VERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen
(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
Commissie vervoer en toerisme
Rapporteur: Wim van de Camp
Rapporteur voor advies (*):
Georges Bach, Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies - artikel 54 van het Reglement

7.6.2018


Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: