Eljárás : 2018/0806(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0225/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0225/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 05/07/2018 - 6.6

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0306

JELENTÉS     *
PDF 418kWORD 52k
26.6.2018
PE 623.720v02-00 A8-0225/2018

a DNS-adatokra vonatkozó, Horvátországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről

(06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Jaromír Štětina

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a DNS-adatokra vonatkozó, Horvátországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről

(06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (06986/2018),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyek értelmében a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0164/2018),

–  tekintettel a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozatra(1), és különösen annak 33. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0225/2018),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

  HL L 210., 2008.8.6., 1. o.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Végrehajtási határozat a DNS-adatokra vonatkozó, Horvátországgal való automatizált adatcsere megindításáról

Hivatkozások

06986/2018 – C8-0164/2018 – 2018/0806(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

18.4.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

2.5.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Jaromír Štětina

20.6.2018

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

24.5.2018

Az elfogadás dátuma

20.6.2018

 

 

 

Benyújtás dátuma

26.6.2018

Utolsó frissítés: 2018. június 29.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat