoj bazi podataka, gdje su izmjena i brisanje mogući, mreža lanca blokova mogla bi biti sigurna, zaštićena i troškovno učinkovita alternativa. Lanci blokova osmišljeni su da budu otporni na izmjenu podataka. Dugoročno, automatiziran prijenos podataka brojača kilometara europskom lancu blokova mogao bi označiti kraj manipulacija s brojačima kilometara.

(1)

Pregled stanja potrošačkih tržišta (Europska komisija, 2014.)

(2)

KTI, tehničke informacije 2/2014 Manipulacije s brojačem kilometara (http://www.k-t-i.de/fileadmin/edit/publikationen/ti/2014/2014-02_TI_Tachobetrug_V1.0.pdf)


PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJ PRIMIO INFORMACIJE

Sljedeći popis sastavljen je na isključivo dobrovoljnoj osnovi pod izričitom odgovornošću izvjestitelja. Izvjestitelj je primio informacije od sljedećih subjekata ili osoba tijekom pripreme izvješća do njegova usvajanja u odboru:

Subjekt i/ili osoba

Udruga njemačkih autoklubova EAC

Njemački autoklub Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC)

Udruga europskih tijela za registraciju vozila i vozača (EReg)

Organizacija Car-Pass

Francuska podružnica Europskog centra za potrošače (Centre Européen des Consommateurs France)

Certificare

Tehnološki centar CTIC

DEKRA

Europsko vijeće za trgovinu i popravljanje motornih vozila (European Council for Motor Trades and Repairers – CECRA)

Međunarodni automobilski savez (Fédération Internationale de l'Automobile – FIA)

Udruga njemačkih osiguravatelja (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft – GdV)

Organizacija Kraftfahrzeugtechnisches Institut und Karosseriewerkstätte (KTI)

Udruženje registriranih Udruga za tehničku kontrolu TÜV (VdTÜV )


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

25.4.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

46

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Matt Carthy, Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Peter Kouroumbashev, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Anna Hedh, Jeroen Lenaers, Mylène Troszczynski


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Matthijs van Miltenburg

ECR

Tomasz Piotr Poręba , Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Matt Carthy, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Markus Ferber, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jeroen Lenaers, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Peter Kouroumbashev, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Claudia Țapardel, István Ujhelyi

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Jill Seymour

1

0

ECR

Jacqueline Foster

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 16. svibnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti