Procedura : 2017/0104(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0213/2018

Teksty złożone :

A8-0213/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 03/07/2018 - 11.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0269

ZALECENIE     ***
PDF 565kWORD 53k
21.6.2018
PE 608.020v02-00 A8-0213/2018

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o współpracy między Unią Europejską a Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego w Afryce i na Madagaskarze (ASECNA) dotyczącej rozwoju nawigacji satelitarnej oraz zapewniania na rzecz lotnictwa cywilnego powiązanych służb w zakresie kompetencji ASECNA

(11351/2017 – C8-0018/2018 – 2017/0104(NLE))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca: Jerzy Buzek

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o współpracy między Unią Europejską a Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego w Afryce i na Madagaskarze (ASECNA) dotyczącej rozwoju nawigacji satelitarnej oraz zapewniania na rzecz lotnictwa cywilnego powiązanych służb w zakresie kompetencji ASECNA

(11351/2017 – C8-0018/2018 – 2017/0104(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (11351/2017),

–  uwzględniając Umowę o współpracy między Unią Europejską a Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego w Afryce i na Madagaskarze (ASECNA) dotyczącą rozwoju nawigacji satelitarnej oraz zapewniania na rzecz lotnictwa cywilnego powiązanych służb w obszarze kompetencji ASECNA (13661/2016),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 172 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0018/2018),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0213/2018),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego w Afryce i na Madagaskarze (ASECNA).


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zawarcie Umowy o współpracy między Unią Europejską a Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego w Afryce i na Madagaskarze (ASECNA) dotyczącej rozwoju nawigacji satelitarnej oraz zapewniania na rzecz lotnictwa cywilnego powiązanych służb w zakresie kompetencji ASECNA

Odsyłacze

11351/2017 – C8-0018/2018 – COM(2017)02582017/0104(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

31.1.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

8.2.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

8.2.2018

TRAN

8.2.2018

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

AFET

26.6.2017

TRAN

19.6.2017

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Jerzy Buzek

21.6.2017

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

21.6.2017

Data przyjęcia

19.6.2018

 

 

 

Data złożenia

21.6.2018

Ostatnia aktualizacja: 27 czerwca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności