Postupak : 2018/0806(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0225/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0225/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 05/07/2018 - 6.6

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0306

IZVJEŠĆE     *
PDF 420kWORD 52k
26.6.2018
PE 623.720v02-00 A8-0225/2018

o nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Hrvatskoj

(06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Jaromír Štětina

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Hrvatskoj

(06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt Vijeća (06986/2018),

–  uzimajući u obzir članak 39. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji, izmijenjen Ugovorom iz Amsterdama, i članak 9. Protokola br. 36 o prijelaznim odredbama, na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0164/2018),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/615/PUP od 23. lipnja 2008. o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala(1), a osobito njezin članak 33.,

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0225/2018),

1.  prihvaća Nacrt Vijeća;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako se namjerava udaljiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 210, 6.8.2008., str. 1.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Provedbena odluka o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Hrvatskoj

Referentni dokumenti

06986/2018 – C8-0164/2018 – 2018/0806(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

18.4.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

2.5.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Jaromír Štětina

20.6.2018

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

24.5.2018

Datum usvajanja

20.6.2018

 

 

 

Datum podnošenja

26.6.2018

Posljednje ažuriranje: 28. lipnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti