RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew li tistabbilixxi l-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew

  11.6.2018 - (00007/2018 – C8‑0216/2018 – 2017/0900(NLE)) - ***

  Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
  Rapporteurs: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira

  Proċedura : 2017/0900(NLE)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  A8-0207/2018
  Testi mressqa :
  A8-0207/2018
  Dibattiti :
  Testi adottati :

  ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

  dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew li tistabbilixxi l-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew

  (00007/2018 – C8‑0216/2018 – 2017/0900(NLE))

  (Approvazzjoni)

  Il-Parlament Ewropew,

  –  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (00007/2018),

  -  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 14(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (C8-0216/2018),

  -  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Frar 2018 dwar il-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew u l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew annessa magħha[1],

  –  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

  –  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A8-0207/2018),

  1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill;

  2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill u, għal skopijiet ta' informazzjoni, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

  PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

  Titolu

  Abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew li tistabbilixxi l-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew

  Referenzi

  00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE)

  Data tal-konsultazzjoni / talba għal approvazzjoni

  25.5.2018

   

   

   

  Kumitat responsabbli

         Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  AFCO

  31.5.2018

   

   

   

  Rapporteurs

         Data tal-ħatra

  Danuta Maria Hübner

  24.5.2018

  Pedro Silva Pereira

  24.5.2018

   

   

  Eżami fil-kumitat

  11.6.2018

   

   

   

  Data tal-adozzjoni

  11.6.2018

   

   

   

  Riżultat tal-votazzjoni finali

  +:

  –:

  0:

  19

  2

  0

  Membri preżenti għall-votazzjoni finali

  Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Josep-Maria Terricabras

  Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

  Pervenche Berès, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

  Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

  Dario Tamburrano

  Data tat-tressiq

  11.6.2018

  VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

  19

  +

  ALDE

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

  EFDD

  Dario Tamburrano

  GUE/NGL

  Helmut Scholz

  PPE

  Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, György Schöpflin

  S&D

  Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

  VERTS/ALE

  Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

  2

  ECR

  Ashley Fox

  ENF

  Gerolf Annemans

  0

  0

   

   

  Tifsira tas-simboli użati:

  +  :  favur

  -  :  kontra

  0  :  astensjoni

  Aġġornata l-aħħar: 12 ta' Ġunju 2018
  Avviż legali - Politika tal-privatezza