Procedūra : 2017/2087(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0165/2018

Pateikti tekstai :

A8-0165/2018

Debatai :

PV 30/05/2018 - 29
CRE 30/05/2018 - 29

Balsavimas :

PV 31/05/2018 - 7.11
CRE 31/05/2018 - 7.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0241

PRANEŠIMAS     
PDF 696kWORD 70k
7.5.2018
PE 616.861v02-00 A8-0165/2018

dėl Ekologinio projektavimo direktyvos (2009/125/EB) įgyvendinimo

(2017/2087(INI))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešėja: Frédérique Ries

PAKEITIMAI
AIŠKINAMOJI DALIS. FAKTŲ IR IŠVADŲ SANTRAUKA
 PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

AIŠKINAMOJI DALIS. FAKTŲ IR IŠVADŲ SANTRAUKA

Įžanginė dalis

Europos Sąjunga įsipareigojo pereiti prie tvaresnės mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos. Tai rodo įvairios politikos priemonės ir veiksmai: lyderės vaidmuo sudarant Paryžiaus klimato susitarimą, daugiau kaip 220 milijonų eurų biudžetas, skirtas žaliesiems ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų projektams, aiškesnė energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistema ir geresnis vartotojų informavimas(1).

ES pasinaudojus visomis Direktyvos 2009/125/EB 2 straipsnio 23 dalyje nurodytomis ekologinio projektavimo galimybėmis galima pasiekti didesnę masto ekonomiją ir geriau valdyti energiją ir žaliavas; tam reikia integruoti aplinkosaugos aspektus „į gaminio projektą siekiant pagerinti gaminio aplinkosauginį veiksmingumą per visą gaminio būvio ciklą“.

Geriausia veiksmų imtis tuo produkto gamybos etapu, kuriame yra didžiausias techninio tobulinimo potencialas, t. y. gamybos etapu. 80 proc. žalos aplinkai padaroma ir 90 proc. sąnaudų gamintojas patiria projektuodamas gaminius.

2007 m. sukurta ir 2009 m. išplėsta Europos sistema

Jau 2005 m. pranešėja Europos Parlamento vardu dalyvavo rengiant pirmą teisinį energiją vartojančių gaminių ekologinio projektavimo pagrindą (EuP)(2). Šioje pagrindų direktyvoje nenustatyta privalomų įpareigojimų. Jie buvo numatyti įgyvendinimo priemonėse, kurios komiteto procedūroje taikytos tam tikriems energiją vartojantiems gaminiams, kaip antai katilams, vandens šildytuvams, kompiuteriams, lempoms, televizoriams ir t. t.

2009 m. naujoje pirminės direktyvos redakcijoje išplėsta taikymo sritis į ją įtraukus su energija susijusius gaminius (ErP), siekiant išplėsti energijos vartojimo požiūriu efektyvesnių ir aplinkos apsaugos požiūriu veiksmingesnių gaminių pasiūlą(3). Šie gaminiai turi atitikti tokius kriterijus:

– per metus ES jų turi būti parduota daugiau kaip 200 000 vienetų;

– jie turi turėti reikšmingą poveikį aplinkai;

– jie turi pasižymėti didelėmis tobulinimo galimybėmis.

Bendras su energija susijusių gaminių ekologinio projektavimo direktyvos veiksmingumas

Ekologinis projektavimas suteikė realios naudos, kurią pripažįsta ir atitinkami pramonės sektoriai, ir NVO, ir valstybių narių ekspertai.

Remiantis Komisijos vertinimais(4), ši ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo politika yra veiksminga ir perspektyvi: per metus galima sutaupyti maždaug 175 Mtne pirminės energijos. Šis skaičius yra didesnis už Italijoje per metus suvartojamą pirminės energijos kiekį ir atitinka išmetamo CO2 kiekio sumažinimą 320 mln. tonų per metus. Žvelgiant iš vartotojų perspektyvos, tai reikštų, kad per metus kiekvieno namų ūkio sąskaita už energiją sumažėtų maždaug 490 eurų.

Skaičiai paremti grupės BSH Hausgeräte GmbH, didžiausio buitinių prietaisų gamintojo Europoje, pateiktais duomenimis (2017 m. BSH duomenys).

Remiantis šiuo šaltiniu, pvz., 2001–2016 m. šios įmonių grupės pagamintų džiovyklių suvartojamas energijos kiekis vidutiniškai sumažėjo 75 proc., elektrinių orkaičių – 43 proc., šaldytuvų – 55 proc., šaldiklių – 69 proc. ir skalbyklių – 68 proc.

Tačiau Ekologinio projektavimo direktyvai trūksta politinės paramos, dažnai aukščiausiu sprendimų priėmimo lygmeniu. Pranešėja apgailestauja, kad ekologiniu projektavimo principu buvo dažnai spekuliuojama per 2014 m. gegužės mėn. rinkimų kampaniją ir per 2016 m. referendumą Didžiojoje Britanijoje.

Požiūris „pagyvensim – pamatysim“ turėjo tiesioginį poveikį: nuo 2009 m., kai buvo išplėsta taikymo sritis ir ją įtraukti su energija susiję gaminiai (ErP), nė vienam produktui iš tikrųjų nebuvo taikomos ekologinio projektavimo įgyvendinimo priemonės.

Nuspręsta, kad statybinėms medžiagoms reguliavimo stebėsena nebūtina. Tebesvarstoma, ar langams, čiaupams ir dušams turėtų būti taikomas tik energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo teisės aktas. Dabar pagal 2016–2019 m. darbo planą vertinami nauji su energija susiję gaminiai, kaip antai fotovoltinės plokštės ir pastatų automatinio veikimo ir kontrolės sistemos.

Dėl šios priežasties pranešėja mano, kad priimtų 29 ekologinio projektavimo įgyvendinimo reglamentų, 16 energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo deleguotųjų reglamentų ir trijų savanoriškų susitarimų (sudėtingiems televizoriaus priedėliams, žaidimų konsolėms ir vaizdo atkūrimo įrangai) nauda įrodyta ir kad Europos Parlamentas ir toliau turi propaguoti ekologinio projektavimo veiksmus, kitaip tariant, aplinkai palankias naujoves.

2015 m. Jungtinės Karalystės valdžios institucijų paskelbtame tyrime daroma išvada, kad kiekvienas į ekologinį projektavimą investuotas svaras Jungtinės Karalystės ekonomikai duoda 3,8 karto didesnę grąžą, todėl tai yra veiksminga politikos priemonė(5).

Tačiau procedūra nėra tobula. Dauguma suinteresuotųjų šalių, gamintojų ir valstybių narių atkreipė dėmesį į tai, kad nuolat vėluojama priimti sprendimus. Todėl Komisijos prašoma ištaisyti susiklosčiusią padėtį ir nustatyti aiškesnę įgyvendinimo priemonių įvykdymo procedūrą, kuri būtų suskirstyta į aiškiau apibrėžtus etapus ir pagal kurią būtų numatyti griežtesni terminai. Parlamentas ir Taryba neseniai įtvirtino tokią nuostatą Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reglamento (ES) 2017/1369 11 straipsnyje.

Perėjimas nuo energijos taupymo principo prie išteklių taupymo principo

Pranešėja mano, kad būtina išnaudoti visas šios direktyvos teikiamas galimybes ir visais gaminio gyvavimo ciklo etapais atsižvelgti į aplinkos apsaugos aspektus, siekiant įveikti naujus žiedinės ekonomikos iššūkius, susijusius su: sudėtimi, ilgaamžiškumu, išmontavimu, taisymo ir perdirbimo galimybe.

Parlamentas nuolat pabrėžia šį politikos tikslą, t. y. atsižvelgti į bendrą produkto aplinkosauginio veiksmingumo kriterijų:

– 2015 m. priimtame Sirpos Pietikäinen pranešime „Efektyvus išteklių naudojimas. Žiedinės ekonomikos kūrimas“(6);

– 2017 m. liepos mėn. priimtame Pascalio Durando pranešime „Ilgesnė gaminių naudojimo trukmė: nauda vartotojams ir įmonėms“(7).

Įdomu pažymėti, kad pradėjus įgyvendinti ekologinio projektavimo koncepciją atsirado naujų su juo susijusių profesijų: medžiagų inžinierius, aplinkos apsaugos ir tvaraus vystymosi valdymo inžinierius arba profesionalūs konsultantai. Tai rodo, kad ekologiniam projektavimui įmonėse skiriama vis daugiau dėmesio. Į šį judėjimą įsitraukia ir regioninės bei vietos valdžios institucijos, pvz., tos, kurios yra atsakingos už buitinių atliekų tvarkymą. Todėl ES teisės aktų leidėjui itin svarbu sukurti kuo geresnį ekologinio projektavimo vystymo Europos ekonomikoje pagrindą.

Kaip dėl mobiliųjų ir išmaniųjų telefonų?

Nors Komisija pripažįsta, kad šie gaminiai galėtų būti smarkiai patobulinti žiedinėje ekonomikoje, vis dėlto ji pasiūlė jų neįtraukti į Ekologinio projektavimo darbo planą dėl jų specifinių savybių. Vidutinis Europos vartotojas įsigyja naują mobilųjį telefoną maždaug kas dvejus metus, o Europos ekologinio projektavimo procedūra trunka ketverius metus. Todėl ekonominis ciklas nesutampa su reglamentavimo ciklu.

Pranešėja mano, kad reikia nedelsiant įtraukti mobiliuosius ar išmaniuosius telefonus į Ekologinio projektavimo darbo planą siekiant ne tik padidinti gaminio energijos vartojimo efektyvumą, bet ir užtikrinti, kad juose esantys retieji metalai būtų perdirbami, kad dizainas būtų geresnis, o bateriją galima būtų išimti ir pakeisti.

Manoma, kad šiuo metu perdirbama tik 1–5 proc. retųjų metalų (volframo, kobalto, grafito, indžio), kurių yra mobiliųjų telefonų sudėtyje.

Rinkos priežiūros gerinimas

Tai kitas svarbus Europos ekologinio projektavimo politikos uždavinys, jei siekiama, kad ekologinis projektavimas taptų norma ir kad nenukentėtų gamintojai, kurie laikosi taisyklių. Šis aspektas keletą kartų pabrėžtas EPRS tyrime, kuriuo buvo remiamasi rengiant šį įgyvendinimo pranešimą ir kuriame pažymima, kad rinkos priežiūra priklauso valstybių narių kompetencijai(8).

Komisija mano, kad 10–25 proc. gaminių, kuriems taikoma ši direktyva, neatitinka ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Tai yra nepriimtina.

Pranešėja pateikia keletą pasiūlymų, kaip geriau koordinuoti nacionalines rinkos priežiūros institucijas:

– remtis valstybių narių, kurios, taikydamos Rinkos priežiūros informacinę sistemą (ICSMS), dalijasi rinkos priežiūros veiklos rezultatais gaminių saugos užtikrinimo srityje, kaip pagrindu imantis tolesnių priemonių ir plečiant ICSMS taikymo sritį ir į ją įtraukiant gaminius, kuriems taikomos ekologinio projektavimo priemonės;

– bendradarbiaujant su pramonės ekspertais nustatyti greitosios patikros metodus, siekiant aptikti gaminius, kurie, labiausiai tikėtina, gali neatitikti reikalavimų;

– nustatyti atgrasančias priemones, siekiant pagerinti gaminių atitiktį ekologinio projektavimo reikalavimams, pvz., užtikrinti, kad reikalavimų nesilaikantiems gamintojams taikomos sankcijos būtų proporcingos neatitikties poveikiui visoje Europos rinkoje. Galiausiai, numatyti kompensacijas vartotojams, nusipirkusiems ekologinio projektavimo reikalavimų neatitinkančius gaminius, net pasibaigus dvejų metų teisinės garantijos laikotarpiui.

Kiti pasiūlymai

Šiame pranešime dėl Ekologinio projektavimo direktyvos įgyvendinimo vertinimo turi būti svarstomas tokių populiarių gaminių, kaip planšetiniai kompiuteriai, kavos aparatai arba spausdintuvai, per greito senėjimo klausimas.

2017 m. liepos 4 d. neprivalomoje rezoliucijoje Europos Parlamentas pažymėjo, kad kiekvienai produktų kategorijai jau projektavimo etape turi būti nustatyti būtiniausio atsparumo kriterijai. Jie galėtų būti paremti trijų Europos standartizacijos organizacijų (CEN, CENELEC ir ETSI) parengtais standartais(9).

2014 m. atliktos „Eurobarometro“ apklausos duomenimis, 77 proc. Europos gyventojų labiau pageidautų taisyti savo daiktus, nei pirkti naujus, bet juos atbaido remonto kainos. Todėl Komisijos ir valstybių narių prašoma remti modulinių produktų, kurie yra lengvai išmontuojami ir kurių dalis lengva pakeisti, gamintojus. Tai pagrindiniai ekologinio projektavimo elementai ir svarbiausia gaminių aplinkosauginio veiksmingumo dalis.

(1)

2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369, kuriuo nustatoma energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistema ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES.

(2)

2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/32/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų energiją vartojantiems gaminiams nustatymo sistemą.

(3)

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą.

(4)

2016–2019 m. Ekologinio projektavimo darbo planas. COM(2016) 773 final, p. 2.

(5)

DEFRA (Aplinkos, maisto ir kaimo reikalų departamentas) ataskaita https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/406225/defra-regulation-assessment-2015.pdf

(6)

2015 m. liepos 9 d. Europos Parlamento rezoliucijoje „Efektyvus išteklių naudojimas. Žiedinės ekonomikos kūrimas“ (2014/2208(INI)).

(7)

2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento rezoliucija „Ilgesnė gaminių naudojimo trukmė: nauda vartotojams ir įmonėms“ (2016/2272(INI)).

(8)

Anna Zygierewicz (koord.), Ekologinio projektavimo direktyvos (2009/125/EB) įgyvendinimo Europoje vertinimas, EPRS. PE 611.015, 2017 m. lapkričio mėn., p. 43–44, p. 50, p. 80 ir kt.

(9)

2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento rezoliucija „Ilgesnė gaminių naudojimo trukmė: nauda vartotojams ir įmonėms“ (2016/2272(INI)).


PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Ekologinio projektavimo direktyvos (2009/125/EB) įgyvendinimo

(2017/2087(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 114 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (toliau – Ekologinio projektavimo direktyva), ir įgyvendinimo reglamentus bei savanoriškus susitarimus, priimtus pagal šią direktyvą(1),

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2016–2019 m. Ekologinio projektavimo darbo planą (COM(2016) 0773), priimtą pagal Direktyvą 2009/125/EB,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1369, kuriuo nustatoma energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistema ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES(2),

–  atsižvelgdamas į Sąjungos tikslus mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir didinti energijos vartojimo efektyvumą,

  atsižvelgdamas į 21-oje JTBKKK Šalių konferencijoje (COP 21) sudarytą Paryžiaus klimato susitarimą,

–  atsižvelgdamas į tai, kad Paryžiaus susitarimą ratifikavo ES ir valstybės narės,

  atsižvelgdamas į tame susitarime nustatytą ilgalaikį tikslą – užtikrinti, kad vidutinės temperatūros kilimas pasaulio mastu būtų gerokai mažesnis nei 2°C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir dėti pastangas, kad ji nepadidėtų daugiau kaip 1,5°C,

–  atsižvelgdamas į bendrąją Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programą iki 2020 m. (2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1386/2013/ES(3)),

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „ES žiedinės ekonomikos veiksmų planas“ (COM(2015) 0614),

  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 16 d. Komisijos komunikatą „Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija“ (COM(2018) 0028),

  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 16 d. Komisijos komunikatą ir tarnybų darbinį dokumentą „Žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinio įgyvendinimas: cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai“ (COM(2018) 0032),

  atsižvelgdamas į 2017 m. rugsėjo 13 d. Komisijos komunikatą „2017 m. ES svarbiausių žaliavų sąrašas“ (COM(2017) 0490),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 18 d. Tarybos išvadas „Ekologinės inovacijos: sąlygų perėjimui prie žiedinės ekonomikos sudarymas“(4),

  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio mėn. JT aplinkos programos paskelbtą 2017 m. atotrūkio išmetamųjų teršalų srityje ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. liepos 9 d. rezoliuciją „Efektyvus išteklių naudojimas. Žiedinės ekonomikos kūrimas“(5),

  atsižvelgdamas į ES atliekų srities teisės aktus,

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. liepos 4 d. rezoliuciją „Ilgesnė produktų naudojimo trukmė: nauda vartotojams ir įmonėms“(6),

–  atsižvelgdamas į Parlamento Parlamentinių tyrimų paslaugų generalinio direktorato parengtą Europos įgyvendinimo vertinimą, skirtą padėti tikrinti, kaip įgyvendinama Ekologinio projektavimo direktyva,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį ir į 2002 m. gruodžio 12 d. Pirmininkų sueigos sprendimo dėl leidimo rengti savo iniciatyva teikiamą pranešimą 1 straipsnio 1 dalies e punktą ir jo 3 priedą,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (A8-0165/2018),

A.  kadangi Ekologinio projektavimo direktyvos tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir aplinkos apsaugos lygį taikant suderintus reikalavimus, kuriais užtikrinamas vidaus rinkos veikimas ir sudaromos sąlygos tam, kad būtų nuolat mažinamas bendras su energija susijusių gaminių poveikis aplinkai; kadangi šios priemonės padeda mažinti energijos vartojimą, todėl jos taip pat daro teigiamą poveikį energetiniam saugumui;

B.  kadangi Ekologinio projektavimo direktyva numatomos priemonės, kurių reikia imtis siekiant sumažinti su energija susijusių gaminių poveikį aplinkai per visą gyvavimo ciklą; kadangi iki šiol pagal šią direktyvą priimtuose sprendimuose daugiausia dėmesio skirta pastangoms naudojimo etapu mažinti energijos suvartojimą;

C.  kadangi taikant direktyvą būtų galima reikšmingiau prisidėti prie ES pastangų, kuriomis siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą ir padėti įvykdyti tikslus, kurių siekiama įgyvendinant veiksmus klimato srityje;

D.  kadangi ekologinio projektavimo stadijoje sumažinus energetikos produktų poveikį aplinkai numatant būtiniausius kriterijus, susijusius su jų ilgaamžiškumu ir su galimybe juos atnaujinti, remontuoti, perdirbti ir pakartotinai panaudoti, gali atsiverti didelių galimybių darbo vietų kūrimo srityje;

E.  kadangi 2018 m. pradžioje buvo taikomi 29 konkretūs ekologinio projektavimo reglamentai, taikomi įvairių grupių gaminiams, taip pat buvo priimti trys savanoriški pagal šią direktyvą pripažįstami susitarimai;

F.  kadangi Ekologinio projektavimo direktyvoje pripažįstami savanoriški susitarimai ir kitos savireguliacijos priemonės kaip alternatyvios priemonės įgyvendinant tam tikrus kriterijus; kadangi ne visi esami savanoriški susitarimai pasirodė esantys veiksmingesni už reguliavimo priemones;

G.  kadangi ekologinis projektavimas suteikia ekonominės naudos pramonei ir vartotojams ir reikšmingai prisideda prie Sąjungos klimato, energetikos ir žiedinės ekonomikos politikos;

H.  kadangi ekologinio projektavimo teisės aktai yra glaudžiai siejami su ES teisės aktais energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo srityje, ir tikimasi, kad priemonės, kurių iki 2020 m. bus imtasi pagal šias dvi direktyvas, pramonės, didmeniniam ir mažmeniniam sektoriams padės papildomai gauti 55 mlrd. EUR pajamų per metus, be to, iki 2020 m. numatoma per metus sutaupyti 175 Mtne pirminės energijos, taip padedant pasiekti iki pusės 2020 m. Sąjungos energijos taupymo tikslo ir sumažinti priklausomybę nuo energijos importo; kadangi šie teisės aktai taip pat reikšmingai prisideda prie ES klimato tikslų, nes išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis kasmet sumažinamas 320 mln. tonų CO2 ekvivalento; kadangi ilguoju laikotarpiu energijos taupymo potencialas yra dar didesnis;

I.  kadangi, remiantis ekologinio projektavimo poveikio apskaitos ataskaita (Europos Komisija, 2016 m.), manoma, kad iki 2020 m. ES vartotojai sutaupys iš viso iki 112 mlrd. EUR arba maždaug 490 EUR per metus vienam namų ūkiui;

J. kadangi daugiau kaip 80 proc. su energija susijusių gaminių poveikio aplinkai nustatoma projektavimo etapu;

K.  kadangi galima nustatyti tris pagrindines kliūtis, su kuriomis susiduria dauguma suinteresuotųjų subjektų siekdami visiškai įgyvendinti teisės aktus: nepakankamai aiški politinė parama ir kryptis, lėti reglamentavimo procesai ir nepakankama rinkos priežiūra valstybėse narėse;

L.  kadangi nustatyta, kad 10–25 proc. gaminių rinkoje neatitinka Ekologinio projektavimo ir Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo direktyvų, dėl to energijos sutaupoma maždaug 10 proc. mažiau, nei numatyta, ir susidaro nesąžininga konkurencija;

M.  kadangi, nors 2009 m. Ekologinio projektavimo direktyvos taikymo sritis buvo išplėsta, kad apimtų visus su energija susijusius gaminius (išskyrus transporto priemones), ekologinio projektavimo reikalavimai dar netaikomi jokiems energijos nenaudojantiems gaminiams;

N.   kadangi ES visi gaminiai turėtų būti projektuojami, gaminami ir parduodami kuo mažiau naudojant pavojingas medžiagas, sykiu užtikrinant gaminio saugumą, kad jį būtų lengviau perdirbti ir pakartotinai naudoti, kartu išsaugant aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį;

O.  kadangi Ekologinio projektavimo direktyvoje teigiama, kad tai, jog ji papildo REACH reglamentą dėl cheminių medžiagų, turėtų padėti padidinti jų atitinkamą poveikį ir nustatyti suderintus gamintojams taikytinus reikalavimus; kadangi su pavojingų cheminių medžiagų naudojimu ir perdirbimu susiję reikalavimai iki šiol buvo riboti;

P.  kadangi pagal naują Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reglamentą buvo sukurta nauja duomenų bazė, o ICSMS rinkos priežiūros duomenų bazė naudojama kai kuriose, bet ne visose valstybėse narėse;

Q.  kadangi vienas iš prioritetinių bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2020 m. (7-oji AVP) tikslų yra pasiekti, kad Sąjunga taptų efektyviai išteklius naudojančia, žaliąja ir konkurencinga mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika; kadangi šioje aplinkosaugos veiksmų programoje teigiama, kad Sąjungos politikos sistema turėtų užtikrinti, jog, siekiant užtikrinti didžiausią išteklių ir medžiagų naudojimo efektyvumą, Sąjungos rinkai pateikiami prioritetiniai produktai būtų ekologiškai suprojektuoti;

R.  kadangi ES žiedinės ekonomikos veiksmų planas apima įsipareigojimą ateities produktų projektavimo reikalavimuose pagal Ekologinio projektavimo direktyvą daugiau dėmesio skirti žiedinės ekonomikos aspektams, sistemingai analizuojant tokius klausimus, kaip taisomumas, patvarumas, atnaujinamumas, galimybė perdirbti ir tam tikrų juose esančių medžiagų atsekamumas;

S.  kadangi Paryžiaus susitarime nustatytas ilgalaikis tikslas užtikrinti, kad vidutinės temperatūros kilimas pasaulio mastu būtų gerokai mažesnis nei 2° C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio temperatūra, ir dėti pastangas, kad ji nepadidėtų daugiau kaip 1,5° C; kadangi ES yra įsipareigojusi pagal savo galimybes prisidėti siekiant šių tikslų ir sumažinti išmetamą teršalų kiekį visuose sektoriuose;

T.  kadangi ekologinio projektavimo priemonės turėtų apimti visą gaminių gyvavimo ciklą, siekiant pagerinti išteklių naudojimo efektyvumą Sąjungoje, atsižvelgiant į tai, kad daugiau kaip 80 proc. gaminio poveikio aplinkai nulemia projektavimo etapas, todėl jis labai svarbus skatinant žiedinės ekonomikos aspektus, gaminio patvarumą, atnaujinamumą, galimybę pataisyti, pakartotinį naudojimą ir perdirbimą;

U.  kadangi reikėtų ne tik gaminti tvaresnius ir efektyviau išteklius naudojančius gaminius, bet ir stiprinti dalijimosi ekonomikos ir paslaugų ekonomikos principų taikymą, o valstybės narės turėtų skirti ypatingą dėmesį mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams, kurie susiduria su energijos nepritekliaus rizika, siekiant paskatinti naudoti efektyviausiai išteklius naudojančius gaminius ir paslaugas;

V.  kadangi Sąjunga yra pasirašiusi Stokholmo konvenciją dėl patvariųjų organinių teršalų (POT) ir todėl privalo imtis veiksmų, kad palaipsniui būtų nustota naudoti tas pavojingas medžiagas, be kita ko, apribojant jų naudojimą gaminio projektavimo etapu;

Veiksminga priemonė siekiant ekonomiškai efektyviai taupyti energiją

1.  mano, kad Ekologinio projektavimo direktyva yra sėkminga priemonė energijos vartojimo efektyvumui didinti, kad ji padėjo gerokai sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir vartotojams suteikė ekonominės naudos;

2.  rekomenduoja Komisijai įtraukti daugiau su energija susijusių gaminių grupių, atrinktų atsižvelgiant į jų ekologinio projektavimo potencialą, įskaitant energijos vartojimo ir medžiagų naudojimo efektyvumo potencialą, taip pat į kitus aplinkos aspektus, taikant direktyvos 15 straipsnyje nustatytą metodiką, taip pat ragina nuolat atnaujinti esamus standartus siekiant visapusiškai pasinaudoti direktyvos taikymo srities ir tikslų teikiamomis galimybėmis;

3.  pabrėžia, kad Ekologinio projektavimo direktyva gerinamas ES vidaus rinkos veikimas nustatant bendrus produktų standartus; pabrėžia, kad tolesnis suderintų gaminių standartų priėmimas ES lygmeniu remia inovacijas, mokslinius tyrimus ir ES gamintojų konkurencingumą ir užtikrina sąžiningą konkurenciją sykiu neužkraunant bereikalingos administracinės naštos;

4.  primena, jog direktyvoje reikalaujama, kad Komisija pasiūlytų įgyvendinimo priemonių, jei gaminys atitinka kriterijus, t. y. produktai parduodami dideliais kiekiais, jų poveikis aplinkai yra reikšmingas ir jie gali būti tobulinami; pabrėžia, kad Komisijai tenka atsakomybė vykdyti šiuos įgaliojimus ir užtikrinti naudą vartotojams, kad būtų sėkmingai pasiekta žiedinė ekonomika ir aplinka, pripažįstant, kad tokius produktų standartus galima pasiekti tik Sąjungos lygmeniu, todėl valstybės narės tikisi, kad Komisija imsis reikiamų veiksmų šiuo klausimu;

5.  mano, kad derinant direktyvą su iniciatyvomis, susijusiomis su žiedine ekonomika, būtų dar labiau padidintas jos veiksmingumas; todėl ragina rengti plataus užmojo ekologinio projektavimo ir žiedinės ekonomikos planą, kuris būtų naudingas ir aplinkai, ir teiktų galimybių skatinti tvarų ekonomikos augimą ir kurti darbo vietas (įskaitant MVĮ sektorių), taip pat teiktų naudą vartotojams; pažymi, kad didesnis išteklių efektyvumas ir antrinių žaliavų naudojimas gamyboje suteikia didelių galimybių sumažinti atliekų kiekį ir sutaupyti išteklių;

6.  pabrėžia, kad Ekologinio projektavimo direktyva yra didesnio priemonių rinkinio dalis ir kad jos veiksmingumas priklauso nuo sąveikos su kitomis priemonėmis, visų pirma susijusiomis su energijos vartojimo efektyvumo ženklinimu; mano, kad reikėtų vengti iš dalies sutampančių reglamentų;

Sprendimų priėmimo proceso stiprinimas

7.  pabrėžia pagrindinį Ekologinio projektavimo konsultacijų forumo vaidmenį sprendimų priėmimo procese suburiant pramonės ir pilietinės visuomenės atstovus ir kitus suinteresuotuosius subjektus ir mano, kad šis subjektas sėkmingai veikia;

8.  yra susirūpinęs dėl to, kad kartais labai vėluojama kurti ir priimti įgyvendinimo priemones, ir tai ekonominės veiklos vykdytojams sukelia netikrumą, dėl to prarandama daug galimybių vartotojams taupyti energiją ir sykiu sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, o priimtos priemonės gali atsilikti nuo technologinių pokyčių;

9.  atkreipia dėmesį į tai, kad vėlavimas įgyvendinti priemones iš dalies susijęs su ribotais Komisijos ištekliais; ragina Komisiją skirti pakankamai išteklių ekologinio projektavimo procesui, turint mintyje didelę teisės aktų ES pridėtinę vertę;

10.  primygtinai ragina Komisiją stengtis nevėluoti priimti ir paskelbti įgyvendinimo priemonių ir rekomenduoja nustatyti aiškius jų užbaigimo ir galiojančių reglamentų peržiūros galutinius terminus ir etapus; mano, kad ekologinio projektavimo priemonės turėtų būti priimamos atskirai ir paskelbiamos iškart jas priėmus;

11.  pabrėžia, kad būtina laikytis 2016–2019 m. Ekologinio projektavimo darbo plane numatytų terminų;

12.  pabrėžia, kad ekologinio projektavimo reikalavimus reikia grįsti patikima technine analize ir poveikio vertinimu, atskaitos tašku laikant veiksmingiausius produktus ir technologijas rinkoje ir technologijų plėtrą kiekviename sektoriuje; ragina Komisiją pirmenybę teikti priemonių, susijusių su produktų, kurie suteikia daugiausia galimybių sutaupyti pirminės energijos ir turi reikšmingą potencialą žiedinės ekonomikos kūrimui, įgyvendinimui ir peržiūrai;

13.  pripažįsta, kad Ekologinio projektavimo direktyva suteikia galimybę naudotis savanoriškais susitarimais; pabrėžia, kad savanoriški susitarimai gali būti naudojami vietoj įgyvendinimo priemonių, jei jie apima didelę rinkos dalį ir jei laikoma, kad jais galima užtikrinti bent jau tokio paties lygio aplinkosauginį veiksmingumą, taip pat jais turėtų būti užtikrinamas greitesnis sprendimų priėmimo procesas; mano, kad turėtų būti padidintas savanoriškų susitarimų priežiūros veiksmingumas ir užtikrinta pakankama pilietinės visuomenės įtrauktis; šiomis aplinkybėmis palankiai vertina Komisijos rekomendaciją (ES) 2016/2125 dėl pramonės parengtų savireguliacijos priemonių gairių ir prašo Komisijos atidžiai stebėti visus savanoriškus susitarimus, pripažintus pagal Ekologinio projektavimo direktyvą;

14.  ragina technologijų mokymąsi integruoti į su energija susijusių produktų ekologinio projektavimo metodiką, kad technologiniai pagerinimai būtų atlikti prieš įsigaliojant reglamentams ir kad būtų užtikrintas reglamentų aktualumas;

15.  ragina Komisiją tinkamais atvejais mikroplastikų patekimo į vandens aplinką vertinimus įtraukti į ekologinio projektavimo priemones; ragina Komisiją į persvarstytas buitinių skalbyklių ir džiovyklių ekologinio projektavimo priemones įtraukti privalomus reikalavimus dėl mikroplastiko filtrų;

Perėjimas nuo energijos taupymo principo prie išteklių taupymo principo

16.  dar kartą ragina suteikti naują postūmį skatinti su žiedine ekonomika susijusius gaminių aspektus ir mano, kad Ekologinio projektavimo direktyva suteikia daug galimybių didinti išteklių naudojimo efektyvumą, kurio potencialas iki šiol neišnaudotas;

17.  todėl mano, kad šiuo metu įgyvendinant Ekologinio projektavimo direktyvą turi būti ne tik dedamos tolesnės pastangos gerinti energijos vartojimo efektyvumą, bet ir sistemingai sprendžiami į šios direktyvos taikymo sritį patenkančių gaminių viso gyvavimo ciklo ekologinio efektyvumo klausimai, taip pat nustatomi būtiniausi išteklių kriterijai, apimantys, be kita ko, patvarumą, galimybę pataisyti ir atnaujinti, taip pat dalijimosi potencialą, pakartotinį naudojimą, kintamumą, perdirbamumą ir perdirbtų medžiagų arba antrinių svarbiausių žaliavų naudojimą produktų gamyboje;

18.  mano, kad turi būti tiksliai nurodytas ir aiškiai bei objektyviai apibrėžtas žiedinės ekonomikos kriterijų parinkimas kiekvienai produktų grupei, taip pat kad kriterijai būtų lengvai išmatuojami ir įgyvendinami proporcingomis sąnaudomis, kad direktyva būtų praktiškai įgyvendinama;

19.  kiekvienos gaminių kategorijos ekologinio projektavimo parengiamųjų studijų etapu ragina reguliariai atlikti išsamius galimybių, kurias suteikia su žiedine ekonomika susiję aspektai, tyrimus;

20.  ragina Komisiją taip pat nustatyti etinius kriterijus, tokius kaip naudojamos medžiagos kilmė ir gavybos metodas, taip pat darbuotojų ir vietos gyventojų socialinės sąlygos;

21.  pabrėžia, jog svarbu, kad gamintojai pateiktų aiškias ir tikslias instrukcijas, leidžiančias naudotojams ir nepriklausomiems remontininkams lengviau taisyti produktus nenaudojant specialios įrangos; taip pat pabrėžia, kad svarbu teikti informaciją apie galimybę gauti atsarginių dalių ir apie produktų naudojimo trukmę, kai tai įmanoma;

22.  atkreipia dėmesį į tai, kad gali būti naudinga daugiau dėmesio skirti ne tik energijos naudojimui, bet ir kitiems aplinkos apsaugos aspektams, pvz., pavojingoms cheminėms medžiagoms, mikroplastikų patekimui į aplinką, atliekų susidarymui ir žaliavų naudojimui, ir ragina naudotis šios direktyvos priemonėmis didinant skaidrumą vartotojams;

23.  ragina Komisiją parengti privalomus kriterijus, susijusius su programinės įrangos, kuri naudojama į šios direktyvos taikymo sritį patenkančiuose elektroniniuose prietaisuose, atnaujinimų tiekimo užtikrinimo;

24.  pabrėžia, kad būtina didinti perdirbimo galimybes naudojant unikalius arba suderinamus plastiko polimerus ir skatinti faktinį perdirbtų medžiagų naudojimą;

25.  mano, kad daugiau kaip 80 proc. produkto poveikio aplinkai lemiama projektavimo etapu, t. y. etapu, kai galima nuspręsti nenaudoti pavojų keliančios medžiagos, ją pakeisti kita arba naudoti ribotai; pabrėžia, kad numatant išplėstus ekologinio projektavimo kriterijus reikėtų atskirai apsvarstyti svarbiausių medžiagų, pavyzdžiui, retųjų žemės elementų, toksinių medžiagų arba pavojingų medžiagų, kaip antai patvariųjų organinių teršalų (POT) ir endokrininę sistemą ardančių medžiagų, naudojimą, siekiant jį apriboti arba bent užtikrinant jų išėmimo (atskyrimo) galimybę gyvavimo ciklo pabaigoje, nedarant poveikio kitiems toms medžiagoms Sąjungos lygmeniu nustatytiems suderintiems teisiniams reikalavimams;

26.  ragina, kad su energija susijusiems gaminiams keliami ekologinio projektavimo reikalavimai nekeltų ES gamintojams įgyvendinimo sunkumų, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurių galimybės naudoti patentuotas technologijas yra gerokai mažesnės nei rinkos lyderių.

27.  šiuo atžvilgiu palankiai vertina 2016–2019 m. ekologinio projektavimo darbo programą, apimančią įpareigojimus parengti medžiagų naudojimo efektyvumui taikomus reikalavimus ir standartus, remiant antrinių žaliavų naudojimą, ir primygtinai ragina Komisiją prioriteto tvarka užbaigti šį darbą; mano, kad tokie kriterijai turėtų būti skirti konkretiems produktams, grindžiami patikimais tyrimais, juos taikant daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama sritims, kurias gerinti esama akivaizdžių galimybių, be to, juos taikyti ir tikrinti turėtų galėti rinkos priežiūros institucijos; mano, kad nustatant geriausią praktiką reikėtų skatinti naudotis mokslinių tyrimų veiklos rezultatais ir pažangiausiomis inovacijomis elektros ir elektroninės įrangos perdirbimo srityje;

28.  mano, kad vis svarbesniu sėkmės veiksniu siekiant išteklių naudojimo efektyvumo tampa būtinybė plėtojant sisteminį požiūrį net tik atsižvelgti į produktą, bet ir į visą sistemą, kuri yra būtina jo veikimui ekologinio projektavimo procese, ir ragina Komisiją į būsimą Ekologinio projektavimo darbo programą įtraukti daugiau tokių sistemos lygmens galimybių; 

29.  mano, kad ypatingą dėmesį reikia skirti vandenį naudojantiems produktams, nes šioje srityje galima užtikrinti vartotojams didelę naudą ir galimybes nemažai sutaupyti;

30.  ragina Komisiją skatinti naudoti ir iš kasybos atliekų gaunamas svarbiausias žaliavas;

31.  pažymi, kad Komisija atidėjo veiksmus informacinių ir ryšių technologijų (IRT), pvz., mobiliųjų ir išmaniųjų telefonų, srityje laukdama, kol bus atlikta daugiau vertinimų, ir atsižvelgdama į sparčius technologinius su šia gaminių grupe susijusius pokyčius; vis dėlto mano, kad šie dideliais kiekiais parduodami ir dažnai keičiami produktai gali būti gerokai patobulinti, visų pirma efektyvaus išteklių naudojimo aspektu, ir kad dėl to jiems turėtų būti taikomi ekologinio projektavimo kriterijai ir turėtų būti dedamos pastangos supaprastinti reglamentavimo pažangą; pabrėžia, kad reikia atidžiai išnagrinėti, kaip būtų galima pagerinti ekologinį projektavimą produktų, kurių taisomumas ir atsarginių dalių keitimo galimybės yra esminiai ekologinio projektavimo elementai;

32.  pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad:

a)  galimybė atnaujinti būtų skatinama užtikrinant elektroninių prietaisų programinės įrangos naujinių tiekimą;

b)  taisomumas būtų skatinamas suteikiant galimybių gauti gaminio atsarginių dalių per visą jo gyvavimo ciklą už priimtiną kainą, lyginant su naujo gaminio bendra kaina;

c)  perdirbamumas būtų didinamas naudojant unikalius arba suderinamus plastiko polimerus;

33.  primena savo reikalavimą atlikti plataus masto Sąjungos gaminių politikos sistemos peržiūrą sprendžiant išteklių efektyvumo savybių klausimą; šiomis aplinkybėmis prašo Komisijos įvertinti, ar dabartinė ekologinio projektavimo metodika galėtų būti taikoma ne tik su energija susijusių produktų kategorijoms, ir prašo parengti atitinkamus pasiūlymus dėl naujų teisės aktų;

34.  pabrėžia, kad siekiant užtikrinti perdirbtų ir (arba) antrinių žaliavų naudojimą būtina turėti aukštos kokybės antrinių žaliavų, todėl turėtų būti sukurta gerai organizuota tų žaliavų rinka;

35.  pabrėžia, jog svarbu priskirti atsakomybę gamintojams ir išplėsti garantijų laikotarpius ir sąlygas, kad gamintojai ir (arba) pardavėjai privalėtų prisiimti atsakomybę už visą gaminio gyvavimo ciklą, kad būtų skatinamas taisomumas, atnaujinamumas, pritaikomumas ir perdirbamumas ir būtų užtikrinta, kad žaliavos ir atliekų tvarkymas liktų Europos Sąjungoje;

36.  ragina išplėsti ilgalaikio vartojimo prekėms taikomas minimalias garantijas;

Rinkos priežiūros gerinimas

37.  primygtinai pabrėžia, kad reikia stiprinti vidaus rinkai tiekiamų gaminių priežiūrą pasitelkiant geresnį valstybių narių bei Komisijos ir nacionalinių valdžios institucijų bendradarbiavimą ir suteikiant pakankamai finansinių išteklių rinkos priežiūros institucijoms;

38.  ragina Komisiją išnagrinėti galimybę sukurti skaitmeninę produkto informacijos suvestinę (produkto pasą), kaip 2017 m. gruodžio 18 d. savo išvadose dėl ekologinių inovacijų pasiūlė Taryba; tai būtų priemonė, kurioje būtų nurodytos produktuose naudotos žaliavos ir medžiagos ir kuri, be kita ko, palengvintų rinkos priežiūrą;

39.  ragina visoje Sąjungoje taikyti nuoseklesnę ir ekonomiškai efektyvesnę rinkos priežiūros sistemą siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Ekologinio projektavimo direktyvos, ir pateikia šias rekomendacijas:

–  iš nacionalinių valdžios institucijų turėtų būti reikalaujama naudotis ICSMS duomenų baze, kurioje jos galėtų dalytis gaminių atitikties patikrų ir visų gaminių, kuriems taikomi ekologinio projektavimo reglamentai, atžvilgiu atliktų bandymų rezultatais; šioje duomenų bazėje turėtų būti pateikta visa aktuali informacija apie reikalavimus atitinkančius ir reikalavimų neatitinkančius produktus, kad būtų išvengta nebūtinų bandymų kitoje valstybėje narėje; duomenų bazė turėtų būti paprasta naudoti ir lengvai prieinama;

–  į bendrąją gaminių registravimo duomenų bazę, kurioje registruojami energijos vartojimo efektyvumo etikete paženklinti gaminiai, turėtų būti įtraukiami visi gaminiai, kuriems taikomi ekologinio projektavimo reglamentai;

–  nacionalinės valdžios institucijos turėtų būti įpareigotos parengti konkrečius jų rinkos priežiūros veiklos ekologinio projektavimo srityje planus, apie kuriuos turi būti pranešama kitoms valstybėms narėms ir Komisijai, kaip nustatyta pagal Reglamentą (EB) Nr. 765/2008(7); į tuos planus turėtų būti įtrauktos atsitiktinės patikros;

–  turėtų būti sparčiai taikomi atrankiniai metodai siekiant nustatyti taisyklių neatitinkančius gaminius, be to, jie turėtų būti tobulinami bendradarbiaujant su pramonės ekspertais ir jais turėtų būti dalijamasi su viešojo sektoriaus institucijomis;

–  Komisija turėtų nustatyti minimalų rinkai teikiamų produktų kiekį, kuris turėtų būti patikrintas, taip pat parengti įgaliojimą vykdyti nepriklausomą rinkos priežiūrą ir teikti atitinkamus pasiūlymus;

–  turėtų būti priimtos atgrasomosios priemonės, įskaitant: reikalavimų nesilaikantiems gamintojams taikomas sankcijas, kurios būtų proporcingos visai Europos rinkai daromam reikalavimų nesilaikymo poveikiui, ir kompensacijas reikalavimų neatitinkančių gaminių įsigijusiems vartotojams, kurios būtų taikomos net pasibaigus teisėtam garantijos terminui, įskaitant kolektyvinį teisių gynimą;

–  ypatingą dėmesį skirti internetu parduodamiems importuotiems gaminiams ir produktams iš ne ES valstybių;

–  užtikrinti nuoseklumą su Komisijos pasiūlymu dėl reglamento, kuriuo nustatomos gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų laikymosi ir vykdymo užtikrinimo taisyklės (COM(2017) 0795) ir į kurio taikymo sritį įtraukti pagal Ekologinio projektavimo direktyvą reglamentuojami gaminiai; šiomis aplinkybėmis remia bendrų tyrimų supaprastinimą ES lygmeniu;

40.  atkreipia dėmesį į atitinkamų ir aiškiai apibrėžtų suderintų vertinimo standartų svarbą ir pabrėžia, kad reikėtų rengti bandymų protokolus, kurie kuo labiau atitiktų realias gyvenimo sąlygas; pabrėžia, kad vertinimo metodai turėtų būti griežti, parengti ir taikomi taip, kad nebūtų galima suklastoti rezultatų ir tyčia arba netyčia pateikti geresnių rodiklių; mano, kad bandymai neturėtų sudaryti bereikalingai didelės naštos verslo įmonėms, visų pirma MVĮ, nes jos neturi tokių išteklių, kaip jų didesnės konkurentės; palankiai vertina Komisijos reglamentą (ES) 2016/2282 dėl leidžiamųjų nuokrypų, naudojamų per patikras;

41.  ragina Komisiją remti valstybes nares joms vykdant su įgyvendinimo užtikrinimu susijusią veiklą ir stiprinti bendradarbiavimą, kai nustatoma, kad produktas neatitinka reikalavimų; pabrėžia, kad gamintojams ir importuotojams būtini tikslesni nurodymai dėl išsamių reikalavimų, taikomų dokumentams, kurie turi būti pateikti rinkos priežiūros institucijoms;

Kiti pasiūlymai

42.  pabrėžia, kad reikia užtikrinti ekologinio projektavimo reglamentų ir horizontaliųjų reglamentų, pvz., Sąjungos teisės aktų dėl cheminių medžiagų ir atliekų, įskaitant REACH, EEĮA ir Pavojingų medžiagų apribojimo direktyvas, nuoseklumą ir konvergenciją, ir atkreipia dėmesį į tai, kad reikia stiprinti sąveiką su žaliaisiais viešaisiais pirkimais ir ES ekologiniu ženklu;

43.  pabrėžia Ekologinio projektavimo direktyvos ir Pastatų energinio naudingumo direktyvos sąveiką; ragina valstybes nares skatinti naudoti daugiau energiją taupančių gaminių ir paslaugų ir sustiprinti jų tikrinimus ir paramos priemones; mano, kad pagerintas su energija susijusių gaminių ekologinis projektavimas savo ruožtu gali turėti teigiamos įtakos pastatų energiniam naudingumui;

44.  pabrėžia, kad plačiajai visuomenei ir ypač žiniasklaidai reikia teikti aiškią informaciją apie ekologinio projektavimo naudą dar prieš patvirtinant priemonę, ir ragina Komisiją ir valstybes nares aktyviai skleisti informaciją apie ekologinio projektavimo priemonių teikiamą naudą, kaip sudėtinę šių priemonių tvirtinimo proceso dalį, ir aktyviau bendradarbiauti su suinteresuotaisiais subjektais, kad žmonės geriau išmanytų teisės aktus;

45.  pabrėžia, kad pereinant prie tvarios ir žiedinės ekonomikos ne tik rasis daug galimybių, bet ir kils socialinių problemų; kadangi niekas neturi būti pamirštas, mano, kad Europos Komisija ir valstybės narės, supažindindamos su programomis, kurios skirtos paskatinti naudoti efektyviausiai išteklius naudojančius gaminius, turėtų ypatingą dėmesį skirti mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams, kurie susiduria su energijos nepritekliaus rizika; mano, kad tokios programos neturėtų stabdyti inovacijų, bet ir toliau užtikrinti gamintojų galimybę siūlyti vartotojams įvairius kokybiškus produktus, ir kad turi būti sudarytos palankios sąlygos tiekti į rinką energiją ir vandenį naudojančius produktus, kuriais galima užtikrinti didesnį išteklių naudojimo efektyvumą, o vartotojams – sutaupyti lėšų;

46.  ragina ES institucijas ir valstybes nares rodyti tinkamą pavyzdį kuriant žiedinę ekonomiką ir visapusiškai naudojantis jos privalumais ir žaliųjų viešųjų pirkimų (ŽVP) strategijomis, kad investuojant pirmenybė būtų teikiama veiksmingiems tvariems gaminiams, pavyzdžiui, ekologiniu ženklu pažymėtiems gaminiams, ir aukščiausiems išteklių efektyvumo standartams, ir kad būtų skatinama plačiai naudoti žaliuosius viešuosius pirkimus, be kita ko, ir privačiajame sektoriuje.

º

º  º

47.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1)

OL L 285, 2009 10 31, p. 10.

(2)

OL L 198, 2017 7 28, p. 1.

(3)

OL L 54, 2013 12 28, p. 171.

(4)

http://www.consilium.europa.eu/media/32274/eco-innovation-conclusions.pdf

(5)

OL C 265, 2017 8 11, p. 65.

(6)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0287.

(7)

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus.


Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ (22.3.2018)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl Ekologinio projektavimo direktyvos (2009/125/EB) įgyvendinimo

(2017/2087(INI))

Nuomonės referentė: Michèle Rivasi

PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A.  kadangi ekologinis projektavimas suteikia ekonominės naudos pramonei ir vartotojams ir reikšmingai prisideda prie Sąjungos klimato, energetikos ir žiedinės ekonomikos politikos;

B.  kadangi Komisija yra įvertinusi, kad Ekologinio projektavimo direktyvos ir Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reglamento indėlis sudarys apie pusę iki 2020 m. numatyto sutaupyti energijos kiekio, o jų potencialas ilgesniu laikotarpiu yra dar didesnis, ir kad dėl abiejų teisės aktų priklausomybė nuo iškastinio kuro importo turėtų sumažėti 23 proc. gamtinių dujų ir 37 proc. – anglies atveju, ir jie taip pat turėtų padėti siekti klimato tikslų kasmet sumažinant išmetamą CO2 kiekį 320 mln. tonų;

C.  kadangi dėl šio numatomo sutaupyti energijos kiekio pagal ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo teisės aktus kiekvieno namų ūkio sąskaita už energiją galėtų sumažėti 490 EUR per metus, o pramonė, didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriai kasmet gautų 55 mlrd. EUR papildomų pajamų per metus ir galėtų būti sukurta 800 000 naujų tiesioginių darbo vietų šiuose sektoriuose;

D.  kadangi ekologinio projektavimo priemonės turėtų apimti visą gaminių gyvavimo ciklą, siekiant pagerinti išteklių naudojimo efektyvumą Sąjungoje, atsižvelgiant į tai, kad daugiau kaip 80 proc. gaminio poveikio aplinkai nulemia projektavimo etapas, todėl jis atlieka labai svarbų vaidmenį skatinant žiedinės ekonomikos aspektus, gaminio patvarumą, atnaujinamumą, pataisomumą, pakartotinį naudojimą ir perdirbimą;

E.  kadangi reikėtų ne tik gaminti tvaresnius ir efektyviau išteklius naudojančius gaminius, bet ir stiprinti dalijimosi ekonomikos ir paslaugų ekonomikos principų taikymą, o valstybės narės turėtų skirti ypatingą dėmesį mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams, kuriems kyla energijos nepritekliaus rizika, siekiant paskatinti naudoti efektyviausiai išteklius naudojančius gaminius ir paslaugas;

F.  kadangi Sąjunga yra pasirašiusi Stokholmo konvenciją dėl patvariųjų organinių teršalų (POT) ir todėl privalo imtis veiksmų, kad palaipsniui būtų nustota naudoti tas pavojingąsias medžiagas, be kita ko, apribojant jų naudojimą gaminio projektavimo etapu;

G.  kadangi Parlamentas ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas drauge su suinteresuotaisiais vartotojų apsaugos subjektais, mokslininkų bendruomene ir įvairiomis pilietinės visuomenės organizacijomis keletą kartų prašė išplėsti Ekologinio projektavimo direktyvos taikymo sritį;

1.  rekomenduoja įtraukti daugiau vartojimo prekių į Ekologinio projektavimo direktyvos (2009/125/EB) taikymo sritį; pabrėžia, kad pirmenybę reikėtų teikti informacinių ir ryšių technologijų (IRT) gaminiams, kurių parduodama labai daug ir kurie dažnai keičiami; pabrėžia, kad Komisija turėtų atidžiai išnagrinėti ir įvertinti, kaip būtų galima padidinti ir patikrinti tokių grupių gaminių, ypač mobiliųjų (išmaniųjų) telefonų, tvarumą – jų atsarginės dalys, baterijos ir priedai turėtų būti lengvai pakeičiami ir universalūs;

2.  pripažįsta, kad IRT gaminių technologijos sparčiai vystosi, todėl gali atsitikti taip, kad, kai teisės aktai dėl tų gaminių įsigalioja, jie jau būna pasenę; todėl primygtinai ragina Komisiją paspartinti tų gaminių ekologinio projektavimo reglamentavimo procesus ir ieškoti alternatyvų, kurios gali papildyti ekologinio projektavimo priemones, siekiant stebėti išteklių naudojimo efektyvumą gaminių naudojimo metu, pvz., naudojant didelių duomenų kiekių tvarkymo būdus;

3.  mano, kad Ekologinio projektavimo direktyva yra svarbi priemonė gaminių energijos vartojimo efektyvumui užtikrinti ir mano, kad jos derinimas su žiedinės ekonomikos iniciatyvomis ateityje galėtų dar labiau padidinti energijos efektyvumą; todėl ragina parengti plataus užmojo planą, susijusį su ekologiniu projektavimu ir žiedine ekonomika, nes jis duotų naudos aplinkai ir suteiktų unikalią galimybę kurti darbo vietas;

4.  pabrėžia, kad reikia palaipsniui priimti išmatuojamus ir įvykdomus gaminiams keliamus reikalavimus, kurie būtų visiškai suderinti Sąjungos lygmeniu, siekiant išsaugoti vidaus rinkos veikimą, paremti inovacijas, mokslinius tyrimus ir Europos gamintojų konkurencingumą ir užtikrinti sąžiningą konkurenciją nesukuriant nereikalingos administracinės naštos;

5.  ragina išplėsti ekologinio projektavimo kriterijus, kad jie apimtų efektyvų išteklių naudojimą, žiedinę ekonomiką ir su gaminiais susijusius sveikatos aspektus; mano, kad būtina derinti išteklių naudojimo efektyvumą ir medžiagų žiediškumą su nuolatiniu energijos taupymu ir nustatant naujus reikalavimus atsižvelgti į istorinius padėties gerėjimo rodiklius; pabrėžia, kad energija, ypač atsinaujinančioji energija, turėtų būti laikoma pagrindiniu ištekliumi, o gaminiai turėtų būti optimizuojami tiek energijos ir vandens vartojimo, tiek medžiagų naudojimo aspektu, žvelgiant iš gyvavimo ciklo perspektyvos; mano, kad patvarumas, atnaujinamumas, pataisomumas ir perdirbamumas galimybė taip pat gali padėti kurti darbo vietas;

6.  pabrėžia būtinybę įtraukti etinius kriterijus, visų pirma susijusius su naudojamų medžiagų kilme ir gavybos metodu, taip pat atsižvelgti į socialines darbuotojų ir vietos gyventojų sąlygas;

7.  apgailestauja, kad mažai pažengta įtraukiant žiedinės ekonomikos aspektus į esamų gaminiams taikomų priemonių ir naujų gaminių grupių peržiūrą; pažymi, kad nepaisant 2016–2019 m. Ekologinio projektavimo darbo plane ir Komisijos žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinyje skirto vilčių teikiančio specialaus dėmesio žiedinės ekonomikos aspektams ir temos svarbos, iki šiol šiuo klausimu atliktas darbas nuvilia; todėl primygtinai ragina Komisiją paspartinti veiksmus siekiant užtikrinti, kad Ekologinio projektavimo direktyva būtų reikšmingai prisidėta prie žiedinės ekonomikos;

8.  pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad:

a)  atnaujinamumas būtų skatinamas teikiant elektroninių prietaisų programinės įrangos naujinius;

b)  pataisomumas būtų skatinamas suteikiant galimybių gauti gaminio atsarginių dalių per visą jo gyvavimo ciklą už priimtiną kainą, lyginant su naujo gaminio bendra kaina;

c)  perdirbamumas būtų didinamas naudojant unikalius arba suderinamus plastiko polimerus;

9.  pabrėžia, kad, be galimybės perdirbti užtikrinimo, turėtų būti skatinamas faktinis perdirbtų medžiagų naudojimas; mano, kad, viena vertus, galimybė perdirbti ir lengvai išardyti gaminius turi būti numatyta projektavimo etapu, kad gyvavimo ciklo pabaigos gaminiai galėtų būti lengvai paversti kokybiškomis perdirbtomis žaliavomis, ir, antra vertus, reikia skatinti ir remti faktinį šių perdirbtų žaliavų pakartotinį naudojimą naujuose gaminiuose, pvz., nustatant privalomą minimalų perdirbtų medžiagų naudojimą naujiems gaminiams;

10.  pabrėžia, kad siekiant užtikrinti perdirbtų (antrinių) žaliavų naudojimą būtina turėti aukštos kokybės antrinių žaliavų ir todėl turėtų būti sukurta gerai organizuota tų žaliavų rinka;

11.  pabrėžia, jog svarbu priskirti atsakomybę gamintojams ir išplėsti garantijų laikotarpius ir sąlygas, kad gamintojai (pardavėjai) privalėtų prisiimti atsakomybę už visą gaminio gyvavimo ciklą, kad būtų skatinamas pataisomumas, atnaujinamumas, moduliškumas ir perdirbamumas ir būtų užtikrinta, kad žaliavos ir atliekų tvarkymas liktų Europos Sąjungoje;

12.  pabrėžia, kad numatant išplėstus ekologinio projektavimo kriterijus reikėtų atskirai apsvarstyti labai svarbių medžiagų, pavyzdžiui, retųjų žemės elementų, toksinių medžiagų arba pavojingų medžiagų, kaip antai patvariųjų organinių teršalų (POT) ir endokrininę sistemą ardančių medžiagų, naudojimą, siekiant jį apriboti arba bent užtikrinant jų pašalinimo (atskyrimo) galimybę gyvavimo laikotarpio pabaigoje;

13.  pabrėžia, kad reikia optimizuoti ir apsaugoti sprendimų priėmimo procesą; pabrėžia, kad ekologinio projektavimo priemonės turėtų būti priimamos pavieniui, laikantis nustatytų ir paskelbtų terminų, ir nedelsiant įgyvendinamos; ragina Komisiją numatyti įgyvendinimui reikiamų išteklių;

14.  pabrėžia, kad reikia optimizuoti į rinką pateikiamų gaminių priežiūrą, užtikrinant geresnį Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimą, taip pat valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą; rekomenduoja užtikrinti nacionalinių rinkos priežiūros institucijų ES masto koordinavimą, kuriam vadovautų Komisija;

15.  pabrėžia, kad bandymo protokolai turėtų kuo labiau atitikti realias sąlygas, t. y. gaminiai turi būti bandomi tokiomis sąlygomis ir tokioje aplinkoje, kurios būtų kuo panašesnės į vidutinio vartotojo sąlygas ir aplinką; ragina ir tiekėjų, ir rinkos priežiūros institucijų bandymo metodus parengti ir taikyti taip, kad būtų galima aptikti bet kokį tyčinį ar netyčinį manipuliavimą ar bandymo rezultatų gerinimą ir juos panaikinti, o leidžiami bandymo rezultatų ir paskelbtų rezultatų skirtumai turėtų būti ne didesni nei statistinė matavimo įrangos paklaida;

16.  pabrėžia, kad, Komisijos skaičiavimais, 10-25 proc. rinkoje esančių gaminių neatitinka ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų, taigi prarandama apie 10 proc. numatomo sutaupyti kiekio; ragina geriau stebėti atitiktį; pabrėžia dideles greito patikrinimo metodų galimybes nustatant gaminius ir gaminių tipus, kurių atveju labiau tikėtina, kad jie neatitiks Ekologinio projektavimo direktyvos;

17.  ragina užtikrinti didesnį nuoseklumą ir sinergiją su kitais konkrečių sektorių teisės aktais ir europinėmis priemonėmis, įskaitant atsakingo viešojo pirkimo kriterijus, ekologinį ženklą ir bendrą produktų registravimo duomenų bazės, sukurtos pagal Reglamentą (ES) 2017/1369, kuriuo nustatomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindai, naudojimą;

18.  ragina skirti tinkamą finansavimą, kad Sąjunga ir valstybės narės galėtų užtikrinti tinkamą politikos formavimo stebėseną, vykdyti rinkos priežiūrą, kurti naujas verslo galimybes, konsultuotis nacionaliniu lygmeniu prieš valstybėms narėms balsuojant dėl įgyvendinimo priemonių ir parengti iniciatyvias komunikacijos strategijas; ragina Komisiją aktyviai bendrauti su Europos piliečiais ir informuoti juos apie ekologinio projektavimo priemonių naudą, nes tai yra neatskiriama ekologinio projektavimo priemonių priėmimo proceso dalis;

19.  ragina ES institucijas ir valstybes nares rodyti tinkamą pavyzdį sukuriant žiedinę ekonomiką ir visapusiškai naudojantis jos privalumais ir žaliųjų viešųjų pirkimų (ŽVP) strategijomis, kad investuojant pirmenybė būtų teikiama pasitvirtinusiems tvariems gaminiams, pavyzdžiui, ekologiniu ženklu pažymėtiems gaminiams, ir aukščiausiems išteklių efektyvumo standartams, ir kad būtų skatinama plačiai naudoti žaliuosius viešuosius pirkimus, be kita ko, ir privačiajame sektoriuje.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

21.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

58

3

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jakop Dalunde, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Pavel Telička

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato, Emilian Pavel

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

58

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Emilian Pavel, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca

PPE

Hermann Winkler

1

0

ENF

Gerolf Annemans

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

25.4.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

59

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Nikos Androulakis, Cristian-Silviu Buşoi, Caterina Chinnici, Fredrick Federley, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Rupert Matthews, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Carolina Punset, Christel Schaldemose

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jude Kirton-Darling, Jeroen Lenaers, Mylène Troszczynski


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

59

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset, Frédérique Ries

ECR

Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Adina-Ioana Vălean

S&D

Nikos Androulakis, Biljana Borzan, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

1

-

EFDD

Julia Reid

1

0

PPE

Renate Sommer

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 17 d.Teisinė informacija - Privatumo politika