Postopek : 2017/2064(INL)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0155/2018

Predložena besedila :

A8-0155/2018

Razprave :

PV 30/05/2018 - 23
CRE 30/05/2018 - 23

Glasovanja :

PV 31/05/2018 - 7.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0235

POROČILO     
PDF 661kWORD 66k
2.5.2018
PE 615.366v02-00 A8-0155/2018

s priporočili Komisiji o manipulaciji s števcem prevožene poti v motornih vozilih: revizija pravnega okvira EU

(2017/2064(INL))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Ismail Ertug

(Pobuda – člen 46 Poslovnika)

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA K RESOLUCIJI:PRIPOROČILA O VSEBINI ZAHTEVANEGA PREDLOGA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB, OD KATERIH JE POROČEVALEC PREJEL PRISPEVEK
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s priporočili Komisiji o manipulaciji s števcem prevožene poti v motornih vozilih: revizija pravnega okvira EU

(2017/2064(INL))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju členov 91 in 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Direktive 2014/45/EU Evropskega parlamenta in Sveta(1),

–  ob upoštevanju Direktive 2014/47/EU Evropskega parlamenta in Sveta,(2)

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (EU) 2017/1151(3), Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 661/2009(4), Uredbe Komisije št. 692/2008(5) in pravilnika UN/ECE 39(6),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. decembra 2013 o CARS 2020: akcijski načrt za konkurenčno in trajnostno avtomobilsko industrijo v Evropi(7),

–  ob upoštevanju študije službe Evropskega parlamenta za raziskave iz novembra 2017 z naslovom Odometer tampering: measures to prevent it (Nedovoljeni posegi v števec prevožene poti: ukrepi za njihovo preprečevanje)(8) in ocene dodane vrednosti z naslovom Odometer manipulation in motor vehicles in the EU (Manipulacija števca prevožene poti v motornih vozilih v EU)(9),

–  ob upoštevanju končnega poročila, ki ga je pripravilo združenje evropskih organov za registracijo vozil in voznikov, z naslovom Vehicle Mileage Registration (Registracija števila prevoženih kilometrov vozil)(10),

–  ob upoštevanju sporočila Evropske komisije z naslovom Consumer Market Study on the Functioning of the Market for Second-Hand Cars from a Consumer’s perspective (Študija potrošniškega trga o delovanju trga rabljenih vozil z vidika potrošnikov),

–  ob upoštevanju pisne izjave Evropskega parlamenta 0030/2016 z dne 11. aprila 2016 o boju proti goljufijam v zvezi s številom prevoženih kilometrov na trgu rabljenih avtomobilov;

–  ob upoštevanju členov 46 in 52 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A8-0155/2018),

Sedanje stanje

A.  ker so nedovoljeni posegi v števce prevožene poti, tj. nepošteno namerno in nepooblaščeno spreminjanje dejanskega števila prevoženih kilometrov vozila, prikazanega na števcu, resen problem, razširjen po vsej Evropski uniji, zlasti v čezmejni trgovini vozil, in škodujejo tretjim državam, ki uvažajo rabljene avtomobile iz Evropske unije;

B.  ker je gospodarska korist zaradi nedovoljenih posegov v števce prevožene poti lahko izjemna, saj je oprema, potrebna zanje, poceni, vrednost rabljenih vozil pa se tako umetno zviša; ker je po ocenah študij med prodanimi rabljenimi osebnimi vozili delež vozil z nedovoljenimi posegi, prodanih znotraj države, med 5 in 12 odstotki, pri čezmejni prodaji pa med 30 in 50 odstotki, torej znaša skupna gospodarska škoda v Uniji med 5,6 in 9,6 milijarde EUR;

C.  ker je za kupca število prevoženih kilometrov eden od najpomembnejših dejavnikov pri oceni tehničnega stanja vozila in ker odčitek stanja števca prevožene poti pomembno vpliva na tržno vrednost vozila;

D.  ker se odčitki števcev prevožene poti shranijo in prikažejo digitalno in ker jih je mogoče enostavno spremeniti z dostopom od zunaj, saj so slabše zaščiteni od drugih sestavnih delov vozila;

E.  ker nedovoljeni posegi v števce prevožene poti škodijo potrošnikom, trgovcem z rabljenimi avtomobili, zavarovalnicam in lizinškim družbam, medtem ko se tisti, ki takšne goljufije izvajajo, z njimi okoristijo, in ker je treba poiskati tehnične rešitve, ki bi nepooblaščenim osebam otežile nedovoljene posege v števce prevožene poti;

F.  ker avtomobili z manipuliranimi števci prevožene poti zaradi večje obrabe negativno vplivajo na varnost v cestnem prometu, kupci takih avtomobilov pa lahko imajo višje stroške vzdrževanja in popravil, če se avtomobili ne pregledajo v skladu z dejanskim številom prevoženih kilometrov;

G.  ker imajo lahko avtomobili z nedovoljenimi posegi v števce prevožene poti višjo porabo in višje emisije onesnaževal od pričakovanih, s čimer kršijo zahteve glede trajnosti iz zakonodaje o homologaciji;

H.  ker ima trg rabljenih avtomobilov v Evropski uniji, ki je dva- do trikrat večji od trga novih avtomobilov, najnižje zaupanje potrošnikov med trgi blaga(11), prav nedovoljeni posegi v števce prevožene poti pa resno prispevajo k izgubi zaupanja potrošnikov v trgovce z rabljenimi avtomobili in s tem ovirajo delovanje notranjega trga in pošteno konkurenco;

I.  ker potrošniki niso dovolj obveščeni o tem, kako je mogoče preprečiti manipulacijo z odčitki števcev v rabljenih avtomobilih, o obstoječih tehnikah za spremljanje števila prevoženih kilometrov in preprečevanje goljufij na tem področju ter o dostopu do teh tehnik;

J.  ker številne države članice potrošnikom še vedno ne zagotavljajo potrebnih orodij, s katerimi bi lahko preverili zgodovino rabljenega vozila;

K.  ker goljufanje s števci prevožene poti nesorazmerno vpliva na družbene skupine in geografska območja z nižjimi dohodki in so kupci v državah članicah, ki so k EU pristopile po letu 2004, ter v državah v neposredni bližini EU (zlasti državah Zahodnega Balkana, kamor se uvažajo rabljeni avtomobili iz EU z nizkimi dajatvami ali brez njih) izpostavljeni večjemu tveganju za nakup avtomobila z manipuliranim števcem prevožene poti ter jih zato takšna zloraba pogosteje prizadene;

L.  ker ni skupnega celostnega sistema za izmenjavo podatkov med državami članicami, zaradi česar je večje tveganje, da se legalizira odčitek stanja števca prevožene poti, manipuliranega že pred prvim preverjanjem v državi, v kateri bo vozilo registrirano in kjer že obstajajo ukrepi za registracijo vozila in preverjanje števila prevoženih kilometrov;

M.  ker bi s hitro vzpostavitvijo enotnih pravil za preprečevanje manipulacije in goljufij s števci prevožene poti bistveno povečali varnost in gotovost pri čezmejnih nakupih vozil ter zmanjšali obseg nepoštenih praks, kar bi znatno koristilo milijonom evropskih potrošnikov;

Obstoječi ukrepi, ki obravnavajo goljufanje s števci prevožene poti

N.  ker so nekatere države članice že uvedle instrumente za zmanjšanje manipulacije s števci prevožene poti, kot sta „Car-Pass“ v Belgiji in „Nationale AutoPas“ na Nizozemskem; ker obe državi uporabljata podatkovno zbirko odčitkov števcev prevožene poti ob vsakem vzdrževanju, servisu, popravilu ali rednem pregledu vozila brez zbiranja osebnih podatkov in sta v zelo kratkem času skoraj izkoreninili goljufanje s števci;

O.  ker belgijski sistem upravlja neprofitna organizacija na pravni podlagi, nizozemski sistem pa vladna agencija in tako oba delujeta ob razumnih stroških, uspešnost obeh sistemov pa spremljajo in spodbujajo kampanje za ozaveščanje in obveščanje ter trden pravni okvir, ki določa jasna pravila in odvračilne kazni;

P.  ker bistveno večje število avtomobilov z manipuliranim števcem prevožene poti v državah brez dostopa do teh zbirk podatkov kaže, da sta čezmejna izmenjava podatkov in sodelovanje med državami članicami bistvena za njun uspeh;

Q.  ker EUCARIS (evropski informacijski sistem za prometna in vozniška dovoljenja) že zagotavlja infrastrukturo in organizacijo za izmenjavo usklajenih podatkov na področju prometa med organi držav članic in se uporablja v vseh državah članicah za izpolnjevanje obveznosti iz Direktive 2011/82/EU Evropskega parlamenta in Sveta(12), pri čemer njegove funkcije že vključujejo evidentiranje števila prevoženih kilometrov;

R.  ker obstajajo tudi tehnične rešitve za strojno in programsko opremo, ki bi jih proizvajalci lahko vključili v vozila in tako od začetka preprečili manipulacijo s števcem prevožene poti, in ker se že uporabljajo strojni varnostni moduli (HSM) in „varne širitve strojne opreme“ (moduli SHE) za zaščito elektronskih krmilnih enot v vozilih pred nepooblaščenim dostopom, manipulacijo ali krajo avtomobila, njihov strošek na vozilo pa je približno en euro;

S.  ker Uredba (EU) 2017/1151 proizvajalce zavezuje, da za pridobitev homologacije vozila izvajajo sistematične strategije za zaščito pred prirejanjem in zaščito pred zapisovanjem, da se prepreči preprogramiranje števca prevožene poti, pri čemer upoštevajo tudi elemente izmenjave podatkov na daljavo; ker uredba predpisuje zgolj informacije in razlago, ki jih zagotovi proizvajalec, in ne predvideva testiranja, ali je števec prevožene poti zavarovan pred nedovoljenimi posegi, čeprav so na voljo certificirani in mednarodno priznani postopki, kot so skupna merila za oceno varnosti informacijske tehnologije; ker lahko mednarodno priznani postopki, na primer skupna merila (Common Criteria, ISO/IEC 15408), pomagajo preprečevati nedovoljene posege;

Zakonodaja in vrzeli

T.   ker je manipulacija s števcem prevožene poti prepovedana v 26 državah članicah, samo deset od teh držav pa kupcem omogoča dodatne ukrepe za preverjanje števila prevoženih kilometrov in le šest jih priznava manipulacijo s števcem prevožene poti kot kaznivo dejanje(13); ker je strojna in programska oprema, ki se uporablja za nedovoljene posege v števce prevožene poti, v Uniji prosto dostopna, kar ni opredeljeno kot kaznivo dejanje, in ker se več držav članic pripravlja, da bodo inkriminirale dejavnosti, povezane z nezakonito manipulacijo odčitkov števcev;

U.  ker goljufanje s števci prevožene poti pomeni ogrožanje tehnične brezhibnosti vozil, na kar je bilo opozorjeno že v Direktivi 2014/45/EU, in bi države članice morale naložiti učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni za take manipulacije; ker mora Komisija dodatno preučiti, ali je mogoče povezati nacionalne platforme, da bi omogočili čezmejno izmenjavo informacij o tehničnih pregledih, ki bi vključevala odčitek stanja s števcev prevožene poti;

V.  ker Direktiva 2014/45/EU določa tudi obveznost beleženja števila prevoženih kilometrov na rednih tehničnih pregledih, ta evidenca pa mora biti na voljo za naslednje redne tehnične preglede, vendar se nanaša samo na odčitke števila prevoženih kilometrov od prvega tehničnega pregleda dalje; ker je lahko prvi redni tehnični pregled vozila šele štiri leta po prvi registraciji in je pred njim ter med naslednjimi pregledi dovolj časa za manipulacijo s števcem prevožene poti in bi se lahko celo uradno evidentiral napačen odčitek števila prevoženih kilometrov;

W.  ker ne Direktiva 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta(14) oziroma Uredba Komisije (ES) št. 692/2008 o homologaciji, ne Pravilnik UN/ECE št. 39 ne obravnavajo goljufij v zvezi s številom prevoženih kilometrov in njihove zaščite pred nedovoljenimi posegi; ker Uredba (ES) št. 661/2009 vsebuje sklicevanje na pravilnik UN/ECE št. 39, kar zadeva zahteve za odobritev merilnika hitrosti, ne vsebuje pa zahtev za števec prevožene poti ali njegovih bistvenih značilnosti;

Prihodnji razvoj v avtomobilskem sektorju

X.   ker je avtomobilska industrija dosegla velik napredek pri razvoju in proizvodnji povezanih vozil, ki uporabljajo inteligentne prometne sisteme in komunicirajo z okolico, tako da je pri večini avtomobilov, ki vstopajo na trg, že možna povezljivost, s čimer je vozni park na evropskih cestah vse bolj povezan;

Y.   ker je več raziskav pokazalo, da je povprečna starost vozil na evropskih cestah 7–11 let in se nenehno zvišuje ter da je v državah članicah, ki so pristopile po letu 2004, starost avtomobilov daleč nad povprečjem, kar pomeni, da je vozni park sestavljen iz novejših zelo povezanih vozil in starejših vozil brez povezljivosti;

Z.   ker sodobna vozila že zdaj proizvajalcem redno pošiljajo nabore podatkov, vključno z dejanskim številom prevoženih kilometrov in skupnim obratovalnim časom, ter s tem ključne podatke za preverjanje verodostojnosti odčitanega števila prevoženih kilometrov;

AA.   ker bi lahko bila tehnologija verige blokov ena od rešitev za prihodnjo hrambo podatkov števca prevožene poti;

AB.   ker projekt CarTrustChain, ki ga je sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj, uspešno uporablja tehnologijo verige blokov za odpravo goljufanja s števci prevožene poti;

1.   poziva Komisijo, naj na podlagi člena 91(1) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije predloži zakonodajni okvir, ki bo določal, da morajo države članice vzpostaviti pravne, tehnične in operativne ovire, ki bodo onemogočale manipulacijo s števci prevožene poti, v skladu s priporočili iz tega poročila in njegove priloge v roku dvanajstih mesecev po sprejetju tega poročila v Evropskem parlamentu; poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za pregled zakonskih določb Uredbe (EU) 2017/1151;

2.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo za uvoz iz tretjih držav veljale enake pravne in tehnične zahteve;

3.   pozdravlja tehnične rešitve, ki se že splošno uporabljajo za zaščito občutljivih podatkov v osebnih avtomobilih, kot so strojni varnostni moduli (HSM) in „varne širitve strojne opreme“ (moduli SHE), ter poudarja, da bi morali biti odčitki števca prevožene poti enako zaščiteni, da bi otežili manipulacijo s temi števci;

4.   poziva Komisijo, naj okrepi homologacijo za vgrajeno varnost, zlasti za tehnične ukrepe proti goljufanju s števci prevožene poti, pa tudi zaradi večjega števila povezanih avtomobilov;

5.   pozdravlja, da je Komisija v Uredbo 2017/1151 vključila zahteve na področju tehnološke varnosti za števce prevožene poti; poudarja pa, da v uredbi ni določb, ki bi urejale, kako spremljati te zahteve, zato poziva Komisijo, naj uvede jasna merila za učinkovito preverjanje varnosti števcev prevožene poti ter te zahteve po potrebi v najkrajšem času prilagodi in naj Parlamentu poroča o učinkovitosti te uredbe;

6.   ugotavlja, da so nacionalne rešitve z uporabo podatkovnih zbirk pogostih odčitkov števcev prevožene poti, opravljenih na tehničnih pregledih, v mehanični delavnici in ob drugih pregledih vozila, zelo uspešne v boju proti manipulaciji s števci prevožene poti v teh državah članicah, in zato predlaga, naj države članice, ki doslej v zvezi s tem niso ukrepale, čim prej uvedejo ustrezne rešitve;

7.   v zvezi s tem poudarja, da bi morale imeti vse države članice nacionalne registre in omogočiti čezmejno izmenjavo podatkov iz teh registrov, saj se je le tako mogoče učinkovito boriti proti goljufijam v zvezi s številom prevoženih kilometrov v Evropski uniji; zato poziva Komisijo, naj predlaga zakonodajni okvir, da bodo države članice vzpostavile mehanizme za zbiranje primerljivih in medsebojno združljivih podatkov, ki bodo temeljili na najboljši praksi in s katerimi se bo zagotavljalo pogosto in zanesljivo zbiranje podatkov o številu prevoženih kilometrov, začenši s prvo registracijo vozila, in ki bodo omogočali mednarodno izmenjavo podatkov;

8.  poudarja, da je treba omogočiti čezmejni dostop do odčitkov števcev prevožene poti in da bi z enostavnim dostopom do teh informacij za kupce rabljenih vozil veliko prispevali k varstvu potrošnikov; poudarja, da bi moral imeti kupec rabljenega vozila možnost preveriti točnost stanja števca prevožene poti ne glede na državo članico, v kateri je bilo vozilo predhodno registrirano; poziva Komisijo in države članice, naj proaktivno obveščajo potrošnike in deležnike o obstoječih ukrepih proti goljufanju s števci prevožene poti in načinih za odkrivanje in preprečevanje manipulacije z njimi;

9.   poudarja, da sistem EUCARIS že ima infrastrukturo za stroškovno učinkovito izmenjavo odčitkov števca prevožene poti v celotni Uniji na podlagi podatkovne zbirke; obžaluje, da so leta 2017 platformo EUCARIS za izmenjavo podatkov, odčitanih s števca prevožene poti, uporabile le Belgija, Nizozemska in Slovaška, zato spodbuja države članice, naj izkoristijo priložnosti, ki jih prinaša ta sistem;

10.   poziva Komisijo naj zagotovi, da bo udeležba v sistemu EUCARIS obvezna in da se bo uporabljal kot informativna platforma za vozila, kar bi olajšalo preverjanje števila prevoženih kilometrov po vsej Uniji in bi bilo manj možnosti za manipulacijo s števcem prevožene poti;

11.   obžaluje dejstvo, da elektronski register iz Direktive 2014/45/EU še ni vzpostavljen in da kazni v državah članicah niso dovolj odvračilne, zato cilji izmenjave podatkov še niso doseženi;

12.   poziva Komisijo, naj zagotovi pravni okvir, ki bi državam članicam omogočil, da evidentirajo obvezne odčitke števcev prevožene poti z rednih tehničnih pregledov in vseh drugih izvedenih pregledov, servisov, vzdrževanj in popravil ter drugih obiskov mehaničnih delavnic, začenši s prvo registracijo vozila;

13.   poudarja, da bi lahko bila rešitev na podlagi tehnologije verige blokov stroškovno učinkovitejša, in poziva Komisijo, naj v dvanajstih mesecih po sprejetju tega poročila v Evropskem parlamentu opravi analizo stroškov in koristi za to rešitev, vključno z varnostjo, preglednostjo in varstvom podatkov; meni, da bi bilo treba do morebitne uporabe te tehnologije nemudoma uvesti rešitve, ki so učinkovite, enostavno uporabne in jih je mogoče hitro uvesti, zlasti zbirke podatkov;

14.  poudarja, da bi lahko s splošno uporabo napredne kriptografske tehnologije, kot so rešitve na podlagi strojnih varnostnih modulov (HSM) ali „varne širitve strojne opreme“ (moduli SHE), zagotovili dodatno zaščito pred manipulacijo s števci prevožene poti, saj bi bili ti števci zaščiteni pred nedovoljenimi posegi z varnostnimi čipi;

15.   poudarja, da imajo vozila vse večje možnosti povezljivosti in da se bo ta razvoj nadaljeval, torej bo mogoč samodejni prenos podatkov iz števca prevožene poti v podatkovno zbirko ali omrežje verige blokov; pozdravlja prizadevanja avtomobilske industrije za razvoj številni tehnični varoval, ki naj bi preprečila nedovoljene posege v števce prevožene poti, vključno s šifriranjem, varstvom in varnostjo podatkov, vendar proizvajalce poziva tudi, naj še izboljšajo učinkovitost svojih tehničnih rešitev;

16.   poudarja, da bi bilo treba pri vseh ukrepih, ki vključujejo prenos in shranjevanje podatkov, upoštevati evropski pravni red o varstvu podatkov ter ukrepe izvajati zgolj za preprečevanje manipulacije s števci prevožene poti in ob najvišji ravni kibernetske zaščite;

17.   poziva države članice, naj sprejmejo ali prilagodijo zakonodajo o manipulaciji s števci prevožene poti, da bo ta (vključno z zagotavljanjem strojne in programske opreme ter povezanih storitev, potrebnih za nepooblaščeno manipulacijo) opredeljena kot kaznivo dejanje, saj nedovoljeni posegi vodijo v napačno oceno tehnične brezhibnosti vozila, to pa negativno vpliva na varnost v cestnem prometu; poziva jih tudi, naj zagotovijo dovolj človeških in finančnih virov za učinkovito, nediskriminatorno in sorazmerno izvajanje te zakonodaje;

18.  meni, da bi bilo treba zamenjavo števca prevožene poti s števcem, ki ima nižje število prevoženih kilometrov, šteti za goljufijo v zvezi s številom prevoženih kilometrov, če se zamenjava opravi z namenom, da bi prikrili dejansko število prevoženih kilometrov in s tem ustvarili dobiček;

19.   zahteva, da Komisija Parlamentu na podlagi člena 91(1) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije predloži predlog akta o ukrepih zoper manipulacijo s števcem prevožene poti, ki bo upošteval priporočila iz priloge;

20.   naroči svojemu predsedniku, naj posreduje to resolucijo in priložena priporočila Komisiji in Svetu.

(1)

Direktiva 2014/45/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnih vozil in priložena ocena učinka (UL L 127, 29.4.2014, str. 51).

(2)

Direktiva 2014/47/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Uniji, in razveljavitvi Direktive 2000/30/ES (UL L 127, 29.4.2014, str. 134).

(3)

Uredba Komisije (EU) 2017/1151 z dne 1. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembah Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 (UL L 175, 7.7.2017, str. 1).

(4)

Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 200, 31.7.2009, str. 1).

(5)

Uredba Komisije (ES) št. 692/2008 z dne 18. julija 2008 o izvajanju in spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 199, 28.7.2008, str. 1).

(6)

Pravilnik št. 39 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) – Enotne določbe za homologacijo vozil glede na opremo za merjenje hitrosti, vključno z njeno vgradnjo (OJ L 120, 13.5.2010, p. 40).

(7)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0547.

(8)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602012/IPOL_STU%282017%29602012_EN.pdf

(9)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615637/EPRS_STU%282018%29615637_EN.pdf

(10)

https://www.ereg-association.eu/media/1122/final-report-ereg-topic-group-xiii-vehicle-mileage-registration.pdf

(11)

Pregled stanja potrošniških trgov, Evropska komisija, 2014.

(12)

Direktiva 2011/82/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu (UL L 288, 5.11.2011, str. 1).

(13)

Mreža evropskih potrošniških centrov (ECC-Net, 2015), Cross-border car purchases: what to look out when you’re bargain hunting (Čezmejni nakup avtomobila

na kaj morate biti pozorni, ko boste iskali najboljšo ponudbo), str. 236.

(14)

Direktiva 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva) (Besedilo velja za EGP)

UL L 263, 9.10.2007, str. 1.


PRILOGA K RESOLUCIJI:PRIPOROČILA O VSEBINI ZAHTEVANEGA PREDLOGA

Spodbujanje tehničnih rešitev in homologacije

Da bi bila manipulacija števcev prevožene poti težja, bi bilo treba določiti višje ravni vgrajene zaščite podatkov za te števce. To bo mogoče doseči s:

  spremljanjem izvajanja člena 5(3)(f) Uredbe 2017/1151 in čim prejšnjim poročanjem rezultatov Parlamentu;

  uvedbo jasnih zahtev za zaščito odčitkov števca prevožene poti pred manipulacijo, kar vključuje (če bodo pozitivno ocenjeni) zaščito pred kriptografsko manipulacijo, sisteme prepoznavanja manipulacije, ločeno ugotavljanje in evidentiranje prevoženih kilometrov in varnost strojne opreme;

  uvedbo preskusne metode ali uporabo skupnih meril za oceno varnosti informacijskih tehnologij za rešitve iz Uredbe 2017/1151, namenjene preprečevanju goljufij s števci prevožene poti;

Sistemi podatkovnih zbirk

Podatkovne zbirke z odčitki števcev prevožene poti bi znatno zmanjšale število manipuliranih vozil. Pomembno je, da se doseže rešitev za vso Evropsko unijo, saj izolirane nacionalne pobude ne morejo preprečiti goljufij s števci prevožene poti v čezmejnem trgovanju z rabljenimi vozili. Zato bi bilo treba predlagati naslednje ukrepe:

  obvezno evidentiranje odčitkov števca prevožene poti v skladu z zahtevami iz Direktive 2014/45/EU bi moralo biti na voljo za čezmejno izmenjavo, na zahtevo pa tudi kupcem;

  ustvariti bi bilo treba pravni okvir za vzpostavitev primerljivih zbirk podatkov o številu prevoženih kilometrov v državah članicah, da bi se zagotovila mednarodna izmenjava podatkov in dostop do njih na podlagi najboljše prakse, ki omogoča pogosto in zanesljivo beleženje podatkov o številu prevoženih kilometrov;

  obstoječe podatkovne zbirke z odčitki števcev prevožene poti na ravni držav članic bi morale biti medsebojno povezane, združljive in interoperabilne na ravni EU, da bi omogočale mednarodno izmenjavo podatkov, obstoječo infrastrukturo, kot je sistem EUCARIS, pa bi bilo treba uporabiti za stroškovno učinkovito in pravočasno izvajanje;

  pravila o varstvu podatkov bi bilo treba spoštovati in jih po potrebi prilagoditi tako, da se omogočijo shranjevanje in izmenjava ustreznih podatkov ter varstvo zasebnosti, obenem pa se učinkovito prepreči goljufiva uporaba zbranih podatkov;

  kupcem rabljenih vozil bi bilo treba zagotoviti sredstva, da pred nakupom preverijo točnost odčitkov števca prevožene poti v avtomobilu na podlagi podatkov o številu prevoženih kilometrov, zbranih iz tega vozila, ne glede na to, v kateri državi članici je bilo vozilo predhodno registrirano;

Veriga blokov in povezljivost kot možni in komplementarni dolgoročni rešitvi

Vozila so vse bolj povezana, njihov delež v evropskem voznem parku pa stalno narašča. Na strežnike proizvajalcev že prenašajo podatke, kot je dejansko število prevoženih kilometrov. Te podatke bi lahko uporabili za odkrivanje goljufij v zvezi s številom prevoženih kilometrov.

Veriga blokov je tehnologija, ki bi lahko sčasoma ponudila zanesljivo orodje za varovanje podatkov v omrežju in preprečevanje manipuliranja vnosov podatkov. Lahko bi preučili, ali bi bila združitev tega razvoja in tehnologije dolgoročna rešitev zoper goljufanje s števci prevožene poti.

Zato bi bilo treba predlagati naslednje ukrepe:

  oceno stroškov in koristi, ki bi jih lahko imela vzpostavitev evropskega omrežja verige blokov za odčitke števcev prevožene poti;

  če bi bila ocena pozitivna, vzpostavitev pravnega in regulativnega okvira za samodejni prenos odčitkov števcev prevožene poti v vozilih s funkcijami povezljivosti in – ne glede na to, kako bi bila ocenjena veriga blokov – za dostop do podatkov, ki jih zbira in hrani proizvajalec in ki bi dopolnili podatke o številu prevoženih kilometrov, ročno vnesene pri rednem tehničnem pregledu ali iz drugih virov;

  uvedbo obveznega posredovanja odčitkov števcev prevožene poti z rednih tehničnih pregledov, obiskov mehanične delavnice in drugih pregledov ter s tem povezovanje in nadgradnjo sistema podatkovne zbirke;

Zakonodaja in izvrševanje

Zaenkrat goljufanje s števci prevožene poti ni kaznivo dejanje v vseh državah članicah, čeprav Direktiva 2014/45/EU izrecno poziva k temu. Izvrševanje učinkovitih pravnih ukrepov, vključno z globami in kaznimi, je bistvenega pomena za izkoreninjenje goljufij s števci prevožene poti. Zato bi bilo treba predlagati naslednji ukrep:

  goljufanje s števci prevožene poti bi bilo treba obravnavati kot kaznivo dejanje, katerega storilca sta tako oseba, ki naroči spremembo odčitka (lastnik avtomobila), kot oseba, ki izvede spremembo, ter za to kaznivo dejanje določiti učinkovite, sorazmerne, odvračilne in nediskriminatorne kazni, ki bi temeljile na povsem primerljivih standardih po vsej Uniji.


OBRAZLOŽITEV

Uvod

Goljufanje s števci prevožene poti je razširjen pojav, ki resno ogroža varnost v cestnem prometu, izkrivlja pravilno delovanje notranjega trga in povzroča nepravične dodatne stroške potrošnikom, zavarovalnicam, trgovcem z rabljenimi avtomobili, lizinškim družbam in proizvajalcem.

Po ocenah goljufije zadevajo od 5 do 12 odstotkov avtomobilov na trgih znotraj držav in 30 do 50 odstotkov avtomobilov pri čezmejni prodaji. Ocenjuje se, da znaša gospodarska škoda za vso EU med 5,6 in 9,6 milijarde EUR. Zato je med trgi blaga v EU zaupanje v trg rabljenih avtomobilov najnižje(1).

Orodja za tako imenovano prilagoditev ali popravek števca prevožene poti so zlahka dostopna in na voljo tudi po zelo nizkih cenah. V višjem cenovnem razredu so na voljo naprednejša orodja z naročnino za posodobitev programske opreme, naložba vanje pa se hitro povrne, če se uporabijo za komercialno storitev. Dobički so izjemni, saj se ekonomska vrednost v povprečju umetno zviša za 2.000 do 5.000 EUR, odvisno od segmenta vozil(2).

Verjetnost za nakup avtomobila, v katerem je bil na števcu prevožene poti opravljen nedovoljen poseg, je geografsko in socialno neenakomerno porazdeljena. V državah EU-13 se o težavah, povezanih z manipuliranimi števci prevožene poti, poroča pogosteje kot v drugih državah članicah. Goljufanje s številom prevoženih kilometrov nesorazmerno vpliva tudi na socialne skupine z manjšimi razpoložljivimi dohodki.

Poleg negativnih gospodarskih učinkov ima hude posledice tudi za varnost v cestnem prometu. Zaradi nepravilnega števila prevoženih kilometrov se bo lastnik avtomobila držal napačnega načrta vzdrževanja in pregledov, kar lahko pomeni, da bo prepozno ali narobe menjal nadomestne in sestavne dele. Zaradi prezgodnje obrabe bo potrebnega več vzdrževanja in popravil, zaradi nepredvidenih stroškov, ki jih številni ne zmorejo, pa bo na cestah več nevarnih vozil.

Poleg tega imajo ta vozila slabšo okoljsko učinkovitost od pričakovane in večje emisije onesnaževal. Zato se lahko zgodi, da avtomobili z manipuliranimi števci prevožene poti proti pričakovanjem ne opravijo preskusa emisij na rednem tehničnem pregledu. Druge posledice manipulacij lahko vplivajo tudi na proizvajalce. Uredba 715/2007 namreč določa zahteve glede trajnosti naprav za uravnavanje onesnaževanja. Avtomobil, ki je dejansko v skladu z uredbo, ima pa manipuliran števec prevožene poti, lahko kaže prenizko zmogljivost uravnavanja emisij, kar lahko ogrozi uspešnost proizvajalca.

Razprava o protiukrepih

Zaradi obsega manipulacij števcev prevožene poti in njihovega negativnega vpliva na varnost v cestnem prometu, okolje, gospodarstvo in potrošnike, je nekaj držav članic obravnavalo problematiko in uvedlo protiukrepe. Njihov namen je vzpostaviti pravne, tehnične in operativne ovire, ki bi bodisi preprečile manipulacije bodisi bi jih naredile tako zamudne, težavne in drage, da ne bi bile več donosne.

Belgija in Nizozemska sta vzpostavili sistem podatkovnih zbirk, v katerih se shranjujejo odčitki števila prevoženih kilometrov z rednih tehničnih pregledov ter obiskov v mehaničnih delavnicah zaradi vzdrževanja in pregledov. Posledično se je število avtomobilov z manipuliranimi števci prevožene poti znatno znižalo in se skoraj ne pojavlja več. Vendar to velja samo za rabljene avtomobile, prodane znotraj države. Število manipuliranih avtomobilov pri čezmejni prodaji pa se ne spreminja. Da bi dosegli enak učinek v čezmejni trgovini, so bistveni trije dejavniki: zbrati je treba podatke, ki morajo biti pravilni, in omogočiti čezmejni dostop do njih.

Zato bi rešitev v obliki evropske podatkovne zbirke lahko prispevala k enotnemu zbiranju podatkov in omogočila njihovo čezmejno izmenjavo. Stroškovno učinkovit pristop bi pomenil, da bi jo razvili na obstoječi strukturi, kot je sistem EUCARIS.

Ker se v podatkovnih zbirkah shranjujejo le podatki od prve evidence dalje, kar je v najslabšem primeru štiri leta – ob prvem rednem tehničnem pregledu, je pred tem datumom še vedno mogoče manipulirati števec prevožene poti. V tem primeru bi se nepravilno število prevoženih kilometrov uradno evidentiralo in s tem „legaliziralo“.

Številni deležniki se zavzemajo za rešitev, vgrajeno v vozilo, da bi se izognili temu tveganju. Posebni deli elektronske krmilne enote v vozilu imajo višjo stopnjo zaščite kakor drugi ali so posebej zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom. Tako imenovani strojni varnostni moduli se že uporabljajo za ta namen in so po mnenju več deležnikov poceni in učinkovita rešitev, ki bi jo morali uvesti proizvajalci. To bi bila rešitev, ki bi že od samega začetka dodatno ovirala manipulacijo.

Predlagane rešitve, od kratkoročnih do dolgoročnih

Problem goljufanja s števci prevožene poti bi bilo treba obravnavati na več ravneh. Prvi korak, ki bo bolje ščitil vse nove avtomobile na trgu, je proizvajalce obvezati, da števec prevožene poti posebej zavarujejo pred manipulacijo. Vzpostavitev evropske podatkovne zbirke je rešitev, ki bi vključevala vse avtomobile v uporabi ter vse prihodnje avtomobile.

Tehnološki napredek v avtomobilski industriji in informacijski tehnologiji kaže, da bi lahko bila kombinacija povezanih avtomobilov in tehnologije verige blokov dolgoročna rešitev. Povezani avtomobili so že na evropskih cestah in njihovo število se bo v prihodnje verjetno povečevalo. Proizvajalci originalne opreme že prejemajo nabore podatkov iz teh vozil, med drugim tudi število prevoženih kilometrov. Torej se ustrezni podatki in tehnologija samodejnega prenosa že uporabljajo.

Omrežje verige blokov bi lahko bilo varna, zanesljiva in stroškovno učinkovita alternativa pošiljanju teh podatkovnih naborov v običajno podatkovno zbirko, kjer ni možno izključiti sprememb in izbrisov. Verige blokov so po zasnovi odporne na spremembe podatkov. Dolgoročno bi s samodejnim prenosom podatkov števcev prevožene poti v evropski sistem verige blokov lahko odpravil manipulacije števcev prevožene poti.

(1)

Pregled stanja potrošniških trgov (Evropska komisija, 2014).

(2)

KTI, Technische Information 2/2014, Tachobetrug (http://www.k-t-i.de/fileadmin/edit/publikationen/ti/2014/2014-02_TI_Tachobetrug_V1.0.pdf)


PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB, OD KATERIH JE POROČEVALEC PREJEL PRISPEVEK

Priprava tega seznama je povsem prostovoljna in je v izključni pristojnosti poročevalca. Poročevalec je pri pripravi poročila do njegovega sprejetja v odboru prejel prispevke od naslednjih subjektov ali oseb:

Subjekt in/ali oseba

EAC European Automobile Clubs

Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC)

Association of European Vehicle and Driver Registration Authorities (EReg)

Car-Pass

Centre Européen des Consommateurs France

Certificare

CTIC Centro Tecnologico

DEKRA

European Council for Motor Trades and Repairers (CECRA)

Fédération Internationale de l'Automobile (FIA)

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GdV)

Kraftfahrzeugtechnisches Institut und Karosseriewerkstätte (KTI)

Verband der TÜV e.V. (VdTÜV)


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

25.4.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

46

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Matt Carthy, Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Anna Hedh, Jeroen Lenaers, Mylène Troszczynski


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Matthijs van Miltenburg

ECR

Tomasz Piotr Poręba , Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Matt Carthy, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Markus Ferber, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jeroen Lenaers, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Luis de Grandes Pascual

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Claudia Țapardel, István Ujhelyi

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Jill Seymour

1

0

ECR

Jacqueline Foster

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 16. maj 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov